2013. június 16., vasárnap

Dave Hunt - A hét hegyre épült város 13.

Több vért ontottak, mint a pogányok

A pogány Róma sportot űzött abból, hogy több ezer keresztényt és zsidót dobott az oroszlánok elé, égetett meg vagy ölt meg más módszerekkel. Mégis, a „keresztény” Róma ennél sokkal több keresztényt és zsidót mészárolt le. Az inkvizíció áldozatai mellett ott voltak a hugenották, az albigensek, a valdensek és más keresztények, akiket meggyilkoltak, megkínoztak és százezrével küldtek a máglyára, egyszerűen csak azért, mert nem voltak hajlandók alávetni magukat a római katolikus egyháznak, ROMLOTTSÁGÁNAK, eretnek dogmáinak és gyakorlatának, hanem lelkiismeretükre hagyatkozva, Rómától függetlenül próbálták követni Jézus és az apostolok tanításait, és ezért a „bűnükért” megrágalmazták, üldözték, bebörtönözték, megkínozták és lemészárolták őket.

Miért is kellene Rómának bocsánatot kérnie ezért a holokausztért, vagy miért is ismerné el azt, hogy ezért ő maga a felelős? Senki nem szólítja fel arra, hogy ezt megtegye. A protestánsok mára már elfelejtették azt a több százezer embert, akiket máglyán megégettek, mert elfogadták Jézus egyszerű evangéliumának üzenetét, és nem voltak hajlandók elismerni a pápa fennhatóságát. Furcsa módon a protestánsok ma már Rómát kereszténynek tekintik, miközben Róma ahhoz ragaszkodik, hogy a „kiszakadt testvérek” őhozzá térjenek meg!

Sok teljes evangéliumi vezető feltett szándéka, hogy együttműködjön a római katolikusokkal abban, hogy az egész világ 2000-re meghallja az evangéliumot. Nem akarnak hallani semmilyen „negatívumról”, azokról az embermilliókról, akiket a katolikus egyház megkínoztatott és megöletett - jóllehet ma irántuk tiszteletüket fejezik ki és nem vesznek tudomást arról a tényről sem, hogy Róma a szent cselekedetek által való üdvösség hamis evangéliumát hirdeti.