2018. január 17., szerda

David Wilkerson - Kitart-e a hitem mindazon keresztül ami még jönni fog? 3.

Gondold csak meg: Isten ahogy lenéz a földre, szorgalmasan kutat egy hittel telt férfi vagy nő után, aki teljesen bízik Őbenne.

Amikor az Úr egy ilyen szolgát talál, azt mondja: “szerettem erősen ragaszkodik hitéhez és a bennem való bizalomhoz, ezért erősnek fogom mutatni magam számára. Meg fogja ismerni a hatalmamat, hogy láthassa amint erőm megmutatkozik érdekében.”

Ezek a szavak először Ászához, Júda királyához szóltak Hanáni prófétán keresztül. Isten kutató szemei Ászára estek , akit az Úr szeretett “Ászá azt tette, amit jónak és helyesnek tartott Istene, az Úr...”

Ászá minden tekintetben igaz ember volt aki bízott az Úrban. Hittel minden dolgot az Úr elé tárt, hogy Isten irányítását elnyerje. Odaadással imádkozott, és Isten alárendeltje volt - tettei is ezt bizonyították.

Ászá kiirtotta a bálványimádást az országban, lerombolta a hamis istenek oltárait. Megtiltotta a boszorkányságot, szodómiát, prostitúciót. Városokat épített erős tornyokkal és magas falakkal, biztonságos kapukkal. Uralma alatt Júda jólétben virágzott és az Úr megáldotta őket.

Ászá hűségesen emlékeztette a népet, hogy minden áldást az Úrtól kaptak “mert kerestük Istenünket, az Urat, és ő nyugalmat adott nekünk mindenfelől. El is végezték sikeresen az építkezést.” (2Krónikák 14:7)

Csodálatos lehetett Júdában élni zsidóként ebben az időben.

Csak próbáljátok elképzelni a légkört Júdában, azokban években Ászá igazságos uralma alatt. Békesség volt és minden isteni rendben történt. A nép áldott volt, mindenki dolgozott, a termés bőséges volt, mert Isten velük volt. Senkinek nem kellett háborúba menni, mert a nép és a király Istent kereste. Nem volt szükség ítéletre, mert a nép engedelmes volt.

De egy nap, hirtelen ez a békés élet megváltozott. Ászá ijesztő hírt kapott egy hírnöktől: Egymilliós hadsereget láttak Júda felé vonulni. Az etiópok és lubimiták hatalmas hadsereggé egyesítették erejüket. 300 harci kocsi, lovasok tömege és egy millió főből álló gyalogság vonult Júda ellen, hogy elpusztítsa.

Az ezt megelőző nap Ászá arra hívta népét, hogy adjanak köszönetet az Úrnak a békéért és áldásokért, amit azért élvezhetnek, mert mindig az Urat keresik. Most pedig olvassuk, hogy “kivonult ellenük az etióp sereg...” (2Krónikák 14:8) Másnap Júda háborúban találta magát, egy milliós ellenséges katonával álltak szemben.

Tehát mit tehet az Isten szolgája, amikor ilyen nehézséggel áll szemben? Hogyan reagálhat? Vajon pánikba esik? Emberekhez fordul-e segítségért vagy bizalommal mindent az Úr kezébe helyez?

Isten kutató szeme Ászán volt ebben a válságos órában.

Hogyan reagált az igaz király ebben a helyzetben?

“Akkor Ászá kiáltott Istenéhez, az Úrhoz: Uram, neked nem nehéz segíteni az erőtlent a sokasággal szemben! Segíts meg bennünket, Urunk, Istenünk, mert rád támaszkodunk és a te nevedben jöttünk ez ellen a tömeg ellen! Uram, te vagy a mi Istenünk, mutasd meg, hogy ember nem tehet ellened semmit! És megverte az Úr az etiópokat Ászá és Júda előtt és megfutamodtak az etiópok...” (2Krónikák 14:10-11)

Mondd meg nekem, mit tanít ma nekünk, Jézus Krisztus egyházának Ászá reakciója? Ez az istenfélő ember a legrémesebb hírt kapta. A túlélés esélye kérdéses volt, még inkább a győzelemé.

Szeretteim, ennek a történetnek az üzenete világos: azt mutatja, hogy győzelem - a lehetetlen győzelem - azok számára van fenntartva akik teljes bizalmukat az Úrba helyezik.

A hatalmas válság akkor következett be Ásza és Júda számára, amikor tiszta szívvel keresték az Urat, amikor Isten kegyes jóindulattal mosolygott rájuk.

Nem tudom megmagyarázni miért engedi meg az Úr az ellenség támadásait istenfélő szolgáin. De azt tudom, hogy az Ige figyelmeztet minket arra, hogy várjuk a tüzes megpróbáltatásokat hitünk megpróbálása céljából. Mindennek ellenére meg van írva, hogy Isten tiszta aranyat talál kitartó hitünkben.

Ászá hite abban a nehézségben az Úr kedvére volt. Ennek ellenére egy prófétát küldött, hogy figyelmeztesse őt:

“Hallgassatok rám, Ászá és egész Júda, meg Benjámin! Az Úr veletek lesz, ha ti is ővele lesztek. Ha keresitek őt, megtaláljátok, de ha elhagyjátok, ő is elhagy benneteket." (2Krónikák 15:2)

A próféta hozzátette, hogy ez volt igaz Isten népére a történelem folyamán keresztül. Régen, ha valamikor nem volt béke csak zaklatás és gondok, amint a nép Istenhez fordult keresve őt, megtalálták az Urat. (Lásd 15:3-4)

Azarjáhu Júdához szóló próféciája Jézus Krisztus mai egyházához is szól: “A hit egyetlen dicsőséges győzelme nem elég.”

Még több megpróbáltatás jön minden hívő életébe. Sőt, minél jobban keressük az Urat, minél nagyobb az elhívásunk, minél erősebb a vele való kapcsolatunk - annál több lesz a szenvedés és megpróbáltatás, a hit állandóan erősödő próbája. Az Ige arról biztosít bennünket, hogy ez az életünk végéig fog tartani.

Mit üzen az Úr mindezzel? Egyszerűen a következőt: Hitünk nem rendülhet meg még a legnagyobb próbák közben sem.

Szeretteim, higgyétek el, nem könnyelműen mondom mindezt. Amit ebben az üzenetben megfogalmaztam, azt a saját, személyesen átélt szenvedéseimből, nehéz időszakaimból, próbatételeimből merítve mondom.

Ne értsetek félre: nem panaszkodom. Tanúskodni tudok arról, hogy láttam Isten szerető kezét minden megpróbáltatásban az évek során. Láttam a feleségemet Gwent és két lányomat a halál torkában rákbetegségben. Kitartottam amikor unokám meghalt rákban. Láttam mindegyik gyermekemet és unokámat súlyos támadások alatt mindenféle időpontban. Magam is a tüzes próbáltatásokon mentem át.

Mindez alatt átéltem hitem elerőtlenedését, amelyben az Úr arca látszólag teljesen el volt rejtve tőlem a megpróbáltatáson keresztül. Mégis, a hosszú évek után itt állok, és vallom, hogy az Úr áthozott minden próbán keresztül békéjével és győzelmének énekével.

De a dolgoknak ez még nem a vége.

Rod Parsley - A Kereszt 13.

A sárkány, a régi kígyó, nem tudta megakadályozni a megjövendölt, megígért Mag születését, ezért arra törekedett, hogy megölje őt, amint megszületik. Megpróbálta elpusztítani a Magot, úgy, hogy egy egész tartományban minden két év alatti fiúgyermeket megöltek. Amikor ez meghiúsult, megkísérelte megvesztegetni az Ígéret Fiát a leggyengébb és legsebezhetőbb pillanatában, egy negyven napos böjt végén. Az is kudarcot vallott. Amikor a Mag éretté vált, mint férfi, és szűretlen, nem álcázott igazsággal beszélt, a sárkány vallásosságával teli emberi szívek dühösen keresték, hogy letaszítsák egy szikláról. Végül hónapig tartó csalás és manipuláció után... amikor a kígyó irigységgel és féltékeny dühvel sikeresen betöltötte a vallási intézmény szívét... amikor még Jézus saját belső körének egy tagjának elméjét is átprogramozta... a Sátánt végül a saját hazugsága mérgezte meg, és elhitte, hogy győzhet. Azt hitte, sikeres volt, amikor Isten Fiát letartóztatták, meghurcolták, megverték, megcsalták és bűnözőként keresztre feszítették - teljesen figyelmen kívül hagyták, hogy tettei a Mindenható mesteri tervét segítették elő. 

Mire a Nap azon a szent és történelmi pészachi pénteken lenyugodott, addigra Isten Hercegének tiszta és megtört szíve megállt. Két napkeltével később a megígért és megszentelt Mag csodálatosan élve jelenik meg és az övére csatolva hordozza a halál, a pokol és a sír kulcsait. Mattot adott! "Sakk" - gondolta vidáman az önelégült sátán. "Ezt a meccset végül én nyertem" - sziszegte, ahogy a démon hordák tapsoltak. "Az a Mag, akit megígértek... annak az asszonynak... már ezer évvel ezelőtt kudarcot vallott. A legrosszabb dologtól a legjobbig, amit a menny felajánlhatott megtettem és most az a szánalmas próféta elnémult, és a Mag szeme megvakult, a szelek és hullámok Parancsnoka, az emberek fiainak Gyógyítója most élettelenül fekszik ott egy hideg, őrzött, kölcsönzött sírban a dombon túl. És a hódításom következményeként az emberek soha többé nem érzik a szeretet melegét és nem járnak a kegyelem fényében. Hazugnak fogják tartani Istent, és a bűn fog uralkodni örökké ártatlan szívükben." 

Most már tudjuk, hogy a Sátán, az ősi Nagymester csaló a saját csapdájába esett bele. Mint ahogy a gonosz Hámán az akasztófán végezte úgy dolgozta ki a Sátán saját végzetét. Ez Isten bölcsességét mutatta meg, mert … "Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség Urát (I Korinthus 2.8 kiemelés tőlem). Az a hely, amiről lelkünk ellensége úgy gondolta, hogy a legnagyobb győzelmét jelenti valójában az abszolút megsemmisítésének helyszíne lett. A saját hatalma és büszkesége rettenetes, túlzottan felfúvódott véleménye miatt nem értette meg, amit Jézus tanítványainak mondott a Jeruzsálemen kívüli úton ahogy mentek a páska ünnepére: " Bizony, bizony mondom néktek: Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem." ( János 12.24). Két napkeltével később egy angyal kiáltott. Két napkeltével később megrengett a föld. Két napkeltével később a kő elgördült. Két napkeltével később a megígért és megszentelt Mag csodálatosan élve jelenik meg és az övére csatolva hordozza a halál, a pokol és a sír kulcsait. Matt! Harmadszor és legvégül pedig a Kálvária keresztjének megfeszített Báránya, az ahol a megbukott faj csődbe ment kultúrája találkozik az áldozati szolgaság átformáló erejével. Más szóval, a Golgota a Sátán vereségének nem egyedülálló helyszíne. Ez a hely több mint, ahol Te és én örökbefogadást és helyreállítást találunk, ez több annál. Ebben a kereszteződésben egész nemzetek és ember csoportok tudnak teljesen megújulni. A Kálvária fájának levelei a nemzetek gyógyulására szolgálnak. 

William E. Sangster, egy tüzes metodista prédikátor a múlt század elején elmondott egy történetet egy vidéki fiúról, akit először vitt el Anglia egyik legnagyobb gótikus székesegyházába. Miután a szeme hozzászokott a homályos világításhoz és felnézett az oltárra, megdermedt: "Egy kereszt van ott fent!" Az öreg prédikátor egy pillanatra elhallgatott, majd a székesegyház padlójára mutatott. " Itt lent is van egy kereszt." - mondta. A fiú egy kicsit zavartan pillantott a padlóra, körülnézett a hatalmas helyiségben, ahol minden részletet áttanulmányozott, majd végül széles mosoly futott végig az arcán. "A székesegyház a kereszt." - mondta csodálkozva. Ez így volt. A padok közötti folyosó, amelyet az oltárnál mindkét oldalán kis zúgok szegélyeztek és a kopott struktúra lábnyoma egy tökéletes kereszt alakját formálta meg. Akárhányszor is ezt egy prédikációban megemlítette, a következőt mondta: "Elvihetsz engem a Golgota keresztjéhez és mondhatod: 'Ott van fent egy kereszt.' De én a földre mutatnék és azt mondanám: 'A kereszt itt van lent'. 

A kereszt ott van az élet minden területén. Itt van a földön is. Ez az élet alapja.

Fordította: Nagy Andrea

Mózes negyedik könyve 9.

A „második peszách”

1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez Szináj pusztájában, a második évben, miután kivonultak Egyiptom országából, az első hónapban, mondván: 2. Készítsék el Izrael fiai a peszách áldozatot a maga idejében. 3. A tizennegyedik napon e hónapban, estefelé készítsétek el azt a maga idejében, minden rendeletei szerint készítsétek el azt 4. És szólt Mózes Izrael fiaihoz, hogy készítsék el a peszácháldozatot. 5. És elkészítették a peszácháldozatot az első hónapban, tizennegyedik napján a hónapnak, estefelé, Szináj pusztájában; mind aszerint, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek, úgy cselekedtek Izrael fiai. 6. De voltak férfiak, kik tisztátalanok voltak emberi holttest által és nem készíthették el a peszácháldozatot azon a napon; azért odaléptek Mózes elé és Áron elé azon a napon, 7. és mondták neki azok a férfiak: Mi tisztátalanok vagyunk emberi holttest által, miért vonassék meg tőlünk, hogy bemutassuk az Örökkévaló áldozatát a maga idejében, Izrael fiai között? 8. És mondta nekik Mózes: Álljatok itt, hadd halljam, mit parancsol az Örökkévaló felőletek.
9. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 10. Szólj Izrael fiaihoz, mondván: Bárki, ha tisztátalan lesz holttest által, vagy messze úton lesz, nálatok vagy nemzedékeiteknél, és készítene peszácháldozatot az Örökkévalónak, 11. a második hónapban, a tizennegyedik napon, estefelé készítsék el azt; kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel egyék azt meg; 12. ne hagyjanak belőle reggelig és csontot ne törjenek össze benne, a peszacháldozat minden törvénye szerint készítsék el azt. 13. A férfiú pedig, aki tiszta és úton nem volt és elmulasztja elkészíteni a peszácháldozatot, irtassék ki az a személy az ő népe közül; mert az Örökkévaló áldozatát nem mutatta be a maga idejében, vétkét viselje az a férfiú. 14. Ha pedig tartózkodik nálad idegen és készít peszácháldozatot az Örökkévalónak, amilyen a peszácháldozat törvénye és rendelete, aszerint készítse el; egy törvény legyen számotokra, meg az idegen és az ország szülötte számára.

A tüzes felhő a frigysátoron

15. Amely napon fölállították a hajlékot, befedte a felhő a bizonyság sátrának hajlékát; este pedig volt a hajlékon tűzlátvány reggelig. 16. Így volt mindig, a felhő befedi és tűzlátvány éjjel. 17. És aszerint, amint felszállt a felhő a sátorról, akkor azután elvonultak Izrael fiai; és azon a helyen, ahol maradt a felhő, ott táboroztak Izrael fiai. 18. Az Örökkévaló parancsára vonultak Izrael fiai és az Örökkévaló parancsára táboroztak; mindaz idő alatt, amíg maradt a felhő a hajlékon, táboroztak. 19. Midőn pedig időzött a felhő a hajlékon, hosszú ideig megőrizték Izrael fiai az Örökkévaló őrizetét és nem vonultak el. 20. És megtörtént, hogy a felhő néhány napig volt a hajlékon, az Örökkévaló parancsa szerint táboroztak és az Örökkévaló parancsa szerint vonultak.21. És megtörtént, hogy a felhő estétől reggelig volt ott, mikor reggel felszállt a felhő, akkor elvonultak; vagy egy nap és egy éjjel, mikor felszállt a felhő, akkor elvonultak; 22. vagy két napig, vagy egy hónapig, vagy egy évig, mikor időzött a felhő a hajlékon, hogy maradjon felette, táboroztak Izrael fiai és nem vonultak, mikor pedig felszállt, elvonultak. 23. Az Örökkévaló parancsa szerint táboroztak és az Örökkévaló parancsa szerint vonultak; az Örökkévaló őrizetét megőrizték, az Örökkévaló parancsára Mózes által.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. január 16., kedd

Hack Péter - Ne szabd magad a világ gondolkodásmódjához!

Pál apostol kérte a rómaiakat, hogy éljenek Istennek tetsző életet. Az Isten előtt kedves élet megvalósításához szükséges a gondolkodásmód megváltoztatása. A szívcserét Isten elvégezte bennünk, amikor újjászülettünk, de a lelkünk művelése – benne az elme, a gondolkodásmód megújítása – a hívő feladata.

A világ tetszéséhez igazodó gondolkodásmóddal baj van, noha vannak olyan gondolatok benne, amelyek Isten értékrendjével megegyeznek, de a világ alapvetően ellenkezik Istennel. Hogy felismerjük, mi Isten akarata, és hogy ez jó, kedves és tökéletes, ahhoz Istennek odaszánt, letett élet szükséges.

DÖNTÉSEINKNÉL ISTEN AKARATA SZERINT KELL ELJÁRNUNK, MERT AZ Ő AKARATA JÓ, KEDVES ÉS TÖKÉLETES.

Amikor az ember elbukott, akkor az ellenség ajánlatát jónak, kedvesnek és kívánatosnak találta. Keresztényként szinte minden pillanatban két ajánlat közül kell választani. A Sátán ajánlata az, hogy „bizonnyal nem halsz meg, ha engem követsz, hanem Istenhez leszel hasonló”. Jézus pedig azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjál a holnapért, hanem bízd Istenre a sorsodat, keresd előbb az ő országát és az Ő igazságát, és minden szükséges megadatik neked.

Sajnálatos, hogy sok keresztény elvilágiasodott, és a döntései során a világ tetszését keresi. A jelenlegi korban erőteljesen növekszik a sötétség, ami által sokkal nagyobb a különbség a világ és az egyház között, mint korábban volt. Emiatt, ha elvilágiasodik valaki, annak sokkal nehezebb lesz visszatérnie. Ennek pedig később súlyos következményei lehetnek, akár eltávolodhat ő, vagy gyermeke az Úrtól. Ma már sok ember elveszíti az önálló gondolkodási képességét, helyette inkább világi mintákat igyekszik követni, mégpedig azok megvizsgálása nélkül, ezért nem a szíve szerint reagál, hanem az átvett minta szerint. Például szappanoperák hőseit utánozza, vagy véleményvezéreket követ.

NEHÉZ KILÓGNI A SORBÓL, MERT MEGBÉLYEGEZHETIK AZ EMBERT, MÉGIS FEL KELL VÁLLALNI. AKI NEM LÓG KI A VILÁGBÓL, AZT ELNYELI A VILÁG.

Politikai döntéseket is a Biblia alapján jó meghozni, nem tömeghangulatok alapján. Jeremiás próféta szolgálata jó példa arra, hogy azzal a tömeghangulattal szembe kell menni, ami nem Isten akarata alapján alakult ki. A tömeghangulat hatására még szellemi emberek is megtévedhetenek. Példa erre Hanániás, aki hazugsággal biztatta a népet, hogy két év múlva hazatérnek az elhurcolt júdaiak a fogságból. Jeremiás viszont határozottan képviselte az Isten által kapott üzenetet, akármilyen népszerűtlen volt.

Egy másik példa: Mikeást, Jimla fiát nem szerette Akháb, Izrael királya, mert sohasem jövendölt neki jót, csak rosszat. Amikor előhívták a csata előtt, egy jóakarója azt tanácsolta a prófétának, ő is mondja azt, amit a többiek. Először nem túl nagy meggyőződéssel azt is mondta. Majd végül kijelentette: látta, hogy az Úr küldött egy hazug szellemet, hogy megtévessze az összes prófétát azért, hogy a király elvesszen a csatában. A többi próféta győzelmet ígért. Sedékiás, Kénaána fia még vasszarvakat is csinált, hogy bemutassa, hogy hogyan fogja a király az ellenséget jobbra-balra öklelni. Egyedül Mikeás mondta meg az igazságot, ami be is következett.

Isten hosszan tűr ugyan, de nem végtelenül hosszú a türelme. A világ egyre inkább szembe megy Isten akaratával. A világ országainak többsége ellene szavazott az ENSZ-ben annak, hogy Izrael fővárosa Jeruzsálem. Jó, hogy a mi hazánk vezetői nem ezt tették, de az európai elit ellene szavazott, noha elvileg Európa lenne a kereszténység egyik fő képviselője.

JERUZSÁLEM ISTEN AKARATÁBÓL IZRAEL FŐVÁROSA, EZÉRT AMIKOR EZ ELLEN SZAVAZNAK, AZ ISTENNEL SZEMBENI LÁZADÁS.

Személyes beszélgetésekben nekünk is bátran fel kell vállalnunk az ezzel kapcsolatos véleményünket, noha várhatóan kisebbségben leszünk ezzel.

Nem minden bibliai kérdés; számos ügyben mindegy, hogy hová teszi le a voksát egy keresztény. Bibliai kérdések esetében viszont már nem mindegy, hogy kire szavazol, kivel értesz egyet. Ilyen kérdések a család, a nemek kérdése; mivel az Ige hangsúlyozza, hogy Isten az embert férfivá és nővé teremtette, és a házasság Isten által alapított intézmény, ami egy férfi és egy nő között jön létre. Nem érthetünk egyet azokkal a törekvésekkel, amelyek nem hagyják meg a szabadságunkat arra, hogy megválaszthassuk életvitelünk elveit!

Isten megítélte Akháb királyt és feleségét Jézabelt, akik Baál szolgálatára biztatták Isten népét, szembe kerülve ezzel az első és második parancsolattal. Van, hogy az igazság szembejön veled; akkor engedni kell neki. Máskor az emberek szembe mennek vele: ilyenkor nem szabad elbújni, hanem vállalni kell az igazságot, mert ellenkező esetben az üdvösségedet veszítheted el. Ne saját szándékunkra akarjuk Istent rávenni, hanem keressük az Ő akaratát, és annak akarjunk megfelelni! Ezt az elménk megújulása által érhetjük el.

Azért nehéz jó döntéseket hoznunk, mert ehhez a jövőt kellene ismernünk. Kapunk viszont természetfölötti segítséget ehhez: Isten Igéje lámpás, ami megvilágítja az ösvényünket. Isten Szelleme elvezet minden igazságra, a bekövetkező dolgokat kijelenti, reflektorként világítja meg számunkra a helyzeteket, ha az Ő törvényei szerint élünk.

AZ A HÍVŐ VAN JÓ ÁLLAPOTBAN, AKINEK AZ ÚRRAL VALÓ KÖZÖSSÉG A LEGFONTOSABB, ÉS TERVEIT, ÁLMAIT KÉSZ LETENNI ISTEN ELÉ, A SZENT SZELLEM VEZETÉSÉT KÉRVE.

ELHANGZOTT IGÉK:
Rómaiakhoz írt levél 12:1-2
Jeremiás próféta könyve 28:1-17
Királyok I. könyve 22:5-28
János evangéliuma 8:32, 16:12-13
Máté evangéliuma 6:33

Hrabovszki György jegyzete

Mózes negyedik könyve 8.

A menóra

1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 2. Szólj Áronhoz és mondd neki: Midőn fölteszed a mécseket, a lámpa előrésze felé világítson a hét mécs. 3. És Áron így cselekedett, a lámpa előrésze felé tette föl annak mécseit, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek. 4. Ez pedig a lámpa munkája: Vert arany a szára, mint a virágja, vert munka az; azok a minta szerint, melyet mutatott az Örökkévaló Mózesnek, aszerint csinálta a lámpát.

A leviták felszentelése

5. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 6. Vedd a levitákat Izrael fiai közül és tisztítsd meg őket. 7. Így cselekedjél velük, hogy megtisztítsd őket: hints rájuk tisztító vizet; borotválják meg testüket és mossák meg ruháikat, akkor megtisztulnak. 8. És vegyenek egy fiatal tulkot, meg ételáldozatát a lánglisztet olajjal elegyítve, egy másik fiatal tulkot pedig vegyél vétekáldozatnak.9. Vezesd oda a levitákat a gyülekezés sátora elé, és gyűjtsd egybe Izrael fiainak egész községét. 10. Azután vezesd a levitákat az Örökkévaló színe elé, és tegyék Izrael fiai kezeiket a levitákra. 11. És lengesse Áron a levitákat lengetéssel az Örökkévaló színe előtt Izrael fiai részéről és legyenek, hogy végezzék az Örökkévaló szolgálatát. 12. A leviták pedig tegyék kezeiket a tulkok fejére; azután készítsd el az egyiket vétekáldozatnak, a másikat pedig égőáldozatnak az Örökkévalónak, hogy engesztelést szerezz a levitákért. 13. És állítsd a levitákat Áron élé, meg fiai elé és lengesd őket lengetéssel az Örökkévalónak. 14. És válaszd külön a levitákat Izrael fiai közül, és legyenek az enyéim a leviták. 15. Azután menjenek be a leviták, hogy szolgálják a gyülekezés sátorát; tisztítsd meg őket és lengesd őket lengetéssel. 16. Mert átadattak, átadattak ők nekem Izrael fiai közül; minden anyaméh megnyitójáért, minden elsőszülöttért Izrael fiai közül vettem őket magamnak. 17. Mert enyém minden elsőszülött, Izrael, fiai között, emberből és baromból; amely napon megvertem minden elsőszülöttet Egyiptom országában, megszenteltem azokat magamnak. 18. És vettem a levitákat minden elsőszülöttért Izrael fiai között. 19. És adtam a levitákat, átadva Áronnak és fiainak Izrael fiai közül, hogy végezzék Izrael fiainak szolgálatát a gyülekezés sátorában és engesztelést szerezzenek Izrael fiaiért, hogy ne legyen Izrael fia között csapás, midőn odalépnek Izrael fiai a szentélyhez. 20. És cselekedett Mózes meg Áron és Izrael fiainak egész községe a levitákkal, mind aszerint, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek a levitákra nézve, úgy cselekedtek velük Izrael fiai. 21.Megtisztították magukat a leviták, megmosták ruháikat, és lengette őket Áron lengetéssel az Örökkévaló színe előtt; és engesztelést szerzett értük Áron, hogy megtisztítsa őket. 22. Azután bementek a leviták, hogy végezzék szolgálatukat a gyülekezés sátrában Áron előtt és fiai előtt; amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek a levitákra nézve, úgy cselekedtek velük.
23. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 24. Ez az, ami a levitákat illeti: huszonöt évestől fölfelé jöjjön a hadban szolgálni, a gyülekezés sátorának szolgálatára. 25. Ötven évestől kezdve pedig térjen vissza a szolgálat hadából és ne szolgáljon többé. 26. De szolgálatot tehet testvéreinek a gyülekezés sátorának szolgálatában, hogy őrizzék az őrizetet, de szolgálatot ne végezzen; így cselekedjél a levitákkal őrizetükben.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. január 15., hétfő

Vidám Szimfonikusok ünnepi újévi koncert - 2018. január 14.

Németh Sándor - A nyelv hatalma 16. (részletek)

Dávid szerint az áldást és az áldásmondást kedvelni kell. Sokan az áldásmondás szeretetének hiánya miatt átkozódnak, amit Isten Igéje életveszélyes beszédnek ítél:

"Mivelhogy szerette az átkot, azért érte el őt; s mivel nem volt kedve az áldáshoz, azért távozok az el őtőle. Úgy öltözte föl az átkot, mint a ruháját, azért ment beléje, mint a víz, és az ő csontjaiba, mint az olaj." Zsoltárok könyve 109:17-18.

Századunk a nyelvi gonoszság csúcspontjára ért. Bebizonyosodott, hogy a gyalázkodó, átkozódó személyek előtt az emberi életnek annyi értéke sincs, mint egy féregnek. Ezek az emberek szeretik a pusztulást, a rombolást és a bomlást. Minél rosszabbul mennek a dolgok a földön, a kárörömnek annál nagyobb kéje tölti be őket. Győzelemittas terroristák lövöldöznek a levegőbe, mikor véres akcióik következtében ártatlan anyák, csecsemők, kisgyermekek, tinédzserek szétroncsolt teste fekszik holtan az utcákon.

Az átkozódás megszeretteti az emberrel a pusztulást, a katasztrófákat és a véres leszámolásokat. Úgy tűnik, hogy ezeket a sötét erőket az sem zavarja, ha életüket véglegesen elhagyja a maradék áldás is. Az átkot szerető emberek átkozottak lesznek, és ez okozza végzetüket.

Dávid külön zsoltárt jegyzett fel az edomita Doégról, aki följelentette Saulnak Dávidot, Akhiméleket és az Úr papjait, mondván, hogy a király ellen összeesküvést szőnek. Saul lemészároltatta Isten szolgáit. Doég is ott volt a tömeggyilkosok között. Dávid életben maradt, és Istennek tett panaszt.

"Nyelved ártalmakon elmélkedik, s olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere! Szereted a gonoszt inkább, hogynem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet, és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földéről. Szela." Zsoltárok könyve 52:4-7.

Doég tisztelte Istent, ezért tartózkodott az Úr sátoránál, amikor Dávid Saul elől menekült. De kettős szívű ember lévén, a nyelvét átitatta az „áspiskígyó mérge". Ezért a gonosz le tudta győzni benne a jót, a hazugság pedig az igazságot. A tragédia Doég rágalmazó beszéde miatt következhetett be. A kettős nyelvű keresztények egy részére is az a jellemző, hogy jobban szeretik a hazug, vádló, kárhoztató beszédeket szólni, mint a jót és az igazságot. Ez szellemi, erkölcsi öngyilkosságot jelent, mert egy idő után minden áldás elszegődik a „Doégoktól". Nem Dávid átkozta meg a hazudozó besúgót, hanem rajta keresztül a Szent Szellem nyilatkoztatta ki Isten döntését Doégról. Ez pedig az ítélet volt, amit a gonosz, álnok nyelve hozott rá.

Sokan olyan családból jöttek az Úrhoz, ahol szinte egy mondat sem hangzott el trágár szlogenek és jelzők nélkül. Az első világháború óta Magyarország politikai rendszereinek alkotóeleme a hazugság, a szidalmazás és az átkozódás. Szinte kötelező normaként állították az emberek elé, hogyan beszéljenek idegennek, alsóbbrendűnek nevezett „fajokról", destruktív szektákról, osztály-ellenségekről. Majd jött Nyugatról a szexforradalom, a pornó, aminek következtében többnyire nemi szervekkel és perverz nemi aktusokkal foglalkozó obszcén csácsogások kerültek poshadt öntetként erre a mérgezett és megrontott nyelvre.

Lehet, hogy ez a beszéd sokak számára szalonképes és elfogadható, sőt posztmodern. Nekünk, hívőknek azonban Ésaiás prófétához hasonlóan fel kell ébrednünk és észre kell venniük, hogy a nyelvi gonoszságok miatt is el lehet veszíteni az áldást. A próféta számára is megszokott és mértékadó volt nemzetének köznyelve mindaddig, amíg Isten meg nem jelent előtte dicsőségben. A látomás alatt eszmélt rá önmaga és nemzete nyelvének gonoszságára. „Jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom" (Ésaiás könyve 6:5).

A magyar hívőket körülvevő közegre még inkább érvényes a fenti megállapítás. Ezen az aggasztó valóságban csak az Isten eleven szene által megtisztított ajkak képesek pozitív változást eredményezni. Tiszta szájjal kell beszélnünk a tisztátalan nyelvűekhez, mert a gonoszt jóval tudjuk legyőzni.

Némely magyar párt a tiszta kezek politikáját hirdette meg, de ez mindaddig képmutatás, amíg a szájak mosdatlanok. A kezeket csak tiszta ajkak, az ajkakat pedig csak Jézus vére tisztíthatja meg.

Aki szereti az áldást, az szeret áldást mondani. A Szentírás több helyen is arra buzdít bennünket, hogy áldjuk Istent. Istent áldani azt jelenti, hogy igaz, jó, szép és kedves beszédekkel méltatjuk Őt. Énekkel és zenével, imákkal és zsoltárokkal lehet Istent áldani, sőt a Szent Szellem ajándékával, a nyelveken szólással is, amelyre a jelenlevők akkor tudnak igazából áment mondani, ha a Szellem által lefordításra kerül az áldásmondás. A hétköznapi tapasztalatok megkeményíthetik az érzelmeinket, a napi feladatok teljesítése pedig eltereli figyelmünket az Úr csodálatos személyéről. Saját magunkat is biztatnunk kell arra, hogy áldást mondjunk az Úrnak. Dávid nyelvével serkentette lelkét Isten áldására:

"Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről." Zsoltárok könyve 103:1-2

Az áldásmondásban a nyelv a kezdeményező. Dávid először beszédével biztatja saját lelkét arra, hogy áldja az Urat, majd az ajka figyelmezteti elméjét, hogy semmi jótéteményéről ne feledkezzen el. Ez a két versszak is jelzi, hogy néha nehezen kezdi el az ember az áldás mondását, mert egyszer nyomott hangulata, máskor pedig a felejtés akadályozza.

A nyelv a lélek kormánya és motorja is egyben. Ha szívünk az Úrral él közösségben, akkor a beszéd unszolására a lélek is kedvet kap, hogy Istent áldja. Dávid a zsoltár további részében önmagát emlékezteti Isten jótéteményéire, majd az Úr tökéletes tulajdonságait veszi számba, és áldásra való felszólítással fejezi be zsoltárát:

"Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az Ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat minden ő serege: ő szolgái, akaratának teljesítői! Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén! Áldjad én lelkem az Urat!" Zsoltárok könyve 103:20-22.

Forrás: Új Exodus Magazin, 8. évf. 1. sz. / 1996

Mózes negyedik könyve 7.

A fejedelmek áldozatai

1. És történt, amely napon elvégezte Mózes a hajlék fölállítását és fölkente azt, megszentelte azt, és minden edényeit, meg az oltárt és minden edényeit, fölkente és megszentelte azokat: 2. Akkor odavitték Izrael fejedelmei, atyáik házának fejei, ők a törzsek fejedelmei, ők, akik álltak a számlálás mellett, 3. elhozták áldozatukat az Örökkévaló színe elé, hat fedett szekeret és tizenkét marhát; egy szekér (jutott) két fejedelemre és egy ökör egyre; és odavitték azokat a hajlék elé. 4. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 5. Vedd el tőlük és, legyenek, hogy végezzék a gyülekezés sátorának szolgálatát; és add azokat a levitáknak, mindeniknek az ő szolgálata szerint. 6. És elvette Mózes a szekereket és a marhát, és átadta azokat a levitáknak.7. Két szekeret és négy marhát adott Gérsón fiainak, szolgálatuk szerint; 8. négy szekeret és nyolc marhát adott Merori fiainak, szolgálatuk szerint, Itámárnak, Áron, a pap fiának felügyelete alatt. 9. Kehosz fiainak azonban nem adott, mert a szentély szolgálata volt rajtuk, vállon kellett vinniük.
10. És odavitték a fejedelmek az oltár fölavatására valót, amely napon fölkenték azt; és odavitték a fejedelmek áldozatukat az oltár elé. 11. És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Egy fejedelem naponként, egy fejedelem naponként, mutassák be áldozatukat az oltár felavatására.
12. És volt, aki bemutatta az első napon az ő áldozatát, Náchsón, Ámminodov fia, Júda törzséből.13. Áldozata pedig: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel, a szentség sékelje szerint; mindkettő telve lángliszttel, elegyítve olajjal, ételáldozatnak. 14. Egy kanál, tíz sékel aranyból, telve füstölőszerrel. 15. Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh, égőáldozatnak. 16. Egy kecskebak vétekáldozatnak. 17. És békeáldozatnak két marha, öt kos, öt bak, öt egyéves juh; ez Náchsón, Ámminodov fiának áldozata.
18. A második napon bemutatta Neszánél, Cúor fia, Isszácnár fejedelme – 19. bemutatja áldozatát: Egy ezüst tál, százharminc, sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel a szentség sékelje szerint; mindkettő telve lángliszttel, elegyítve olajjal, ételáldozatnak. 20. Egy kanál, tíz sékel aranyból, telve füstölőszerrel. 21. Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh, égőáldozatnak.22. Egy kecskebak vétekáldozatnak. 23. És békeáldozatnak két marha, öt kos, öt bak öt egyéves juh; ez Neszánél, Cúor fiának áldozata.
24. A harmadik napon Zebúlun fiainak fejedelme, Eliov, Chélón fia. 25. Áldozata pedig: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel; a szentség sékelje szerint; mindkettő telve lángliszttel, elegyítve olajjal, ételáldozatnak. 26. Egy kanál, tíz sékel aranyból, telve füstölőszerrel. 27. Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak. 28. Egy kecskebak vétekáldozatnak. 29. És békeáldozatnak két marha, öt kos, öt bak, öt egyéves juh; ez Elióv, Chélón fiának áldozata.
30. A negyedik napon Rúbén fiainak fejedelme, Elicúr, Sedéúr fia. 31. Áldozata pedig: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel, – a szentség sékelje szerint; mindkettő telve lángliszttel, elegyítve olajjal, ételáldozatnak. 32. Egy kanál, tíz sékel aranyból, telve füstölőszerrel. 33. Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak. 34. Egy kecskebak vétekáldozatnak. 35. És békeáldozatnak két marha, öt kos, öt bak, öt egyéves juh; ez Elicúr, Sedéúr fiának áldozata.
36. Az ötödik napon Simon fiainak fejedelme, Selúmiél, Cúrisáddoj fia. 37. Áldozata pedig: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel, a szentség sékelje szerint; mindkettő telve lángliszttel, elegyítve olajjal, ételáldozatnak. 38. Egy kanál, tíz sékel aranyból, telve füstölőszerrel. 39. Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak. 40.Egy kecskebak vétekáldozatnak. 41. És békeáldozatnak két marha, öt kos, öt bak, öt egyéves juh; ez Selumiél, Cúrisáddoj fiának áldozata.
42. A hatodik napon Gád fiainak fejedelme, Eljoszof, Deúél fia. 43. Áldozata pedig: egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel, a szentség sékelje szerint; mindkettő telve lángliszttel, elegyítve olajjal, ételáldozatnak. 44. Egy kanál, tíz sékel aranyból, telve füstölőszerrel. 45. Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak. 46. Egy kecskebak vétekáldozatnak. 47. És békeáldozatnak két marha, öt kos, öt bak, öt egyéves juh; ez Eljoszof, Deúél fiának áldozata.
48. A hetedik napon Efráim fiainak fejedelme, Elisomo, Ammihúd fia. 49. Áldozata pedig: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel, a szentség sékelje szerint; mindkettő telve lángliszttel, elegyítve olajjal, ételáldozatnak. 50. Egy kanál, tíz sékel aranyból, telve füstölőszerrel. 51. Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak. 52. Egy kecskebak vétekáldozatnak. 53. És békeáldozatnak két marha, öt kos, öt bak öt egyéves juh; ez Elisomo, Ámmihúd fiának áldozata.
54. A nyolcadik napon Menásse fiainak fejedelme, Gámliél, Pedocúr fia. 55. Áldozata pedig: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel, a szentség sékelje szerint; mindkettő telve lángliszttel, elegyítve olajjal, ételáldozatnak. 56. Egy kanál, tíz sékel aranyból, telve füstölőszerrel. 57. Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak. 58.Egy kecskebak vétekáldozatnak. 59. És békeáldozatnak két marha, öt kos, öt bak, öt egyéves juh, ez Gámliél, Pedocúr fiának áldozata.
60. A kilencedik napon Benjámin fiainak fejedelme, Ávidon, Gideóni fia. 61. Áldozata pedig: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel, a szentség sékelje szerint; mindkettő telve lángliszttel, elegyítve olajjal, ételáldozatnak. 62. Egy kanál, tíz sékel aranyból, telve füstölőszerrel. 63. Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak. 64. Egy kecskebak vétekáldozatnak. 65. És békeáldozatnak két marha, öt kos, öt bak, öt egyéves juh: ez Ávidon, Gideóni fiának áldozata.
66. A tizedik napon Dán fiainak fejedelme, Áchiezer, Ámmisáddoj fia. 67. Áldozata pedig: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel, a szentség sékelje szerint; mindkettő telve lángliszttel, elegyítve olajjal, ételáldozatnak. 68. Egy kanál, tíz sékel aranyból, telve füstölőszerrel. 69. Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak. 70.Egy kecskebak vétekáldozatnak. 71. És békeáldozatnak két marha, öt kos, öt bak öt egyéves juh, ez Áchiezer Ámmisáddoj fiának áldozata.
72. A tizenegyedik napon Ásér fiainak fejedelme, Págiél, Ochron fia. 73. Áldozata pedig: egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel, a szentség sékelje szerint; mindkettő telve lángliszttel, elegyítve olajjal, ételáldozatnak. 74. Egy kanál, tíz sékel aranyból, telve füstölőszerrel. 75. Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak. 76. Egy kecskebak vétekáldozatnak. 77. És békeáldozatnak két marha, öt kos, öt bak, öt egyéves juh; ez Págiél, Ochron fiának áldozata.
78. A tizenhetedik napon Náftáli fiainak fejedelme, Áchirá, Énon fia. 79. Áldozata pedig: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel, a szentség sékelje szerint; mindkettő telve lángliszttel, elegyítve olajjal, ételáldozatnak. 80. Egy kanál, tíz sékel aranyból, telve füstölőszerrel. 81. Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak. 82. Egy kecskebak vétekáldozatnak. 83. És békeáldozatnak két marha, öt kos, öt bak, öt egyéves juh; ez Áchirá, Énon fiának áldozata.
84. Ez az oltár fölavatása, amely napon fölkenték azt, Izrael fejedelmei részéről: Ezüst tál tizenkettő, ezüst medence tizenkettő, arany kanál tizenkettő. 85. Százharminc sékel ezüst az egyik tál és hetven az egyik medence; az edények minden ezüstje kétezer és négyszáz, a szentség sékelje szerint. 86. Arany kanál tizenkettő, telve füstölőszerrel, tíz-tíz az egyik kanál, a szentség sékelje szerint; a kanalak minden aranya százhúsz (sékel). 87. Az égőáldozatnak való minden marha tizenkét tulok; kos tizenkettő, egyéves juh tizenkettő és ételáldozatuk, meg kecskebak tizenkettő, vétekáldozatnak. 88. És a békeáldozatnak való minden marha huszonnégy tulok; kos hatvan, bak hatvan, egyéves juh hatvan. Ez az oltár fölavatása, miután fölkenték azt.
89. És mikor Mózes bement a gyülekezés sátorába, hogy beszéljen vele (Isten), akkor hallotta a hangot, mely szólt hozzá a födél felől, mely a bizonyság ládáján volt, a két kerub közül; így beszélt vele.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. január 12., péntek

Scott B. Rae - Erkölcsi döntések 5. (részlet)

A relativizmus elleni ötödik és egyben legsúlyosabb vád az előzőből következik. A relativisták nem képesek erkölcsi értékítéletet hozni egy nyíltan elnyomó kultúráról vagy még pontosabban bármely nyíltan zsarnok uralkodóról. A rela­tivizmus értelmében a nőket másodrendű állampolgárként kezelő kultúrák nem értékelhetők, mivel az erkölcsöt a kulturális közeg határozza meg. Ugyanígy olyan emberekről sem ítélkezhetnek, mint például Hitler, aki a többség engedélyével - sőt, jóváhagyásával - elnyomta a kisebbséget, hiszen nem léteznek a kultúrától független, egyetemes erkölcsi értékek, amelyek alapján a relativisták ilyen értékítéletet hozhatnak.

A relativizmus hatodik hiányossága, hogy nem ad teret az erkölcsi reformereknek vagy prófétáknak. Mivel a reformer szembeszáll a relativisták számára érvényes erkölcsi értékeket meghatározó kulturális közmegegyezéssel, a relativisták nem illethetik - többnyire jogos - elismeréssel az erkölcsi reformereket, mindössze a kultúrák közötti ellentétek egyik példájaként hivatkozhatnak rájuk. Az erkölcsi újítók mozgalmuk fellendüléséig mégis sok esetben egyedül állnak, és nélkülöznek mindenféle kulturális támogatást.

A relativizmussal szembeni utolsó ellenvetés az a vád, hogy központi feltevése - tehát hogy erkölcsi abszolútumok nem léteznek - önmagának ellentmondó, hiszen ez a feltevés egyetemes érvényű. A relativisták válaszolhatnák persze azt, hogy ez a kijelentés csupán formális, és nem tárgyi abszolútum, azaz a relativizmus működését jellemző kijelentés, nem pedig egy egyetemes érvényű erkölcsi elv. Jóllehet ez a különbségtétel helytálló, a relativisták mégis magukénak vallanak egy, a rendszerüket cáfoló erkölcsi abszolútumot: a más kultúrák értékeivel szembeni teljes elfogadás és tisztelet egyetemes elvét. A relativisták aligha tanúsítanának toleranciát olyan kultúrák iránt, amelyek egyik legfőbb erénye az intolerancia.

Harmat Kiadó

http://webshop.immanuel.hu/index.php?route=product/product&product_id=7051&search=erk%C3%B6lcs

David Wilkerson - Kitart-e a hitem mindazon keresztül ami még jönni fog? 2.

Krisztus azt kérdezte: “De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön? (Lukács 18:8)

Szeretném Jézus kérdésének szövegkörnyezetét bemutatni.

Jézus éppen csak befejezte a példabeszédet, amelyben egy kitartó asszony arra kérte a bírót, hogy hozzon ítéletet és szolgáltasson igazságot az ő javára. Jézus példaként hozta fel ezt a nőt, kitartó, állhatatos hitére mutatva, amit Jézus bennünk is keres; az olyan hitet amely Istent keresi a nehéz időkben és hisz ígéretei megtartásában. Krisztus jól tudta, hogy csakis az ilyen fajta hit fogja a tanítványokat megtartani a megpróbáltatások idején.

Amikor Jézus a kitartó hitről beszél, azokra gondol akiknek hite megmarad “egy darabig”. Más szavakkal amikor imájukra nincs válasz - amikor a kérésükre megszabott határidő lejárt és nincs válasz - hitetlenségbe esnek. Miért? Hitüknek nincs gyökere.

“De nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, és amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik.” (Máté 13:21)

Az ilyen személy gyakran sértve érzi magát ha nehézség lép életébe. Valószínűleg hallottál ilyen “sérelemről” keresztény hívőktől, akik nehézségeken mentek át. Olvasták Isten Igéjét, bizonyos ígéreteket megvallottak, komolyan imádkoztak, de megpróbáltatásuk tovább folytatódott. És idővel, mivel nem látják a választ imáikra, az Ige amibe kapaszkodtak, sértővé válik számukra.

Egy ponton a hitetlenség magja el lett ültetve szívükben. És hamarosan megkérdőjelezik Isten hűségét. Képtelenek megszabadulni a gondolattól, hogy Isten nem tartotta be ígéreteit.

Bíztak benne egy darabig. Akármikor beszéltél velük, beszédük hittel telt volt és Isten megbízhatóságáról tanúskodtak. Most azonban kis kétkedés hallatszik beszédükből. Hit helyett kérdéseket hallasz, megjegyzéseket amelyek belső hitetlenséget árulnak el.

Biztos lehetsz abban, hogy Sátán táplálta ezeket a kétségeket. Idővel az ima teherré válik az ilyen hívőknek. Isten igéje iránt nincs többé ugyanaz a szeretet mint azelőtt és nem olvassák a Bibliát többé. Idővel Krisztus iránti szenvedélyük csak pislogó láng lesz.

Néhányan, akik ezt az üzenetet olvassák, hitükre veszélyes helyen járnak.

Talán amit itt mondtam szívedben valamit megérintett. Meg kell, hogy kérdezzelek: beengedted szívedbe a hitetlenség magjait? Vannak komoly kérdéseid Isten hűségét illetőleg? Ahelyett, hogy imádnád Őt, kételkedsz Istenben?

“Uram, miért nem tettél valamit az érdekemben? Miért engedtél zavart házasságomba, családomba? Több terhem van, mint amennyit elbírok.” Az ilyen magatartás kemény szívhez és idővel szellemi halálhoz vezet.

Pál apostol figyelmeztette Timóteust, “Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája.” (2Timóteus 2:3) A görög szó “szenvedés” itt nehéz megpróbáltatást jelent. Mit mond Pál erről? “Viseld velem, vállald velem fiam! Katona vagy az Úr seregében. Kiképzést kaptál arra, hogy elviseld a szellemi harc nehézségeit.”

Látjuk ezt az Ószövetségben is. Meg van írva: “Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és Ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. (2Krónikák 16:9) A héber “tiszta szívvel” kifejezés “bizalommal való teljes odaadásnak“ fordítható.

Mózes negyedik könyve 6.

A názir törvénye

1. Es szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 2. Szólj Izrael fiaihoz és mondd nekik: Férfi vagy nő, ha kiválik fogadalmat téve, tartózkodási fogadalmat, hogy tartózkodjék az Örökkévalónak, 3.bortól és részegítő italtól tartózkodjék, borecetet és részegítő italból való ecetet ne igyék; bármi szőlőlevet ne igyék és friss szőlőt vagy szárazat ne egyék. 4. Tartózkodásának egész ideje alatt mindabból, ami a szőlőből készül, a szőlőmagtól a szőlőhéjig, ne egyék. 5. Tartózkodási fogadalmának egész ideje alatt borotva ne jöjjön a fejére; amíg betelnek a napok, melyekre tartózkodást fogad az Örökkévalónak, szent legyen, vadul növessze fejének a haját. 6. Mindazon a napok alatt, melyekre tartózkodást fogad az Örökkévalónak, holttesthez ne menjen be; 7.atyjával, anyjával, fivérével és nővérével meg ne tisztátalanítsa magát; ha meghaltak, mert Istenének názirsága van a fején. 8. Tartózkodásának egész ideje alatt szent ő az Örökkévalónak.

Akaratlan tisztátalanság

9. Ha valaki meghal mellette hirtelen és tisztátalanná tette názirfejét, akkor nyírja le haját tisztulásának napján, a hetedik napon nyírja le azt. 10. A nyolcadik napon pedig vigyen két gerlicét vagy két galambfiát a paphoz, a gyülekezés sátorának bejáratához. 11. És készítse el a pap az egyiket vétekáldozatnak és a másikat égőáldozatnak, hogy engesztelést szerezzen érte, amiért vétkezett a holttest által; és szentelje meg fejét azon a napon. 12. És tartózkodjék az Örökkévalónak tartózkodása napjain át, vigyen egy egyéves juhot bűnáldozatul, az előbbi napok pedig elesnek, mert tisztátalanná lett tartózkodása.

Szertartások a fogadalom teljesítése után

13. És ez a názir tana: Amely napon betelnek tartózkodásának napjai, vigyék el őt a gyülekezés sátorának bejáratához; 14. és mutassa be áldozatát az Örökkévalónak egy egyéves ép juhot égőáldozatul és egy egyéves nőstény juhot, épet, vétekáldozatul, és egy kost, épet, békeáldozatul; 15. meg egy kosár kovásztalan kenyeret lánglisztből, olajjal elegyítve és kovásztalan lepényeket, olajjal megkenve, meg ételáldozatukat és italáldozatukat. 16. Vigye oda a pap az Örökkévaló színe elé és készítse el vétekáldozatát és égőáldozatát. 17. A kost pedig készítse el békeáldozatul az Örökkévalónak a kovásztalan kenyerek kosarával, és készítse el a pap ételáldozatát és italáldozatát: 18. És nyírja le a názir a gyülekezés sátorának bejáratánál názirfejét, vegye názirfejének haját és tegye a tűzre, mely a békeáldozat alatt van. 19. És vegye a pap a lapockát, megfőzve, a kosból, meg egy kovásztalan kalácsot a kosárból és egy kovásztalan lepényt, tegye a názir tenyereire, miután megnyírta názirfejének a haját. 20.Lengesse azokat a pap lengetéssel az Örökkévaló színe előtt; szent az a pap számára a lengetés szegyével és az ajándék combjával együtt; azután pedig ihat a názir bort. 21. Ez a názir tana, aki fogadást tesz; áldozata az Örökkévalónak tartózkodása miatt, azonkívül, amire vagyonából kerül: fogadalma szerint, amit fogad, úgy cselekedjék tartózkodásának tana szerint.

A papi áldás

22. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 23. Szólj Áronhoz és fiaihoz, mondván: Így áldjátok meg Izrael fiait, mondván: nekik:

Isten oltalma

24. Áldjon meg téged az Örökkévaló és őrizzen meg téged

Isten kegyessége

25. világíttassa az Örökkévaló; neked az ő színét: és könyörüljön rajtad

Isten békéje

26. fordítsa feléd az Örökkévaló az ő színét és adjon neked békét. 27. Tegyék nevemet Izrael fiaira és én megáldom őket.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)