2010. június 30., szerda

Eichmann, a tömeggyilkosMagyar szinkronos, 47 perc

Creflo Dollar: Legyőzni a vádlást és az önmagunkban való kételkedést 5. befejezés

Nagyon fontos, hogy mit mondott az Úr, hiszen ez fejleszti a kapcsolatot Vele. Ám az az igazi, amikor emésztő vágy van benned Az után, Akitől jönnek az Igék. Ne módszerekhez ragaszkodj, hanem Ahhoz, aki ezeket az Igéket teremtette. Ess szerelembe vele. Én tudom, hogy a szeretet apostola vagyok. S a szeretet apostola tudja, mit tegyen, amikor a gazdagság a kezeihez jön. Isten gondoskodik rólam, én pedig az Ő királyságáról. Jó hallgatni a prédikációkat, de halld meg azt az Igét, amiből a prédikáció született, azt az Igét, ami a prédikáció mögött van. Mert az az Ige fog téged fölszerelni mindarra, amit majd tenni fogsz a prédikáció alapján. Úgy prédikálok, hogy meg tudd érinteni az Igét, ami mögötte van. Mint tudjátok, New Yorkban indítottunk egy gyülekezetet, és én tervszerűen haladtam előre a prédikációkban. Az Úr pedig azt mondta: gyermekem, tanitsd őket, hogy halljanak Tőlem! Nekem egy idő-tervem van ezzel a gyülekezettel. (Mert Jézus már tervezi a visszajövetelét.) Azt mondta: gyorsabban, gyorsabban és jobban!

Beszéljünk Péterről. Mikor Péterhez jött az Ige hogy „gyere”, az összes kenet, eszköz, minden, amire szüksége volt ahhoz, hogy ezt megtegye, benne volt abban a szóban. Benne volt az az erő, amely ellene állt a gravitációnak. Egy nagyobb erő: Jehova Jire, a gondoskodó Isten jelent meg. Amikor Jézus azt mondta: „gyere”, a gravitációnak meg kellett szűnnie. Annak a szava jött, aki megteremtette a gravitációt. A gravitáció tudta, ki teremtette meg őt. S akárki akármit mond: Péter járt a vizen. Sokan leszólják, mondván, Jézus is járt. Rendben, ő Isten fia volt. De ki volt Péter? Egy ember járt a vizen, függetlenül azoktól a törvényszerűségektől, amik kormányozzák ezt a világot! Egy ember egy magasabbrendű törvény szerint cselekedett, mint ami a földön érvényes. Az az ember, akinek bizalma volt Jézusban! Aki látta Jézus sok csodáját. Aki ugyan (halászként is) jól tudta, hogy ha beleugrik a vizbe, elsülyed. Ennek ellenére jobban bízott Jézusban. És járt a vizen! Egy ember, aki ha hisz, ugyanolyan lehet, mint Isten, és mielőtt gondolkozott volna, mielőtt a sátán szólt volna, úgy cselekedett, mint Isten.

A sátán pedig azt mondta, ezt megakadályozzuk. Ez a második gondolat. Tanúja lehetünk a folyamatnak, ahogy a második gondolat megérkezett. Péter járt a vizen,... ha Péternek megvolt a képessége, hogy járjon a tengeren – ez azt jelenti, hogy nekünk is megvan. Tudjuk, hogy Jézus nem személyválogató. Jézus nem mint Isten sétált, ő azt mutatta be, hogy Ő ember. Jézus Isten Fiaként azért jött, hogy bemutassa, emberként mit tud cselekedni. S azt mondja, mi is meg tudjuk tenni ugyanazt. Ha teljes bizalmad van az Igében, be tudod ugyanígy mutatni. Gyere! – mondta Jézus, és Péter járt a vizen. De látván a nagy hullámokat, félelem fogta el. Az Igében az van: megijedt, és... A félelem arra megy ki, hogy amit Isten mondott, az nem fog megtörténni. Azaz ki akarja ütni a bizonyosságodat Istenben, az Ő Igéjében. S mi van akkor, ha Isten Igéjében megrendül a bizalmad? Elkezdesz sülyedni.

Ha látod magad sülyedni, és félsz, ne ülj le és ne légy beteg, hanem kiálts hangosan: Uram, ments meg! Egyszerűen ne nyugodj bele, hogy sülyedsz – és Jézus azonnal kinyújtotta a kezét. Tudod, hogy Isten kész azonnali cselekvésre? Ha kiáltasz hozzá, hogy Uram, ments meg engem, Ő azonnal cselekszik. Uram, szükségem van pénzre, jóindulatra... Azonnal cselekszik. Jézus azonnal megsegítette Pétert, de rögtön elkezdte tanítani, hogy mi az oka a kudarcnak: Ó te kicsinyhitű, miért kételkedsz? Milyen érdekes kifejezés, ugye? Nekem hosszú ideig gondom volt ezzel, hogy kicsiny hitű: hiszen Péter járt a vizen! Úgy látszik, a vizen járáshoz egy kicsiny hit kellett. Én próbáltam járni a vizen, de nagyon nehéz, nekem nem sikerült. Akkor miről beszél Jézus? Tudjuk, hogy Péter járt a vizen, de tudjuk, hogy gyorsan ellobbant a hite. Rövid ideig volt egy erős hite, de nem tartott ki. Te is gyakran vagy így: eljössz a gyülekezetbe, felbuzdul a hited, majd elmégy, és a parkolóban kapsz egy telefont, és már oda a hited. Gyorsan fellángoló hitnek nevezhetjük az ilyen „kicsiny” hitet. Az ok, amiért ilyen a hite, a „miért kételkedsz”?

Befogadni a második gondolatot, mit is jelent? Mondhatnánk így is ezt az Igét: Ó te gyorsan ellobbanó hitű, hát miért fogadtad be a második gondolatot? Olyan szépen indult az egész, jártál a vizen, de befogadtad a második gondolatot, eltűnt a hited, és elkezdtél sülyedni. Hogy a dolgok történjenek, réma szükséges, amit Isten maga szól neked. Azt javaslom, amig a logosz nem változik rémává, ne cselekedj! Az nem elég még, hogy találsz egy Igét a Bibliában! Ragaszkodj hozzá, forgasd magadban, míg nem válik rémává. Ismerek sokakat, akik olvasták felületesen a Bibliát, de nem forgatták magukban. És nem is történt semmi. Nem elég, hogy találsz egy Igét, azt kiteszed a hűtőre, és várod, hogy már történjen is. Ez csak az ajtó. Gondolkodnod kell rajta. Józsué 1,8: gondolkodj rajta, el ne távozz tőle. Tedd a saját utadat sikeressé és bölccsé - a gondolkodás Isten Igéjén, az tesz téged bölccsé. Az Isten Igéjén való elmélkedés nyitja meg a füledet, hogy meghalld a bölcsességet, és ez tesz alkalmassá, hogy Isten szerint cselekedj. Ha fontos neked, hogy hallj Tőle, tölts időt az Igével! Mondhatja valaki: Ó de én nem tudok hallani tőle! Akkor ez eldöntendő kérdés a számodra, mert Jézus azt mondta: az én juhaim hallják az én hangomat. El kell döntened: kecske, vagy juh akarsz lenni?

Teljes, tökéletes bővölködésben, szentségben, jólétben, békességben tartja azokat, akik hallják az Ő Igéjét. A KULCS: hogy elegendő ideig tartózkodjon az elméd Isten Igéjén. Ez azért fontos, mert ha jön a második gondolat, nincs hely neki, mert már foglalt. Tehát már fel vagy fegyverkezve az első gondolattal, az Ige szerinti gondolattal, s erre vagy trenírozva. Ha jön a második gondolat, már nem talál utat.

Fontos, hogy fejezd be az önvádlást! Ne hallgass semmilyen vádló hangra. És győzd le a negatív gondolatokat az Igével. Meg tudod állítani az önvádlást! Ne légy az, aki hallgatsz a vádló szavakra. Ne hallgass rá! 2 Korinthus 10,5: rombolj le minden Isten ismerete ellen emelt gátat, Isten Igéjével vedd föl a harcot a romboló gondolatokkal. Ha győzni akarsz a második gondolat fölött, akkor neked uralkodnod kell az elméden, ehhez pedig ismerned kell Isten Igéjét, hiszen csak akkor tudhatod, mi emeltetett ez ellen. Van egy jó hírem: ha keresztény akarsz lenni, olvasnod kell a Bibliát! Egy példa: amikor világi tudományokat tanulok, összevetem azt az Igével, és ami nem egyezik meg vele, azt kivetem.

Ha nem ismered az Igét, az baj - az Ige gondolatot produkál, a gondolat utakat, ami elvezet a végcélodhoz. Ha rossz szavaid vannak, azok rossz gondolatokat, rossz döntéseket, utakat eredményeznek, és végül rossz végcélba vezetnek. A jó ennek ellentéte. Ha Isten Igéje, gondolatai, utai, döntései vannak benned, akkor jó végcélba érkezel. Ha tele vagy Isten Igéjével, nem talál helyet a második gondolat. Mert edzésben vagy. Nem képes így behozni a vádlást, és a bizalomban való megrendülést. Az Úr azt mondta, ahol vádlás van az életemben, gondolkodjak azokon az Igéken, amelyek ellenük szólnak, hogy lerombolják azokat. A gyülekezetben megerősités, korrekció érhet. Ne érzelmekre törekedj! Ha az Ige valósággá válik, akkor úgyis fogod érezni. Inkább erre törekedj. Az utsó időben szeretnék az emberek Istent követni, de az Igét nem kérik. Nélküle pedig nem megy!

Kételkedj a kételkedésben, és tápláld a hitedet! Ha az ördög jön, és mond valamit, mondd neki: tudom, hogy hazudsz. Ha azt mondja: egész életedben szegény maradsz! – Te válaszold: kételkedem ebben, te egy hazudozó vagy!

Mi történt volna, ha Ádám és Éva ezt mondta volna, amikor hozájuk jött a kertben? Fordítsd a fegyverét ellene. Kételkedj abban, amit ő mond!

2010. június 25., péntek

Creflo Dollar: Legyőzni a vádlást és az önmagunkban való kételkedést 4.

Semmit nem kell tenned például, hogy a mennybe kerülj! Gondolkozz ezen: mennyire értékes vagyok a menny számára. Milyen sokba került, hogy az Úr megvásároljon. Mondd magadnak: hiszek a szeretetben, Isten felém irányuló szeretetében. Hiszem, hogy Isten szeret engem. Annyira, hogy amikor szükségben vagyok - betölti azokat, ha fájdalmaim vannak - meggyógyít, ha bajban vagyok - megszabadít. Mert hiszem, hogy Ő szeret engem. Nem izgulok az életem alakulásával kapcsolatban, mert tudom, Ő szeret engem. Tudom, hogy az életem rendben van, és rendben is lesz, mert szeret engem. Annyira sok mindent meg tudok tenni, csak azért, mert hiszem, hogy Ő szeret engem.

Hogyan tudjuk megállítani a kételkedést? Fejezd be a második gondolat befogadását! Utasítsd vissza! Tedd azt, amit Isten mondott, hogy tedd. A ti aratásotok már elérkezett. A termés már megvan. (Emlékszel az Ószövetségre? Mindig hagyni kellett a lévitáknak és a szegényeknek.) Máté 14,28: S Péter válaszolt neki, és azt mondta: Uram, ha te vagy az, parancsold nekem, hogy menjek hozzád. Péter látta, hogy Jézus sétál a vízen, és azt hitte, hogy egy szellem. Tele voltak a tanítványok félelemmel. Jézus azt mondta: én vagyok, ne féljetek! De Péter még kételkedett, mert azt mondta: ha te vagy Uram... Péter nem olyan volt, mint mi, ő kimondta, amit gondolt. Ez esetben Jézusnak semmit sem kellett tennie, csak annyit mondania: gyere! Jézusnak Péter azt mondta, azzal bizonyítsd be, hogy Te vagy, hogy mondd azt: gyere. Péter kész volt a hitében, hogy kiszálljon a csónakból a vízre. Arra nem volt még kész, hogy a vízen járjon, de arra igen, hogy Jézusban maximálisan bízzon. S Jézus egy szót mondott: gyere!

Ha Jézus ezt mondja neked, akkor ez már felszerel téged mindazzal a képességgel, amire szükséged van. Az Igében megvan minden képesség, amire csak szükséged van! Ha az Úr azt mondja, hogy építs egy gyülekezetet, akkor az ehhez szükséges fizetés, anyagiak már benne vannak ebben a szóban. Az áttörésedhez egy Igére van szükség Istentől, mert ez felszerel téged mindennel, hogy azt beteljesítsd. Lehet, hogy ismered az Igét, de abba a helyzetbe kell kerülnöd, hogy halld tőle az Igét. Amikor Jézus itt járt a földön, a tanítványok úgy vették, hogy tőle Isten szava jön. Ha olvassuk az Igét, úgy kell vennünk, hogy ez Istentől jön. Ha Isten azt mondja, hogy tedd ezt vagy azt, akkor ne kételkedj, hanem bízz abban, hogy benne van a hozzá szükséges képesség. Ha engedelmességben vagy, akkor Ő megadja a képességet, ha kell, feltartja az ellenséget. Ha viszont még sohasem hallottál Istentől, de azt mondod, hogy igen, akkor ebből meg kell térned. Ha kijelentést hallottál, ezt ne mondd el a szomszédodnak, mindenkinek megadja az Úr a saját kijelentését. Az Ő Igéje, ha rémaként jön hozzád, fel van szerelve az Ő minden eszközével, támogatásával, hogy meg tudd tenni, amire elhívott. Nem kell izgulnod, csak egyszerűen meg kell cselekedned.

Vigyázni kell azonban, mert az ember hajlamos módszert faragni. A következő alkalommal ne akard ugyanazt tenni, mert ha nem rémát hallasz, de mégis teszed, az nem fog működni. A „recept”: menj az Úrhoz: Uram, szükségem van az Igédre. Nincs módszer. Jézus egyszer sárral kente be valakinek a szemét, vagy megérintette, máskor csak szólt, stb. Ne házasodj össze a módszerrel. Házasodj össze azzal, hogy tudod, szövetséged van Jézussal. Fejlessz ki egy képességet, hogy beszéld Isten Igéjét. Annyira buzgók vagyunk arra, hogy a „termékkel”, és nem a „gyártóval”, a Teremtővel kössünk szövetséget. Jó, ha megtanulod az Igéket, de ne felejtsd el, ki a „gyártója”. Hozzá menj a „termékért”. Ne vallásosak legyünk, hanem kapcsolatunk legyen Jézussal. De emlékeztetlek: megvan a kapcsolatod?

2010. június 23., szerda

Hitler emberei - Bormann, az árnyékemberA piros alapon lévő play ikonra kell először kattintani, majd ugyanott a már zöldre váltott play-re ismét, és akkor fog indulni a film.

2010. június 22., kedd

A náci haláltáborokban zajló események

A megsemmisítő központok vasúti végállomásoknál helyezkednek el, általában félreeső helyeken. Őrszemélyzetük a Waffen SS tagjaiból, valamint ukrán és baltikumi segédcsapatokból áll. Tekintetbe véve, hogy Németország többfrontos háborút folytat, valóban döbbenetes, hogy a szóban forgó művelet végrehajtására mennyi szellemi energiát, nyersanyagot és munkaerőt fordít. Miközben például óriási igény van vasúti kocsikra, hogy a hadianyagot az orosz frontra juttassák, a hadsereg szükségleteivel szemben mégis előnyben részesül az a cél, hogy a németek által elfoglalt országokból a zsidókat Lengyelországba szállítsák. Emellett a művelet sok ezer mérnököt, tudóst és különféle fontos szakembert köt le, nem is szólva a katonai személyzetről, amelyre égető szükség lenne a hadszíntereken.

Megbízható becslésünk szerint a művelet közvetve vagy közvetlenül két-háromszázezer embert foglalkoztat. Ez a gigantikus erőfeszítés egyszerre tanúskodik a nácik tébolyult elszántságáról és a zsidóságot fenyegető végveszély komolyságáról.

A táborok alapsémája megegyező. Mindenütt gondosan ügyelnek a megtévesztésre és a titkosságra, ami arra utal, hogy a nácik tisztában vannak cselekedeteik elvetemültségével. A táborba érkező deportáltakat szelekciós központokban rostálják meg. Kisebb részüket kényszermunkára választják ki. A többieket, köztük nőket és gyermekeket, továbbirányítják az úgynevezett „egészségügyi állomásra”, elhitetve velük, hogy fertőtlenítő fürdőbe mennek. Hajukat lenyírják, az őrök pedig, folytatva a színjátékot, szappandarabokat osztanak ki köztük (amelyekről később derül ki, hogy kőből vannak), majd felszólítják az áldozatokat, hogy akasszák fel ruhájukat egy fogasra, s jól jegyezzék meg a fogas számát. Gyakran előfordul, hogy az asszonyok ledobják gyermekeiket a vonatról az arra járó parasztoknak vagy az utolsó pillanatban levetett ruháikba rejtik őket, de ezek a mentési kísérletek csaknem kivétel nélkül meghiúsulnak.

Mihelyt valamennyi áldozat összegyűlt az állítólagos zuhanyozóban, rájuk zárják a vasajtót, és egy őr hozzálát az elgázosításhoz.

Az elgázosítást kezdetben autómotorok szén-monoxid tartalmú kipufogógázával hajtották végre, ám a módszer lassúsága és a benzin költségessége miatt a Frankfurt-am-Mainban székelő Német Rovarirtó Vállalat (DEGESCH) kikísérletezett egy Ciklon–B elnevezésű cián-hidrogén-keveréket. A halál néhány percen belül bekövetkezik.

Ezután zsidó kényszermunkások kiürítik a helyiséget és a holttesteket a krematóriumokba viszik, ahol elégetik őket. Az égetést kezdetben nyitott vermekben végezték, de ez elviselhetetlen bűzzel járt. A hullaszállító kényszermunkások idegei általában néhány héten belül felmondják a szolgálatot.

A következő fázis – bár számos változat létezik – a lényegét tekintve mindenütt azonos. Még elégetés előtt kiszedik a holttestek aranyfogait. Az értéktárgyakat a német hadigazdálkodás hasznosítja. Minden egyebet – ruhaneműt, szemüveget, cipőt, művégtagokat, még a babákat is – raktárba visznek, ott átkutatják őket, nem rejtettek-e el bennük értéktárgyakat. A hajat bálákba rakják és Németországba szállítják, ahol matracok tömésére és a tengeralattjárók periszkópjainak szigetelésére használják fel. Van olyan tábor, ahol a holttesteket kifőzik, és az emberi zsírból szappant készítenek.

Okunk van azt hinni, hogy Lengyelországon kívül több németországi táborban is működnek megsemmisítő berendezések. Dachauban – de nemcsak ott – a foglyokon „orvosi” kísérleteket végeznek, például csont- és szervátültetéseket, a fagytűrőképesség kipróbálását, elektromos sokkolást stb. A kényszermunka és a megsemmisítés mellett valamennyi táborban napirenden van a kínzás, az ütlegelés, a nemi erőszak, az emberek folyamatos megalázása.

„Jan” beszámolója a lublin-majdaneki megsemmisítő táborról

Lengyel munkásnak álcázva jutottam be Majdanekbe, a tábor külső övezeteiben zajló építkezéseken ugyanis több száz építőmunkás dolgozik.

Reggel hét órakor lovas kocsin hagytam el Lublint egy Leopold fedőnevű személy kíséretében. Körülbelül egy kilométerre a tábor főkapujától, egy vasútvonal végállomásánál feltartóztattak bennünket; az állomás közvetlenül az országút mellett épült. Várakozás közben megfigyelhettük, ahogy több ezer romániai zsidót az országútra terelnek, majd elindítanak a tábor kapuja felé.

Az állomásépület mellett vöröskeresztes teherautók sorakoztak: ezekre rakta fel a német őrszemélyzet az öregeket, nyomorékokat, kisgyermekeket és mindazokat, akik az egy kilométeres gyalogutat nem tudták megtenni. Leopold elmondta, hogy a teherautók rakodótere légmentesen zárt, s amint elindulnak, a szén-monoxid tartalmú kipufogógázt a rakodótérbe vezetik. Mire az autók Majdanekbe érnek, a bennlévők már halottak.

(Megjegyzés: Ugyanezt a módszert használták Chełmnóban és Treblinkában is, de mivel túl lassúnak és költségesnek bizonyult, ma már csak a tömeges megsemmisítés mellett, kisegítő megoldásként alkalmazzák.)

Nyolc órakor léptem be a külső övezetbe egy kapun, melyen a következő felirat áll: A MUNKA SZABADDÁ TESZ. Brigádom a külső táborban dolgozott, ötven méterre a belsőtől, egy téglából épült háromemeletes kaszárnyaépületen, amely majd további őrszemélyzeti egységek elhelyezésére szolgál. Sikerült rejtett állást elfoglalnom a tetőn, ahonnan az ételtartó dobozban magammal hozott távcső segítségével megfigyelhettem a terepet.

Becslésem szerint a tábor összterülete mintegy hat-hétszáz hold, és egy adott szakaszon legföljebb másfél kilométerre van Lublintól. A külső táborban vannak az őrszemélyzet laktanyái, a parancsnok háza, továbbá áruház, garázs és egyéb, állandó jellegű szolgálati épületek.

A belső tábor negyvenhat, fából épült barakkból áll; alakjuk a német hadsereg istállóépületeire emlékeztet. Világosságot és levegőt csak keskeny tetőablakokon át kapnak. Értesüléseim szerint minden barakkba körülbelül négyszáz személy kerül. A zsúfoltság miatt ágy helyett csak priccsek férnek el; közöttük keskeny folyosó vezet az ajtóhoz.

A belső tábort öt méter magas kettős szögesdrót kerítés veszi körül. A két kerítés között állandóan ukrán őrök cirkálnak farkaskutyákkal. Értesülésem szerint a belső kerítésbe éjszakánként villanyáramot vezetnek.

A külső kerítés mentén huszonöt méterenként reflektorokkal és géppuskákkal felszerelt magas őrtornyok helyezkednek el.

Leopold felhívta figyelmemet a hozzánk legközelebbi barakksorra; mint mondotta, ezek raktárak. Az imént a vasútállomáson látott romániai zsidók már felsorakoztak az első barakkban működő szelekciós központ elé. A táborba csak keveset vittek be közülük, a többiek egy valamivel távolabb álló betonépülethez vonultak, amelynek feliratát – FÜRDŐ ÉS FERTŐTLENÍTŐ ÁLLOMÁS – a távcsövön keresztül tisztán el tudtam olvasni.

A „fürdő és fertőtlenítő állomás” tetszetős épület, virágos pázsit és fák veszik körül.

Amikor összegyűlt négyszáz ember, a raktárépületek felől közeledő sort megállították, és a csoportot beterelték a „fertőtlenítőbe”. Mintegy tíz perc múlva az épületből iszonyatos üvöltés hallatszott, amely azonban tíz-tizenöt másodpercen át tartott. Ezután az épületet zsidó foglyok árasztották el, az úgynevezett Sonderkommandók. Értesüléseim szerint az ő feladatuk, hogy a gázkamrát kiürítsék, és a személyes holmit kiválogatás céljára a második raktárépületbe szállítsák.

Tíz perccel később a zsidó foglyok kihozták a holttesteket, amelyeket világossn láthattam: az a négyszáz ember volt, aki húsz perccel korábban bement. Hatosával-nyolcasával szánkószerű fémszerkezetekre rakták őket, majd a „szánkókat” a belső tábor egyik kapuján át egy mellékútra vontatták. Ez a mintegy egy kilométer hosszú út egy domb tetején álló jókora épülethez vezet. A nagy kéménnyel felszerelt épületet távcsövemmel ugyancsak tisztán láttam. A négyszáz ember elgázosításának folyamata harminc percet vett igénybe. Ott-tartózkodásom első napján összesen tizenkét alkalommal került sor elgázosításra, aznap tehát nagyjából négyezer-nyolcszáz személlyel végeztek. A második nap mérlege: húsz elgázosítás, azaz nyolcezer ember, a harmadik napé tizenhét elgázosítás, azaz hatezer-nyolcszáz személy. Értesüléseim szerint huszonnégy óra alatt a gázkamrát legalább tíz és legföljebb negyven alkalommal működtetik.

Leopold és más munkások a gázkamra és a krematórium karbantartásán is dolgoznak. Leopold közlése szerint a gázkamra négyszer tizenkét méteres, alacsony mennyezetű helyiség, amely minden tekintetben zuhanyozóra emlékeztet, csak épp a zuhanyrózsákból nem jön víz. Egy rácsos megfigyelőablak mögül egy SS-katona ellenőrzi a gáz mennyiségét. A munkásoknak néhány hetes időközökben ki kell javítaniok a betonburkolatot, mert a menekülni próbáló áldozatok összekarmolják a padlót és a falakat.

Leopold közreműködött a krematórium építésében is; erre azután került sor, hogy a hulláknak nyitott vermekben való elégetéséről a bűz miatt le kellett mondani. A holttesteket a szánkószerű szerkezetekről asztalokra rakják át, ahol kihúzzák az aranyfogakat, és a tetemeket felhasítják, hogy megnézzék, nem nyeltek-e le aranyat vagy más értéktárgyat; a vért csöveken vezetik el. Ezután a holttesteket a szomszédos helyiségben ötösével, hatosával vagy hetesével az öt kemence valamelyikébe helyezik. A kilógó végtagokat levágják. A hamvasztás mindössze néhány percig tart. A csontokat a kemencék túlsó oldalán távolítják el a rostélyokról. Távcsövemen át mintegy kétemeletnyi magasságú csonthalmokat tudtam kivenni. Leopold elbeszélése szerint, amikor utoljára rendelték karbantartásra a kemencékhez, látott egy csontőrlő gépet is. A csontlisztet zsákokban szállítják Németországba, ahol műtrágyakészítéshez használják fel.

Részlet Leon Uris - Mila 18 c. könyvből

2010. június 21., hétfő

Creflo Dollar: Legyőzni a vádlást és az önmagunkban való kételkedést 3.

Van úgy, hogy nem látszik rögtön a válasz. Az ima és a meghallgatás közötti időszak a legveszélyesebb, ekkor támadja meg az ördög a bizodalmamat. Emlékezzetek Illésre: három évig nem esett az eső, de nem változott a bizalma. Az ördög rögtön megtámadja ezt az egyszerű ígéretet, és kérdezi: biztos hogy meghallgatta Isten az imádat? Egyszerű, amit tennem kell: szilárdan megragadnom a bizodalmat, és ellene kell állnom a második gondolatnak. S mi az a bizodalom Őbenne? Az, hogy nekünk nem kellett fizetnünk semmit Istennek. Ez ad nekünk bizodalmat. Nem tettünk semmit Istenért, de Ő cselekedett értünk. A legerősebb bizalmat ez adja! Nézd azt, mit tett Ő érted! Honnan tudom, hogy válaszol-e Isten? Meg tudod számolni, hány imát meghallgatott már? Honnan tudom, hogy Isten kifizeti ezt a számlát? Nézz vissza: hány számládat fizette már ki? Honnan tudom, hogy meg fog-e gyógyítani – hányszor tette már meg? Ki fog-e ragadni a bajból – hányszor mentett már ki, és adott menekülési útvonalat? Tartsd meg a bizodalmadat!

Hidd azt a szeretetet, amivel Isten szeret téged! Tudom, hogy tudod ezeket az Igéket, de hidd is ezt a szeretetet! Ha elkezdesz valóban hinni ebben, ez felpumpálja, megerősíti a bizalmadat az Úrban. Nem azért szeret az Úr, mert olyan okos, csinos, vagy értékes vagy. Mennyit fog Isten fizetni azért, hogy téged megvegyen? Jó ha emlékezteted magad arra, hogy Istennek mennyit érsz. Te olyan fontos és drága vagy, hogy Jézus vére volt az ár, amit kifizetett érted! S ha látod Jézus vérét, akkor emlékeztetni tudod magad arra, hogy Istennek mennyire fontos vagy. Tudja az Úr a fejem hajszálait is. Tudja, hogy én egy mesterdarab vagyok – mert Ő formált.

Reggel azt mondtam: Uram, köszönöm hogy megmutattad, hogyan lehetek a gyermeked itt a földön. Megmutattad, hogyan tudjak kézrátétellel imádkozni a betegekért, hogy azok meggyógyuljanak, hogyan tudjak vetni, hogy arassak, hogyan tudjak parancsolni az időjárásnak – mert én Isten fia vagyok. De nem tudod ezt megtenni, ha dupla elméjű vagy! Akkor nem látsz csodát! Azt mondod: én csak egy egyszerű ember vagyok. De Isten azt mondja: az én képmásomra teremtettelek, még nagyobbakat is cselekszel... Az én gyermekem vagy! Ha úgy gondolkodsz: ó nem tudom én kiűzni az ördögöt! - hát igen, te egy dupla elméjű vagy, aki nem kaphatsz semmit. Pedig csodálatos, amit kaptunk Istentől! Én elhatároztam, addig elmélkedem Isten Igéjén, amíg el nem hagy a kételkedés teljesen. Nincs szükség olyan sok mindenre, amit meg kell tenned. Isten azt akarja, hogy csak azt tedd, amit Ő akar, hogy tégy.

2010. június 16., szerda

Érdemes megjegyezni

Michelangelo egy saját szobrára tett megjegyzését idézve:
"A vésőre mért minden egyes ütés egy picivel többet tár fel a tervből."
Minél többet faragsz le, annál jobban hasonlít elképzelésedre. Hasonlóképpen, amikor Isten is csak vág és vág és csak vág, felmerül benned a kérdés: "Uram, marad belőlem valami?" Ne feledd, minden egyes vésőütés egyre többet fed fel a Mester művész tervéből, hiszen te Isten kreatív mestermunkája vagy!

Derek Prince

Christianity In The New Asia - Mozibemutató

2010. június 14., hétfő

Creflo Dollar: Legyőzni a vádlást és az önmagunkban való kételkedést 2.

Jakab 1,7-8: Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól, a minden útjában álhatatlan ember.
Mit mond? A kételkedő ember bizonytalan és labilis. Egyik nap azt mondja: tudom, a másik nap: nem tudom. Az az ember, aki kételkedik önmagában, nem stabil. Lehet, hogy Éva is így volt: egyik nap hitt Istennek, a másikon pedig már kételkedett. Én nem akarok olyan emberrel üzletet kötni, aki kételkedik magában. Az ilyen ember nem stabil. Ha valaki egy területen dupla elméjű, kételkedő, az ugyanilyen bizonytalan más területen is.

Démonikus támadás érheti és éri is az ember önértékelését, önbizalmát, önbecsülését. Az ördög ezeket célozza meg, mert így ki tudja billenteni az Igével való kapcsolatból is. Ugyanazt a démoni támadást éli át az ember, mint az Édenkertben. Hallották Isten szavát, és az ördög az önértékelésüket támadta meg: - tudod, mit mondott neked Isten? Adj magadnak lehetőséget! - mondta. Az önmagadban való kételkedés a bizalmadat ássa alá Isten Igéjében. Pedig a hit a gyakorlati kifejeződése a bizalmadnak Isten Igéjében. Az ördög ellen a legbiztosabb fegyver a hit, s mivel a hit bizalom Isten Igéjében, ezért az ördög ezt támadja. Hogyan? Egyszerűen megkérdőjelezi Isten elhívását az életedben, Isten ígéreteit. Egyszer bizonyos vagy benne, máskor pedig teljesen bizonytalan.

A Zsidó levél 10,35 mit is mond? Ne dobjátok hát el a bizodalmatokat, mert annak nagy jutalma (kompenzációja) van. Reggel imádkoztam, és azt mondta az Úr nekem: ha az elmémet rajta tartom, akkor Ő tökéletes egészséget, békességet, bővölködést, és szentséget ad. Az Isten igéjében való bizalmad mindig együtt jár a jutalommal – mintha egy csekket adna az Úr neked. Képzelheted, hogy az ördög ezt meg akarja támadni! Ha megtanultad Isten Igéjéből, hogy te Isten igazsága vagy, s ő megtámadja az Isten Igéjében való bizonyosságodat, akkor ezzel aláássa azt is, amit Isten Igéje szerint megkaptál.

Például megtanultam, hogy a vetés-aratás hogyan működik. Az ördög nem akarja, hogy ebben bizonyosságom legyen. Más: hiszel a bizonyságtétel erejében és Jézus vérében – az ördög viszont azt akarja, hogy kételkedve élj, hogy Jézus vérében, a bűnbocsánatban kételkedj. Hogy ötvenszer is imádkozz, mert nem tudod, hogy Isten válaszolt-e vagy sem. Pedig mint kereszténynek teljesen bizonyosnak kell lenned, hogy ha Isten mond valamit, akkor az úgy is van. De az ördög ezt a bizonyosságot támadja meg. Ha például a bövölködésben van bizonyosságod, és tudod, hogy ha vetsz, jön az aratásod, akkor ezt.

Az ördög mindig azzal operál, hogy hoz egy második gondolatot. Péternek, mikor a vízen járt, rögtön hozott az ördög egy második gondolatot. Nem meglökte Pétert, vagy kibillentette. Nem! Inkább megkérdezte: mit csinálsz te Péter, meg vagy őrülve, a vízen jársz? Hányan voltatok már úgy, hogy elkezdtek változni a dolgok, és jött egy második gondolat: úgyis el fogod rontani! Ha ezt befogadod, máris veszítettél. Ne engedd! Ádámnak és Évának is azt mondta a kígyó: tudom, mit mondott Isten, de... Vagy Jézusnak azt mondta: ha valóban te vagy Isten fia, akkor... és itt jön a megkérdőjelező második gondolat. Először is bizonytalanságba kerget, ezután a bizonyosságod már meg van kérdőjelezve. De ha megőrzöd a bizonyosságodat Isten Igéjében, jön a jutalom, a kompenzáció, a csekk. Amikor jön a második gondolat, a jutalomnak is oda. (Ráadásul ma már a világban annyi minden vesz körül, hogy harmadik és negyedik gondolat is jön.)

Az első gondolat: Isten meg akar, és képes is meggyógyítani engem! Miért olyan veszélyes a bizodalom elhagyása? 1János 5,14 „Ez az a bizodalom.”... Tudjuk, hogy minden imát meghallgat az Úr, ez a teljes bizodalmunk! Jön a második gondolat: lehet hogy rosszul kértem, lehet hogy a körülmények most nem olyanok, hogy meghallgasson az Úr. Az Igében benne van: ez az a bizodalom, amellyel Őhozzá vagyunk.

TD Jakes - Fear is holding you back 3/3

2010. június 10., csütörtök

TD Jakes - Fear is holding you back 2/3

Creflo Dollar: Legyőzni a vádlást és az önmagunkban való kételkedést 1.

Ez a két legkeményebb szellem. Megmutatom, hogyan lehet megbénítani a hatásukat. Olyan emberről van szó, aki kételkedik magában, képességeiben, hogy Isten mire is hívta el őt – összességében megkérdőjelezi saját magát ez az ember. Különböztessük meg azt, hogy Isten felé kérdezek, és azt, hogy saját magamat kérdőjelezem meg. Sokáig azt gondoltam, hogy rossz dolog Istennek kérdést feltenni, pedig nem az. A Biblia inkább azt mondja, kerüljük valaminek a megkérdőjelezését.

Máriához angyal ment azzal az üzenettel, hogy áldott állapotba kerül, és ő feltette a kérdést: hogyan lesz ez Uram? Ennek épp az ellenkezője Keresztelő János, aki, amikor börtönbe vetették, megkérdezte: te vagy az Uram, vagy mást várjunk? Ez rossz kérdés volt, hiszen látta, amikor megnyílt a menny és hallotta: „ez az én szerelmes fiam”. De ő inkább neheztelt, és azért kérdezhette ezt. Talán úgy gondolta: nem kellene ennek így lenni, nem kellene börtönben ülnöm, és ez volt benne a kérdésében. Kételkedett – Isten szavában, Isten ellátásában.
Ehhez hasonló az önmagunkban való kételkedés, ami akkor lép fel, ha folyamatosan bűntudatban vagy. Tegyük fel, éppen imádkozol, de közben arra gondolsz, most inkább a Bibliát kellene olvasnod. Vagy épp fordítva. Netán alváshoz készülsz, és arra gondolsz, nekem most inkább mást kellene tennem. Házasként megfordulhat a fejedben: nem kellene inkább egyedül lennem? És fordítva. De sorolhatnánk. Úgy érzed, imádkozol, de nem lesz hatásos az imád. Úgy érzed, hogy nem tettél eleget Istenért, a családodért, a világért. Ezt nevezik önmagadban való kételkedésnek. Pedig tudod, mit mond Isten Igéje, de kételkedsz benne. Megkérdőjelezed Isten Igéjét, mint végső tekintélyt az életedben. Azt mondja az ilyen ember: Igen, imádkoztam, hogy Isten bocsásson meg, de... És mindig ott az a de....

Isten Igéje azt mondja, amikor imádkozol Hozzá, hogy bocsásson meg, akkor ő hű és igaz, hogy megbocsásson. De ez nála más – mondja az ilyen ember. Sok keresztény életében alakulnak ki így önvádlások. Uram nem imádkozom eleget, stb. Ha annyira kételkedsz saját magadban, tudod, mit mond erre a Biblia? Azt, hogy dupla elméjű vagy, kételkedő. A sátán a kételkedés királya. Amikor a Bibliában találsz egy igéretet, állj meg és elmélkedj rajta, de ne kételkedj, mert az megerőtleníti az Ige erejét. Állj meg azon, amit Isten mondott, és cselekedd, amit mondott, de ne kételkedj!

Deepspace 5 "From the Outside"

2010. június 8., kedd

Joyce Meyer - Celebrate Your Progress 3/3

Steven Curtis Chapman - Heaven is the Face

Chambers - VOLTÁL-E VALAHA EGYEDÜL ISTENNEL?

" . . maguk között azonban tanítványainak mindent megmagyarázott." Mark. 4, 34

Vele való egyedüllétünk. Jézus nem azért von félre minket, hogy egész idő alatt magyarázzon nekünk. Mindent csak akkor tár fel előttünk, ha már meg tudjuk érteni azt. Mások élete példázat nekünk: Isten kibetűzteti belőlük a saját lelkünket. Lassan halad ez a munka, úgyannyira, hogy Istennek az egész életünk idejére és az örökkévalóságra is szüksége van ahhoz, hogy valakit tervéhez formálhasson. Az egyetlen mód arra, hogy Isten felhasználhasson minket az; ha engedjük, hogy saját jellemünk girbe-görbeségein és hasadékain végigvezessen. Elképesztő, mennyire nem ismerjük magunkat. Még ha látjuk, akkor sem ismerjük fel irigységünket, lustaságunkat, büszkeségünket. Jézus leleplezi előttünk: mennyi mindent rejtegetett testünk, mielőtt az Ő kegyelme munkálkodni kezdett bennünk. Ki tanulta meg, hogy bátran belenézzen önmagába? Szabaduljunk meg attól az elképzeléstől, hogy megértjük magunkat, ez az utolsó beképzeltségünk, amit el kell hagynunk. Egyedül Isten ismer minket. A szellemi élet legnagyobb átka az önhittség. Ha valaha csak felvillant volna előttünk az, hogy milyenek vagyunk Isten szemében, többé soha nem mondanánk: "Ó, milyen méltatlan vagyok", mert tudnánk, hogy még kifejezni is lehetetlen, mennyire azok vagyunk. Míg meg nem győződünk méltatlanságunkról, Isten szorosságban tart mindaddig, amíg egyedül nem maradunk vele. Akinek a szívében egy morzsányi büszkeség vagy beképzeltség van, annak Jézus semmit sem tud megmagyarázni. Olyan csalódáson vezet át, amelyben megsebzi értelmi gőgünket, leleplezi csalárd szívünket. Megmutatja fegyelmezetlen hajlamainkat, - olyan dolgokat, amelyekről sohasem gondoltuk volna, hogy Ő azok miatt akar négyszemközt lenni velünk. Összejöveteleken sok mindent hallunk, de nem értjük meg addig, amíg Isten félre nem von minket, hogy ezekről négyszemközt beszéljen velünk.

2010. június 4., péntek

Sandy és Harry Chapin: Olyan leszek, mit te, apu

Gyermekem az egyik nap érkezett.
A szokásos módon jött a világra.
De repülőket kellett elérni, és számlákat fizetni.
Megtanult járni, míg el voltam,
és beszélt, mielőtt tudtam róla,
és miközben nőtt, ezt mondta:
Olyan leszek, mint te, apu.
Tudod, hogy olyan leszek, mint te.

Mikor jössz haza apu?
Nem tudom, mikor,
de akkor összeülünk.
Tudod, hogy jó lesz akkor nekünk.

Fiam egyik nap lett tízéves.
Ezt mondta: Köszi a labdát, apu, gyere játsszunk!
Megtanítasz, hogy kell dobni?
Mondtam, nem ma, egy csomó dolgom van.
Mondta, jó, nem baj,
és elment, de a mosoly ottragadt az arcán:
Olyan leszek, mint te, apu,
tudod, hogy olyan leszek, mint te.

Mikor jössz haza apu?
Nem tudom, mikor,
de akkor összeülünk.
Tudod, hogy jó lesz akkor nekünk.

Hát hazajött egyik nap az egyetemről,
annyira férfinak nézett ki, meg is jegyeztem:
Fiam, büszke vagyok rád,
nem akarsz leülni egy kicsit?
Megrázta a fejét és elmosolyodott:
Amit tényleg szeretnék, apu, az:
kölcsönkérni az autód.
Viszlát, akkor megkaphatom, légy szíves?

Mikor jössz haza fiam?
Nem tudom, mikor,
de akkor összeülünk.
Tudod, hogy jó lesz akkor nekünk.
Már régen nyugdíjba mentem,
a fiam elköltözött.
Felhívtam őt az egyik nap.
Mondtam: szeretnélek látni, ha nem baj.
Mondta: szeretném, apu, ha lenne időm.
Látod, nehéz a munkám, és a gyerekek betegek,
de jó beszélni veled, apu.
Mindig jó volt veled beszélni...

És ahogy letettem a kagylót,
rájöttem: úgy nőtt fel, mint én,
a fiam, úgy mint én.

Mikor jössz haza fiam?
Nem tudom, mikor,
de akkor összeülünk.
Jó lesz akkor nekünk.

2010. június 3., csütörtök

Joyce Meyer - Celebrate Your Progress 1/3

James Dobson - Hol vannak az apák?

Egy édesanya elmondta, hogy mit mondott óvodás kisfia egy másik 4 éves fiúnak a házuk előtti lépcsőn.
- Hol van az apukád? - kérdezte. - Sose látom őt.
- Ja, hát ő nem lakik itt, csak itt szokott aludni.
Anélkül, hogy bűntudatot akarnék ébreszteni férfiolvasóimban, ki kell jelentenem, hogy túl sok édesapa csak aludni jár haza. Emiatt lemondtak felelősségükről, hogy vezetők legyenek, és befolyást gyakoroljanak gyerekeik életére.

Most nézzünk egy tanulmányt:
Kutatók egy csoportja meg akarta tudni, hogy mennyi időt tölt el egy átlagos középosztálybeli apa azzal, hogy játszik és foglalkozik a gyerekével. Néhány apát arra kértek, becsüljék fel az egyéves gyermekükkel naponta eltöltött időt. Válaszul 15-20 percet kaptak. A válaszok ellenőrzése végett a vizsgálatot végzők mikrofonokat erősítettek a kisgyermekek ruhájára, hogy azok felvegyék, amint a szülők a gyerekekhez beszélnek. Az eredmény megdöbbentő volt. Ezek a középosztálybeli apák a kisgyermekeikkel naponta átlagosan 37 másodpercet töltöttek!
Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok apára nem vonatkozik ez az eredmény.
Most ezt az eredményt hasonlítsuk össze egy másikkal: Az átlag iskoláskor előtti gyerek heti 30-50 órát tölt tévénézéssel. A korai fejlődés évei alatt, amikor a gyerekek olyannyira érzékenyek az őket ért hatásokra, édesapjuktól napi 37 másodpercet kapnak, míg heti 30-50 órát a kereskedelmi televíziótól! Ezek után feltegyük-e a kérdést, hogy honnan veszik a gyerekeink az értékrendjüket?

Pastor Creflo Dollar: Miracle Healing

Hillsong Conference 2010 SPECIAL GUEST: TD Jakes

TD Jakes Promo

2010. június 2., szerda

Chambers - IMÁDKOZVA VIZSGÁLD MAGAD

„A ti egész valótok, mind szellemetek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg . . ." 1. Thess. 5, 23

„A ti egész valótok . . ." A Szentlélek titokzatos munkája személyiségünknek azokban a rejtett rétegeiben folyik , amikhez mi nem férünk hozzá. A 139. zsoltár írója így könyörög: "Te vagy a kora reggelnek és késő éjszakának Istene, a hegycsúcsoknak és a tengereknek Istene. De Uram! Az én lelkemnek messzibb távlatai vannak, mint a kora reggelnek, mélyebb homálya, mint az éjszakának, nagyobb magaslatai, mint a hegycsúcsoknak és feneketlenebb mélységei a tenger mélyénél. Te, aki mindazoknak Istene vagy, légy az én Istenem! Én nem érem el lelkem mélységeit és magasságait. Cselekvéseimnek vannak olyan indítóokai, amelyeket nem tudok kinyomozni, vannak álmaim, amelyekről nem tudom, honnan jönnek. Vizsgálj meg engem, Istenem!"
Hisszük-e, hogy Isten mélyebbre hatol le bensőnkbe, mint mi magunk? "Jézus Krisztusnak . . . vére megtisztít minket minden bűntől." Ha ez a megtisztítás csak tudatos megtapasztalásunkig terjed, akkor Isten legyen hozzánk irgalmas ! A bűnben élő ember annyira eltompulhat, hogy már nincs bűntudata.
A bűntől való megtisztulásnak át kell járnia szellemünk mélységeit és magasságait, ha meg akarunk maradni a világosságban, amint Isten is a világosságban van, és akkor ugyanaz a Szentlélek táplálja majd szellemi életünket, aki Jézus Krisztus életét is táplálta. Csak akkor őriztetik meg egész valónk, mind szellemünk, mind testünk szeplőtlen tisztaságban és Isten szeme előtti feddhetetlenségben Jézus visszajöveteléig, ha áthatolt rajtunk Isten az Ő Szent Szellemének csodálatba ejtő szentségével.
Sohasem pihentethetjük meg elménket eléggé Istennek ezeken a hatalmas, mozdíthatatlan igazságain.