2016. január 31., vasárnap

Daniel Kolenda - Dicsőséges kiáradás! - Bouaké, Elefántcsontpart - 3. nap

Kedves missziós partnereink!

Ma reggel befejezéséhez érkezett a Tűz konferencia, ahol Péter van den Berg és jómagam körülbelül tízezer pásztor és gyülekezeti vezető felé szolgáltunk. Mint általában, most is imádkoztunk értük, hogy vegyék a Szent Szellemet. Dicsőséges volt! Hiszem, hogy ébredés kezdődött itt Bouakéban, az Elefántcsontparton, ami folytatódni fog a Krisztus testén keresztül akkor is, ha mi már nem vagyunk itt.
Az esti összejövetelen újra komoly növekedést tapasztaltunk a részvevők számában. Nem tudom, hogy a következő este hogyan fog elférni a tömeg.
Miután prédikáltam az evangéliumot, imádkoztam a Szent Szellem kiáradásáért és a betegek gyógyulásáért, az Úr újra hűséges volt ígéretéhez, és sokakat meggyógyított a betegségükből. Jellemző volt az is, amit mindig tapasztalunk, amikor a Szent Szellem kiárad, hogy sok démontól megszállott vagy meggyötört emberben megnyilvánultak démonok. Ezek felé az emberek felé is szolgáltunk. Ma is sok sánta és béna meggyógyult. Egy születésétől egyik fülére süket asszony meggyógyult; egy másik asszony elmondta, hogy a hasában levő nagyméretű, kő keménységű daganat eltűnt; egy lebénult kisfiú felkelt és járt..., és még lehetne sorolni a sok csodálatos gyógyulást.
Holnap van az evangélizációs kampányunk záróestje. Kérlek, imádkozzatok továbbra is értünk!
Veletek együtt az evangéliumért:
Daniel Kolenda
valamint Reinhard Bonnke, Peter Vandenberg és a teljes CfaN csapat
Bouaké, 2016. január 30.
Daniel Kolenda - Túláradó hatás - Bouaké, Elefántcsontpart - 2. nap

Kedves barátaim!

Újabb fantasztikus napon vagyunk túl itt Bouakéban. Az előző estéhez képest a tömeg megkétszereződött. Jézus vérének az erejéről prédikáltam, és a hatás túláradó volt: rengetegen átadták az életüket az Úrnak!
Nagyon sok csodálatos gyógyulás is történt, például sánták és bénák gyógyultak meg, mentálisan beteg ember visszanyerte a józan eszét, süketnémán született asszony életében először megszólalt! Volt olyan eset is, hogy valakinek a bal füle ott a színpadon, a tömeg szeme láttára nyílt meg! Micsoda este volt!
Holnap reggel a Tűz konferencián és este az evangélizáción is imádkozni fogunk azért, hogy a részvevők betöltekezzenek Szent Szellemmel. Kérlek titeket, továbbra is hordozzatok minket imádságban!
Veletek együtt az evangéliumért:
Daniel Kolenda
valamint Reinhard Bonnke, Peter Vandenberg és a teljes CfaN csapat
Bouaké, 2016. január 29.
2016. január 29., péntek

Daniel Kolenda - Öröm a mennyben! - Bouaké, Elefántcsontpart - 1. nap

Kedves Barátaim!

Csak percekkel ezelőtt fejeződött be az elefántcsontparti evangélizációs kampányunk nyitóestje itt Bouakéban. Egészen megindító volt az itteniek Isten Igéje utáni éhsége, és a várakozásnak az a szintje, amit ezen a viszonylag kis helyen tapasztalok. Miközben prédikáltam, az emberek lelkesen reagáltak rá, és szinte itták minden szavamat. Már most beleszerettem Bouakéba, pedig ez még csak az első nap!
Ma este, miután hirdettem az evangéliumot, és imádkoztam a betegekért, a tömegben mindenfelé csodák történtek. Időnként olyannyira felerősödött a tömeg kitörő ünneplésének hangja, hogy azt hiszem, az emberek nem is hallották már többé, miért imádkozom vagy mit mondok.
Az első bizonyságtételt egy férfi mondta el, aki hét éve béna volt (lásd a fényképet)! A nővére hozta el taxival az összejövetelre, és leültette a földre. Amint imádkoztam a betegekért, elmondta, hogy felemelte a kezét, és az elkezdett remegni. Nem értette, mi történik vele, majd hirtelen összeesett a Szent Szellem erejétől. Aztán hallotta, hogy azt mondom, keljen fel és kezdjen el járni. Próbálta mozgatni a lábát, és nagyon “könnyűnek” találta. A másik lábát is próbálta mozgatni, és az is mozgott. Akkor felállt, és elkezdett járni - hét év óta először!
Hallottunk egy asszonyról, aki már négy éve nem tudott járni, de most meggyógyult; egy másik asszonyról, aki már ötödik éve béna volt; egy idős asszonyról, aki vak volt; és egy másikról, akinek már 10 éve nem volt menstruációja, és most az ima alatt megjött neki!
Nem mindenki volt keresztény, akit ma este meggyógyított az Úr. Jézus válogatás nélkül megérintette a különböző vallásokban levő embereket. Bizonyos vagyok benne, hogy nagy örvendezés van ma a mennyben.
Köszönjük, hogy imádkoztok értünk! Kérlek benneteket, folytassátok a közbenjárást a következő napokban is, mert hiszem, hogy a legjobb még csak ezután következik!
Veletek együtt az evangéliumért:
Daniel Kolenda evangélista
valamint Reinhard Bonnke, Peter Vandenberg és a teljes CfaN csapat
Bouaké, 2016. január 28.


Forrás: Napi Gondolatok Reinhard Bonnkétól

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - A kegyelem ereje 33.

Szellemből, nem fejből

Minden reggel, amikor kinyitom a szemem, az aggodalom már bekúszik a gondolataim közé. Ma nemcsak arra emlékszem, mi történt, hanem arra is, milyen kellemetlen helyzet volt és mennyire felzaklatott, ami történt. Ez az, ahogy az ördög működik. Szeret letámadni bennünket a leggyengébb pillanatainkban, például reggel, amikor felébredünk, még kissé kábák vagyunk, félig még alszunk, még nem szedtük magunkat össze.

Ez nagyon jól alátámasztja a következő igazságot: a sátán sosem mozdul az erővel szemben, mindig a gyengeséggel szemben lép.

A hogy az elmém akörül forgott, amit az ördög próbált a gondolataimba ültetni, az Úr megszólított: „Joyce, a szellemedből táplálkozz, ne a fejedből élj”. Ez egy olyan praktikus tanács volt, amit örökre megjegyeztem.

Tudod, hogy az ördögi erők folyamatosan negatív gondolatokkal bombáznak minket. Ha elfogadjuk ezeket a gondolatokat, belénk fészkelik magukat, a mieink lesznek, mert a Biblia is azt mondja, amit a szívünkben hiszünk, azzá válunk. (Példabeszédek 23:7). Ha az ördög hazugságait valóságként fogadjuk el, valósággá is válnak bennünk, mert „hiszünk” bennük.

Miután Isten figyelmeztetett, hogy a szellememre támaszkodjak, ne az értelmemre, így imádkoztam: „Atyám, mit akarsz tanítani nekem ezzel a szituációval?”
A belső ember megérzésével (Isten általában így beszél hozzánk) azonnal tudtam, mit akar mondani:
„Joyce, tudod, hogy nem kell emiatt aggódnod. Hányszor beszéltünk már erről? Minden rendben lesz”.
„Igazad van, Uram”, válaszolta. Aztán mentem a dolgaim után, és az egész eszembe sem jutott egész nap. De ha ebben a rossz mentális állapotban maradtam volna, a helyzet csak rosszabb lett volna.
Ezért amikor aggódás, stressz, nyugtalanság lesz úrrá rajtad, csak fordulj a belső emberhez és kérdezd meg: „Uram, mit mondasz erről?” Ha hittel hallgatunk, szólni fog hozzánk, és megmutatja az igazságot az adott helyzettel kapcsolatban.

Egyszer hallottam egy interjút és hirtelen nagyon irigy lettem. Azért mesélem el nektek, hogy lássátok, nem számít, mennyire vagytok szellemi emberek, mindig ki vagyunk téve ilyen démoni támadásoknak.
Rögtön figyelmeztettem is magam „Ez nem én vagyok. Ezek nem az én gondolataim, én ezt nem akarom elfogadni”. A golfpályán voltam, abbahagytam a játékot, és a belső emberemhez fordultam. Imádkoztam, és feltártam az Úr előtt az irigység érzését. Amikor Hozzá fordultam, megnyugtatott, hogy semmi szükség arra, hogy másokra irigykedjek. Elmondta, hogy egy nagyszerű terve van az én életemre is, és értem is megtesz mindent, mint azért a személyért, akiről hallottam. Pár perc múlva az irigység elmúlt. Ha továbbra is a fejemben tartottam volna, őrizgettem, babusgattam volna és tápláltam volna ezt a negatív gondolatot, hatalmasra nőtt volna, és mindenféle problémát okozott volna.

Két hatalmas információtár van bennünk. Az egyik az érzéki információ, ami a fejünkben van, ez az, ami eszünkbe jut. A másik a szellemi információ, ami a szívünkből tör elő. Az egyik sáros, szennyezett víz, a másik tiszta ivóvíz. Rajtunk múlik, melyikből iszunk.

Vannak emberek, akik megpróbálnak mindkettőből inni. Őket nevezi a Biblia kétszívű embereknek (Jakab 1:8). Tudod, mit jelent kétszívűnek lenni? Azt jelenti, hogy az értelmed mond valamit, majd a szellemed pont az ellenkezőjét akarja mondani. Ahelyett, hogy azt mondanád „Ezt nem hiszem el, ez hazugság”, kereszttűzbe kerülsz, oda-vissza járkálsz a két gondolat között.

Ha te és én győztes, sikeres, boldog keresztényi életet akarunk élni, amilyet az Úr szán nekünk, el kell döntenünk, melyik információforrásból iszunk. Meg kell tanulnunk, hogy a fejünk helyett a szellemünkre hallgassunk.

Fordította: Berényi Irén

David Yonggi Cho - Dániel könyve 11.

Az emberi történelem leckéje

A kép, melyet Dániel az emberiség történelméről látott, megmutatja, hogy az emberi civilizáció az idők során egy­re értéktelenedik. Nabukodonozor birodalma még arany, az azt követők egyre alábbvalók: ezüst, réz, vas és végül agyag.
Ma nagyon sok ember azt állítja, hogy az ismeretek fejlődésével az emberi civilizáció egyre előre halad. A va­lóságban azonban az idő múlásával egyre silányabbá vá­lik, míg eléri az „agyag” színvonalat. Dániel ezt a realitást látta meg Isten kijelentésén keresztül huszonhat évszá­zaddal ezelőtt.

A másik oldalon Dániel látomása azt sugallja, hogy a világ egyre militaristábbá válik. Ha fajsúly szerint osztá­lyozzuk, az aranyé 19, az ezüsté 11, a rézé 8,5, a vasé 7,8. A keménység tekintetében viszont az ezüst felülmúlja az aranyat, a réz az ezüstöt, és a vas jóval felülmúlja a rezet. Ez azt jelenti, hogy minél tovább fejlődik az emberi civilizáció, annál rettenetesebb fegyvereket fog birtokolni.
Mindezeken túl a politikai rendszerek tekintetében a szobor azt árulja el, hogy mindegyik birodalom politikai ereje egyre kisebb lesz. Az arany fej például egy mindenek feletti hatalommal rendelkező kormányt jelöl. Nabukodo­nozor tökéletesen megszervezte Babilon egész birodalma feletti uralmát, és minden alattvalójának sorsát egy kéz­ben tartotta.

A Méd-Perzsa királyság, bár nagyobb terület fölött uralkodott, mint Babilon, politikailag gyengébb volt. Ez a jelenség még feltűnőbb a Görög, illetve az azt követő Római Birodalom esetében. A Római Birodalom végül is két részre, keleti és nyugati területekre szakadt I. Valentin császár uralkodása alatt (i.sz. 364). Ezt követően Rómát leigázták a betörő barbárok. A lábujjak időszakában a vas és agyag keveredik egymással, ami azt mutatja, hogy ebben a korban még a totalitarizmusnál is gyengébb politikai erő lesz a jellemző.

Nabukodonozor megalázkodik Isten előtt (2,46-49) " Akkor Nabukodonozor király arczra borula és imádá Dánielt, és meghagyá, hogy ételáldozattal és jó illattal áldozzanak néki.
47 Szóla a király Dánielnek, és monda: Bizonynyal a ti Istenetek, õ az isteneknek Istene, és a királyoknak ura és a titkok megjelentõje, hogy te is megjelenthetted ezt a titkot!
48 Akkor a király fölmagasztalá Dánielt, és sok nagy ajándékot ada néki, és hatalmat adott néki Babilonnak egész tartománya felett, és a babiloni összes bölcseknek elõljárójává tevé õt.
49 És Dániel kéré a királyt, hogy Sidrákot, Misákot és Abednégót rendelje a babiloni tartomány gondviselésére; Dániel pedig a király udvarában vala.


Mikor Dániel elmondta a látomást, melyet látott, és meg is magyarázta, Nabukodonozorra ez akkora hatást tett, hogy arcra borult és imádta Dánielt. Egy hatalmas birodalom királya a szó szoros értelmében leszállt trónjá­ról és imádott egy száműzöttet! Mivel azt gondolta, hogy Dániel Isten küldöttje, megparancsolta, hogy étellel és jó illattal áldozzanak a fiatalember tiszteletére.
Természetesen ez a magatartás nem Dániel szemé­lye felé irányult. Az áldozatot, a leborulást Nabukodonozor Dániel Istenének szánta, aki bölcsességgel és értelemmel ruházta fel őt. Ugyanígy imádta most Istent, ahogy azelőtt az ő saját istenét, Merodákot.
Nem szabad ezt a helyet félreértenünk, és azt gon­dolnunk, hogy Dániel elfogadta az imádást, mintha Isten volna. Jól tudta, hogy a király imádásának tárgya valójá­ban maga az Úr.
Ezek után Nabukodonozor magas pozícióba helyezte Dánielt, uralkodóvá tette Babilon egész birodalma fölött, mivel minden bölcsének elöljárójává tette. Ráadásul Dáni­el kérésére a király Sidrákot, Misákot és Abednégót, akik együtt imádkoztak Dániellel, az egész Babilon ügyintézői­vé nevezte ki.

Vizsgáljuk meg figyelmesen, mennyire megváltoztak Dániel körülményei. Úgy kezdte, mint egy száműzött fo­goly, akit a királyi udvar hároméves iskolájába küldtek. Kis híján őt is elpusztították a Nabukodonozor álma körül tá­madt zűrzavar során. De amikor barátaival összegyűlt és imádkozott Istenhez, megkapta a mennyei kijelentést, mely által minden nehézség áldásba fordult.

Itt van a különbség az Istenben hívők és a hitetlenek közötti. Mikor egy hitetlen olyan problémával találja magát szemben, melyet nem tud megoldani, tehetetlenül, meg­törten áll a nehézségek előtt. Egy Istenben hívő ember viszont keresztény társaival közösen imádkozva szembe­száll a nehézségekkel. Ezáltal legyőzi a felmerült akadá­lyokat, és megtapasztalja Isten csodálatos beavatkozását, aki a végén mindent jóra fordít. Ily módon a hívők elnyerik a Mózes 5. könyvében megígért áldásokat: nem farokká, hanem fejjé lesznek, nem alábbvalóvá, hanem egyre fel­jebbvalóvá lesznek, nem kérnek kölcsön, hanem kölcsö­nadnak.

Ezért van az, hogy mi hívők hálát adunk Istennek életünk minden szituációjában. Ha jó dolgok történnek ve­lünk, hálásak vagyunk, ha pedig rossz dolgok, biztosak lehetünk abban, hogy azokból is jó fog kisülni.

Rodney H. Browne - Találkozás Istennel 3.

Alapigék:

Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, Aki van és Aki volt és Aki eljövendő, a Mindenható. 9 Én János, aki néktek atyátokfia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten voltam, amely Pathmosnak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. 10 Szellemben voltam ott az Úrnak napján, és hallék hátam mögött nagy szót, mint egy trombitáét, 11 Amely ezt mondta: Én vagyok az Alfa és az Omega, az Első és Utolsó; és: Amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van, Efézusban, Smirnában, Pergámumban, Thiatirában, Sárdisban, Filadelfiában és Laodiceában. 12 Megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszéle; megfordulván pedig láték hét arany gyertyatartót; 13 És a hét gyertyatartó között hasonlót az ember Fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyővel közülövezve. 14 Az Ő feje pedig és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei olyanok, mint a tűzláng; 15 és a lábai hasonlók voltak az izzó fényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. 16 Volt pedig a jobb kezében hét csillag; és a szájából kétélű éles kard jött ki; és az Ő orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. 17 Mikor pedig láttam Őt, leesém az Ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az Ő jobbkezét, mondván nékem: Ne félj; Én vagyok az Első és az Utolsó, 18 És az Élő; pedig halott voltam, és ímé élek örökkön-örökké. Ámen. És Nálam vannak a pokolnak és a halálnak a kulcsai.
Jelenések 1:8-18

1. Jóllehet János közeli kapcsolatban volt Jézussal, valami történt Patmos sziegetén.

a. 10. vers: "Szellemben voltam ott az Úrnak napján."
b. 17. vers. "Leesém az Ő lábaihoz, mint egy holt."

2. Amikor valaki kapcsolatba kerül Istennel - valami történni fog.

a. A természetfeletti felülmúlja a természetest.
b. Ellenállhatatlan erő

3. Az egyháztörténet krónikái szerint Isten minden látogatásakor az emberek földre estek Isten erejétől.
a. John Wesley - százak estek földre;
b. Finney önéletrajza. Presbiteránus volt. A New York állambeli Utica-ban 15 perccel azután, hogy elkezdte az üzenetét, 400 ember esett el Isten erejétől. Később megtudta, hogy mindannyian hitetlenek voltak. Mindnyájan megtértek.
c. Whitfield - John Wesley-nek volt a segítője. Amikor prédikált, az Úr ereje leszállt. a Massachusetts állambeli Bostonban a Court House téren az emberek felmásztak a fára, hogy láthassák őt. Figyelmeztette őket, hogy jöjjenek le, mert ha Isten ereje munkálkodni kezd, le fognak esni a fáról.
d. Peter Cartwright. Metodista. Magas volt, 193 cm, és cowboy csizmát viselt. A Szent Szellem egy táncösszejövetelre vezette. Amikor imádkozott, az emberek földre estek Isten erejétől.

4. A Szentírásban.

a. Jelenések 1:17 - János Patmos szigetén
b. Ezékiel 1:28 - Mint amilyen a szivárvány, mely a felhőben szokott lenni esős időben, olyan volt a fényesség körös-körűl. Ilyen volt az Úr dicsőségének formája, és látám, és orcámra esém, és hallám egy szólónak szavát.
c. Ezékiel 2:1-2 - És monda nékem: Embernek fia! Állj lábaidra, és szólok veled. 2 És Szellem jöve énbelém, amint szóla, és állata engem lábaimra, és hallám azt, Aki szólt nékem.
d. 2 Krónika 5:13-14 - 14. vers: Mert a kürtölőknek és éneklőknek tisztük volt egyenlőképpen zengeni az Úrnak dícséretére és tiszteletére. És mikor nagy felszóval énekelnének kürtökkel, cimbalmokkal és mindenféle zengő szerszámokkal, dícsérvén az Urat, hogy Ő igen jó és örökkévaló az Ő irgalmassága: akkor a ház, az Úrnak háza megtelék köddel, 14 Annyira, hogy meg sem állhattak a papok az ő szolgálatukban a köd miatt, mert az Úr dicsősége töltötte be az Istennek házát.
e. 2 Krónika 7:1-2 - És mikor Salamon elvégezte a könyörgést, tűz szálla le az égből, és megemészté az egészen égőáldozatot és a véres áldozatot, és az Úr dicsősége betölté a házat, 2 Annyira, hogy még a papok sem mehettek be az Úr házába; mert az Úr dicsősége betölté az Úr házát.
f. János 18:1-6 - 4-5 vers: Jézus azért tudván mindazt, ami Reá következendő volt, előrement, és monda azoknak: Kit kerestek? 5 Felelének Néki: A názáreti Jézust. Monda nékik Jézus: Én vagyok. Ott állt pedig Ővelük Júdás is, aki elárulta Őt. 6 Mikor azért azt mondá nékik, hogy Én vagyok; hátravonulának és földre esének.
g. Máté 28:1-4 - A szombat végén pedig, a hét első napjára virradólag kiméne Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. 2 És ímé nagy földindulás lett; mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, és odamenvén, elhengeríté a követ a sír szájáról, és ráült arra. 3 A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. 4 Az őrizők pedig tőle való féltükben megrettenének, és olyanokká lettek, mint a holtak.
h. Máté 17:1-6 - 5-6: vers: Mikor Ő még beszélt, ímé, fényes felhő borítá be őket; és ímé szózat lett a felhőből, mondván: Ez az Én szerelmes Fiam, Akiben Én gyönyörködöm: Őt hallgassátok. 6 És a tanítványok, amint ezt hallák, arcra esének és igen megrémülének.
i. Apostolok Cselekedetei 9:4 - És ő leesvén a földre, halla szózatot, mely ezt mondta néki: Saul, Saul, mit kergetsz Engem?
j. Apostolok Cselekedetei 26:14 - Mikor pedig mi mindnyájan leestünk a földre, hallék szózatot, mely énhozzám szól és ezt mondta zsidó nyelven: Saul, Saul, mit kergetsz Engem? Nehéz néked az ösztöke ellen rúgódoznod.

5. Az embereknek szükségük van arra, hogy Istennel találkozzanak.


a. Szükséges, hogy megtapasztalják az Ő érintését.
b. Nekünk is szükségünk van mindarra, ami Isten munkálkodása, és az első és második nagy ébredés alatt történt.
c. Uram, kérlek tedd meg újra!

Példabeszédek 14:11-20.

11. A gonoszok háza megsemmisül, de az egyenesek sátra virul. 
12. Van út, mely egyenes az ember előtt, de a vége – halálnak útjai. 
13. Nevetés közt is fájhat a szív, és az örömnek vége bánat. 
14. Saját útjaiból lakik jól a tévedt szívű, az övéiből a jó ember. 
15. Az együgyű minden szónak hisz, de az okos ügyel lépésére. 
16. A bölcs fél és kerüli a rosszat, de a balga fölháborodik és elbizakodik. 
17. A hirtelen haragú oktalanságot követ el, és a fondorlatok embere meggyűlöltetik. 
18. Birtokul nyertek az együgyűek oktalanságot, de az okosok körülfogják a tudást. 
19. Legörnyedtek a rosszak a jók előtt és a gonoszok az igaznak kapuinál. 
20. Társánál is gyűlöletessé válik a szegény, de a gazdagnak barátai sokan vannak.

IMIT fordítás (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2016. január 28., csütörtök

Marilyn Hickey - Generációs átok (részlet) 1.

Íme az érem egyik oldala:
Mert én, az Úr a te Istened, féltõn szeretõ Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyûlölnek. (2.Mózes 20:5)

És a másik:
És [hogy] megtudjad, hogy az Úr, a te Istened, õ az Isten, a hívséges Isten, a ki megtartja a szövetséget és az irgalmasságot ezeríziglen azok iránt, a kik õt szeretik, és az õ parancsolatait megtartják. (5. Mózes 7:9)

Egy alkalommal egy fiatalasszony jött hozzám tanácsot kérni. Válófélben volt.
- Mondd, édesanyád is elvált? - kérdeztem tőle.
-Igen.
- És hányszor?
- Háromszor - válaszolta.
- S hány gyermeke született?
- Négy.
- Te hányszor mentél férjhez?
- Ez a harmadik házasságom.
- Hány gyermeked van? - érdeklődtem tovább.
- Három.
- Szereted a kislányaidat?
- Óh, hát hogyne szeretném őket!
- Tudod - mondom neki -, egyszer ők is felnőnek, férjhez mennek és el is válnak majd, egymás után háromszor. A te szíved pedig majd' megszakad értük. Már édesanyád is generációs szexuális átok alatt nyögött, belekóstolva mindenféle nyomorúságba. Te ugyanabba csöppentél: ugyanolyan döntéseket hozol, mint ő. Csak figyeld meg, a kislányaiddal sem lesz másképp.

Úgy nézett rám, mint akit pofon vágtak. De inkább üssön szíven minket az Ige, mint hogy baklövést kövessünk el!
A fiatalasszony még aznap este felhívott telefonon és közölte, hogy esze ágában sincs otthagyni a férjét! Akarsz áldásban élni? Akarod, hogy a gyermekeid áldottak legyenek? Az embert semmi sem érdekelheti jobban, mint a saját gyerekeinek a sorsa. Amikor helyet adsz Istennek az életedben, áldásainak is utat nyitsz. Ám, ha az ördögnek tárod ki az ajtód, „generációs átok" alá kerülhetsz, sőt még a gyermekeidnek is „biztosíthatod a belepőt" az átokba. Az ördög pedig tönkreteszi őket!

Kísérjétek figyelemmel két amerikai család hiteles történetét:
Max Jukes istentagadó volt és hitetlen nőt vett el. Mintegy 560 leszármazottját követték nyomon.
Közülük háromszáztíz szegénységben halt meg. Százötven utódja bűnöző lett, ezek közül heten gyilkosok voltak. Száz személyt az alkohol rabjaként ismertek, nőutódainak pedig több mint a fele prostituált életmódot folytatott.
Max Jukes leszármazottai az Egye­sült Államok kormányának több mint 1,25 millió (a 19. században forgalomban lévő) dollárjába kerültek.

Jonathan Edwards Max Jukes kor­társa volt. Elkötelezett keresztényként élt, életében Isten foglalta el az első helyet. Istenfélő fiatal hölgyet vett feleségül, hozzávetőleg 1394 utódját tartják számon.
Közülük kétszázkilencvenöt egye­temet végzett, ebből tizenhármán kerültek egyetemek élére, hatvanöten lettek professzorok. Három leszármazottja az Egyesült Államok szenátora lett, hárman kormányzói székbe kerültek, mások diplomata­ként szolgáltak külföldön. Harmin­can bírók, százan ügyvédek lettek (egyikük egy kiváló jogi fakultás dékánja). Ötvenhatan gyakorolták az orvosi hivatást (egyikük dékánja lett egy orvosképző intézménynek), hetvenöten lettek katonatisztek. Száz személy volt közismert misszioná­rius, lelkész, illetve kiemelkedő író. Nyolcvan másik utódja pedig vala­milyen közhivatalban tevékenyke­dett, akik közül hárman polgármes­teri hivatalt töltöttek be nagyváro­sokban. Egy személy az USA kincs­tári számvevője, egy másik pedig az Egyesült Államok alelnöke lett. Egyetlenegy ember sem akadt az Edwards családban, aki terhére lett volna az országnak!

Ha követed Istent, szolgálod Őt, imádkozol és az Ige szerint élsz, ak­kor felnőnek a gyermekeid, az uno­káid, és az ördög orra alá törnek borsot.
Lásd, én adok ma élőtökbe áldást és átkot! Az áldást, ha engedelmes­kedtek az Úrnak, a ti Istenetek parancsolatainak, amelyeket én e mai napon parancsolok néktek; Az átkot pedig, ha nem engedelmeskedtek az Úrnak, a ti Istenetek parancsolatainak... (V. Mózes 11,26-28)
Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek sza­vára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket pa­rancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened. És reád szállnak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hall­gatsz az Úrnak, a te Istenednek sza­vára.
(V. Mózes 28,1,2) 

Ki tudja, hány szenátor, bíró vagy elnök származik majd családjainkból? Az Istent szolgáló emberek istenfélő magot vetnek!

Forrás: Új Exodus Magazin, 1990.

Oral Roberts - Sebesen fújó szél a Mennyből 1.

Semmi sem mozdult. Nem volt mozgás. Senki egy hangot nem hallatott és egy pisszenés sem volt. Ez olyan csend volt a Mennyben, amiről a Biblia beszél. Azután egyszer csak, mint a villám, egy dörgés szakította meg a csendet. Ahogy a szelek végigsöpörnek a sivatag homokján, ahogy az olaj feltör a földből és rohan az ég felé, olyan volt ez a hatalmas zúgó hang, ami megtöltötte a levegőt, mint egy sebesen zúgó szél hangja a Mennyből. Egy pillanat alatt a Szent Szellem végigsöpört a Felházon, Isten szent szeleként! Hirtelen megjelentek Isten erejének villámai, amik eláztatták a földet isteni energiával – ahogy a Menny tüze önmagában is az - és a Szent Szellem ereje elkezdett feltörni Jézus tanítványaiban, akik a Felházban összegyűltek Pünkösd napján.

Nos, ugyanezek az ember rótták Júdea poros útjait és a napsütötte galileai tenger partjait a Mester oldalán. Ott voltak, amikor hatalmas tömegek gyűltek össze Jézus körül Jeruzsálem utcáin sürgetve, hogy hallják a szavait és megkapják gyógyító érintését! De ők voltak azok is, akik teljesen összetörtek, amikor Jézus az ő Megváltójuk lehajtotta a fejét a kereszten és meghalt. Megrémülve a zsidóktól és a római katonáktól bujdosásra adták a fejüket! De amikor a Szent Szellem ereje kiöntetett Pünkösd napján, felhagytak minden bujdosással! Minden zavar és döbbenet eltűnt! Ahogy a Szent Szellem ráesett Jézus 120 tanítványára mindannyit betöltötte a Szent Szellem és elkezdtek nyelveken szólni, amint a Szellem adott nekik szólniuk! (Lásd ApCsel. 2.1-4.) A 120 tanítvány a magasból érkező természetfeletti erővel hagyta el a Felházat azon a napon, ami szökőárként elárasztotta az egész földet és egy hatalmas nagy tömeg gyűlt össze, amikor az emberek meghallották ezt az isteni, földet rengető jelenséget. A Biblia azt mondja, hogy nyelveken szóltak és dicsőítették Istent, a bámészkodók pedig meg voltak döbbenve, amikor hallották, hogy azok a tanulatlan galileaiak az ő saját anyanyelvükön (mármint a bámészkodók anyanyelvén) dicsőítették Istent! 

Péter apostol kiállt az összegyűlt nagy sokaság elé és bátran elkezdte hirdetni: Hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától: És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Szellememből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. (ApCsel 2.16-17.) Azután a hangja egy kiállításként mennydörgött, amit századokon keresztül hallottak:
Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk. Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Szellemet megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok. (ApCsel 2.32-33.) 

Ó MILYEN CSODÁLATOS AZT TUDNI, HOGY A MI ISTENÜNK EREJÉT LÁTNI, HALLANI ÉS ÉREZNI LEHET ÉS MEG TUD MUTATKOZNI RAJTUNK A GYERMEKEIN KERESZTÜL! Ahogy a Szent Szellem ereje kitört Jeruzsálem városában azon a napon, az emberek szívei megítéltettek. Megszólalt a lelkiismeretük és több mint 3000-en befogadták Jézust a szívükbe Megváltójukként és Urukként! (Lásd ApCsel. 2.41) És barátom, ha ott lettél volna Pünkösd napján, Jeruzsálem utcáin, akkor láttad volna a Szent Szellem és a tüzének dicsőségét, ragyogását, izgalmát és erejét. Ez nem valami ijesztő vagy zavaró dolog lett volna. Felfogtad volna, hogy ez az Úrtól van, ez ami az apostoloknak megvolt és ez volt az erő, ami lángra lobbantotta a korai Egyházat. És ez volt az a nagy és dicső megtapasztalás, ami átalakította az átlagemberek életét valami természetfelettivé, kiengedve a CSODÁK ISTENI MOZGÁSÁT, ami megrázta, mint egy Sebesen Zúgó Szél a Mennyből az egész földet Jézus Krisztusért. JÉZUS ELKÜLDÖTT EGY MÁSIK VIGASZTALÓT!

Fordította: Nagy Andrea

Példabeszédek 14:1-10.

1. Az asszonyok legbölcsebbike fölépítette házát, de az oktalanság önkezeivel lerontja. 2.Egyenességében jár, a ki az Örökkévalót féli, de álnok az útjain, a ki őt megveti. 
3. Az oktalannak szájában a gőgnek vesszeje van, de a bölcsek ajkai megőrzik őket, 
4. Ökrök híján tiszta a jászol, de termések bősége a marha erejében van. 
5. Hűséges tanú nem hazudik, de hazugságokat terjeszt hazug tanú. 
6. Keresett a csúfoló bölcsességet, de nincs, az értelmesnek azonban könnyű a tudás. 
7. Menj el a balga ember közeléből, és nem ismerted meg tudásnak ajkait, 
8. Az okosnak bölcsessége: érteni az útját, de a balgák oktatalansága csalárdság. 
9. Az oktalanok közt tolmács a bűn és az egyenesek közt a jóakarat. 
10. A szív ismeri önmagának keservét, és örömébe nem vegyül idegen.


IMIT fordítás (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2016. január 27., szerda

Derek Prince - A varázslás 6.

De térjünk vissza az Igéhez. Itt van ez a lány a jövendőmondás szellemével. Jövendőmondó démon volt benne - s ő Pált és Silást követ­te - és azt kiáltozta, hogy ezek az em­berek a Magasságos Istennek a szol­gái, kik néktek az üdvösség útját hirdetik.
Két dolgot jegyezzetek meg.
Az első: minden szó amit mondott, igaz volt. A második: ő volt a legelső személy Filippiben, aki ezt felis­merte. S ezt egy gonosz szellem hatása alatt mondta.

Megkérdezheti valaki naivan: "De hiszen igazat mondott!?" Sosem szabad elfelejtenünk, hogy a Sátán keveri az igazságot a hazugsággal. Ha csak hazugságot mondana, sen­ki nem hinne neki. De mond mindig egy morzsányit az igazságból, és azt körülkeríti hazugsággal.

Pált és Silást pedig sok napon át zaklatta ez a lány, mert követte őket. Egyesek azt mondják hogy hívő volt, mások szerint nem volt az. Aztán a Szent Szellem megmutatta Pálnak hogy mit tegyen, Pál meg­fordult, és nem a lányhoz beszélt, hanem a jövendőmondás szellemé­hez a lányban, és azt mondta:
- A Jézus Krisztus nevében pa­rancsolom neked, hogy menj ki be­lőle!
S kiment belőle abban az órában, s ezzel elvesztette azt a képességét, hogy jövendőt mondjon. A gazdái pedig megharagudtak, mert ez ne­kik sok pénzt hozott, és Pált és Silást megverették s börtönbe csukatták.

Don Basham üzenete erről így foly­tatódik: Ott ülnek a börtönben, és Silás körülbelül azt mondhatta Pál­nak: "Látod Pál, ha nem csináltál volna szabadító szolgálatot, most minden rendben lenne."
Gondoljátok meg, van ebben igazság. Ha arra gondolok, hogy egy rabszolgalány elvesztette a jövendőmondás képességét, s emiatt egy egész város felzendült - fan­tasztikus! Ebben több volt, mint ter­mészetes lázadás. Emögött a lány mögött ott volt a sötétség egész bi­rodalma. S Pál ezt kihívta, s erre a sötétség egész birodalma ellene mozdult. Nagyon mély igazság van ebben!

Apostolok Cselekedetei 19,11-12. És nem közönséges csodákat cse­lekszik vala Isten Pál keze által.
(Hála az Úrnak a közönséges cso­dákért is! Hiszem ugyanakkor, hogy ma is vannak nem közönséges cso­dák!) Annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ő testéről a keszkenőket, vagy kötényeket és eltávoztak azok­tól a betegségek, és a gonosz szelle­mek kimentek belőlük. 

Látnunk kell, hogy a gonosz szellemek és a betegségek nagyon közel állnak egymáshoz! Sokszor a gyógyulás csak akkor következhet be, ha sza­badulás is van a betegség gonosz szellemétől.
Vannak ördögűzők - magukat így nevezik -, akik azt mondják, hogy képesek megszabadítani má­sokat a gonosz szellemektől. Sok efféle van az egész világon. A zsi­dók is űzték a gonosz szellemeket, a muzulmánok is.
Például a muzulmánoknál ennek egyik módja az, hogy forró vasat tesznek a beteg testrészre, azt gondolva, hogy ezzel a gonosz szelle­mek eltávoznak. Láttam embereken súlyos sebeket, mert az ördögűzők össze-vissza égették, de ez nem ho­zott szabadulást számukra. Azt mé­gis jelzi, hogy minden pogány nép tudja, hogy igenis léteznek gonosz szellemek. Csak azt nem tudják, hogyan kell tőlük megszabadulni.

Forrás: Új Exodus, 1989.

Smith Wigglesworth - A szellemben való élet 2.

Isten hatalmasabbnak bizonyult, minden ellenálló erőnél, mikor a sötétség erőit kidobta a mennyekből. Szeretném, ha tudnád, hogy ugyanaz az erő mely Sátánt kiűzte a mennyből, minden emberben megvan, aki Istentől született. Ha ennek a nagyszerű ténynek egészen a tudatában lennél, neked is győztes életed lenne.

Ha olyan emberekkel találkozol, akiket valami gonosz hatalom kínoz, kérdezd meg tőlük: „Jézus testben jött el?” Sohasem tapasztaltam, hogy egy gonosz hatalom „igen” választ adott volna. Tehát, ha tudod, mi a teendőd egy gonosz szellemmel, lesz erőd kiűzni azt. Hidd ezt és cselekedj, mert nagyobb az, aki benned van, mint az, aki a világban van. (1Ján 4,4) Isten győztesnek akar téged látni. Erőt helyezett beléd, mellyel le tudod győzni az ördögöt. Mi mindnyájan ki vagyunk téve a kísértéseknek. Ha nincsenek kísértéseid és próbáid, nem érsz semmit. Jób azt mondta: „Próbálj meg engem, és úgy jövök elő, mint az arany.” Isten minden kísértésben engedi, hogy a végsőkig menjen a dolog, hogy engedelmességben jársz-e. De sohasem engedi, hogy leverjenek a nehézségek, mert a kísértések között meg tudja menteni az igazakat. Az Úr maga lép közbe erőben, elűzi az ördögi hazugsághadjáratot, elűzi a sötétség hatalmát, és gyermekeit győzelemre vezeti Jézus Krisztusban. Az Úr szereti az Ő szentjeit és betakarja szárnyai mindenhatóságával. Imádjuk Őt!

Isten segítsen minket, hogy ezt belássuk és megértsük. Készen kell lennünk a próbákra, és akarnunk kell a győzelmet. Nem vagyunk tudatában annak, hogy a bűn a test révén talál utat hozzánk. De jön Isten és a testet, bűnös természetünket halálba adja, hogy az Ő Szelleme, minden hatalmával és szabadságában betérhessen a megszentelt templomba, Sátánt, ebben a gonosz világban a hívők által, elveszítse. Sátán állandóan azon fáradozik, hogy a szenteket szidalmakkal rossz hírbe hozza. A Szent Szellem azonban sohasem jön kárhoztatással, Jézus Krisztus vére felvilágosít minket, és segítséget nyújt. Jézus, mint Vigasztalóról beszélt Róla, akinek el kell jönnie. Mindig készen áll, hogy a kísértések idején mellettünk legyen. Jézus Krisztus gyülekezetében a Szent Szellem a vigyázó. Pál azt mondja, „Nyilvánvalóvá lett, mint Krisztus levele, nem tintával írott, hanem az élő Isten Szellemével, nem kőtáblára, hanem a szív hústábláira.”

A Szent Szellem a szívekben kezdi a munkát, az ember legbensőbb valójában. Jézus Krisztus kijelentéseinek gazdagságát a szívbe viszi, és tisztaságot, szentséget plántál bele, úgy, hogy a szív mélyéből állandóan dicséret és magasztalás jöjjön. Tudd meg, hogy Jézus élete belénk helyeztetett. Ez által az élet által élünk mi az örökkévalóságban, mert annak nincs vége. Mindig, az örökkévalóságig, dicséret, magasztalás imádat és erő kell, hogy belőled folyjon. Ismerd fel a dicsőségnek vég nélküli kiterjedését, és élj benne! Elhagytuk a régi rendet, szisztémát, szokásokat és utakat, és az abban való járást, új, ragyogó, szellemi rendben élünk. Az a háromezer újonnan megtért nem maradt a zsinagógában, a törvényben, hanem az új tanításban, az apostolok tanításában. Halleluja! „A régiek elmúltak, minden újjá lett.”

A fordítást az Evangéliumi Kiadónak köszönhetjük.

Példabeszédek 13:18-25.

18. Szegénységet és szégyent ér, a ki elveti az oktatást, de a ki megőrzi a feddést, tiszteltetik. 
19. Megvalósult kívánság kellemes a léleknek, de utálata a balgáknak kerülni a rosszat. 
20. A ki bölcsekkel jár, bölccsé lesz, de a ki balgákkal társul, rosszul jár. 
21. A vétkeseket üldözi a rosszaságuk, de az igazaknak jóval fizetnek. 
22. A jó örököt hagy fiai fiainak, de az igaz számára van eltéve a vétkezőnek vagyona. 
23. Bő eleséget terem a szegények ugara, de van, a ki tönkre jut jog híján. 
24. A ki visszatartja vesszejét, gyűlöli fiát, de a ki szereti, idején keresi föl fenyítéssel. 
25. Az igaz eszik lelke jóllaktáig, de a gonoszok hasa hiányt érez.


IMIT fordítás (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2016. január 26., kedd

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - A kegyelem ereje 32.

A test gondolata kontra a szellem gondolata

Mert a testnek gondolata [amely a Szent Szellem nélküli értelem] halál [halál alatt a bűn miatt jelenlevő szenvedéseket értjük itt is, és később is]; a [Szent] Szellem gondolata pedig élet és [lelki] békesség [most és mindörökké]. Róma 8:6

A fenti vers szerint nem egy értelmünk van, hanem kettő: az egyik a testé, a másik pedig a szellemé.

Ez persze nem azt jelenti, hogy két agyunk van, csupán arra vonatkozik, hogy kér forrásból kapjuk az információt. Egyrészt információt kapunk az érzéki elménktől (ami a Szent Szellem nélkül működik), és ugyanakkor információt kapunk a szellemünktől is (amelyen keresztül a Szent Szellem közvetlenül kommunikál velünk)

Krisztus értelme van bennünk

Mert ki érte fel az Úrnak értelmét [tanácsát, indítékait], hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus [a Messiás] értelme [érzelmei, indítékai] van. 1 Korinthus 2:16

Nemrég valaki megkérdezte tőlem: „Mi jut erről eszedbe, mit gondolsz?” Hogy őszinte legyek, valóban így éljük a mindennapjainkat – ahogy eszünkbe jut. De a Biblia azt mondja, ne az érzéki értelmünk vezessen minket, hanem a Szent Szellem, aki bennünk lakik. (Róma 8:14; Galata 5:18). A Szent Szellem megvilágosítja az értelmünket. Ha úgy élünk, ahogy a magyarázó Biblia fogalmaz „Szent Szellem nélküli értelemmel”, veszélyes talajon járunk. A Szent Szellem az egyetlen, aki ismeri az Úr gondolatait.

A Szentírás szerint mivel a Szent Szellem bennünk lakozik, Krisztus értelme van bennünk. A baj csak az, hogy bár Krisztus értelme van bennünk és ismerjük Isten Igéjét, nem hallgatunk a Szent Szellem által megvilágosított értelmünkre. Inkább az érzéki értelmünkre hallgatunk, ami az érzékeinkre és a racionalizmusra támaszkodik, nem a Szent Szellemre.

Minden élethelyzetben a fejünk próbál információval ellátni bennünket. Olyan hangosan kiabálja, mit csináljunk, hogy ha nem figyelünk a szellemünkre, meg sem fogjuk hallani, mit akar Isten mondani nekünk az adott szituációban. Ezért kell megtanulnunk a szellemünkből meríteni, nem a fejünkből.

Fordította: Berényi Irén

Igegyűjtemény - Próféciák 2. /Mózes 1. könyve/

Noé próféciái fiaira
9:24-27.
Hogy felserkene Noé mámorából, és megtudá a mit vele az õ kisebbik fia cselekedett vala:
25 Monda: Átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt.
26 Azután monda: Áldott az Úr, Sémnek Istene, néki légyen szolgája Kanaán!
27 Terjeszsze ki Isten Jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban; légyen néki szolgája a Kanaán!

Prófécia Ábrahámnak
12:1-3.
És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedbõl, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, a melyet én mutatok néked.
2 És nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz.
3 És megáldom azokat, a kik téged áldanak, és a ki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.

Prófécia arról, hogy Isten Ábrahám leszármazottainak adja a földet és a leendő gyermekéről
12:7.
És megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: A te magodnak adom ezt a földet. És [Ábrám] oltárt építe ott az Úrnak; a ki megjelent vala néki.

13:14-17.
Az Úr pedig monda Ábrámnak, minekutánna elválék tõle Lót: Emeld fel szemeidet és tekints arról a helyrõl, a hol vagy, északra, délre, keletre és nyugotra.
15 Mert mind az egész földet, a melyet látsz, néked adom, és a te magodnak örökre.
16 És olyanná tészem a te magodat, mint a földnek pora, hogyha valaki megszámlálhatja a földnek porát, a te magod is megszámlálható lesz.
17 Kelj fel, járd be ez országot hosszában és széltében: mert néked adom azt.

15:3-7; 13-21.
És monda Ábrám: Ímé énnékem nem adtál magot, és ímé az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm.
4 És ímé szóla az Úr õ hozzá, mondván: Nem ez lesz a te örökösöd: hanem a ki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd.
5 És kivivé õt, és monda: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod; - és monda nékie: Így lészen a te magod.
6 És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az õnéki igazságul.
7 És monda néki: Én vagyok az Úr, ki téged kihoztalak Úr-Kaszdimból, hogy néked adjam e földet, örökségedûl.

13 És monda [az] [Úr] Ábrámnak: Tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz a földön, mely nem övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgatják õket négyszáz esztendeig.
14 De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megítélem én, és annakutánna kijõnek nagy gazdagsággal.
15 Te pedig elmégy a te atyáidhoz békességgel, eltemettetel jó vénségben.
16 Csak a negyedik nemzedék tér meg ide; mert az Emoreusok gonoszsága még nem tölt be.
17 És mikor a nap leméne és setétség lõn, ímé egy füstölgõ kemencze, és tüzes fáklya, mely általmegyen vala a húsdarabok között.
18 E napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal, mondván: A te magodnak adom ezt a földet Égyiptomnak folyóvizétõl fogva, a nagy folyóig, az Eufrátes folyóvízig.
19 A Keneusokat, Kenizeusokat, és a Kadmoneusokat.
20 A Hittheusokat, Perizeusokat, és a Refeusokat.
21 Az Emoreusokat, Kananeusokat, Girgazeusokat, és a Jebuzeusokat.

A Hit Gyülekezetének hiteles története - Beszélgetés Németh Sándorral (1991.) 6.

- Kifogások merültek fel a gyülekezetnek a kisegyházakkal, és a történelmi egyházakkal fennálló kapcsolataiban, mi erről a véleményed?

- Továbbra is azon a szilárd elvi alapon állunk, hogy a gyülekezet az egyetemes, apostoli, szent Egyháznak tagja és része. A Hit Gyülekezete mindent megtesz azért, hogy jó kapcsolatban éljen társegyházakkal és más intézményekkel. Ez a társadalmi érintkezés egy nagyon fontos pontja. Köztudott, hogy a gyülekezetek azért önálló jogi személyek, és azért váltak külön, mert bizonyos kérdésekben eltér a véleményük. Ez a Hit Gyülekezetére is igaz. Mi ezeket a különbségeket pró­báljuk bibliai alapon kezelni, és keressük azokat a terü­leteket, ahol másokkal együtt tudunk működni. Nem lehet azonban szem elől téveszteni azt a tényt sem, hogy a magyar egyházak ökumenizmusa olyan alapo­kon áll, amelyet a pártállam kényszerített ki tőlük. A rendszerváltás óta ez a fajta ökumenikus együttműkö­dés nem népszerű. Véleményem szerint új alapokat kell keresni az együttműködés számára, amelyeken mindenfajta politikai érdek, manipuláció nélkül, őszintén együtt lehet működni.

A másik dolog, ami szerintem zavarja az egyházak együttműködését, az az, hogy sok egyházon belül is szükség lenne rendszerváltásra. Mégpedig azért, mert az egyházak is valamiképpen a pártállam torzszüleményeivé váltak. A Hit Gyülekezetét ettől az illegalitás őrizte meg, ami persze más problémákat okozott, ame­lyeket másképpen kell orvosolni. Egy azonban biztos, a gyülekezet struktúráját nem a pártközpontban dol­gozták ki, és nem is titkos ügynökök kerültek vezető pozícióba. Addig, amíg ez a kérdés nem tisztul le bizo­nyos egyházakban, a kapcsolatok megteremtése illetve fenntartása nagyon nehéz. Addig is, amíg ez hiányzik, támogatjuk a hívők közötti kapcsolatteremtést, és azt gondolom, hogy iyen szempontból a Hit Gyülekezete semmiképpen sem mondható elzárkózottnak. Tapasz­talatom szerint a hívők sokoldalú kapcsolatokat tarta­nak fenn más egyházakkal.

Talán meglepő, de néha a kisegyházak nagyobb tá­volságra vannak tőlünk, mint a nagyegyházak. A Hit Gyülekezetével rokon egyházakkal való kapcsolatban előfordulhatnak - ahogyan lenni szokott - viták, nézeteltérések, de mindaddig, amíg a hívők a bibliai elveket tartják szem előtt, addig tisztelni fogják egymás szemé­lyét, hitét, és ezek a nézetkülönbségek semmiképpen sem fajulhatnak egymás gyalázásává, kárhoztatásává. Tény, hogy sok felekezetközi rendezvényen nem tud­tunk olyan aktivitással részt venni, mint amilyet elvár­tak tőlünk. Ennek azonban nem az elzárkózás az oka, hanem, hogy a gyülekezet folyamatos fejlődésen, nö­vekedésen megy keresztül, ami temérdek feladatot tennivalót von maga után, és erőink döntő részét leköti.

- Mit vársz, mit kívánsz az új évre?

- Az 1992-es évet sokan már úgy emlegetik - egyhá­ziak, világiak egyaránt -, hogy a fordulat éve lesz. Eb­ben van igazság. A gyülekezet életében is nagyon fon­tos időszak lesz. Remélem, sikerül elkezdeni egy szá­munkra nagyon fontos, több éve dédelgetett terv való­ra váltását: hogy a Hit Gyülekezetének legyen egy saját otthona. Továbbra is növekedést, fejlődést várok. Azt gondolom, hogy egyéni szinten a hívőknek nagyobb erőfeszítéseket kell tenni hitük megtartásához és fejlő­déséhez. A nyomások, harcok, küzdelmek nem fognak megszűnni a 92-es évben sem, sót bizonyos szempontból talán még harcosabb esztendő lesz, mint az eddigi­ek. A harcok kikerülhetetlenek az Isten Országába való bejutás útján, és jótékony hatással lehetnek a termé­szetünkre; növeli egyéni és közösségi szinten is a bűn­nel szembeni ellenállást, és a hitben állhatatosságot és rendíthetetlenséget fejlesztenek ki. Ezért arra szeretném biztatni testvéreimet, hogy ne féljenek a jövő év gondja­itól, problémáitól, kihívásaitól, hanem, Pál apostolhoz hasonlóan, harcoljuk meg a hit nemes és szép harcát.

Forrás: Új Exodus Magazin

Példabeszédek 13:10-17.

10. Kevélységgel csak czivódás okoztatik, de a tanácskozóknál bölcsesség van. 
11. Hiábavalóság által szerzett vagyon kevesbedik, de a ki markonként gyűjt, gyarapít. 
12. Halogatott várakozás beteggé teszi a szívet, de élet fája a bekövetkezett kívánság. 
13. A ki gúnyolja az igét, leköttetik neki, de a ki féli a parancsot, az megjutalmaztatik. 
14. A bölcsnek tanítása életforrás, hogy távozzunk a halál tőreitől. 
15. Igazi eszesség kegyet szerez, de a hűtlenkedők útja kemény. 
16. Minden okos tudással cselekszik, de a balga kitárja az oktalanságot. 
17. Gonosz követ bajba esik, de gyógyítás hűséges küldött.


IMIT fordítás (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2016. január 25., hétfő

Németh Sándor - A Mennyei Királyság - 2015. december, Országos Konferencia

Rodney H. Browne - Találkozás Istennel 2.

Alapigék:

Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz, Kére őtőle leveleket Damaskusba a zsinagógákhoz, hogy ha talál némelyeket, akik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. 3 És a mint méne, lőn, hogy közelgete Damaskushoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárzá őt körül a mennyből: 4 És ő leesvén a földre, halla szózatot, mely ezt mondta néki: Saul, Saul, mit kergetsz Engem? 5 És monda: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig monda: Én vagyok Jézus, Akit te kergetsz: nehéz néked az ösztön ellen rúgódoznod. 6 Remegve és ámulva monda: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig monda néki: Kelj fel és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. 7 A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyan a szót, de senkit sem látva. 8 Felkele azonban Saulus a földről; de mikor felnyitá szemeit, senkit sem láta, azért kézenfogva vezeték be őt Damaskusba. 9 És három napig nem látott, és nem evett és nem ivott. 10 Volt pedig egy tanítvány Damaskusban, név szerint Ananiás, és monda annak az Úr látásban: Ananiás! Az pedig monda: Ímhol vagyok Uram! 11 Az Úr pedig monda néki: Kelj fel és menj el az úgynevezett Egyenes utcába, és keress föl a Júdás házában egy Saulus nevű tárzusi embert, mert ímé imádkozik. 12 És látá Saulus látásban, hogy egy Ananiás nevű férfiú beméne hozzá, és kezét reá veté, hogy lásson. 13 Felele pedig Ananiás: Uram, sok embertől hallottam e férfiú felől, mily sok bosszúsággal illeté a Te szentjeidet Jeruzsálemben: 14 És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a Te nevedet segítségül hívják. 15 Monda pedig néki az Úr: Eredj el, mert ő Nékem választott edényem, hogy hordozza az Én nevemet a pogányok és királyok, és Izráel fiai előtt. 16 Mert Én megmutatom néki, mennyit kell néki az Én nevemért szenvedni. Apostolok Cselekedetei 9:1-16

Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljő reátok: és lesztek Nékem tanuim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig. Apostolok Cselekedetei 1:8

1. A Tarzusz-i Saul találkozott Istennel

1. A Damaszkusz felé vezető úton.
2. Nagy fényesség - egy hang - három napig nem látott.
3. Megváltozott a neve: Saulból Pál
4. Az Egyik egyik legnagyobb üldözője Jézus nagy apostolává vált, és megírta az Újszövetség több mint felét.
5. Saul nagy becsben tartotta a Törvényt, de Istennek nagyobb terve volt a számára, és miután az Úr megérintette, az evangéliumot tartotta nagy becsben.

2. Jézus találkozott a Szent Szellemmel

1. János 1:29-33 - Másnap látá János Jézust őhozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, Aki elveszi a világ bűneit! 30 Ez az, Akiről én ezt mondám: Énutánam jő egy férfiú, Aki előttem lett, mert előbb volt nálamnál. 31 És én nem ismertem Őt; de hogy megjelentessék Izráelnek, azért jöttem én, aki vízzel keresztelek. 32 És bizonyságot tőn János, mondván: Láttam a Szellemet leszállani az égből, mint egy galambot; és megnyugovék Őrajta. 33 És én nem ismertem Őt; de Aki elkülde engem, hogy vízzel kereszteljek, Az mondá nékem: Akire látod a Szellemet leszállani és Rajta megnyugodni, az az, Aki keresztel Szent Szellemmel.
2. Jézus az ábrahámi szövetség szerint prófétaként szolgált.
3. 30 esztendőt töltött azzal, hogy 3 és fél éves szolgálatára felkészüljön.
4. Amíg a Szent Szellem nem kente Őt fel, nem kezdte el a szolgálatát.
5. Apostolok Cselekedetei 10:38 - A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és hatalommal, Aki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, akik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten volt Ővele.

3. Az apostolok is találkoztak Istennel

1. Apostolok Cselekedetei 1:8
2. Apostolok Cselekedetei 2:1-18
3. 14-18. vers - Péter azonban előállván a tizeneggyel, felemelé szavát, és szóla nékik: Zsidó férfiak, és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédeimet! 15 Mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok; hiszen a napnak harmadik órája van; 16 Hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától: 17 És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az Én Szellememből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. 18 És az Én szolgáimra és az Én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az Én Szellememből, és prófétálnak.
4. Mindenkinek szüksége van arra, hogy találkozzon Istennel

1. Fel kell kenetnünk Szent Szellemmel és hatalommal.
2. Szükségünk van a kenetre, hogy Jézus munkáját tudjuk végezni.
3. Szükségünk van a kenetre, hogy betöltsük elhívásunkat.
4. Szükségem volt, és akartam egy találkozást Istennel.
5. 1989 július.
6. Az Úrhoz kiáltottam egy Istennel való találkozásért és érintésért.
7. Ő válaszolt, és leszállt a tűz.

5. Különbség van Isten mindenütt jelenvalósága és az Ő kinyilatkoztatott jelenléte között

1. 1989 április - New York állam északi részén.
2. Engedd, hogy Isten megérintsen.

Joyce Meyer - Igazsággal betöltve

Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet (személyesen ismeri irgalmamat, szeretetemet, jóságomat - bízik és megnyugszik bennem, tudja, hogy soha nem hagyom el őt, soha). Zsoltárok 91:14

Ne hagyd, hogy az ördög első dolga az legyen reggel, hogy leuralja a gondolataidat. Kelj korán, hogy a napod jól kezdődjön. Ahogy felkeltél, mondd az Úrnak, hogy szereted őt. Olvasd az igét és vall meg az ígéreteit, előkészítve ezzel a napot.

Miközben autót vezetsz hallgass tanításokat. Töltsd fel magadat Isten igazságáról való tudással. Ne mondj magadra szerencsétlenségeket, hiszen a nap még el sem kezdődött. Ehelyett mondd: Én Isten igazsága vagyok Krisztusban és mivel Ő velem a mai napon minden dologban örvendezni fogok.”


Fordította: Diana En Arnoud Jan és Antal Orsolya

Példabeszédek 13:1-9.

1. A bölcs fiú hallgatott atyja oktatására, de a csúfoló nem hallgatott dorgálásra. 
2. Szájának gyümölcséből eszik jót a férfi, de a hűtlenkedők lelke erőszak. 
3. A ki megóvja száját, megőrzi lelkét, de a ki fölszakítja ajkait, számára rettegés! 
4. Kivánkozik, de hiába, a restnek lelke, de a szorgalmasak lelke bőségben részesül. 
5. Hazug szót gyűlöl az igaz, de a gonosz megszégyenít és meggyaláz. 
6. Az igazság megőrzi a gáncstalan útút, de a gonoszság megdönti a vétkest. 
7. Van a ki gazdagnak tetteti magát, de nincs semmije, a ki szegénynek tetteti magát, s nagy vagyona van. 
8. Az ember lelkének váltsága a gazdagsága, de a szegény nem hallgatott dorgálásra. 
9. Az igazak világossága vígan ég, de a gonoszok mécsese kialszik.

IMIT fordítás (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2016. január 22., péntek

Derek Prince - A varázslás 5.

Tudok egy másik esetről is, egy orvos feleségéről.

Szabadulásért jött. Akkor is Chicagóban voltam. A hölgy az a tí­pus volt, akire ha az ember ránéz, azonnal azt kérdezi:

- Teljesen megszabadultam?
- Ezt nem nekem kell tudni - volt a válaszom.
- Teljesen megszabadultam? - kérdezte ő újból.
- Hát, egyébként nem vagyok egészen biztos, hogy megszabadul­tál.

Aztán visszajött harmadszor is. Akkor azt mondtam, ha azt akarod hogy őszinte legyek, nem hiszem hogy szabad vagy.
- Miért nem? - érdeklődött.
- Érzem, hogy valahol tilos területre léptél. Kapcsolatod volt a Sátán valamiféle képviselőjével.

Nagyon fölháborodott. Elment a barátaihoz, azokhoz, akik elhozták az összejövetelre, s panaszkodott nekik.
- Prince testvér nem akart nekem segíteni.
A házaspár azonban azt tanácsol­ta neki:
- Hát miért nem imádkozol és kéred Istent, hogy mutassa meg, va­jon igazat mondott-e?

Másnap reggel letérdelt egyedül a lakásban, és fohászkodott:
- Istenem, ha valóban igaz, hogy én átléptem tilos területre, akkor kérlek mutasd meg!
Abban a pillanatban eszébe ju­tott, hogy mielőtt megtért volna, egy bizonyos hagyományos meto­dista gyülekezet tagja volt. S egy­szer egy úgynevezett „szellemi" beállítottságú nő odament hozzá:
- Hadd nézzem meg a tenyere­det! Jövendölök neked.
S ő alárendelte magát az illető­nek, s meghallgatta:
- Te halott gyermeket fogsz szül­ni.
Ő el is hitte, és később valóban halva született a gyermeke; a nyaka köré csavarodott a köldökzsinór, de úgy, hogy az orvos, aki segédkezett a szülésnél azt mondta, hogy ő még nem látott ilyen furcsa esetet.
Amikor imádkozott a lakásban, ez mind újra eszébe jutott, s rájött, hogy valóban átlépett tiltott terület­re, amikor hagyta, hogy az a valaki jövendőt mondjon neki, s hogy a Sátán terve megvalósuljon az életében. Igen, alárendelte magát a Sátánnak. S amikor megtagadta ezt és elutasította magától, akkor rendkívül erős fizikai jelenség kíséretében, hirtelen megszabadult.

A jövendőmondás természetfölötti (de nem isteni!) kijelentésen alapszik. Konkrét formái: az álomfejtés, a tenyérjóslás, az asztaltáncoltatás és még sok más is. A boszorkányság tárgyakon - fétisek, amulettek, karkötők stb. - keresztül működik, amelyek fizikai hatásokat és egyéb rossz dolgokat eredményeznek az érintett személyekben. Az emberek nagyon sokszor - anél­kül, hogy arról tudnának - sátáni eredetű tárgyakat birtokolnak, és azok hatása alá kerülnek.

Hadd illusztráljam ezt egy példával: néhány éve egy barátom egy szállodában tartott összejövetelen szolgált embereknek: Isten erejével űzte ki a gonosz szellemeket. Volt ott egy fiatalember is a sorban. Ami­kor a szolgáló testvér eléje ért, észrevette, hogy az egyik lábát nem tudja behajlítani, ugyanakkor azt is észrevette, hogy a fiatalembernek van egy karkötője. Megkérdezte, honnan kapta, ő azt válaszolta, hogy egy barátjától.
- Van valami különleges jelentő­sége ennek a karkötőnek?
- Nincs, egyáltalán nincs.
- S a barátod számára?
- Nem tudom.
- Nem jelképezett ez valamiféle lázadást a barátod részéről?
- De igen.
- Levennéd ezt a karkötőt?
A fiatalember levette, s abban a pillanatban, minden ima nélkül rendbe jött a lába. A Sátán megkötözte őt azon a tárgyon keresztül.

A gonosz erők zenén, sőt táncokon keresztül is működhetnek. Na­gyon sok zenét - sátáni, természetfölötti erők irányítanak, gonosz szellemek energizálnak. Láttam szabadulásokat ilyenekből.

Forrás: Új Exodus, 1989.

David Yonggi Cho - Dániel könyve 10.

A kő, melyet nem emberi kéz formált (2,44-45)

És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át [hanem] szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké.
45 Minthogy láttad, hogy a hegyrõl kõ szakad vala le kéz [érintése] nélkül, és szétzúzá a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és aranyat: a nagy Isten azt jelentette meg a királynak, a mi majd ezután lészen; és igaz az álom, és bizonyos annak értelme.


Európa egyesülése után egy kő, melyet nem emberi kéz formált, szétzúzza a szobrot - azaz megrontja az emberi birodalom gőgjét - és ezzel véget vet a történe­lemnek. Ebben a lábujjakkal szimbolizált korban, a Biblia állítása szerint Isten olyan birodalmat alapít, mely sem megrontatni nem fog, sem nem száll más népre, csakis Isten népére. Széjjelzúz minden emberi birodalmat és vé­get vet nekik, maga pedig örökké megmarad.

Ez a birodalom Krisztus örökkévaló királysága, a kő pedig, mely a mennyből formáltatott, magára Jézusra vo­natkozik. A Biblia azt mondja: A mely követ az építõk megvetettek, az lett a szegletnek feje; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink elõtt. (Mt 21:42)

Jézus az a kő, melyet Isten céljai betöltéséhez használ. Ez derül ki abból a próféciából is, mely a Jelenések 19-ben van feljegyezve, és arról számol be, hogy mi fog történni a jövőben, amikor Jézus lejön erre a Földre, s megjelenik egy fehér lovon, hogy az Armagedon csatájá­nak véget vessen. A mennyegzői vacsorán részt vevő szentjeivel együtt fog feltűnni. Velük széjjelzúzza a Föld minden hadseregét, a fenevadat - vagyis az Antikrisztust - a kénkővel égő tüzes tóba veti, a fenevad bélyegét viselő embereket pedig a pokolba taszítja. Mindezek után megalapítja ezeréves királyságát.

Ezek a dolgok hamar be fognak teljesedni. Hiszem, hogy még a mi generációnk idején megtörténhetnek. Ha pedig így lesz, akkor Pál szavai szerint:

Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égbõl: és feltámadnak elõször a kik meghaltak volt a Krisztusban;
17 Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhõkön az Úr elébe a levegõbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.

(I.Thess 4,16-17)

Ezek a próféciák a szemeink láttára teljesednek be a körülöttük folyó eseményekben. Dániel 2600 évvel ezelőtt látta mindezt egy látomásban. Mi pedig a valóságosan végbement történelmi eseményekből tudhatjuk ezeket. Okkal állíthatjuk tehát, hogy a kor, amelyben élünk, min­den eddiginél boldogabb kor.

Példabeszédek 12:21-28.

21. Nem esik meg az igazon semmi jogtalanság, de a gonoszok telvék rosszal. 
22. Az Örökkévaló utálata a hazug ajkak, de kedvére vannak a. hűséggel cselekvők.
23. Okos ember eltakarja a tudást, de a balgák szíve kikiáltja az oktalanságot. 
24. A szorgalmasak keze uralkodni fog, de a renyheség alattvalóvá lesz. 
25. Aggódás az ember szívében leveri azt, de a jó szó felvidítja. 
26. Útbaigazítja társait az igaz, de a gonoszok útja eltévelyíti őket. 
27. Nem süti meg a renyhe a vadját, de drága vagyona az embernek a szorgalom. 
28. Az igazság pályáján élet van, és ösvényének útján nem halál.

IMIT fordítás (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2016. január 21., csütörtök

Smith Wigglesworth - A szellemben való élet 1.

A Zsidókhoz írt levél írója int bennünket, hogy ne távolodjunk el Krisztus tanításának kezdeti alapjaitól, és jussunk a tökéletességre. Nem kell még egyszer megalapoznunk a bűnbánattal a holt dolgokat, a keresztség tanítását, a halottak feltámadását, stb. Mi lenne a véleményed egy kőművesről, aki ismételten lerombolná a házát, és új alapot építene? Soha ne nézz hátra, ha életedben el akarod nyerni Isten erejét. Kitartással meg kell állnod, mert amilyen mértékben visszatekintesz, annyiban vesztes leszel abban, amit Isten számodra elkészített.

A Szent Szellem megmutatja nekünk, hogy sohasem szabad visszanéznünk a bűn és a halál törvényére, amitől megszabadultunk. Isten új rendbe helyezett minket, a szeretet és szabadság, Jézus Krisztusba vetett életébe, ami az emberi elképzelést felülmúlja. Sokan azonban, akik Isten ereje által bejutottak ebbe az új életbe, azután úgy tesznek, mint a Galáciabeliek, akik először jól futottak, azután pedig a törvényben jutottak tökéletességre. Az ilyen hívők elhajlanak a Szellemben való élettől, a törvény és a test szerint való életbe esnek. Isten ennek nem örül, mert az ilyenek számára nincs helye, elvesztették a látásukat. Ekkor csak egy marad hátra, az, hogy bűnbánatot tartsanak.
Ezért meg ne próbáld az ilyesmit takargatni. Ha valahogyan megbotlottál, ismerj be mindent és tekints fel Istenre, hogy ismét a szilárd hitben tudj megállni, és Szellemben tudj járni.

Mindnyájunkban szilárd meggyőződésnek kell lenni afelől, hogy a boldogság az Úrtól jön. Ha sikerül az ellenségnek kiragadni minket a hitéletből, könnyű dolga lesz Isten útjáról és terveiből kimozdítani. Ha valaki bűnbe esik, nem fog isteni életben járni, élete tehetetlen és nyomorult lesz. De Isten mást gondolt felőlünk.
Olvasd el az 1Ján 3-t és fogadd el a helyedet, mint Isten gyermeke. Tudd meg, Isten gyermeke vagy és gondolj arra, hogyha reménységedet Krisztusra és Krisztusba veted, megtisztul az életed. A Szent Szellem azt mondja: „Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt.”
Az Ige vetése életet és erőt ad, ami a mi szívünkbe van plántálva. Isten Igéjében van az „nem vétkezik” és ezekben az Igékben több erő van, mint minden emberi szóban. Isten akarata és gondolata mindnyájunk számára az, hogy Jézus Krisztus által győztes életet kell élnünk. Jöjj és lásd, milyen csodálatos vagy Istenben és milyen tehetetlen és szegény vagy magadban.

A fordítást az Evangéliumi Kiadónak köszönhetjük.

A Hit Gyülekezetének hiteles története - Beszélgetés Németh Sándorral (1991.) 5.

N.S. - Isten országa és az Egyház között szoros kapcsolat áll fenn. Az Egyház az az első szellemi intézménye Is­tennek, ahová Isten országa eljött, és ahol akarata meg­valósul. Ezt a tényt az üdvtörténet során megpróbálták némelyek rossz színben feltüntetni. Lucifer lázadásá­nak is az volt az oka, hogy az Úr kizárólagos uralmát nem tudta elviselni. Éppen emiatt tűzte ki célul maga elé, hogy ő is „hasonlatos lesz a Magasságoshoz." Dáthán, Kóré lázadása Mózes ellen is hasonló indítékból történt. Véleményem szerint a vezetés olyan karizmati­kus intézmény, amit istenfélő emberek ellenőrzése mellett kell gyakorolni az Egyházban.

A gyülekezet egészét érintő kérdésekben termé­szetesen döntő a véleményem, de a döntések előtt hosszú ideig konzultálok a vezetőkkel, szakértőkkel. Egyébként a gyülekezeti tagok életére abban az egy­-két órában vagyok hatással, amikor prédikálok az istentiszteleteken. Mivel a közösség élete igen szerteágazó, a hívők számára a hétközi közösségi életben nem én játszom a kulcsszerepet.
Szabadságszerető ember vagyok, erre az egész éle­tem bizonyíték, és tudom, hogy az én szabadságom azon is múlik, hogy mások szabadok-e. Ezért arra töre­kedtem és törekszem, hogy az embereket Krisztus sza­badságához vezessem el, hogy mindnyájan még hatal­masabb módon részesedhessünk abból a gazdagság­ból, amit Isten, az Atya, Krisztuson keresztül szá­munkra megszerzett.


- Itt anyagi gazdagságra is gondolsz? Mert gyakran éri olyan vád a gyülekezetet, hogy túl nagy hangsúlyt fektet az anyagi javakra, kapitalista elveket hirdet.

- Én magam nem vagyok híve sem a szocializmus­nak, sem a jóléti államnak. Azért nem, mert az embe­rek valamilyen maguk fabrikálta úton vagy rendszeren keresztül akarják magukat a jóléthez juttatni. Szerin­tem a föld első számú tulajdonosa Isten, aki felosztotta a földet a népek között, akik történelmük, nyelvük, kultúrájuk szerint tagozódtak, és egymástól részben elkülönültek, és kialakult a magántulajdon. Isten nem az államot használja fel arra, hogy az embert megáldja, hanem az Isten és az ember közötti személyes kapcsolatot. A gyülekezetben éppen ezért tudatosan teszünk hangsúlyt arra, hogy az emberekben levő kreativitás felszabaduljon és kibontakozzon. Már a rendszerváltás előtt is szorgalmaztuk azt, hogy a hívők vállalkozzanak, és törekedjenek a többre, a jobbra, a szebbre, úgy, hogy ne legyenek kapzsiak, sőt anyagi bőségüket más, szükségben levő embertársaik megsegítésére használják fel. A Hit Infó nevű újságunkat éppen azért adjuk ki, hogy a keresztények között segítsük azoknak a csatornáknak, kapcsolatoknak a kiépülését, amelyeken keresztül anyagi áldáshoz juthatnak. Én is olvasom a Hit Infó hirdetéseit, és ha a keresztény vállakozó olcsób­ban és jobban dolgozik, akkor például a kocsimat hoz­zá fogom vinni. Ha világi vállakozó ajánlata az előnyösebb, akkor meg ahhoz.

A magántulajdon védelme a szabadság iránti elkö­telezettségemből fakad, ugyanis a szabadságot és a magántulajdonhoz való jogot egymástól elválaszthatatlannak tartom. Kétségkívül ki kell alakítani olyan védelmi mechanizmusokat, amelyek az embereket megóvják más emberek kizsákmányolásától. Erre szerintem Isten Igéje és az istenfélelem a legalkalmasabb, amelyben megvan az az isteni tisztaság, szentség, amely meg tudja szabadítani az emberi szívet a kapzsiságtól, mohóságtól, önzéstől.

Azt az anyagi nyomorúságot, amiben ez az ország és az állampolgárai vannak, semmiképpen sem akar­juk a Bibliával megideologizálni, hanem inkább kiutat mutatni. Úgy gondolom, hogy az anyagi felemelkedés­ben rendkívül sokféle erkölcsi, pszichikai tényező ját­szik szerepet. Egy olyan társadalom, amely meg van mérgezve a szociális irigységgel, sóvársággal, mohósággal, nem képes még jóléti államot sem létrehozni. Egy ilyen közösségnek sohasem lesz meg az, amit el­oszthatna.

Ami pedig a keresztény vezetők jövedelme körüli sanda gyanúsítgatásokat illeti, azt szeretném elmondani: a Biblia világosan rögzíti, hogy akik az oltár körül szolgálnak, azoknak az oltárból kell élniük. Én nagyon erkölcsösnek tartom, hogy egy közösség eltart lelkészt vagy lelkészeket, ha az anyagi körülményei ezt lehetővé teszik. Felszabadítják a szolgáló testvéreket arra, hogy hordozzák a gyülekezet szellemi, lelki terheit, és egész idejüket Isten szolgálatának szenteljék. Ez más egyházakban is így szokás. Az ingatlan-visszaigényléseknek is ez a célja, amit az országgyűlés el is ismert. Szinte palotákat, kastélyokat kapnak vissza a szerzetesrendek, papok, lelkészek, püspökök, és ott is fognak lakni. A protestáns kisegyházak, az állami dotáció hiá­nya, vagy szűkössége miatt, lelkészeik egzisztenciáját maguk teremtik meg. Teljesen normális és elfogadott dolog az, hogy ha valaki csatlakozik egy olyan közös­séghez, mint például a Hit Gyülekezete, akkor a közös­ség hitéletéhez anyagilag is hozzájárul. Ezt az állami­lag jóváhagyott szervezeti szabályzatok is rögzítik minden felekezetben. A Hit Gyülekezetében sem volt soha fizetési kötelezettség. A bibliai adakozási formák­ról, tizedről, adományokról, alamizsnáról Jézus azt mondta, hogy ezeket az Újszövetségben sem kell el­hagyni. Aki bőven vet, az bőven is arat. Ez az alapelv vezetőkre, hívőkre, szolgálókra, a laikusokra egyaránt vonatkozik.

Philip Yancey és Tim Stafford - Két világ: Ki jár jobban végül, a gazdag ember vagy Lázár?

Lukács 16,13 „Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.”
Fennmaradt egy történet Joseph Schneerson rabbiról, aki az orosz kommunizmus korai időszakában a haszidizmus egyik vezetője volt. A hitéért üldözött rabbi hosszú időt töltött börtönben. 1927-ben egy reggel, miközben éppen egy leningrádi zsinagógában imádkozott, a titkos rendőrség rárontott és letartóztatta. Elvitték a rendőrségre, ahol kényszerrel próbálták rávenni, hogy fejezze be vallási tevékenységét. Ő azonban nem volt erre hajlandó.

A vallató tiszt pisztolyt szegezett a fejéhez, és így szólt: „Ez a kis játékszer sok embert rávett már, hogy meggondolja magát.” Schneerson rabbi így válaszolt: „Ez a kis játékszer csak azokat képes megfélemlíteni, akiknek sok istenük van, de csak egy világuk. Nekem egy Istenem, de két világom van, ezért nem ijedek meg ettől a játékszertől.”

A „két világ”, vagyis a kétféle királyság témája gyakran felbukkan Jézus tanításában. Az ebben a fejezetben olvasható történetek éles határvonalat húznak a két világ közé. „Mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos” – mondja Jézus, amikor az első történetet magyarázza (1–15. vers).

Az igazi hősök

A második történet, amely a gazdag emberről és Lázárról, a koldusról szól, a két világ közötti értékrendbeli különbséget emeli ki. A gazdag ember bőségben él a földön, de nem törődik az örök élettel, ezért halála után pokolra kerül. Eközben az éhhalál küszöbén élő koldus, akinek az élete az evilági mérce szerint teljes kudarc, örök jutalmat nyer.

Ezek a történetek olyan hallgatóság előtt hangzottak el, amelynek hagyománya tele van gazdag patriarchákkal, erős királyokkal és győzedelmes hősökkel. Jézus azt a fordított értékrendet hangsúlyozza, amely Isten országát jellemzi. Azoknak, akik kevéssé számítanak ebben a világban (a szegények, az üldözöttek – a Lázárhoz hasonlók) Isten előtt nagy megbecsülésben lehet részük. Jézus úgy mutatja be a láthatatlan világot, mint azt a helyet, ahová érdemes befektetni a jövő érdekében, és ahol érdemes kincseket gyűjteni az eljövendő életre. Jézus kérdése élesen szembeállítja a két világot: „Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?” (Máté 16,26).

Példabeszédek 12:12-20.

12. Kívánta a gonosz hálóba keríteni a rosszakat, de az igazak gyökere megmarad. 
13. Az ajkak bűnében gonosz tőr van, de az igaz kikerült a szorongatásból. 
14. Szájának gyümölcséből jóval lakik jól a férfi, s az ember kezeinek tettét visszafizetik neki. 
15. Az oktalannak útja egyenes az ő szemeiben, de tanácsra hallgat a bölcs.
16. Az oktalannak aznap tudódik ki bosszúsága, de eltakarja a szégyent az okos. 
17. A ki hűséget terjeszt, igazság szerint vall, de hazug tanú a csalárd. 
18. Van a ki fecseg akár kardszúrások, de a bölcsek nyelve gyógyítás. 
19. Az igaz ajak fönnáll örökre, de csak szempillantásig a hazug nyelv. 
20. Csalárdság van a rosszat koholók szívében, de a békét tanácsolóknak öröm jut.

IMIT fordítás (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2016. január 20., szerda

Igegyűjtemény - Próféciák 1. /Mózes 1. könyve/

Az első prófécia az ítéletről
2:16-17. 
És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.
17 De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon eszel arról, bizony meghalsz.


Ítéletről és a megváltás ígéretéről
3:14-19.
És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban.
15 És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az õ magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.
16 Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselõsséged fájdalmait, fájdalommal szûlsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, õ pedig uralkodik te rajtad.
17 Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, a melyrõl azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belõle életednek minden napjaiban.
18 Töviset és bogácskórót teremjen tenéked; s egyed a mezõnek fûvét.
19 Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszel.


Káinra vonatkozó prófécia
4:10-12,15.
Monda pedig [az Úr]: Mit cselekedtél? A te atyádfiának vére kiált én hozzám a földrõl.
11 Mostan azért átkozott légy e földön, mely megnyitotta az õ száját, hogy befogadja a te atyádfiának vérét, a te kezedbõl.
12 Mikor a földet míveled, ne adja az többé néked az õ termõ erejét, bujdosó és vándorló légy a földön.
15 És monda néki az Úr: Sõt inkább, aki megöléndi Kaint, hétszerte megbüntettetik. És megbélyegzé az Úr Kaint, hogy senki meg ne ölje, a ki rátalál.


Prófécia az özönvízről
6:12-13,17
Tekinte azért Isten a földre, és ímé meg vala romolva, mert minden test megrontotta vala az õ útát a földön.
13 Monda azért Isten Noénak: Minden testnek vége elérkezett elõttem, mivelhogy a föld erõszakoskodással telt meg általok: és ímé elvesztem õket a földdel egybe.

17 Én pedig ímé özönvizet hozok a földre, hogy elveszessek minden testet, a melyben élõ lélek van az ég alatt; valami a földön van, elvész.

Prófécia arról, hogy nem lesz többet özönvíz és a Földön bekövetkező változásokról
8:20-22.
És oltárt építe Noé az Úrnak, és võn minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és áldozék égõáldozattal az oltáron.
21 És megérezé az Úr a kedves illatot, és monda az Úr az õ szívében: Nem átkozom meg többé a földet az emberért, mert az ember szívének gondolatja gonosz az õ ifjúságától fogva; és többé nem vesztem el mind az élõ állatot, mint cselekedtem.
22 Ennekutánna míg a föld lészen, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szünnek.

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - A kegyelem ereje 31.

A kevés tudás veszélyes

Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről.
I Korinthus 2:2

Ilyen csodálatos a Szentírás.
Mi mindent tudni akarunk, Pál pedig a fenti versben épp az ellenkezőjéről beszél.

Tőlünk eltérően, akik állandóan olyan dolgok miatt aggodalmaskodunk, amit nem is tudunk, Pál ki akar zárni minden olyan dolgot, amiről nem tud. Miért? Mert rájött arra, amire a Biblia is felhívja a figyelmet, hogy a tudás sokszor teher lehet. (Prédikátor 12:12). Arra is rájött, hogy a tudás büszkeséget szülhet: [Pusztán] az ismeret felfuvalkodottá tesz [gőgösek és büszkék leszünk] (I Korinthus 8:1)

Megesik, hogy minél több tudásra teszünk szert, annál több problémát kreálunk magunknak. Mindenféle tervet, forgatókönyvet találunk ki azért, hogy megismerjünk olyan dolgokat, amiket jobb lett volna nem firtatni. Veled megtörtént már, hogy minden igyekezeteddel azon voltál, hogy mindent megtudj arról, mi történik, aztán utólag rájöttél, hogy jobb lett volna az egészből kimaradnod? Ezért mondta Pál, hogy semmiről sem akar tudni csak Jézusról, a megfeszítettről.

Pál arra utal itt, hogy az érzéki/lelki ember nem rendelkezik elegendő tudással a szellemi dolgokkal kapcsolatosan, nem érti meg azokat: „Lelki ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy szellemiképpen ítéltetnek meg”. (I Korinthus 2:14)

Velem is sokszor megtörténik, hogy Isten olyan dolgokat helyez a szívemre, amit emberi értelmemmel nem tudok felfogni. Ez azért van, mert az elmém gondolata nem mindig érti a szellemem gondolatait. Néha úgy érzem, minél többet tudok, annál nehezebb Istent követni.

Fordította: Berényi Irén

Igék tanulmányozása 2.

A magyar Biblia-Felfedező program használatával 1-1 Igét, Igeszakaszt úgy teszek ki, hogy zárójelben a szavak eredeti jelentéseit is odaírom, esetenként különböző héber és görög nyelvű Bibliákkal összehasonlítva (természetesen magyarul), hogy az Igéket jobban megértsük, jobban tudjunk elmélkedni rajtuk. Ezzel szeretnék kedvet csinálni a Biblia tanulmányozáshoz. És buzdítani benneteket e program használatához is, mert nagy kincs! Köszönet a Biblia-Felfedező program készítőinek! http://www.mobilbiblia.hu/

Zsoltárok 31:4-5.
Mert kősziklám és védőváram /erődöm/ vagy te; vezess hát engem a te nevedért és vezérelj engemet. /őrizz, védj, gondoskodj rólam/

5 Ments ki engem a hálóból, a melyet titkon vetettek nékem; hiszen te vagy az én erõsségem /védelmem, erődítményem/.

Zsoltárok 119:9-24.
9 Mi módon õrizheti meg tisztán az ifjú az õ útát /életmódját, sorsát/, ha nem a te beszédednek megtartása által?

10 Teljes szívbõl kerestelek téged
/kutattam utánad, tudakozódtam felőled/: ne engedj eltévedeznem /elkószálni, ne engedd, hogy félrevezessenek/ a te parancsolataidtól!

11 Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.

12 Áldott vagy te, Uram! Taníts meg engem
/képezz ki/ a te rendeléseidre.

13 Ajkaimmal hirdetem a te szádnak minden ítéletét.

14 Inkább gyönyörködöm
/ugrálok örömömben/ a te bizonyságaidnak útjában /életmódjában/ , mint minden gazdagságban /fizetésben, vagyonban/.

15 A te határozataidról
/törvényeidről/ gondolkodom /elmélkedem/ , és a te ösvényeidre nézek.

16 Gyönyörködöm
/felvidítom magam/ a te rendeléseidben; a te beszédedrõl nem feledkezem el /nem hagyom figyelmen kívül/.

17 Tégy jól
/bánj jól/ a te szolgáddal, hogy éljek /meggyógyuljak/ és megtartsam a te beszédedet.

18 Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem
/figyelemmel kísérjem/ a te törvényednek csodálatos /elképesztő, különleges/ voltát.

19 Jövevény vagyok e földön, ne rejtsd el tõlem a te parancsolataidat.

20 Elfogyatkozik
/összetörik/ az én lelkem, a te ítéleteid után való szüntelen vágyódás miatt.

21 Megdorgálod
/megszidod/ a kevélyeket /büszkéket, arrogánsokat, öntelteket/ ; átkozottak, a kik elhajolnak /elkószálnak/ parancsolataidtól.

22 Fordítsd el
/gördítsd el/ rólam a szidalmat /szemrehányást, gúnyolódást, lenézést/ és gyalázatot /megvetést, semmibevevést/ , mert megõriztem a te bizonyságaidat!

23 Még ha fejedelmek összeülnek, ellenem beszélnek is; a te szolgád a te rendeléseidrõl gondolkodik
/elmélkedik, beszél/.

24 A te bizonyságaid én gyönyörûségem
/élvezetem/, [és] én tanácsadóim.


Az eredeti szavak jelentéséhez a Biblia-Felfedező program volt a segítségünkre.