2020. február 26., szerda

Az Engesztelés 4.

7. Jézus elszenvedte a szégyenünket, hogy mi részesülhessünk a dicsőségéből.

A golgotai keresztáldozat szégyent jelent.

Ézsaiás 53,2-3. "Felnőtt, mint egy vesszőszál Ő előtte és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem volt ábrázata kívánatos! Utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője! Mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt; és nem gondolunk vele."

Nem lehetett ránézni, az emberekben undort kellett. Jézus mezítelen volt a kereszten, és ez nagyon nagy szégyen. 69. Zsoltár 8. vers: ez a szégyen leírása.

"Mert te éretted viselek gyalázatot, és borítja pironság az én orcámat."

A szégyen megsebesíti az ember lelkét. Sokan a szégyen miatt elszigetelődnek, elveszítik az aktivitást, nem kezdeményeznek, magukba fordulnak. A szégyen általában a nyilvánossághoz kapcsolódik. Bennük marad a képesség, nem tudják kiadni magukból.

Ehelyett Isten az ő dicsőségét akarja adni. 3. zsoltár. Dávid tudta, hogy ő saras Absolon lázadásában. Mégis előretekintett arra, hogy Isten fel akarja őt magasztalni, nem maga miatt, hanem Jézus Krisztus miatt. Ha kéred Istent, hogy magasztaljon fel, akkor az alázat, mert Jézus ezt adta neked a kereszten. Cél, hogy meglássák az életedben, hogy milyen nagy Isten.

8. Jézus elszenvedte az elvetettségünket, hogy miénk legyen az elfogadottság.

A szégyen melletti másik probléma. Isten szeret bennünket, mi ezt elfogadjuk, és mi is szeretjük Őt. Az tud szeretetet adni, ha előtte kaptunk. Azt tudjuk visszatükrözni a környezetünkbe. Elvetettség abból származik, ha ezt a szeretetet nem kapod meg. Elutasítás: adni akarsz, de azt mondják, köszi, tőled nem kell. Jézust nem fogadták el, ezt folyamatosan elszenvedte. Jézus átélte, hogy megszűnt Isten elfogadása. Soha nem volt ilyen az örökkévalóságban. Mindent el tudott viselni, de ezt nem, ebbe az elutasítottságba bele is halt. A szenvedése folytatódott volna, mert a kereszthalál nagyon lassú halál. Ez azért történt meg, hogy soha ne éld át! Ha reggel felébredsz, és azt érzed hogy Isten elfordult tőled, akkor tudd meg, hogy Jézus ezt azért élte át valóságosan, hogy ez ne történjen meg soha. Csak te hagyhatod el őt, Ő soha nem hagy el téged.

9. A régi énünkért meghalt Jézus, hogy új ember élhessen bennünk.

Az új embert vízkeresztség által nyerhetjük el.

Róma 6,3-11. "Avagy nem tudjátok-é, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltetettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele eggyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal: a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer: hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban."

Az új ember a te és az új ember kombinációja. Az óembert folyamatosan le kell vetkőzni, az újat pedig felöltözni.

A fenti igazságok már le vannak fektetve. Beszéd, megvallás által tudod birtokba venni őket. Megvallás által elkezdenek működni a lelkedben, testedben, szellemedben. Barátkozz meg a fenti igazságokkal, gondolatokkal. Valld meg őket.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2020. február 24., hétfő

Németh Sándor - Újítsd meg szeretetedet az Úr felé

Egy nagy gond, probléma, hogy nehezen értik meg az emberek, hogy Isten Úr, és nem szolga. A varázslás szellemének ez nagyon kedvez.

Szinten minden nap kerül az ember olyan szituációba, hogy döntenie kell, hogy kire figyel: Isten akaratára vagy a sajátját akarja megtenni! Az Ige tartalmazza Isten akaratát. Ebben kell járatosnak lenni. Fektessük bele az életünket Isten Igéjébe! Sajátítsuk el a kijelentéseket! Egészen más, amikor Isten akaratát objektíven ismered.

Evezzünk a mélyre! Mit is jelent ez? Azt, hogy az ember nem csak a felszínen akar evezni, hanem tudni akarja a mélységet, és kutatja azt. Az Úr szólja hozzánk az Igét és mi megcselekedjük azt! Oda kell mennünk, ahová Isten Igéje mondja; ott kell élni, ahol Isten Igéje mondja. Isten megmutatja a hívő embernek, hogy van még bőven annyi áldás, hogy meg tudja őt áldani. Úgy hallgassuk a gazdasági híreket, hogy erősítsük meg a hitünket! Ami az embereknek lehetetlen, az számunkra lehetséges lesz! Ennek a kulcsa az, hogy ne akarjunk uralkodni Isten fölött, hanem rendeljük alá magunkat az Ő Igéjének! Így fog megtartani az Úr! A kegyelme a rendelkezésünkre áll!

Nekünk Isten országát kell hirdetni, ahová mindenki bemehet. Táruljon fel előttük egy új világ! Ebben az országban akkor tudunk mi is érvényesülni, ha hitből élünk. Istennek nincsenek felénk kötelezettségei! Nekünk van Felé! Ő már mindent megtett értünk! Ebben a korban Ő ad biztonságot. A rejtett kincsek feltárulnak, és megtelik a házunk áldással!

Az embernek olyan a természete, hogy amíg nem megy át töréseken, addig nem mozdul ki az állapotából, nem változik meg. Ezek a törések közel hozhatják a megváltást hozzá. Ha nem keményíti meg magát a megpróbáltatásban, akkor nagyon jó dolgok tudnak ezekből kisülni. Azt várja Isten, hogy az ember kinyíljon az Ő nagysága előtt. Sokszor azért szemtelenek az emberek Isten felé, mert rossz képük van Róla. Azt hiszik, hogy Ő a világ része. De nem! Ne a világban keresd te sem Istent! Ha igen, akkor eszközként akarod majd használni, hogy az érdekeidet érvényesítsd általa. Isten sokkal nagyobb! Elmével nem is tudjuk megragadni!

Nagyon fontos, hogy emeld föl a szívedet, a szíved szemeit! Ne engedd, hogy ezt a világ lefoglalja, mert üressé, beteggé válik a bensőd! Az határozza a bensődet, hogy minek adod át a szívedet! Add át Istennek, hogy teljes szívedből tudd szeretni Őt! Add át a szellemedet, hogy a Szent Szellem tudja Isten jelenlétébe vezetni azt! Így egyre jobban rájössz arra, hogy Isten milyen nagy, hatalmas, szent! Látni fogod, hogy ki is Ő valójában! Ez engedelmesség által valósul meg! Keressük, szeressük Őt! Találjuk meg azokat a helyeket, ahol tele lesz a hálónk, vége lesz a kudarc, vereségérzésnek, minden nap élvezzük Isten kegyelmét! Dáviddal együtt elmondhatod majd, hogy: Mindenkor magam előtt látom az Urat! A nyomorúság völgyein kellett neki is átmenni, de rájött, hogy nem kell félnie, mert az Úr a halál völgyében sem hagyja el! Az élete a kezében van, ahogyan a tiéd is!

Isten hív téged, hogy újítsd meg az első szeretetedet felé! Ne légy cinikus, hanem helyezd bele tested, lelked, szellemed az Ő kezébe! Légy alkalmas a hallgatásra! Ne állandóan a külső világ információi iránt érdeklődj, mert ezek összezsugorítanak és felemás kapcsolatod alakul ki Istennel. Benne nem lehet csalódni! Sokan azért csalódnak, mert a parton maradtak, a tohu és bohu földjén. A tényleges keresztények mögött valóságos szellemi élet van: Istenhez fordulok, imádkozok, és Ő szól a szellemedhez! Ha nem hallod, akkor a vevőkészülékedben van a hiba; nem arra van állítva a szellemed, ahonnan jön az adás. Az a legjobb védelem, ha a rendelt időben teszed meg a dolgaidat. Nagyon fontos, hogy figyeljünk a Szent Szellem vezetésére! Nem lehet adni recepteket a túlélésre már. Egy adott helyzetben, hogy a legjobb döntést hozzuk, ahhoz a szellemünket a Szent Szellemnek, Istennek kell tanítania! A bölcsesség a tereken, az utcákon, a falvakban, a városokban van, azt mondja Salamon. Ismeretek által még nem leszel bölcs. A bölcs ember a gyakorlatban ismeri fel az Úr útját! Találkozzon az Úr útja az ő útjával, ne legyenek egymástól elszakítva. Gyakran az ember nem látja az útján, hogy miért vannak a dolgok, aztán rájön később, hogy miért vezette úgy az Úr. Miért kellett elmennie valahonnan, miért kellett máshová mennie.

Az érést, a növekedést a próba elősegíti az emberek lelkében! Az Úr még jobban ki akarja fejezni, hogy szeret bennünket, és hogy mekkora jelentősége van annak, hogy Hozzá tartozunk, örök életünk van! Fontos, hogy Őrá helyezzük a tekintetünket! Ehhez fontos, hogy dicsérjük Őt! Ez tudja fenntartani a szívünket a világ fölötti Úrra! Örömmel, jókedvvel dicsérjük az Urat! Másképp nem megy!

Róma 1:21 Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett.

Így kerülnek bele az emberek a hamis vallásokba, okkultizmusba. De nekünk az Úr várába kell bevonulnunk! Régen is, amikor jöttek a fosztogatók, hódítók, akkor az emberek bementek a várba! Erős vár a mi Urunk! Senkinek ne akarjunk a rabszolgái lenni! Fújjuk meg a kürtöt!

Az ellenségeink így 7 úton fognak elfutni! Készüljünk a nagyobb áldásra, kegyelemre! Tegyél meg mindent, hogy rövid idő alatt megújuljon az életed! Ebben a várban nincs bűn! Rakd le a bűnök terheit! Csak így tudsz bemenni! Így leszel bent a mély vízben és rád fog szállni az Úr minden gazdag áldása!

Nem szabad, hogy az érzelmeidet megmérgezzék a külső dolgok! Fel kell dolgozni mindent! Az ember olyan, mint egy malom, amelybe hozzák be a terméket. Vannak hasznos termékek, és vannak a hulladékok. Semmit ne hagyjál feldolgozatlanul! Ne hagyj semmit csak úgy, ahogy behozták! Ha feldolgozod a dolgokat, akkor egyre több igazságot fogsz megismerni! Űzzük el magunkról a melankóliát! Vegyünk erőt, kegyelmet, megújuljunk az Úr szent örömében, dicsérjük az Urat! Amikor ezt tesszük, akkor a Szent Szellem fényezi a szellemünket! Amiktől eddig nem láttunk, azoktól megtisztít. A szellemünk hallóképességét is kitisztítja. Éjjel is beszélget a szellemünk. Reggel is nagyon sok információt kap a szellemünk, ezért ne a TV-t, internetet kapcsoljuk be, hanem azt nézzük meg, hogy mit kapott este a szellemünk! Gyakran azért nem tudjuk meghallani a Szent Szellem hangját, mert tele van a szellemünk, lelkünk ügyekkel, információkkal. Ha te a hülyeségedet megosztod mással, akkor az duplázódni fog.

Légy összeszedett ember! Isten lehelete van bennünk, amelyre rájött az Ő szelleme. Ha nem testben élnénk állandóan, és nem azzal akarnánk állandóan megragadni a javakat, akkor már itt a földön nagyon áldott emberekként tudnánk élni! Sok törés kell ahhoz, hogy erre rájöjjön az ember. Ne az éjszakában halásszál, hanem a világosságban!

Halld a Szent Szellemet és cselekedj! Isten azt akarja, hogy az Ő népe olyan emberekből álljon, akiken az Ő természetét látják. Tegyél rendet az otthonodban, mert azt látja a szomszédod! Ne te kövesd a szomszédot! Isten beszédét kövesd, ne az emberek véleményére figyelj! Ha így teszünk, akkor a csapások után is ott marad a házunk, az autónk, családunk, megélhetési lehetőségeink!

Légy hálás Annak, aki megváltott téged! Légy hálás, hogy benned van az Úr, a Szent Szellem temploma vagy! Nagyon kapcsold fel a fényt, hogy fénymámorban ússzon a szíved!

2010.10.12.

2020. február 19., szerda

Németh Sándor - Varázslásról 5.

A legtöbb vallás csak ígéri azt, hogy Istent közvetítő.

Máté 23:13 De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.

A varázslás egyik célja, hogy elrejtsék Isten jelenlétét az emberek elől. Isten országába az újjászületés által lehet bejutni.

János 3:5 Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.

Nagyon sok vallás nem azt hirdeti, hogy az embereknek újjá kell születni. Teljesen jogtalanul lépnek fel az emberekkel szemben. Ki akarják az embereket taszítani Isten országából. Nagyon sok Bálám él ma a Földön, akiknek az a célja, hogy távol tartsa az embereket a megtéréstől, újjászületéstől, a Hit Gyülekezetétől.

Amikor Jézus bement Kapernaumban a zsinagógába, akkor a benne lévő Szent Szellem kihirdette a démonoknak, hogy eljött a vég számukra. Gyakran először a vallásos démonok tiltakoznak. Belekötnek mindenbe. Aki tényleg Isten embere, az örül annak, ha egy alkoholista emberből józan ember lesz, betegből egészséges.

Jézus a sorsunkká akarja tenni az Ő életét.

A legtöbb vallás távolról üdvözli az igazságot. Az igazsággal csak akkor lehet kapcsolatba lépni, ha az ember az Igét elfogadja. Maradjunk meg a kinyilatkoztatás keretében!

Izrael fiai megrészegedtek a veres mágiától, amelyben a szép nők voltak jelen. Tömegével estek el a szexuális bűnökben. Utána ki kellett irtani az összes nőt és gyerekeiket, akiknek ilyen kapcsolata volt. Ha ez nem így lett volna, akkor egy hamis nép jött volna létre, amely teljesen más alapon állt volna, mint Izrael fiai. Nem jött volna létre a Templom felépítése sem. Még a honfoglalásra sem került volna sor.

Sokszor Isten keménységét akkor lehet látni, hogy megnyilvánul, amikor veszélyben van az, hogy az Ő terve megvalósul. Nagy drámát idézett elő ez a bűn. Ma van kegyelem, de akkor nemzeti alapon kellett Istennek egy népet létrehoznia. Varázslás által ez majdnem meghiúsult.

Jézabel is ide tartozik.

1Királyok 16:31 Mert nem elégedék meg azzal, hogy Jeroboámnak, a Nébát fiának bűneiben járjon, hanem elméne és feleségül vevé magának Jézabelt, Ethbaálnak, a Sídonbeli királynak leányát, és elmenvén, a Baálnak szolgála, és meghajtá magát annak. 16:32 És oltárt emele a Baálnak a Baál házában, amelyet Samariában épített. 16:33 És csinált Akháb Aserát is, és jobban haragra indítá Akháb az Urat, Izráel Istenét, mint az Izráel valamennyi királya, akik ő előtte voltak.

Jézabel eleve egy bálványimádó családból jött, és összeházasodott Akhábbal, aki szinkretista volt. Az igazság össze volt keveredve a hazugsággal. Jézabel sokkal fontosabb példa, mint Bálám. A tömegekre most a szinkretista vallás gyakorolja a legnagyobb hatást.

Jézabel nem csak történelmi személy, hanem szellemi lény is. Olyan szellemet hordozott ez a nő, amely történelmet formált és formál ma is. Az egyházat is. Az a célja, hogy a keresztényeket visszavezesse a bálványimádásba, a varázslásnak.

Jelenések 2:20 De van valami kevés panaszom ellened, mert megengeded amaz asszonynak, Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálványáldozatokból egyenek. 2:21 Adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából; és nem tért meg. 2:22 Íme én ágyba vetem őt, és azokat, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből. 2:23 És az ő fiait megölöm halállal; és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint.

Az Ige örökkévaló, nincs alárendelve az időnek. A mai keresztényekre aktuális üzeneteke is tartalmaz. A Jézabel szellemének fő ereje a varázslás szelleme, amely el akarja szakítani a keresztényeket Isten vezetésétől, a vele való közösségtől.

Jézus kivetette a vallásos tradíciót az életéből, hogy az Ige megmaradjon erővel és hatalommal az életében, és tudjon hatalommal és erővel szolgálni.

Aki hisz abban, hogy ha Jézus nevében imádkozik az Atyához, és az Atya meghallgatja őt, akkor az nem fog másokhoz imádkozni, mert tudja, hogy az Atya megadja azt, amit kért Tőle. Nem kezd el Máriához imádkozni. Ha Mária csinál valamit a Mennyben, akkor az az, hogy Jézusra irányítja a figyelmet.

A történelem legnagyobb műve Jézus halála és föltámadása! Ezért legyünk boldogok, hogy ismerjük Őt! Minél jobban szeretjük Őt, annál közelebb kerülünk Hozzá! Nagyon közel van az Ő visszajövetele. Legyünk készek! Nagy időben élünk! Nyisd meg a szemedet, és ne engedd, hogy a világ megvakítson! Ne a varázslás szelleme, hanem a Szent Szellem vezesse a sorsodat!

Ma nagyon sok keresztény hagyja, hogy a Bálámok és a Jézabelek bevigyék őket a szellemi szecskába. De mi juhok vagyunk! Eredeti szellemi áldásokkal akar bennünket táplálni az Úr, nem a szecskákkal. Akik nem fejezik be a bálványimádást, azok nem fognak részesülni az elragadtatásban! Állj ellen azoknak a kísérleteknek, amelyek újabb igákat akarnak rád rakni!

Okulni kell a történelmi eseményekből is! Nem szabad, hogy az aposztázia újra bekövetkezzen! Nyerjük vissza az embereket Jézusnak!

2010. 10.10.

2020. február 17., hétfő

Németh Sándor - Varázslásról 4.

2. Vallás által való varázslás

Nem minden vallás kedves Isten előtt.

A kereszténységet azért nem lehet összehasonlítani a buddhizmussal, mert ez Jézus Krisztus evangéliuma. Nem hasonlítható össze senkivel sem Ő. Egyetlen vallásalapítóval sem. Miatta van örök életünk, üdvösségünk, általa lehet bekerülni az Atya dicsőségébe! Általa jött létre a Hit Gyülekezete, hogy egy testté legyünk Benne. Istennek a szeretete csak Őbenne jelent meg.

Amelyik vallásban hiányzik Jézus vére, ott alapvetően hibák vannak. Ha kihagyják Jézus vérét a hitgyakorlásból, és a természetfölötti felé fordulnak, akkor a varázslás a bálványimádás, idegen istenek imádása felé fordítja őket. Az utolsó napok egyik jele, hogy a vallásos csalások nagyon el fognak terjedni: be fogják csapni az embereket; uralni akarják őket, elnyomni.

Bálám akciója nem volt sikeres Izrael fiaival kapcsolatban, mert Isten közbeavatkozott. Nagy erőfeszítéseket tett ezért az Úr, hogy megállítsa a próféta esztelenségét. A varázslás útja veszedelmes. Arra akarták rávenni Izrael fiait, hogy olyan cselekedeteke tegyenek, amely az Isten ellen való lázadásokat merítik ki. Bálám kitalált egy nagyon egyszerű formát erre:

4Mózes 25:1 Mikor pedig Sittimben lakozik vala Izráel, kezde a nép paráználkodni Moáb leányaival. 25:2 Mert hívogaták a népet az ő isteneik áldozataira; és evék a nép, és imádá azoknak isteneit. 25:3 És odaszegődék Izráel Bál-Peórhoz; az Úr haragja pedig felgerjede Izráel ellen.

Ez egy tipikus varázslás volt. Vallásos, kultikus cselekedetek által. Elhívták Izrael fiait olyan istentiszteletre, amelyben nem a Szent Szellem munkálkodott, nem az Ige alapján állt. Ne menj olyan istentiszteletre, amely szemben áll Isten Igéjével! A Szent Szellem mindig azért jött, hogy Isten akaratát kimunkálja az emberekben, és ők utána meg tudják azt tenni. A pozitív üzenet ehhez kevés. Istentől származó erő kell ahhoz, hogy az emberek meg tudjanak változni. Ilyenkor nem csak a lelkiismeret indul meg, hanem az ember szelleme is. E nélkül mindig csak az elhatározások vannak meg; főleg év végén. Ezek nem fognak megvalósulni, mert nincs benne Isten természetfölötti hatalma, ereje, amely fölszabadítja a szellemünket, elhatározzuk, hogy megváltozunk, és meg is tudjuk tenni, mert ez az erő megváltoztatja a gondolkodásmódunkat azzal a viselkedéssel kapcsolatban. Fontos, hogy az Ige szellemi erővel jöjjön ki! Ehhez föl kell készülniük az énekeseknek, az igehirdetőknek, és a hallgatóknak is együtt kell működniük.

Nem kell mindig fizikai megnyilvánulásokat várni. A százados sem esett hanyatt, amikor azt mondta neki Jézus, hogy menjen haza, mert a szolgája meggyógyult. Gyakran csendesen is tud jönni Isten beszéde! Illéshez is így jött!

1Királyok 19:6 És mikor körülnézett, ímé fejénél vala egy szén között [sült] pogácsa és egy pohár víz. És evék és ivék, és ismét lefeküvék. 19:7 És az Úr angyala eljött másodszor is és megilleté őt, és monda: Kelj fel, egyél; mert erőd felett való utad van. 19:8 És ő felkelt, és evett és ivott; és méne annak az ételnek erejével negyven nap és negyven éjjel egész az Isten hegyéig, Hórebig.

Ne vess a testnek! Szellemnek vessél és dicsőséget fogsz aratni! A dolgok mennek előre az Istentől kijelölt állomás felé. Nem minden vallás jó vallás. Ez van. A kommunisták azt mondták, hogy minden vallás rossz. Egyik állítás sem igaz.

Az ember szelleme tükrözi a láthatatlan világot. Nem a képzeletünk szülte a szellemünket. Ezért gyakran megjelenik a szellemünkben olyan dolog, amely rajtunk kívül álló, természetfeletti. Nem a képzeletünk szüleménye ez. Amikor az emberek pszichikai képükkel kreálnak istenképet, akkor az nem igazi kép. A mi szellemünk az Úrnak a szövétneke.

Példabeszédek 20:27 Az Úrtól való szövétnek az embernek lelke, aki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét.

A szellemedre a Szent Szellem ráhelyezi egy valóságos világ dolgait. Ez Isten országa. Amikor olvassuk az Igét, akkor meg tudjuk állapítani, hogy a szellemünkbe behelyezett dolog Istentől van-e, mert az Ige a mérőzsinór. A szellemünkkel kell keresni Istent! A lényeg a szívünkben van! El kell szakadnunk a materialista, marxista neveléstől. Az emberek nem tudják elfogadni, hogy az ember szelleme Isten lehelete. A vezetését Isten oda helyezi. Az Ő uralma mindig szellemben kezdődik. Felszabadítja a szellemünket, és így kiépül a lelkünkben, testünkben, atmoszféránkban az Ő jelenléte. Nagyon jó az Ő jelenlétében élni!

Keressük az Ő országát, és Ő így leszedi a különböző terheket rólunk!

2010. 10.10.

2020. február 13., csütörtök

Németh Sándor - Varázslásról 3.

Arról beszéltünk, hogy az ördög az ezoterikán keresztül hogyan uralja le az embereket. Ezekben az időkben látjuk a világméretű térhódítását az okkultizmusnak, de ez egy átmeneti siker, nem kell megijedni!

Vissza kell szerezni a legjobb formánkat, a legjobb pozíciónkat! A kígyókon, skorpiókon kell taposni, az ellenség minden erején! Azért hívott el Isten, hogy először te magad légy szabad, aztán pedig hirdesd az embereknek a szabadságot. Sok ember már nem tud semmit fölfogni, nem talál semmiben örömöt, ezért segíteni kell nekik! A Szent Szellem erejével meg lehet mutatni, hogy van kiút ebből a sötétségből! Jézus ma is megbocsátja a bűnöket, megszabadítja a foglyokat. Újra ki lehet szabadulni Isten vezetésére! Nem kell emberek vagy démonok uralma alatt élni!

A varázslás célja, hogy az embereket az uralma alatt tartsa. Ahol a varázslás szelleme van, ott nem tud érvényesülni Isten szelleme. Az Úr azért jött, hogy ezt is lerombolja.

Első típusa az okkult praktikák, amelyeket a múlt héten már tárgyaltuk. Erre példa Simon mágus. Sok ember az ördögi tudományokban találja meg a segítséget. Olyan emberekhez fordulnak, akik okkult szellemekkel, démonokkal vannak kapcsolatban. Ezek a varázslók, mágusok. Simon is addig tudta befolyásolni az embereket, amíg Filep el nem ment Szamariába. Egy varázslással átitatott kultúrában csak akkor lehet sikeres Isten népe, ha van erejük arra, hogy a varázslást visszaszorítsák, és felszabadítsák az embereket ezek alól.

Szamariában is magukon kívül voltak az emberek a gonosz szellemek befolyása miatt. Ezek irányították az életüket, sorsukat. A városban nagyon sok beteg volt, mozgássérültek, démonizáltak, depresszió. Mi is vegyük föl a harcot, hogy az emberek megszabaduljanak! A démonok úgy megvakítják az embereket, hogy nem látják, hogy milyen úton mennek, és nem tudnak változtatni azon, hogy a kárhozatra menjenek. Nem fogja fel az ember szelleme a tényleges állapotát. Nem fogja fel, hogy nincs kapcsolata a Teremtővel, rossz irányba halad.

Küzdeni és harcolni kell az okkultizmus társadalmi térhódítása ellen! Olyan romboló, mint a vörös iszap. Mérgező. Látjuk, hogy az iszap csapása után a házak is lakhatatlanná váltak. Ez az okkultizmus pusztítását is szimbolizálja. A kereszténység szellemi hátterét is meg tudja ez határozni.

Efézusban is nagyon el volt terjedve az okkultizmus. Bálványimádás, idegen isteneke imádása után jön a babonaság, okkultizmus, szexuális perverzitás. Amikor az okkult bűnök felett hatalmat veszünk, akkor a szexuális bűnök, pornográfia felett is hatalmat tudunk venni.

Ne tegyen bátortalanná az, hogy egy kisebbséghez tartozol! Nem a többségi helyzetre kell nekünk vágyni, hanem a mostaniban kell helytállni! Mózest sem zavarta a kisebbségi élet. Rendeljük alá magunkat Isten Igéjének mi is és kövessük a Szent Szellemet! Általa biztos kalauzunk van. Gyere ki az idegen isteneidtől, a démonok vezetése alól! Isten Szelleme vezessen téged! Így fogsz egyre többet kapni az örökségedből! Ő megígérte, hogy megáldja azokat, akik elfogadják Őt Atyjuknak és fiúnak fogadja őket. Arra nézz, amit ígért Neked! Erre állj rá 2 lábbal még akkor is, ha olyan dolgok történnek, amelyek ellent mondanak az ígéreteknek!

Istennek szüksége van ránk, hogy megnyilvánuljon az Ő Fia rajtunk keresztül ebben a világban! Megszabadítsa a foglyokat, meggyógyítsa a betegeket. Nem szabad, hogy a csapások, kudarcok, vereségek bátortalanná tegyenek téged!

Nagyon fontos, hogy az ember elgondolkozzon azon, hogy ki vezeti az ő sorsát! Ez szellemi, láthatatlan. Legalább 2 forrásból származhat ez. Mindig meg kell győződni arról, hogy Istentől származik-e az az erő, amely a sorsunkat irányítja. Ha igen, akkor a bibliai jelek követik az életünket, növekedünk, fejlődünk, gyümölcsözünk, egészségesek leszünk. Ez benne van Ábrahám 12 áldásában. Ha a sorsunkat a Szent Szellem irányítja, akkor az áldások megjelennek az életünkben. Így vezet minket egyre közelebb, az Atya dicsőségébe.

Ha sorscsapás ér, akkor szellemben ezt föl kell dolgozni, és kérdezni az Úrtól, hogy mi történik az életünkkel? Isten szelleme a jó tervet realizálja az életünkben. Egyre összeszedettebbek leszünk! Egyre több lesz Jézusból bennünk. Minden emberrel kapcsolatosan a sátánnak is van terve. Az egyik legfontosabb célunk, hogy minden démont távol tartsunk az életünktől.

A jövendőmondás által az ember végzetét közli a sátán. Nem csak azt kell nézni, hogy informálisan igaz-e az állítás vagy nem, hanem hogy milyen szellem van benne. Vannak olyan gonosz szellemek, amelyek vádolnak, bűnt lepleznek le veled kapcsolatban, de nem adják meg a megtérésre való képességet, hanem bűntudat alá helyeznek, hogy gyötrődjél. Ez nem Istentől van. Az Istentől származó bűnbánatban benne van a reménység. Tudja az ember, hogy Isten szereti őt, és nem azért mutatott rá a hibájára, hogy agyon verje. Amikor valakit a démonoktól jövő bűntudat gyötör, akkor az facsarja magát, mint a mosogatórongyot. De az Úr azért jött, hogy felemeljen, hogy megszabaduljál a gyötrésekből, szorongásokból, pánikból, csüggedésből, kétségbeesésből. Aki ilyen állapotban van, az nem Isten munkájának az eredménye. Állj ezeknek ellen, különben egyre távolabb kerülsz Isten munkájától! Az Ige nem csak a lelkünknek gyógyszer, hanem a testünknek, csontunknak is! Itt az ideje, hogy szabadok legyünk! Itt az idő, hogy lerázzuk a varázslást! A szabad emberek tudják megtalálni a problémára a megoldást, az elnyomottak nem. Az alkotás előfeltétele nem a tudás, hanem a szabadság!

2010. 10.10.

2020. február 11., kedd

Az Engesztelés 3.

4. Jézus meghalt helyettünk, hogy mi az Ő életéből részesüljünk.

A Biblia két kifejezést használ az életre: zoé (örök élet) psziché, biosz.

Minden születő ember rendelkezik pszichével és biosszal. Halott állapotban születtünk a földre, nem rendelkeznek zoéval. Jézus azért jött, hogy életet hozzon. Jézus előtt nem volt élet a földön, ez volt a halálcsillag. Krisztus elhozta az életet, de az élet csak részlegesen volt hozzáférhető az emberek számára. Jézus nem tudta az életet átadni úgy, hogy a zoét tudják venni a halála nélkül. Meg kellett halnia, hogy az élete elérhető legyen számunkra is. Az úrvacsora nélkül nem lehet az emberben élet. Innunk kell Jézus vérét. Ez az élet csak a halálán keresztül tudott kijönni belőle. Bizonyos feltételezések szerint egy csepp vér sem maradt Jézus vérében.

Ézsaiás 53,12. "Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal, mivelhogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott, pedig ő sokak bűnét hordozta, és a bűnösökért imádkozott."

Halála célja az volt, hogy elvegye a halálodat, és életet adjon helyette.

5. Jézus elvette az átkot és áldást adott helyette.

Gal 3,12-14. "A törvény pedig nincs hitből, hanem a mely ember cselekeszi azokat, élni fog azok által."

Az átok ismertetőjelei:

5 Móz 28 alapján:

Jézust keresztfán feszítették meg, hogy az átkainkat is magára vegye. A kivégzés módjához köthető az átkok viselése. Átkozott mindenki, aki fán függ. Őt fel kellett függesztenie egy fára. Ezzel magára vette a mi átkainkat, hogy cserébe átadja nekünk Ábrahám áldásait.

Ábrahám áldásai elsősorban az ég alatti dolgokra vonatkoznak. Isten számára fontos, hogy földi szinten az ember eredményes legyen. Isten számára nem csak mennyei élet a fontos, ha nem így lenne, a Messiásnak nem kellet volna keresztfán meghalnia.
Nem minden probléma átok, azoknak huzamosabb ideig és több „tünettel” kell jelentkeznie, hogy átkokról beszéljünk.

Néhány példa az áldás – átok párokra.

Személyes felemelkedés: az embert tisztelik a környezetében, ennek az ellentéte a megaláztatás.
Terméketlenség vagy meddőség - termékenység (prosperitást is jelent!).
Betegség, generációs betegségek

A hitünket nem úgy kell gyakorolni, hogy mi nem leszünk abban a betegségben, amiben szüleink, hanem pont azon a területen leszünk a legegészségesebb, Isten a negatívból a pozitívba visz be minket.

Szegénység – gazdagság.(Ábrahám áldása, azaz prosperitás, plusz dolgok).
Vereség – győzelem. A verség az, hogy konfliktushelyzetben az ember mindig alulmarad. Nem a konfliktusból akar Isten megszabadítani, hanem a vereség helyére akar győzelmet adni.
Fej – farok viszony. A megaláztatása az az, ha valaki a körülmények állandó elszenvedője. A fej a körülmények alakítója.

Az átokban az emberek lefelé haladnak, az áldásban pedig felfelé, állandó fejlődésben, akár területenként külön-külön is. Lehet hogy szellemi szinten fejlődsz, aztán utána anyagi szinten, tehát nem feltétlenül egyszerre mozognak a területek, bár néha lehetnek párhuzamosak. Az életünknek felfelé kell ívelnie.

6. Jézus elszenvedte szegénységünket, hogy mi az ő bővölködéséből részesülhessünk

2 Kor 8,9. "Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érretek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok."

Éhség, szomjúság, mezítelenség, sok szükség. Ezek a szegénység ismérvei.
Jézus a golgotai kereszten ezeket átélte azért, hogy ettől téged megszabadítson.

3 szintet különböztetünk meg: nem elég / elég / fölösleg. Ha be van töltve minden szükséged, az még csak a nulla. Áldás vagy akkor, ha éppen mindig rendelkezésedre áll az, amivel áldás tudsz lenni. Pl. Péter esetében kiszúrás lett volna a sánta emberrel, ha van Péternél pénz.

Kérd azt az Úrtól, hogy bővölködővé tegyen.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2020. február 5., szerda

Németh Sándor - Varázslásról 2.

A varázslásnak 3 típusa van:

1. fehér mágia: gonosz szellemi erőket jó célja használja; ez azonban csak átmeneti, mert a végcélja rossz. A sorsát gonosz szellem fogja befolyásolni. Nagyon nehéz megismerni az ok és az okozat közötti összefüggést.

2. fekete mágia: gonosz szellemekkel gonosz célokat akarnak elérni (balesetek, halál, szegénység, betegség, gyilkosság)
Hasonlóság elv alapján működik. Pl.: közéleti személyek bábúját elkészítik és elégetik. A fotókkal is ugyanezt csinálják. Személyes holmikat használnak, amely egy emberhez tartozik. Pl.: hajszál. Nagyon fontos, hogy az ember védelmezze az adatait! Valamikor fontos, hogy kikerüljön az ember arca az utcára, de ehhez meg kell erősödni!

Az elmúlt időben feketemágusok élsportolókra is ráálltak, és gonosz dolgokat okoztak az életükben.

Fontos, hogy rejtettségben maradjunk! Így tudjuk megőrizni a személyességünket. Akik szeretik a nyilvánosságot, azok egy idő után megbolondulnak. Nagyon sok emberből romboló, pusztító erők áradnak ki.

Elképesztő, hogy ma 13-14 éves gyerekeket dobnak be, hogy énekeljenek. Több millió ember véleményének vannak kitéve ez által. Nem is tudják, hogy mi van az emberek nyelvében. Ez olyan, mintha kiküldenék a gyereküket prostituáltaknak. A gyerekeikből akarnak meggazdagodni! A fiatalok ezt nem tudják fel dolgozni. Akinek Isten akar nyilvánosságot adni, annak ad hozzá erőt is! Nem az éneklés a nehéz, hanem annak a következményét feldolgozni. Úgy beleverik a betonba, hogy utána nem lesz ép ember. Ma az emberek meg vannak szédülve attól, hogy híresek, ismerik őket, olvasnak róluk az újságokban.

Rengeteg emberben pusztító erő van. Kijön ez a beszéde, írása által.

Legelőször az embernek a családjában, a házasságában jön ki ezeknek a gonoszságoknak az eredménye. Nagyon fontos, hogy ezeket megóvjuk, védelmezzük! Nem érdemes feleslegesen kitenni magunkat közprédára! Fotókra, írásokra, személyes adatainkra vigyázzunk!

3. veres mágia: Ebben is benne van gyakran a fekete mágia. Az a célja, hogy a sátán akaratának megfelelően befolyásolják az emberek társválasztását, házasságát - amelyben válást akarnak előidézni-, szexuális életét. Ezek is szeretik a személyes dolgokat használni.

4Mózes 23:22 Isten hozta ki őket Égyiptomból, az ő ereje mint a vad bivalyé. 23:23 Mert nem fog varázslás Jákóbon, sem jövendőmondás Izráelen. Idején adatik tudtára Jákóbnak és Izráelnek: mit mívelt Isten! 23:24 Ímé e nép felkél mint nőstény oroszlán, és feltámad mint hím oroszlán; nem nyugszik, míg prédát nem eszik, és elejtettek vérét nem issza.

Isten bennünket is megszabadított Egyiptomból, felkent a feltámadás erejével, ezért nem fog rajtunk a varázslás és a jövendőmondás. Többször meg lehetett figyelni, hogy egy időben több ember ugyanazt a betegséget kapta meg. Ez nem paranoia, hanem tény. Ellene kell állni az ördögnek! A passzivitást nem ajánlja Isten! Hittel tudjuk megragadni Isten kegyelmét, és ezzel tudjuk visszaküldeni az ellenség erejét!

Bálám is közölte, hogy nincs hatalma Izrael fölött, mert a Mindenható uralkodik felettük!

Meg kell gondolni, hogy milyen információkat teszünk közzé, és mit nem, mert látni, hogy milyen erők működnek! Vigyázzanak a fiatalok is a nyilvánossággal! Ne törekedjenek rá, hogy bele kerüljenek! Nagyon felkészült embernek kell lennie annak, aki nyilvánosság elé lép! Fel kell tudni dolgozni a következményeket! Hiányos öltözetű képeket tesznek ki keresztények is magukról a különféle közösségi oldalakra. Ezek az emberek soha nem lesznek többé szabadok! A támadásokat nem tudják feldolgozni, áttörést hoz a személyiségükben, és nem tudnak ellene állni. Illegális kapcsolatokat is szemezéssel kezdenek el. A démonok kommunikálnak egymással. Megegyeznek, hogy összehoznak 2 embert, hogy tönkretegyék egymást. Nagyon figyelni kell a kapcsolatokban, hogy ki munkálkodik! Az emberek között nagyon sok vadállat van. A dzsungelben nincs olyan pusztító erő, mint az emberekben. A sátán szép nőkön, férfiakon keresztül érkezik. Meg kell nézni, hogy kit engedünk be a családunkba, a közvetlen környezetünkbe! Ha az ember nem műveli magát, akkor olyan, mint a vadállat.

Róma 8:36 Amint megvan írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat. 8:37 De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett, 8:38 Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, 8:39 Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Rendkívül fontos, hogy az ember Jézus Krisztusban legyen, mert csak így lesz védelem alatt a családja, a munkája!

Ha hűségesen jársz az Úrral, akkor Ő soha nem fog elhagyni, hanem harcol érted! Nem hagy kiszolgáltatott helyzetben, de neked is akarnod kell ezt a győzelmet!

Nem barátságos közegben élünk. Mindig is az ellenség össztűzében éltünk, és ez most is megvan. Ezzel nem megijeszteni akarlak, hanem ösztönözni akarlak, hogy ne légy passzív, mert harc nélkül nem tudod elérni a célodat!

2010.10.03.

2020. február 3., hétfő

Németh Sándor - Varázslásról 1.

A pokol erői gyakran a hamis vallásban, az ezotériában koncentrálódik, ezért nagyon fontos, hogy tiszta látásunk legyen ezekről. Okkult robbanás zajlik ma a világban.

Ma a varázslással foglalkozunk, amelyben szemben áll a Szent Lélek erő ajándékaival.

Apcsel 1:8 Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.

Jézus egyértelművé tette, hogy a mellette való tanúskodást nem lehet megvalósítani természetfölötti erő nélkül. Amíg ez ember szelleme nem szabadul fel a halál uralma alól, addig nem tud kapcsolatba lépni Istennel. Az ördög mindent megtesz, hogy az ember ne kerüljön kapcsolatba a Szent Szellemmel. A felkent emberek a legnagyobb ellenségei. Jézust is felkente Isten Szent Szellemmel és erővel. Így kezdte a szolgálatát, és utána végezte Isten munkáját.

Milyen akadályozó erők vannak, amelyek visszatartják a hívőket abban, hogy élvezhessék Isten áldásait és együtt tudjanak működni Istennel? Egyik ilyen a varázslás. A lázadás ennek az alapja. Nem Istenhez fordulnak az emberek, hanem a sátánhoz, hogy a romlott vágyaikat véghez tudják vinni. Az ördög pedig ebben segít nekik.

Nem csak a zsidó-keresztény kinyilatkoztatást szorították a háttérbe, hanem a klasszikus értékeket is. Ezt látjuk a könyvesboltokban is! A könyvek nagy része ezotériával foglalkozik. Tele van kulturális szennyel. Az okkultizmus követése úgy terjed, mint a pestit. Egymást követik ebben az emberek.

Nagyon akadályozza ez a pünkösdi mozgalmak fejlődését is. Sok keresztény nem akarja ezzel szemben felvenni a harcot mondván, hogy majd Isten harcol. Persze, harcol az Úr értünk, de ő a kezdeményezéseinket, harcainkat áldja meg. Szoros együttműködésben valósul meg az ellenség felett való győzelem. Ez természetesen a szellemi harcra vonatkozik, nem testi háborúra. Ezekről beszél Pál apostol is.

Efézus 6:12 Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.

A varázslók rendelkeznek bizonyos szellemi lények fölött erővel, és az emberek sorsát, életét befolyásolják ezzel. Sátáni csodatevés a varázslás. A csoda ellentéte ez, amelyben alapvetően Isten avatkozik be a Szent Szellem által. Beavatkozik a teremtmény szellemébe a Teremtő szelleme. Ezek rokonok, nem ellenségesek egymással. Sok ember okkultizmusnak gondolja a Szent Szellemmel való betöltekezést, mert természetfölötti, szokatlan megnyilvánulást látnak. Amikor Isten beavatkozik egy ember életébe, akkor az emberben vannak elváltozások. Ez köztudott a Bibliában. De nem az a lényeg, hogy milyen megnyilvánulást látunk, hanem hogy milyen szellem avatkozik be az ember életébe. Ha a Szent Szellem, akkor annak csak örülhetünk. Erre teremtetett az ember. Vannak karizmatikus megnyilvánulások, amelyeknek örülni kell!

Róma 15:19 Jelek és csodák ereje által, az Isten Lelkének ereje által; úgyannyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illyriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát.

A démonűzést is mágiának gondolják sokan. De ez a Szent Szellem munkája.

Máté 12:28 Ha pedig én Istennek Lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa.

Jézus világossá teszi, hogy ha valaki az Atyától kér Szent Lelket, akkor Ő nem ad neki kígyót!

Lukács 11:11 Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, [és] ő talán követ ád néki? vagy ha halat, vajjon a hal helyett kígyót ád-é néki? 11:12 Avagy ha tojást kér, vajjon skorpiót ád-é néki? 11:13 Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, akik tőle kérik.

A mai társadalomban nem szégyellik az emberek, hogy okkultizmussal foglalkoznak. A televízió is tele van ezekkel a műsorokkal. Sokkal szabadabb a terep nekik, mint azoknak, akik a Bibliát tanítják. Istenhez hívják az embereket.

Varázslás formái:

1. Okkult tevékenység és tanok által valósul meg. Erre példa Simon!

Apcsel 8:5 És Filep lemenvén Samária városába, prédikálja vala nékik a Krisztust. 8:6 A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel figyelmeze azokra, amiket Filep mondott, hallván és látván a jeleket, melyeket cselekedék. 8:7 Mert sokakból, kikben tisztátalan lelkek voltak, nagy hangon kiáltva kimenének; sok gutaütött és sánta pedig meggyógyula. 8:8 És lőn nagy öröm abban a városban. 8:9 Egy Simon nevű ember pedig már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt és elámította Samária népét, magát valami nagynak állítván: 8:10 Kire mindnyájan figyeltek, kicsinytől nagyig, mondván: Ez az Istennek ama nagy ereje! 8:11 Azért figyeltek pedig rá, mert sok időn át az ördögi mesterségekkel elámította őket. 8:12 De miután hittek Filepnek, aki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind asszonyok.

Ördögi tudomány = mágia, varázslás
Elámította = önkívületi állapotba hoz

A varázslók gonosz szellemekkel állnak kapcsolatban. Mi a Szent Szellemmel. Ezt képviseljük. Jézus Krisztussal, Szent Szellemmel és rajtuk keresztül az Atyával van kapcsolatunk. Ők vezetik az életünket attól függően, hogy milyen minőségűek a kapcsolataink Velük. Ezt nem hagyhatjuk ki az identitásunkból. Nem mondhatod, hogy lehagyott Isten, hanem abból kell kiindulnod, hogy benned van az Úr, és te Benne. 24 óra alatt sem tudnád kialudni magad ebből. Ne az érzéseidre figyelj, hanem mindig hittel az Igére! Isten népéhez tartozol! Ha zavar van a hovatartozásodban, akkor keresni fogsz. De neked már eldőlt ez: „Isten gyermeke vagyok!”

A varázslóra az ellenkezője érvényes. Ő nem a Szent Szellemmel, hanem gonosz szellemi erőkkel tart kapcsolatot. Képes volt irányítani ezeket a szellemeket. Jelenvalóvá tudta őket tenni. Azért varázsló, mert az emberek természetfölötti erőktől akarnak segítséget nyerni, de ezt nem tudják maguktól elérni, ezért mennek ilyen emberekhez, akik rendelkeznek ilyen kapcsolatokkal. Helyzetüket meg lehet változtatni, állapotukat. Ezek romlást és bomlást tartalmazó események. Simon ilyen ember volt. Akik varázslás alá kerülnek, azok irreális állapotba kerülnek, amiben a valóságot hamisan látják. Nem tudják a tényeket megragadni. Kikapcsolnak a tapasztalati világból is. Nem tudják a tapasztalatokat feldolgozni. Transzállapotban vannak, mint akik el vannak bűvölve. Nem látják a világot. Nem veszik észre, hogy sánták, nyomorultak, betegek. Szamariában sem vették észre addig, amíg nem jött Filep. A Szent Szellem nem teszi az embert vakká. A pirosat pirosnak látjuk, a fehéret fehérnek. A varázslás alatt álló emberek lelke a démonoknál vannak, és azok manipulálják őket. Torz módon látják az egész valóságot.

Amikor egy ember agymosáson megy keresztül, hogy például egy közösség szekta, akkor lehet látni, hogy bármilyen jó példát lát is később, nem hajlandó megváltoztatni a gondolkodásmódját egy másik emberrel kapcsolatban vagy a közösséggel kapcsolatban. Pedig az ismeretünknek a valóságot kell képviselni. Ahogy gyűjtjük a tapasztalatunkat, úgy változik a gondolkodásmódunk. Normális embereknél ez így van! Ettől nem esik le a karikagyűrű az ujjunkról. Sok ember olyan, mint az üzenetrögzítő: mindig ugyanazt nyomják, és nem tudják megváltoztatni az üzenetüket. Egy utcakő hamarabb megváltozik, mint egy ilyen ember.

Aki őt beprogramozta, annak kapcsolata van démonokkal, és bármilyen messze is van tőle, bármilyen régen is találkoztak, akkor is irányítja az életét. Mi ne legyünk ilyen üzenetrögzítős emberek! A Szent Szellem vezessen bennünket!

2010.10.03.