2018. május 18., péntek

Feltöltöm, megosztom? A dicséretek útja az interneten

Interjú Joób Gergellyel.

Miért gond, ha kedvenc dalaimat megosztom a YouTube-on? Vajon közösségi tulajdon-e, ami a Hit Park színpadán elhangzik? - A Joób Gergővel készült interjúsorozatunk harmadik, - egyben befejező részében - a "kalózfelvételekről" és az azok körüli jogi kérdésekről beszélgetünk. Az interjú végén egy rövid részletet közlünk Németh Sándor februári prédikációjából, ahol az internetes dicséretek hitéleti szerepéről fejtette ki a véleményét, ezenkívül Izrael 70. évfordulója alkalmából három új izraeli dalt is feltettünk a Hit Gyülekezete Dicséretcsatornára.

- Az internet megjelenése óta állandó kérdés a keresztény körökben az, hogy mennyire lehet létjogosultsága a zenei jogvédelemnek, különösen a dicséretek esetében. Egy népszerű álláspont szerint ezek a dalok „Isten tulajdonában állnak”, ezért egyházi közkincsnek minősülnek. Mit gondolsz, valóban közösségi tulajdon a dicséret? Minden hívő kirakhatja, feltöltheti, vagy megoszthatja?

- Én kételkedem abban, hogy a dicséret közösségi tulajdon lenne, mert végső soron mindig konkrét emberek szellemi termékéből lesz a dicséret. Ezt a szellemi terméket valóban Istentől kapta, de ettől még nem szűnnek meg az előadói jogai, mivel rajta keresztül lett az inspirációból kész alkotás. Azt is tudom, hogy az Ige azt mondja: ingyen vettétek, ingyen is adjátok - ez hétről, hétre meg is valósul -, az előadók személyiségi és szerzői jogait mégis tisztelni kell. A Hit Gyülekezete is tiszteletben tartja ezeket, a Vidám Vasárnapban elhangzott külföldi dicséretek után például az ATV jogdíjat fizet, illetve a CD-n kiadott fordításokért is jutalékot utalunk át az eredeti dal szerzőjét képviselő ügynökségnek.
A szerzői jogok alatt pedig nemcsak a pénzre kell gondolni, ugyanis a zenészek döntési szabadságát is védelem illeti meg. Egy ember szellemi tulajdonát nem szolgáltathatom ki önkényesen egy harmadik félnek.


- A szellemi termékek védelme és a szerzői jogok ugyanúgy vonatkoznak egyházra, mint magánszemélyekre?

- Igen, a Hit Gyülekezete tartalmai is a törvény védelme alatt állnak. Ami az istentiszteleteken elhangzik, az a gyülekezet jogtulajdonába tartozik. Ez a közösség számára is védelmet biztosít. Ezért kérjük, hogy ne készüljön hang-, vagy videó felvétel az istentiszteleten és ne rögzítsék a belső adást a felhasználók. A dicséretek jogtalan rögzítése és publikálása abból a szempontból is problémás, hogy azok a személyek, akik a videón szerepelnek – énekelnek, zenélnek – nem lettek megkérdezve arról, hogy hozzájárultak-e ahhoz, hogy abban a formában feltegyék az internetre. Ezt a döntést pedig nem lehet meghozni helyettük. Sok esetben a videók vizuális tartalma is kérdéseket vet fel. Azok a zömében vallásos szubkultúrából származó képek, amik gyakran a dalainkat kísérik, nagyon messze állnak attól a normális, giccsmentes keresztény világképtől, amit a Hit Gyülekezete és a dicséretszolgálat képvisel.

- Amikor a gyülekezet időről-időre nagy számban törli ezeket a felvételeket, akkor sokan hivatkoznak arra, hogy mindezt csak jó szándékból és lelkesedésből tették. Az volt a céljuk, hogy azt a spirituális élményt, amit átéltek dicséret közben, mások is megtapasztalhassák.

- Egy kissé sarkos hasonlattal élve ez olyan, mint amikor azt utcán meglátok egy hajléktalant és jó szándékból bemegyek a boltba, leveszek két kiló kenyeret, meg egy liter tejet, és fizetés nélkül távozom vele, mondván, hogy én azt "jó szándékból" szeretném odaadni a hajléktalannak. Körülbelül ilyen, amikor valaki jó szándékból kiteszi egy dicséretben szolgáló arcát az internetre. Nem gondol bele abba, hogy esetleg azt a felvételt az előadó nem szerette volna kitenni, mert nem úgy sikerült, vagy nem úgy szerette volna azt énekelni. Ezzel ráadásul annak is kiteszi az adott szolgálót, hogy mások kritizálni kezdjék azt, ahogy énekel vagy zenél.

- Ebben talán az is szerepet játszhat, hogy a keresztények gyakran pozitívan elfogultak egy dallal, vagy az előadókkal kapcsolatban, és azt hiszik, mindenki ugyanúgy tekint a dicséretre, ahogyan ők.

- Ez így van. Amikor jó a dicséret és kiárad a Szent Szellem, számunkra örömteli, ha ezt hangos szabadulások is kísérik, és a terhek alól felszabadulnak az emberek. Egy külső szemlélődő számára viszont ez botrány. Aki először lát ilyet, kritizálni kezdheti, előítéleteket építhet ki benne, így végül az egész éppen a céljával ellentétes hatást válthat ki. Azok a keresztény testvérek, akik ezeket újra és újra felöltik az internetre, valószínűleg sokat épültek a dicséretek által, de egy másik, kívülálló ember számára ugyanez az Úrtól való eltávolodást eredményezheti. Természetesen nem minden felvétel esetében van ez így, de amikor a gyülekezet és a dicséretzenekar helyett mások határozzák meg, hogy mit érdemes kitenni, akkor már nagyon nehéz utólag szelektálnunk. Ezért gyakorlatilag két választásunk van: vagy leállítjuk vagy jön minden kontroll nélkül. Azt tartom jó megoldásnak, ha a külső forrásokból származó anyagokat inkább levesszük, és saját hatáskörben kezeljük ezt a területet. Van már egy felületünk, a Vidám Vasárnap YouTube csatorna, ami ezt a célt szolgálja. Ehhez csatlakozik az újonnan elindított Hit Gyülekezete Dicséretek oldal. Emellett már a Patmos Records-nál is elérhetőek teljes albumok.
Szeretnénk, hogy egy-két éven belül a legtöbb dicséret hivatalos formában is elérhető legyen ezeken a felületeken.


- Miért volt szükség a bejáratott és népszerű Vidám Vasárnap oldal mellett egy dedikált dicséret csatornára?

- Az elmúlt 4-5 évben a Vidám Vasárnapon több mint 150-200 különböző dalt publikáltunk, melyek az adásban is lementek. Az interneten megtalálható több ezer nem hivatalos felvételből viszont az látszik, hogy a gyülekezethez köthető zenei tartalomnak ezek csak egy részét fedik le. A gyülekezet dicséret csatornája azt a célt szolgálja, hogy azokról az istentiszteletekről is - amiket nem közvetít az ATV -, válogassunk olyan dalokat, amikről látjuk, hogy nagy az érdeklődés.

- Egy februári istentiszteleten Németh Sándor prédikáció közben megkérdezte a gyülekezettől, hányan merítettek erőt ezekből a dicséretekből, többek között az Istennel való kapcsolatuk megerősítésére. Szinte mindenki felemelte a kezét és egyes dalok nézettségi adatain is látszik, hogy sokan élnek ezzel az internet adta lehetőséggel.

- Ez így van. A hívők személyes hitéletében nagy segítség, hogy otthon is tudják hallgatni, énekelni a dicséreteket. Különösen, amikor nehezebb élethelyzeteken mennek keresztül.

- A YouTube adatai alapján az elmúlt tíz évben majdnem 50 milliószor hallgatták meg a gyülekezet dicséreteit, amivel a Hit Gyülekezete zenei szolgálata Magyarországon a TOP 100 digitális tartalomszolgáltató között van. Az énekesek és a zenészek szokták követni ezeket az adatokat?

- Nem igazán. Mindig meglepetést okoz számunkra, amikor halljuk egyes dalok nézettségét. Örömteli és bátorító, hogy ilyen nagy az igény a gyülekezet szolgálatára. Nagy lehetőség van abban, hogy a technikai eszközök gyakorlatilag konzerválni tudják a dicséretet, így ha valaki nyitott szellemmel hallgatja, ugyanaz az erő tud rá hatni, ami jelen volt az istentiszteleten. Ezt az igehirdetésnél is meg lehet tapasztalni. Ettől viszont még nagyobb a felelősségünk, hogy a dicséret szolgálatát az Úr dicsőségére, egyre jobban végezzük.

Flaisz Endre - Hálaadás 2.

Ha hálátlan az ember, akkor a szíve szikes talaj, kemény dió, amelyben nincs csoda, nincs rhéma. Megszűnik a szívében Isten munkája, és kikerül a kegyelem alól. Hálaadás által bekerülsz újra a kegyelem alá! Isten dolgozik a szívedben, kapcsolataidban, sorsodban, pénztárcádban!

Megdöbbentő, hogy a kegyelem és a hálaadás mennyire elválaszthatatlanok egymástól! A kegyelem nem csak szerencse, nem csak vak sors. Nem tudod kiérdemelni, de lehet befolyásolni! A görögben a kegyelem és a hála egy tőről fakad, és majdnem egy szó.

Khárisz = kegyelem
Ekhárisztia = hálaadás (jó kegyelem)
Efhárisztó = köszönöm

Tudod befolyásolni, hogy Isten kegyelemmel fordul-e hozzád! Amikor hálás vagy, akkor árad feléd a kegyelem! Hálás embereken nagyobb Isten kegyelme! A hálátlan ember megcsúszik a lejtőn, és megy le azokon, amiket Pál felsorol a Róma 1. részében.

Ha te minden területen feddhetetlen vagy, csak éppen soha nem jön ki a szádon a köszönöm, akkor megkérdőjelezzük, hogy megmaradsz-e ebben a feddhetetlenségben, hiszen megkeményedik a szíved, lemegy rólad Isten kegyelme.

Nem tud téged elérni, és nem tud veled mit kezdeni. Nem arról van szó, hogy nem szeret, hanem nem ér el! Leáll a munkája! A hálás ember vonja magára Isten kegyelmét. Tudja fogadni Isten munkáját, és kivirágzik a sorsa.

Az, hogy mennyire van a szív a kegyelem állapotában, azt az adakozás tudja lemérni, mert nem tud jobban adakozni, mint amennyi hála van a szívében. Az adakozásodból Isten kiolvassa, hogy mennyire vagy hálás!

Egy férfi TBC-s volt, teljesen lefogyott és haldoklott. A legnagyobb problémája a keserűség volt, mert nem értette meg, hogy miért pont vele történt ez meg keresztényként. Fölkereste az összes ismer prédikátort, és mindenkitől kért imát. Az összes technikát kipróbálta, de nem lett jobban. Utolsó imája az volt, hogy mielőtt meghal, mondja meg neki Isten, hogy miért történt ez vele? Erre azt a választ kapta, hogy gondolja végig, hogy az elmúlt években hányszor mondta azt, hogy köszönöm. Ez az ember összeszedte az összes maradék erejét, és kimászott négykézláb a falu határába. Hanyatt fekve a határban kilihegte a foga között, hogy: Istenem, köszönöm ezt a fűszálat! Istenem, köszönöm ezt a felhőt! Felsorolt dolgokat, amiket látott, és mindegyikért hálát adott. Kb. 2 órával később a határban dolgozó traktorosok arra lettek figyelmesek, hogy egy ember ugrál a réten, és ordítozik, hogy: Köszönöm Istenem ezt, meg köszönöm Istenem azt. Visszatért az ember életereje és ordítozott.

Vajon Isten nem akarta ezt az embert meggyógyítani, mert megsértődött rá, hogy nem köszön meg semmit? Nem! Hanem egyszerűen Isten nem tudta elérni, mert a szíve a hálátlanság miatt megkeményedett! Isten folyamatosan hallotta a kérését a gyógyulásra, de amikor elindult a válasz, akkor lepattant a kemény szívéről. Isten a szíveden keresztül adja a sorsodba a dolgokat! Hiába szeret és akar neked segíteni, ha te a hálátlanságoddal megkötözöd Őt, nem tud segíteni!

Legyél hálás a feleséged, a barátaid felé is! Ez meglágyítja a szívedet! Nem lehetsz olyan tökéletes a szellemi harcban, hogy a hálaadásra és a dicséretre ne lenne szükséged!


Istentiszteleten elhangzott prédikáció jegyzete

Sámuel I. könyve 8.

Izráel királyt kér

1. És volt, midőn öreg lett Sámuel, megtette fiait bírákul Izrael számára. 2. S volt elsőszülött fiának neve Jóél, másodszülöttjének neve pedig Abíja, – bírák Beér-Sébában. 3. De nem jártak fiai az ő útjain, hanem hajoltak a haszonlesés felé, elfogadtak vesztegetést és hajlították a jogot. 4.Összegyűltek mind az Izrael vénei és odamentek Sámuelhez Rámába. 5. És szóltak hozzá: Íme, te öreg lettél, fiaid pedig nem járnak az útjaidon; most tegyél fölénk királyt, hogy bíránk legyen, mind a népek módjára. 6. De rossznak tetszett a dolog Sámuel szemeiben, amidőn mondták: adj nekünk királyt, hogy bíránk legyen. És imádkozott Sámuel az Örökkévalóhoz. 7. És szólt az Örökkévaló Sámuelhez: Hallgass a nép szavára mindenben, amit szólnak hozzád; mert nem téged vetettek meg, hanem engem vetettek meg, hogy ne uralkodjam rajtuk. 8. mind a cselekedetek szerint, melyeket cselekedtek, amióta fölvezettem őket Egyiptomból mind e mai napig, hogy elhagytak engem és szolgáltak más isteneket – akképpen cselekednek ők veled is. 9. S most hallgass szavukra; csakhogy intve intsd őket és add tudtukra a király jogát, aki uralkodni fog rajtuk. 10. És elmondta Sámuel mind az Örökkévaló szavait a népnek, mely tőle királyt kért. 11.Mondta: Ez lesz a király joga, aki uralkodni fog rajtatok. Fiaitokat elveszi, hogy tegye magának kocsijához és lovaihoz és fussanak a kocsija előtt; 12. s hogy tegye magának ezrek tiszteivé és ötvenek tiszteivé, és hogy szántsák szántását és arassák aratását és készítsék hadiszereit és szekérszereit. 13. Leányaitokat pedig elveszi kenőcskeverőnőknek, szakácsnőknek és sütőnőknek. 14. És legjobb mezeiteket, szőlőiteket és olajfáitokat elveszi, hogy szolgáinak adja.15. Vetéseitekből és szőlőitekből tizedet vesz, hogy adja udvari tiszteinek és szolgáinak. 16.Szolgáitokat pedig, szolgálóitokat és legjobb ifjaitokat meg szamaraitokat elveszi, hogy használja munkájára. 17. Juhaitokból tizedet vesz, és ti magatok lesztek neki rabszolgái. 18. És kiáltani fogtok ama napon királytok miatt, akit választottatok magatoknak; de nem fog titeket meghallgatni az Örökkévaló ama napon. 19. De vonakodott a nép hallgatni Sámuel szavára; mondták: Nem, hanem király legyen fölöttünk; 20. s legyünk mi is, mint mind a népek: bíránk legyen királyunk, vonuljon ki előttünk és harcolja harcainkat. 21. Hallotta Sámuel a népnek minden szavait és elmondta az Örökkévaló fülei hallatára. 22. Ekkor szólt az Örökkévaló Sámuelhez: Hallgass szavukra és rendelj föléjük királyt. És szólt Sámuel Izrael embereihez: Menjetek kiki városába.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. május 17., csütörtök

Flaisz Endre - Hálaadás 1.

1Thesszalonika 5:18 Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.

Egy nagyon nehéz helyzetben lévő közösségnek mondta ez a mondatot Pál apostol. Ha te megteszed Isten akaratát: nem lopsz, nem káromkodsz, nem törsz házasságot, viszont soha, egyszer sem jön ki a szádon az, hogy KÖSZÖNÖM, vagy a feleségednek sem köszönöd meg soha, vagy csak nagyon ritkán a főztjét, akkor nem vagy benne Isten akaratában. Még akkor sem, ha erkölcsi szinten nem követsz el bűnt. Gondold végig, hogy ezen a területen megvalósul-e Isten akarata az életedben!

2Timótheus 3:1 Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be.
2Tim 3:2 Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok...

Az emberek szájáról el fog maradni a hálaadás. Hálátlanok lesznek. Ilyen generációba torkollunk bele. Most is hálátlan korban élünk, és kemény a világ. Ne engedd, hogy téged is ilyenné tegyen! Adjál hálát mindenben: akár könnyű helyzetben vagy és könnyen találsz okot, akár nehéz helyzetben vagy, és nehezen találsz okot a hálaadásra. Lehet, hogy nehéz a sorsod, és nagyítóval is nehezen találsz benne okot, hogy hálát adjál, de akkor is!

Az összes gyülekezet közül, amelyeket Pál alapított, ez volt a legnehezebb sorsú. Nekik mondta, hogy mindenben adjanak hálát! A bibliamagyarázók megegyeznek abban, hogy a nyomorúság és a szorongattatás ebben a levélben szerepel a legtöbbet. Az emberek izgatottan és várakozással mentek az összejövetelre, amikor tudták, hogy Pál levelét fel fogják nekik olvasni. Rhémát vártak arra, hogy mi lesz a kiút a nehéz helyzetükből. De Pál arcátlanul azt üzente nekik, hogy mindenben adjanak hálát. Ezen nagyon megdöbbentek! Azt hitték, hogy Pál kigúnyolja, kicsúfolja őket.

A szíved a nyomások alatt megrogy, megsötétedik, és annyira érzéketlenné válik a Mennyre, a kijelentésekre, hogy ebben a helyzetben nem az segít, hogy hová fektesd be a pénzedet, hová menj el meghallgatásra, mert meg sem hallanád! Kezd el kipréselni a szádon, hogy: KÖSZÖNÖM!

Zsoltár 100:4 Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét!
Zsolt 100:5 Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!

Ha semmi másért nem tudsz hálát adni, akkor azért adjál hálát, mert az Úr jó, és örökkévaló az Ő kegyelme! Sokszor nehéz helyzetben nem az segít, hogy megmondják neked a tutit, hanem hogy hálát adsz! Örülj, hogy itt vagy, van rajtad ruha, van hová hazamenned!

Miért nagyon fontos a hálaadás a helyzetedtől függetlenül?

Róma 1:21 Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívök megsötétedett.

A Biblia azt mondja, hogy először adjál hálát, a helyzetedtől függetlenül, és Isten beavatkozik a sorsodba, megváltoztatja a menetét!

Az embereknek a hálátlanságuk miatt megsötétedett a szívük. Szoros kapcsolat van a szíved állapota és a hálaadás között. Aki nem mond soha hálát és köszönetet, annak a szíve, a belső, legalapvetőbb része a személyiségének meg fog sötétedni! De aki hálás az Úrnak és az embereknek, annak a szíve megmarad a kegyelem uralma alatt.

Szív megsötétedése = mindig az eredendő bűnre utal

Az ember szíve folyamatosan változásban van, és el tud kezdeni megkeményedni, megsötétedni. Eltompul a Menny és a Szent Szellem felé.

Amikor rád jönnek a terhek, mivel a szíved nem olyan stabil, hogy ne befolyásolnák az élet gondjai, ezért el kezd megsötétedni, megkeményedni. Ezáltal elveszíti az érzékenységét Isten és a Menny felé. Ha a körülményeidtől leválasztod magadat, és hálát adsz, megköszönöd a dolgokat, akkor belül elkezd a szíved meglágyulni. A kérgek elkezdenek lehullani.

Szív a kegyelem állapotában = Isten dolgozik az életedben; a szíved, a sorsod az Ő munkaterepe. Ha ez nincs így, akkor az életed megreked.

A legtöbb ember számára a kegyelem szó kiüresedett, nem jelent semmit. Ez főleg a vallásnak köszönhető. Ha van kegyelem az életeden, akkor van élet!


Istentiszteleten elhangzott prédikáció jegyzete

Sámuel I. könyve 7.

Izráel megtérése és a filiszteusok veresége

1. S eljöttek Kirját – Jeárim emberei és fölvitték az Örökkévaló ládáját és bevitték azt Abínádáb házába a dombon; Eleázárt, a fiát pedig fölszentelték, hogy őrizze az Örökkévaló ládáját. 2. És volt azon nap óta, melyen a ládakirját-Jeárimban állt, eltelt sok idő – volt ugyanis húsz esztendő – akkor vágyakozott Izrael egész háza az Örökkévaló után. 3. És szólt Sámuel Izrael egész házához, mondván: Ha egész szívetekkel akartok visszatérni az Örökkévalóhoz, távolítsátok el az idegen isteneket közületek meg az Astóreteket; szilárdítsátok meg szíveteket megtérve az Örökkévalóhoz és őt szolgáljátok egyedül, hogy megmentsen titeket a filiszteusok kezéből. 4. S eltávolították Izrael fiai a Báalokat és az Astóreteket és szolgálták az Örökkévalót egyedül. 5. És mondta Sámuel: Gyűjtsétek össze egész Izraelt Micpába, s majd imádkozom értetek az Örökkévalóhoz. 6. Összegyűltek tehát Miczpába, merítettek vizet és kiöntötték az Örökkévaló színe előtt, böjtöltek ama napon és mondták ott: Vétkeztünk az Örökkévaló ellen! És ítéletet tartott Sámuel Izrael fiai fölött Miczpában. 7. Midőn meghallották a filiszteusok, hogy összegyűltek Izrael fiai Miczpába, fölvonultak a filiszteusok fejedelmei Izrael ellen; Izrael fiai meghallották és féltek a filiszteusoktól. 

8. Ekkor szóltak Izrael fiai Sámuelhez: Meg ne szűnjél értünk kiáltani az Örökkévalóhoz, Istenünkhöz, hogy megsegítsen a filiszteusok kezéből. 9. Erre vett Sámuel egy szopós bárányt és bemutatta égőáldozatul egészen az Örökkévalónak; és kiáltott Sámuel az Örökkévalóhoz Izraelért s meghallgatta őt az Örökkévaló. 10. Sámuel épen bemutatta az égőáldozatot, amidőn a filiszteusok közeledtek harcra Izrael ellen; s dörögtetett az Örökkévaló ama napon nagy hanggal a filiszteusokra és megzavarta őket, és megverettek Izrael előtt. 11.Kivonultak Izrael emberei Miczpából, üldözték a filiszteusokat és megverték őket Bét-Kár aljáig.12. Ekkor vett Sámuel egy követ, elhelyezte Miczpá és Sén között és így nevezte el: Ében Háézer; mondta ugyanis: Idáig segített minket az Örökkévaló. 13. S megalázkodtak a filiszteusok és többé nem is mentek be Izrael határába; és volt az Örökkévaló keze a filiszteusok ellen Sámuel minden napjaiban. 14. És visszakerültek azon városok, melyeket Izraeltől elvettek volt a filiszteusok, Izraelhez, Ekróntól Gátig; s határukat is kiszabadította Izrael a filiszteusok kezéből; és béke volt Izrael és az emóri közt. 15. Bírája volt Sámuel Izraelnek élete mindennapjaiban. 16. Menni szokott évről évre, körüljárt Bét-Élbe, Gilgálba és Miczpába, és ítéletet tartott Izrael fölött mind e helyeken. 17. Vissza pedig Rámába tért, mert ott volt a háza és ott bírája volt Izraelnek. És épített ott oltárt az Örökkévalónak.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. május 16., szerda

Rod Parsley - A Kereszt 18.

A Gecsemáné volt az epicentruma (ground zero-ja) a korok legnagyobb csatájának. Mint ahogy Jézus esetében megtörtént, így van azokkal is, akik követik Őt - a legnagyobb sátáni ellenállás mindig az áttörés előtt jön. Fájdalmában és haláltusájában azt a szót kiálltja, amelyet minden gyermek először kimond az arámi nyelvet beszélő országokban: -Atyám! Ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen a mint én akarom, hanem a mint te." Válaszul erre az imára egy angyal érkezik - akit a meggyötört Atya egyenesen a mennyei trónteremből küldött -, hogy erősítse a Fiút a démoni támadásokkal szemben. Mégis a harcnak messze nincs vége. 

"És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozék; és az ő verítéke olyan vala, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak." Lukács 22.24. A szakorvosok beszélnek egy ritka haematidrosis nevű állapotról. Ez akkor fordul elő, amikor a verejtékmirigyeket tápláló kapilláris vérerek megszakadnak és a vér így szabadon keveredik a verejtékkel. Az érintett személy szó szerint vért izzad. Ezt az állapotot általában szélsőséges mentális szenvedés vagy életveszélyes stressz okozza. És valóban, ebben a pillanatban Jézus bevallja az Ő mennyei Atyjának: - Felette igen szomorú az én lelkem mind halálig! 
Mai nyelvre lefordítva: Azt mondja "Halálosan félek!" Nem a haláltól félt, hiszen azért született, hogy meghaljon -, de nem itt kellett meghalnia. Éppen ezt mondta tanítványainak, amikor Péter nem értett vele egyet és Jézus megdorgálta őt, sátánnak nevezve. Miután másodszor is egyedül imádkozott, nyilvánvalóvá vált, ahogy a jó öreg pünkösdiek szokták mondani, hogy "átimádkozta". 

Az első krízisnek vége volt. Bár Jézus fizikailag teljesen kimerült, lélekben és szellemben megerősödött. Így felkeltette álmos barátait éppen időben ahhoz, hogy ők és mi is lássuk hogyan veszi őrizetbe egy felfegyverzett tömeg, akiket a vallásos status quo korrupt és kiváltságos védelmezői küldtek Jézusra. Elvitték a főpap házába és az egyre súlyosabb verések közül, amelyeket az elkövetkezendő órákban kapni fog, az elsőket itt kapta. Érezte Péternek a vele való szövetség megtagadásának fullánkját is. Péternek Jézust való megtagadása, komolyan elkezdődött, annak aki "a barátja volt és közelebb állt hozzá, mint egy testvér". A kereszt volt Jézus egyetlen célja, mert a kereszt az egyetlen rendeltetési hely, amely kielégíti az isteni igazságosságot.

Fordította: Nagy Andrea

Sámuel I. könyve 6.

A filiszteusok visszaküldik a frigyszekrényt

1. És volt az Örökkévaló ládája a filiszteusok földjén hét hónapig. 2. Ekkor szólították a filiszteusok a papokat és a varázslókat, mondván: Mit tegyünk az Örökkévaló ládájával? Tudassátok velünk, miképpen küldjük el helyére? 3. Mondták: Ha elkülditek Izrael Istenének ládáját, ne küldjétek azt el üresen, hanem rójatok le neki bűnáldozatot; akkor meggyógyultok és tudva lesz előttetek, miért nem távozik a keze rólatok. 4. És mondták: Mi az a bűnáldozat, amelyet lerójunk neki: Mondták: A filiszteusok fejedelmei száma szerint öt arany kelés és öt arany egér; mert ugyanegy csapás van mindnyájatokon és fejedelmeiteken. 5. Készítsétek tehát képeit keléseiteknek és képeit egereiteknek, melyek pusztítják az országot, és adjatok Izrael Istenének tiszteletet; talán megkönnyebbíti kezét rajtatok és isteneiteken és országtokon. 6. Minek is keményítenétek meg szíveteket, valamint megkeményítették Egyiptom és Fáraó az ő szívüket? Nemde, amidőn hatalmat művelt rajtuk, elbocsátották őket és elmentek. 7. Most tehát vegyetek, készítsetek egy új szekeret és két szoptatós tehenet, melyeken nem volt még járom; fogjátok be a teheneket a szekérbe, de hajtsátok vissza borjaikat mögülük a házba. 8. Vegyétek az Örökkévaló ládáját és tegyétek azt a szekérre, az aranytárgyakat pedig, melyeket leróttok neki bűnáldozatul, helyezzétek el szekrényben az oldalán; s küldjétek el és menjen. 9. S nézzétek, ha határának megy föl, Bét-Sémesnek, ő hozta ránk ezt a nagy veszedelmet; ha, pedig nem, akkor tudjuk, hogy nem az ő keze ért bennünket: véletlen az, mely velünk történt. 

10. És így tettek az emberek: vettek két szoptatós tehenet és befogták a szekérbe; borjaikat pedig elzárták a házban. 11. És ráhelyezték az Örökkévaló ládáját a szekérre, meg a szekrényt és az arany egereket és keléseik képeit. 12. A tehenek egyenest mentek az úton, Bét-Sémesnek, azon egy országúton mentek, egyre bőgve és nem tértek le sem jobbra, sem balra; a filiszteusok fejedelmei pedig mentek utánuk Bét-Sémes határáig. 13. A Bét-Sémesbeliek épen tartották a búzaaratást a völgyben; fölemelték szemeiket, meglátták a ládát és örültek, hogy látták. 14. A szekér pedig eljutott a Bét-Sémesbeli Józsuának mezejére és megállt ott; ott pedig nagy kő volt. Ekkor széthasogatták a szekér fáit, a teheneket pedig bemutatták égőáldozatul az Örökkévalónak. 15.A leviták levették az Örökkévaló ládáját meg a mellette levő szekrényt, amelyben az aranytárgyak voltak és rátették a nagy kőre; Bét-Sémes emberei pedig bemutattak égőáldozatokat, és vágtak vágóáldozatokat ama napon az Örökkévalónak. 16. A filiszteusok öt fejedelme pedig nézte; arra visszatértek Ekrónba ama napon. 17. És ezek az arany kelések, melyeket leróttak a filiszteusok bűnáldozatul az Örökkévalónak: Asdódért egy, Azzáért egy, Askelónért egy, Gátért egy, Ekrónért egy. 18. Az arany egerek pedig a filiszteusok minden városainak száma szerint, melyek az öt fejedelemé, erősített várostól nyílt faluig. A. nagy kő pedig, melyre tették az Örökkévaló ládáját, még ott van mind a mai napig a Bét-Sémesbeli Józsua mezején. 19. És megvert Bét-Sémes emberei közül, mert megnézték az Örökkévaló ládáját, megvert a nép közül hetven embert, ötvenezer embert; s gyászolt a nép, mert megverte az Örökkévaló a népet nagy vereséggel. 20.És mondták Bét-Sémes emberei: Ki bír megállni az Örökkévaló, e szent Isten előtt, és kihez vonuljon tőlünk? 21. Ekkor küldtek követeket Kirját-Teárim lakóihoz mondván: Visszahozták a filiszteusok az Örökkévaló ládáját, jöjjetek le, vigyétek azt fel magatokhoz.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2018. május 15., kedd

Sámuel I. könyve 5.

A frigyszekrény bajt hoz a filiszteusokra

1. A filiszteusok pedig elvették az Isten ládáját és vitték Ében-Háézerből Asdódba. 2. S vették a filiszteusok az Isten ládáját és bevitték a Dágón házába és oda állították Dágón mellé. 3. Másnap korán fölkeltek az Asdódbeliek s íme Dágón arccal a földre esett az Örökkévaló ládája előtt; s vették Dágónt és visszatették helyére. 4. Midőn azonban másnap fölkeltek korán reggel, íme Dágón arccal a földre esett az Örökkévaló ládája előtt; Dágón feje pedig és két keze töve levágva a küszöbön, csak Dágón teste maradt helyén. 5. Azért nem lépnek Dágón papjai és mind, akik bemennek Dágón házába, a Dágón küszöbére Asdódban mind e mai napig. 6. Ekkor ránehezedett az Örökkévaló keze az Asdódbeliekre és pusztította őket; megvervén őket kelésekkel, Asdódot és határait. 7. Midőn látták Asdód emberei, hogy így van, azt mondták: Ne maradjon Izrael Istenének ládája nálunk, mert kemény volt a keze rajtunk és Dágón istenünkön. 8. És küldtek és összegyűjtötték mind a filiszteusok fejedelmeit magukhoz és mondták: Mit tegyünk Izrael Istenének ládájával? Mondták: Gátba vitessék át Izrael Istenének ládája. Átvitték tehát Izrael Istenének ládáját. 9. S volt, miután átvitték azt, rajta volt az Örökkévaló keze a városon igen nagy megzavarással; megverte ugyanis a város embereit, aprajától nagyjáig: kiütöttek rajtuk kelések. 10. Ekkor elküldték Isten ládáját Ekrónba; s volt, amint Ekrónba jutott Isten ládája, jajveszékeltek az Ekrónbeliek, mondván: Áthozták hozzám Izrael Istenének ládáját, hogy megöljön engem és népemet. 11. Erre küldtek, összegyűjtötték mind a filiszteusok fejedelmeit és mondták: Küldjétek el Izrael Istenének ládáját, Hogy visszatérjen helyére, és meg ne öljön engem és népemet. Mert halálos zavar volt az egész városban: nagyon nehéz volt ott Isten keze. 12.Azon emberek is, akik nem haltak meg, megverettek kelésekkel; s fölszállt a város jajkiáltása ég felé.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)