2013. június 11., kedd

Kenneth E. Hagin - Az Úr a te gyógyítód

… Ha a te Uradnak Istenednek szavára hûségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az Õ szemei elõtt és figyelmezel az Õ parancsolataira és  megtartod  minden  rendelését: egyet  sem bocsátok  reád  [az  eredeti  héber  szöveg szerint:
‘engedek  reád  jönni’] ama  betegségek  közül, amelyeket  Egyiptomra  bocsátottam  [‘megengedtem, hogy reájuk jöjjenek’], mert én vagyok Jehova Raffa, az Úr, a te gyógyítód. — 2MÓZES 15,26.

Amikor  Izrael  átkelt  a  Vörös  tengeren  és  elindult az ígéret földjére, az Úr szólta ezeket a szavakat hozzájuk és kijelentette magát, mint Jehova Raffa, ami annyit jelent: „Én  vagyok  az  Úr,  a  te  Gyógyítód, vagy:  Én  vagyok  az  Úr,
aki meggyógyít  téged.” Isten  nem  helyezett  betegséget  sem Izraelre sem pedig az egyiptomiakra. E világ istene, a sátán az, aki megbetegíti az embereket. Jehova kijelenti, hogy Õ a Gyógyító. F. F. Bosworth Krisztus a Gyógyító címû könyvében azt írja: „Ez a név [Jehova Raffa] azért adatott, hogy kijelentse  nekünk:  a  gyógyulás  a  mi  megváltási elõjogunk…Tényként kell elfogadnunk, hogy a legelsõ szövetség,  amit  Isten  megkötött  a  Vörös  tengeren  való átkelés után,  amely  annyira  világos  elõképe  a  mi  megváltásunknak,  a  gyógyítás  szövetsége  volt,  és  ekkor  történt,  hogy Isten úgy nyilatkoztatta ki magát, mint a mi Gyógyítónk, az  elsõ  megváltói  és  szövetségi  név,  a  Jehova  Raffa  által.
Én vagyok az Úr, aki meggyógyít téged. Ez nemcsak egy ígéret, ez egy törvény és egy rendelés.”

Megvallás:  Az  én  Uram  neve:  Jehova  Raffa,  ami  azt jelenti: „Én vagyok az Úr, aki meggyógyít téged.”