2018. április 20., péntek

Idézet - Németh Sándor

"Higgy abban, hogy az Úrtól folyamatosan kegyelem árad rád! Nem kell ehhez liturgia. A nap minden pillanatában lehetőség van arra, hogy kegyelmet vegyél! Azt veheted, amire szükséged van: gyógyulás, áldás, szabadulás. Gyorsan el tud menni rólad a vádlás, a kárhoztatás, mert Isten kegyelme alatt vagy. A lelkedet elválasztja ezektől a szidalmaktól, és újra felszabadulsz!

Fontos tudnod, hogy az Úr elfogadott téged! Nem vagy kirekesztve a megváltásból. Ne hidd el, ha ilyeneket mond a sátán. Hidd el, hogy Jézus a szívedben él, a gyermeke vagy, el van törölve a vádirat ellened! Ő nem emlékezik a bűneinkre! Nem hagyja az emlékében! Az ellenséged igen. Emlékeztetni akar arra, hogy mit csináltál korábban. Ha ezeken gondolkodsz, elveszíted a hited, és a keresztény identitásodban elindulnak a zűrzavarok. Ha bűnt követtél el, akkor sem adhatod át magad a csüggedésnek.

1János 2:1 Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.

Az Úr irgalmas Isten. Arról akar meggyőzni, hogy bánd meg a bűneidet, valld meg és ő megtisztít. Amikor bejön a keresztényekbe a bűnérzés, akkor egyből érzik a kárhoztatást. Reménykedj, hogy az Úr meg fog bocsátani, és ne az ítéletet várd! Fóbia, rettegés van azokon, akikben ez a várakozás van. Mivel Jézusban vagy, nem könnyű neked elkárhozni! Ezt csak az ördög akarja elhitetni veled.

Róma 8:1 Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Szellem szerint.

Minden vádlás és kárhoztatás alatt erősítsd meg magad, hogy te Krisztusban vagy és nem nélküle! Isten Krisztusból néz rád! Nem talál benned bűnt. Te is Krisztusban nézd magadat! Úgy lásd magad, ahogy az Ige mondja, mert az Ige Krisztus beszéde. Ragaszkodj a hited megvallásához, amikor a rabló el akarja lopni a hitedet! Jézus benned van, nem az épületekben! Minden nap megvan a lehetőségünk, hogy bizalommal járuljunk a kegyelem királyi székéhez, és az Úr megsegít minket. Ahogy Jeruzsálemet elfogadta az Úr, téged is elfogadott. Ebben gyakorold a hitedet! Bálám azt hitte, hogy magára hagyta Isten Izraelt a bűnei miatt. Lehet, hogy ha ketten vannak, akkor elmondja nekik az Úr, hogy miből kell megváltozniuk, de az ellenség előtt nem. Dávid is tudta, hogy hibát követett el, de az ellenségeivel szembeni zsoltárokban nem foglalkozik ezekkel! A családodban te is reális vagy a gyerekeiddel, de az ellenségtől megvéded.
Ne engedd, hogy az ellenséggel való szembenállásodban gyengítsenek azok a vétkek, amelyek az életedben vannak! az Úr soha nem akar kiszolgáltatni az ellenségnek.

Róma 8:31 Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?

Amikor istentiszteleten összejövünk, akkor még erősebbé kell tenni a hitünket, mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az Ő nevében, Ő ott van. a közösségi együttlét célja nem csak az, hogy egymást lássuk, hanem hogy higgyük, hogy az Úr közöttünk van: meggyógyít, megszabadít, megáld, fölken. Az istentisztelet egy aktív egy cselekedet. Itt van Jézus. Zajlik a meccs. Hogy mit veszel át, az rajtad múlik!!!! Kapcsold be a hitedet! Egy ember hit által seregeket tud legyőzni!

Ne azt várd, hogy mikor teszi rád valaki a kezét! Vedd az Úr jelenlétét! Olyan erős legyél, amikor reggel elkelsz, és kotorászik benned a vírus, akkor kiugorjon belőled, mint a büdös bogár! :-)
Ne lásd magadat betegnek! Jogod van ahhoz, hogy egész életedben egészséges legyél!

Róma 8:1 Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Szellem szerint.

János 3:16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Erre az Igére figyelj! Nincs okod, hogy félj Isten büntetésétől! Azért hívott el, hogy Jézus felmagasztalása által rád árassza az áldásait! Isten nem arról tárgyal veled, hogy honnan jössz, hanem hogy hová mész!"

David Wilkerson - A számkivetettek evangéliuma 2.

1. Krisztus először az elveszett juhról beszél.

„Melyik ember az közületek akinek, ha száz juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a kilencvenkilencet a pusztában és nem megy az elveszett után, mígnem megtalálja azt?” (Lukács 15:4)

Jézus itt egy olyan juhról beszél ami a nyájhoz tartozott előzőleg. Világos, hogy ez olyan valakit jelképez Krisztus nyájában, akiről gondoskodott és akit mint szerető pásztor vezetett. Mégis ez a juh letért az útról, és a pásztor a keresésére indult.

Figyeld mit mond Jézus a pásztorról, „megy az elveszett után, mígnem megtalálja azt.” (15:4) Isten soha nem ad fel senkit aki hozzá tartozik csak eltévedt. Soha nem engedi meg, hogy az elesett olyan messze sodródjon hogy lehetetlen legyen visszatéríteni. Nem, hanem Isten azután a juh után megy, felveszi és visszahozza a nyájba.

Egyszerűen szólva: még ha oly messze is estünk bűnbe, mintha a pokol szélén járnánk, oda is el fog értünk jönni. Dávid így írja le: "ha a holtak hazájába feküdnék le, te ott is ott vagy." (Zsoltárok 139:8)

Mindannyian hallottuk már a "földi pokol" kifejezést. Ilyen az élet azok számára, akik elfordultak Istentől. Ha valaki „ágya a pokolban” van, az egy rémes és borzalmas állapot. Azt jelenti, hogy a bűn rabja, hogy messzebb és messzebb sodródik az Úrtól annyira, hogy végül élettelen álomba merül. Ezzel az állapottal állandó gyötrő félelem jár, amely ezt suttogja: „Mélyebbre és mélyebbre mászol a pokolban. Talán soha többé nem tudsz visszakerülni Istenhez.”

Feleségem, Gwen és én évekig tanácsoltuk az egyik lelkész elbukott lányát. Ezt a nőt Isten gyermekkorában misszionáriusnak hívta el és szíve teljesen az Úré volt. Istenfélő családban nőt fel, de kamaszkorában kezdett lázadni. Végül 18 éves korában otthagyta otthonát és egy ateistához ment feleségül.

Időnként ez a fiatal nő meglátogatott minket és Gwen töltött vele időt . Először úgy nézett ki, hogy hallgat ránk, de az évek során lassan teljesen megkeményedett a szíve. Két fia volt és mindketten ateisták lettek.

Misszionáriusi elhívása évekig nem hagyta nyugodni és szíve mélyén keserűvé vált. Egyszer azt kérte tőlünk, hogy, „Ne beszéljetek az elhívásomról többé. Ágyamat megvetettem és abban kell aludnom. Egy ateistához mentem feleségül és az életem élő pokollá vált.”

Ez a nő különösen közel állt Gwenhez, aki mindig átölelte őt és azt mondta neki, hogy az Úr szereti őt. De egy bizonyos pontnál ez a nő meggyőzte magát arról, hogy: „Nem tudok többé vissza menni oda, ahol lennem kellene. Láthatjátok, hogy milyen messze kerültem; számomra mindennek vége van”.

Ennek ellenére a Szent Szellem folyamatosan hívta őt, és "üzeneteket hagyott" neki. Ahogy Jézus mondja a példabeszédben, addig meg a juh után, amíg meg nem találja.

Évekkel később, amikor ez a nő a hatvanas éveiben volt, felhívott minket. Elvált férjétől és új lakásba költözött. Felújításba kezdett és új munkahelyen kezdett dolgozni. Teljesen izgatottan mondta: „Végre arra a pontra jutottam életemben, ahol békességem van. Talán jóra fordul az életem megint.”

A következő héten torokfájást kapott. A kórházba befeküdt, de néhány napon belül meghalt. Ez a nő soha életében nem volt beteges és rövid idő alatt élete mégis véget ért.

Egy rokona aki meglátogatta őt a kórházban elmondta nekünk, hogy mielőtt meghalt, imádkozott Jézushoz. Láthatólag az Úr az utolsó perceiben karjába emelte és hazavitte magához.

Hiszem, hogy Jézus elragadta őt azon az éjszakán és az örök életbe vitte át. Képzeletemben Jézus ezt mondta: „Évtizedekig jöttem ezért a juhocskáért és ez alatt az idő alatt azt vártam, hogy csak egyszer kiáltson fel segítségért.”

Krisztus ebben a történetben azt mondja nekünk: „Nem számít, hogy mit tettél. Még ha a pokolba vetetted meg az ágyadat, akkor sem süllyedtél olyan mélyre a bűnben, hogy ne tudnálak elérni és visszafogadni ölelő karjaimba."
„És ha megtalálta, felveti vállára, örülvén.” (Lukács 15:5)

Amikor a pásztor megtalálja a megsérült juhot, nem viszi vissza a nyájba mindjárt. Eszerint a példabeszéd szerint, a sebesült juhot házába viszi és összehívja barátait és a szomszédokat örömmel mondva: „Örvendezzetek velem, mert megtaláltam juhomat, amely el volt veszve.” (Lukács 15:6)

Mindhárom példabeszéd legfőbb mondanivalóját ebben az utolsó versben találjuk. Mindegyikben, Krisztus a megtalálás öröméről beszél: „Ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre.” (15:7)

Az évek során sok elvesztett juh megtalálását és gyógyulását láttam. Gyakran azonban később azt láttam, hogy azok, akiket Jézus visszahozott és meggyógyított, nem tudták igazán élvezni Jézus társaságát. Tudták jól, hogy meg lettek bocsátva bűneik és szeretettel vissza lettek fogadva, de az idő múlásával még mindig kárhoztatták magukat azt gondolva: „Olyan borzalmas volt a múltam, valahogyan fizetnem kell érte az Úrnak, szeretteimnek, Krisztus gyülekezetének.”

Képtelenek elfelejteni az elvesztett időt, az elpocsékolt éveket, azzal az állandó félelemmel telve, hogy nem tudják kiérdemelni az Úr elfogadását. És így minden erejüket és gondolatukat arra pazarolják, hogy megpróbálják kiengesztelni Istent. Folyamatosan a test dolgait cselekszik. Jézus sokkal inkább kíván megbocsátani az ilyeneknek, mint amennyire azok képesek elfogadni a bocsánatot.

Lehet, hogy Jézus ezért ismétli a példabeszédekben, hogy Istent örömmel tölti el, amikor az elveszett juh megkerül? Csak gondolj az elveszett juh történetére. Gondolj az elveszett juhra: ha be tudnánk pillantani a pásztor házába, látnánk, hogy a megtalált juhról szeretettel gondoskodik. Megmosdatja és kifésüli bundáját és addig ápolja, amíg meg nem gyógyul.

A pásztor soha nem szidta meg a megsebesült juhot. Nem terjesztette a hírt arról, hogy ez a juh hogyan szökött el. Ehelyett örült és mindenkinek elmondta: „Nézzétek, az ami elveszett meglett. Az én kegyelmem díja.”

Ennél fontosabb, hogy az elvesztett idő amit a juh elvesztegetett, helyre lesz állítva. Isten igéje mondja: „Örülj és vigadozz, mert az Úr nagy dolgokat cselekszik!...és kipótolom néktek az esztendőket, amelyeket tönkre tett a szöcske, a cserebogár és a hernyó és a sáska…és esztek bőven és megelégedtek, és magasztaljátok az Úrnak a ti Isteneteknek nevét, aki csodálatosan cselekedett veletek…és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr a ti Istenetek és nincs más: És soha többé nem pironkodik az én népem.” (Jóel 2:21, 25-27.)

Nézz az utolsó igeversre. Nem számít, hogy mit tettél és milyen messzire kóboroltál. Amikor a pásztor visszahoz téged, teljes mértékben helyre vagy állítva. Nincs okod arra, hogy testileg munkálkodj, hogy megfizess magadért. Megváltód kijelentette: „Nincs többé ok arra, hogy szégyenkezz, megváltottalak téged!”

Mózes ötödik könyve 27.

D) Mózes harmadik beszéde
A törvény megerősítése (5Mózes 27:1–30.)
Szertartás a Jordán átlépésekor

1. És megparancsolta Mózes, meg Izrael vénei a népnek, mondván: őrizzétek meg mind a parancsolatot, melyet én ma nektek parancsolok. 2. És lesz, ama napon, melyen átvonultok a Jordánon az országba, melyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked, állíts föl magadnak nagy köveket és meszeld be azokat mésszel, 3. és írd rájuk a tannak minden szavait, mihelyt átvonultál; azért, hogy bemehess az országba, melyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked, a tejjel-mézzel folyó országba, amint szólt hozzád az Örökkévaló, őseid Istene. 4. És lesz, mihelyt átvonultatok a Jordánon, állítsátok föl a köveket, amit én ma nektek parancsolok, az Évol hegyén és meszeld be azokat mésszel.

Oltár építése

5. És építs ott oltárt az Örökkévalónak, a te Istenednek, kövekből való oltárt, ne emelj azokra vasat. 6. Egész kövekből építsd az Örökkévaló, a te Istened oltárát és mutass be azon égőáldozatokat az Örökkévalónak, a te Istenednek; 7. vágj vágóáldozatokat és edd meg ott; és örvendj az Örökkévaló, a te Istened színe előtt. 8. És írd a kövekre a tannak minden szavait egész értelmesen.


9. És szólt Mózes és a levita papok egész Izraelhez, mondván: Figyelj és halljad Izrael! E napon lettél az Örökkévaló, a te Istened népévé! 10. Hallgass tehát az Örökkévaló, a te Istened szavára és tedd meg parancsolatait és törvényeit, melyeket én ma neked parancsolok.

Az ünnepélyes áldás és átok módja

11. És megparancsolta Mózes a népnek ama napon, mondván: 12. Ezek álljanak, hogy megáldják a népet a Gerizim hegyén, mihelyt átvonultatok a Jordánon Simon, Lévi, Júda, Isszáchár, József és Benjámin. 13. Ezek pedig álljanak az átoknál az Évol hegyén: Rúben, Gád, Ásér, Zebúlun, Dán és Náftáli. 14. És szólaljanak meg a leviták és mondják Izrael minden férfiának fennhangon:

Az ünnepélyes átok

15. Átkozott a férfi, aki készít faragott képet vagy öntött bálványt, utálatára az Örökkévalónak, mester kezeművét és titokban fölállítja! És feleljen az egész nép és mondja: Ámen! 16. Átkozott, aki megveti atyját és anyját! És mondja az egész nép: Ámen! 17. Átkozott, aki eltolja felebarátja határát! És mondja az egész nép: Ámen! 18. Átkozott, aki félrevezet vakot az úton! És mondja az egész nép: Ámen! 19. Átkozott, aki elhajlítja jogát az idegennek, árvának és özvegynek! És mondja az egész nép: Ámen! 20. Átkozott, ki hál atyja feleségével, mert felfedte atyjának leplét! És mondja az egész nép: Ámen. 21. Átkozott, ki hál bármely barommal! És mondja az egész nép: Ámen. 22. Átkozott ki hál nővérével, atyjának leányával vagy anyjának leányával! És mondja az egész nép: Ámen. 23. Átkozott, ki hál napával! És mondja az egész nép: Ámen. 24. Átkozott, aki agyonveri felebarátját titokban! És mondja. az egész nép: Ámen! 25. Átkozott, aki vesztegetést elfogad; hogy megöljön valakit, ártatlannak vérét ontva! És mondja az egész nép: Ámen! 26.Átkozott, aki nem tartja fenn a tannak szavait, hogy megtegye azokat! És mondja az egész nép: Ámen!

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. április 19., csütörtök

Idézet - Ruff Tibor

"Az Isten jelenlétébe való belépést nem cselekedetekkel kell kiérdemelni. Sokan úgy fogják fel a keresztény életet, hogy: ennyit és ennyit kell imádkozni, és bibliát olvasni, ezt és ezt kell csinálni, ezt és ezt nem szabad csinálni, és csinálja az ember, és nem érti, hogy belül mégis miért van teljesen kiüresedve?! Mert az Istennel való egész kapcsolata, az ilyen embernek teljesen rossz alapokon van, mert ő azt gondolja, hogy az Istennel való kapcsolatban ezeket a tevékenységeket kell csinálni, és az eredményezi az Istennel való kapcsolatot és abból jön aztán az áldás. Ez nem igaz!

Az Istennel való kapcsolat mindezek előtt már meg van! Az Istennel való kapcsolat az alapvetően egy megpihenés, az Isten jelenlétében. Amikor két ember igazán szereti egymást, az szabadságot ad egymás jelenlétében, akár el is alhatok. Ha neked dolgoznod kell azért, hogy a másiknak megfeleljél, akkor a szellemed nem tud kiengedni.

Zsidó 4,10-11 Mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, amiképpen Isten is a magáéitól.

Akkor most erre te azt mondod, hogy: - "Tibor, akkor most nem kell imádkozni?" Én nem erről beszélek! Hanem arról, hogy nem így kell imádkozni! Hanem úgy, hogy bemegy az ember Isten jelenlétébe és ott mindenek előtt elengedi magát, lenyugszik, és beáztatja magát abba, hogy „én egy szeretett lény vagyok”, és amikor a megnyugvás létrejött – nem kényszerből és nem kötelességtudatból – természetesen ilyenkor az ember elkezd beszélgetni azzal, akivel együtt ilyen erős szeretet kapcsolatban van.

Az imaéletben is van helye a hallgatásnak. Pont az imádásban (ami a legmagasabb szintű ima) hallgat az ember. Az imádásban, a teljes belefeledkezés (önátadás) valósul meg, akkor már az ember szelleme nem lehet görcsben – mert az már nem imádás!

Kor 3,17 Az Úr pedig a Szellem; és ahol az Úrnak Szelleme, ott a szabadság.

Ha belépsz az Úr jelenlétébe, akkor a szabadság-fokod nő. Ha nem érzed, hogy teljesen szabad vagy, akkor nem az Úr szellemébe léptél be. Ha a szorongásból gyötrődésből kezdesz el imádkozni, lehet az ima után még rosszabb állapotban vagy, mint az elején, ez nem imádkozás.

1 Móz 24/63 És kiment Izsák este felé elmélkedni a mezőre.

Elmélkedni” héberül: ezt kétféleképpen lehet kiolvasni:
1. beszélget
2. lesüllyed, leülepszik

Ez nagyon jó kép Izsák imaéletéről. Ő esténként kijárt a mezőre, egyrészt beszélgetett Istennel, (nem imádkozott! Hanem beszélgetett) másrészt ezzel egy időben még le is ülepedett a lelke. Ezt fordítja Károli elmélkedésnek. A héber szó egyszóval sokkal pontosabban kifejezi."

2016.09.

Mózes ötödik könyve 26.

A törvénykönyv befejezése
A zsengék bemutatása és az isteni gondviselés elismerése

1. És lesz, mikor bemész az országba, melyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked birtokul és elfoglalod azt és laksz benne: 2. Akkor végy zsengéjéből a föld minden gyümölcsének, melyet betakarítasz földedről, melyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked, és tedd kosárba és menj arra a helyre, melyet kiválaszt az Örökkévaló, a te Istened, hogy lakoztassa ott nevét. 3. Menj el a paphoz, ki abban az időben lesz, és mondd neki: Kijelentem ma az Örökkévaló, a te Istened előtt, hogy elérkeztem az országba, melyről megesküdött az Örökkévaló őseinknek, hogy nekünk adja. 4. A pap vegye el a kosarat kezedből és tegye az Örökkévaló, a te lstened oltára elé. 5. Te pedig szólalj meg és mondd az Örökkévaló, a te Istened színe előtt: Bujdosó arameus volt az atyám, lement Egyiptomba, ott tartózkodott csekély számmal és lett ott nagy, hatalmas és számos néppé. 6. De az Egyiptomiak rosszul bántak velünk és sanyargattak bennünket és vetettek ránk nehéz munkát. 7. És mi kiáltottunk az Örökkévalóhoz, őseink Istenéhez és az Örökkévaló meghallotta hangunkat, meglátta nyomorúságunkat, vesződségünket és szorongatásunkat. 8. És kivezetett bennünket az Örökkévaló Egyiptomból erős kézzel és kinyújtott karral, nagy félelmetességgel, jelekkel és csodákkal. 9. Elhozott bennünket erre a helyre és adta nekünk ezt az országot, a tejjel-mézzel folyó országot. 10. És most, íme elhoztam zsengéjét a föld gyümölcsének, melyet nekem adtál, ó Örökkévaló! Azután tedd le azt az Örökkévaló, a te Istened színe előtt. 11. És örvendj mindama jónak, amit az Örökkévaló, a te Istened adott neked és házadnak, te, a levita és az idegen, aki közepetted van.

A tized háromévenkénti szétosztása és imádság

12. Ha teljesen megadtad termésed minden tizedét a harmadik évben, a tized évében, és adtad a levitának, az idegennek, az árvának és az özvegynek, hogy egyenek kapuidban és jóllakjanak,13. akkor mondd az Örökkévaló, a te Istened színe előtt: Eltakarítottam a szent részt a házból és oda is adtam a levitának, az idegennek, az árvának, az özvegynek, minden parancsolatod szerint, amelyet parancsoltál nekem, nem hágtam át egyet sem parancsolataid közül és nem felejtettem el; 14. nem ettem belőle gyászomban és nem takarítottam el belőle tisztátlanságomban és nem adtam, belőle a halott számára; hallgattam az Örökkévaló, az én Istenem szavára, cselekedtem mind aszerint, amint parancsoltad nekem. 15. Tekints le szent lakodból, az égből és áldd meg népedet Izraelt és a földet, melyet nekünk adtál, amint megesküdtél őseinknek, a tejjel-mézzel folyó országot.

A szövetség megállapítása Isten és Izrael között

16. E napon parancsolja neked az Örökkévaló, a te Istened, hogy megtedd a törvényeket és rendeleteket; őrizd meg és tedd meg azokat egész szíveddel és egész lelkeddel. 17. Az Örökkévalóval mondattad te ma, hogy lesz neked Istened és hogy jársz az ő útjain, hogy megőrzöd törvényeit, parancsolatait és rendeleteit és hallgatsz az ő szavára. 18. És az Örökkévaló mondatta ma veled, hogy leszel az ő tulajdon népe, amint szólt hozzád és hogy megőrzöd minden parancsolatait; 19. hogy tegyen téged legmagasabbá mind a népek fölé, amelyeket alkotott dicséretre, hírnévre és dicsőségre, és hogy légy szent népe az Örökkévalónak, a te Istenednek, amint szólt.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. április 17., kedd

David Yonggi Cho - Legyél egészséges! 18.

Legyen hited!

A gyógyuláshoz szükséges negyedik feltétel a hit. "És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki." (Jakab 5,15)

A hit imádsága nem a jó szerencse vagy a vaksors dolga. Ez egy alkotó kinyilvánítás; látni és tapasztalni azt, ami még nincsen jelen, mintha már meglenne. "A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.” (Zsidók 11,1)

A „valóság” görög szava a „hypostasis” utal a kötvényre, vagyonra, földtulajdoni lapra. Amikor imádkozunk a gyógyulásunkért, ugyanolyan bizalommal és hittel imádkozhatunk, mintha kezünkben tartanánk földünk tulajdoni lapját. Úgy kell igénybe vennünk egészségünket, mint ahogy valaki tulajdonosi jogát érvényesíti a földtulajdoni lapja alapján. “Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik" (Zsidók 11,6) “De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél bajt és ide s tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól; A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember." (Jakab 1,6-8)

Kétféle hit van. Az egyik az emberi hit, amely a természeti törvényben és a társadalmi intézményekben bízik, s az emberi értelemre támaszkodik. Mivel van ilyen hitünk, bízunk a bankban és betesszük pénzünket. A sofőrben bízva felszállunk a buszra. Hisszük, hogy a mát követi a holnap, és hogy a tél helyét felváltja a tavasz. Ez a hit nagyon természetes és közös vonás az emberben.

A Szent Szellem által szívünkben élő hit természetfölötti hit. Ez csodákat művel. Könnyen hisszük és elfogadjuk azt a tényt, hogy a föld mozog, de ha nem lenne segítségünkre a Szent Szellem, nehéz volna elhinni az embereknek a biblia feljegyzéseit, például hogy Jézus az Isten Fia, és hogy engesztelésével megváltott minket. A másik hit az, hogy a szívünkben a Szent Szellem által hiszünk Istenben, ennek a hitnek eredménye révén megtapasztalatlanunk természetfölötti csodákat. Földünk a saját tengelye körül forog. Ezt a tényt a tudomány révén könnyebb elhinnünk és befogadnunk, mint azt, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, akinek a halála által üdvösséget kaptunk, és ez meg is van írva a Bibliában. De még az Ő létezésében sem tudunk hinni a Szent Szellem segítsége nélkül. Hit nélkül nem láthatjuk meg Isten csodáit sem. Álljunk rá szilárdan Isten Igéjére. Kérjük és fogadjuk a Szent Szellemet, aki megteremti szívünkben az üdvösségre vezető hitet.

Van-e hát különbség az üdvösségre vezető hit és a csodák megtapasztalását segítő hit között? A megtért ember esetében szüksége van-e valamilyen sajátos hithez, hogy megtapasztalja a jeleket és csodákat? Ha gondosan olvassuk Jézus szavait Márk evangéliumában, rögtön kitetszik, hogy az üdvösségre vezető hit azonos a jeleket és csodákat munkáló hittel: "Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik az én...“ (Márk 16,16-17)

A fenti szakaszban a hitre használt görög szavak ugyanabból a gyökből származnak: piszteüszasz és piszteüszaszi. Az előbbi az üdvösséghez szükséges hitre vonatkozik, az utóbbi pedig a csodákhoz szükséges hitre. Mindkettő ugyanaz a hit. Nagyon fontos az a tény, hogy Urunk összekapcsolta az üdvösségre vezető hitet a csodák megtapasztalásához szükséges hittel. Ez azt jelenti, hogy a csodák kegyelme és az isteni gyógyítás együtt jár az üdvösség kegyelmével, minden nemzedékben jelen van.

Ha jelek és csodák, a csodatevő erő, és a gyógyítás ajándékai csak az első egyházban léteztek volna, és ma nem kellene a megnyilvánulásuk, akkor az üdvösség kegyelmének is meg kellett volna szűnnie az apostoli kor lezárásával. Ha tehát az üdvösség kegyelme folyamatosan működik a ma egyházában, a csodáknak és a gyógyulásoknak is éppúgy meg kell történniük napjainkban, ahogy az történt egykor az apostoli korban.

Urunk utolsó szavai ezek voltak: "Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik" Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én...” (Márk 16,16-17)

Ma mi vagyunk azok az emberek, akik elfogadtuk Jézus Krisztust Megváltónknak. Hit által Isten igaznak lát bennünket, és elpecsételi bennünk az üdvösséget. Amikor elismerjük ezt a tényt, és egy szemernyit sem kételkedünk benne, beteg testünk is meggyógyul. A bővölködés lesz a mi részünk is. Az üdvösségre segítő hit elvezet a jelekhez és a csodákhoz is.

Mózes ötödik könyve 25.

A túlzott büntetés ellen

1. Ha pör lesz férfiak között és odalépnek a törvény elé, hogy ítéljenek fölöttük, és fölmentik az igazságost és elítélik a bűnöst 2. Akkor lesz, ha verést érdemel a bűnös, fektesse le őt a bíró és veressen rá maga előtt bűnösségéhez mérten, szám szerint. 3. Negyvenet veressen rá, ne többet; nehogy többet veressen rá, ezenfelül sok ütést, és lealáztatnék testvéred szemeid előtt.4. Ne kösd be az ökör száját, mikor nyomtat.

Sógorházasság

5. Ha együtt laknak testvérek és meghal az egyik közülük, és fia nincs neki, ne legyen a halottnak felesége (családon) kívül idegen férfié, sógora menjen be hozzá és vegye őt nőül, sógorsági házassággal vegye el. 6. És legyen, az elsőszülött, akit szülni fog, maradjon meghalt testvére nevén, hogy ne töröltessék a neve Izraelből. 7. De ha nem akarja a férfi elvenni sógorasszonyát, akkor menjen ki sógorasszonya a kapuba, s vénekhez és mondja: Sógorom vonakodik fenntartani az ő testvérének nevét Izraelben, nem akar engem sógorsági házassággal elvenni. 8. És hívják meg városának vénei és szóljanak hozzá; ő meg odaáll és azt mondja: Nem akarom elvenni, 9.akkor lépjen oda sógorasszonya hozzá a vének szemei láttára, húzza le saruját a lábáról és köpjön ki előtte; szólaljon föl és mondja: Így történjék a férfiúval, aki nem építi föl testvérének a házát. 10. És neveztessék el Izraelben: Saruja – lehúzottnak háza.

Megvetendő szemérmetlenség

11. Midőn férfiak egymás közt tusakodnak, valaki meg testvére, és közeledik az egyiknek felesége, hogy megmentse férjét annak kezéből, ki őt veri s kinyújtja kezét és megragadja a szemérmét: 12. akkor vágd el kezefejét, ne sajnálja szemed.

Helyes súly és mérték

13. Ne legyen neked zacskódban kétféle súlykő, nagy és kicsiny. 14. Ne legyen neked házadban kétféle éfó, nagy és kicsiny. 15. Teljes és igazságos súlyköved legyen, teljes és igazságos éfód legyen, hogy hosszú életű légy a földön, melyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked. 16. Mert az Örökkévaló, a te Istened utálata mindaz, aki ezeket teszi, mindaz, aki hamisságot követ el.

Emlékezzél Amálékra

17. Emlékezzél meg arról, amit tett neked Amalék az úton, mikor kivonultatok Egyiptomból: 18.Hogy rádtámadt az úton és megverte az utócsapatodat, mind az elgyöngültetek mögötted; te pedig bágyadt és fáradt voltál, és ő nem félt az Istentől. 19. Azért lesz, midőn nyugalmat szerez neked az Örökkévaló, a te Istened mind az ellenségeidtől köröskörül, az országban, melyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked birtokul, hogy elfogadjad, akkor töröld el Amalék emlékét az ég alól, el ne felejtsd!

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. április 16., hétfő

David Wilkerson - A számkivetettek evangéliuma 1.

Lukács 15-ik fejezetét sokan „A számkivetettek evangéliumának” hívják. Századokon keresztül ez a fejezet az elesettek számára Isten szava volt, azok számára akik messze vándoroltak Krisztustól, akik vele jártak a múltban, de a régi bűnök újra megkötözték életüket.

Kit nevezhetünk „kiközösítettnek” vagy „elvetettnek”? Lukács 15-ik fejezetében az elvetettek azok voltak akiket a társadalom és az egyház visszautasított, mint elbukottakat, kudarcot vallottakat. Ezek magukat is Isten által kivetetteknek érzik az erkölcsi kudarcaik miatt.

Ez a figyelemre méltó fejezet egy képpel kezdődik, amelyben bűnösök egy csoportja hallgatja Jézus tanítását. Közöttük voltak adószedők is, amely szakma korrupcióval volt telve. A társadalom megvetette őket és prostituáltakkal, házasságtörőkkel és alkoholistákkal egy szintre sorolta. Azokban az időkben az ilyenek a világ szemében megvetettek voltak.

Jézus azonban pontosan ezekre a tömegekre nézett szeretettel. Ők voltak azok, akiket megkeresni és megváltani jött. Ők voltak azok a betegek, akiknek szükségük volt orvosra, és Ő volt számukra a gyógyír.

Szeretnélek megkérdezni: mi jut eszetekbe amikor egy ilyen reménytelen csoportra gondoltok? Talán ti is elsodródtatok az Úrtól. Lehet, hogy elidegenedtetek Isten dolgaitól alkohol, pornográfia vagy kábítószerek miatt.

Akármivel is küszködtök, nem érzitek Krisztus régi közelségét. Azt hiszitek, hogy olyan mélyre süllyedtetek a bűnben, hogy nincs bocsánat. Némelyek azzal a gondolattal küszködnek, hogy a távolság áthatolhatatlan, reménytelen. Ha mindez a ti életeteket jellemzi akkor ez az üzenet leginkább nektek szól.

Amint Krisztus a tömeg előtt állt és tanított, a farizeusok büszkén hallgatóztak a közelben. Valószínűleg ezt suttogták egymásnak, „Nézzétek azt a rabbit; erkölcsös jó zsidó és tanító soha nem menne ilyen bűnösök közelébe. Ez az ember pedig ölelgeti őket és rájuk teszi kezét. Ezek kivetett, mindenki által jól ismert bűnösök, mégis imádkozik és étkezik velük.”

Amint Jézus elkezdett beszélni, a tömeg elcsendesedett. Három példabeszéddel tanította őket, három erőteljes illusztrációval mutatta meg Isten szívét az ilyen megvetettek iránt. Ezek a történetek az elveszett juhról, az elveszett pénzről, és a tékozló fiúról szóltak.

Jézus üzenete nemcsak az ott gyülekezőknek szólt, de minden jövő nemzedéknek, különösen pedig a mai nemzedékhez szól. Jézus ebben a három példabeszédben hármas üzenetet küld azoknak, akik bűnbe estek.

Krisztus üzenete mindazokhoz szól akik a bűn bilincsében élnek. És ez a személy lehet egy lelkész, vagy egy tanító vagy egyszerűen egy hívő. Azokhoz szól akiknek egyszer égett a szívük az Úr Jézusért, de elsodródtak, szívük elhidegült és úgy érzik, hogy Isten és a gyülekezet nem szereti őket.

Az egyik lelkészre gondolok akit házasságtörés miatt lelkigondoztam. Ez az ember elvesztette gyülekezetét, családját és pénz nélkül maradt. Elmondta nekem, hogy „Isten oly sokkal megáldott és mégis bűnt követtem el hatalmas kegyelme ellen. Pontosan ez ellen a bűn ellen prédikáltam és most én lettem elvetett lélek.”

Jézus üzenete neki szól és az ehhez hasonlókhoz.

Mózes ötödik könyve 24.

Válás

1. Ha valaki feleséget vesz magának és férjévé lesz, akkor lesz, ha nem talál az kegyet szemeiben, mert talált rajta valami szemérmetlen dolgot és ír neki válólevelet, kezébe adja és elküldi házából – 2. az elmegy házából és megy és más férfiúé lesz, 3. de meggyűlöli őt az utóbbi férfi és ír neki válólevelet, kezébe adja és elküldi házából vagy ha meghal az utóbbi férfi, aki elvette feleségül: 4. nem szabad az első férjének, aki elküldte, visszavennie, hogy felesége legyen neki, miután megfertőztetett, mert utálat az az Örökkévaló színe előtt; és ne vidd vétekre az országot, melyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked örökségül.

A méltányosság és emberszeretet törvényei
Mentesség

5. Ha valaki vesz új feleséget, ne vonuljon ki a sereggel és ne jusson rá semmi teher; szabad legyen háza számára egy évig, hogy örvendeztesse feleségét, akit elvett.

Malomkövet nem szabad zálogba venni

6. Ne vegyen senki zálogul malmot és felső malomkövet, mert életet venne zálogba.

Emberrablás

7. Ha rajtaérnek valakit, aki embert lop testvérei közül, Izrael fiai közül, hatalmaskodik fölötte és eladja őt, akkor haljon meg az a tolvaj, Így irtsd ki a gonoszt közepedből.

Poklosság

8. Őrizkedjél a poklosság sérelménél, hogy őrizkedjél nagyon és cselekedjél mind aszerint, amint tanítanak benneteket a levita papok, amint parancsoltam nekik, úgy őrizzétek meg, hogy megtegyétek. 9. Emlékezzél meg arról, amit tett az Örökkévaló, a te Istened Mirjámmal az úton, mikor kivonultatok Egyiptomból.

A zálog átvétele és visszaadása

10. Ha kölcsönzöl felebarátodnak bármely kölcsönt, ne menj be házába, hogy elvedd zálogát, 11.kinn állj meg és az az ember, akinek kölcsönöztél, hozza ki neked a zálogot az utcára. 12. Ha pedig szegény ember az, ne feküdjél le zálogával; 13. add vissza neki a zálogot, mikor lemegy a nap, hogy lefeküdhessék az ő ruhájában és áldjon téged; neked pedig igazságul lesz az az Örökkévaló a te Istened színe előtt.

Bánásmód a munkásokkal

14. Ne nyomorgasd a bérmunkást, a szegényt és szűkölködőt testvéreid közül vagy idegened közül, aki országodban, kapuidban van. 15. Aznap add meg bérét és ne menjen le fölötte a nap, mert szegény ő és azután vágyódik lelke, hogy ne kiáltson ellened az Örökkévalóhoz és vétek legyen rajtad.

Egyéni felelősség

16. Ne ölessenek meg atyák a gyermekek miatt és gyermekek ne ölessenek meg az atyák miatt; mindenki a maga vétkéért ölessék meg.

Igazságtalanság a jövevénnyel, az árvával és az özveggyel szemben

17. Ne hajlítsd el az idegennek és az árvának a jogát, és ne vedd el zálogba az özvegy ruháját.18. Emlékezzél meg arról, hogy rabszolga voltál Egyiptomban és megváltott téged az Örökkévaló, a te Istened onnan; azért parancsolom neked, hogy tedd ezt a dolgot.

Nagylelkűség a földnélküliek iránt

19. Mikor learatod aratni valódat meződön, és elfelejtesz kévét a mezőn, ne térj vissza, hogy azt elvedd; az idegené, az árváé és az özvegyé legyen, hogy megáldjon téged az Örökkévaló, a te Istened kezed minden munkájában.
20. Mikor lerázod olajfádat, ne szedd le (a bogyókat) magad után; az idegené, az árváé és az özvegyé legyen. 21. Ha leszüreteled szőlődet, ne böngéssz magad után; az idegené, az árváé és az özvegyé legyen. 22. Emlékezzél meg arról, hogy rabszolga voltál Egyiptom országában, azért parancsolom meg neked, hogy tedd ezt a dolgot.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)