2015. április 30., csütörtök

Bibliai ígéretek 5.

Ígéret a boldogságról

"Tekintetem az Örökkévalóra függesztem, aki jobb kezem felől van, ezért nem rendülök meg soha! Ezért örül a lelkem, és teljes szívvel örvendezek, még testem is biztonságban nyugodhat."
Zsoltárok 16:8-9.


Ígéret arról, hogy Isten segít

"Kiemelt a sírgödörből, a pusztulásból, kihúzott a sárból, sziklára állított, megerősítette lépteimet."
Zsoltárok 40:2.


Ígéret a célról

"Igen, Isten kezdte el bennetek ezt a jó munkát. S ő folytatni is fogja mindaddig, amíg Krisztus Jézus vissza nem jön, és addig a napig tökéletesen be is fogja fejezni — ebben egészen biztos vagyok.
Testvéreim, tudom, hogy még nem értem célba, de egyet teszek: elfelejtem azt, ami már mögöttem van, és teljes erővel igyekszem előre. Azért küzdök, hogy elérjem a célt, és megkapjam a győztesnek járó mennyei jutalmat, hiszen Isten erre hívott el bennünket a Krisztus Jézusban."
Filippi 1:6; 3:13-14.


Ígéret a bátorításról

"Ne feledd: Én parancsoltam meg neked, hogy légy erős és bátor! Istened, az Örökkévaló van veled, akárhová mész! Hát ne félj semmitől, és ne engedd, hogy bármi elbátortalanítson!"
Józsué 1:9.


Ígéret a szerető Istenről

"Aki ismeri parancsaimat és engedelmeskedik nekem, az szeret engem igazán! Aki pedig engem szeret, azt Atyám is szereti, és én is szeretem — ezért megmutatom és kijelentem neki magamat, hogy igazán megismerjen engem."
János 14:21.

Elmélkedés az Igén

Egy rövid felvezető mondattal kiteszünk egy Igerészt, amire ha van lehetőségetek elmélkedjetek, forgassátok magatokban, vizsgáljátok meg miért azokat a szavakat használja a Szentírás, milyen üzenete lehet számotokra, stb. Ehhez el kell csendesedni és legalább 15 percig csak azon az 1 Igerészen gondolkodjatok. Kezdetben nehéz lesz nem másra figyelni, de egyre jobban fog menni.


Kapcsolatom az Úrral

"Milyen jó a közeledben élni, Istenem! Benned bízom, Örökkévaló Isten, és hirdetem tetteidet mindenkinek!"
Zsoltárok 73:28.

Igegyűjtemény a gyógyulással kapcsolatosan 4.

"És ha akkor népem, amely nevemet viseli, megalázza magát, imádkozik, keresi arcomat, elhagyja gonoszságait és visszatér hozzám — akkor majd én is meghallgatom őket a Mennyből, megbocsátom bűneiket és meggyógyítom földjüket. Mostantól kezdve figyelek erre a helyre, meghallgatom az imádságokat, amelyeket e hely felé fordulva mondanak, mert kiválasztottam, és a magam számára elkülönítettem ezt a házat, hogy nevem örökre itt lakjon: itt lesz a tekintetem és a szívem mindig."
II. Krónika 7:14-16.

"Örökkévaló, kérlek, ne haraggal fenyíts engem,
ne haragodban büntess meg!
2 Könyörülj rajtam, mert beteg vagyok,
csontjaim is reszketnek, gyógyíts meg!
3 Lelkem is remeg,
meddig késlekedsz még, Örökkévaló?
4 Kérlek, fordulj vissza hozzám,
erősítsd meg lelkemet!
Szabadíts és gyógyíts meg,
hiszen olyan kegyelmes vagy!
5 A halálban már senki sem dicséri neved!
A halottak országában ki fog áldani téged?
6 Belefáradtam a sóhajtozásba,
egész éjjel csak sírok,
könnyeimmel áztatom ágyamat.
7 Szemem vörös a sírástól,
belefáradt a szomorúságba és a bajokba.
8 Menjetek tőlem, gonoszok, mindannyian,
mert az Örökkévaló meghallotta zokogásomat!
9 Bizony, meghallgatta könyörgésemet,
elfogadta imádságomat, válaszol nekem!
10 Ellenségeim mind vereséget szenvednek,
félve reszketnek!
Hirtelen hátat fordítanak,
szégyenükben elmenekülnek."
Zsoltárok 6:1-10.

"Nézz rám, Örökkévaló, Istenem,
kérlek, válaszolj nekem!
Vidítsd fel arcomat, örvendeztess meg,
hogy ne boruljon rám halálos álom!
4 Ne mondhassa ellenségem: „Legyőztem!”
Ne örülhessen, mikor bajban vagyok!
5 Mert kegyelmedben bízom, Örökkévaló!
Teljes szívvel örülök, hogy megszabadítasz!
6 Dicséretet éneklek az Örökkévalónak,
mert jót tett velem!"
Zsoltárok 13:3-6.

"Az Örökkévaló az én Istenem,
ő az én részem: ételem és italom!
Örökkévaló, kezedben tartod sorsomat!
6 Részemet gyönyörű helyen jelölted ki,
milyen szép örökség jutott nekem!
7 Áldom az Örökkévalót,
mert ő tanácsol engem,
lelkem mélyén még éjjel is tanít!
8 Tekintetem az Örökkévalóra függesztem,
aki jobb kezem felől van,
ezért nem rendülök meg soha!
9 Ezért örül a lelkem,
és teljes szívvel örvendezek,
még testem is biztonságban nyugodhat."
Zsoltárok 16:5-9.

Philip Yancey és Tim Stafford - Csodagyerek

II. Királyok 22,2 Azt tette, amit helyesnek tart az Úr. Mindenben ősatyjának, Dávidnak az útján járt, és nem tért el arról sem jobbra, sem balra.

Jósiás király gyermekként került trónra, méghozzá olyan politikai és morális válság kellős közepén, ami már gyógyíthatatlannak tűnt. Jósiás azonban nem egy átlagos nyolcéves fiúcska. Gonosz király kezei alatt nevelkedett gonosz időkben, valahogy mégis olyan lelki világosságról tesz bizonyságot, amelynek nincs párja. Minden nehézség ellenére visszakormányozza a népet Istenhez. A Biblia a következő egyértelmű bizonyítványt állítja ki róla: „Nem volt hozzá hasonló király őelőtte, aki úgy megtért volna az Úrhoz teljes szívével, teljes lelkével és teljes erejével, egészen a Mózes törvénye szerint; és utána sem támadt hozzá hasonló” (23,25).

Csodálatos felfedezés

Uralma kezdetén Jósiás sok időt és energiát szentel a számára legkedvesebb közberuházásra: a templom felújítására. A munkálatok során, miközben az ácsok fűrészelik az új gerendákat, a kőművesek faragják a templom falának új köveit, és amint a munkások azoknak a bálványoknak a törmelékeit talicskázzák kifelé, amiket Jósiás összezúzott - a zaj és a felfordulás kellős közepén, az egyik pap csodálatos felfedezésre bukkan. Talál egy tekercset, amely úgy néz ki - igaz lehet ez? - mint a Szövetség Könyve, amely az Isten és Izrael népe között létrejött szövetség eredeti szövegét tartalmazza.
Hogy egy ilyen fontos dokumentumot ennyire elhanyagoltak, lomok közé temettek és elfelejtettek, jól mutatja, milyen messzire eltávolodott a nép Istentől. Jósiás reakciója elkötelezettségének mélységéről árulkodik. Amikor először hallja a szövetség szent szavait, a szégyentől és bűnbánattól felindultan megszaggatja ruháit. Miután egy prófétanő hitelesíti a tekercs eredetiségét, Jósiás esküvel kötelezi önmagát és a népet, hogy megtartják a rég elvesztett szövetség feltételeit.
A 22. fejezet beszéli el a drámai felfedezés történetét, a 23. részben pedig Jósiás lázas küzdelméről olvashatunk, hogy népét Istenhez térítse vissza. Intézkedései megváltoztatják a Júda királyságának képét, és egyelőre távol tartják a pusztulást.
Mindez azért történik, mert egy fiatal király komolyan veszi Isten igéjét.

Joyce Meyer - Legjobban Istent szeresd

"Jöjjetek, és lássátok Isten tetteit: csodálatos tetteit az emberek fiain." 
Zsoltárok 66:5

Amit a legjobban szeretünk, arra figyelmet szentelünk. Isten szeretne az első helyen lenni az életünkben (2.Mózes 20:3). Jézus azt mondja: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden elmédből. Ez az első és legnagyobb parancsolat” (Máté 22:37-38)

Mi történne az életedben, ha annyira szeretnéd keresni Istent, hogy bébiszittert hívnál, hogy vigyázzon a gyerekekre, vagy kivennél egy szabadnapot, hogy időt tudj tölteni Istennel? Nem engedheted meg magadnak, hogy ne tölts időt Istennel. Szentelj Neki teljes figyelmet, és jegyezd meg amit Isten cselekszik az életedben.

Fordította: Diana En Arnoud Jan és Antal Orsolya

2015. április 29., szerda

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - Kegyelem, kegyelem és még több kegyelem 10.

A Biblia is kiemeli, hogy kegyelem által, a hit segítségével menekültünk meg, és lettünk Isten áldásainak részestársai. Kiemeli azt is, hogy ugyanúgy kell élnünk és mindennapi életünket irányítani, ahogy Ő megmentett minket.

Istenhez Jézuson keresztül juthatunk el, úgy, ahogy vagyunk, semmi másban nem bízhatunk, csak Jézus vérében, amely megtisztít minket minden bűntől. Legyünk nagyon hálásak Istennek azért, hogy megszabadított bennünket és örök élettel ajándékozott meg. Miért? Mert tudjuk, hogy nem érdemeltük meg. De attól a pillanattól kezdve ki akarunk érdemelni mindent, amit nekünk akar adni. Ettől a pillanattól kezdve Isten gyakorlatilag ránk erőlteti minden egyes áldását. Miért? Mert úgy gondoljuk, hogy nem érdemeljük meg. Nem olvastuk ma eleget a Bibliát, nem imádkoztunk eleget ma, nem működtünk eleget a Szent Szellem áldásaiban, kiabáltunk a gyerekünkkel, belerúgtunk a macskába vagy nem viselkedtünk éppen barátságosan, amikor beragadtunk a forgalmi dugóba. Eszünkbe jut minden, amit elrontottunk, és arra a meggyőződésre jutunk, hogy ezzel automatikusan kizártuk magunkat Isten áldásaiból.

Ha Isten csak a tökéletes embereket áldaná meg, nem sok munkája lenne, hiszen mindannyian bűnösök vagyunk és szűkölködünk az Isten dicsősége nélkül (Róma 3:23). Egyikünk sem érdemel semmi jót Istentől. De ez a tény nem gátolhat meg minket abban, hogy átvegyük dicsőséges megváltását; akkor miért akadályozna abban, hogy sokszoros áldásait megkaphassuk? A válasz egyszerű: miután kegyelemből, hit által megmenekültünk, máris elkövetjük azt a hibát, hogy kegyelem helyett cselekedetekből éljünk.

Fordította: Berényi Irén

2015. április 28., kedd

Michael L. Brown - Homoszexuális támadások az emberi szabadságjogok ellen

A nemrégiben történt események, amelyek körülvették a keresztény pékség tulajdonosa elleni bírósági tárgyalás esetét Oregonban, annyira szürreális, hogy az már minden képzeletet felülmúl. Maga az ügy már jól ismert.

2013-ban az édes sütemények tulajdonosa Melissa Aaron és Melissa Klein
udvariasan visszutasította, hogy egy leszbikus párnak készítsen esküvői tortát, melynek eredményeként bírósági perre vitték az ügyet és szexuális beállítottságon alapuló diszkriminációval vádolták meg őket.
Pénteken az Oregoni munkaügyi hivatal azt javasolta, hogy összesen 135.000 dollár pénzbírsággal sújtsák őket, hogy ezáltal kárpótolják a leszbikus házaspárt az őket ért "érzelmi szenvedés" miatt.

Ez most komoly?!
Azért mert egy keresztény házaspár nem tud jó lelkiismerettel esküvői tortát sütni egy homoszexuális párnak, 135.000 dollárra büntetik meg őket?!
Hagyjuk hogy bele süllyedjenek 135.000 dolláros kiadásba, mert nem sütöttek tortát?
Mi lenne, ha az ortodox zsidó esküvői fotósok elutasítanák a munkájukat azért, mert Szombat napon lenne az esküvő?
Mi lenne, ha muszlim élelmező cégek elutasítanák a munkájukat, mivel disznóhúst követelnének tőlük?
Bíróság elé citálnák őket, hogy bírságot kapjanak?
Ezek a keresztény pékek azonban nem csak hogy bírságot kaptak, de ráadásul egy nevetségesen nagy összegre lettek megbüntetve.
Valójában most milyen "érzelmi szenvedés"-en ment keresztül ez a leszbikus pár?

Az asszony 178 tünetét sorolta fel szenvedésüknek, nem 7 vagy 8 , nem is 17 vagy 18, hanem 178 tünetet!! 90 -et az egyiktől és 88-at a másiktól.
Kelsey Harkness beszámolója szerint a tünetek tartalmaznak például "akut önbizalom vesztést, "kételkedést", "mértéktelen alvást", "mentális erőszaknak az érzését", "beszennyeződést", és "szégyent", "magas vérnyomást", "emésztési zavart", "étvágy vesztést", "migrénes fejfájást", kimerültség és betegség érzése munka után otthon, "dohányzási kényszer kiújulását", "sokkot", "lehangoltságot", "meglepetést", "bizonytalanságot", súly vesztést" és "aggodalmat".

Mindez és még több és több ilyen megnyilvánulás mind azért történt, mert egy keresztény pékség egyszerűen közölte, hogy "ellentétes a nézeteikkel, hogy részt vállaljanak az azonos nemű házasságnak a rendezvényében."
Lehetséges hogy ezek a nők nem túloztak?
Igen, lehetséges.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy Kleins-éket 135.000 dollárra kellene büntetni. Ehelyett inkább meg kellene kérdőjelezni átfogóan a két leszbikus hölgy egészséges érzelmi állapotát, mert szinte lehetetlen elhinni, hogy mindezt csak azért szenvedték el, mert egy keresztény cég azt mondta nekik, hogy ők nem tudnak résztvállalni egy leszbikus "esküvőben".

Amióta csak hitre jutottam Jézus Krisztusban, 1971-ben, gyakran tapasztaltam elutasításokat a a zsidó közösségemben:
Például: A zsidó könyvtárak nem voltak hajlandóak könyveket eladni az iskolámnak. A zsidó oktatási intézmény megváltoztatta a számait, hogy kizárjanak engem. Egyszer feliratkoztam egy telefonos tanítás sorozatra, és egy vallásos zsidó férfi az arcomba köpött , mialatt beszélgettünk a vonaton egy nap és még a héber bibliámat is dühösenl nekem csapta, míg mások egyszerűen hátat forrdítottak nekem, amikor megpróbáltam megszólítani őket.

Mi ebből a tanulság?

Mindannyian kapunk elutasítást és mindannyiunk ismerünk olyan embereket akik nem tetszenek nekünk, de nem fogunk előjönni a traumának a 178 számú listájával, amikor éppen valaki kifejezi az udvarias egyet nem értését valamivel kapcsolatban, ami fontos számunkra.
Emlékezzünk vissza arra is, hogy mielőtt a bíróságok egyáltalán elkezdték volna tárgyalni a Kleinék ügyét, a gonosz meleg aktivisták ellenük támadtak, arra kényszerítve őket, hogy zárják be az üzletüket, amely azt jelenti hogy a bírságot, amelyet kivetettek ellenük, saját megtakarított pénzükből kellett állniuk.
Ahogy Aaron Klein fogalmazott: " Az állam azt mondja hogy ezen fölül és azon túl is követelniük kellene kártérítést, amelyet már elszenvedett az ember...és semmi lelkifurdalásuk sincs a tettükkel kapcsolatban. Valójában az állam azt fejezi ki ezzel, hogy az abszolút ellehetetlenítés álláspontján van azzal az emberrel kapcsolatban, akinek a nézete különbözik az államétól."
Milyen borzalmas totalitarizmus ez?! Hogyan lehetséges az, hogy ez a leszbikus pár azt gondolja, hogy 135.000 dollár kompenzációra jogosult hibáztatva Kleinéket a számtalan érzelmi szenvedés tüneteinek a sorozatára hivatkozva?
Ez már túl van a kabaré határán is.
Azonban ez egyre rosszabb és egyre nagyobb kabaré.

Fordította: Kárpule Ferenc

David Yonggi Cho - Az Úr imája - A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma 2.

Ádám és Éva azonban nem hittek és nem engedelmeskedtek Istennek, hanem megpróbálták saját akaratuk szerint irányítani a világot, ezért olyan a világ, amilyen. Isten azonban még ma is megengedi nekünk, hogy élvezzük mindazokat a dolgokat, amelyeket Ádám és Éva élvezett lázadásuk előtt, ha elfogadjuk Jézust Megváltónak, és Istenhez jövünk. Isten akaratának megfelelően minden tökéletesen beteljesedett Jézus Krisztus keresztje által. Keresztényként azt kell tennünk, hogy hiszünk, engedelmeskedünk és örvendezünk. A Biblia sehol sem állítja, hogy a keresztényeknek saját maguknak kell a megélhetést biztosítani. Ellenben azt olvassuk benne, hogy Isten mindent elkészített számunkra.

Most nézd meg saját helyzetedet. A megélhetésedhez szükséges erőfeszítéseid közben félretetted Istent. Jeremiás 33:3. azt mondja: „Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz." A ruházkodás, evés-ivás napi gondjai Isten gondjai. Ha magad próbálod megoldani problémáidat, Isten leveszi rólad a kezét. Ha viszont megbánod a hitetlenség bűnét, mindent rábízol az Útra, s hitben, engedelmességben és hálaadásban jársz Isten csodatévő hatalmára várva, akkor megadatik neked, hogy élvezd mindazokat a dolgokat, amelyeket Ő előre elkészített.

Az asszony szemmel láthatólag hallgatott rám és úgy tűnt, hogy egy reménysugár suhant át arcán. Újból könnyes szemmel szólt: „Pásztor, soha senki sem tanította ezt még nekem.“ Azt javasoltam, hogy imádkozzunk.
Amint letérdeltünk, imádkoztam érte: „Uram, életét rád bízom. Mindent a gondjaidra hagyok, és ettől a pillanattól kezdve a békességed árassza el. Hálát adok Neked hitben és engedelmességben. Tudja hát ő eladni a házát, és oldjál meg minden problémát életében."

Másnap elutaztam abból a városból, hogy ébredési összejövetelt vezessek egy másik városban. Nemsokára levelet kaptam ettől az asszonytól. A következőket írta: „Miután elhagytad otthonunkat, csodálatos dolog történt. Elismételtem a teremtésről szóló prédikációdat a férjemnek. Megbántuk vétkeinket és könnyezve adtunk hálát az Úrnak. Néhány nap múlva egy házaspár megnézte a házunkat és felajánlotta, hogy megveszi. Azt mondták, hogy ez pont olyan ház, amilyet kerestek és jóval magasabb árat ajánlottak, mint amekkorát mi előzőleg kértünk. Elköltözünk egy kisebb, de szép és elegáns lakásba. Akikkel csak találkoztam, mindenkinek elmondtam, amit tanítottál nekem.“

A természet is beszél nekünk Isten bőségéről. A kertészek szerint egy almafának harminctól ötven levélre van szüksége ahhoz, hogy megteremjen egyetlen almát. Egy kifejlett almafának több mint százezer levele van - sokkal több, mint amennyire szüksége lenne a gyümölcsterméshez. Miért ad Isten ilyen sok levelet egy gyümölcsfának? A Teremtő előre látja, hogy a hernyók megehetnek néhány levelet. Tudja, hogy a viharok leszakíthatnak egy bizonyos számú levelet. Tudja, hogy szárazság esetén egyes levelek elszáradnak. A bőségesen adó Isten mindezeket előre tudja, ezért gondoskodik tartaléklevelekről a lehetséges problémák leküzdésére.

Van egy másik természeti példa is: a földön fészkelő nőstény fácánok és fürjek harminc tojást tojnak, ami több mint elegendő a fajfenntartáshoz. A nagyobb mennyiség biztosíték arra, hogy a menyétek és borzok tojáslopása esetén se kerüljön veszélybe az utódlás.

A bőség Istene Ádámot és Évát is ellátta mindennel, beleértve az Édenkertet. Ez az Isten Atyánk, és megparancsolja, hogy vegyük igénybe mindazt, amit elkészített nekünk. Határozottan ragaszkodjunk a következő gondolathoz: amíg nincs előtted a bőség Istenének a képe, a mindennapi kenyérért való imád nem lesz elfogadható számára.
Vajon a bőség Istenének mutatta meg magát Isten a történelemben? A válasz egyértelmű „igen“, ahogy ez ismételten kitűnik a Bibliából.

2015. április 27., hétfő

Tanuljunk meg Igéket a Bibliából 17.

"El ne távozzon e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy tegyél, amint írva van abban, mert akkor leszel jószerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz."
Józsué 1:8.

Philip Yancey és Tim Stafford - Romlott uralkodó osztály

Sofoniás 3,2 Nem hallgatott a szóra, nem fogadta meg az intést, nem bízott az Úrban, nem járult Istene elé.

Valamelyest Mikeás és Ézsaiás próféta befolyásának köszönhető, hogy az istenfélő Ezékiás király rendet teremtett Júda országában. Ritkán találkozunk Ezékiáshoz hasonló jó királyokkal, de arra, hogy két jó király következzen egymás után, alig van példa. Sajnos Ezékiás halála után Manassé foglalta el a trónt, aki az egyik leggonoszabb júdai király volt. Izrael és Júda királyai között a leghosszabb ideig tartó, mintegy fél évszázados uralma alatt Manassé mindent a visszájára fordít, amit Ezékiás megvalósított. Szégyentelen zsarnok volt, aki vérontással töltötte meg Jeruzsálemet. (A hagyomány szerint ő volt az, aki Ézsaiás prófétát kettéfűrészeltette.) Mire Manassé meghalt, alig maradt valami Júdában, ami az Istennel kötött szövetségre emlékeztetett volna. Hemzsegnek a pogány áldozóhelyek Jeruzsálemben, és a boltok kirakatai a házi istenszobrokat reklámozzák; médiumok és boszorkányok hirdetik magukat mindenütt. Isten választott népe pogányságban felülmúlja a pogányokat.
A következő király, Manassé fia, Ámón apjának nyomdokaiba lép, ám két év múlva saját hivatalnokai lázadnak fel és gyilkolják meg. Júda népe, elszabadulva saját kikötőjéből, az anarchia felé sodródik. A kicsiny Jósiás herceg, akit Ámón támogatói koronáztak meg, nem sok reményt ad a jövőre nézve.

Téves iránymutatás

Jósiás uralkodásának kezdeti időszakában Sofoniás próféta felemeli szavát a Júdát elborító dekadencia ellen. Míg más próféták paraszti sorból származtak, Sofoniás előkelő ősökkel büszkélkedhet. Származását Ezékiás királyhoz tudja visszavezetni. Ennek ellenére, meg sem próbálja védelmébe venni a felsőbb társadalmi osztályokat. Köztisztviselők, papok, uralkodók, bírók, sőt próféták is céltáblájává válnak Sofoniás haragjának. Júda vezetői a teljes önpusztítás felé vezetik népüket. Ha nem változtatnak irányt, Jeruzsálemre ugyanaz a sors vár, mint számos bukott szomszédjára.

Joyce Meyer - Isten megtart

„Noha szegény és nyomorult vagyok, az én Uram gondoskodik rólam. Te vagy segítségem, szabadítóm; ó, Istenem, ne késsél!” 
Zsoltárok 40:18

Istennek mindannyiunk számára terve van, és a jó dolgok nem történnek véletlenül. Minden jó és tökéletes dolog az Istentől származik (Jakab 1:17). Az Istennel való kapcsolat izgalmas, ha tisztában vagyunk azzal, hogy Ő gondosan vezet és irányít bennünket az Ő áldásaihoz.

Ha első alkalommal nem érted, mit szól Isten hozzád, újabb esélyt ad, és folyamatosan tanít, amíg tisztán nem látod az utad. Jézus azért jött, hogy megkeresse és megmentse azokat, akik elvesztek (Lukács 19:10). Ez azt jelenti, hogy Ő meg fog találni, ha eltévedtél.

Fordította: Diana En Arnoud Jan és Antal Orsolya

2015. április 24., péntek

Igegyűjtemény a gyógyulással kapcsolatosan 3.

"Történt azonban, hogy egy idő múlva megbetegedett az asszony fia, és az állapota egyre súlyosabb lett. A végén már nem is lélegzett. Akkor az asszony így szólt Illéshez: „Miért jöttél ide, Isten embere? Azért, hogy a bűneimre emlékeztess, és megöld a fiamat?” „Add ide a fiadat!” — mondta Illés. Azzal elvette az asszony karjából a gyereket, és fölvitte az emeleten lévő szobájába, ahol a szállása volt. Ott lefektette az ágyára, és így kiáltott az Örökkévalóhoz: „Örökkévaló Istenem! Ez az özvegyasszony befogadott engem a házába, s most ilyen bajt hozol rá, hogy megölöd a fiát?!” Azután háromszor ráborult a gyermekre, és kiáltott az Örökkévalóhoz: „Örökkévaló Istenem! Kérlek, térjen vissza a gyermek lelke a testébe!” Az Örökkévaló meghallgatta Illés kérését, a gyermek lelke visszatért a testébe, és föléledt. Illés ekkor karjába vette a gyermeket, levitte az anyjához, és átadta neki. „Nézd, él a fiad!” - mondta. „Most tudtam meg igazán — válaszolta az asszony —, hogy te valóban az Isten embere vagy, és valóban az Örökkévaló szavát mondod!”"
I. Kir. 17:17-24.


"Naámán Arám királyának hadvezére volt. A király nagyra becsülte és kedvelte, mert az Örökkévaló sokszor adott Naámán által győzelmet Arám seregének. Ez a férfi maga is híres harcos volt, de egyszer leprás lett. Történt egyszer, hogy Arámból portyázó csapatok törtek be Izráel területére, és többek között egy kisleányt is elraboltak. Ez a kislány Naámán feleségének a szolgálója lett, és egyszer azt mondta úrnőjének: „Bárcsak találkozhatna uram a prófétával, aki Samáriában él! Ő biztosan meggyógyítaná a leprából.” Mikor ezt Naámán megtudta, bement a királyhoz, és elmondta neki. A király ezt mondta: „Rendben van, menj el Samáriába, én meg levelet írok, s azt add át Izráel királyának!”

Naámán el is indult, és vitt magával ajándékba 10 talentum ezüstöt, 6 000 sékel aranyat és 10 öltözet ruhát. Amikor megérkezett Izráel királyához, átadta neki Arám királyának levelét, amelyben ez állt: „Elküldtem hozzád a szolgámat, Naámánt, hogy gyógyítsd meg a leprából”. Amikor Izráel királya ezt elolvasta, kétségbeesett, és megszaggatta a ruháját. Így kiáltott föl: „Hát Isten vagyok én, akinek hatalma van élet és halál fölött?! Miért küldi hozzám ezt az embert, hogy gyógyítsam meg őt a leprából? Gondoljátok csak meg: nyilván ürügyet keres, hogy a seregével megtámadjon bennünket!” Azonban ez a hír Elizeushoz, Isten emberéhez is eljutott, aki — mikor meghallotta, hogy Izráel királya megszaggatta a ruháját — ezt üzente neki: „Ne ess kétségbe! Kérlek, küldd el hozzám azt az embert, hogy megtudja: van próféta Izráelben!” Így is történt: Naámán a harci szekereivel elment Elizeus házához, s megállt a kapuban. De Elizeus csak a szolgáját küldte ki hozzá ezzel az üzenettel: „Menj, merítkezz bele a Jordán folyó vizébe hétszer, és meggyógyul a bőröd, megtisztulsz a leprától.” Naámán erre nagyon megharagudott, és azt mondta: „Nahát, még ilyet! Azt gondoltam, a próféta biztosan kijön a házából, megáll előttem, és segítségül hívja Istenének, az Örökkévalónak a nevét! Azután a kezét a sebeim fölé helyezi, és úgy gyógyít meg! Vannak folyók Arámban is, még jobbak is, mint Izráelben! Ha már vízbe kell merítkeznem ahhoz, hogy meggyógyuljak, ott van az Abáná és a Parpar Damaszkuszban, azoknak a vizében is megmártózhatok!” Azzal mérgesen visszafordult, és hazafelé indult. A szolgái azonban tisztelettel megkérdezték Naámántól: „Urunk, ha a próféta valami nagy és nehéz dolgot mondott volna, azt megtetted volna a gyógyulásodért, igaz? Akkor mennyivel inkább megteheted ezt a csekélységet. Csak belemerítkezel a vízbe, és meggyógyulsz!” Naámán hallgatott rájuk, és elment a Jordánhoz. Belegázolt a vízbe, és hétszer egymás után megmerítkezett benne, ahogy az Isten embere mondta. A bőre azonnal teljesen egészséges lett, mint egy kisgyermeké. Megtisztult a leprából."

II. Kir. 5:1-14.


"Abban az időben Ezékiás megbetegedett, és már halálán volt. Ézsaiás, Ámóc fia meglátogatta, és azt mondta neki: „Ezt mondja az Örökkévaló: Rendezd el a dolgaidat, mert nem fogsz meggyógyulni, hanem meghalsz!” Ennek hallatára Ezékiás a fal felé fordult, és így könyörgött az Örökkévalónak: „Ó, Örökkévaló, kérlek, emlékezz rá, hogy hűséges voltam hozzád, és teljes szívvel azt tettem, amit helyesnek látsz!” — így könyörgött a király, és keservesen sírt. Ézsaiás elment a királytól, de csak a palota középső udvaráig ért, amikor az Örökkévaló ismét szólt hozzá: „Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, népem vezetőjének: »Ezt üzeni az Örökkévaló, Dávidnak, ősapádnak Istene: meghallgattam könyörgésedet, láttam könnyeidet — és meggyógyítalak. Három nap múlva már fölmehetsz az Örökkévaló Templomába. Tizenöt évvel meghosszabbítom életed idejét, megszabadítalak téged és Jeruzsálemet Asszíria királyának kezéből, megvédem ezt a várost saját magamért és szolgámnak, Dávidnak kedvéért.«”
II. Kir. 20:1-6.

David Yonggi Cho - Az Úr imája - A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma 1.

Amikor Jézus imádkozni tanította tanítványait, megfelelő sorrendbe rendezte a gondolatait. Azt mondta, hogy ők és mi először is szólítsuk Istent „Mi Atyánknak". Ezt követően azt tanította, hogy imádkozzunk Isten nevének megszenteléséért, hogy jöjjön el Isten országa, és az Ő jó akarata valósuljon meg itt a Földön. Amikor így helyreáll az Istennel való kapcsolatunk, imádkozzunk az áldásokért, a mindennapi kenyérért. Ha viszont nem jó a kapcsolatunk Istennel, azaz nem szólítjuk Őt "Atyának" vagy nem hisszük el, hogy Ő a mi Atyánk, hasztalan kérjük a mindennapi kenyeret.

Az emberek legfőbb gondja az élelem, a ruházat és a biztonság. Minden eszme végső célja megoldani ezeket a problémákat. Mit gondolsz, mi Isten gondolata ezekről az alapvető szükségletekről?
Isten gondolata az, hogy megadja a mindennapi kenyerünket. Itt a mindennapi kenyér többet jelent a puszta élelemnél. Magába foglalja az összes olyan dolgot amely szükséges az élethez. Ahhoz, hogy valaki megkeresse a napi betevő falatot, szüksége van egy állásra. Az állás elnyeréséhez pedig megfelelő képzettség kell. Szüksége van egy otthonra és annak összes berendezési tárgyára.
A mindennapi kenyérért mondott ima vonatkozik minden egyéb szükségletünkre is. Isten, a mi Atyánk pedig be akarja tölteni mindezeket a szükségletünket.

Mit jelent a helyes gondolkozás, amikor a mindennapi kenyerünkért imádkozunk? Azt, hogy ráhangolódunk Isten gondolataira. Amint ezt megtesszük, és Jézus tanítása szerint imádkozunk, válasz érkezik minden imánkra.

1. Isten törődik az anyagi világgal

Manapság sokan úgy gondolják, hogy Isten nem törődik az anyagi dolgokkal. Egyenesen azt állítják, hogy csak a szellemi dolgokért kell imádkozni, anyagiakért azonban nem.
Közömbös-e Isten az anyagi világgal szemben? A válasz: határozottan nem. Isten elkészítette az anyagi világot még az ember megteremtése előtt, így Ádámnak cs Évának nem kellett aggódniuk, hogy mit egyenek, mit igyanak, vagy mibe öltözzenek.

Egyszer, amikor Anglia egyik kisvárosában tartottam egy ébredési összejövetelt, vacsorára kaptam meghívást. Amint leültünk az asztalhoz, a háziasszony elkezdett beszélni a gondjairól. Könnyei kicsordultak, ahogy beszélt: „Cho pásztor, nagy gondban vagyunk. Kemény munkánk ellenére sikertelenek voltunk mindenben, amihez hozzákezdtünk, és mára felhalmoztunk egy nagy adósságot is. Erősen imádkoztunk, még sincs válasz. Az aggodalomtól már nem tudunk sem enni, sem aludni. Miért kerülünk adósságba minden igyekezetünk ellenére? Mi a baj? Már a házunkat is áruljuk. Az volt a szándékunk, hogy kifizetjük adósságunkat, ha eladjuk a házat, de senki nem nyitott ránk ajtót, pedig már jó ideje eladó. Napról napra rosszabbodnak dolgaink."

Amint hallgattam a történetét, nem volt nehéz rájönnöm, hogy miért nem kapta meg Isten áldásait. Beszéde elejétől végig tele volt haraggal, panasszal, sóhajokkal. Hitetlenül szólt: szavaiból egyáltalán nem lehetett kivenni egy morzsányi pozitív szót vagy alkotó hitet. Keveset tudott Istenről, mint Atyáról. Ahelyett, hogy hittel Isten igéjére támaszkodott volna, az érzékeire hagyatkozott. Amikor a körülmények jók voltak, boldog volt; amikor a körülmények rosszra fordultak, boldogtalanná vált. Nem érte el azt a hitet, amely megváltoztathatta volna sorsát, és amely egy új helyzetet teremthetett volna. Nem volt reménysége, hogy akkor is szilárdan megálljon, amikor a segítség még nem nyilvánvaló. Azt mondtam neki: „Testvérnő, tanulmányozzuk együtt a Bibliát, amíg a férjed hazajön."

Kérésemre felolvasta az I.Mózes 1,2-4 verseket: „A föld pedig kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten Szelleme lebegett a vizek felett. És mondta Isten: Legyen világosság! És világosság lett. És látta Isten, hogy jó a világosság; és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől.“

„Testvérnő - mondtam -, nem tűnik egy kicsit furcsának az írás?"
„Nem“ - válaszolta.
„Nem gondolod, hogy Istennek nehezére esett világosságot teremteni Ádám és Éva segítsége nélkül?"
Komoly arccal az asszony újból elolvasta az írást és megjegyezte: „Az angol biblia erről nem ír. Vajon a koreai biblia igen?"
„Nem. Azonban nem furcsa, hogy Isten világosságot teremtett Ádám és Éva segítsége nélkül? Másnap talán Isten mégiscsak igénybe vette az ő segítségüket. Folytasd az olvasást a hatodiktól a nyolcadik versszakig."
„Tehát van-e valamilyen utalás arra, hogy Ádám segített volna Istennek?"
„Nincs."
„De talán a harmadik napon szüksége lett Istennek segítségre. Kérlek, folytasd."
„Folyamodott-e Isten Ádámhoz és Évához segítségért?" - kérdeztem újra.
„Nem tette."
„Talán a negyedik napon Isten elfáradt. Mi történt ezután?"
„Isten megteremtette a Napot, a Holdat és a Csillagokat."
„Ádám és Éva nyújtott-e ebben valamilyen segítséget?”
„Nem."
„És mi a helyzet az ötödik nappal?”
„Istennek ezen a napon sem volt szüksége az ő segítségükre."
„A hatodik napon?"

Az asszony figyelmesen elolvasta a verseket, majd válaszolt:
„Pásztor, a hatodik napon teremtette Isten az összes állatot és aztán teremtette Ádámot és Évát saját képmására és hasonlatosságára. Tehát Istennek nem volt szüksége a segítségükre."
„Valóban? Mi a helyzet a hetedik nappal?“
„Isten megpihent minden munkájából."
„Ádám és Éva számára maradt-e valamilyen tennivaló a teremtésüket követő első napon?”
„Hát, nem úgy tűnik” - válaszolta kissé vonakodva.

„Isten mindennel elkészült, mielőtt Ádámra és Évára felvirradt volna első földi napjuk, amely valójában a teremtés hetedik napja volt. Megvolt a mennyezet és a világosság. A Föld és rajta mindenféle növényzet, A Nap, a Hold és a csillagok. Az ég madarai, a halak a vizekben és az állatok a szárazföldön. Mivel Isten mindent elkészített Ádám és Éva számára, már nem volt semmi, amiről nekik kellett volna gondoskodniuk. Mégis, mit kellett tenniük? Ha Ádám és Éva Istenhez fordulva megkérdezték volna: »Atyánk, ez az első földi napunk, mi a dolgunk?«, mit gondolsz, Isten mit válaszolt volna? Isten azt válaszolta volna: „Mindent elkészítettem számotokra. Ne legyen semmire gondotok. Csupán éljetek hitben és engedelmességben. “

Pontosan. Mivel Isten elkészítette az eget és Földet és mindent, ami a Földön volt, nem maradt semmi tennivaló a számukra. Hit és engedelmesség által megnyugodhattak volna Isten szombatján, és élvezhették volna mindazt, amit Isten elkészített nekik. Amit tenniük kellett, mindössze annyi volt, hogy higgyenek Istenben, legyenek vele közösségben, engedelmeskedjenek Neki, és ne aggodalmaskodjanak semmi felől.

2015. április 23., csütörtök

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - Kegyelem, kegyelem és még több kegyelem 9.

Kegyelemből megmentve, cselekedetekből élve

„Mert kegyelemből [Isten meg nem érdemelt jóindulatának köszönhetően] tartattatok meg [megmenekülve az ítélettől, Jézus megváltásának részesei lettetek], hit által; és ez [a megváltás] nem tőletek van [nem saját cselekedetekből, nem saját erőtökből], Isten ajándéka ez.
Nem cselekedetekből [a Törvény megtartásából], hogy senki ne kérkedjék [Ez nem olyan dolog, amit bárki elérhet azért, hogy senki ne dicsekedhessen emiatt]”
(Efézus 2:8-9)

Ez a rész egyértelműen a megváltásról szól. A Biblia azt mondja, hogy ugyanúgy kellene élnünk mindennapjainkat, mint ahogyan megtartattunk – kegyelemből, hit által. Mert kegyelemből [Isten meg nem érdemelt jóindulatának köszönhetően] tartattatok meg [megmenekülve az ítélettől, Jézus megváltásának részesei lettetek], hit által; és ez [a megváltás] nem tőletek van [nem saját cselekedetekből, nem saját erőtökből], Isten ajándéka ez. (Efézus 2: 8). Azokat az alapelveket, amelyeket a megváltásunk elnyerésekor alkalmaztunk, használnunk kell minden, Istentől jövő áldás átvételekor is.

Hogyan tartattunk meg? Kegyelem által, hitünk segítségével. Érzitek az "által" és "segítségével" szavak közötti különbséget? Ez a két szó teljesen más szempontból, más perspektívából közelíti meg a kegyelem és hit szerepét és funkcióját.

Az elmúlt évek során rengeteget hallottam a hitről. Ebben az időszakban kezdte az Úr ráirányítani a figyelmemet azokra az igazságokra, amelyeket megosztok e tanulmányból. Ekkor csak azzal voltam elfoglalva, hogy megpróbáljak hitre jutni és Istenben hinni több dolog miatt is. Megpróbáltam hinni abban, hogy áttörést hoz majd a szolgálatomban, meggyógyítja a derékfájásomat, anyagi jólétet hoz számomra, a férjemet és gyerekeimet olyanná változtatja, amilyeneknek szerintem lenniük kellett volna. „Van hitem”- vagy legalábbis így gondoltam. Az egyetlen probléma az volt, hogy az a hit, amit szerintem gyakoroltam, nem lehetett hit, hiszen nem hozott békességet, nyugalmat, sem a szívemben, sem az elmémben.

A Zsidókhoz írt levél szerzője azt mondja, hogy mi, hívők (akik ragaszkodunk, bízunk az Úrban és Rá támaszkodunk), bemegyünk a nyugodalomba. (Zsid 4:3). A Biblia szerint, ha hiszünk Istenben (márpedig ez a hit), beléphetünk nyugalmába. Nekem azonban nem volt nyugalmam. Hogy miért hiányzott ez az érzés az életemből, nagyon egyszerű okkal magyarázható. Ahelyett, hogy Istenben való hitemet erősítettem volna, a hitbe vetett hitemet erősítettem. Egy dolgot (a hitet) imádtam ahelyett, hogy egy személyt (Istent) imádtam volna. Azért sétáltam bele ebbe a csapdába, mert ahelyett, hogy a hitemet Istenbe vetettem volna, magába a hitbe vetettem. Azt hittem, ez az ár, amit Isten áldásainak megszerzéséért kell fizetnem, más szóval úgy gondoltam, hogy megszerezhetek valamit, amit nagyon szeretnék, és ezt a hitemmel kell elérnem. De ez a gondolkodásmód helytelen. Isten áldásai nem vásárolhatók meg hittel, vagy bármi mással, az áldásokat kapjuk. Nem a hit az ár, amelyen megvesszük Isten áldásait, a kéz az, amely átveszi azokat. Mindannak az árát, amit Isten nekünk akar adni, Jézus Krisztus már kifizette helyettünk ott a golgotai kereszten. Üdvösségünket nem a hitünk vette meg, hanem Isten Fiának kiontott vére. Ezt az üdvösséget Isten kegyelme által kaptuk, hit segítségével – vagyis csak hinnünk (ragaszkodni Hozzá, bízni Benne, támaszkodni Rá) kell Istenben, aki bőségesen megad nekünk mindent (1 Tim 6:17).

Fordította: Berényi Irén

Philip Yancey és Tim Stafford - Igazságtétel: Isten megbünteti Júda ellenségeit is

Náhum 1,3 Türelmes az ÚR, de nagy a hatalma; nem hagy az ÚR büntetés nélkül.

Náhum különlegessége a legtöbb bibliai prófétához képest abban van, hogy ő az ellenséghez intézi üzenetét. Ézsaiás és Mikeás profétát néha annyira megviselte a saját népükre váró ítélet, hogy valósággal összeroskadtak a gyász súlya alatt. Náhum azonban bátran Asszíria fejére olvassa annak vétkeit, hogy megsemmisítette az északi Izrael királyságát, és ha Isten csodálatosan nem avatkozik közbe Ezékiás napjaiban, ugyanez történt volna Náhum hazájával, Júdával is. Asszíriát nem nehéz gyűlölni. Katonái megtizedelték a városokat, megláncolva hurcolták el a foglyokat, és az egykor termékeny szántóföldeket megmérgezték. Egyetlen kérdés foglalkoztatja Júda lakosait, akik teljes erővel átélték az asszírok kegyetlenkedéseit. Asszíria végigpusztította az egész térséget a mai Törökországtól egészen a Perzsa-öbölig és Egyiptomig. Hogy kérheti számon Isten a kicsiny Júda népén annak bűneit, miközben büntetlenül hagyja a mindent és mindenkit eltipró Asszíriát?

Mi vár Asszíriára

Náhum azzal a vakmerő jövendöléssel áll elő, hogy Asszíria hamarosan megsemmisül. Ki hiszi ezt el neki? Az asszír birodalom, amely már csaknem három évszázada uralja a világot, nem tűnhet el csak úgy! Náhum Kr.e. 700 körül írja próféciáit. Évtizedekkel később, Kr.e. 612-ben az utolsó asszír erődítmény is a babiloniak majd a perzsák kezére kerül. Nem Náhum volt az első próféta, aki Asszíriához és annak fővárosához, Ninivéhez címezte üzenetét. Évekkel korábban, Jónás ugyanennek az ősi ellenségnek hirdette a megtérés lehetőségét. Jónás napjaiban Ninive lakosai meghallották az üzenetet, és Isten megkímélte a várost. Változásuk azonban nem bizonyult tartósnak. Náhum korára Ninive visszatért régi, gonosz életviteléhez. A többi bibliai prófétához hasonlóan, Náhum túllát a történelem félelmetes erőin. Jól tudja, hogy a birodalmak felemelkedése és bukása mögött valami sokkal hatalmasabb erő működik, amely minden dolog végkimenetelét meghatározza, bármilyen sokáig tartson is az.

2015. április 22., szerda

Bibliai ígéretek 4.

Ígéret arról, hogy erőt ad Isten

"Rettenetes vagy, oh Isten, a te szent hajlékodból; az Izráelnek Istene ad erőt és hatalmat a népnek. Áldott legyen az Isten!"
Zsoltár 68:36.


Ígéret a jövővel kapcsolatban

"Az Örökkévaló irányítja az emberek lépéseit. Honnan tudhatnánk, utunk hová vezet?"
Péld. 20:24.


Ígéret arról, hogy Isten megtartja szövetségét

"De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltomban nem hazudom. Nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én számból, el nem változtatom."
Zsoltár 89:34-35.


Ígéret Isten kegyelmére

"És az Úr elvonult őelőtte és kiáltott: Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú."
2.Mózes 34:6.


Ígéret a teljes boldogságról

"És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak."
Jelenések 21:4.

2015. április 21., kedd

Joyce Meyer - Önkontroll

Elmélkedés az Igén

Hetente 1 alkalommal egy rövid felvezető mondattal kiteszünk egy Igerészt, amire ha van lehetőségetek elmélkedjetek, forgassátok magatokban, vizsgáljátok meg miért azokat a szavakat használja a Szentírás, milyen üzenete lehet számotokra, stb. Ehhez el kell csendesedni és legalább 15 percig csak azon az 1 Igerészen gondolkodjatok. Kezdetben nehéz lesz nem másra figyelni, de egyre jobban fog menni.


Ne feledd: Ő választott téged!

"Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, csak ha a szőlőtőkén marad; akképpen ti sem, csak ha én bennem maradtok.
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek."
János 15:4-5.

Joyce Meyer - Fektess be valakibe

„Kölcsönt kér a gonosz, és nem fizeti vissza (lehet, hogy képtelen rá), de az igaz (megalkuvás nélkül való) irgalmas és adakozó (képes megtenni).”
Zsoltárok 37:21

Kockáztass és adakozz másoknak, különösen, ha Isten kér rá. Lehet, hogy valami értékes dolgot adsz nekik, mégis azt hallod, hogy azt elpazarolták, ahogy korábban is tették. De emlékezz rá, hogy Isten is adott neked, és azt akarja, hogy te is adj mások számára.

Jézus meghalt, hogy mindenki számára esélyt adjon. Nem mindenki használja ki gondoskodását, de mindannyiunk számára egyenlő lehetőség biztosított, hogy élvezzük a bővölködő életet. Ha te segítesz valakin, Ő végül azonban mégsem helyesen cselekszik, ez közte és Isten között marad. Adj hálát, hogy képes voltál segíteni, és bármit is mondd Isten, tedd meg.

Fordította: Diana En Arnoud Jan és Antal Orsolya

Rodney H. Browne - Szellemi DNS-ünk

És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. 19 Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, 20 Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit Én parancsoltam néktek: és íme Én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen! Máté 28:18-20

És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. 16 Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik. 17 Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az Én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. 18 Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Márk 16:15-18

A DNS szó kezdőbetűi a dezoxiribonukleinsav rövidítése - azé a molekuláé, amely a szervezet genetikai kódját tartalmazza. A DNS-t biológiai szüleik továbbadják gyermekeiknek. Ezért van gyermekeiknek és szüleiknek hasonló jellemzőjük, mint például azonos bőrtípus, haj és szemszín. A DNS molekula tesz bennünket azzá, akik vagyunk. Szellemi DNS-ünket Istentől kapjuk az újjászületéskor.

Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint; sőt, ha ismertük is Krisztust test szerint, de már többé nem ismerjük. 17 Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. 2 Kornthus 5:16-17

Isten élete bennünk új teremtéssé tett bennünket - olyanná, amely nemcsak a földi apánk jellemzőit, hanem a mennyei Atya tulajdonságait is magában hordozza. Megkaptuk Isten természetét, Ő pedig azzal a megbízatással lát el bennünket, hogy MENJÜNK a Márk 16:15-18-ban leírt nagy küldetéssel a szívünkben, majd teremjünk jó gyümölcsöket.

Én vagyok az igazi szőlőtő, és az Én Atyám a szőlőműves. 2 Minden szőlővesszőt, amely Énbennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. 3 ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek. 4 Maradjatok Énbennem, és Én is tibennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; aképpen ti sem, hanemha Énbennem maradtok, 5 Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki Énbennem marad, Én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. 6 Ha valaki nem marad Énbennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybegyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek. 7 Ha Énbennem maradtok, és az Én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek. 8 Abban dicsőíttetik meg az Én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek Nékem tanítványaim. János 15:1-8

Azáltal, hogy gyümölcsöt termünk bizonyítjuk, hogy Jézus tanítványai vagyunk. A DNS molekula egyik nagyon fontos tulajdonsága, hogy reprodukálni tudja magát, illetve teljesen azonos másolatot tud magáról készíteni. Csakúgy, ahogy mi a szüleinktől örökölt DNS-ünket továbbadjuk gyermekeinknek, ugyanúgy kell továbbadnunk másoknak Istenünktől az Atyától örökölt szellemi DNS-ünket. Ez csak akkor tud megtörténni, ha szellemi DNS-ünk jelen van az életünkben. A te tanítványaid pontosan olyanok lesznek, mint te. Olyanoknak kell lennünk, amilyennek másokat szeretnénk, hogy legyenek - mint Jézus. Mindig Jézus felé irányítsd az embereket, és engedd, hogy felismerjék Őt benned.

Nem jó fa az, amely romlott gyümölcsöt terem; és nem romlott fa az, amely jó gyümölcsöt terem. 44 Mert minden fa az ő tulajdon gyümölcséről ismertetik meg; mert a tövisről nem szednek fügét, sem a szederindáról nem szednek szőlőt. 45 A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája. Lukács 6:43-45

Ha az evangéliumot erővel hirdetjük, nagyszerű dolgok fognak történni - növekedésnek és megsokszorozódásnak leszünk tanúi. Isten Országa terjedni fog, és a világosság eloszlatja a sötétséget. A River Gyülekezetben a DNS-ünknek azt kell jelentenie, hogy engedelmeskedünk a Márk 16:15-18-ban leírt nagy küldetésnek. Lehetetlen, hogy egy ember végezzen el mindent, ezért mindenkinek kell valamit tennie. Minden egyes hívő egyvalakit megtérít. Minden egyes hívő egyvalakit tanít. Tedd őket tanítvánnyá - hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói legyenek az Igének.

Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott Igét, amely megtarthatja a ti lelkeiteket. 22 Az Igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. 23 Mert ha valaki hallgatója az Igének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát: 24 Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt. 25 De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. Jakab 1:21-25

Miért mondjátok pedig Nékem: Uram! Uram!, ha nem művelitek, amiket mondok? 47 Valaki Énhozzám jő és hallgatja az Én beszédeimet és azokat megtartja, megmondom néktek, mihez hasonló. 48 Hasonló valamely ház építő emberhez, aki leásott és mélyre hatolt, és kősziklára vetett fundamentumot: mikor aztán árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de azt meg nem mozdíthatta: mert kősziklán épült. 49. Aki pedig hallgatja, de nem tartja meg, hasonló ahhoz az emberhez, aki csak a földön építette házát fundamentum nélkül: amelybe beleütközvén a folyóvíz, azonnal összeomlott; és nagy lett annak a háznak romlása. Lukács 6:46-49

MINDEN EGYES HÍVŐ EGYVALAKIT MEGTÉRÍT.
MINDEN EGYES HÍVŐ EGYVALAKIT TANÍT.
TÉRÍTSD AZ ELVESZETTEKET MINDEN ÁRON!

Megjelent! Susan Merrill - A szenvedélyes MAMI

Mitől lesz egy anya a lehető legjobb mamivá? Nem a még jobb időbeosztástól. Nem a még több tevékenységtől. Vagy a kevesebbtől. Hanem a szenvedélytől – a gyermekei tanítása, védelmezése, tanulmányozása és jövőre való felkészítése iránt. De hogyan tegye mindezt?

Susan Merrill, az iMOM.com weboldal főszerkesztője öt, egymástól hihetetlen mértékben különböző gyermek anyukája, számtalanszor feltette már magának ezt a kérdést. És számtalan választ is olvasott, egy-egy gyermek temperamentumának, korának, helyzetének megfelelőt. A szülői szerep átfogó megközelítését nyújtó irodalommal azonban – amelynek alapján bízvást mondhatta volna: „Jól csinálom” – nem találkozott. Sosem gondolta volna, hogy a bibliai Nehémiás könyvében bukkan majd egy alapozó tervre – a szülő-lét megbízható, mindenre kiterjedő megközelítésére.

A szenvedélyes MAMI-ban Susan utazásra invitál Nehémiás könyvébe, a szülő-lét kellős közepébe. Az egyes fejezetek történetei és vallomásai azt tárják fel, amit ő megtanult: hogy egyetlen anyuka sem ura gyermeke jövőjének, de minden anyuka lehet jó szülő. Ehhez rendelkezésre áll egy útmutató – egy útiterv, amelynek segítségével a szenvedélyes mami szinte bármely gyermek nevelését bízvást vállalhatja.

Oldalszám: 264 
A könyv ára: 2950.- Kiadói ár: 2450.- 
immanuel.hu
 

2015. április 20., hétfő

David Yonggi Cho - Az Úr imája - Jöjjön el a Te országod 9.

A Zsidók 11,3-ban ez szerepel: „...ami látható, a láthatatlanból állott elő". Lássunk és vegyünk figyelembe olyan dolgokat, melyek még nem láthatók. Ha már elménk vetítővásznára rárajzoltuk ezeket a nem létező dolgokat, térdeljünk le Isten előtt, és hittel imádkozzunk addig, amíg bizonyosságot nem kapunk, hogy álmaink valóra válnak. Böjtöljünk és imádkozzunk, kiáltsunk: „Ó Istenem, szívemnek látását valósítsd meg országod ereje által. Hárítsd el a Sátán minden akadályát“. Amikor ezt tesszük, a félelem és aggodalom hamarosan szertefoszlik, és túláradó bizonyossággal teljes természetfeletti hit lép a helyébe.

Zsidók 11,1-ben azt olvashatjuk: hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. A valóságot jelölő görög szónak két értelme van: az egyik "támaszték", a másik pedig "okirat". A hit támogatja azt, amit remélünk és kívánunk. Ha egy támaszték nem elég erős, nem tudunk ráhelyezni semmit. Ez a támaszték szívünk bizonyosságából fakad, amikor imádkozunk. A valóság szó másik értelmezése: olyan okirat, mely igazolja egy ház vagy földrész tulajdonjogát. Amikor buzgón imádkozunk, égő vágytól hajtva és világos céllal, megérkezik az Úr válaszának bizonyossága, és megkapjuk elménk békességét.

A hálaadás azonban kulcslépés ahhoz, hogy Isten akarata beteljesüljön életünkben. Isten azt mondta, hogy szabadító karját megmutatja mindazoknak, akik meghozzák a hálaadás és a dicsőítés áldozatát. A hit magjait a hálaadásban vethetjük.

Végül vámunk kell a csodát ahhoz, hogy lássuk Isten akaratát megvalósulni a Földön. Lesznek idők, amikor nagy vizeken kell áthaladnunk, vagy tűzpróbát kell kiállnunk. Lesznek olyan idők is, amikor a csoda várása hasonló lesz a hegymászáshoz. Mindig nekünk kell megtenni az első lépést. A Szent Szellem sem tud addig munkálkodni, amíg nem kezdünk el hitben járni. Amint megtesszük ezt a lépést, a Szent Szellem velünk lesz, és győzelemre vezet minket. A körülöttünk élő emberek pedig látni fogják Isten akaratának csodálatos beteljesülését, és Istennek adnak majd dicsőséget. Isten országa fog uralkodni először a szívedben, majd a családodban, végül a körülötted levő emberekben. Ehhez Jézus gondolataihoz kell igazítanod az Isten országára és az ő akaratára vonatkozó gondolataidat, amikor kilépsz hitben, hogy elérd az Isten által szívedbe helyezett látásokat. Így jön el egyszer dicsőségében ragyogva az Új Ég és az Új Föld, melyek számodra készültek el.

Philip Yancey és Tim Stafford - Csatatéri leckék

2 Krónikák 32,7 Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek, és ne rettegjetek az asszír királytól, meg a vele levő egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, mint ővele.

Egyetlen júdai király uralma idején sem volt végig békesség. Emiatt a Krónikák második könyvének számos eseménye a harctéren játszódik. Dióhéjban összefoglalva, a könyv a következő stratégiát javasolja háború esetén: Alázzátok meg magatokat, és teljes bizodalmatokat Istenbe vessétek — bármekkora legyen is ez ellenfél erőfölénye. Ha saját, vagy hatalmas szomszédaitok katonai erejében bíztok, teljes bizonyossággal veszíteni fogtok.
A történések logikája ismerős: Valahányszor egy erkölcstelen király romlásba viszi a népet, Isten ellenséges hadsereget küld a nyakukra. Júda királyai gyakorta figyelmen kívül hagyják a próféták kellemetlen tanácsát, hogy tekintsék Isten büntetésének a megszállást. Kevés olyan király volt, aki hittel Istenben bízott a válságos helyzetben. Még a legjobbak is a királyi kincstárhoz nyúlnak, hogy segítséget vegyenek a szomszédos népektől. Valahányszor ez történik, Júda mindig gyengébb lesz, mint azelőtt volt.
A Krónikák második könyve azokra a szép pillanatokra irányítja a figyelmet, amikor az adott király Istenhez fordul. Az ország helyreállításához újra kell tanulniuk azt az egyszerű hitet, amely a múltban annyiszor győzelemre segítette őket.

Csodálatos szabadítás

Talán Ezékiás az egyetlen olyan király, aki követi a próféta tanácsait. A 32. fejezet arról a válságos helyzetről számol be, amellyel Ezékiásnak és tanácsadójának, Ézsaiásnak kellett szembenéznie, amikor Júda puszta léte kerül végveszélybe. A hódításra éhes Asszíria betört Júdába, és miután a földdel tett egyenlővé falvakat és városokat, Jeruzsálemet veszi ostrom alá. A falakon kívülről az asszírok propaganda hadjáratot indítanak Jeruzsálem rémült lakosai felé. Gúnyolódás céltáblájává teszik az izraeliták reménységét, hogy Isten majd csodát tesz. Ezékiás erkölcsi nagysága mutatkozik meg abban, hogy Ézsaiás prófétával együtt imádkozni kezd (20. vers). Válaszként Isten olyan csodát tesz, amitől az asszír sereg visszafordul. A természetfeletti szabadításnak köszönhetően Júda megmenekül, de csak egy időre. Amint ebből a fejezetből kiderül, Ezékiás király később ostobán eldicsekszik országának gazdagságával Babilónia követei előtt, amelynek hatalma keleten már egyre emelkedik. Júda lakosai is büszkén elbízzák magukat abban a hamis reménységben, hogy Jeruzsálem elpusztíthatatlan.

2015. április 17., péntek

Bibliai ígéretek 3.

Ígéret az angyali támogatásra

"Hiszen az Örökkévaló parancsolt felőled, s melléd rendelte angyalait, hogy őrizzenek minden utadon. Kezükben hordoznak, hogy meg ne üsd lábad a kőben."
Zsoltár 91:11-12.


Ígéret, hogy Isten megtartja ígéretét

"Nem ember az Isten, hogy hazudjon, nem halandó teremtmény ő, hogy meggondolja magát! Amit mond, azt meg is teszi, amit ígér, beteljesíti."
IV. Mózes 23:19.


Ígéret a tervre

"Fiút szül majd, akit te nevezz el Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani népét a bűneikből.”
Máté 1:21.


Ígéret a gyarapodásra

"Van aki bőkezűen adakozik, mégis egyre gyarapodik, s van, aki mindent megtart magának, mégis elszegényedik."
Péld. 11:24.


Ígéret Isten erejére

"Isten segítségével hatalmas győzelmet aratunk, mert ő veri le ellenségeinket!"
Zsoltár 60:12.

Joyce Meyer - Ima és megvallás

Oral Roberts - A Szellemben való imádkozás erejének kiaknázása 7.

A Biblia körül nőttem fel és olyan otthonba születtem bele, ahol a szüleimnek erős hitük volt az Isten Igéjében. Apa erőteljes prédikátor és fantasztikus kommunikátor volt, mégis én nem ismertem a Bibliát, annak ellenére, hogy sok szót ismertem belőle és sok verset kívülről fújtam. E. M. Roberts és Claudius Priscilla Roberts Istene nem Oral Roberts Istene volt, amíg nem hittem Benne és Isten nem vált Oral Roberts Istenévé is. Úgy nőttem el, hogy jártam vasárnapi iskolába és gyülekezetbe, mert Anya és Apa megparancsolták, hogy menjek, de mégis egy nagyon vallástalan fiatalember voltam. Hallottam az összes prédikációt és a gyönyörű dicséreteket és néha egy villanásnyi leszűrődött a szellemembe, de legtöbbször nem sok minden járta át a szívemet. Hiszem, hogy gyerekként voltak alkalmak, amikor az ÚR beszélt hozzám, de valahogy ez nem jutott el a tudatomig, hogy az Isten szólt, mert nem volt halló szívem és nem voltam Isten meghallására hangolva. 

MONDOM NEKED, ISTEN BESZÉL HOZZÁD MINDEGY, HOGY KÖZEL VAGY HOZZÁ VAGY NAGYON MESSZE TŐLE! Persze sokkal tisztábban hallod Őt bizonyára, ha közel vagy Hozzá, de a lényeg, amit próbálok megértetni itt: ahhoz hogy tényleg halld az Urat, halló szívre van szükség! Egészen legbelül kell meghallanod a Szellem nyugodt, kis hangját. Most elmesélek neked egy kis sztorit Isten beszélgetéséről és akárhányszor csak elmondom nevetésbe török ki. Sok évvel ezelőtt történt, amikor apám elvolt prédikálni és elfogyott az ételünk otthon. Emlékszem Anya hogyan jött le a konyhába azon az estén, vacsoraidő környékén és szó szerint nem volt otthon semmi, amit megehettünk volna. „ Fiúk, menjünk szomszédolni.” Ajánlotta fel. Az üresség érzése ellenére, ami emésztette a gyomrunk alját, követtük őt át az ajtón, ahogy elindult Campbellék háza felé. Mire odaértünk éppen vacsorázni készültek és Campbell testvérnő felkiáltott, hogy „Éppen időben érkeztetek a vacsorához!” De Anya gyorsan válaszolt: „Ó nem, nem vagyunk éhesek!” Ekkor a fivérem Vaden, aki kb. 1 évvel volt idősebb nálam megbökött a könyökével és rekedten odasúgta nekem: „Tesó bárcsak engem kérdezett volna!” Ahogy leültünk nézve, ahogy ették azt a finom vidéki ételt, nem tudom Anya hogyan érezte magát, de Vaden és Oral szörnyű dolgokat éltek meg a gyomrukban! Miután a vacsora utolsó edényét is eltakarították elérkezett az idő, hogy haza induljunk és Campbell testvérnő felsóhajtott: „Ó, Roberts testvérnő mielőtt elmennétek, imádkozzunk”. A következő pillanatban Anya és Campbell testvérnő már a térdeiken voltak és esedeztek Istenhez! Tényleg azt hittem egész éjjel imádkozni fognak! Hamarosan hallottam, ahogy Anya kijelenti: Ó Isten milyen jó vagy! Milyen jó Isten vagy és milyen jó voltál hozzánk! Vaden rámeresztette a szemét és megint oldalba lökött, ahogy odasúgta: „ Hozzám nem volt valami jó!”

Vaden egy jó fiú volt. Nem állítanám, hogy nem volt jó. De azon az éjjelen, ahogy ő és én Anyával hazafelé sétáltunk, tényleg kiakadt Istenre! Még az is kibukott belőle, hogy Anya milyen szörnyű dolgot tett, először is nem engedett minket enni, amikor Cambell testvénő meghívott minket, majd volt mersze azt imádkozni, hogy Isten milyen jó hozzánk és hogy Isten hogy betölti minden szükségünket! Egyfolytában ezt hajtogatta, amikor egyszer csak hirtelen valami elkezdett feljönni a hasam tájékáról és a szavak csak úgy ömlöttek a bensőmből és szinte visítottam: „Vaden, Isten gondoskodni fog rólunk! „ De ő teljesen nem vett rólam tudomást és tovább folytatta a siránkozást és a nyafogást: „Nos Apa prédikátor és ő mindig elmegy és az emberek nem adnak neki semmit és mi mindig kifogyunk az ételből. Ezenkívül, sohasem volt autó mobilunk!„ 
És csak folytatta, folytatta és folytatta. Végül mérgesen felkiáltottam: „Vaden, te fogd be! Isten gondoskodni fog rólunk! Akkor nem voltam tudatában annak, hogy Isten beszélt hozzám. Nem is gondoltam Istenre egyáltalán. Azok a szavak csak kiugrottak! A legbensőbb énemből törtek elő, a hasamból! És pár múló pillanatig azok a szavak felkapcsolták Isten Szellemét az Oral Roberts nevű fiú bensőjében! Amikor elértük kicsiny házunk küszöbét Anya így szólt: „Vaden nyisd ki az ajtót”! De amikor megpróbálta benyomni az ajtót felkiáltott: „Anya, van valami az ajtó mögött!” Minden erejét összeszedve meglökte az ajtót, és amikor végül a nagy erőlködésre kinyílt és rávetődött a fény, megpillantottuk a leggigantikusabb élelmiszerekkel teli dobozt, amit valaha is láttunk! Nos, Anya nem úgy viselkedett, mint akit ez meglepett volna!

Fordította: Nagy Andrea

Rodney H. Browne - Isten országának kultúrája

Nyomorúság és ínség minden gonoszt cselekedő ember lelkének, zsidónak először meg görögnek; 10 Dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jót cselekedőnek, zsidónak először meg görögnek: 11 Mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Róma 2:9-11

Jézus azért jött, hogy a hitben mindenkit egyenlővé tegyen. Isten szemében senki; se ember, se nemzet nem jobb a másiknál. Minden ember mezítelen Isten előtt. Ő tud mindent róluk - mind a jót, mind a rosszat; és mindegyiküknek a hit alapján kell Isten elé jönnie, nem pedig a személyes kiválóságuk alapján, mert azzal egyáltalán senki nem rendelkezik.

Mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az; sem nem az a körülmetélés, ami a testen külsőképpen van. 29 Hanem az a zsidó, aki belsőképpen az; és a szívnek lélekben, nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés; amelynek dícsérete nem emberektől, hanem Istentől van. Róma 2:28-29

Nem a külső cselekedeteink határozzák meg az Istennél elfoglalt pozíciónkat, hanem a szívünk állapota. "Belülről" zsidónak lenni azt jelenti, hogy hiszünk Istenben, alárendeljük magunkat Neki, és olyan hitünk van, amilyen a hűséges Ábrahámnak volt.

Mert azt mondja az Írás: Valaki hisz Őbenne, meg nem szégyenül. 12 Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. 13 Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. 14 Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül? Róma 10:11-14

Semmiképpen sem lehet Istennek tetszeni testi cselekedetek által, ezért génkészleted és testi örökséged nem hatják meg Istent. Nem tehetsz szert különleges előjogokra pusztán a véred vagy a kultúrád alapján. Ugyanakkor az Úr nem is fog elutasítani ugyanezek a tulajdonságok miatt. Minden férfinak és asszonynak a hit és a szövetség alapján kell Isten elé járulnia, alázatosan és hálaadással, befogadván azt a kegyelmet, amelyet Jézus Krisztus szerzett meg az Ő drága vére által.

Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. 27 Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. 28 Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. 29 Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. Galata 3:26-29

A földön élő minden embernek - bármi legyen is a származása, az életben elért pozíciója, illetve neme -, ugyanazon az alapon kell Isten elé jönnie - a Jézus Krisztusban levő hit által.

Mert Ő a mi békességünk, Aki eggyé tette mind a két nemzetséget és lerontotta a közbevetett választófalat, 15 az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Őmagában, békességet szerezvén; 16 És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. 17 És eljövén békességet hirdetett néktek, a távolvalóknak és a közelvalóknak. 18 Mert Őáltala van menetelünk mindkettőnknek egy Szellemben az Atyához. Efézus 2:14-18

Mert Jézus Krisztus által, mind a zsidók, mind a nem zsidók ugyanazon Szellem által bemenetelt kaptak az Atyához.

Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot; 24 Ámde maguknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. 1 Korinthus 1:23-24

Ha azon igyekezel, hogy a nemzeted kultúráján keresztül próbálod megtalálni Istent, az nem fog sikerülni, és nem foghatod a kultúrádra, amiért nem hajtod meg a térdedet a királyok Királya előtt. Az időknek végén minden ember minden nemzetből MEG FOGJA hajtani a térdét Jézus előtt. Jobb, ha az ember önszántából most teszi ezt meg. Az Ő kultúrájában kell Jézust megtalálnod, és az Ő kultúráját a te kultúráddá kell tenned.

Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van az Istennek jobbján ülvén, 2 az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. 3 Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. 4 Mikor a Krisztus, a mi életünk megjelen, akkor majd ti is Ővele együtt megjelentek dicsőségben. 5Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás; 6 Melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira; 7 Melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban. 8 Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat; haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. 9 ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ő embert az ő cselekedeteivel együtt. 10 És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, Aki teremtette azt: 11 Ahol nincs többé görög és zsidó: körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, scithiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Kolossé 3:1-11

Az emberek kifogásokat keresnek a bűnre és az istentelenségre, és azt hiszik, hogy bizonyos dolgokat tovább csinálhatnak, mert az a "kultúránkhoz tartozik". Azonban Isten Igéje azt mondja, hogy minden olyat el kell hagyni a "kultúránkból", ami nincs összhangban Isten Igéjével. Immár új kultúrával rendelkezünk - Isten és az Ő Fia, Jézus Krisztus Országának kultúrájával. Járásunk, beszédünk, cselekedeteink senki máséra nem hasonlítanak, csak a vérben megmosott, újjászületett, szent Isten gyermekének járására, beszédére és cselekedeteire!

2015. április 15., szerda

Igegyűjtemény a gyógyulással kapcsolatosan 2.

"Tiszteld apádat és anyádat, ahogy Istened, az Örökkévaló megparancsolta, s akkor hosszú ideig élhetsz és jó dolgod lesz azon a földön, amelyet Istened, az Örökkévaló ad neked!"
V. Mózes 5:16.

A hit megvallása
Én tisztelem apámat és anyámat, ezért hosszú ideig fogok élni és végig jó életem lesz.


"Izráel népe — folytatta Mózes —, gondosan ügyeljetek arra, hogy mindenben aszerint járjatok el, ahogyan Istenünk, az Örökkévaló parancsolta! Ne térjetek el attól se jobbra, se balra! Azon az úton járjatok, amelyet az Örökkévaló kijelölt számotokra, hogy jó dolgotok legyen, és hosszú ideig élhessetek azon a földön, amelyet birtokba fogtok venni."
V. Mózes 5:32-33.

A hit megvallása
Isten útján járok, Ő az én mentorom. Az Ő Igéje életet ad nekem én pedig szót fogadok az Igének. ezért jól mennek a dolgaim és hosszú életem lesz.


"Ha engedelmeskedtek, és ezekhez igazodva éltek, akkor Istenünk, az Örökkévaló is megtartja veletek kötött szövetségét, és hűséges szeretettel bánik veletek aszerint, ahogy azt esküvel megígérte őseinknek. Igen, akkor az Örökkévaló szeretni fog, megáld és megsokasít titeket. Megáldja gyermekeiteket és földetek termését: a búzát, a bort és az olívaolajat. Megszaporítja háziállataitokat is azon a földön, amely felől megesküdött őseiteknek, hogy nektek fogja adni.

Bizony, minden más nemzetnél áldottabbak lesztek! Nem lesz közöttetek gyermektelen egyetlen férfi vagy nő sem. Állataitok között sem lesz meddő. Az Örökkévaló távol tart tőletek mindenféle betegséget. Egyet sem bocsát rátok azokból a szörnyű csapásokból és betegségekből, amelyeket Egyiptomban megismertetek — sőt, inkább ellenségeiteket sújtja majd azokkal."

V. Mózes 7: 12-15.

A hit megvallása
Nincs senki és semmi aki, vagy ami meddő lenne a házamban. Az én házamban mindenki áldott. Isten kedvel engem és gyarapít minden területen. A betegségek nem közelíthetnek hozzám és a házamhoz.


"Amikor néped, Izráel vereséget szenved ellenségeitől, mert vétkezett ellened, de azután visszatér hozzád, és megvallja nevedet, imádkozik és könyörög előtted ebben a házban, akkor hallgasd meg népedet a Mennyből, bocsásd meg bűneit, és hozd haza őket a földre, amelyet őseiknek adtál.

Amikor bezárod az eget, hogy ne essen eső, mert néped vétkezett ellened, de azután e Templom felé fordulva imádkoznak hozzád, megvallják nevedet és elfordulnak bűneiktől, mert megfenyítetted őket, akkor hallgasd meg őket a Mennyből, bocsásd meg szolgáid, egész néped bűneit, és tanítsd őket a jó útra, hogy azon járjanak — és küldj esőt a földedre, amelyet birtokul adtál népednek.

Előfordulhat, hogy éhínség sújtja a földet, vagy halálos járvány pusztítja népedet, vagy vándorsáska, kártékony bogarak, illetve betegségek pusztítják földjeinken a termést, vagy ellenség ostromolja városainkat, vagy más csapás, betegség, vagy egyéb baj zúdul ránk. Akkor, ha egy ember vagy az egész néped, Izráel kitárt karokkal imádkozik és könyörög e hely felé fordulva — mert mindenki maga tudja, milyen fenyítést kapott és mit szenvedett —, akkor hallgasd meg őket a Mennyből, lakóhelyedről, és bocsásd meg vétkeiket, és bánj velük tetteik szerint, hiszen látod a szívüket. Bizony egyedül te tudod, mi van az ember szívében! Igen, hallgasd meg őket, hogy féljenek és tiszteljenek téged, ameddig csak élnek a földön, amelyet őseinknek adtál."

I. Kir. 8:33-40.

A hit megvallása
Az én Uram Jézus legyőzte a sátánt és minden démont, betegséget a kereszten. A bűn ereje megtört az életem felett, szabad vagyok. Hatalmam van az ellenség fölött és semmi nem árthat nekem. Mivel az Ige szerint élek, ezért egészséges vagyok és jólétben élek. ha támad az éhség, penész, baktériumok, sáskák, akkor erősen megállok ezekkel szemben.

Joyce Meyer - Isten megjutalmaz

„Tartsatok azért bűnbánatot (változtassátok meg gondolkodásmódotokat és szándékaitokat), és térjetek meg (az Úrhoz), hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön a felüdülés (vagy: újra égjen bennetek a tűz, vagy megelevenedjék a ti frissességetek) ideje az Úrtól, és elküldje Jézust, akit Messiásul rendelt nektek.” 
Apcsel.3:19-20

A sikerhez vezető elvek nem működnek önmagukban az életedben, ha nem töltesz időt Istennel, és nem hagyod, hogy a Szent Szellem legyen tanácsadód, és felfedje előtted, megértesse veled mindennapi teendőidet. Ha Isten terve szerint jársz, megtanulsz felhagyni azzal, hogy magad találd ki, hogyan alakuljanak a dolgok számodra kedvezően.

Tanuld meg Isten arcát keresni, ne csak az Ő kezét. Tárd ki a karodat és állj készen a fogadásra. Isten jó, bízhatsz abban, amit Ő szól a szívedhez.

Fordította: Diana En Arnoud Jan és Antal Orsolya

2015. április 14., kedd

Akiért egy egész iskola közbenjárt

"Az eredmények azt mutatták, hogy a CK szintje, ami az izmokat alkotja, nekem 60.000-es magasságban volt.

Mi a normális?

Olyan 100-150, ha eléri az 1.000-et, ott már nagyon nagy baj van. Tehát csoda, hogy életben voltam. A vesém leállt, gyorsan felküldtek Pestre. Az izmom folyamatosan bomlott le, de a keratin termelődött és így folyamatosan puffadtam föl. 10 kilóval több voltam, mint szoktam. A mentőre még egy órát kellett várnunk. Felkerültem az egyes számú gyerekklinikára. Ott megállapították, hogy már nagyon nagy baj van. Innentől nekem teljes filmszakadás volt. Ekkor már 600 000-nél tartott. Az egész világon nem mértek nagyobb CK értéket, az enyém volt a legnagyobb."

Tanuljunk meg Igéket a Bibliából 16.

"Ha megvalljuk bűneinket, Ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól."
I. János 1:9.

Elmélkedés az Igén

Hetente 1 alkalommal egy rövid felvezető mondattal kiteszünk egy Igerészt, amire ha van lehetőségetek elmélkedjetek, forgassátok magatokban, vizsgáljátok meg miért azokat a szavakat használja a Szentírás, milyen üzenete lehet számotokra, stb. Ehhez el kell csendesedni és legalább 15 percig csak azon az 1 Igerészen gondolkodjatok. Kezdetben nehéz lesz nem másra figyelni, de egyre jobban fog menni.


Alapelvek a sikeres hétköznapokhoz

"Mert a ki akarja az életet szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot:
Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót; keresse a békességet, és kövesse azt."
I. Péter 3:10-11.

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - Kegyelem, kegyelem és még több kegyelem 8.

A kegyelem meghatározása

„Vagy azt gondoljátok, hogy az Írás hiába mondja: Irigységre kívánkozik a lélek [amelyet szívesen látunk], amely bennünk lakozik?
De majd nagyobb kegyelmet ad [a Szent Szellem erejét, hogy lássuk ezt a gonosz hajlamot]; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak [akik megalázzák magukat, hogy megkaphassák] pedig [szüntelenül] kegyelmet ad” (Jakab 4:5-6)

Már évek óta kerestem a választ arra a kérdésre, miért vagyok olyan frusztrált és gyenge, miért nem tudok győzedelmeskedni bűneim és sikertelenségeim felett, amikor egyszer csak rábukkantam erre a versre. Akkor nyílt fel a szemem, amikor azt olvastam, hogy Isten „egyre több és több kegyelmet ad” nekünk.

Mielőtt Isten ráirányította figyelmemet erre a kinyilatkoztatásra, a kegyelem szónak csak egyetlen jelentését ismertem – „meg nem érdemelt jóindulat”. Ez valamilyen szinten elfogadható jelentés, de ennél sokkal többet jelent a kegyelem. Magyarázatokkal kibővített Bibliám szerint a kegyelem nem más, mint a Szent Szellem ereje, ami segít minket abban, hogy leküzdjük a bennünk levő gonosz hajlamokat.

Milyen gonosz hajlamra utal Jakab? Olyan, mint hűtlen feleségként titkos szerelmi kapcsolatot folytatni a világgal, eltávolodni Istentől, magunkban és másokban bízni ahelyett, hogy Hozzá fordulnánk és kérnénk, hogy töltse be szükségeinket. Ez a test tulajdonsága, és Isten azt akarja, hogy ne eszerint járjunk.

A választ, amit olyan sokáig kerestem, a 6. szakaszban találtam meg, mely szerint minden problémánk és elkeseredettségünk közepette is egyre több és több kegyelmet kapunk Istentől, és egyre több és több erőt a Szent Szellemtől azért, hogy győzedelmeskedhessünk a gonosz hajlamainkon. Ezért van az, hogy Isten ellene áll a kevélyeknek és felfuvalkodottaknak, akik azt gondolják, hogy a maguk erejéből, az Úr segítsége nélkül is boldogulnak, ugyanakkor szüntelenül kegyelmet ad azoknak, akik alázatos szívűek, elfogadják azt a kegyelmet, amelyet kértek Istentől.

Isten mindenkinek segíteni akar abban, hogy a bennük élő gonosz hajlamaikat legyőzzék. A kegyelmét akarja adni nekünk. Erőt akar adni nekünk ahhoz, hogy felismerjük rossz motívumainkat és szándékainkat. Ehhez semmi mást nem kell tennünk, mint magunkat megalázva kérni Tőle és elfogadni, ahelyett, hogy mindent a saját erőnkből, saját magunk akarnánk megoldani.

Fordította: Berényi Irén

2015. április 13., hétfő

Rodney H. Browne - Csodatevő erő által történt adósságeltörlések a Bibliában

Izrael fiai kölcsönkérnek az egyiptombeliektől, majd csodás adósságeltörlésben részesülnek

II. Mózes 3:21-22 És kedvessé tészem e népet az Égyiptombeliek előtt, és lészen, hogy mikor kimentek, nem mentek üresen. 22 Kérjen azért minden asszony az ő szomszédasszonyától és háza lakó asszonyától ezüst edényeket és arany edényeket és ruhákat; és rakjátok azokat fiaitokra és leányaitokra, s így fosszátok ki Égyiptomot.

Az Úr által kiszabott idő, hogy az adósságok eltöröltetnek, kihirdettetett

V. Mózes 15:1-6 A hetedik esztendő végén elengedést művelj. 2 Ez pedig az elengedésnek módja: Minden kölcsönadó ember engedje el, amit kölcsönadott az ő felebarátjának; ne hajtsa be az ő felebarátján és atyjafián; mert elengedés hirdettetett az Úrért. 3 Az idegenen hajtsd be; de amid a te atyádfiánál lesz, engedje el néki a te kezed. 4 De nem is lesz közötted szegény, mert igen megáld téged az Úr azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked örökségül, hogy bírjad azt. 5 De xak úgy lesz ez, ha hallgatsz az Úrnak a te Istenednek szavára, megtartván és teljesítvén mindazt a parancsolatot, amelyet én ma parancsolok néked. 6 Mert az Úr, a te Istened megáld téged, amiképpen megmondotta néked; és sok népnek adsz zálogos kölcsönt, te pedig nem kérsz kölcsönt, és sok népen fogsz uralkodni, és terajtad nem uralkodnak.

Az adósság (az adók) eltörlése

1 Sámuel 17:22-25 Akkor Dávid rábízta a holmit arra, aki a hadiszerszámokat őrzi, és elfuta a harctérre, és odaérve kérdezősködék testvéreinek állapota felől. 23 És míg ő beszélt velük, ímé a bajnok férfi, a Góliáth nevű Filiszteus, aki Gáthból való volt, előjöve a Filiszteusok csatarendei közül, és most is hasonlóképpen beszélt; és meghallá ezt Dávid. 24 Az Izráeliták pedig, mikor látták azt a férfit, mindnyájan elfutának előle, és igen féltek. 25 És mondának az Izráeliták: Láttátok-é azt a férfit, aki feljöve? Mert azért jött ki, hogy gyalázattal illesse Izráelt. Ha valaki megölné őt, nagy gazdagsággal ajándékozná meg a király, leányát is néki adná, és atyjának házát szabaddá tenné Izráelben [atyjának házát mentesíteni az adófizetéstől Izráelben].

Az özvegyasszony adóssága eltöröltetik

2 Király 4:1-7 És kiálta egy asszony a próféták fiainak feleségei közül Elizeushoz, és monda: A te szolgád, az én férjem meghalt; te tudod, hogy a te szolgád félte az Urat. Eljött pedig a hitelező, hogy elvigye mind a két gyermekemet, hogy néki szolgái legyenek. 2 Monda néki Elizeus: Mit cselekedjem veled? Mondd meg nékem, mi van a házadban? Monda az: A te szolgálóleányod házában nincs egyéb, csak egy korsó olaj. 3 Akkor monda: Menj el, kérj ott kinn minden te szomszédodtól üres edényeket, de ne keveset; 4 És menj be és zárkózzál be magad a te fiaiddal, és tölts az olajból minden edénybe, és a tele edényt állítsd félre. 5 És elment őtőle, és bezárkózott az ő fiaival, azok hordták néki az edényeket, ő maga pedig csak töltögetett. 6 És mikor megtöltötte az edényeket, monda az ő fiának: Hozz ide még egy edényt. Felele az: Nincs több edény; és akkor megállott az olaj. 7 És elment és elmondá ezt az Isten emberének. Az pedig monda: Menj el, add el az olajat és fizesd ki hiteleződet; te pedig és a te fiaid éljetek a maradékából.

A fejszét kölcsönkérték, elveszett, majd visszaszolgáltatták

2 Királyok 6:4-7 És elmének velük. És menének a Jordán mellé, és ott fákat vágtak. 5 És történt, hogy mikor egy közülük egy fát levágna, a fejsze beesék a vízbe. Akkor kiálta és monda: Jaj, jaj, édes uram! Pedig ezt is kölcsön kértem! 6 És monda az Isten embere: Hová esett? És mikor megmutatta néki a helyet, levágott egy fát és utánadobta, és a fejsze feljött a víz színére. 7 És monda: Vedd ki. És kinyújtván kezét, kivevé azt.

Nehémiás munkásainak eltörölték a jelzálogát és az adósságaikat

Nehémiás 5:1-4, 11-12 Lőn pedig nagy kiáltása a népnek és feleségeiknek az ő atyjokfiai, a zsidók ellen. 2 Voltak, akik ezt mondták: Fiainkkal és leányainkkal együtt sokadmagunkkal vagyunk, nékünk gabona kell, hogy együnk és éljünk. 3 És voltak, akik ezt mondták: Mind mezeinket, mind szőlőinket, mind házainkat zálogba kell adogatnunk, nékünk gabona kell, mert éhezünk. 4 Viszontag voltak, akik ezt mondták: Kölcsön vettünk pénzt a király adójáért a mi mezeinkre és szőlőinkre. 11 Adjátok vissza, kérlek, nékik még ma az ő mezeiket, szőlőiket, olajkerteiket és házaikat; ennekfelette a kölcsönadott pénznek, gabonának, bornak és olajnak századát engedjétek el. 12 És felelének: Visszaadjuk és tőlük nem veszünk semmit; úgy cselekszünk, amint te mondod. Ekkor egybehívám a papokat és megeskettetém őket, hogy e beszéd szerint fognak cselekedni.

10.000 tálentum kölcsön eltörlése

Máté 18:23-27 Annakokáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival. 24 Mikor pedig számot kezde vetni, hozának eléje egyet, aki tízezer tálentommal volt adós. 25 Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt és a feleségét és gyermekeit és mindenét, amije volt, és fizessenek. 26 Leborulván azért a szolga előtte, könyörgött néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. 27 Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki.

Jézusnak volt adóssága

Máté 17:24-27 Mikor pedig eljutottak Kapernaumba, a kétdrakmaszedők Péterhez mentek és mondának néki: A ti mesteretek nem fizeti-é a kétdrakmát? 25 Monda: Igen. És mikor beméne a házba, megelőzé őt Jézus, mondván: Mit gondolsz Simon? A föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót? A fiaiktől-é vagy az idegenektől? 26 Monda néki Péter: Az idegenektől. Monda néki Jézus: Tehát a fiak szabadok. 27 De hogy őket meg ne botránkoztassuk, menj a tengerre, vesd be a horgot és vond ki az első halat, amely ráakad: és felnyitván a száját egy státert találsz benne: azt kivévén add oda nékik Énérettem és teéretted.

Zákeus négyszeresen visszafizette a pénzt

Lukács 19:8 Zákeus pedig előállván, monda az Úrnak: Uram, ímé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe.

Onésimus adósságát Pál apostol kifizette

Philemon 1:18-19 Ha pedig valamit vétett ellened, avagy adós, ezt nekem ródd fel. 19 Én Pál írtam az én kezemmel, én megfizetem: hogy azt ne mondjam néked, hogy te magaddal is adós vagy ezen felül nékem.

A legnagyobb adósságeltörlés - Jézus a kereszten eltörli bűneink adósságát

Kolossé 2:13-14 És titeket, kik holtak voltatok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ővele, megbocsátván minden bűnötöket, 14 azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára.

Michael L. Brown - Néhány őszinte kérdés Joseph Prince-hez

Rendszeresen hallok híreket olyan hívőkről, akiknek élete Joseph Prince szolgálata során változott meg és hálát adok Istennek minden egyes hívőért akikről ezekben a hírekben hallok.

Nem kétséges, hogy a kegyelemről szóló üzenete, sokakat felszabadít a törvényeskedő és teljesítmény alapú vallásból, valamint a szellemi kisebbrendűségi komplexusból és mindezekért hálás vagyok.

1992-ben Isten szólt hozzám, hogy egy új frissességgel tanulmányozzam át a kegyelem témáját és az eredmény felnyitotta a szememet. Lényeges, hogy az 1997-ben megjelent “Menj és többé ne vétkezzél” könyvemben az egyik fejezet címe “Minden kegyelem” míg a másiké “A betű megöl”.

Amióta csak tudom a bűnbánatról és a szentségről prédikálok (ami helyénvaló) és az igehirdetésem Isten kegyelméből árad ki és tér vissza és legteljesebben Jézusban határozódik meg.

Mivel Isten kegyelmének igazságát illetően igen féltékeny vagyok (lásd 1.Péter 5:12) írtam egy könyvet "Hiper-kegyelem: Ismertetés a modern kegyelemi üzenetek veszélyeiről" címmel és míg sok dologban egyetértek Prince pásztor tanításaival, addig más, meghatározott területeken különbözünk véleményünkben. (itt jegyezném meg, hogy közös kollégánk kézbesített egy autogrammal ellátott példányt a Hiper-kegyelem című könyvemből, de képtelen voltam személyes találkozót szerezni Prince pásztortól.)

A Hiper-kegyelem kritizálói azzal vádoltak meg, hogy félreértettem és elferdítettem üzeneteiket mindazon tények ellenére, hogy a könyvben mindvégig közvetlenül az odavonatkozó íróktól, pásztoroktól és tanítóktól idéztem korrektül a szövegkörnyezetben.

Mivel mindannyian egyetértünk abban, hogy vitánkban legfontosabb a világosság és az alázat és igyekeznünk kellene az egységre és egyetértésre amennyire csak lehetséges, a következő kérdéseket tenném fel megvitatásra.

Nem az a szándékom, hogy kellemetlen vitákat szítsak, sem nem az, hogy gúnyolódjak. Hogy megértsük hol vannak a valódi különbségek és hol nincsenek, itt vannak a kérdéseim hozzád.

1. Elvár – e Isten tőled, mint gyermekétől bármit is? Van bármi, amire Ő azt mondja, hogy mint gyermeke meg kell tenned, kivéve azt, hogy elfogadod az Ő kegyelmét? Ha igen, jár-e ezen az engedelmességen keresztül bármiféle szellemi előny, illetve azok elutasítása szellemi veszteséggel jár?

2. Az Új Szövetség gyakran ír figyelmeztetőleg arról, hogy Istennek tetsző életet éljünk. Ezek szerint lehetséges volna részünkről felbosszantani őt? Egyetértünk abban, hogy Ő szeretett gyermekeinek mond bennünket, de vajon mindig elégedett velünk? Vagy mióta Pál arra ösztönzött bennünket, hogy ne szomorítsuk meg a Szent Szellemet, ez azt jelenti, hogy valójában meg tudjuk Őt szomorítani?

3. Van bármi, amivel csalódást tudunk okozni Istennek? Ha Isten mindig tökéletesnek lát bennünket az Ő szemszögéből, van –e bármi mód arra, hogy csalódást tudjunk Neki okozni? Hallottam olyat elhangzani, miszerint egyedül úgy tudjuk Őt megszomorítani és csalódást okozni Neki, ha nem hiszünk az Ő kegyelmében, de a te üzeneted értelmében nincsenek-e már ezek a bűnök is megbocsátva?

4. Ha Isten kijelentette, hogy a jövőbeli bűneid ugyanúgy meg vannak bocsájtva csakúgy, mint a múltban elkövetettek, akkor Pál apostol és az Új Szövetség írói miért nevezték meg ezeket bűnökként leveleikben és miért nevezte meg maga Jézus is azokat a Jelenések 2-3-ban? Tudjuk, hogy Isten nem hozza többé fel ránk múltbeli bűneinket amióta azokat Ő megbocsájtotta. Akkor mégis miért hozza fel ránk jelenlegi bűneinket az Új Szövetségben, figyelmeztetve bennünket az ezekben a bűnökben való járás veszélyeiről, ha már előre meg vannak bocsájtva és el vannak felejtve?

5. Egy vezető hiper-kegyelmista tanító az állítja, hogy a folyamatos megszentelődés tana “szellemi gyilkos hazugság”. Eszerint a kegyelem olyan tanítói, mint Charles Spurgeon, aki hitt a folyamatos megszentelődésben, állítólagos hazugságokat tanított? És ha a folyamatos megszentelődés azt tanítja, hogy járj szentségben a Szent Szellem segítségével mi olyan veszélyes ebben a tanításban? Másképpen fogalmazva elutasítod azt az elképzelést, miszerint az, aki megszentelt bennünket, most arra hív, hogy szent életet éljünk gondolatainkban, szavainkban és cselekedeteinkben, ezáltal téve teljessé megszentelődésünket az Isten félelmében? (2.Kor.7:1) Nem azt mondja Pál, hogy szenteknek hívattatunk (ezek vagyunk) és szentségre hívattatunk (ez az ahogyan élünk)? (Lásd 1Kor.1:2)

6. Abban egyetértünk, hogy a Szent Szellem soha nem ítél el bennünket, mint hívőket a bűneinkért, de kényelmetlenül érezzük-e magunkat ha vétkezünk? Számomra ez az Atya szerető cselekedete, nem akarván számunkra kényelmessé tenni a dolgot, ha az a saját vagy mások életét tenné tönkre. Ez nem csodálatos? Ez nem olyasvalami ami sokkal inkább közelebb vezet bennünket a kereszthez, semmint hogy távol tartana bennünket tőle?

7. Megegyezik a véleményünk abban, hogy nem szükséges megvallani minden egyes bűnt amit minden nap elkövetünk annak érdekében, hogy “megmentettek maradjunk”, de van olyan módja a bűnvallásnak, ami megfelelő a megbocsájtás kívánalmának? Az például helyénvaló, ha egy hívő azt mondja, “Atyám, sajnálom, hogy bűnt követtem el, kérlek mossál meg engem”? Az rendben van, hogy lábainkat megmossuk (János 13), ha szükségét érezzük? Megtagadjuk Isten kegyelmét, vagy elutasítást mutatunk kegyelme irányába, ha bűneinket megvalljuk Neki, kérvén, hogy bocsássa meg azt?

8. Mivel abban hiszel, hogy megváltásunk nem a magatartásunk által lesz megítélve, hogyan tudjuk elkerülni az öncsalást? Tudom, hogy bizonyos típusú önvizsgálatok ellen vagy, nehogy bűntudatod legyen és levedd szemedet a kereszten befejezett munkáról, de hogyan értelmezed ezeket az igerészeket, amelyek azt állítják, hogy mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, élve egy bizonyos módon. (1.János 3:14) Ha jól értelek, akkor ugyan megkérdőjeleznéd valaki megváltását, akinek az élete nem mutat változást és folyamatosan megbánás nélküli bűnben él, de ez nem azt jelenti, hogy bizonyos szinten a saját megváltásodat is megvizsgálod?

9. Nem gondolod, hogy veszélyes azt állítani, hogy Jézus keresztre feszítése előtti tanításai nem vonatkoznak a mai hívőkre? Sok időt szenteltem ennek a témának a könyvemben kifejtve, attól amiben én hiszek, egészen a nagyon veszélyes dolgokig, de egy pillanat erejéig azon tűnődöm, hogy ha miért van az, hogy a kegyelemnek tanítói, mint Spurgeon (akit fentebb már említettem) vagy D.M. Lloyd-Jones akik dicsőítették a hegyi beszédet és mint választott anyagot fontolóra vették a mai hívők számára, te ennek alkalmazhatóságát elutasítod. Ők valamit figyelmen kívül hagytak?

10. Mit jelent számodra az Úrnak félelmében járni? Abban megegyezünk, hogy nem szolgai félelemben élünk Atyánk előtt, különösképpen ha a félelemnek a büntetéshez van köze. (1. János 4:18) De mit jelentenek ezek a versek a hívők számára: És ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét: “Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén.” (1. Péter 1:17-19)

11. Látsz-e bármilyen lehetséges veszélyt annak hangsúlyozásában, hogy a hívők számára lehetetlen dolog az üdvösség elvesztése? Természetesen vitatkozhatnánk arról, hogy a Biblia tanít-e egyáltalán erről, de egyszerűen mint tapasztalati dolog, hogy sokunk találkozott már nagyon elveszett emberekkel - iszákosak, paráznák - Isten iránt való legcsekélyebb érdeklődés nélkül, (1.Korintus 6:9-10) akik aztán biztosítottak bennünket az üdvösségükről, mivel azt lehetetlen elveszíteni. Gyakorlati szinten adnál-e bármilyen igei kikötést az örök élet biztonságáról szóló tanításodhoz és ha igen, hogyan tennéd meg anélkül, hogy a magatartást hangsúlyoznád.

Ismételten mondom, ezeket a kérdéseket nem azért teszem fel, hogy kötekedjem, sem nem azért, hogy csapdát állítsak fel. Nyíltan kérdezem, őszinte választ várva Prince pásztortól és azoktól akik a modern kegyelem üzenetét választják, az egyértelműség kedvéért és a megértésért, valamint ahol szükséges a korrigálásért.

Bár mindannyian Isten kegyelmének és szeretetének teljességében járnánk!

http://www.charismanews.com/opinion/in-the-line-of-fire/47995-some-honest-questions-for-joseph-prince

Fordította: Diana En Arnoud Jan