2011. február 28., hétfő

Az okkultizmussal kapcsolatos kifejezések 7.

Spiritiszta szeánszok

Olyan összejövetelek, amelyeknek az a célja, hogy a résztvevők médiumok segítségével kapcsolatot teremtsenek a halottak szellemeivel.

Varázslás

Olyan erő, amely fekete mágia alkalmazásával, szellemek irányítása révén képes események megváltoztatására, illetve emberek vagy helyzetek jó vagy rossz irányba történő befolyásolására.

Lélekutazás

A lélek a testen kívül mozog: képes fentről lenézni a testre és rövid távolságra eltávolodni. Kevésbé erőteljes, mint az asztrális kivetítés, bár hasonló természetű megtapasztalás.

Varázsige

Mágikus erő szolgálatba állítására alkalmazott varázsszó.

Spiritizmus (spiritualizmus)

Démonok megidézése és a szellemvilággal való kommunikáció – általában egy médiumon keresztül – abban a hitben, hogy a halottak tudnak kommunikálni az élőkkel.

Szellemi vezető

Egy médium vagy egy csatorna/közvetítő által ismert szellem, amely rendszeresen információt szolgáltat a „túloldal”-ról.

Jóslás könyvek találomra történő fellapozásából (Stichomancia)

A rhapsodomancia egyik változata.

Stigmák

A megfeszített Krisztus sebeihez hasonló jelek, amelyek természetfölötti módon megjelennek egy személy testén.

Babonák

Irracionális hiedelmek vagy gyakorlatok, amelyek valami ismeretlen, rejtélyes vagy elképzelt dologtól való félelemből származnak.

Asztaltáncoltatás

A jövendölésnek az a formája, amikor a szellemek természetfeletti módon mozgatnak egy asztalt.

Talizmán

Vésett tárgy, amely a benne hívők szerint mágikus erejével megvédi tulajdonosát, vagy pedig sikert hoz neki.

Tarotkártya

Okkult gyakorlat, amelynek során egy 22 lapból álló kártyacsomagot használnak fel jövendölés céljára. Minden egyes kártyalap képekkel ábrázolt jelentést hordoz, amelyek közül az egyik, a csontváz, a halált jelképezi.

Jóslás tealevélből

Jelek kiolvasása a teáscsésze alján maradt tealevél-maradvány mintájából.

Telekinézis

Tárgyak mozgatásának vagy irányításának képessége szellemi erők alkalmazása révén.

Harmadik szem

A szellemi látás szeme, amely állítólag a homlokon, a két természetes szem között helyezkedik el.


Transzcendentális meditáció

A hinduizmusban gyökerező vallásos rendszer. A hívők meditáció közben egy mantrát (titkos szót) ismételgetnek, amelynek során az agy állítólag a tudatosság legmélyebb szintjére kerül. A felébresztett kundalini erő ugyanaz a transzcendentális meditációnál, mint a jógánál.

Önkívületi állapot (Transz)

Az agy olyan állapota, amelyben a tudat pihen, a személy pedig megnyílik egy szellem irányítása számára.

Áthelyezés (Transzlokáció)

Egy személynek egyik helyről a másikra történő elmozdulása természetfeletti eszközök segítségével.

Vudu

A vallásos boszorkányság egyik formája, amely bizonyos rituálékat, áldozást, jövendölést és ritmikus táncot foglal magába. Követői számos istenséget imádnak, és mágia segítségével gyógyítanak betegeket vagy okoznak kárt, illetve halált egy áldozatnak bájitalok, ráolvasások, bábuk és különféle rituálék segítségével.

Fehér mágia

Olyan mágia, amelyet állítólag segítő, pozitív célokra használnak fel. Az igénybe vett szellemi erők azonban gonosz szellemek. A Biblia nem tesz különbséget a fekete és a fehér okkult praktikák között – mindegyiket elítélendőnek tartja.

Boszorkányság

Természetfeletti erők szolgálatba állítása fekete mágia gyakorlásának gonosz céljaira. A boszorkányok általában a nagy anyaistennőben és partnerében, Panban hisznek, szemben a sátánistákkal, akik a Sátánban hisznek és a Sátánt imádják.

Jóga

Az egyik legrégebbi fogalom a hindu vallásban. A jóga olyan utat jelent, amelyet az emberek a bennük lakozó isten megismerése céljából követnek. Szellemi tan, amelynek célja a test, a szellem és a lélek ellenőrzés alá vonása. Az indiai vallási hagyományban a cél a egyéni identitás elvesztése és az univerzális identitással való egyesülés, illetve a gerincoszlop alján lévő alvó kígyó kundalini erejének felébresztése.

Zodiákus

Az égbolt felosztása tizenkét állatövi jegyre. A zodiákus szó jelentése: „állatövek”. Az asztrológusok szerint az a jegy, amelyben egy személy született, alapvetően meghatározza a személy testfelépítését és jellemét.

Gyerekszáj

Hallgass mindig anyádra, mindenre, amit mond és arra is, milyen
hangnemben mondja!
Thomas, 7 éves

Manapság sokkal könnyebb nőnek lenni. Régen máglyán égették el őket.
Benedict, 5 éves

A férj az tulajdonképpen hasonló dolog mint az apa, csak kicsit többe kerül.
Nelly, 5 éves

Apukámnak vidékre kellett költöznie, ezért nekem lett egy új apukám, aki
itt marad a városban.
Selma, 7 éves

A szememet apukámtól örököltem, a hajamat pedig anyukámtól. A téli
dzsekimet pedig a szomszédoktól.
Sylvia, 7 éves

Az ember a családjának mindig elmondhatja amit gondol, és soha nem kell
attól félnie, hogy valaki ugyanazt gondolja.
Hakan, 6 éves

Abból, aki jó nevelést kap, jó gyerek lesz. Abból, aki rossz nevelést
kap, jó fej.
Tony, 6 éves

A fiúk nagyszájúbban születnek mint a lányok. A fiúk belsejében nagy
ordítás lakik, aminek ki kell szabadulnia. A lányok belsejében kis
dolgok vannak, nekik elég ha kicsit nevetnek és futkároznak.
Sofie, 8 éves

A barátnőimmel mindenről lehet beszélni. A fiúkkal is, de az nehezebb,
mert a szavak között annyi vihogás van.
Sofie, 6 éves

Kenneth Hagin: Képes vagyok

Mindenre van erőm a Krisztusban, Aki engem megerősít. FILIPPI 4,13.

Sok év eltelt azóta, hogy a gondjaimat az Úrra vetettem és — megvallom — bár alaposan meg lettem kísértve olykor, mégsem aggodalmaskodtam. Azóta nem reszkettem a félelemtől, azóta nem voltak rossz hangulataim. Bármi történt, sohasem csüggedtem el. (Sokan mondták már, hogy azért nem aggodalmaskodom, mert nincs elég józan eszem. Hála Istennek, van annyi megértésem a Bibliából, hogy ne aggodalmaskodjam!)
Az aggodalmaskodás volt az a bűn, amit a legnehezebben tudtam feladni. Az aggodalmaskodás a legnagyobb kísértés, amivel valaha szembe kerülsz. De ellenállhatsz neki, és okvetlenül meg is kell tenned.

A hústest a legveszélyesebb ellenséged. A hústest és a természetes emberi okoskodás arra akar rávenni és egyben korlátozni, hogy a saját képességeidben bízz. A körülményekre tekintesz, a hatásokra, a problémákra, a bajokra, a próbatételekre, a viharokra és a szelekre, és mindezek hatására azt mondod: „Én erre képtelen vagyok.”
A hit azt mondja: „Mindenre van erőm a Krisztusban, Aki engem megerősít.”

Megvallás: Én mindenre képes vagyok. Mindenre van erőm a Krisztusban, Aki engem megerősít.

2011. február 26., szombat

D.Prince: Róma levél 8. fejezet 6. rész

Fil. 3: 10-12. - Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához; Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus.

Pál nemcsak Jézus hatalmából, hanem szenvedéséből is részesülni akart. Ha Jézusnak szenvednie kell, akkor nekem is ott kell lennem. Az óemberem valóban tapasztalja meg a halált, annak érdekében kell szenvedni, hogy mindenképp eljuthassak a halálból való feltámadásra. Pál a test feltámadásra igyekezett, mert itt teljesedik be a megváltás.

Fil. 3: 20-21. - Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk; Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.

Sóvárogva várod az üdvözítőt? Amikor Jézus visszajön, a testünk megváltozik és hasonlóvá válik Krisztus testéhez.

Máté 19: 28. - Jézus pedig mondta nékik: Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem, az újjászületéskor, amikor az embernek Fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd tizenkét királyi székbe, és ítélitek az Izrael tizenkét nemzetségét.

Ez lesz a teremtett világ megváltása.

Máté 24: 8. - Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.

Egy új korszak fog ekkor megszületni.

Lukács 21: 28. - Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti váltságtok.

Itt is a teremtett világ megváltásáról van szó. Imádkoznunk kell ezért a célért és látnunk kell a jó jövőt.

8: 26-27. - Hasonlatosképpen pedig a Szellem is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Szellem esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.

Engedjük, hogy sokat imádkozzon bennünk a Szent Szellem. Engedjük át imáinkban a kormányt a Szent Szellemnek és imádkozzunk nyelveken. Az erőtlenség azt jelenti, hogy az értelmünk és az érzelmeink nem elegendőek ahhoz, hogy válaszoljunk erre a kihívásra. Együtt kell nyögnünk a teremtett világgal, csak nem tudjuk hogyan kell. Gyakran nem tudjuk miért és hogyan imádkozzunk, vagy ha tudjuk is, nem tudjuk igazán szívünkön viselni azt a kérdést. De a Szent Szellem eljön és kezébe veszi a dolgokat. A Szent Szellem soha nem alszik benned, soha nem jön zavarba, mindig tudja hogyan kell szembenézni a helyzettel, és mindig elmondja a megfelelő imádságot.

8: 28-30. - Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és akiket elhívott, azokat meg is igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.

Csak azok mondhatják el, hogy minden a javukra válik, akik szeretik Istent, akiket Isten elhívott és akik Isten céljai szerint járnak. Ha szereted Istent és Ő elhívott téged, de nem az Ő céljai szerint jársz, akkor Isten tesz valamit, hogy megállítson téged. Ez is a te javadat szolgálja, még akkor is, ha ez nem látszik. Amikor Isten gyermekei letérnek az útról, akkor Isten akadályokat állít eléjük, melyeken nem képesek áthatolni. De az az ideális, ha őszintén és hitben járunk Isten céljaiban, amire Isten elhívott minket, utána teljesen mindegy, hogy mi történik, lehet hogy katasztrófának látszik, tudjuk, hogy Isten a mi javunkért engedte meg. A biztonságérzet valódi alapja Isten örökkévaló tervének megértése. Az első dolog amit meg kell értenünk, hogy ez nem belőlünk fakad, hanem Istentől származik és Isten soha nem kezdett bele olyasmibe, amit ne lenne képes befejezni. Nem arra vagyunk eleve elrendelve, hogy üdvözüljünk, hanem arra, hogy hasonlókká legyünk Jézus Krisztushoz.

Az első állomás Isten programjában, hogy Isten már eleve ismert bennünket.

I. Péter 1: 1-2. - Péter, Jézus Krisztusnak apostola, a Pontusban, Galátziában, Kappadóciában, Ázsiában és Bithiniában elszéledt jövevényeknek, Akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a Szellem megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen.

Nem tudatlanságban cselekszik, nem kísérletezik, hanem előre tud minket. Tudja hogyan kell bánni velünk, hogyan tudja véghezvinni a ránk vonatkozó tervét. Még mielőtt Isten teremtett volna bármit is, már ismert minket.

Kenneth Hagin: Aggodalmaskodás

…Ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől… MÁTÉ 6,25.

Röviddel azután, hogy újjászülettem, megígértem Istennek: „Semmiben sem fogok kételkedni, amit olvasok a Te Igédben, és alkalmazni fogom az Igét a gyakorlatban.”

Minden világosság és áldás volt az Igében addig, amíg el nem jutottam a Máté 6,25-höz. Megtudtam egy széljegyzetből, hogy a görög szöveg így szól itt: „Ne nyugtalankodjatok a holnap felől.” Az utalások szerint Isten azt mondja: „Ne aggódjatok.” Én azonban tele voltam aggodalommal! Nem elég, hogy félhalott voltam a szívbetegségem miatt, számíthattam rá, hogy az aggodalmaskodás előbb-utóbb a sírba visz! „Uram — mondtam —, ha nekem aggodalmaskodás nélkül kell élnem, akkor belőlem nem lehet keresztény!” Hirtelen minden sötétnek, homályosnak tűnt, nem tudtam világosságot venni az Igéből. Gyötört a lelkiismeretem, mert a gyakorlatban nem alkalmaztam az Igét.
Végül 1933. július 4-én este 6 órakor minden gondomat átadtam az Úrnak. Azt mondtam: „Uram, bocsásd meg, hogy aggodalmaskodtam, hogy tele voltam nyugtalansággal, hogy félelmeim voltak, hogy sajnáltam magamat. Ettől a naptól fogva, mivel most megbocsátottad ezt nekem, megígérem Neked, hogy ameddig csak élek, nem aggodalmaskodom.”

Megvallás: Nem aggódom a holnap felől. Nincsenek aggodalmaim, nincsenek gondjaim, azokat átadtam Istennek, ezért soha nincsenek rossz hangulataim. Sohasem csüggedek el!

KÉPMÁS

Kenneth Hagin: Rábízni


Hagyd az Úrra a te útjaidat, és bízzál benne, majd Ő teljesíti. ZSOLTÁR 37,5.


A King James Biblia széljegyzete szerint: „Bízd a te utadat az Úrra.” Vesd, hagyd, bízd rá. Egyszerűen vesd a gondjaidat, terheidet, problémáidat, aggodalmaidat Istenre. Ugye, az Ige azt mondja, hogy ezt nekünk kell megtennünk?
Isten nem fog téged megszabadítani a gondjaidtól. Van, aki mindig azt kéri tőlem: „Kérlek, imádkozz, hogy az Úr megkönnyítse a terhemet.” Isten nem ezt teszi, Ő megmondta, mit tégy a terheiddel. Ha te nem teszed meg, semmi sem történik velük.

A mai szöveg egyértelmű alanya Te vagy. Te hagyd az Úrra az utadat. Te vesd minden gondodat az Úrra. Sokan azért nem kapnak választ, mert nem Isten Igéjével összhangban imádkoznak. Nem azt teszik a gondjaikkal, nehézségeikkel, aggodalmaikkal, és más egyebekkel, amit Isten mondott. Nincs értelme imádkozni a gondjaid felől, ha nem teszed meg, amit Isten mond.
Képes vagy megtenni azt, amit Isten mondott, hogy tedd meg.

Megvallás: Én az Úrra hagyom az én útjaimat. Őbenne bízom. Ő pedig beteljesíti.

2011. február 25., péntek

Francine Rivers könyvek


A keresztény könyvkiadók hosszú rábeszélés után, végre rászánták magukat, hogy regényeket adjanak ki!
Jó hír, hogy szerencsére az egyik legnépszerűbb és legsikeresebb szerzőnő - Francine Rivers - könyveit választották, amelyek nyugaton óriási sikert könyvelhettek már el.

A sort a "Kegyelem eredete" (Lineage of Grace) sorozat első része nyitja, amely Támár csodálatos történetét dolgozza fel: Leleplezett (Unveiled) címmel.

A sorozat második része pedig: Áron történetét mutatja majd be... a könyv címe "A Főpap" lesz.

Mindkét könyv most idén májusban fog megjelenni a Harmat kiadó gondozásában.

Francine Rivers regényei főszereplőit az Ószövetségből választja, akiknek bemutatja életét páratlan irodalmi szépséggel és tehetséggel. Rivers a jól ismert bibliai történetek regényesített változatainak a kiváló mestere. Könyvei két célt szolgálnak: egyrészt történetei által még jobban megismerhetjük a bibliai szereplő(k) hitét, kitartását és kapcsolatát az Úrral. Másrészt kiváló ajándékkönyv lehet olyan ismerőseink számára, akik ritkán vennék a kezükbe a Bibliát. De egy ilyen izgalmas és szívbemarkoló igaz történet inspirálhatja őket, hogy többet akarjanak majd olvasni a Bibliából, más szereplőkről is bátran olvassanak!

Kenneth Hagin: Döntés

Minden gondotokat Őreá vessétek, mert néki gondja van reátok.

1PÉTER 5,7.


Gondjaitok egészét (minden nyomasztó gondotokat, minden aggodalmatokat, minden problémátokat, egyszer és mindenkorra) Őrá vessétek, mert Ő gondoskodik rólatok, szeretetteljes gyengédséggel és nagy figyelemmel viseli gondotokat. 1PÉTER 5,7. (Amplified)


Sokakat — úgy tűnik, — megvigasztal az a gondolat, hogy Isten tud róluk, és átlátja helyzetüket, de továbbra is ragaszkodnak a gondjaikhoz. Így sohasem szabadulnak meg gondjaiktól.
Nem elég tudni, hogy Isten megért minket és törődik velünk. Ha meg akarsz szabadulni a gondjaidtól, tedd azt, amit Isten mondott: Vesd minden gondodat, minden aggasztó problémádat, minden terhedet egészen az Úrra, mert Ő gondoskodik rólad.

Ez nem olyan, amit minden nap meg kell tenned. Ha megteszed, az egyszer és mindenkorra szól, és megszabadítja gondjaidtól — mert átadod gondjaidat az Úr kezébe.
Én már megtettem. Az én gondjaim Istennél vannak. Ő találja meg a megoldást minden problémámra, és Ő munkálja ki a megoldást is. Én meg csak dicsérem Őt, mialatt Ő munkálkodik! Isten végzi a munkát, én pedig dicsérem Őt.

Megvallás: Én a gondjaimat — minden nyomasztó terhemet, minden aggodalmamat, minden problémámat, egyszer és mindenkorra Istenre vetettem.

2011. február 24., csütörtök

Joel Osteen - Tudatosítsd, mid van! (feliratos)

http://www.uzenetek.com


Ószövetség áttekintése 3.

1 Krónikák
• A Krónikák két könyve összefoglalja Dávid és Salamon uralkodásának eseményeit
• Nemzetségtáblák 1Krón 1-10
• Dávid 1Krón 11-21
• A Templom 1Krón 22-29

2 Krónikák
• Salamon, templomépítés 2Krón 1-9
• Júdai, déli királyok 2Krón 10-36

Ezsdrás
• Círusz Perzsa király hazaengedi a zsidókat a Babiloni fogságból Ezsd 1
• A templom újjáépítése Ezsd 2-6
• Ezsdrás munkája Jeruzsálemben Ezsd 7-10

Nehémiás
• Jeruzsálem falai újjáépülnek (ie. 450) Neh 1-7
• A vallási élet megújítása Neh 8-13

Eszter
• A Perzsa királynőt elvetik, Eszter lesz a királynő Eszt 1-2
• A zsidók elpusztításának terve, Eszter közbelépése Eszt 3-8
• A zsidók győzelme Eszt 9-10

Jób
• Előszó: Jób és Sátán Jób 1-2
• Jób és 'barátai' Jób 3-37
• Isten szól Jóbhoz Jób 38-41
• Jób bűnvallása és szabadulása Jób 42

Zsoltárok
• Izrael imádságos és énekeskönyve
• 73 Dávidé
• 12 Ászáfé Zsolt 50 73-83
• 11 Korah fiaié Zsolt 42 44-49 84 85 87 88
• 2 Salamoné Zsolt 72 127
• 1 Mózesé Zsolt 90
• 1 Hémáné Zsolt 88
• 1 Étáné Zsolt 89

Példabeszédek
• Salamon és más bölcsek mondásainak, élet-szabályainak és intéseinek gyűjteménye.
• Salamoné Péld 1-29
• Aguré Péld 30
• Lemuélé Péld 31

Prédikátor
• Bevezető: Minden hiábavaló Préd 1
• A téma kibontása Préd 2-12
• "Megvan az ideje..." Préd 3
• Befejezés Préd 12,13-14

Kenneth Hagin: Krisztus benned

A Krisztus tibennetek van, a dicsőségnek ama reménysége. KOLOSSÉ 1,27.
A Szent Szellem ereje által a Krisztus tebenned lakik. Kisebb ma valamivel is Krisztus benned, mint amikor a földön járt?

Nem! Ő ugyanaz a Krisztus. Még mindig megvan a teljes ereje! Még mindig megvan minden képessége! Még mindig megvan a csodatévő ereje! Még mindig mindenre képessé tud tenni téged!

És a Krisztus benned van! Neked csak azt kell megtanulnod, hogyan engedd át neki a terepet.

Valaki mondta egyszer Smith Wigglesworth-nek:

— Ön nem akárki, Önnek bizonyára valami nagy embernek kell lennie!

— Nem — felelte Ő — csupán nem felejtem el, amit az Ige mond: „Nagyobb Ő, Aki bennem van, mint az, aki a világban van.” Egyszerűen tudom, hogy a nagyobb végzi el a munkát.

Hogyan tudod Krisztus erejét felszabadítani magadban? Hogyan tudod munkára fogni a nagyobbat? Hit által teheted meg.

Megvallás: Krisztus bennem a dicsőség reménysége. Krisztus énbennem lakik — minden képességével és minden dicsőségével. Krisztus már legyőzte az ellenség minden erejét, és bennem él. Én felszabadítom Őt, és aszerint cselekszem, hogy Ő bennem van. Megengedem, hogy Ő munkálkodjon az én hitem alapján.

2011. február 23., szerda

Kenneth Hagin: A harc az Övé

Ne féljetek, és ne rettegjetek, …mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. 2KRÓNIKA 20,15.


Én hiszem, hogy a nagyobb bennünk él, ha már újjászülettünk. (1Ján. 4,4) Hiszem, hogy Jézus nagyobb, mint az ördög. Tudom, hogy Isten Igéje ezt mondja. Ezért ennek az igazságnak az alapján kell cselekednem. Így válik ez valósággá, akkor kezd a nagyobb munkálkodni az érdekemben.
Addig, amíg minden erőmmel én próbálom megvívni a harcot, a nagyobb nem tud harcolni értem. Ily módon nincs hasznomra sem az, hogy a nagyobb bennem van, sem az, amit Ő már megtett értem. Ezért ne próbáld logikailag kikövetkeztetni a helyzet megoldásait. Te csak nyugodtan feküdj le aludni, bármilyen helyzetben is lennél.

Pásztorkodásom éveiben, majdnem minden gyülekezet, ahova elküldött az Úr, teli volt problémával. Különösen az egyik; azt senki sem akarta pásztorolni. Mielőtt megkerestek volna, Isten már foglalkozott velem ezzel kapcsolatban, így elvállaltam a pásztorlást.
Nekem semmi gondom nem volt ezzel a gyülekezettel. A gyülekezetet és a problémáit átadtam a Nagyobbnak. Azt mondtam: „Én egyáltalán nem aggódom miattuk.” Komolyan gondoltam, hogy akkor sem fogok aggódni, ha a diakónusok ököllel verik egymást a gyülekezeti ház udvarán. Nyugodtan végignézem, ahogy ütlegelik egymást, aztán együtt imádkozunk, és majd rendezik soraikat, hogy tovább tudjunk járni Istennel.

Megvallás: Én nem vagyok hajlandó harcolni. A harc nem az enyém, hanem Istené. Ő a Nagyobb, én pedig munkára fogtam Őt saját érdekemben, azzal, hogy ismerem az Igéjét és azzal, hogy ennek igazsága alapján cselekszem.

2011. február 22., kedd

Kicsit várni kell és elindul :-)

D.Prince: Róma levél 8. fejezet 5. rész

8: 18. - Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik.

II. Kor. 11: 23-28. - Krisztus szolgái-e? (balgatagul szólok) én még inkább; több fáradság, több vereség, több börtön, gyakorta való halálos veszedelem által. A zsidóktól ötször kaptam negyvenet egy híján. Háromszor megostoroztak, egyszer megköveztek, háromszor hajótörést szenvedtem, éjt-napot a mélységben töltöttem; Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyó vizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis testvérek közt; Fáradságban és nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom, az összes gyülekezetek gondja.

Miért panaszkodsz testvérem? Milyen nehéz a terhed Páléhoz képest? Pál azt mondta, hogy az ő szenvedése könnyű. Pál azért tudott így viszonyulni a szenvedéshez, mert látta a dicsőséget. Ha a szemünk elől tévesztjük a dicsőség látványát, semmi hasznunk nem lesz a szenvedésből.

II. Kor. 4: 17-18. - Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk; Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.

A szenvedés tehát kimunkálja benned Isten céljait, ha a láthatatlan dolgokra nézel.

8: 19. - Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.

Nem vagyunk egyedül a szenvedésben, az egész teremtett világ szenved a bűneink miatt. A teremtett világ megváltására csak utánunk kerülhet sor, tehát az egész teremtett világ ránk vár. Arra vár, hogy megjelenjünk dicsőséges testünkben.

Zsoltár 96: 11-13. - Örüljenek az egek és örvendezzen a föld; harsogjon a tenger és minden benne való! Viduljon a mező és minden, ami rajta van; örvend akkor az erdő minden fája is, Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, mert eljön, hogy megítélje e földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.

A tengerek, a fák, az állatok éberen várják az Úr eljövetelét, miközben az Egyház alszik.

Zsoltár 98: 7-9. - Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet; megítéli a világot igazsággal és a népeket méltányossággal.

Amikor az Úr visszajövetele közel lesz, a tengerek zúgni fognak és ez megrémíti a hitetleneket. A folyók tapsolni fognak, a hegyek közösen fognak örülni, mert tudják, hogy jön vissza az Úr. Pál felhívja a figyelmet az egész teremtett világra.

8: 20-21. - Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.

A teremtett világ csak azt követően fog megszabadulni, miután Isten gyermekei eljutottak a teljes szabadságra és dicsőségre.

I. Mózes 3: 17-18. - Az embernek pedig mondta: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban. Tövist és bogácskórót teremjen tenéked; s egyed a mezőnek füvét.

Az ember az egész Föld sáfára volt, felelősséggel tartozott érte Istennek, és bukása katasztrófát zúdított mindenre, amiért felelős volt. A szülők felelősek a gyermekeikért és ha kudarcot vallanak velük szemben, akkor azt a gyerekek is megsínylik. Ugyanez történt az ember bukásakor a Földdel. Az átok 2 jele: a tövis és a bogáncs. Jézus hozhatja el a megváltást az átok alól. Jézusra töviskoszorút raktak és bíborszínű palástot raktak rá, ami a bogáncsnak a színe. Ez volt Isten jele arra nézve, hogy Jézus megváltja a Földet az átok alól. De ez csak az ember teljes megváltása után valósul meg.

8: 22-25. - Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. Nemcsak ez pedig, hanem maguk a Szellem zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását. Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert amit lát valaki, miért reméli is azt? Ha pedig, amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk.

A Szent Szellem bennetek nemcsak a személyes problémátokért sóhajtozik, hanem a teremtett világ megváltásáért is. Nem úgy viselkedünk, mint akik sáfárok a Föld felett, hanem kapzsi módon kizsákmányoljuk azt. De nekünk, akikben Isten Szelleme van, együttérzőbbnek kell lennünk a Föld iránt. A feltámadáskor Isten megváltja a testünket. A keresztény életnek nem azzal van vége, hogy elmegyünk a Mennybe, ez csak az utazás egyik állomása. A keresztény élet vége és célja a feltámadás, és csak akkor lesz teljes a megváltásunk.