2020. május 29., péntek

Németh Sándor - A boldogságról 1.

Nem feltétlenül kell ebben a világban boldognak lenned. Ne is keseredj el, ha nem leszel, mert az leszel majd! Ezen az úton vagyunk!

Nagyon sok ember minden eszközt megragad arra, hogy boldog legyen. Te ne tedd! Tudnod kell, hogy e világ nem a boldogságod helye. Ennek az ura az ördög, aki mindent megtesz, hogy az embereket megakadályozza abban, hogy sikeresek legyenek és a beteljesedés felé haladjon a pályájuk.

Ha valaki megtér, és elfogadja Jézust, a boldogtalansága is meg fog változni! Az elrontott életet is meg lehet változtatni! Semmit nem veszítettél el még akkor sem, ha sikerült tönkre tenned az életedet! Semmivel nem vagy rosszabb helyzetben, mint aki mindent jól csinált a földi életében!

Máté 5:3 Boldogok a Szellem koldusai, mert övék a mennyek királysága!
Máté 5:4 Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak majd!
Máté 5:5 Boldogok „a szelídek, mert ők örökölni fogják a Földet!”
Máté 5:6 Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságosságot, mert ők megelégszenek majd!
Máté 5:7 Boldogok az irgalmasok, mert ők is irgalmasságot nyernek majd!
Máté 5:8 Boldogok a szívükben tiszták, mert ők meg fogják látni Istent!
Máté 5:9 Boldogok, akik békét teremtenek, mert őket Isten fiainak hívják majd!
Máté 5:10 Boldogok, akik az igazságosság miatt üldöztetést szenvednek, mert övék a mennyek királysága!
Máté 5:11 Boldogok vagytok, ha gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle gonosz dolgot hazudoznak rólatok miattam!
Máté 5:12 Örüljetek és ujjongjatok, hogy nagy fizetség jár nektek a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek!

A boldogság beteljesedése mindig a mondat végén van, és nem a jelenkori korszakban teljesednek be, hanem az eljövendőben. Jelen pillanatban Isten országa szellemi módon van benned, de még nem birtokolod olyan mértékben, ahogyan fogod. A megtérés csak a kezdet, és tovább kell haladni ezen az úton.

A szellemünk már föl van támasztva, Isten adott neki egy romolhatatlan életet. Ezt csak szellemi élettel lehet építeni. Alá van rendelve a növekedés törvényének. A test is el fogja nyerni azt az életet, amelyet Jézus nyert el. Ő egy újfajta életet hozott be a világba. Csak őbenne ragadható ez meg. Ezt akarjuk megnyerni. Ezért járunk ide, és járunk a Szent Szellemben!

János 3:16 Mert Isten annyira szereti a világot, hogy egyetlen Fiát adta oda, hogy senki, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Isten nem hazudik. Ezt az örök életet megadja! Nagyon jó ügyre adtad oda az életedet, hogy az örök életet keresed. Ez be fog teljesedni! Az élet Jézus Krisztus! Semmit nem rontottál el! Amit elrontottál, Ő ki fogja javítani! Idő kérdése, a csődtömeg eltűnik az életedből és meglátod Isten dicsőségét! Ne fogadd el a boldogtalanságot. Olyan útitárs, amely előbb-utóbb lekopik rólad! 

Rendkívül fontos, hogy az életszemléleted ne csak a születés és a halál közé szorítkozzon. Ez materialista felfogás. Csak azt ragadja meg, amit lát. De mi hisszük, hogy Isten elhívta az embert az örökkévalóságba! Az ember nem földi lény. Olyan lénynek teremtette Isten, amely alkalmas a mennyei és a földi létre is egyaránt. Tud az angyalokkal, a Messiással, a Szent Szellemmel és az Atyával is együtt élni! Nem földhöz ragadt János vagy, hanem mennyei ember! A boldogság felé vezető úton egyre inkább a mennyei emberhez kell hasonlítanunk!

Ezen az úton a legjobb vezető és testőr a Szent Szellem! Teljesedj be vele, és járj a vezetése szerint! Ne engedd el az üdvösség szarvát! Ragaszkodj a Megváltódhoz, Szabadítódhoz! Így fognak a rossz dolgok helyére jó dolgok állni!

Felszabadító, hogy nem most kell boldognak lenni. Nem kell szégyellni azt, hogy küszködünk, nehézségek vannak, hiszen ezek most csak csaták, de a háborút megnyerjük, mert ezt már megnyerte egy személy helyettünk, Jézus!! Kiszedte a sátán kezéből a fegyvert, hogy győztes tudjál lenni! Amikor valaki elhatározza, hogy boldog lesz, akkor nem tudja felvállalni a gondokat, hanem elkerüli azokat. Pl.: visszadobja a gyűrűt, mert nem akarja felvállalni a feladatokat.

A földi élet egy nagy gond. Egy nagy, égig érő hegy, amely tele van gonddal. Nem szabad félni a gondoktól! Neki kell esni, és el kell szépen lapátolni a gondokat. Ez a boldogság útja. Ha menekülsz a gondoktól, akkor szerencsétlen ember leszel, nem leszel boldog. Sok ilyen ember van.

Ne félj, hogy 80 év nem elég, hogy teljesen boldog legyél! Az örökkévalóságban sikerülni fog! Az örökkévalóság nem árnyékvilág. Jézus Krisztussal életünk van, ezért beteljesedünk, amikor elköltözünk a földi életből. Nem gonosz angyalok jönnek, hanem az Úrnak az angyalai, akik tele vannak Isten dicsőségével. Valóságosan meg fogjuk élni a személyiségünket. Ismerni fogjuk egymást, még jobban, mint most. A legjobb ételedről sem kell lemondanod! Élvezni fogod az ízeket. Nem kell figyelni a vércukorszintedet sem, és nem lesz salakanyag sem. Az anyagcsere-dolgot is megoldja az Úr. Jézus új életet hozott, új létformát.

Tudunk a boldogságból előleget fölvenni, és tudjuk bátorítani a szomorú embereket, hogy ne szomorkodjanak!

János 20:29 Hiszel, mert láttál engem? - mondta neki Jézus. - Boldogok, akik nem látnak, és mégis hitre jutnak!

Be tudsz hatolni a láthatatlanba, és meg tudod ragadni az áldásokat! Veled kivételez Isten, mert hiszel, és ez bekapcsol az örökkévalóságba. Átmegy a hit az idő falán, megragadja az örökkévalóságot és behozza az időbe! Már érzékeled az örökkévalóságot az életedben! Minél szellemibb ember vagy, annál jobban érzed ezt! Egy kétlaki ember vagy! Nem csak Budapesten van lakásod, hanem a Mennyben is! Halandó vagy, de halhatatlan is, időbeli, de örökkévaló is. Tudatosan döntesz minden nap, hogy a cselekedeteiddel melyiket erősíted! Ne szomorkodjatok! 

Máté 5:5 Boldogok „a szelídek, mert ők örökölni fogják a Földet!”

Nagyon fontos feladat, hogy az ember a benyomásokat, tapasztalatokat jól tudja lereagálni. Az ószövetségben nincsen a szelíd szó jelen, ezért nehéz meghatározni.

Szelíd = Alázat, engedékeny, kíméletes. Nem azt kell érteni, amit az emberek általában értenek. Jákobot és Mózest is szelíd embernek mondja a Biblia, pedig Jákob is fel tudott háborodni. A szelídség engedelmességet jelent a jóra. Az ilyen ember alá tudja rendelni magát Isten tökéletes akaratának és meg tudja azt tenni. Amikor rosszul reagál az ember, akkor szól a Szent Szellem, hogy álljon le, reagáljon jól! Ilyenkor az ember visszatér az Úrhoz. Ez egy szellemi képesség is, ami által az ember folyamatosan képes megcselekedni Isten akaratát. Ennek ellentéte a lázadás, a durvaság, az agresszivitás.

Jézus Krisztus is szelídnek nevezi magát. Ugyanazt a szót használta, amit a 37. zsoltár 11. verse.

Zsoltár 37:11 A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben.

Nem kell ahhoz tudni héberül, hogy megértsd a Bibliát. Nem azonos ez a nyelv a Szent Szellemmel! Aki tud héberül, az még bűnös ember, de aki tele van Szent Szellemmel, az nem követ el bűnöket. Sok rabbi lenézi a keresztényeket, hogy buták, mert nem tudnak héberül. A Szent Szellem lefordítja neked a Bibliát, hogy szabadító erővel tudjon felszabadulni az életedben. Ő eleveníti meg az igazságot az életedben!

Ne legyen kisebbségi érzésed, ha nem beszélsz sok nyelven! Beszélsz a Szent Szellem nyelvén, és ez elvezet minden igazságra! Ő közölte a kijelentéseket Ábrahámmal, a prófétákkal. Mennyei értékkel rendelkezünk. Természetesen szükség van a tudományra, de nem fogadjuk el, hogy megbénítsák vele az emberek igazság iránti szeretetét.

A szelídséget minden emberrel szemben követeli az Ige. Különösen az áldott hölgyekkel és a vezetőkkel. Akkor nehéz az embernek, amikor olyan dolgokat lát, ami felkavarja az érzelmeit. Ilyenkor kell figyelni, hogyan adjuk az intést.

Máté 11:29 Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.

Amíg nem történik semmi irritáló az emberrel, addig élvezi, hogy milyen áldott, békés természete van. Aztán ha felkavaró dologgal találkozik, akkor kiderül, hogyan reagál. Ez is egy lecke. Meg kell tanulnia az embernek megállítania magát! Amikor nagy harag önti el a lelkünket, akkor elveszítjük Isten jelenlétének a tudatát. Kibeszéli magát az ember a Szent Szellem jelenlétéből. Ezen a területen változni kell, és akkor minőségileg megváltoznak a kapcsolatok.

2011.01.

2020. május 27., szerda

Ruff Tibor - Gedeon 2.

Bírák 6:34 Az Úrnak lelke megszállotta Gedeont, és megfúván a harsonákat, egybehívá az Abiézer [házát], hogy őt kövesse.
Bír 6:35 És követeket külde egész Manasséba, és egybegyűle az is ő utána; és követeket külde Aserbe és Zebulonba és Nafthaliba, és feljövének eleikbe.
Bír 6:36 És monda Gedeon az Istennek: Ha [csakugyan] az én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, amiképpen mondottad,
Bír 6:37 Íme egy fürt gyapjat teszek a szérűre, [és] ha csak maga a gyapjú lesz harmatos, míg az egész föld száraz leénd: erről megtudom, hogy [valóban] az én kezem által szabadítod meg Izraelt, amint mondottad.
Bír 6:38 És úgy lőn. Mert mikor másnap reggel felkelt, és megszorítá a gyapjat, harmatot facsart ki a gyapjúból, egy tele csésze vizet.
Bír 6:39 És monda Gedeon az Istennek: Ne gerjedjen fel a te haragod én ellenem, hogy még egyszer szólok. Hadd tegyek kísérletet, kérlek, még egyszer e gyapjúval. Legyen, kérlek, szárazság csak a gyapjún, és harmat az egész földön.
Bír 6:40 És úgy cselekedék Isten azon az éjszakán, és lőn szárazság csak magán a gyapjún, míg az egész földön harmat lőn.

Isten ebben is megkönyörült Gedeonon és a kelet-európai hozzáállásán. Pétert is megtartotta, amikor süllyedni kezdett a tengeren járva. Nem mondta neki, hogy: Úgy kell neked, minek kételkedtél! :-) 

Bír 7:2 És monda az Úr Gedeonnak: Több ez a nép, mely veled van, hogysem kezébe adhatnám Midiánt; Izrael [még] dicsekednék velem szemben, mondván: Az én kezem szerzett szabadulást nekem!

Itt 32.000 ember volt jelen. Először a félősöket küldte el. Elment a 2/3 rész. Maradt 10.000. Még ez is sok volt.

Bír 7:3 Azért kiálts a népnek füle hallatára, mondván: Aki fél és retteg, térjen vissza, és menjen el a Gileád hegységről. És visszatérének a nép közül huszonkétezren, és [csak] tízezren maradának [ott].
Bír 7:4 És monda az Úr Gedeonnak: Még ez a nép is sok; vezesd őket le a vízhez, és ott megpróbálom őket neked, és amelyikről azt mondom neked: Ez menjen el veled, az menjen el veled; de bármelyikről azt mondom: Ez ne menjen el veled, az ne [is] menjen.
Bír 7:5 És levezette a népet a vízhez, és monda az Úr Gedeonnak: Mindazokat, akik nyelvükkel nyalnak a vízből, mint ahogyan nyal az eb, állítsd külön, valamint azokat is, akik térdeikre esnek, hogy igyanak.
Bír 7:6 És lőn azoknak száma, akik kezükkel szájukhoz [véve] nyaldosák a [vizet], háromszáz férfiú; a nép többi része pedig mind térdre esve ivott.
Bír 7:7 És monda az Úr Gedeonnak: E háromszáz férfiú által szabadítlak meg titeket, akik nyaldosták vala [a vizet], és adom Midiánt kezedbe; a többi nép pedig menjen el, ki-ki a maga helyére.

1%-a maradt meg a népnek. A víz a Szent Szellem jelképe. A nyelvvel való nyalása a víznek, a nyelveken szólás jelképe. Tehát, a karizmatikusok maradhatnak, a többiek menjenek! :-) A Szent Szellemmel betöltekezett keresztények tudják megnyerni Isten harcait!

Bír 7:9 És monda neki az Úr azon az éjszakán: Kelj fel, menj alá a táborba, mert kezedbe adtam őket.
Bír 7:10 Ha pedig félsz lemenni, menj le te és Púra, a te szolgád a táborba.
Bír 7:11 És hallgasd meg, mit beszélnek, hogy annak utána megerősödjenek a te kezeid, és menj alá a táborba. És lement ő és Púra, az ő szolgája a fegyveresek szélső részéhez, akik a táborban voltak.
Bír 7:12 És a midiániták és az amálekiták és a Napkeletiek minden fiai [úgy] feküdtek a völgyben, mint a sáskák sokasága, és tevéiknek nem volt száma sokaságuk miatt, mint a fövenynek, mely a tenger partján van.
Bír 7:13 Mikor pedig Gedeon [oda] ment, íme az egyik férfiú [épen] álmát beszélte el a másiknak, és monda: Íme álmot álmodtam, hogy egy sült árpakenyér hengergett alá a midiániták táborára, és mikor a sátorig jutott, megütötte azt, úgy hogy eldőlt, és felfelé fordította azt, és a sátor ledőlt.
Bír 7:14 A másik aztán felele és monda: Nem egyéb ez, mint Gedeonnak, a Joás fiának, az Izraelből való férfiúnak fegyvere, az ő kezébe adta az Isten Midiánt és egész táborát.

A kenyér Isten Igéjének a jelképe. Isten beszéde fogja szétzúzni az ellenség sátrait, amelyet Gedeon képvisel. Az ellenség sokkal bizonytalanabb, mint mi azt képzeljük.

Bírák 7:16 És a háromszáz embert három csapatba osztá el, és mindeniknek kezébe egy-egy kürtöt adott, és üres korsókat és fáklyákat e korsókba.
Bír 7:17 És monda nekik: Én reám vigyázzatok, és úgy cselekedjetek. És íme én bemegyek a tábornak szélibe, és akkor, amint én cselekszem, [ti is] úgy cselekedjetek.
Bír 7:18 Ha én a kürtbe fúvok és mindazok, akik velem vannak, akkor ti is fújjátok meg a kürtöket az egész tábor körül, és ezt kiáltsátok: az Úrért és Gedeonért!
Bír 7:19 És leméne Gedeon, és az a száz férfiú, aki vele volt, a tábor széléhez a középső éjjeli őrség kezdetén, amikor épen az őrség felváltatott, és kürtölének a kürtökkel és összetörék a korsókat, amelyek kezükben [valának].
Bír 7:20 És kürtölt [mind] a három csapat a kürtökkel, és összetörték a korsókat, és bal kezükben tartották a fáklyákat, jobb kezükben pedig a kürtöket, hogy kürtöljenek, és kiáltának: Fegyverre! Az Úrért és Gedeonért!
Bír 7:21 És mindenik ott állott a maga helyén a tábor körül. Erre az egész tábor futásnak eredt, és kiáltozott, és menekült.
Bír 7:22 És mikor a háromszáz [ember] belefújt kürtjébe, fordítá az Úr kinek-kinek fegyverét az ő felebarátja ellen az egész táborban, és egész Béth-Sittáig futott a tábor, Cererah felé, Abelmehola határáig, Tabbathon túl.

Agyagkorsó- testi természet jelképe. Héberül az ember is azt jelenti, hogy földből való. A fény pedig a Szent Szellem tüzének jelképe. A cserép összetörése a testi természet megfeszítését jelenti. Halálba adjuk, és akkor látszik meg a bennünk lévő világosság, a bennünk lévő Szent Szellem.
Izrael a kosszarv által szabadult meg és fog megszabadulni a végidőben is.

Apcsel 12:1 Ez idő tájt Heródes király letartóztatta a gyülekezet egyes tagjait, hogy kegyetlenkedjen velük.
Apcs 12:2 Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette.
Apcs 12:3 Mikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, még messzebb ment, és Pétert is elfogatta - éppen a kovásztalan kenyerek napjai voltak.
Apcs 12:4 Miután elfogatta, börtönbe vetette, négyszer négy fős katonai őrségre bízva őrizetét, mivel a pészach után akarta a nép elé vezetni.
Apcs 12:5 Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig kitartóan imádkozott érte Istenhez.

Ez is egy válságszituáció, mint Gedeonnál. Isten embere maga kerül a nehéz helyzetbe. Isten népe erre könyörögni kezdtek, erőt vettek és szüntelen imádkoztak.

Apcs 12:6 Azon az éjjelen, mikor Heródes elő akarta vezettetni, Péter két katona között aludt két lánccal megbilincselve, és az ajtó előtt is őrök őrizték a börtönt.
Apcs 12:7 És íme, az Úr angyala állt meg mellette, fény ragyogott fel a cellában, és Péter oldalába bökve felkeltette őt: - Kelj fel gyorsan! Erre a láncok lehullottak a kezéről.

Péternek már hamarabb volt békessége, mint Gedeonnak: neki még meg sem jelent az angyal, és közben még tudta is, hogy másnap kivégezni viszik. Ez a Jahve Shalom. 

Apcs 12:8 Az angyal azt mondta neki: - Vedd fel az övedet és a sarudat! Így tett. Utána azt mondja: - Vedd föl a köpenyedet, és gyere utánam!
Apcs 12:9 Ekkor kiment utána a cellából, de nem tudta, hogy valóság, amit az angyal tesz, hanem azt hitte, látomást lát.

Zsolt 126:1 Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók.

Péter is akkor tért magához, amikor már kint volt az utcán. Akkor jött rá, hogy nem álmodott, hanem megmenekült.

Apcs 12:12 És miután ezt megértette, elméne Máriának, a János anyjának házához, ki Márknak neveztetik; hol sokan valának egybegyűlve és könyörögnek vala.
Apcs 12:13 És mikor Péter zörgetett a tornác ajtaján, egy Rhodé nevű szolgálóleány méne oda, hogy hallgatózzék:
Apcs 12:14 És megismervén a Péter szavát, örömében nem nyitá meg a kaput, hanem befutván, hírül adá, hogy Péter áll a kapu előtt.
Apcs 12:15 Azok pedig mondának neki: Elment az eszed. Ő azonban erősíté, hogy úgy van. Azok pedig mondának: Az ő angyala az. 

Apcs 12:21 Egy kitűzött napon pedig Heródes királyi ruhájába felöltözve és székébe ülve nyilvánosan szóla hozzájuk.
Apcs 12:22 A nép pedig felkiálta: Isten szava ez és nem emberé.
Apcs 12:23 És azonnal megveré őt az Úrnak angyala, azért, hogy nem az Istennek adá a dicsőséget; és a férgektől megemésztetvén, meghala.

Heródes elnyerte a büntetését, és:

Apcs 12:24 Az Istennek igéje pedig növekedik és terjed vala.

2010.12.

2020. május 25., hétfő

Ruff Tibor - Gedeon 1.

A háborús időkben Isten szabadítóként megjelenik, hogy mi teljes békességben tudjunk lenni. Olyan, mint egy bunker, amelyben meg tudunk nyugodni, és békességben tudunk onnan kijönni, hordozni az Úr jelenlétét! Magunkkal tudjuk vinni ezt a jelenlétet!

Egy válságkorszak volt ez Izrael életében, amelyet most felolvasunk. Elnyomás alatt voltak anyagilag, gazdaságilag.

Bírák 6:11 És eljöve az Úrnak angyala, és leüle ama cserfa alatt, amely Ofrában van, amely az Abiézer nemzetségéből való Joásé vala, és az ő fia Gedeon épen búzát csépelt a pajtában, hogy megmentse a midiániták orcája elől.
Bír 6:12 Ekkor megjelenék neki az Úrnak angyala, és monda neki: Az Úr veled, erős férfiú!
Bír 6:13 Gedeon pedig monda neki: Kérlek uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? és hol vannak minden ő csoda dolgai, amelyekről beszéltek nékünk atyáink, mondván: Nem az Úr hozott-e fel minket Egyiptomból?! Most pedig elhagyott minket az Úr, és adott a midiániták kezébe.
Bír 6:14 És az Úr hozzá fordula, és monda: Menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod Izraelt Midián kezéből. Nemde, én küldelek téged?
Bír 6:15 És monda neki: Kérlek uram, miképpen szabadítsam én meg Izraelt? Íme az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én vagyok a legkisebb atyámnak házában.
Bír 6:16 És monda neki az Úr: Én leszek veled, és megvered Midiánt, mint egy embert.

Ez az egész helyzet megviselt Gedeon identitástudatát: Istentől elhagyott néphez tartozik, a legszegényebb nemzetséghez tartozik, a családban ő a legkisebb, óriási kisebbségi érzéssel küszködött. Az önbizalma a nullával volt egyenlő. Egy letarolt szívű, megalázott ember volt önmaga szemében, és csak a túlélésre játszott már. Nézd meg, hogy mennyire más szemmel nézte őt az Úr: Az Úr veled, erős férfiú!

Kelet-Európában különösen fontos az identitás megerősítése, mert annyira lenézik magukat és gyengén viselkednek, hogy nem is tudják egészséges identitású emberek ezt elhordozni. Nagyon sokszor az imánkban sajnáltatjuk magunkat Istennel, mert azt gondoljuk, hogy majd Isten ezért segít rajtunk! De nem! Imádkozni hittel kell! Hidd el, hogy meg is kapod azt, amit kérsz! Próbál az ember érzelmileg hatni Istenre, hogy essen meg a szíve rajta, és segítsen neki. Ez érzelgősködés, nem hit! Isten szereti a bátorságot, a bátor hitet! Nem kelet-európai nyafogást akar Isten, hanem olyat akar hallani, aki hisz abban, hogy meg is kapja, amit kér!

Az önsajnálat az ellentétes a hittel. Nem csak neked vannak nagy nehézségeid. Minden ember azt hiszi, hogy neki van a legnagyobb baja. Nem neked van a legnagyobb bajod a világon.
Tudomásul kell venni, hogy az ember élete küzdelmes; harcolni kell és győzni fogsz!

Bírák 6:22 Látván pedig Gedeon, hogy az Úrnak angyala volt az, monda Gedeon: Jaj nekem Uram, Istenem! mert az Úrnak angyalát láttam színről színre!
Bír 6:23 És monda neki az Úr: Békesség neked! ne félj, nem halsz meg!
Bír 6:24 És építe ott Gedeon oltárt az Úrnak, és nevezé azt Jehova-Salomnak [(azaz: az Úr a béke]), mely mind e mai napig megvan az Abiézer nemzetségének [városában], Ofrában.

Isten jelenlétében az ember megrémül. Megérinti Isten szentsége. Ilyenkor megérzi azt, hogy bármennyire is igyekszik, odaszánt életet él, a személyisége törékeny, apró, tökéletlen, korlátozott. Ha nem lenne a vér, akkor Isten szentsége megölné az embert. A kőtábla és a Sekina között ott van a vér! Isten nem tud úgy nézni a törvényre, hogy ne látná Jézus vérét. Ezért tudunk életben maradni.

Gedeon azt élte át, hogy bekerült Isten jelenlétébe, ezért meg fog halni. Nekünk ettől nem kell félni, mert ott van Jézus vére.

A társadalmunk rendkívüli módon el van idegenedve Istentől. Mindenki rohan, futkos. A keresztényekre is kihat ez. Amikor imádkoztál, akkor utána nem kell felpattanni, rohanni, hiszen még csak akkor értél be az Úr jelenlétébe. Vannak, akik még azt nem is tapasztalták meg, hogy nem rohannak el Isten jelenlétéből. Nekünk nem csak hivatalos kapcsolatunk van Istennel. Ő nem eszköz nekünk, hanem cél! Amiket kérsz, azok vannak Érte, és nem Ő van a kért dolgaidért. Az a legjobb, amikor csak úgy együtt vagy Istennel. Akit szeretsz, azzal szeretsz együtt lenni. Akkor is, ha nem akarsz tőle kérni semmit. A legmagasabb szintű közösség, ha emberek tudnak együtt hallgatni is, nem csak beszélni. Egy mély kapcsolatban az emberek tudnak úgy is sétálni, hogy nem beszélnek, hanem csupán együtt vannak.

Amikor megnyugszol Isten jelenlétében, akkor megnyugszik rajtad Isten szelleme, megnyugszik rajtad a békesség, annál jobban megváltozol. Ha ez neked idegen most, akkor neked van erre a legnagyobb szükséged!

Az Úr jelenlétéből nem kell kijönni! Inkább vidd magaddal a munkahelyre is!

Bírák 6:25 És lőn ugyanazon éjjel, hogy monda az Úr neki: Végy egy tulkot atyádnak ökrei közül, és egy másik tulkot, amely hét éves, és rontsd le a Baál oltárát, amely a te atyádé és a berket, amely amellett van, vágd ki.
Bír 6:26 És építs oltárt az Úrnak, a te Istenednek, ennek a megerősített helynek tetején alkalmas helyen, és vedd a második tulkot, és áldozd meg égőáldozatul a berek fájával, amelyet kivágsz.
Bír 6:27 Ekkor Gedeon tíz férfiút vőn [maga mellé] az ő szolgái közül, és akképpen cselekedék, amint megmondotta vala neki az Úr. De [miután] félt atyjának háznépétől és a városnak férfiaitól ezt nappal cselekedni, éjszaka tevé meg.
Bír 6:28 Mikor aztán felkeltek reggel a városnak férfiai, íme [már] össze volt törve a Baál oltára, és levágva a mellette levő berek, és a második tulok égőáldozatul azon az oltáron, amely építteték.
Bír 6:29 És mondának egyik a másikának: Ki cselekedte ezt? És [mikor] utána kérdezősködtek és tudakozódtak, azt mondották: Gedeon, a Joás fia cselekedte ezt a dolgot.
Bír 6:30 Akkor mondának a városnak férfiai Joásnak: Add ki fiadat, meg kell halnia, mert lerontotta a Baál oltárát és mert kivágta a berket, amely mellette volt.
Bír 6:31 Joás pedig monda mindazoknak, akik körülötte állának: Baálért pereltek ti? Avagy ti oltalmazzátok-e őtet? Valaki perel őérette, ölettessék meg reggelig. Ha isten ő, hát pereljen ő maga, hogy oltára lerontatott!

Mielőtt a külső ellenséggel harcolt volna Gedeon, előtte a belsővel kellett megküzdenie: családi tradíciók, bátorságra volt szüksége; konfrontált a testi természettel. Az Úr vele volt, ezért nem ölték meg. Nem sokon múlt, de megúszta. Nekünk is vállalni kell a konfliktusokat belül, hogy kívül is győztesek tudjunk lenni!

2010.12.

2020. május 22., péntek

A Szent Szellem személye 4.

Újszövetségben

· Zakariás és Erzsébet, előhírnökei a Messiás eljövetelének.

Lukács 1,41-45 És lőn, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repese az ő méhében; és betelék Erzsébet Szent Lélekkel; És fennszóval kiálta, mondván: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. És honnét van ez nékem, hogy az én Uramnak anyja jön én hozzám? Mert ímé, mihelyt a te köszöntésednek szava füleimbe hatolt, a magzat örvendezéssel kezde repesni az én méhemben. És boldog az, a ki hitt; mert beteljesednek azok, a miket az Úr néki mondott.

· Keresztelő János
Luk 1,15-17 Mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik; és betelik Szent Lélekkel még az ő anyjának méhétől fogva. És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ez Ő előtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet.

· Simeon és Anna. Bizonyos kiválasztott személyeken a Szent Szellem előlegben már ott volt.
Luk 2,27 És ő a Lélek indításából a templomba méne,és mikor a gyermek Jézust bevivék szülői, hogy ő érette a törvény szokása szerint cselekedjenek,

Az Ószövetségben hogyan nyilvánult meg a Szent Szellem?

· A Szellem felindított engem...
· Gedeont megszállta
· A Szellem felöltözése, vagy valakin megnyugodott pl. Illés palástja megnyugodott Elizeuson, ez jelképezi, hogy ez Illés kenete volt.

Bírák 6,34 Az Úrnak lelke megszállotta Gedeont, és megfúván a harsonákat, egybehívá az Abiézer házát, hogy őt kövesse.

1 Krón 12,18 A lélek pedig felindítá Amásait, a harmincznak fejedelmét, s monda: Óh Dávid, tied vagyunk és te veled leszünk, Isai fia! Békesség, békesség néked, békesség a te segítőidnek is, mert megsegít téged a te Istened! Magához fogadá azért őket Dávid, és főemberekké tevé a seregben.

2 Krón 24,20 Az Isten lelke pedig felindítá Zakariást, a Jójada pap fiát, a ki felálla a nép között, és monda nékik: Ezt mondja az Isten: Miért szegtétek meg az Úrnak parancsolatait? - mert az nem használ néktek. Ha elhagytátok az Urat, ő is elhagy titeket.

· Bír 14,6 a Szent Szellem leszállt Sámsonra
És felindítá őt az Úrnak lelke, és úgy kettészakasztá azt, mint a hogyan kettészakasztatik a gödölye; pedig semmi sem volt kezében. De atyjának és anyjának nem mondta el, a mit cselekedett.

1 Sám 10,10 Saulra
És mikor elmenének ama hegyre, ímé a prófétáknak serege vele szembe jöve, és az Istennek lelke ő reá szálla, és prófétála ő közöttök.

1 Sám 10,13 Dávidra leszállt
És mikor onnan tovább mégy, és a Thábor tölgyfájához jutsz, három ember fog téged ott találni, kik Béthelbe mennek fel Istenhez; az egyik három gödölyét visz, a másik visz három egész kenyeret, és a harmadik visz egy tömlő bort.

· Bennük lakozott:

1 Mózes 41,38 József
Monda azért a Faraó az ő szolgáinak: Találhatnánk-é ehhez hasonló férfit, a kiben az Isten lelke van?

4 Mózes 27,18 Józsuén rendkívüli szellem
Az Úr pedig monda Mózesnek: Vedd melléd Józsuét a Nún fiát, a férfiút, a kiben lélek van, és tedd ő reá a te kezedet.

Neh 9,30
És mégis meghosszabbítád felettök kegyelmedet sok esztendőkön át, s bizonyságot tevél ellenök lelkeddel, prófétáid által, de nem figyelmezének; annakokáért adád őket a föld népeinek kezébe.

1 Pét 1,10-11 prófétákban
A mely idvesség felől tudakozódtak és nyomozódtak a próféták, a kik az irántatok való kegyelem felől jövendöltek: Nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenté azt ki a Krisztusnak ő bennök levő Lelke, a ki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről.

· Betöltött

A Szent Szellem benned legyen nagyobb nyomás, mint kívül. Mint a szökőkút, az azért tud kifolyni. Teljesedj be Szent Szellemmel. Mindig ki kell áradjon belőled a 9 gyümölcs.

1 Mózes 31,1-17 felfegyverzett embereket a szolgálatra, adott látást Jákobnak.
És meghallá a Lábán fiainak beszédét, kik ezt mondják vala: Valamije volt atyánknak, mind elvette Jákób; és atyánkéból szerezte mind e gazdagságot. És látá Jákób a Lábán orczáját, hogy ímé nem olyan ő hozzá mint annakelőtte. Monda pedig az Úr Jákóbnak: Térj meg atyáid földére, a te rokonságod közé, és veled lészek. Elkülde tehát Jákób, és kihívatá magához Rákhelt és Leát a mezőre az ő nyájához. És monda nékik: Látom atyátok orczáját, hogy nem olyan hozzám, mint ennekelőtte; de az én atyám Istene velem volt. Ti pedig tudjátok, hogy teljes erőm szerint szolgáltam atyátokat. De atyátok engem megcsalt, s tízszer is megváltoztatta béremet; mindazáltal az Isten nem engedte, hogy nékem kárt tehessen. Mikor azt mondotta: A pettyegetettek legyenek a te béred, a juhok mind pettyegetetteket ellenek vala. Ha azt mondotta: A csíkos lábúak legyenek a te béred, a juhok mind a csíkos lábúakat ellenek vala. Így vette el Isten atyátok jószágát és nékem adta. Mert lőn a juhok foganásának idejekor, szemeimet felemelém, és látom vala álomban, hogy ímé a juhokat hágó kosok csíkos lábúak, petyegetettek és tarkák. Akkor monda nékem az Isten Angyala álmomban: Jákób. És felelék: Ímhol vagyok. És ő monda: Emeld fel szemeidet és lásd, hogy a mely kosok a juhokat hágják, azok mind csíkos lábúak, pettyegetettek és tarkák. Mert mindazt láttam, a mit veled Lábán cselekszik vala. Én vagyok ama Béthelnek Istene, a hol emlékoszlopot kentél fel, és a hol fogadást tettél nékem. Most kelj fel, menj ki e földről, és térj vissza szülőföldedre. És felele Rákhel és Lea, és mondának néki: Vajjon vagyon-é még nékünk valami részünk és örökségünk a mi atyánk házában? Avagy nem úgy tartott-é minket mint idegeneket? midőn minket eladott, és értékünket is teljesen megemésztette. Mert mind ez a gazdagság, melyet Isten vett el a mi atyánktól, miénk és a mi fiainké. Most azért valamit néked az Isten mondott, azt cselekedjed. Felkele tehát Jákób, és feltevé gyermekeit és feleségeit a tevékre;

A Szent szellem szelíd, de harcos szellem. Arra is adott erőt, hogy magadat legyőzd! Az az erős ember, aki magát legyőzi. Az ellenséget szeretni, áldani, jót tenni vele, és imádkozni érte kell. Eközben fog összeomlani, és lehetőséget kap arra, hogy megváltozzon. rosszat rosszal nem tudsz legyőzni.

· Bizonyos embereken rajta volt

4 Mózes 11,17
Akkor alá szállok, és szólok ott veled, és elszakasztok abból a lélekből, a mely te benned van, és teszem ő beléjök, hogy viseljék te veled a népnek terhét, és ne viseljed te magad.

Bír 3,10
És az Úrnak lelke vala ő rajta, és biráskodott Izráelben, és a mint kiméne a hadra, az Úr kezébe adta Kusán-Risathaimot, Mesopotámia királyát, és ránehezült keze Kusán-Risathaimra.

Bír 11,29
Jeftén pedig lőn az Úrnak lelke, és általméne Gileádon és Manassén, és általméne Gileád Mispén, és Gileád Mispéből felvonult az Ammon fiai ellen.

2 Krón 15,1
És Azáriást, az Obed fiát felindítá az Isten lelke:

Ézsaiás 59,21
És én ő velök ily szövetséget szerzek, szól az Úr: lelkem, a mely rajtad nyugoszik, és beszédeim, a melyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod magvának szájából, így szól az Úr, mostantól mind örökké!

· Megnyugodott

4 Mózes 11,25
Akkor leszálla az Úr felhőben, és szóla néki, és elszakaszta abból a lélekből, a mely vala ő benne, és adá a hetven vén férfiúba. Mihelyt pedig megnyugovék ő rajtok a lélek, menten prófétálának, de nem többé.

2 Kir 2,15
És mikor látták őt a próféták fiai, a kik átellenben Jérikhónál valának, mondának: Az Illés lelke megnyugodt Elizeuson. És eleibe menének néki, és meghajták magokat ő előtte a földig;

Ézsaiás 11,2
A kin az Úrnak lelke megnyugoszik: bölcseségnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke.

· Mozgott, elkezdte indítani

Bírák 13,25
És kezdé az Úrnak lelke őt indítani a Dán táborában, Czóra és Estháol között.

· Belement

Ezékiel 2,2
És lélek jöve én belém, a mint szóla, és állata engem lábaimra, és hallám azt, a ki szól vala nékem.

Ezékiel 3,24
És jöve belém a lélek, és állata engem lábaimra, és szóla hozzám és monda nékem: Menj be és zárd be magadat a te házadban.

Ezek csak szűk rétegen, Izraelben Isten elhívottjain valósult meg. Ostobaság Isten felkentjei ellen lázadni. Ők oda mennek, ahová a Szellem menendő.

Engedelmesség kell Isten Szelleme felé. A gyors döntés nem az Úrtól van. Ha a Szent Szellem megfedd, rögtön meg is vigasztal, rögtön megmutatja a kivezető utat, ha megmutatja a vétked, rögtön megmutatja Jézus vérét. Mindig a Mennyei Atyához, Jézushoz visz közelebb. Még inkább akarjál engedelmeskedni a Szent Szellemnek.

Akarjál a Szellem embere lenni, Isten szellemétől vezetett emberének lenni.
Ha a Szent Szellem rád száll, akkor megszentelődsz.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2020. május 21., csütörtök

Flaisz Endre . Ellenállás a kísértésekben

Van 2 olyan magatartás, amely gyöngíti az ellenállást. Olyan ez, mint amikor az ember immunrendszere valami miatt legyengül, és amikor támadja a baktérium, akkor nehezen tud ellenállni. Ez a 2 magatartás: keserűség/sértettség; kevélység.

Keserűség

Zsidó 12:15 Figyeljetek arra, hogy senki se szenvedjen hiányt az Isten kegyelmében, „nehogy a keserűség gyökere fölnövekedve” zavart okozzon, és sokan bemocskolódjanak általa! (SZPA)

Ha a keserűség gyökeret ver és fölnövekszik, akkor az ember elszakad Isten kegyelmétől, esztelenségekbe esik és végül Istentől is elszakadhat.

Zsidó 3:8 ne keményítsétek meg a szíveteket, mint a lázadáskor, a próbatétel napján, a sivatagban,
Zsid 3:9 ahol atyáitok próbatétellel tettek próbára engem, és látták tetteimet
Zsid 3:10 negyven éven át; ezért megundorodtam ettől a nemzedéktől, s ezt mondtam: »Szívükben mindig tévelyegnek, és ők nem ismerik fel az én utaimat«;
Zsid 3:11 így aztán megesküdtem haragomban: »Nem mehetnek be az én nyugalmamba.«”
Zsid 3:12 Vigyázzatok, testvérek, hogy ne legyen köztetek senkinek a szívében hitetlenségből eredő gonoszság, hogy ezáltal elszakadjon az élő Istentől,

Aki megmarad a keserűségében, sértettségében, abban kialakul egy hamis nézet, ideológia. Vannak bizonyos magatartások, amik megkeményítik az ember szívét, más magatartások, mint pl. a hála, meglágyítják. A szív megkeményedése az, amikor az ember érzéketlenné válik az Ige a Szent Szellem, és munkája iránt.

Miért lett kemény az emberek szíve mások vagy Isten felé? Azért, mert nem adtak hálát Istennek. Amikor megkeményedik a szív, akkor a kegyelemtől elszakad. Mit jelent ez? Isten kegyelme abban nyilvánul meg az ember életében, hogy dolgozik benne a Szent Szellem. Jelen van Isten a sorsodban, és a személyiséged különféle területein munkálkodik. Ha kemény a szíved, akkor a keserűség kiszolgáltat, hogy elszakadj Isten jelenlététől, a gyülekezettől. Ez nagyon durva, mérgező dolog. Mózes erre azt mondja, hogy:

5Mózes 29:18 Vajha ne lenne közöttetek férfi vagy asszony, nemzetség vagy törzs, akinek szíve elforduljon e napon az Úrtól, a mi Istenünktől, hogy elmenjen és szolgáljon e nemzetek isteneinek; vajha ne lenne köztetek méreg- és ürömtermő gyökér!

Ha a kísértésben győztes akarsz lenni, akkor ne őrizd a keserűséget, sértettséget.

Máté 18:15 Ha testvéred bűnt követ el ellened, menj, fedd meg négyszemközt! Ha hallgat rád, megnyerted a testvéredet;
Máté 18:16 ha nem hallgat rád, vedd magad mellé még egy vagy két testvéredet, hogy „két vagy három száj tanúságtételén megállhasson minden beszéd”.
Máté 18:17 Ha pedig rájuk sem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; és ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen olyan előtted, mint a nemzetekhez tartozó és a vámszedő!
Máté 18:18 Úgy van, ahogy mondom nektek: amit csak megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben; és amit csak feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben.

Máté 18:21 Ekkor Péter odament hozzá, és megkérdezte: - Uram, hányszor követhet el bűnt ellenem a testvérem, és kell neki megbocsátanom? Még hétszer is?
Máté 18:22 Jézus azt válaszolta neki: - Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem azt, hogy még hetvenszer hétszer is!
(SZPA)

Amikor az embert megsértik, és megkeseredik, akkor ezek az Igék elsősorban a sértőre vonatkoznak, hogyan kell a sértő felé igei módon eljárni. A 21.vk.-tól a sértett személyről szólnak.

A keserűség kivetésének az első lépése, hogy a jogszerűséget és az igazságosságot keresi az ember. Így könnyebben felszabadul a megbocsátásra az ember, és utána a hálaadásra is. Nem az az igei mód, hogy füstölögsz, morogsz, gázosítod a környezetedet. Menj el, és beszélj azzal, aki megsértett. Ha nem sikerül, akkor pártatlan embereket kell bevonni, ha így sem, akkor a kommunikáció teljes megvonása jön, hogy ráébredjen a másik, hogy bűnt követett el.

Akár reagálnak-e a téged megkárosítók, akár nem, nem engedheted meg magadnak, hogy dédelgesd a keserűséget, mert te jársz rosszul!

Máté 18:23 Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vala vetni az ő szolgáival.
Máté 18:24 Mikor pedig számot kezde vetni, hozának eléje egyet, aki tízezer tálentummal vala adós.
Máté 18:25 Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét és gyermekeit, és mindenét, amije vala, és fizessenek.
Máté 18:26 Leborulván azért a szolga előtte, könyörög vala neki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked.
Máté 18:27 Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé neki.
Máté 18:28 Kimenvén pedig az a szolga, találkozék eggyel az ő szolgatársai közül, aki száz dénárral vala neki adós; és megragadván azt, fojtogatja vala, mondván: Fizesd meg nekem, amivel tartozol.
Máté 18:29 Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala neki, mondván: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked.
Máté 18:30 De ő nem akará; hanem elmenvén, börtönbe veté őt, mígnem megfizeti, amivel tartozik.
Máté 18:31 Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek vala, felettébb megszomorodának; és elmenvén, mindent megjelentének az ő uruknak, amik történtek vala.
Máté 18:32 Akkor előhívatván őt az ő ura, monda neki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem neked, mivelhogy könyörögtél nekem:
Máté 18:33 Nem kellett volna-e neked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad?
Máté 18:34 És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, amivel tartozik.

100 dénár = 1.000.000.-
10.000 talentum = 6.000.000.000.-

Legyünk nagylelkű, megbocsátó emberek! Így a kérgek elkezdenek lerepedezni, a szívünk lágy lesz újra a Szent Szellemre, és újra dolgozni fog bennünk.

Kevélység

Ez az az ősbűn, amivel Lucifer magára haragította az Urat.

Példabeszédek 16:5 Utálatos az Úrnak minden, aki elméjében felfuvalkodott, kezemet adom rá, hogy nem marad büntetetlen.
Példabeszédek 16:18 A megromlás előtt kevélység [jár], és az eset előtt felfuvalkodottság.

Megromlás = összetöretés
A kevélység az emberben is utálatos Isten számára. Elszakítja Tőle az embert, összetöretik, katasztrófák, bukások jönnek.

Mi a kevélység? Az ember egojának a fölemelése, amikor egy ember túlértékeli önmagát. Lucifer is itt rontotta el. Ez abban nyilvánul meg, hogy nem ismer el maga fölött tekintélyt, nem tanítható, nem vezethető, nem veti alá magát Istennek.

Zsoltár 62:12 Egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené.

Attól, hogy valaki rosszul használta az életedben a tekintélyt, attól még az Úr tekintélye az életedben jó dolog. Olyan kerítés, amely megvédi pl. a gyereket attól, hogy kiszaladjon a kamion elé. A tekintély nem jótól foszt meg, hanem a rossztól választ el és véd meg. A kevély embernek csavaros az esze, és ezt a visszájára fordítja. Korlátot lát a saját szabadságával szemben.

2Péter 2:19 Szabadságot ígérvén azoknak, holott ők magok a romlottság szolgái; mert akit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett.

A kevélység az valójában erőtlenség.

Filippi 2:5 Arra törekedjetek magatokban, ami Krisztus Jézusban is megvolt,
Fil 2:6 aki isteni formában létezve nem tartotta zsákmánynak azt, hogy Ő Istennel egyenlő,
Fil 2:7 hanem önmagát kiüresítette, szolgai L-11 formát vett föl, emberekhez lett hasonlóvá és külső megjelenésében embernek bizonyult;
Fil 2:8 megalázta önmagát, engedelmeskedve egészen a halálig, mégpedig a kereszthalálig.
Fil 2:9 Ezért az Isten fel is magasztalta Őt felettébb, és azt a nevet ajándékozta Neki, amely minden név fölött áll,
Fil 2:10 hogy a Jézus nevében minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké,
Fil 2:11 és minden nyelv ismerje el, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
(SZPA)

Jézus engedelmességben és alázatban járt. Nem vallásos alázatosságban. Engedelmeskedett az Igének. Így tudott győztes lenni a bűn fölött. Mennyivel inkább nekünk is így kell cselekednünk! Ne vessük meg a tekintélyeket!

Nézzétek meg otthon a Jelenések könyvében a 7 gyülekezetnek írt levél végén, hogy mit ír a Szent Szellem: Akinek van füle, hallja meg! Minden győzelmed által az új világkorszakra gyűjtöd a kincseket! Nézd meg, hogy milyen kincsek ezek! Új név, ehetsz az élet fájáról, az elrejtett mannából stb.
Érdemes győztesnek lenni!

2010.11.

2020. május 15., péntek

Ruff Tibor - Ellenállás a kísértésekben 3.

Hogyan állt ellene Jézus az ördögnek? Az Igével!

Máté 4:1 Akkor a Szellem elvitte Jézust a sivatagba, hogy a Rágalmazó próbára tegye.
Máté 4:2 Negyven napon és negyven éjszakán át böjtölt, végül azután megéhezett.
Máté 4:3 Ekkor odalépett hozzá a Kísértő, és ezt mondta neki: - Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyerekké!
Máté 4:4 De Jézus így válaszolt: - Meg van írva: „Nemcsak kenyérrel él majd az ember, hanem minden szóval, amely Isten szájából jön ki!”
Máté 4:5 Ekkor magával vitte őt a Rágalmazó a Szent Városba, fölállította a Templom tetőpárkányára,
Máté 4:6 és így szólt hozzá: - Ha Isten fia vagy, vesd le magad innen, hiszen meg van írva: „ Angyalainak parancsot ad majd felőled... és kezükben fognak vinni téged, hogy kőbe ne üsd a lábad!”
Máté 4:7 Jézus így felelt neki: - Viszont az is meg van írva: „ Ne tedd próbára az Urat, a te Istenedet!”
Máté 4:8 A Rágalmazó ismét magával vitte őt egy nagyon magas hegyre, és megmutatta neki a világ összes birodalmát és azok dicsőségét,
Máté 4:9 majd így szólt hozzá: - Ezeket mind neked adom, ha leborulva imádsz engem!
Máté 4:10 Ekkor ezt mondta neki Jézus: - Eredj innen, Sátán! Mert meg van írva: „Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak Őt szolgáld!”
Máté 4:11 Ekkor elhagyta a Rágalmazó…
(SZPA)

Jézus mindháromszor az írott Igét idézte. Miért tette ezt, hiszen maga volt a testté lett Ige? Nem a saját erejével próbált meg ellenállni, hanem az írott Igét idézte. A Golgotai kereszten is idézte az Igét. A legnehezebb helyzeteiben az írott Igét idézte. Sátáni elragadtatásokat élt át. Veled még ilyen nem történt. A sátán mutatott neki látomásokat. A te nehézséged ennél kisebb! A Szent Szellem által megelevenített Ige, a rhéma a fegyver a sátán ellen. Ebben van elég erő a sátánnak való ellenállásra. Így fogsz megszabadulni! Ezeket valld meg! Ne pszichéből erőlködj!

2Timótheus 3:16 A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
2Tim 3:17 Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

Jézus is ezt erősítette meg, amikor azt mondta, hogy:

Máté 5:18 Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik.

1Sám 15:23 Mert, [mint] a varázslásnak bűne, [olyan] az engedetlenség; és bálványozás és bálványimádás az ellenszegülés.

A héberben nem szerepel a mint és az olyan. Vallásos lázadásról beszél itt az Ige. A részleges engedelmesség az engedetlenség! Ez egy nagy igazság! A részleges engedelmesség az varázslás. Az Igének 100%-osan kell engedelmesnek lenni!

Ma ilyen light evangéliumot szeretnek megélni az emberek. Az egész Igét nem akarják, hanem csak válogatnak. Különféle dolgokat be akarnak csempészni.

Lukács 6:47 Valaki én hozzám jő és hallgatja az én beszédeimet és azokat megtartja, megmondom néktek, mihez hasonló.
Luk 6:48 Hasonló valamely házépítő emberhez, aki leásott és mélyre hatolt, és kősziklára vetett fundamentomot: mikor aztán árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de azt meg nem mozdíthatta: mert kősziklán épült.
Luk 6:49 Aki pedig hallgatja, de nem tartja meg, hasonló ahhoz az emberhez, aki [csak] a földön építette házát fundamentom nélkül: amelybe beleütközvén a folyóvíz, azonnal összeomlott; és nagy lett annak a háznak romlása.

Az embereket ugyanazok a megpróbáltatások érik. Nem ígéri meg Jézus, hogy nem lesz megpróbáltatás. A különbség az, hogy összeomlik, összeroppan-e valakinek az élete vagy győztesen tovább él! Ragadjuk meg Isten Igéjét, a Szent Szellem által megelevenített rhémákat!

2010.11.

2020. május 13., szerda

Ruff Tibor - Ellenállás a kísértésekben 2.

Gyakran embereken keresztül jönnek ezek a támadások.

2Timótheus 3:1 Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. 3:2 Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, 3:3 Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. 3:4 Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. 3:5 Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.

Nehéz idők állnak be = alig elviselhető idők

Itt nem istentagadó emberekről van szó, hanem vallásos emberekről. Amikor dönteniük kell Isten és az élvezetek között, akkor nem Istent választják, hanem az élvezeteket. Képmutató, látszatszerűen élő emberekről szól ez. Az ilyen embereket kerüljük, mert ezeken keresztül benyomul a sátán az ember életébe.

2Péter 2:15 Akik elhagyván az egyenes utat, eltévelyedtek, követvén Bálámnak, Bosor fiának útját, aki a gonoszság díját kedvelte.

2Pét 2:17 Ezek víztelen kútfők, széltől hányatott fellegek, akiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre. 2:18 Mert hiábavalóság kevély [szavait] szólván, testi kívánsággal, bujálkodással elhitetik azokat, akik valóban elszakadtak a tévelygésben élőktől, 2:19 Szabadságot ígérvén azoknak, holott ők magok a romlottság szolgái; mert akit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett.

Bálám is először ismerte Istent, de elhajolt a pénzsóvárgás miatt.
Az ilyen embereknek az ideológiájában mindig a szabadságra való hivatkozás van, hogy ezt meg azt meg lehet tenni. Ez szoros összefüggésben áll a paráznasággal, bujálkodással.

Júdás 1:16 Ezek zúgolódók, panaszolkodók, a magok kívánságai szerint járók; szájuk kevélységet szól, haszonlesésből személyimádók. 1:17 Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai mondottak. 1:18 Mert azt mondták néktek, hogy az utolsó időben lesznek csúfolódók, akik az ő istentelen kívánságai szerint járnak. 1:19 Ezek azok, akik különszakadnak, érzékiek, kikben nincsen [Szent] Lélek.

Az utolsó időkről szóló tanítást csúfolják az ilyen emberek. Azt hiszik, hogy csak üres beszéd, pedig ez valóság. Lót vejeinek is úgy tűnt, mintha csak tréfálna Lót.

Nem jó olyanokat mondani, hogy: Nekem még van időm megtérni! Ezzel nem szabad játszani.

Júd 1:20 Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Lélek által, 1:21 Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre.
Nekünk az a dolgunk, hogy megőrizzük magunkat Isten szeretetében!

2Péter 3:17 Ti azért szeretteim előre tudván [ezt], őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévelygéseitől elragadtatva, a saját erősségetekből ki ne essetek; 3:18 Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Neki [legyen] dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen.

Péter is azt mondja, hogy figyelmeztessük magunkat, és vigyázzunk arra, hogy az istentelen embereknek a szabadságot ígérő beszédei, a paráznasággal való manipulációi ne tudjanak minket a saját erősségünkből kirántani!

Ne vesd meg az Úr félelmének a szellemét. Az Úrnak 7 szelleme van:

Ézsaiás 11:2 Akin az Úrnak szelleme megnyugoszik: bölcsességnek és értelemnek szelleme, tanácsnak és hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme.

Az Úr félelme jó dolog. Erős benne a bizalom. Megerősíti a hitet. Az Úr félelme az a gonosztól való eltávozás. Tiszta. Nem fog összezavarni. Nem kell félni az Úr félelmétől! Az Úr félelme a bölcsesség kezdete. Az Úr félelmét a bolondok megutálják.

Fontos, hogy már a gondolkodás szintjén meglegyen az ellenállás! Ha ezt megfogja a sátán, sikerül neki irányítani, akkor a cselekedetek szintjén is el fogsz esni! Amikor ezt megteszi a sátán, akkor ez a varázslás, igézés. Valakitől ez jön: hallasz ilyen beszédeket, szellemi nyomás jön rád; rossz barátok; nem megfelelő emberekkel való kapcsolatokból. Amikor egy jól gondolkodó ember rosszul kezd gondolkodni, akkor ez igézés, varázslás.

Galata 3:1 Óh balgatag galáciabeliek, kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, [mintha] ti köztetek feszíttetett [volna] meg?

Ha úgy érzed, hogy nem tudsz az igazságnak engedelmeskedni, akkor vizsgáld meg, hogy mik akarnak elidegeníteni! Az ilyen emberek neked nem a jó akaróid, hanem a sátán akar rajtuk keresztül elpusztítani. Az ördög tudja őket használni szócsőként, hogy téged elpusztítson. Szakadj el az ilyen emberektől! Ébredj fel! Aki szeret téged ebben a helyzetben, az bele fog ordítani az arcodba szellemileg, hogy ébredj fel. Te ne utáld meg az ilyen szavakat, mert ez lesz az életed!

2010.11.

2020. május 11., hétfő

Ruff Tibor - Ellenállás a kísértésekben 1.

Jakab 4:7 Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.

A sátán aktív. Nem az a helyzet, amit szeretnénk. Sokszor szeretnénk elképzelni, hogy egy semleges közegben élünk, vagy van ugyan gonosz, de nem aktív. De ez nem így van! A sátán akkor is támad minket, ha igyekszünk mindent jól csinálni. Igyekszik a bűnt bevinni az életünkbe.

1Péter 5:8 Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:

A sátán egy valóságos szellemi lény. Az embertől függetlenül van gonosz. Aktívan kutatja azokat az embereket, hogy kiket tud megtámadni. Hogyan támad?

Jakab 4:4 Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Jak 4:5 Vagy azt gondoljátok, hogy az Írás hiába mondja: Irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik?

Irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik? = Féltékenyen szeret a szellem, amely bennünk lakozik?

Sok keresztény szeretné elhitetni magát, hogy barátkozhat a világgal is és Istennel is. Nem értik, hogy miért rossz a világ. A világban élő emberek nem maguk az ördögök, hanem bűnbe esett emberek. Nem arról van szó, hogy ők annyira gonoszok, mint az ördög. A Biblia különbséget tesz a bűnös és a gonosz között. Ez megtéveszti a keresztényeket, mert azt gondolják, hogy minden ember gonosz, aztán rájönnek, hogy még sem, és azt gondolják, hogy nem is rossz a világ. De a Biblia a világrendről beszél, a kozmoszról, arról mondja, hogy gonosz. Annak a fejedelme a sátán. Olyan gonosz rendszert tart fönn, amelyben a rossz mindig győz. Isten országa fölött nem, mert az nem e világ rendszere alatt áll. Szemben áll vele. Ha Isten országa nem hatolna be ebbe a világrendbe, akkor mindig a rossz győzne, hiába van az emberekben bármennyi jó szándék. Nem tudnak kijönni a világ gonosz rendszeréből. Minden jó szándékuk rossz eredményt hoz. Minden gyilkos mozgalom mögött valahol állt egy jó szándék. Az ördög mindig a saját céljára tudja használni ezeket. Egyedül Isten országa tudja ezt a börtönt megtörni!

Ha minden ember olyan gonosz lenne, mint az ördög, akkor Isten nem akarná megváltani őket. De Isten elküldte a Fiát, aki nem e világból származik, föntről jött, behatolt ide, megmutatta a másik világrend világosságát, és ez a világrend megölte. Ezzel is bebizonyította ez a világrend, hogy gonosz.

Ha te nem hiszed el, hogy a világ gonosz, akkor nem hiszel Jézus Krisztusnak! Ne tévesszen meg, ha látsz világi emberekben bizonyos értékeket. Értsd meg, hogy a világgal mint rendszerrel nem barátkozhatsz!

Isten féltékenyen szeret! Akit Ő szeret, azt birtokolni akarja. Cserébe te is birtokolhatod Őt!

1János 2:15 Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. 2:16 Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. 2:17 És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.

A világ gonosz rendszerszervező ereje: test kívánsága, szem kívánsága, élet kevélysége. Így tartja fenn ezt a világbörtönt! De ez el fog múlni, és el fog jönni Isten országa! Ez lesz rendszerszervező erő. Ez fogja szervezni az emberi életet, és a bűn kerül elnyomó állapotba.

Ha a sátán aktivitásának, kísértésének ellene akarsz állni, akkor a világnak kell ellene állnod, el kell tőle határolni magad! Egyszerre nem tudod szolgálni Isten országát is és a világot is.

2010.11.

2020. május 8., péntek

A Szent Szellem személye 3.

· Prófétákra szállt a Szent Szellem.

1 Pét 1,10-12 A mely idvesség felől tudakozódtak és nyomozódtak a próféták, a kik az irántatok való kegyelem felől jövendöltek: Nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenté azt ki a Krisztusnak ő bennök levő Szelleme, a ki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről. A kiknek megjelentetett, hogy nem magoknak, hanem nékünk szolgáltak azokkal, a melyeket most hirdetnek néktek azok, a kik prédikálták néktek az evangyéliomot az egekből küldött Szent Szellem által; a mikbe angyalok vágyakoznak betekinteni.

Próféták

Vegyes szellem: Bálám
4 Mózes 24,2 És mikor felemelte Bálám az ő szemeit, látá Izráelt, a mint letelepedett az ő nemzetségei szerint; és Istennek szelleme vala ő rajta.

A Szent Szellem rajta volt Bálámon, de nem végig. Engedd, hogy rajtad mozogjon, ne szomorítsd meg.

Azáriás 
2 Krón 15,1-2 És Azáriást, az Obed fiát felindítá az Isten szelleme: A ki Asa elé lépett, és monda: Hallgassatok meg engem, Asa s egész Júda és Benjámin! Az Úr van veletek, ha ti is ő vele lesztek; ha őt keresenditek, megtaláljátok; de ha őt elhagyándjátok, ő is elhágy titeket.

Isten az Őt szeretőket szereti. Állítsák ki a mennyben azt rólad, hogy te Istent szereted. Isten az ilyeneknek valóságost ad örökségül, és erszényeiket megtölti.

Illés
1 Kir 18,12 Ha most elmegyek tőled, téged pedig olyan helyre ragad el az Úrnak Szelleme, a melyet én nem tudok, és én elmegyek, hogy megmondjam Akhábnak, és ha ő téged nem talál meg, engem öl meg; pedig a te szolgád féli az Urat gyermekségétől fogva.

Sokszor úgy közlekedett, hogy Isten szelleme felragadta és elvitte valahová

2 Kir 2,16 És mondának néki: Ímé a te szolgáid között van ötven ember, erős férfiak, küldd el őket, hadd keressék meg a te uradat, hátha az Úrnak szelleme ragadta el őt, és letette őt valamelyik hegyen, vagy völgyben. De ő monda: Ne küldjetek.

Elizeus számszakilag kétszer annyi csodát tett, mint Illés.
2 Kir 2,1, 11, 15-18 És lőn mikor az Úr Illést fel akará vinni a szélvész által mennyekbe: elméne Illés és Elizeus Gilgálból.És lőn, a mikor menének és menvén beszélgetének, ímé egy tüzes szekér tüzes lovakkal elválasztá őket egymástól. És felméne Illés a szélvészben az égbe. És mikor látták őt a próféták fiai, a kik átellenben Jérikhónál valának, mondának: Az Illés szelleme megnyugodt Elizeuson. És eleibe menének néki, és meghajták magokat ő előtte a földig; És mondának néki: Ímé a te szolgáid között van ötven ember, erős férfiak, küldd el őket, hadd keressék meg a te uradat, hátha az Úrnak szelleme ragadta el őt, és letette őt valamelyik hegyen, vagy völgyben. De ő monda: Ne küldjetek. De azok kényszerítették őt egész a megszégyenülésig, és monda: Hát küldjetek el! És elküldék az ötven férfiút, de harmadnapig keresvén sem találák meg őt. És mikor visszajöttek ő hozzá, mert Jérikhóban lakott, monda nékik: Nem mondottam-é, hogy ne menjetek el?

Amásai 
1 Krón 12,18 A szellem pedig felindítá Amásait, a harmincznak fejedelmét, s monda: Óh Dávid, tied vagyunk és te veled leszünk, Isai fia! Békesség, békesség néked, békesség a te segítőidnek is, mert megsegít téged a te Istened! Magához fogadá azért őket Dávid, és főemberekké tevé a seregben.

Zakariás
2 Krón 24,20 Az Isten szelleme pedig felindítá Zakariást, a Jójada pap fiát, a ki felálla a nép között, és monda nékik: Ezt mondja az Isten: Miért szegtétek meg az Úrnak parancsolatait? - mert az nem használ néktek. Ha elhagytátok az Urat, ő is elhagy titeket.

Dániel
Dán 4,5-6 Végezetre bejöve elém Dániel, a kinek neve Baltazár, mint az én istenemnek neve, és a kiben a szent isteneknek szelleme van, és elmondám néki az álmot. Baltazár, az írástudók elseje, tudom, hogy a szent isteneknek lelke van benned, és semmi titok sem homályos előtted, az én álmom látásait, a miket láttam, és azoknak jelentéséd beszéld el.
Dán 4,15 Ezt az álmot láttam én, Nabukodonozor király, és te, Baltazár, mondd meg annak értelmét; mivelhogy az én országomnak egyetlen bölcse sem tudta nékem megmondani a jelentését; de te tudod, mert szent isteneknek szelleme van benned.

Dán 5,11, 14 Van egy férfiú a te országodban, a kiben a szent isteneknek szelleme van, és a te atyád idejében értelem, tudomány, és az istenek bölcseségéhez hasonló bölcseség találtaték benne, és a kit Nabukodonozor király, a te atyád, az írástudók, varázslók, Káldeusok és jövendölők fejévé tőn; igen, a te atyád, a király;
És a ki felől hallottam, hogy az isteneknek szelleme van benned, és értelem és tudomány és kiváló bölcseség találtatott te benned?

Ézsaiás 
Apcsel 28,25 Mivel pedig nem egyezének meg egymással, eloszlának, miután Pál ez egy szót mondá: Jól szólott a Szent Szellem Ésaiás próféta által a mi atyáinknak, mondván:

Jeremiás
Jer 30,1-2 Az a szó, a melyet szólott az Úr Jeremiásnak, mondván: Ezt mondja az Úr, Izráel Istene, mondván: Mindama szókat, a melyeket mondottam néked, írd meg magadnak könyvben;

Joel 
Joel 2,28 És lészen azután, hogy kiöntöm szellememet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.

Apcsel 2,16-17 Hanem ez az, a mi megmondatott Jóel prófétától: És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Szellememből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.

A prófétákat úgy ismerjük,mint Isten felkentjeit. Mind Jézust Krisztust jelképezik az Ószövetségben.

Zakariás 4,6 És felele, és szóla nékem, mondván: Az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

Németh Sándor - Varázslásról 13.

Varázslás formái az egyházban:

- a vezető gazdag akar lenni, és felhasználva a tekintélyét törvénytelen pénzszerzésekbe, befektetésekbe viszi be a gyülekezetet. Ez volt Kijevben is. A varázslás egyik célja a pénz, a mammon. Itt is eladták a keresztényük a házukat, belementek és válság miatt kibukott az egész dolog. Megtizedelte a gyülekezetet ez a probléma.

Ezt megcsinálhatják presbiterek is, gyülekezeti tagok is, és akkor is varázslás.

- a vezetők szexuálisan visszaélnek a tekintélyükkel. Atlantában volt ilyen. A presbiterek évtizedek óta tették ezt a vezetőkkel együtt. Óriási kárt okoztak Isten munkájának.
A terrorizálás is hozzátartozik ehhez. Megfélemlítik az gyülekezet tagjait, hogy ne merjék elmondani ezt senkinek.

Nagyon fontos, hogy a vezetők tisztán és félreérthetetlenül járjanak az Úrban!


- titkos szolgálati emberek beépülnek a gyülekezetbe, befolyásolják a vezetőket, és elindítani egy jól működő vezető, szolgálat ellen egy lejárató kampányt. A kommunista időszak alatt ez nagyon ment, de a rendszerváltás után is. Nem mindig mutatható ki a titkosszolgálat jelenléte.

Meg kell tanulni, hogy olyan szilárd legyen a testvéri egység, hogy ezek ellenére is megmaradjon a közösség! Fontos, hogy az uszítók beszédének ne adjunk hitelt! Addig jó a magyar társadalomnak is, amíg ilyen közösségek élnek, virágzanak, mint a gyülekezet. A titkosszolgálat emberei a háttérben maradva irányítják a vezetőket. Az egész célja a rombolás és pusztítás.

- hatékonyan tevékenykedő vezetők hibáit felnagyítják, eltorzítják, és erre építve egy kampányt indítanak.

Van olyan, hogy egy bűn elkövetése után az Úr könyörül egy vezetőn, de az adott helyhez tartozó emberek ezt eltúlozzák, hogy a tekintélyét szétverjék, szakadást okoznak. Miután eltávolítják, az ilyen gyülekezetek szétesnek, nem tudnak talpra állni.

Külföldön egy pásztornak rossz kapcsolata volt a feleségével. Idegbaja volt a feleségnek. A férjével kapcsolatos problémáit kitette az internetre. Ha a házaspárnak problémája van egymással, akkor nem kell másokat bevonni, nem kell a családtagokhoz, apóshoz, anyóshoz rohangálni, hanem négyszemközt kell rendezni. Ha nem megy, akkor érett szellemi vezetőktől kell segítséget kérni. Mi nem hagytuk el soha a szobát addig, amíg nem rendeztük a dolgot. Ne az anyád oldja meg! Nem tud tárgyilagos lenni, mert nem csak észből áll, hanem van érzelme, lelke. A menyasszony a vőlegénnyel, a vőlegény a menyasszonnyal rendezze le a dolgot.

Szóval ez a nő körlevelet küldött a vezetőknek, hogy mit csinál a férje. Ennek ellenére, hogy soha nem volt jó a kapcsolatuk, Isten használta ezt a pásztort és nagyon nagy gyülekezet lett. Amíg ebbe a problémába nem kapcsolódtak bele mások, addig fejlődött, növekedett a gyülekezet. Amint kikezdték a pásztort a házassága miatt, azonnal megindult egy romlás. Mélypontra jutott a helyzet. Isten befedezte addig a problémát, amíg mások nem avatkoztak bele, aztán lement a kenet védelme, amint beleavatkoztak.
John Wesleynek sem volt felhőtlen a házassága, de ő mindent megtett, hogy helyrehozza. A felesége azonban erre nem volt alkalmas.

- a vezetőre befolyással bíró vezetőtársak irigyek lesznek, és azért ügyködnek a gyülekezetben, hogy szembeállítsák az embereket a vezetővel. Általában a 2. ember szokott ilyet csinálni és a dicséretvezető. Főleg, ha van mögöttük egy olyan feleség, aki mondja nekik, hogy: „Te ezt jobban tudnád csinálni, mint ő!”

- a jól forgolódó vezetők nevével visszaélnek a közvetlen környezetükben lévő emberek. Erre a legjobb példa Géházi, aki visszaélt Elizeus nevével, mert pénzt akart szerezni. A munkatársak nem szorgalmasan dolgoznak, hanem manipulálva akarnak előnyökhöz jutni.

- a vezető házastársára irányuló varázslás, hogy az meghaljon, és a helyére a varázslást alkalmazó léphessen. Haljon meg az asszony, hogy a nő a helyére lépjen. Ledobtak egy agyagkorsót az emeletről, hogy így törjön össze az asszony, és ezek után lebénult a feleség. Rossz volt a házasságuk, ezért úgy gondolta a másik nő, hogy az Úr akarata, hogy a feleség meghaljon és ő a helyére lépjen. Itt varázslással akarták a problémát megoldani. A rosszat jóval kell legyőzni és nem még rosszabbal!

Ha ilyeneket látunk, akkor ezeket leplezzük le!

- a vezetőkkel a családtagjaikat fordítják szembe.

- erős kontroll kiépítése a gyülekezetben. Az jó, hogy egy pásztor elmondja a juhoknak, hogy melyik mezőre menjenek és hová nem. Nem nézheti végig, hogy megmérgezik a juhokat.

- az adminisztráció átveszi a vezetést, és kiüresedik a vezető tekintélye. Milliomosok befolyásolják a vezetőt, aki védelmet biztosít nekik. Kiszorítják a presbitereket, és a helyükre állnak.

Ha minden oldal betartja Isten beszédét, akkor ezekkel szemben védelem van! A vezetésnek és a hívőknek törekedni kell arra, hogy védelem legyen ezekkel szemben! Egy egészséges gyülekezet tudja ezt kezelni! 

2010.10.20.

2020. május 4., hétfő

Németh Sándor - Varázslásról 12.

5. Folyamatos magatartássá vált az ellenségeskedés Dávid felé Saulban.

1Sámuel 18:28 Mikor pedig Saul látta és megtudta, hogy az Úr Dáviddal van, és Mikál, a Saul leánya szereti őt: 1Sám 18:29 Akkor Saul még inkább félni kezde Dávidtól. És Saul ellensége lőn Dávidnak teljes életében.

Gyakran így jönnek létre az ellenségességek. Az egyik fél elveszítette a kegyelmet és nem tud megtérni. A kenet arra tanít, hogy helyre kell hozni a kapcsolatokat! Ha nem lehet helyreállítani, akkor az egyik fél már eljutott a sauli szintre. Gyakran presbiterek, vezetők között is van olyan, hogy eljutottak egy olyan keménységre, amelyben az ellenségeskedés már folyamatos a magatartásukban. Saulnak is csak annyit kellett volna tenni, hogy jelzi Dávid felé, hogy megtért.

Amikor a feleség bekeményedik a férj felé vagy fordítva, akkor ezt is meg kell vizsgálni! Az ellenségességből csak úgy lehet megszabadulni, ha az ember akarja!

Nem hozhatjuk az ördögöt helyzetbe! Nem engedhetjük meg, hogy ellenségessé váljanak a kapcsolatok! Amíg nem jövünk erre rá, addig csak a problémák halmozódnak fel. A magyar emberek hajlamosak arra, hogy az utolsó pillanatig vitatkoznak, ahogyan a pártok is. Addig nem hagyják abba, amíg a szakadékba nem jutnak. Nem szabad, hogy ilyen bolondsággal legyünk megverve!

Hazug képeket alakít ki az ember ilyenkor a másikról, harcol ellene, pedig nem a másik a mumus, hanem a kényszerképzet, amit az ember kialakított magában. A paranoiából nagyon nehéz kijönni! A házasságban is nehéz ilyen emberrel együtt élni!

6. Pusztító, gyilkos indulatok szabadulnak fel az emberben.

1Sámuel 20:33 Akkor Saul utána dobta dárdáját, hogy általüsse őt. És megérté Jonathán, hogy atyja elvégezé, hogy megölje Dávidot.

Nem csak Dávidra áradt ki Saul gyilkos indulata, hanem azokra is, akik szerették Dávidot. Nóbban is ezért kellett meghalniuk a papoknak.

Gyakran konfliktus helyzetekben nehéz meggyőzni az embereket, hogy nincs ellenük összeesküvés. Saulnak sem tudták megmagyarázni. Kegyelem kell ahhoz, hogy az ember ne legyen paranoiás, mert annyi probléma, gond van! A vezetőknek vigyázni kell, hogy ne kerüljenek ennek a csapdájába! Paranoiás vezetők kegyetlenek lesznek és a saját népük ellen fordulnak.

7. Skizofrénia, személyiség szétesése

Ezt látjuk Saulnál is. Egy skizofrén emberben rendkívül nehéz felismerni a rosszat.

1Sámuel 24:17 És lőn, hogy amikor elmondotta Dávid e szókat Saul előtt, monda Saul: A te szavad-é ez, fiam, Dávid? És felkiálta Saul, és síra.

Olyan bűntudatot, megbánást tudnak tanúsítani, hogy megindítják az embert. De Dávidot ez nem ingatta meg.

1Sám 24:18-22 És monda Dávidnak: Te igazságosabb vagy én nálamnál, mert te jót cselekedtél velem, én pedig rosszal fizettem néked. És te megmondottad nékem a mai napon, minémű jót cselekedtél velem, hogy az Úr kezedbe adott engem, és te még sem öltél meg engem. Mert ha valaki megtalálja ellenségét, elbocsátja-é őt békében az úton? Annakokáért fizessen az Úr néked jóval azért, amit velem ma cselekedtél. Most pedig, mivel tudom, hogy te király leszesz, és Izráelnek királysága a te kezedben állandó lesz: Esküdjél meg nékem most az Úrra, hogy én utánam nem fogod kiirtani maradékomat és nevemet nem fogod kitörölni atyám házából! És Dávid megesküvék Saulnak. És Saul elméne haza, Dávid pedig és az ő emberei felmenének az ő erősségökbe.

Saul tudta, hogy Isten akaratával megy szembe! A skizofréniás nem tudja kontrollálni magát. Nem tudja, hogy mikor van a jó én és mikor a rossz én. Úgy tűnt, hogy Saultól nem kell többet tartania Dávidnak. De nem ez történt!

A skizofrénia nem karizmatikus ajándék. Annyi aljas ember van, akik nem látják be a mocskaikat, és ennek az a következménye, hogy a személyiségük szétesik. Vannak matriarchális családok. Ezekben nem maradnak egészséges emberek, csak azok, akik felállnak és elmennek onnan. Nem lehet kibírni azokat a manipulálásokat. Erőszakossá teszi az embert a varázslás. Táptalaja a családon belüli erőszaknak.

Saul nem színészkedett, hanem az elnyomott énje nyilvánult meg. A jó emberéből még maradt valami, ami ekkor megnyilvánult. Amikor bekerült a varázslásba, akkor állandó meghasonlások alatt élt. Aztán megint üldözni kezdte Saul Dávidot.

1Sámuel 26:21-23  Saul pedig monda: Vétkeztem! térj vissza fiam, Dávid, mert többé nem cselekszem veled gonoszul, mivel az én életem kedves volt előtted a mai napon. Ímé, esztelenül cselekedtem, és igen nagyot vétettem. És felele Dávid, és monda: Ímhol a király dárdája, jöjjön ide a szolgák közül egy, és vigye el azt.Az Úr pedig fizessen meg mindenkinek az ő igazsága és hűsége szerint, mert az Úr kezembe adott téged ma, de én nem akartam felemelni kezemet az Úrnak felkentje ellen.

1Sám 26:25 Akkor monda Saul Dávidnak: Áldott légy te, fiam Dávid, hatalmasan is fogsz cselekedni, és győzni is fogsz! És elment Dávid a maga útjára, Saul pedig visszatért az ő helyére.

Lezárult a Dáviddal való konfliktus, mert már nem volt idő másikra. Endorban kötött ki Saul és másnap már halott volt.

Lehet látni a jeleket, amelyek alapján meg lehet állapítani egy emberről, hogy eltávozott tőle a kenet, és nem is akar abból megtérni. Nem akarja, hogy az új vezető legyen a helyén, ahogyan Saul sem, hogy Dávid a helyére kerüljön. Saul varázslása miatt megosztott lett az ország, és még azt is elveszítette, ami menthető lett volna.

Amikor az ember hibát követ el, akkor a legfontosabb, hogy abból megtérjen, és ne próbálja elterelni a felelősséget magáról!

2010.10.20.