2019. október 31., csütörtök

Németh Sándor - A halál nem méltó az ünneplésre

Amikor az emberek a halál felé fordulnak, rengeteg okkult tevékenység zajlik, halotti szellemekkel kerülnek közösségbe. Isten népe átment a halálból az életbe, ezért nem kérhetünk a halottak közül információt, hanem bizalommal fordulhatunk az Úrhoz. Másképp könnyen démonizálódhatnak az okkultizmussal foglalkozók, elkezdik gyötörni őket és problémákat okoznak. A sámánizmus kultúrája erről szól, és még nem lehetett ezt Magyarországról teljesen kiszorítani sajnos. A jó sors ugyanis nem az elköltözött rokonok szeszélyeitől függ! Nem a sírok ápolásával van gond, hanem a halálkultusszal, ami telhessen ellentétes a keresztény világnézettel.

2019. október 29., kedd

Az angyalok 3.

70 angyalfejedelem. Ez a mi viszonylatunkban fontos, mert a föld fölött ennyi uralkodik. 1 jó angyal van csak közülük, 69 sajnos rossz.

5 Mózes 32,8-9. "Mikor a Felséges örökséget osztott a népeknek: mikor szétválasztotta az ember fiait: megszabta a népek határait, Izrael fiainak száma szerint."

1 Móz 9. : Noé leszármazottai, itt van 70 ősatya, akiktől minden nemzet származik. A föld nemzetei 70 ősnemzetre vezethető vissza. Ezek felett gonosz angyalok uralkodnak, csak Izrael felett uralkodik Mihály.

Kol 1,15-16. "Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremténynek előtte született; Mert Ő benne teremtetett minden a mi van a mennyekben és a földön, láthatók, és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: mindenen Ő általa és Ő reá nézve teremtettek."

A biblia nem anyagi és szellemi világról beszél, hanem látható és láthatatlan világról. A láthatóság az emberi szemhez van kötve.
- Királyi szék: 24 vén. Uralkodás. Bejutnak hozzájuk információk, és döntenek. Pl. Szodoma esetében feljutott egy hír hozzájuk. Ekkor leküldtek két angyalt, hogy ellenőrizzék az információt. Tehát nem hoztak automatikusan döntést, le kellett ellenőrizni a hír valódiságát.
- Uraságok, uralmak, uralom, tekintély (küriotész: ez egy személytelen valóságot takart, nem személyre utal. Feltételezhető, hogy olyan hatalmi szint, amit betölthetnek emberek mint pl. egy miniszteri szék, ahol lehet mindig más ember). Ez alatt a szeráfokat kell érteni egyébként.
- Fejedelemségek (arkhé: fejedelmek, vezetők). Ezt az Efézus 6 is megemlíti, valószínűleg ezen a szinten történt meg a lázadás. Ezen a szinten van a 70 nemzet angyala. Van még több ilyen arkhé angyal, csak 70 olyan, aki a földön uralkodik. Ezek között is vannak kiemelkedőek, Mihály és Gábriel. Ők arkangyalok (arkhelosz).
- Hatalmasságok, hatalmak (exkuszia).

Efézus 1,21 és 6,11 összehasonlítása
Efézus 1,21. "Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is."

Fejedelemségek és hatalmasságok után erők és uraság vannak.

Efézus 6,12. "Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak."

Fejedelemségek, hatalmasság, majd ez élet sötétségének világbírói, és gonoszság szellemei is vannak említve.

Erők: dünamisz, (6) világbírók: hogy mit csinálnak, bíráskodnak kényszer alkalmazásával
Uraságok: gonoszság szellemei amelyek a magasságban vannak.
- Arkhé (70 angyal) hozza meg a döntéseket, jogalkotás. (gazdaság, kultúra, vallás – cél, hogy elidegenítsék az embereket Istentől).
- A miniszterek érvényesítik a törvényeket, ezek az exkuszia feladatai, ezek a hatalmasságok (a jogérvényesítés terhe és feladata).
- A végleges érvényesítés a rendőrség, katonaság feladata, ez az erő, a dünamisz, aki megvalósít, majd jönnek a levegőbeli hatalmasságok (tisztek, altisztek, katonák). Itt nem a démonok szintjéig megy le az Ige.

Nekünk ezek ellen van harcunk. Jézus tulajdonképpen exkúsziát és dünamiszt adott nekünk (erőt és hatalmat), ezt használhatjuk az exkúszia és dünamisz szintjén is, különben nem tudjuk érvényesíteni az Isten országának uralmát. Démonokkal való tusakodást nem kéne nagy ügynek tekinteni, nem kéne tőlük félni. Nagyobb rangokkal szemben kaptál erőt. Nem kéne a nyomás miatt problémát csinálni. A démonokat űzd ki magadból te.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2019. október 28., hétfő

Frank Hammond történetei 7.

A LENGYEL DÉMONOK ANGOLUL BESZÉLNEK!

Lengyelországban, Wislában szolgáltunk egy ifjúsági táborban. John Edwards és Robert Ferguson kísért el engem erre az útra, mindketten Angliából jöttek. Öt fiatalember egy napos késéssel érkezett meg a konferenciára, éppen ebédidőben. Úgy intéztük, hogy a mi asztalunkhoz kerüljenek a tolmáccsal együtt. Egyikük sem beszélt angolul, mi pedig nem beszéltünk lengyelül.

Miután mind az öten jelezték, hogy szabadításra van szükségük, úgy döntöttünk, hogy ott rögtön szolgálunk feléjük. Miközben folyt a szabadítás, az egyik fiatalember, akár az angolna, fürgén lesiklott a székéről, és bebújt az asztal alá. Robert bemászott utána az asztal alá, és továbbra is azt parancsolta a démonoknak, hogy távozzanak. Egyszer csak Robert feje kibukkant az asztal alól, és izgatottan, angol akcentussal, azt mondta:

- Ez a fickó angolul szid engem!

A fiatalember egy szót sem beszélt angolul, a démon azonban annál jobban!

A SZEMINÁRIUMON HAMIS DOKTRÍNÁT TANULT

1975-ben, egy évvel a Disznók a szalonban című könyvem megjelenése után Ida Mae-vel együtt meghívtak bennünket, hogy tartsunk előadást a szabadításról a Pittsburgh Karizmatikus Konferencián, amelyet a Duquesne Egyetem kampuszán tartottak. Az esti szolgálaton résztvevők száma elérte a nyolcezer főt, ezért Ida Mae-t és engem felkértek arra, hogy szolgáljunk azok felé, aki szeretnének megtérni, Szent Szellem keresztséget venni vagy szabadításra van szükségük.

Az utolsó sorban álló, aki a szolgálatra várt, papi gallért viselt. Anglikán pap volt. Azt mondta, hogy a másik szolgáló hozzánk irányította, mert olyan jellegű problémája van. Miután elmondta, mit szeretne, ha Isten cselekedne az életében, mi azt mondtuk, hogy akkor szabadulásra van szüksége. Nem igazán volt ismerős számára a szabadítás fogalma. Egyszerűen fogalmazva elmondtuk neki, hogy démonokat űzünk.

- Én nem hiszek a démonokban! – tiltakozott. – Én szemináriumba jártam, és nekünk azt tanították, hogy amikor Jézus a démonokról beszélt, csak azért tette, hogy alkalmazkodjon az emberek hitvilágához.

Arra kértük, engedje meg, hogy megszólítsuk a démonokat. Ha nincs benne démon, nem történik semmi, de van benne, akkor az ki fog jönni. Annyira szüksége volt a segítségünkre, hogy elfogadta a kérésünket.

Amikor az első démont megcéloztuk, a papot azonnal megragadták a szellemek. Nem tudta mozgatni sem a kezét, sem a lábát, és nem tudott megszólalni. Teljesen olyan volt, mint aki megbénult. Ekkor szólalt meg a hangosbemondó:

- Kérjük, azonnal hagyják el az épületet. Ha valaki öt percen belül nem távozik, itt kell töltenie az éjszakát, mert az épületet bezárjuk. Ismétlem, azonnal hagyja el mindenki az épületet!

Mivel a pap képtelen volt lábra állni, megkértünk néhány férfit, hogy segítsenek kicipelni őt az épületből, keresztül az egész kampuszon, fel a szobájába, ahol lakott. Az őr furcsán nézett minket, ahogyan vonszoltuk az úton, de nem szólt semmit. Talán azt gondolta, hogy szegény fickó csak alaposan leitta magát. Végre eljutottunk a lifthez, és felvittük a hetedik emeletre.

A következő két órában kiadós szabadulásban volt része. Végre szabad volt!

-Mennyi az idő? – kérdezte.

Éjjel egy óra volt.

-Azonnal mennem kell! – kiáltott izgatottan. – Kilencre a templomban kell lennem, és nyolc órás út vár rám. Éppen oda fogok érni. Azt azonban már tudom, mit fogok mondani a gyülekezetnek. Két dolgot tanultam meg ezen a konferencián: megtanultam, hogy Jézus mennyire valós személy, és azt is megtanultam, hogy az ördög is az, és ezt fogom az embereknek elmondani!

Fordította: Berényi Irén

2019. október 24., csütörtök

NORVEL HAYES sikeres üzletember és nemzetközileg elismert bibliatanító, aki több keresztény szolgálatot alapított az Egyesült Államokban és másutt. A New Life Bible College elnevezésű intézményt 1977-ben hozta létre Clevelandben, Tennessee államban; ennek a bibliaiskolának az istentiszteleteiből nőtt ki a New Life Bible Church egyházközössége. Norvelt nemzetközi porondon is számon tartják Isten Igéjét dinamikus módon megvilágító tanításai révén. Élete nagy részét világszerte tanítással és azzal töltötte, hogy gyülekezetekben, egyetemi tantermekben, konferenciákon és szemináriumokon Isten szabadító és gyógyító erejével szolgáljon.

Részlet a könyvből:

1971-ben, amikor Amerika-szerte gyakoriak voltak a zavargások az egyetemeken, az Úr Szelleme azt mondta nekem, hogy menjek el a Howard Egyetemre Washington D.C-be. A hallgatók az összes széket lehordták a hálóhelységekből a földszinti főbejárathoz, és eltorlaszolták velük a kaput, így senki nem léphetett be a campus területére. Azonban az Úr mégis azt mondta nekem, hogy menjek el oda, tehát elmentem. Évekig foglalkoztam egyetemi hallgatókkal, ezért elcsíptem egy gépet a Tennessee állambeli Chattanoogából Washington D.C-be. A repülőtérről taxival jutottam el a Howard Egyetem igazgatósági épületéig. Becipeltem a csomagomat, és megszólítottam a recepcióst: 
„Norvel Hayes a nevem – mondtam –, és Tennessee-ből jöttem. Maguknál van lelkész? Isten szólt hozzám, hogy jöjjek el ide.” 
„Igen, hadd kerítsem elő Short tiszteletest – felelte a hölgy, és visszatért a lelkésszel az oldalán. „Norvel Hayes-nek hívnak – mondtam – Isten mondta, hogy jöjjek ide.”  
Rám nézett, és így szólt: „Elhiszem magának! Hol szállt meg?” 
„Most szálltam ki a repülőtéri taxiból – feleltem – majd nézek valami motelt a környéken.” 
„Nem, mi biztosítjuk a szállását – mondta. – Úgy hiszem, az Úr küldte ide.” 
Aztán megkérdezte tőlem, volna-e kedvem öt katolikus pappal együtt lenni a szállón. 
„Miért ne?” – mondtam. Úgy véltem, jó muri lesz. Short tiszteletes elvitt a szállásra, és ezt mondta: „Szívesen látjuk itt, maradjon, ameddig akar. Azért van itt üres ágy, mert az egyik pap elhunyt benne.” 
„Nos, én nem fogok, dicsőség Istennek örökké! – mondtam. – Küldetésem van itt, de hogy mi, azt nem tudom.” 

Úgy volt, hogy két-három napig Pat Boone tartja majd a kollégiumi istentiszteleteket, de valami történt, és Pat nem tudott eljönni. Az egyetemi személyzet megkérdezte tőlem, hogy beszélnék-e én helyette. „Persze, ha így akarják” – feleltem. Közölték velem az istentisztelet időpontját. Mire odaértem, a terem zsúfolásig megtelt emberekkel. Több száz hallgató várt rám. Leültem az előadó helység emelvényén két fekete szolgáló társaságában. Mielőtt bemutattak volna, fölhívtak egy fiatalembert, hogy szólót énekeljen. Miközben énekelt, rám szállt Isten Szelleme, és sírni kezdtem. Sírás közben látomást kaptam Istentől. Négy szelet láttam leereszkedni valahonnan fentről a Mennyből. Nem tudtam, hogy van négy szele Istennek. Az egyik keletről jött, a másik nyugatról, a harmadik északról, és a negyedik délről. Mind a négy szél különböző irányból érkezett a Mennyből. Forgószélszerű volt mind a négy, Isten látnom engedte őket. A négy szél frontálisan lecsapott, nagy erővel érkezve onnan fentről. Van valami a szél körül, amin Isten egyszerűen áthatol, és Isten Szelleme úgy jön, mint a szél. Nem tudod, honnan, csak ott van. Elindul a szél, de az rejtély, hogy honnan érkezik. 

Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre. 1Korinthus 2:7 

A négy szél egyetlen nagy forgószélben egyesült, és lezúdult a földre. Akkor az Úr hangja szólt hozzám, és ezt mondta: „Így fog eljönni az ébredés a földre – mint a szél, nagyon hirtelen, a Mennyből. Senki nem fogja látni, egyszerűen csak jön. Nagyrészt fiatalokat használok majd az ébredés begyújtására; fiatalok által indítom el.” Még mindig ott ültem sírva, miután ezt mondta. A dal végéhez sem ért az énekes, amikor ismét szólt hozzám az Úr: „Amint befejezte, állj fel! Lépj a mikrofonhoz, és prófétálj arról, amit most láttál és hallottál! Fiam, prófétáld, amit láttál és hallottál!” Amikor az énekes a dal végére jutott, felálltam a székről, félig botladozva, félig sírva, és kezembe vettem a mikrofont. A hallgatóság nagy figyelemmel kísért. Kinyitottam a számat és prófétálni kezdtem arról, hogy mit láttam lejönni a Mennyből. Prófétáltam a négy szélről, hogy ébredést hoznak a földre, és hogy Isten fiatalokat használ majd ebben. Pontosan azt prófétáltam, amit láttam, és amit az Úr mondott nekem. Prófétálás közben úgy éreztem, mintha fürdőt vennék ott belül. Tehát átadtam a próféciát a Howard Egyetem kollégiumi istentiszteletén, és az emberekből kitört az öröm. Valósággal ujjongtak! Sokan a lábukra állva sírtak és örültek egyszerre. 

Másnap reggel éppen reggeliztem az egyetem kávézójában. Shaw tiszteletes meglátott és odaült az asztalomhoz. Soha nem felejtem el, amíg élek. Így szólt hozzám: „Mr. Hayes, magát az Úr küldte ide. Az Úr küldte ide erre az egyetemre.” 
„Igen, tudom, Ő küldött” – mondtam. 
„Az egyetem igazgatósága soron kívüli megbeszélést tartott ma reggel – mondta. – A tegnap átadott próféciája annyira felindította őket, hogy úgy döntöttek, néhány keresztény fiúnak az egyetemről kiutalnak egy kis pénzösszeget, hogy ott összejöveteleket tartsanak, és igyekezzenek véget vetni a zavargásnak és lecsendesíteni a hallgatókat. Tisztában vannak vele, hogy magát Isten küldte ide, hogy elmondja azt a próféciát. Úgy hiszik, hogy ilyen légkörben, és mert a hallgatók úgy reagáltak a beszédére, amikor megszólította őket, hogy Isten a válasz; Ő fog békét teremteni az egyetemen. Azt akarjuk, hogy még több istentiszteletet tartson.” „Teljes mértékben Isten küldte ide, hogy elmondja azt a próféciát” – tette hozzá. 
„Ó, elhiszem, most már elhiszem – mondtam. – Amikor ide jöttem, nem tudtam, miért jövök, de Isten tudta.” Ez 1971-ben történt, és ezt a próféciát 14 éven át megemlítettem a tanításaimban. Olykor ezt is közöltem az emberekkel, miközben közreadtam: „Ébredés közeleg; legjobb, ha felkészülnek rá! Jobb, ha vigyáznak, mert én már láttam ilyet! Ébredés jön, és az elindításában Isten fiatalokat fog használni, hogy azt begyújtsa.” 

Aztán 1985-ben elmentem a Hit Igéje Gyülekezetbe a texasi Dallasban, hogy négy estén keresztül műholdas szemináriumot tartsak. Azonban Istennek más tervei voltak. Azzal kezdődött, hogy egy fiú, olyan 14 éves forma, látomást kapott az Úrtól. Valami fény ereszkedett le a Mennyből, és beborította a Hit Igéje Gyülekezetet. A fiú angyalokat látott, és azt is látta, hogy Isten mire készült. Másnap este a Hit Igéje Bibliaiskola egyik oktatója, Valarie Owen felállt, és elmondta, hogy aznap reggel a Szellem elragadta őt. Erős kenet volt jelen, miközben Istent dicsőítettük. Letérdeltem, s azután transzba estem; mozdulni is képtelen voltam. Ezeket a szavakat szólta Isten a szívemhez: „Azusa utca, Azusa utca. Közbenjártál és megtörted a hatalmasságokat, Én pedig ki fogom tölteni a Szellememet, ahogyan Azusa utcára is kitöltöttem. Eddig semmit nem láttál.” 

Azusa utcában volt az a gyülekezet Kaliforniában, ahol Isten elkezdte kitölteni a Szellemét, mint ahogy pünkösdkor tette. Isten megmutatta nekem, hogy ezek az emberek eltökélt módon elkötelezték magukat arra, hogy egyre többet és többet kapjanak Istentől. Éheztek a szellemükben, tehát összegyűltek, és az Úr elé terjesztették a kéréseiket. Lehozták a magasság erejét, mert hittek Istenben. Addig maradtak, míg nem jött az erő. Azt mondják, hatalmas, zúgó szélként érkezett, csakúgy, mint pünkösd napján. Amikor rájuk szakadt, azok, akik nem kértek belőle, elfutottak onnan. Mire a végére érünk, mindenütt Azusa utca lesz megint. Dicsőség Istennek, halleluja! Másnap kis harmadikos és negyedikes elemisták arra kérték a tanáraikat, hogy imádkozhassanak a szünetben. Azt kívánták, hogy kimehessenek a gyülekezet előterébe, és imádkozhassanak. Így is tettek – imádkozni kezdtek, és az egész csapat elvágódott a Szellem ereje alatt. A padlóra zuhantak ima közben, és ott imádkoztak tovább. Két-három óra hosszat hevertek ott. Kisgyerekekről beszélek. Az Úr már 14 évvel azelőtt megmondta nekem, hogy kisgyerekeket használ majd az ébredés begyújtására. Az emelvényen ültem, amikor ezek a bizonyságok történtek. A Szent Szellem megengedte nekem, hogy újra átéljem a próféciát és azt a látomást, amelyet 1971-ben Washington D.C-ben láttam. „Megtörténik, és itt van. Amiről megmondtam neked, hogy meglesz, itt a szemed láttára zajlik már.” Aznap este beszámoltam az embereknek arról a látomásról. Elkezdett mindenféle dolog történni, az istentiszteleten és azon kívül is. Az emberek Istentől származó jeleket és csodákat láthattak. Látomásokat kaptak, a földre estek és ott imádkoztak. Égtek a telefonvonalak a sok bizonyságtól mindarról, amiket Isten tett szerte az országban. Így indult az ébredés, amely végigsöpört a földön ezután.Ruff Tibor - Kiválasztott nép

Legújabb epizódunkban a törvényadás eseményét és folyamatát elemezzük, de sok más mellett az is szóba kerül, vajon mitől lehet háromdimenziós szívű az ember, mennyiben változtatta meg a Tízparancsolat az emberiséget, és mit vállalt Izrael saját kiválasztottságával?

Az angyalok 2.

Emberi formában történő megjelenés

1 Mózes 18.
- A földig hajlás a vendégeknek kijáró tisztelet jele volt keleten. Teljes mértékben emberként kezelte őket Ábrahám. Később elkezdte sejteni, hogy mégsem emberek, mikor az Úr közölte Ábrahámmal, hogy gyermeke fog születni egy év múlva. A három angyal közül kettő továbbment, és az Úr maradt, és megbeszélte a Szodomával és Gomorával kapcsolatos tervét Ábrahámmal.

- Lót sem fedezte fel, hogy angyalok jöttek a városba, csak embereket látott, akiket megpróbált elrejteni a házában. Akkor jött rá, hogy nem emberekkel van dolga, amikor megverték a szodomaiakat vaksággal.

Sem Ábrahám, sem Lót nem döbbent meg amikor kiderült, hogy angyalokról van szó. Nem is kérdezték meg, mert a rávezető csodákból egyértelmű volt számukra a vendégek identitása.

Bírák 13,6. "És elment az asszony, és elbeszélte ezt férjének, mondván: Istennek egy embere jött hozzám, kinek tekintete olyan volt, mint az Isten angyalának tekintete, igen rettenetes, úgy hogy meg sem mertem kérdezni, hogy honnan való, és ő sem mondotta meg nékem a nevét."

- Sámson születésének bejelentése.

István arcát a szanhedrin olyannak látta, mint egy angyalét. A kenet tud ilyet tenni az emberek arcával.

Az angyalok hierarchiája

Tetten érhető az a felosztás, ami Izraelben, és az Egyházban található 3, 12, 70.

Három fő angyal van, 3 arkangyal:
- Mihály: a főangyalok között is élvez elsőbbséget
- Gábriel
- Lucifer, aki később fellázadt, és lett belőle diabolosz és sátán.

Jel 12,3-4a. "Láttaték más jel is az égben, és ímé volt egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje volt és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona. És a farka utána vonzá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté azokat."

A sátán magával vonta a csillagok 1/3-át. A csillagok angyalokat jelentenek, az angyalok 1/3-a lázadt fel Luciferrel együtt.

2x12 vén = 24 vén, 24 trón

Jel 4,1-11. "Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó volt a mennyben, és az első szó, amelyet mint egy velem beszléő trombitának szavát hallék, ezt mondja vala: jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lennie ezután. És azonnal elragadtatám lélekben: és ímé egy királyiszék volt letéve a mennyben, és ült valaki a királyiszékben. És aki ült, tekintetére nézve hasonló volt a jáspis és sárdius kőhöz; és a királyiszék körül szivárvány volt, látszatra smaragdhoz hasonló. És a királyiszék körül huszonnégy királyiszék volt; és a királyiszékekben láttam ülni a huszonnégy Vént fehér ruhákba öltözve: és a fejükön arany koronák voltak. A királyiszékből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jöttek ki. És hét tűzlámpás ég vala a királyiszék előtt, amely az Istennek hét szelleme. És a királyiszék előt üvegtenger volt, hasonló a kristályhoz: és a királyiszék közepette és a királyiszék körül négy szellemi lény, szemekkel teljesek elöl és hátul. És az első szellemi lény hasonló volt az oroszlánhoz, és a második szellemi lény hasonló a borjúhoz, és a harmadik szellemi lénynek olyan arca volt, mint egy embernek, és a negyedik szellemi lény hasonló volt a repülő sashoz. És a négy szellemi lény, amelyek közül mindegyiknek hat-hat szárnya volt, köröskörül és belül teljes volt szemekkel: és meg nem szűnik nappal és éjjel ezt mondani: Szent, szent szent az Úr a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. És amikor a szellemi lények dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, aki a királyiszékben ül, és imádja azt, aki örökkön örökké él, Leeseik a huszonnégy Vén az előtt, aki a királyiszékben ül, és imádja azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyiszék elé teszi, mondván: Méltó vagy uram, hogy vég dicsőséget és tisztességet és erőt: mert te teremtettél mindent és a te akaratodért vannak és teremtettek."

A 24 vénnel kapcsolatban nem pontosan tudjuk, hogy emberek vagy angyali lények vagy valami mások. Különleges szerepet játszanak, az egész világ kormányzása és rendje felett uralkodnak. Mintegy parlament képét tárja elénk az Ige. Isten az általa teremtett és tisztelt szeretett szellemi lényekkel megosztja az uralmát, nem despotaként uralkodik. Sokszor rábízza az angyalokra a döntési jogkört. Angyalok dönthetnek emberek, nemzetek sorsával kapcsolatosan. A 24 vén nem báb, akik csak úgy ott vannak, és néha leborulnak és imádják az Urat.

Nem minden angyalnak van bejárása a Mennybe, nem minden angyal láthatja Isten arcát, van, akik csak a hangját hallhatják. A kérubok, szeráfok, minden esetben láthatják az Úr arcát.

A 24 vén mellett található a négy szellemi lény, a kérubok, vagy szeráfok, akik Isten dicsőségének testőrei, ha az Úr elhagyja a mennyet, ezek a lények őrzik az Úr dicsőségét, szentségét. Ezékiel ezeket a lényeket látta. Az ezékieli és a jelenések könyvi lények között a különbség az, hogy a jelenéseikben a lényeknek különféle arcuk van. Ezékiel úgy írja le őket, hogy mindegyiknek mind a négy arcuk van, és nem fordulnak el.

A kérubok szerepe az ószövetségben elő van vetítve az újszövetségre. A frigyláda tetején ők vizsgálták a vért, hogy ártatlan-e vagy sem. A mennyben szintén ők vizsgálták meg Jézus vérét. (Szeráf: tűz.) Ezek a szeráfok, kérubok teljesen Isten dicsőségének hordozására vannak teremtve. Isten tiszteletben tartja az általa teremtett lények feladatait, ezért nagy jelentőségű, hogy a kérubok tisztának minősítették Jézus vérét.

Az Újszövetségben a Szent Szellem vezet minket. Sok feladatot az Ószövetségben angyalok végeztek el, de az Újszövetségben a hívőkhöz a Szent Szellem szól. Vannak azonban olyan feladatok, amelyeket minden esetben angyalok végeznek el.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2019. október 16., szerda

Az angyalok 1.

Angelos (gör)
Maleach (héb), mindkettő küldöttet jelent.
A magyar szó jelentése: vallási lény. Magyarul nem hírvivőt jelent.

Ezek a szellemi lények nagyon nagy szerepet játszanak az életünkben észrevétlenül. A velük való kapcsolat kezdeményezéséhez nincs jogunk. Az Igéhez és a Szent Szellemhez való kapcsolat kezdeményezéséhez igen, de az angyalokhoz nem. Isten Igéjében erre nem találunk példát!

Ezek a lények nagyon szimpatizálnak az emberekkel, és ők maguk is nagyon szimpatikusak. Azonban ha az ember és angyal között párbeszéd volt az Igében, azt mindig angyalok kezdeményezték. Az ember feladata, hogy Istent imádja, és keresse. Nem kezdeményezheti az angyalokkal a kapcsolatot. Ezért nem kell róluk sokat tudni, de nem kell róluk „semmit” sem tudni. Az üdvtörténelemben rendkívül nagy jelentősége van az angyaloknak. Politikai dolgokat befolyásoltak, embereket emeltek fel, büntettek meg, háborúkat vívtak az égben – mindezeket az Igében olvashatjuk róluk. Az emberek védelmében és őrzésében nagyon nagy szerepet játszanak.

Fő funkciójuk:
Zsidó 1,14. "Avagy nem szolgáló szellemek-e mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget?"

Az angyalok szolgáló szellemek, akiknek feladatuk, hogy az üdvösségre elhívott embereket támogassák.

Szolgáló szellemek: Isten imádásában, dicsőítésében vesznek részt, viszont elküldve szolgálatra már más szóval jellemzi az Ige (diakónus jellegű szolgálat). Ez gyakorlati jellegű feladatot jelent számukra.

Diakónus feladat: kéz feladata. Az angyalok feladata elsősorban nem spirituális szolgálat (tanítás, írásmagyarázás stb.), hanem természetes feladatok, amelyekben segítik az embereket a hétköznapi életben. Pl. valakit megszabadítanak nehéz helyzetből, vagy táplálásban vesznek részt, találkozókat szerveznek meg, egyszóval egyengetik a hívők útját. Ahhoz, hogy Isten akarata megvalósuljon az életünkben, szükség van az ő szervezésükre is.

Láthatatlan szellemi lényekről beszélünk, érzékszervek által nem észlelhetőek. Rendelkeznek személyiségi jegyekkel (akarat, kommunikációs képesség). Szellemi testtel rendelkeznek, ez különbözteti meg őket a démonoktól. Az angyalok nem költöznek bele emberek testébe.

Az angyalok láthatóvá tudják tenni magukat az emberek számára, ez az ő szándékuktól függ. Ennek több formája is ismert, láthatóvá tudják tenni magukat a dicsőségükkel együtt, de úgy is, hogy nem lehet őket megkülönböztetni az emberektől. Ha már minden kötél szakad, és ember nincs aki segítsen, Isten angyalai akkor meg tudnak jelenni és segítséget tudnak nyújtani.

Az angyalok látható világban való megjelenési formái:
- dicsőségben
- emberi formában
- emberi formában, de az hordoz magán olyan jellegzetességeket, amiről gyanítható, hogy angyal
Ez a három formája lehet a megjelenésüknek.

Dicsőséges megjelenés

Dániel 10,5-11,1. "És felemeltem szemeimet, és láttam, és íme: egy férfiú, gyolcsba öltözve, és dereka ufázi arannyal övezve. És teste olyan, mint a társiskő, és orcája olyan, mint a villám, és szemei olyanok, mint az égő szövétnekek, karjai és lábatája mint az izzó ércnek színe, és az ő beszédének szavai olyan, mint a sokaság zúgása. És egyedül én, Dániel láttam e látomást, a férfiak pedig, akik velem voltak, nem látták a látomást: hanem nagy rettentés szállt rájuk, és lefutottak, hogy elrejtőzzenek. És én egyedül hagyattam, és látám ezt a nagy látomást, és semmi erő sem maradt bennem, és orcám eltorzult, és oda lett minden erőm. És hallám az ő beszédének szavát: és mikor hallám az ő beszédének szavát, én ájultan orcámra estem, és pedig orcámmal a földre. És íme egy kéz illetett engem, és felsegített térdeimre és tenyereimre; És monda nékem: Dániel, kedves férfiú! Értsd meg a beszédeket, amelyeket én szólok néked, és állj helyedre, mert most te hozzád küldettem! És mikor e szót szólta velem, felálltam reszketve. És monda nékem: Ne félj Dániel: mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. De Perzsiának fejedelme ellenem állott huszonegy napig, és íme Mihály, egyike az előkelő fejedelmeknek, eljött segítségemre, és én ott maradtam a perzsa királyoknál, Jöttem pedig, hogy tudtodra adjam, ami a te népedre az utolsó időkben következik: mert a látomás azokra a napokra szól. És mikor ilyen szavakkal szólt velem, orcámmal a földre estem, és megnémultam. És íme, olyan valaki, mint egy ember-fia, megillette ajkaimat és megnyitám a számat és szólék, és mondám annak, aki előttem állt: uram, a látomás miatt reám fordulának az én fájdalmaim, annyira, hogy semmi erőm sincsen. És mi módon szólhat ezzel az én Urammal ennek az én Uramnak szolgája? Hiszen bennem attól fogva nem állott meg az erő, és lélegzet sem maradt bennem. És ismét illetett engem az emberhez hasonló, és megerősített engem. És monda: Tudod-é, miért jöttem hozzád? És most visszatérek, hogy küzdjek a perzsa fejedelem ellen; és ha én kimegyek, íme Görögország fejedelme jön elő! De megjelentem néked, a mi fel van jegezve az igazság írásában; és senki sincsen, aki én velem tartana ezek ellenében, hanem csak Mihály,a ti fejedelmetek! Én is a méd Dárius első esztendejében mellette állék, hogy őt támogassam és segítségére legyek."

Ez a jelenés olyan hatással volt Dánielre, hogy elájult. Többször elájult, és meg kellett többször erősíteni. Majd az angyal megszólalt, és ettől ismét elájult. Ilyen hatást gyakorolt rá Gábriel dicsősége. Egy szent és tiszta emberre ilyen hatással volt az angyal dicsősége. Dániel nem érezte jól magát, fizikai fájdalmakat érzett, ilyen hatással volt rá. A test gyarlósága látszik ebből, hiába van az ember szelleme ráhangolva a kenetre. Az angyalok általában hivatalosan beszélnek, hogy az emberek még véletlenül sem velük, hanem Istennel kerüljenek bizalmas kapcsolatba. Itt Gábriel viszont mégis nagyon barátságos volt, próbálta ellensúlyozni a hatását. Az angyalok nem akarják lekötni az emberek érzelmeit, szívét. Ezért nagyon hivatalosan adják át az üzenetet, végzik a feladatukat, nem barátkoznak az emberekkel, távolságtartóak velük. Arra viszont nagyon ösztönzik az embereket, hogy Istennek adják a dicsőséget. Egy alkalommal hallhatunk olyat az Igében, hogy megszólítják az angyalokat: 103. zsoltár buzdítja az angyalokat, hogy dicsérjék az Urat. Persze ezt Dávid mondhatta, mert ő volt a dicséret professzora... az angyalok nincsenek nyomás alatt, mindig készek az Úr dicséretére. Vágynak vissza a mennybe, Isten dicsőségébe, Isten dicséretébe. Ha dicsérjük az Urat, és olyan atmoszférát sikerül teremteni, ami nekik otthonos, akkor jobb kedvvel szolgálnak bennünket, feledtetjük velük az otthonuktól, azaz a dicsőséges, tökéletes Mennytől való távolságot. Ez azért jó, mert ők is örömmel végzik a szolgálatukat, nem kényszerből. Az embereket és az angyalokat is megilleti a tisztelet. Pl. a cselekedeteinkkel tudjuk tisztelni őket, nem teszünk olyant, ami őket nagyon zavarja. Pl. az angyalok biztosítanak védelmet a lakásodon. De nem mindegy, hogy hagyod ott a lakásodat. Nem szeretik a káoszt, ahhoz szoktak, hogy minden tökéletes. Fontos a tisztaság, a szellemi lények foglalkoznak ilyennel. Ne legyenek tisztátalan bűnös dolgok otthon.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2019. október 14., hétfő

A természetes és a természetfeletti világ kapcsolata 4.

A Bibliai világnézet

Ez a szemlélet határozottan elválasztja a természetfeletti világot és az anyagi világot. A természetes anyagi világról azt tanítja, hogy alá van rendelve önálló anyagi törvényszerűségeknek. Nemcsak szellemi okok vannak a történés mögött, hanem természetes anyagi okai, melyeket Istentől vannak rendelve, de tőle függetlenül is működnek.

Van egy elválasztás a két világ között, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne kölcsönhatás a világmindenség két része között. Szabályozva van a természetfeletti világ belépése a természetesbe. Ez nem mindennapi esemény, hanem kivételes.

Három szintet különböztetünk meg:
- látható világ
- földön lévő természetfeletti világ
  Sátáné: hamis kultuszok, gonosz angyalok, démonok
  Isten országa: Szentírás, Egyház, Szent Szellem, jó angyalok.
- Földön kívül természetfeletti világ.

Ha valaki csak a látható világgal számol, megmarad materialistának.

A természetfeletti világ is jelen van a földön. A Sátán királysága is és Isten királysága is. A Sátán királysága a hamis kultuszokban, gonosz angyalok jelenlétében, démonok jelenlétében nyilvánul meg. A materialisták ebben nem hisznek. Isten országa is jelen van a földön a Szentíráson, az Egyházon, a Szent Szellem és a jó angyalok képviseletében.

Létezik egy földön kívüli szintje a természetfeletti világnak, melybe csak a bibliai kinyilatkoztatáson keresztül lehet bejutni.

Erről az Ószövetség azt tanította, hogy emberi oldalról nem létezett átjárás, csak isteni oldalról a mózesi ceremóniákon keresztül. Isten irányából volt átjárás Mózesen keresztül, de az ember nem kezdeményezhette ezt az eljárást.

Ebben a dologban Jézus Krisztus óta beállt egy változás. Ez akkor kezdődött, amikor Istvánt meg akarták kövezni. Látta a megnyílt eget, és látta Isten jobbján Krisztust. Ezzel azt jelentette be, hogy a kölcsönhatás a két világ között némileg módosult: ennek lényege, hogy Krisztus után nincs olyan éles határ, mint volt az ószövetségben, Jézus Krisztus után ember is kezdeményezheti a belépést Isten jelenlétébe. Szent Szellem segítségével lehet kezdeményezni az átlépést a másik világba.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

2019. október 10., csütörtök

Németh Sándor - „Szeresd az áldást, vesd ki magadból az átkozódást!" 3.

Zsoltár 31:10 Könyörülj rajtam, Uram, mert szorongattatom; elsenyved a búbánat miatt szemem, lelkem, testem.
Zsolt 31:11 Mert bánatban enyészik életem, és sóhajtásban [múlnak] éveim; bűnöm miatt roskadoz erőm, és kiasznak csontjaim.
Zsolt 31:12 Temérdek üldözőm miatt csúfsággá lettem, kivált szomszédaimé, és ismerőseimnek félelmévé; akik az utcán látnak, elfutnak tőlem.
Zsolt 31:13 Töröltettem, akár a halott, az emlékezetből; olyanná lettem, mint az elroshadt edény.
Zsolt 31:14 Mert hallottam sokak rágalmát, iszonyatosságot mindenfelől, amint együtt tanácskoztak ellenem, és tervezték, hogy elrabolják lelkemet.
Zsolt 31:15 De én benned bízom, Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem.

Depressziós lett Dávid; fáradt, kimerült. Látási zavarai voltak, erőtlenség, gyengeség. Miért? Az üldözői miatt. Dávid is behorpadt edényhez hasonlítja magát.

Meg kell tanulnod kezelni ezeket a dolgokat, mert nem fogsz tudni megmaradni a szolgálatban. Ne a sebeidet kezd el nyalogatni, vakargatni! Idő kell, mire megtanulod, hogy nem benned van a hiba, hanem átkozódnak emberek. Egy idő után ráérzel majd, hogy mikor cselekszel rosszul. Pl. 3 óra TV nézés után bűntudatod van! Ha ezeket megbánod, akkor az Úr megbocsát! De ha a ziziség egyre csak növekszik, akkor valami befolyás alá kerültél. Te csak végezd tovább a feladatodat, és majd, mint a kosz lehullik rólad.

Van olyan, hogy fél az ember, hogy idő előtt elköltözik a földről. Amikor halálfélelme van valakinek, akkor az démonikus gyötrés. Nem Isten szava! Ő soha nem szól gyötrelemmel! Még akkor sem, ha fedd. Ha a Szent Szellem vezet, akkor nagyobb lesz a békességed. Ha nem, akkor depressziós leszel. De állj ennek ellene! Ne kezd el marcangolni magad, mert soha nem találsz ki a tisztásra!

Zsoltár 41:6 Ellenségeim rosszat mondanak felőlem: Mikor hal meg és vész ki a neve?
Zsolt 41:7 Ha látogatni jön [be valaki], hiábavalóságot beszél; szíve álnokságot gyűjt össze magának, kimegy az utcára [és] beszél.
Zsolt 41:8 Minden gyűlölőm együtt suttog reám, gonoszat koholnak ellenem:
Zsolt 41:9 Istennek átka szállott ő reá, s mivelhogy benne fekszik, nem kél fel többé!
Zsolt 41:10 Még az én jóakaróm is, akiben bíztam, aki kenyeremet ette, fölemelte sarkát ellenem.

Dávid ágyba került, megbetegedett. Az ilyet meg kell vizsgálni, hogy vannak-e olyan ellenségeink, akik azt szeretnék, hogy eltűnjünk a föld színéről. Ez varázslás általi gyilkosság: Forduljon fel! Dögöljön meg! Pusztuljon el!

Sokszor nem merik elmondani a keresztények a problémáikat, mert nem segítséget kapnak, hanem letolást.

A tudatlanságot, a naivságot az ördög kihasználja. Lehet, hogy valaki kedves veled, és közben meg a szívében gonoszt tervez felőled. A gonosz hatalom rossz kapcsolatokon keresztül is jön. Az átok úgy hat, hogy először az akaratot érinti meg, és azt bénítja le. Tudod, hogy démonikus, nem jó, de nem tudsz változtatni. Kell egy új, friss gondolat, látás, mert ekkor fogsz állni.

Ezek a zsoltárok konkrét élethelyzetekben jöttek létre, és adta őket a Szent Szellem.

Zsoltár 55:14 KJV 55:13 Hanem te, hozzám hasonló halandó, én barátom és ismerősöm,
Zsoltár 55:3 KJV 55:2 Figyelmezz én reám és hallgass meg engemet; mert keseregve bolyongok és jajgatok!
Zsolt 55:4 KJV 55:3 Az ellenségnek szaváért [és] a hitetlenek nyomorgatásáért: mert hazugságot hárítanak reám, és [nagy] dühösséggel ellenkeznek velem.
Zsolt 55:5 KJV 55:4 Az én szívem reszket bennem, és a halál félelmei körülvettek engem.
Zsolt 55:6 KJV 55:5 Félelem és rettegés esett én reám, és borzadály vett körül engem.
Zsolt 55:7 KJV 55:6 Mondám: Vajha szárnyam volna, mint a galambnak! Elrepülnék és nyugodnám.

Ellenszenv, keserű életérzés lett úrrá rajta. Kómás, pánikszerű életérzés.
Senki nem tud úgy pusztítani, mint a közeli ismerőseid. Minden veszekedés után ki kell békülni, bocsánatot kell kérni! Minél előbb! Menekülj az Úr szárnyai alá! Tegyél meg mindent, hogy a béke embereként tudjál élni!

Hogyan lehet legyőzni az átkokat?

1. Meg kell erősíteni a hitünket, hogy Jézus Krisztus megváltott minket minden átokból, és azért jött, hogy megáldjon minket.

2. Vesd alá magadat feltétel nélkül Isten Igéjének! Újra kötelezd el magad Isten Igéje mellett!

3. Töltekezz be Szent Szellemmel! Az átkozódásnak akkor van hatása, ha az ember háza üres. Nyisd ki a tankodat!

Efézus 5:17 Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja.
Ef 5:18 És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel.

A legtöbb sztár nem bírja feldolgozni a sikert, amikor egyedül maradnak. Magányosak, depressziósak lesznek. A frusztráltság mindig megtalálja a módját, hogy az emberi lelket megtalálja. Ha sikeres vagy, azért, ha nem, akkor azért.

4. Bocsáss meg az ellenségeidnek! Aki átkoz téged, azt ne átkozd, hanem áld! Ha valaki meg akar ölni, akkor ne azért imádkozz, hogy mesterlövész legyen, és elsőre találjon, hanem megtérjen és meglegyenek bocsátva a bűnei. Amikor egy lázadó, káromló embert átadnak a sátánnak, akkor a lelke megmenekül. Az Istentől való fenyítésnek mindig jó a célja.

5. Átok kárhoztatása, tüzes nyilak megoltása. Ha nem végezzük el, akkor nem tudunk felülkerekedni! Nagyobb az, aki benned van, mint aki az átkozódásban. Ne félj! Te fogsz kijönni győztesen!

109. Zsoltár

2009.02.

2019. október 3., csütörtök

Németh Sándor - „Szeresd az áldást, vesd ki magadból az átkozódást!" 2.

Jézusnak kikkel volt a legnagyobb konfliktusa? Kikkel volt a problémája? Azokkal, akik összekeverték az emberi tradíciót az Igével. Kotyvalékot csináltak. Szinkretista vallást hoztak létre.

Apcsel 7:51 Kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szent Léleknek ellene igyekeztek, mint atyáitok, ti azonképpen.

Kőkemény lesz a szíved, ha nem rendeled alá Istennek! Nagyon nehéz a vallásos emberekkel megbirkózni. Meg van keményedve a szívük, és első számú akadályai Isten munkájának itt a földön.

Jelenések 17:1 És jöve egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár vala, és szóla velem, mondván nékem: Jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vizen ül;

Jel 17:4 Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesíttetett vala arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával,

Arany pohár: Isten természetfölötti jelenléte. De, nem ez van benne, hanem undokság. Ez varázslás! A varázslás legfontosabb eszköze a vallás. Törvénykezés, átkozódás. Értsd meg, hogy az átkozódásokban milyen veszély van!

Jelenések 2:14 De van valami kevés [panasz]om ellened, mert vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izráel fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból, és paráználkodjanak.

A felemás keresztények összefognak Isten népének az ellenségeivel, hogy elpusztítsák Isten népét. Az ellenség ki tudja használni, ha nem vagy tele Szent Szellemmel. Az átkozódásból származó gonosz erők nagyon nagy fájdalmat tudnak okozni. Nagyon figyelni kell erre a területre. Jobban, mint bármelyik másikra. Ha hibázol, helyreállít az Úr. De ha kiesel a Szent Szellem vezetéséből, akkor sokkal nagyobb problémák jöhetnek. Az a legjobb, ha nyugodt szívvel el tudod mondani, hogy minden döntésed az Úr akarata szerint van.

Amikor elkezdődött a Szent Szellem kiáradása, akkor a vallásos emberek voltak azok, akik a legjobban átkozódtak. Ha alárendeled magad Isten Igéjének, akkor mindig fogsz örülni az Ő munkájának. Fogsz örülni, ha munkálkodik, kiárad a Szent Szellem.

Ne engedd, hogy a sorsodat negatív módon befolyásolják, tereljék! A sámánisztikus, animizmussal átitatott kultúrában az átkozódás közbeszéd: Folyjon ki a szeme! Rohadjon el a bele! Dögöljön meg! És ezek még nem is a legdurvábbak! Ha ilyen kultúrából jössz, nem szégyellni kell, hanem meg kell térni! A sámánizmus az alapja a magyarságnak is. Démonokkal, bukott angyalokkal vannak kapcsolatban, hogy romlást hozzanak. A fasiszták, nácik, rasszisták ezt művelik. Szinte már az anyanyelvükké vált. Azt hiszik, hogy az ősök szellemével való kapcsolat irányítja az emberek életét. Pedig nincs egyetlen ősünk sem, aki jó irányba tudná terelni a sorsunkat! Csak a Szent Szellem! Megtéréskor a kultúránkba is bele kell verni a szeget!

Egy istenfélő házastárs azon munkálkodik, hogy segítsen, hogy tudd szolgálni az Urat, és nem akadályoz ebben. Konfliktushelyzetben is a beszéddel szabadságot, gyógyulást kell hirdetnie, hogy boldogság, egészség, fejlődés, növekedés legyen a másik számára. Miért félsz attól, hogy a másik él, sikeresen munkálkodik. Ez neked is jó! Mi van, ha éppen azért emeli fel az Úr, hogy téged is megáldjon? Ne kösd meg! Hagyd, hadd járjon szabadon! Az áldásra születtünk újjá.

Minden normális ember örül annak, hogy a családtagjai egészségesek, sikeresek. Egy rakás időt megspórolsz, hogy nem kell a kórházba járnod látogatni. Töröld ki az átkozódást a szótáradból! Pszichoszomatikus következményei is vannak.

2009.02.

2019. október 1., kedd

Németh Sándor - „Szeresd az áldást, vesd ki magadból az átkozódást!" 1.

4Mózes 22:1 És tovább menének Izráel fiai, és tábort ütének Moáb mezőségen a Jordánon túl, Jérikhó ellenében.
4Móz 22:2 És mikor látta Bálák, a Cippór fia mind azokat, amelyeket cselekedett vala Izráel az Emoreussal:
4Móz 22:3 Igen megrémüle Moáb a néptől, mivelhogy sok vala az, és búsula Moáb Izráel fiai miatt.
4Móz 22:4 Monda azért Moáb Midián véneinek: Most elnyalja e sokaság minden mi környékünket, amiképpen elnyalja az ökör a mezőnek pázsitját. (Bálák pedig, Cippórnak fia Moáb királya vala abban az időben.)
4Móz 22:5 Külde azért követeket Bálámhoz, a Beór fiához Péthorba, amely vala a folyóvíz mellett, az ő népe fiainak földére, hogy hívják őt, mondván: Ímé nép jött ki Égyiptomból, és ímé ellepte e földnek színét, és megtelepszik én ellenemben.
4Móz 22:6 Most azért kérlek jöjj el, átkozd meg érettem e népet, mert erősebb nálamnál; talán erőt vehetek rajta, megverjük őt, és kiűzhetem őt e földből; mert jól tudom, hogy akit megáldasz, meg lesz áldva, és akit megátkozol, átkozott lesz.

Ennek a történetnek az a lényege, hogy Izrael fiai Isten vezetése alatt álltak. Kihozta őket Egyiptomból, hogy az Ő áldása alatt legyenek. Ebből akarta kiszakítani őket egy paranoid ember, Bálák. Azt gondolta, hogy így megakadályozhatja a fejlődésüket, növekedésüket. Elhívta Bálámot, hogy átkozza meg őket, és ezután ez az átok irányítsa majd az életüket.

Átkozódással emberek életét sötét erők irányítása alá helyezik. De Isten nem erre hívott el, hanem a sikerre, növekedésre, fejlődésre. Ma is az a célja az ellenségnek, hogy kiszakítsa Isten gyermekeit az Ő uralma alól, hogy tovább ne az áldás felé menjen, hanem az ördög vezetése szerint, aki azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Az átokozódás sorsrontó erőt közvetít, amely rombol, pusztít.

Isten hatalmának a megnyilvánulása is lehet átok, de ennek a célja az engedelmesség elérése, és nem a pusztítás. Pusztuláshoz akkor vezet, ha az emberek nem térnek meg, hanem mennek tovább a lázadás útján. Ettől a fajta átoktól viszont senki nem tud megszabadítani, hanem csak Isten.

A sátán egyik nagyon fontos fegyvere az átkozódás, amely a varázslás egyik legáltalánosabb formája. Átadja az ember sorsát kifosztó, elnyomó, megsemmisítő, pusztító, romboló erőnek. Ezek nem csupán szavak. A legsúlyosabb formája a megsemmisítő átok. Ez az anathéma. A fizikai megsemmisítés a célja: meghalljon az illető. Az emberek sokszor nem tudják megbüntetni embertársaikat, ezért gyakran megátkozzák őket. Sérelemkor rokonokat, barátokat, ismerősöket átok alá helyeznek. Ez nagyon veszélyes dolog. Gyakran egy állami igazságszolgáltatási szerv által kapott büntetés nem ilyen súlyos, mint pl. egy apai, tekintélyből kimondott átok. Ezek romlást, bomlást tartanak fent folyamatosan.

Elértékteleníti, hasznavehetetlenné teszi, megsemmisíti az embert. Amikor mások irányítását át akarják venni, akkor szokták a leggyakrabban alkalmazni. De ehhez senkinek nincs joga! Szülőknek sem! Isten akarja vezetni az életünket! Azok az Ő gyermekei, akiket Ő vezet!
Egy ember sorsát csak Isten, és az az adott ember irányíthatja. Istenfélő emberek átadják az életüket Istennek, hogy a Szent Szellem által irányítsa őket.

Senki nem élhet más ember helyett! Nem élhetsz a férjed/feleséged, fiad, lányod helyett! Mindenkinek a saját sorsát kell megélnie! Ha nem engedjük, akkor a legrosszabbat tesszük vele, mert nem lesz sorsa. A sors döntések és választások eredménye. Mindent meg kell tenni, hogy felkészítsük az embereket az Isten szerinti döntésre, de a döntést nekik kell meghozni! Ha Isten akarata szerint dönt, akkor támogatja a Szent Szellem.

A fáraó olyan varázslás alatt tartotta Izrael fiait, hogy lehetetlen volt, hogy Isten vezetése megvalósuljon az életükben; ezért Isten kihozta őket, hogy ne egy gonosz ember irányítsa őket. Egy átkozott embert destruktív, pusztító erők vezetnek.

Tudnod kell, hogy mi a titka annak, hogy a sorsod Isten vezetése alá kerüljön! A betöltekezésnek ez is a célja. Gyakran embereken keresztül is szól az Úr. Amikor tanácsot ad valaki, az más. Abban benne van az ember pszichéje. Ne erre figyelj, hanem a Szent Szellem vezetésére! Így be fogsz jutni a tejjel és mézzel folyó földre! Ezt Isten megígérte.

Minden nap vizsgáld meg, hogy milyen befolyás alatt állsz: Szent Szellem, saját magad, emberek, legszorosabb hozzátartozód, nemzeted? Csak akkor tudsz Isten szerint értékes döntéseket hozni, ha az Ő akarata szerint döntesz. A Szent Szellem rendelkezik mindazokkal a személyiségjegyekkel, amelyekkel meg tudja valósítani Isten akaratát az életedben! Jézus Krisztusban a szellem által van menetelünk az Atyához! Keresd, kutasd a Szent Szellem vezetését! Ami ennek ellene megy, azt ítéld kárnak, szemétnek! Ezután békesség fog létrejönni benned! A legnagyobb válságok közepette tesz bizonyságot benned az ÚR, hogy az Ő kezében van az életed!

Bálák, Moáb királya nem tudta feldolgozni a konfliktushelyzeteket. Ezért hívta Bálámot. Olyan helyzetben legyél, ahová Isten szelleme vezet, és akkor ki fog vezetni a nehéz időkből is.

1Sámuel 15:22 Sámuel pedig monda: Vajjon kedvesebb-é az Úr előtt az égő- és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Ímé, jobb az engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérénél!
1Sám 15:23 Mert, [mint] a varázslásnak bűne, [olyan] az engedetlenség; és bálványozás és bálványimádás az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvetett téged, hogy ne légy király.

Isten azt akarja, hogy Ő uralkodjon a szellemed, lelked, tested felett és a sorsod fölött is. Ő a sorsod fő kovácsa! Így nem kell aggódnod, mert nem leszel boldogtalan, hanem bevezet a boldogságba, áldásba! Amikor az embernek fiatal korában a legnagyobb szüksége lenne a vezetésre, akkor nem igényli, mert nem látott jó példákat. Le akarja rázni magáról az igát; de ez nem jó! Ahhoz, hogy kikerülje a csapdákat, buktatókat, kell a vezetés.

Jeremiás Siralmai 3:27 Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában.

Az emberi természet olyan, mint a musztáng lóé. Fájdalmak hatására megtörik, majd elfogadja a vezetést. Adja az Úr, hogy senki ne a saját tragédiájából tanulja meg a vezetést, hogy hogyan kellett volna tennie! A jó döntéshez szükség van vezetésre. Valakire, aki behozza a világosságot. Ezt adja meg a Szent Szellem.

Úgy kell döntened, hogy soha ne tudjon behatolni a sorsodba a pusztító, gonosz erő. Ez soha nem tud életet adni, építeni, hanem csak ölni. Vigyázz, amikor gonosz, lázadó emberek akarják meghatározni a sorsodat! A sorsodhoz úgy kell ragaszkodnod, mint a szívedhez! Senkinek nem adhatod át, mert Istenen kívül mindenki elveszíti. Soha ne egy láthatatlan sötét erő befolyásolja azt!

Annak, hogy Isten uralma megvalósuljon az életedben, van egy alapfeltétele: feltétel nélkül add át magad Neki! Istent nem használhatod. Ezt tudja mindenki szavakkal. De mégis használni akarod, ha nem adod át magad Neki teljesen. Saul ezt tette: 50% Istené 50% enyém. Bejött így a varázslás az életébe, amely determinálta a sorsát.

Miért van az, hogy a keresztényeknek a legdefektesebbek a kapcsolataik? Miért tudják jobban a világiak azt, hogy mi a méltánylás, mi a tisztelet, mint a vallásos emberek? Amikor keresztények eltorzulnak, mint Saul, és válogatnak az Igéből, akkor mindnek eltorzul a személyisége. Mindig lehet érezni az ilyen emberen, hogy valamit akar tőled. Nem tud önzetlenül kapcsolódni máshoz, hanem a szeretete is csak ürügy. A jómódú emberek jobban tisztelik a másikat, mint a vallásosak, akik csak a kapcájuknak tekintenek másokat. Pénzt kérnek tőlük, beosztottnak akarják. Ne élj varázslóként! Ügyelj arra, hogy kinek a vezetése alatt áll az életed, sorsod!

2009.02.