2017. június 23., péntek

CfaN evangélizáció - Zimbabwe, Harare

Idézet

"A józanság az, mikor az ember a saját gondolatait nem téveszti össze a tényekkel." 
Németh Sándor

Joyce Meyer - Találd meg a valódi önmagad és töltsd be elhívásodat 29.

A kitartás tökéletességet eredményez

"Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül." Jakab 1:2-4.

Ez azt jelenti, hogy ha a kitartásunk tökéletes, mi is tökéletessé és teljessé válunk, nem szenvedünk hiányt semmiben. A fenti igevers beszél mindenféle próbáról, kísértésekről, amelyek alatt türelmesnek kell maradnunk.

Ahogy azt Az elme harctere című könyvemben már írtam, „a türelem nem a várakozás képessége; azt jelenti, hogy megfelelő hozzáállást alakítasz ki magadban, míg várakozol”.

A türelem a Szellem gyümölcse, ami nyugodt, pozitív hozzáállásban manifesztálódik. A türelmetlenség negatív tartalmat hordoz, ez a sátán egyik eszköze arra, hogy megakadályozza, hogy elérjük a teljességet.

A Zsidó levél 10:36 szerint azért van szükség a türelemre, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet.

Hányszor tettem fel a kérdést „Mikor, Uram, mikor?” mire rábukkantam a válaszra a 31. Zsoltárban: „Életem ideje kezedben van”. Isten tudja, mikor minek van itt az ideje, és a türelmetlenségükkel nem sürgethetjük Őt.

Várj Isten tökéletes időzítésére

„A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.”
Galata 6:9.

A „maga idejében” Isten idejét jelenti, nem a mi időnket. Mi folyton rohanunk, Isten nem. Isten mindennek megadja a módját – erős alapot készít, mielőtt megpróbálja felépíteni a házat. Mi Isten épülőfélben levő házai vagyunk. Ő az Építőmester, tudja, mit miért csinál. Lehet, hogy mi nem tudjuk, mit csinál, de Ő teszi a dolgát, és amit csinál, biztosan jó lesz. Nem mindig tudjuk, mit tesz, de elégedjünk meg azzal, hogy tudjuk, ki az Egyetlent, aki tudja.

Isten időzítése az Ő titka. A Biblia azt ígéri, Ő sosem késik, de mint azt már többször megtapasztaltam, előbb sem jön. Úgy tűnik, minden pillanatot kihasznál arra, hogy érlelje bennünk a türelem gyümölcsét.

Vine görög szótára így kezdi a türelem szó meghatározását (Jakab 1:3) …A türelem az, ami a próbákban erősödik… A türelem a Szellem gyümölcse, amely a megpróbáltatások során növekszik.

Alaptermészetemnél fogva nagyon türelmetlen ember vagyok. Az elmúlt évek során türelmesebbé váltam, de nagyon nehéz volt ennek az elsajátítása. Mindent azonnal akartam!

Végül rájöttem arra, ha a sziklára zuhanunk (Jézus), összetörünk, de ha a szikla zuhan ránk, összetör bennünket. (Máté 21:44). Ez azt jelenti, hogy ha együttműködünk a Szent Szellemmel és nem akadályozzuk Isten munkáját, ezt a munkát elvégzi bennünk. Ha viszont ellenállunk, Isten a megfelelő időben sokkal keményebben bánik majd velünk, mint tervezte. A dolgok úgyis a javunkat szolgálják majd, de sokkal jobb, ha önként adunk fel valamit, mintha elvennék tőlünk.

Alá kellett rendelnem a saját akaratomat Isten akaratának. Az Ő kezébe kellett tenni magamat, és az Ő időzítésére bízni a dolgaimat. Így kimondva nagyon egyszerűnek tűnik, de a valóságban egyáltalán nem volt az, legalábbis nekem nem.

Hálás vagyok azért, az emberi természet „Szellem által irányított” természetté válhat. A Szellem gyümölcse bennünk van és sok más dologgal együtt fejlődik. Ahogy a lehetőségeink kibontakoznak, úgy fejlődik a személyiségünk is, Krisztushoz hasonló attitűddel együtt. Ezek a dolgok elválaszthatatlanok egymástól. Vannak dolgok, amiknek egyszerre kell a célba érniük, ha meg akarjuk nyerni a versenyt.

Ha nem alakul ki a megfelelő személyiség, a kibontakoztatott lehetőségek nem Isten dicsőségét szolgálják. Ha nagyon sikeresek vagyunk az életben, de durván bánunk az emberekkel – ez nem igazán nyeri el Isten tetszését. Ha egy területen fejlődést érünk el, ezen a területen finoma megállítja a fejlődésünket mindaddig, amíg a többi területen nem érjük el a kívánt szintet.

Amikor a gyülekezetem növekedni kezdett, de szellemi növekedésem kicsit lemaradt, Isten kicsit fékezte a gyülekezet fejlődését. Persze ezt akkor nem értettem, és eléggé elkeserített a dolog. Azzal töltöttem időm nagy részét, hogy démonokat dorgáltam, és valami olyasmit csináltam, amit én szellemi hadviselésnek gondoltam. Azt hittem, a sátán akadályozza a munkámat – de rá kellett jönnöm, hogy Isten volt az. Túlságosan előre szaladtam, és Ő lefékezett, akár tetszett, akár nem.

Az ilyen dolog senkinek sem teszik, de aztán rájövünk, micsoda katasztrófát zúdítottunk volna a nyakunkba, ha a dolgok a mi időszámításunk szerint történtek volna, nem Isten időzítése szerint.

A türelem alapvető fontosságú a kibontakozásunk érdekében. Igazából a lehetőségeink kibontakoztatására csak akkor van lehetőségünk, ha a türelmet már megvalósítottuk. Ez Isten útja – nincs más választás, hát helyezkedj el kényelmesen és élvezd az utazást!

Ha mi nem fejlesztjük ki a lehetőségeinket, senki sem fogja helyettünk megtenni, mert ez rajtunk kívül senkit sem érdekel. Lehet, hogy találkozunk olyan ritka teremtményekkel, akik örömüket lelik abban, hogy mindent megtesznek másokért, amit csak tudnak – de az ilyen ember ritka, mint a fehér holló. A férjem David, ilyen ember, és kimondhatatlanul hálás vagyok neki azért, hogy segített azzá válnom, aki vagyok. Sikerült megtalálnom önmagamat, és ugyanezt kívánom neked is.

Találd meg, mi az, amit csinálni szeretnél, és készítsd fel magad rá. Fáradhatatlanul munkálkodj addig, amíg a lehetőségeidet meg nem valósítottad.

Ha nagyszerű dalokat írsz, fejleszd ezt a benned levő ajándékot – úgy alakítsd az életedet, hogy dalokat tudj írni. Ha tudod, hogy képes vagy a dicséret vezetésére, nosza gyakorolj, tanulj zenét, énekelj, teljes szívedből, lelkedből és teljes hittel. Kezdd el a dicséret vezetését, még akkor is, ha kezdetben nincs ott más rajtad kívül, csak a macskád, vagy a gyerekeid. Ha úgy érzed, van üzleti érzéked, tudsz pénzt csinálni, ne tétovázz, tanulj, imádkozz, járj iskolába, lépj ki bátran

Bármilyen ajándékod vagy elhívásod van, tedd le az Úr kezébe, és kezdd el kimunkálni a lehetőségeidet.

Valamilyen módon minden nap kell munkálkodnunk magunkon. Előre kell mennünk, zárjunk le mindent, ami mögöttünk van, beleértve a múlt hibáit és győzelmeit is. Ha folyton a múltbeli dicsőségeken gondolkodunk, nem tudjuk megvalósítani azt a jövőt, amit Isten nekünk szán.

Hozz ma egy döntést: ne elégedj meg semmivel, ami kevesebb, mint az, ami lehetsz.

Fordította: Berényi Irén

Jób könyve 29.

1. És továbbá előadta Jób a példázatát és mondta: 2. Vajha úgy volnék, mint a múltnak hónapjaiban, mint a napokban, mikor Isten megőrzött engem; 3. mikor ragyogott fejem fölött a mécsese s világosságánál sötétben jártam! 4. Mint a hogy voltam férfikorom napjaiban, midőn Isten meghittsége volt sátorom felett; 5. midőn még velem volt a Mindenható, körülöttem gyermekeim; 6. midőn lépteim tejfölben fürödtek; s a szikla ontott mellettem olajpatakokat. 7.Midőn a kapuhoz mentem a városba, a piaczon választottam ülőhelyemet: 8. megláttak ifjak s elbújtak, aggastyánok fölkeltek, megállottak; 9. vezérek visszatartották beszédjöket és kezüket tették szájukra; 10. előkelőknek hangja elbújt és nyelvök inyökhöz tapadt. 11. Mert fül, mely hallott, boldognak mondott engem és szem, mely látott, tanúskodott mellettem. 12. Mert megmentettem a szegényt, ki esedezett, és az árvát, kinek nem volt segítője. 13. Bujdosónak áldása reám szállt és özvegynek szívét ujjongtattam. 14. Igazságot öltöttem fel s az felöltött engem, mint köpeny és süveg volt jogosságom. 15. Szeme voltam a vaknak és lába én a sántának; 16. apjuk én a szűkölködőknek, és annak, kit nem ismertem, pörét átkutattam. 17. Összetörtem a jogtalannak zápfogait, és fogai közül vetettem ki a ragadmányt. 18. Mondtam: fészkemmel együtt fogok kimúlni s mint a főnix sokasítom napjaimat; 19. gyökerem nyitva van a víznek, és harmat időz gallyamon; 20. dicsőségem szinte új nálam s íjam a kezemben megifjodik. 21. Rám hallgattak és várakoztak és csendben figyeltek tanácsomra. 22. Szavam után nem szóltak többet, rájuk cseppegett beszédem; 23. s mint esőre várakoztak: reám, és szájukat tátották tavaszi esőre. 24. Mosolyogtam rájuk, nem hitték; de arczom világosságát nem sötétítették el. 25. Választottam útjokat s fejtől ültem s ott időztem, mint király a csapatban mint a ki gyászolókat vigasztal.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2017. június 21., szerda

Derek Prince - Próbaálló jellem 3.

Maratonfutás

„Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.” (Zsid 12:1)

Pál itt az Olimpiai Játékokhoz hasonlítja az életet, mint futással teljesítendő távot. A célvonalnál nézők tömege nézi várakozással, ki fog nyerni. A nézők tömege azok az ószövetségi szentek, akik már befejezték pályafutásukat, és arra várnak, hogy a Menny lelátójáról örömmel köszönthessenek minket.

Ahol azt mondja: „félretéve minden akadályt”, a verseny körülményeire gondol. A futó kiüríti zsebeit és a lehető legkönnyebb, legkényelmesebb ruhát viseli. Egyetlen gramm felesleges terhet sem visz magával. Észben kell tartanunk, hogy néhány dolog ugyan nem bűn, de mégis leterhelhet és visszafoghat. Kimerítheti erődet vagy arra csábít, hogy túl sok időt fordíts rájuk. Emlékeztetlek: nem rövidtávfutásban veszünk részt, hanem hosszútávfutásban. Ez kitartást igényel. Sokan úgy kezdik a keresztény életüket, mintha rohamra indulnának. Kicsivel később a pálya mellett lihegnek, és már be is fejezték a futást, pedig még alig kezdődött el a verseny.

„...nem a gyorsaké a futás, és nem az erőseké a viadal...” (Préd 9:13)

Nem a sebesség vagy az erő számít, hanem a kitartás.

„Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül.” (Jk 1:2-4)

Teljes örömnek veszed, amikor különféle próbákba kerülsz? Nos, annak kéne venned! Nekem is! Dicsérnem kell Istent azért, mert elég méltónak talált a próbához, és eléggé bízik bennem, hogy kipróbáljon.

Tartsd észben, hogy a próba a mi érdekünkben van. Jakab mondja, ha kitartasz – ha keresztülmész a próbán – az egészen biztosan átalakítja a jellemedet és személyiségedet. Ne add fel idő előtt! A próba teljes és jól formált kereszténnyé alakít. Nem lesz a jellemednek olyan területe, amit ne érintene.

Az egyik legnagyobb próba, ami igazán kipróbálja jellemünket, a közeli, elkötelezett kapcsolatok tesztje, mint például az embereknek azon kis csoportja, akikkel minden héten találkozol, és akikkel az életedet megosztod. Egy kis idő elteltével kénytelen vagy belátni, hogy van az életednek néhány területe, ami még sosem volt igazán kipróbálva. Észre fogod venni, hogy ha nem vagy emberekkel szoros vagy közeli kapcsolatban, el tudod viselni őket. De amikor hétről hétre állandóan találkoztok, rendszeres, közeli, szoros kapcsolatban álltok, jobban teszed, ha visszavonulsz vagy korrigálod az életed.

A barátom, Bob Mumford mondta egyszer: „Azt hiszem, van tíz területe jellemünknek, aminek változnia kell. Talán hattal el is bánsz magad. De a maradék négynél arra van szükséged, hogy más emberek mutassanak rá.” Úgy vélem, ez elég jó arány. Amennyiben nem ismertetem meg magamat másokkal, becsapom saját magamat, jellememet illetően. De az elkötelezett kapcsolat nem ad teret ugyanerre az öncsalásra. Valaki egyszer azt mondta, a barátság „tetőbontás, faldöntés”. Nem bánjuk a tetőbontást, hiszen Isten úgyis minden tetőn átlát. De mi van a faldöntéssel? Hagyjuk, hogy az emberek lássanak minket? Nincs nagyobb próbája keresztény jellemünknek, mint a szoros kapcsolatok.

Következő levelemben tovább tanulmányozzuk majd ezt a témát. Addig is, gondolkodjunk ezeken az igéken és kérjük az Urat, hogy segítsen nekünk kitartó jellemet építeni.

Fordította: Marton Katalin

Jób könyve 28.

1. Mert van az ezüstnek eredete és helye az aranynak, ahol olvasztják; 2. a vasat a porból veszik és rézzé öntik meg a követ. 3. Véget vetett a sötétségnek és végesvégig kutatja át a homálynak és vakhomálynak kövét. 4. Aknát tört távol a lakóktól; a kik elfelejtvék a lábtól, lebegtek, bolyongtak, távol a halandóktól. 5. A föld – belőle ered a kenyér, s alatta fel van dúlva, mint tűzzel. 6. Zafírnak helye az ő kövei, s aranyporai vannak. 7. Ösvény az, melyet nem ismer ragadozó madár s nem villant rá a sólyom szeme; 8. nem tiporták meg a büszke vadak, nem vonult el rajta oroszlán. 9. A kovára nyújtotta ki kezét, feldúlta tövükből a hegyeket. 10. A sziklákban csatornákat hasított s minden drágaságot meglátott a szeme. 11. Hogy ne könnyezzenek, elkötötte a vízereket s a rejtelmet napvilágra hozza. 12. De a bölcsesség honnan található és merre van az értelem helye? 13. Halandó nem ismeri a becsét a nem található az élők országában. 14. A mélység mondta: nincs bennem, s a tenger mondta: nincsen nálam. 15. Finom arany nem adható helyébe s árául nem mérhető le ezüst; 16. nem mérhető föl Ófir színaranyával, drága sóhammal és zafírral; 17. nem ér fel vele arany és üveg, se nem cserében érte aranyedény; 18. a korál és kristály nem is említhető, s a bölcsesség birtoka gyöngyöknél külömb; 19. nem ér fel vele Kús topáza, tiszta színarannyal nem mérhető fel. 20. A bölcsesség tehát honnan jön, s merre van az értelem helye? 21. El van az rejtve minden élőnek szeme elől, s az ég madarai elől eltakarva. 22. Enyészet és halál mondták: füleinkkel hallottuk hírét. 23. Isten érti az útját és ő tudja helyét. 24. Mert ő a föld széléig tekint, a mi az egész ég alatt van, látja, 25. hogy a szélnek súlyát szabja, s a vizet mérték szerint határozza meg. 26. Midőn az esőnek törvényt szabott és tat a mennydörgő villámnak: 27. akkor látta őt, számba foglalta, megállapította, át is kutatta; 28. és mondta az embernek: lám, az Istenfélelem – az bölcsesség, s a rossztól távozni – értelem.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2017. június 20., kedd

Michael L. Brown - Menj, és többé ne kövess el bűnt - Szentségre hívás 28.

A kérdés megint az: hogyan tudjuk ezt megcsinálni? Tulajdonképpen ez az egyik elsődleges célja ennek a könyvnek. Azért jött létre, hogy segítsen szentté válni, megmutassa az utat a szabadsághoz a test kötelékeiből, egy haditervet adjon az életedre. Ez teljesen világos: Az Ige szerint, mivel régen a bűn volt megszokott számunkra, legtöbbünk azt tette, amihez kedve támadt, kevéssé vagy egyáltalán nem gondolva Istenre, most a bűnnek kell a megszokottól eltérőnek lennie. Most azért élünk, hogy tetszünk a Mesternek.

Tehát, mivel átvitettünk a halálból az életbe, Sátán hatalmából Isten uralma alá (Kol.1:13; Apcsel. 26:18), az Úr Jézus kegyelmében és megismerésében növekedünk. (2 Pét.3:18) és szentekké válunk Isten félelmében. (2 Kor.7:1) Igaz, hogy folyamatos harcunk van a bűnnel nap mint nap. De nem vagyunk többé a bűn rabszolgái. Most az igazság szolgái vagyunk és a bűn nem uralkodhat rajtunk többé.

A nagy probléma ma az egyházban, hogy könnyedén vesszük az engedetlenségeinket és mentegetjük a bűneinket. Úgy élünk mintha Isten direkt azt várná el tőlünk, hogy megvessük a parancsolatait és figyelmen kívül hagyjuk a törvényeit, mintha az állandó engedetlenség lenne az előírt norma az újjászületett hívők számára. Jézus azt mondta: "Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, a ki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké. Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek." (Ján.8:34-36) Meg vagyok győződve róla, hogy ez igaz!

A jó hír, hogy az Úr ismeri a valónkat és nem hívott el olyasmit tenni amire nem vagyunk képesek. Nem mondja nekünk, hogy repüljünk mint a a madarak vagy ússzunk mint a halak, mivel nem madarak vagy halak vagyunk. Nem mondja nekünk, hogy úgy éljünk mint az angyalok a mennyben, hiszen halandóként a földön élünk. De ha Jézus azt mondja , hogy szabadok lehetünk a bűntől, ha Pál azt mondja, hogy meghaltunk a bűn számára, ha János az mondja, hogy többé ne kövessünk el bűnt, akkor valahogy, valamilyen módon, Isten kegyelme erejének a felruházásával, képesek vagyunk rá.

Teljességgel lehetséges engedelmességgel jellemzett életet élni, inkább mint engedetlenséggel jellemzettet, a Szellem és nem a test uralma alatt, az Úr és nem az ördög hatalma alatt élni. Mélyen belül tudod, hogy ez így van, nem? Még ha épp egy szörnyű harc közepén is vagy most, valami kitartóan tanúskodik benned az Írások mellett és valami azt mondja neked, hogy szabad lehetsz. Gyerünk vissza az Igéhez!

Pál emlékeztette a Kolossébelieket az ő valós szellemi állapotukra: "Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben." (Kol.3:3) Mit jelent ez a gyakorlatban? A válasz egyszerű és világos: "Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, a mi bálványimádás; Melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira; Melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban. Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat; haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert, az ő cselekedeteivel együtt. És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, a ki teremtette azt." (Kol.3:5-10)

Mivel meghaltunk a régi életünk számára és új életet élünk Jézusban, halálba kell adnunk - megint ez az erőszakos kifejezés - mindent ami a régi, földi élethez tartozik, felöltözve az új embert. És figyeld meg, hogy ez parancs, nem egy lehetőség. Feltétel minden hívő számára, nem javasolt cél szuper szenteknek. Ez az elhívásunk Istenben, szellemi és morális hivatásunk, elfogadható magatartásunk. Levetkőztük a test és a világ ruháját és a kegyelem öltözetét vettük magunkra. "Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést; . Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképen ti is; Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint a mely a tökéletességnek kötele." (Kol.3:12-14)

Az élet, amelyre hívattunk, gyönyörű, tiszta, igaz, világos és szent. Az élet amelyet elhagytunk, csúf, tisztátalan, mocskos, igaztalan és szentségtelen. Erre gondol Isten, mikor hív, hogy ne bűnözzünk többé. Hagyjunk fel a régivel és járjunk az újban, szent, Istennek tetsző áldozatként ajánljuk fel a testünket, ne fogadjuk el többé a világ rendjét, hanem formálódjunk át az elme megújulása által. (Róm.12:1-2) Nincs elfogadható középút.

Fordította: Korányi Tamás

Jób könyve 27.

1. És továbbra előadta Jób a példázatát és mondta; 2. Él az Isten, ki elvette jogomat, s a Mindenható, ki elkeserítette lelkemet: 3. bizony, valameddig lelkem bennem van és Isten lehelete orromban; 4. nem beszélnek; ajkaim jogtalanságot s nyelvem nem szól csalárdságot! 5. Távol legyen tőlem, nem adok nektek igazat, amíg ki nem múltam, nem vétetem el magamtól gáncstalanságomat. 6. Igazságomhoz ragaszkodom, nem engedem el, nem szid szívem egyet sem napjaim közül. 7. Legyen olyan mint a gonosz az ellenségem és támadóm olyan, mint a jogtalan! 8. Mert mi az istentelennek reménye, midőn elvágja, midőn kirántja Isten a lelkét? 9. Kiáltását hallja-e Isten, midőn rája jön a szorongatás? 10. Avagy gyönyörködni fog-e a Mindenhatóban, hívhatja-e Istent minden időben? 11. Megtanítlak benneteket Isten keze iránt, a mi a Mindenhatónál van, azt nem titkolom el. 12. Lám, ti mindnyájatok láttátok, minek is hivalogtok hiábavalóan? 13. Ez a gonosz ember osztályrésze Istennél s az erőszakosok birtoka, melyet a Mindenhatótól kapnak. 14. Ha sokasodnak gyermekei – a kard számára, s ivadékai nem fognak jóllakni kenyérrel; 15. maradékai halálvészben temettetnek el s özvegyei nem fognak sírni. 16. Ha fölhalmoz ezüstöt, mint a por és öltözéket szerez, mint az agyag: 17. szerez, de az igaz ölti fel, s az ezüstön az ártatlan osztozkodik. 18. Felépítette, mint a moly, a házát s mint a kunyhót, melyet csősz készített: 19. gazdagon fekszik le, mint a ki nem ragadtatik el; kinyitotta szemeit s nincsen. 20. Utoléri őt, mint a víz, a rémség, éjjel lopta el a szélvész. 21. Felkapja őt a keleti szél, és eltűnik, és elviharozza helyéből. 22. Hajít reá s nem kímél, keze elől kell futva futnia; 23. összecsapják fölötte kezüket és pisszegnek rajta az ő helyéről.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2017. június 19., hétfő

David Wilkerson - Irgalmas Isten az Úr 1.

“Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas." (Lukács 6:35-36).

Erőteljes téma gyűrűzik végig a Biblián: "Irgalmas Isten az Úr a te Istened" (5Mózes 4:31) Az irgalom témaköre az Ószövetség szerves magja. Erről olvashatunk újra és újra Mózes ötödik könyvében, a Krónikák könyvében, Nehémiásnál és a Zsoltárok könyvében. "Az Úr a te Istened kegyelmes és irgalmas." Hasonlóképpen az irgalom témáját minden egyes evangéliumban és az Újszövetség egészén látjuk. "Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas" (Lukács 6:36).

Az Írás sokat elárul arról, hogy Isten irgalma a világ iránt milyen sokba került neki.

Isten nem hagyta magára ezt a bűnös, istentelen, kívánság-központú világot. Amikor látta, hogy elkezdődik a kicsapongás a földön, nem fordult el teremtésétől. Ehelyett elküldte az egyetlen Fiát közéjük, és végtelen irgalma miatt az Úr felajánlotta Őt élő áldozatként. Mindannyiunk bűnét Krisztusra helyezte.

Gondolj bele az irgalom hatalmas árába, amit Jézus fizetett ki. Egy ilyen költség súlya egyszerűen kiszámíthatatlan. Senki nem tudja felmérni Krisztus fájdalmát, amelyet a világ bűneinek magára vétele okozott. A Szentírás azonban részletesen leírja, hogy Jézus milyen árat fizetett az irgalmáért, amikor itt a földön szolgált.

Először is, Jézust elutasította az egész vallásos világ. Korának vezetői nyílt haraggal fordultak ellene. Továbbá gúnyolták, megvetették a gazdagok és szegények, a műveltek és műveletlenek egyaránt. Üzenetét kevés kivétellel mindenki elutasította.

A Zsoltárok könyve szerint Jézus neve a részeg emberek dalává vált. Végül az egész társadalom leköpte, meggyalázta, keresztre feszítette és megölte Őt.

Isten irgalmának részeseiként te és én valamennyire tudjuk, hogy Jézus számára milyen ára volt, hogy a világ felé ilyen irgalmat nyújtott. Végtelen irgalma téged személy szerint a bűnös kötelékek között talált meg. Meghallotta szíved kiáltását és megszabadított. Megváltoztatott, megnyitotta a szemeidet, megtöltött Szent Szellemével. Tisztességes edénnyé tett, hogy hirdesd evangéliumát.

Vésd az eszedbe: drága ez az irgalom, amelyet kaptál. Azt tanítjuk, hogy Isten kegyelme ingyenes, nem kiérdemelhető és ezért nem kerül nekünk semmibe. A teljes árat Krisztus kiontott vére fizette meg. Ezek az állítások mind igazak. Istent teljesen kielégítette az az ár, amelyet Jézus fizetett, hogy irgalmát megkapjuk. Ennek következtében a mennyet kaptuk örökségként. Irgalma a biztosíték az örök életre minden igaz hívő számára.

Emberi oldalról - a mi oldalunkról - is van ára Isten irgalmának. Mi ez az ár? Annak az ára, hogy igazi bizonyságtevőkké váljunk a kapott irgalom erejének hirdetésére. Az az igazság, hogy ugyanezt az irgalmat, amelyet kaptunk, ha mi is felajánljuk másoknak, nagyon sokba kerül nekünk itt a földön. Ez egy olyan költség, amelyet várhatóan mindennapi életünk során fizetünk ki.

Amint láttuk, Jézus megparancsolta nekünk: "Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas." (Lukács 6:36). Ahogy Krisztus példája mutatja, olyan irgalmasnak lenni mint az Atya, nagyon sokba kerül. Jézus ennek az irgalomnak az árát a testével fizette ki. Te és én várhatóan ugyanezt az árat fizetjük. Mint Ő, mi is teljes elutasítással nézünk szembe. Az evangélium hírvivőiként szavainkat a világ nem fogja elfogadni. Az az igazság, hogy minél inkább felmagasztaljuk Krisztust az életünkben, annál inkább várhatjuk, hogy Isten irgalmát kigúnyolják és elutasítják.

Az irgalom első ára Jézus számára mennyei helyzete volt. Az irgalom miatt a földre jött, hogy emberi testet öltsön. Végül pedig a világnak felajánlott irgalom az életébe került. Ma Jézus példája az irgalomra minden követője számára modell értékű. Összességében ezt mondja nekünk: "Hadd mutassa meg az életem az irgalom árát, ami nem más, mint a világtól való teljes elutasítottság."

Pál is ugyanazt a magas árat fizette meg, mint Jézus itt a földön, azért mert megélte Isten irgalmát.

Jézus figyelmeztetett bennünket: "Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak." (János 15:20) Pál apostol bizonyságot tett erről az igazságról: "és tulajdon kezünkkel dolgozva fáradozunk. Amikor gyaláznak, áldást mondunk, amikor üldöznek, tűrünk, amikor rágalmaznak, jó szóval válaszolunk; szinte a világ szemétjévé lettünk, és mindenki söpredékévé mind ez ideig." (1Korinthus 4:12-13).

Mit kezdjünk ezzel az elutasítással? Jézus válasza: "Örüljetek azon a napon és ujjongjatok! Íme, nagy a ti jutalmatok a mennyben, mert ugyanezt tették atyáik a prófétákkal." (Lukács 6:23)

Ezt az igazságot nehéz lenyelni. Hogyan örüljünk és legyünk boldogok ilyen kemény üldözésben? Szeretteim, ez mind az irgalom nagy ára. Ahogy Pállal történt, akit söpredéknek néztek, az történik Krisztus testével, a gyülekezettel is. Ki kell fizetnünk az árát annak, ha Jézust és irgalmát hirdetjük.

Ez a magas ár nem csak a hitetlen világtól jövő elutasítás. Nemcsak az ateista liberális média rosszallása és elutasítása vár ránk. Ugyancsak vádlással és lekezelő magatartással kerülünk szembe a megalkuvó vallásos világ részéről is. Jézus figyelmeztette a tanítványait: "Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek, és amikor kiközösítenek, gyaláznak benneteket, és kitörlik neveteket mint gonosz nevet, az Emberfiáért." (Lukács 6:22) Mindent, amit Jézus itt leír, megtette vele korának vallásos rendszere.

Rod Parsley - A Kereszt (ajánlások 3.)

Nagyon örülök ennek az új könyvnek, amelyet Parsley pásztor a keresztről írt! Krisztus követőjeként a kereszt lényeges része a hitemnek és úgy tűnik, hogy könnyen átnézünk rajta vagy elfelejtjük a jelentőségét a Jézussal való kapcsolatunkban. Ebben a könyvben Parsley pásztor megnyitja a szemünket néhány nagyon fontos igazságra, amelyeket valószínűleg elhanyagoltunk, ezek viszont kihívást intéznek felénk, hogy visszatérjünk a gyökereinkhez a kereszt lábához. Élvezd, állítson kihívás eléd és változtasson meg ez a könyv!
- SARAH HICKEY, A TODAY WITH MARYLIN AND SARAH TÁRS HÁZIGAZDÁJA

Rod Parsley pásztor kreatívan és meggyőzően érvel Krisztus győzelme és a kereszt titka mellett legutóbbi könyvében a Keresztben. Mérvadó nyitott ablakot biztosít az olvasóinak az erőhöz, a dicsőséghez és Krisztus keresztjének nagyszerűségéhez teológiai precizitással, pásztori bölcsességgel és egy pásztor szívéből és tapasztalataiból származó szónoki képességgel.
- MARCUS D. LAMB, DAYSTAR TELEVISION NETWORK ALAPÍTÓJA ÉS VEZÉRIGAZGATÓJA

„Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözölünk, Istennek ereje.” Pál apostolnak e kijelentése csodálatos, megindító képleírásokban jelenik meg, bővül ki és oszlik meg Rod Parsley Kereszt című könyvében. A világ számára a kereszt a szégyen szimbólum viszont a hívők számára a megváltás jelképe. Amit a világ bolondságnak mond, azt mi kegyelemnek hívjuk. Nincs semmi, amely annyira központi helyen lenne a hitünkben, mint a kereszt és sehol sincs annyira világossá téve ez, mint ebben a könyvben. Ajánlom, hogy imádkozz, miközben olvasod és bátorítalak, hogy vedd a szívedre.
- DR. T.L.LOWERY, A DR. T.L.LOWERY, GLOBAL FOUNDATION ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJA

Rod Parsley pásztor írói hatása vetekszik a televízión látható kommunikátori hatékonyságával. A Kereszt című új könyvében új követelményt állít fel, hogy visszaállítsuk a Krisztus kereszt üzenetének átfogó kezelésének szükségességét a pulpitusainkon, a gyülekezeteinkben, az otthonaikban és a szívünkben.
DR. PAUL F. CROUCH SR., A TBN ELNÖKE

Örülök, hogy ajánlhatom Rod Parsley pásztor legutóbbi könyvét, amely elvezet Jézus keresztjének valódi erejéhez. Kétségkívül ez egy lényeges üzenet, amelyet az egyház- és az egész világ- meg kell, hogy ismerjen. Rod Parsley Isten embere, aki arra hivatott, hogy kereszt hiteles üzenetével, ami Krisztus, akit megfeszítettek és feltámadott illetve Isten természetfeletti erejével és szeretetével gyakoroljon hatást a világra.
- GUILLERMO MALDONADO, A KING JESUS INTERNATIONAL MINISTRY VEZETŐ LELKÉSZE

Az univerzum legerőteljesebb fegyvere Jézus vére és a kereszt üzenete, amely elpusztítja a Sátán legherkulesibb fegyverét- a halált. A Sátán tudja, ha ki tudja iktatni a keresztet, akkor az Isten megváltási tervének elpusztítására vonatkozó tervét tudja folytatni. Rod Parsley pásztor időszerű kijelentése napvilágra hozza a kereszt jelentőségét és azt, hogy a Sátán legyengíti és eltorzítja az evangélium jelentőségét az evangélium üzenetének hátráltatásával. A korok harcában Rod Parsley kötete világosságra hozza a kereszt erejét, amelyet minden hívőnek meg kell értenie és hasznosítani az ellenség napi kihívásainak legyőzősében a keresztény életben.
- DR. DENNIS LINDSAY, CHIRST FOR THE NATIONS ELNÖKE ÉS VEZÉRIGAZGATÓJA

Rod Parsley könyve a keresztről egy huszonegyedik századi klasszikus mű. A mostani vértelen, erőtlen kereszténység napjaiban ez a könyv gonoszt legyőző erővel lép színre. A könyvnek a teológiailag megalapozott és szenvedéllyel megírt üzenete megítél, inspirál és felszólít mindenkit a Krisztus keresztjéhez való friss elköteleződésre. Rod Parsley a legjobbat adja nekünk, a múlt bibliai óriásainak kincseit és azoknak a keresztről való kijelentéseit osztja meg velünk. Tetszett, a könyv olvasása alatt végig sírtam és kiáltottam, egyszerűen nem tudtam lerakni. Minden kereszténynek el kell olvasnia ezt a könyvet. A prédikátorok is gazdag forrásanyagot találnak benne a tanításhoz. Köszönöm pásztor, hogy a kereszthez szólítottál bennünket… teljes szívünkkel húzódjunk közelebb.
- DR. RON PHILLIPS, AZ ABBA HOUSE VEZETŐ PÁSZTORA

Ahogy végigolvasod ezt a könyvet, nem tudod megállni, hogy ne nézz a keresztre és ne légy újra szerelmes Jézusba!
- DR. MEDINA PULLINGS, A UNITED NATIONS CHURCH INTERNATIONAL LELKÉSZE

Már évek óta mondom, hogy Rod Parsley Isten egyik legnagyobb szónoka, akit bátran és mégis friss módon használ Amerika és a világ megszólítására, hogy térjenek vissza a kereszthez. Még egyszer mondom nincs semmi meglepő abban, hogy újraéleszti a szeretetünket, a szenvedélyünket és az elkötelezettségünket Jézus Krisztus iránt Isten szeretetének leghihetetlenebb megnyilvánulásának leírásával – elküldve egyszülött Fiát, hogy Ő legyen a végleges áldozat a bűneinkre. Ahogy olvasod ezt a könyvet, engedd, hogy Isten visszavezessen az első szeretethez.
- RON CARPENTER, A REDEMPTION WORLD OUTREACH CENTER VEZETŐ LELKÉSZE

Fordította: Nagy Andrea

Jób könyve 25-26.

1. Felelt a Súachbeli Bildád és mondta: 2. Uralom és rettegés van nála; békét szerez magasságaiban. 3. Van-e száma csapatainak, s ki fölött nem támad az ő fényessége? 4.Miképpen is lehet igaz Istennel szemben a halandó, s hogy lehet tiszta asszony szülöttje? 5.Lám, még a hold sem ragyog, s a csillagok nem tiszták a szemeiben: 6. hát még a halandó, a féreg s az ember fia, a kukacz.

1. Felelt Jób és mondta: 2. Mint gyámolítottad a tehetetlent, segítetted az erőtlennek karját! 3.Mit tanácsoltál a bölcsességtelennek s valódi tudást bőven ismertettél! 4. Kinek adtál tudtul szavakat s kinek szelleme fakadt belőled? 5. Az árnyak megreszketnek alul a vizeken és lakóikon. 6. Meztelen az alvilág ő előtte s takarója az enyészet neki. 7. Kiterjeszti az Északot az űr fölé, lebegteti a földet a semmiségen; 8. beköti a vizet felhőibe, s nem hasad meg felleg alatta; 9. befogja a trón felszínét, kiterítette reá fellegét. 10. Határt vont a vizek színén odáig, hol vége van a világosságnak a sötétség mellett. 11. Az ég oszlopai megrázkódnak s elámulnak dorgálásától. 12. Erejével felkavarta a tengert s értelmével összezúzta, Ráhábot. 13. Fuvallata által derültté válik az ég, átszúrta keze a futó kígyót. 14. Lám, ezek útjainak szélei, mily csekély nesz az, a mit róla hallunk, de hatalmának dörgését ki foghatja föl!

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2017. június 16., péntek

Joyce Meyer - Találd meg a valódi önmagad és töltsd be elhívásodat 28.

Légy mértékletes mindenben

"Nem tudjátok-é, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok a versenyen, hogy elvegyétek a díjat Mindaz pedig aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek az örök szentség koronáját, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra (nem határozott cél nélkül); úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos; Hanem megsanyargatom testemet [keményen bánok vele, próbákkal fegyelmezem] és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek [nem állom ki a próbát, nem fogadnak el és kizárnak mint csalót]." I Korinthus 9:24-27.

Ha végig akarod futni a pályát és megnyerni a versenyt, legyél mértékletes mindenben és korlátozd magad bizonyos dolgokban. Nem mások feladata az, megcselekedtesse veled azt, ami jó. Hallgass a Szent Szellemre és cselekedj.

Pál azt mondta, megsanyargatta a testét, megfegyelmezte, hiszen nem akarta azt, hogy míg másoknak arról prédikál, mi a jó, ő maga pedig elbukik. Pál azért futott, hogy megnyerje a versenyt. Tisztában volt vele, hogy addig nem bontakoztathatja ki a benne rejlő lehetőségeket, amíg nem a szelleme irányítja a testét és érzelmeit.

Az önfegyelem nagyon fontos tulajdonság, főleg egy keresztény ember életében. Ha nem fegyelmezzük meg a gondolatainkat, érzelmeinket, szavainkat, leromboljuk az életünket. Ha nem tudjuk kordában tartani az indulatainkat, nem érjük el a nekünk járó sikert.

Gondolkozz el a következőkön:

„A hirtelen haragú bolondságot cselekszik.” Példabeszédek 14:17.

„Jobb a hosszútűrő az erősnél; és aki uralkodik a maga indulatján, annál, aki várost vesz meg.” Példabeszédek 16:32

„Ne légy hirtelen a lelkedben a haragra; mert a harag a bolondok kebelében nyugszik.” Példabeszédek 7:9.

„Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja.” Jakab 1:19-20.

Az ember haragja Isten igazságát nem munkálja – ez a sor azt jelenti, hogy a düh nem megfelelő hozzáállás; ezzel nem fogod a kívánt dolgokat behozni az életedbe. Isten igazsága azt eredményezi, hogy a bennünk rejlő személyes lehetőségek kifejlődhessenek. A dühös embereket túlságosan lefoglalja a haragjuk, nem marad idejük arra, hogy kihozzák magukból a legjobbat.

Ha tényleg az a célod, hogy győztesként fusd végig a pályádat, tedd félre a negatív érzelmeket. A haragon kívül van még egy csomó negatív érzelem, amit be kell azonosítanunk, ellenőrzésünk alá kell vonnunk, mielőtt rút fejüket felütnék. Összeállítottam egy rövid listát a negatív érzelmekről, amelyekre nagyon oda kell figyelni:

· düh
· keserűség
· depresszió
· kétségbeesés
· irigység
· mohóság
· gyűlölet
· türelmetlenség
· féltékenység
· lustaság
· bujaság
· sértődés
· büszkeség
· neheztelés
· szomorúság
· önsajnálat
· meg nem bocsátás


Kitartással fussunk

„…kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.” Zsidó levél 12:1.

Ez a vers nemcsak arra biztat, hogy fussuk le a versenyt, hanem arra is, hogy kitartással fussunk. Türelem nélkül nem érhetjük el a teljességet. Mindezek alátámasztására hadd álljon itt egy cikk, amely 1997-ben jelent meg a Houston Chronicle egyik számában:

„A Jell-O (gyümölcs zselé – az amerikaiak nagy kedvence - ford), idén ünnepli 100. születésnapját, a feltalálójának története igen tanulságos. 1897-ben Pearl Wait többféle módon próbált jövedelmet szerezni magának. Építőmunkásként dolgozott, de otthon mindenféle gyógykészítményt pancsolt, amit aztán házról-házra járva értékesített. A nagy szöszmötölés közepette támadt egy ötlete: mi lenne, ha gyümölcsízt keverne össze zselatinporral? A gondolatot tett követte, és Wait felesége el is nevezte az új találmányt Jell-Onak. Így született meg új termék, amivel házalhatott. Sajnos, az új termék nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, nem volt olyan jövedelmező, mint Wait gondolta, ezért 1899-ben eladta a Jell-O gyártásának jogát Orator Woodwardnak 450 dollárért. Woodward tisztában volt a termék piaci értékével, és a 450 dolláros befektetés nyolc röpke év alatt egymillió dolláros üzletté nőtte ki magát. Naponta 1.1 millió csomag Jell-O fogy el a boltok polcairól, és abből Pearl Wait leszármazottai egyetlen centet sem látnak. Miért? Mert Wait nem tudott várni!” (szójáték – az angolban a ’wait’ szó jelentése ’várni’ - ford).

Ez a türelmetlen hozzállás az oka, amiért sok ember nem képes a céljait megvalósítani. Ha emlékszel korábban már beszéltem arról, hogy időre van szükség ahhoz, hogy a lehetőség manifesztálódjon. Pearl Wait nagyon szeretett volna gazdag lenni a Jell-O segítségével, de a türelmetlensége megakadályozta abban, hogy ez a lehetőség valóra váljon.

Fordította: Berényi Irén

Jób könyve 24.

1. Miért nincsenek eltéve a Mindenható által idők s ismerői nem láthatják meg az ő napjait? 2.Határokat tolnak el, nyájat raboltak s legeltették. 3. Árvák szamarát elhajtják, zálogul veszik özvegy marháját. 4. Az útról elhajtják a szűkölködőket, egyaránt elbújtak az ország szegényei. 5. Lám, akár vadszamarak a pusztákban, kimentek dolgukra az eledelt keresve: sivatag neki kenyere a gyermekek számára. 6. A mezőn learatják abrakjukat s tallóznak a gonosznak szőlőjében. 7. Meztelenül hálnak, öltözet híján s nincs takarójuk a hidegben; 8. hegyek záporától átáznak s menedék híján sziklát ölelnek. 9. Emlőtől elrabolják az árvát s a mi rajta van a szegényen, zálogul veszik; 10. meztelenül járnak öltözet híján s éhesen hordanak kévét. 11. Falaik között olajat készítenek, a présházakban sajtoltak és szomjaztak. 12. A városból emberek hörögnek, a megöltek lelke könyörög és Isten ügyet sem vet a fonákságára. 13. Azok vannak a világosság ellen lázadók közt, nem ismerték fel útjait s nem laktak ösvényein. 14. Virradatra fölkel a gyilkos, megöli a szegényt és szűkölködőt, éjjel pedig olyan lesz mint a tolvaj. 15. A házasságtörő szeme leste az alkonyatot, mondván nem pillant meg engem szem, és leplet tesz arczára. 16. Sötétben betörnek házakba, nappal elzárták magukat, nem ismerik a világosságot; 17. mert egyaránt reggel nekik a vakhomály, mert ismerik a vakhomály rémségeit. 18. Gyorsan eltűnik a víz színén, átkozott a birtokuk az országban, nem fordul a szőlők útjára. 19. Szárazság meg hőség elrabolják a hó vízét, az alvilág azokat, kik vétkeztek. 20. Elfelejti őt az anyaméh, édesnek találja a féreg; többé nem emlékeznek rá, s mint a fa, megtöretik a jogtalanság: 21. a ki kifosztja a magtalan nőt, ki nem szül, s az özveggyel nem tesz jót. 22. Ereje által tartós életű a hatalmas, fennmarad, bár nem bízik életében. 23. Megadja neki, hogy bizton támaszkodik, és szemei rajta vannak útjaikon. 24. Emelkedtek, kevés még s nincsenek, aláhanyatlottak, mint minden elkapatnak s mint kalász feje levágatnak. 25. S ha nem így van, ki hazudtol meg engem, hogy semmivé tegye szavamat?

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2017. június 15., csütörtök

Derek Prince - Próbaálló jellem 2.

A megpróbáltatás gyümölcse

Most nézzünk meg néhány nagyon egyszerű alapelvet, amellyel a kitartási képességünket növelhetjük.

„Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében.” (Róm 5:1-2)

Előre örülünk annak, amit a jövő tartogat számunkra. Pál azonban hozzáteszi, ne csak annak örüljünk, amit a jövő fényében várunk, hanem annak is, amit a jelen kínál – még ha ezek különböznek is.

„Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, a békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet” (Róm 5:3-4)

A harmadik versben szereplő ’dicsekedünk’ szó a görög nyelv ’örül’, ’dicsekszik’, ’ujjong’ kifejezésének felel meg. De miért kellene ujjonganunk a megpróbáltatásban? Azért, amit a megpróbáltatás tesz. Az NIV bibliafordítás azt mondja: „A megpróbáltatás kitartást eredményez; a kitartás kipróbált jellemet; a kipróbált jellem reménységet.” A kitartás kipróbált jellemet hoz létre bennünk. A kitartó szív állja ki a próbát! Nézzük meg az ötödik verset:

„A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, ki adatott nékünk.”

Itt azt látjuk, hogy a szeretet jellem kérdése. Lényegében mi magunk formáljuk jellemünket.

Örülünk (dicsekszünk, büszkélkedünk vagy ujjongunk) a megpróbáltatásban, mert a megpróbáltatás az egyetlen, ami kitartást hoz létre. A kitartás pedig kipróbált jellemet eredményez. Ismerek olyanokat, akikkel együtt jártuk utunkat, nehézségek közt, ellentétek közt, tévedések és félreértések közt – még személyesen közöttünk is létrejöttek félreértések. De mára kipróbált jellemeknek látom őket. Tudom, hogy megbízhatok bennük. Árulások és törvénytelenségek közt tudni szeretném, kiben bízhatok!

Habár először is szeretnék biztos lenni abban, hogy bennem is bízhatnak. Jól tudom, hogy a hétköznapi nyomások kísértést jelentenek arra, hogy saját érdekeinket szolgáljuk. De én nagyon szégyellném, ha a nyomások miatt hűtlen vagy áruló lennék azokkal szemben, akik felé elkötelezett vagyok Krisztus testében. Nézzük meg a Kolosszéiaknak írt levél első fejezetét:

Azért mi is, amely naptól fogva [ezeket] hallottuk, nem szűnünk meg értetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az [Isten] akaratának megismerésével minden lelki bölcsességben és értelemben, hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében. Minden erővel megerősíttetvén az Ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre [türelemre – KJV] örömmel. (Kol 1:9-11)

Hát nem csodálatos, hogy Isten be akar tölteni az akarata ismeretével, teljes bölcsességben és szellemi megértésben? Amikor Pál azt mondja, „hogy járjatok méltóan az Úrhoz”, jusson eszedbe, hogy ha Isten akaratának ismeretével vagyunk feltöltve, az meghatározza az életmódunkat. Még azt is meghatározza, ahogyan a sorsunkat kezeljük. Egy dolog a hosszútűrés, és egészen más az örömteli hosszútűrés. Utóbbihoz kitartás és erő kell. A türelem és a kitartás az erő jelei, nem a gyengeségé.

A Hébereknek írt levél egyik visszatérő témája a Krisztusba vetett hitben meghátrálás veszélye. Öt határozott szakasz szól a Hébereknek írt levélben a visszafordulás veszélyéről. Ezek a Szentírás legünnepélyesebb szavai. Az egyik kulcsszó, amit a Hébereknek írt levél kiemel, az a kifejezés, amit mi is vizsgálunk: a kitartás.

„Kívánjuk pedig, hogy közületek ki-ki ugyanazon buzgóságot tanúsítsa a reménységnek bizonyossága iránt mindvégiglen. Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket.” (Zsid 6:11-12)

Hit és kitartás. Néhányan azt állítják, nincs másra szükséged Isten ígéreteinek elnyeréséhez, csak a hitre. De ez nem igaz. Hitre és kitartásra van szükséged. Mindkettőre.

„Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre [kitartásra – KJV] van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet.” (Zsid 10:35-36)

A ’bizodalom’ szó azt jelenti, képes vagy szabadon szólni. Bátran tudsz beszélni Jézusról, és arról, amit már megtett érted, és amit még meg fog. Megtetted Isten akaratát, de még nem kaptad meg a megígérteket. Mire van még szükséged? Kitartásra. Attól a pillanattól kezdve, amikor megtetted Isten akaratát, és megkaptad az ígéreteket, ki kell tartanod addig, amíg ténylegesen meg is kapod a megígérteket. Néhányan ugyan megteszik Isten akaratát, és várják a megígérteket, de nem kitartóak. Aztán azt mondják, nem is teljesednek be. Nem is fognak, kitartás nélkül. Hitre és kitartásra van szükséged.

Fordította: Marton Katalin

Jób könyve 23.

1. S felelt Jób és mondta: 2. Ma is ellenszegülő a panaszom: csapásom ránehezedik nyögésemre. 3. Vajha tudnám, hogy találhatom, hogy eljutok székhelyéig: 4. eléje terjeszteném az ügyet és szájamat megtölteném bizonyításokkal; 5. tudnám mely szavakkal felel nekem, s megérteném, mit mond nekem. 6. Vajjon erőnek teljével pörölne-e velem? Nem! Csakhogy ügyelne ő rám! 7. Akkor az egyenes szállt vele vitára, s örökre megmenekülnék bírámtól. 8. Lám, keletre megyek – s ő nincs ott, nyugatra: s nem veszem észre; 9. balról midőn működik, nem nézhetem meg, jobbra fordul és nem látom. 10. Mert ismeri az utat, melyet követek; megvizsgálna: mint az arany kerülnék ki. 11. Ösvényéhez ragaszkodott lábam, útját őriztem meg és nem hajlok el. 12. Ajkai parancsától nem mozdulok el, törvényemnél fogva megóvtam szája szavait. 13. De ő az egy, ki térítheti el? S a mit lelke megkívánt, azt megcselekszi. 14. Bizony befejezi azt, mi kiszabva van nekem s efféle sok van nála. 15. Azért rémülök meg miatta, elgondolkozom és rettegek tőle. 16. Hisz Isten csüggesztette el szívemet s a Mindenható rémített meg engem; 17. mert nem a sötétség miatt semmisültem meg, sem mivel arczomat a homály borította.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2017. június 14., szerda

David Yonggi Cho - Legyél egészséges! 3.

Az átok

Isten igazságos Isten. Amikor az ember vétkezett, megtörte Isten közvetlen parancsát. Igazságossága miatt Istennek meg kell büntetnie a bűnt. A betegség, a halál, a kín átka az Isten iránti engedetlenség következményei, az ördög készséges partnerei. Isten azonban elkészítette szá­munkra az üdvösség útját, mert Ő nemcsak igazságos Isten, de a szeretet és irgalom Istene is. Amikor az emberek nem válaszolnak az Ő hívására, és buzdítására, akkor Isten odaadja őket gonosz szívük kívánságainak úgy, hogy "az ő tévelygésüknek méltó jutalmát elvevén önmagukban." (Róma 1:27.) Ez volt a betegség kezdete, amely átokként jött ránk.

"Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Tetőtől talpig nincs e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, a melyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak." (Ésaiás 1,5-6)

A betegség általában úgy ér el minket, mint a törvény átka. Ez az ördög csapdája, és gyötrése, aki lop, öl, és pusztít (János 10,10). A Sátán a nagy gyötrő. A világ már régen elpusztult volna, ha Isten a maga irgalmából és szeretetéből nem védte volna meg a világot az ördög gonosz erejétől. Sodomához és Gomorrához hasonlóan már régen elpusztultunk volna, ha Isten nem mutatta volna meg jóságát, és nem várt volna arra, hogy visszatérjünk hozzá bűnbánatban.

Nézzük meg a betegség átkát, amit Isten megengedett, mert az ember engedetlenkedett:

"Bocsát az Úr te reád átkot, bomlást és romlást mindenben, a mit kezdesz vagy cselekszel; mígnem eltöröltetel és mígnem gyorsasággal elveszesz a te cselekedeteidnek gonoszsága miatt, a melyekkel elhagytál engem. Hozzád ragasztja az Úr a döghalált, mígnem elemészt téged arról a földrõl, a melyre bemégy, hogy bírjad azt. Megver téged az Úr szárazbetegséggel hidegleléssel, gyulasztó és izzasztó betegséggel, aszálylyal, szárazsággal és ragyával; és üldöznek téged, mígnem elveszesz." (5Mózes 28,20-22) "Megver téged az Isten Égyiptomnak fekélyével, és sülylyel, varral és viszketegséggel, a melyekbõl ki nem gyógyíttathatol. Megver téged az Úr tébolyodással, vaksággal és elmezavarodással." (5Mózes 28,27-28) "Megver téged az Úr gonosz kelésekkel a te térdeiden és czombjaidon, a melyekbõl ki nem gyógyíttathatol, talpadtól fogva a koponyádig." (5Mózes 28,35) "És reád fordítja Égyiptomnak minden nyavalyáját, a melyektõl irtóztál vala, és hozzád ragadnak [azok.] Mindazt a betegséget és mindazt a csapást is, a melyek nincsenek megírva e törvénynek könyvében, reád rakja az Úr, míglen kipusztulsz." (5Mózes 28,60-61) 

Milyen félelmetes és rettenetes átkok ezek! Ezek az átkok, azokat érték el, akik testi kívánságaik szerint éltek. Ez a jelenség most is lejátszódik a szemünk előtt. Minden erőfeszítése dacára az ember nem képes megszabadulni a betegségtől és a haláltól, a betegek és a gyógyíthatatlan betegségek száma inkább növekszik, mint csökken.

Úgy gondolom, hogy néhányan most zavarba jöttek azok közül, akik olvassák ezt a könyvet. Ugyanis az előző fejezetben azt írtam, hogy a betegség forrása a bűn és a Sátán, most pedig azt állítottam, hogy a bűn Isten átkaként jön ránk, mert az ember tudatosan vétkezett Isten útmutatásai ellen. Természetesen maga a betegség az ember bűnével kezdődött, és az ördög erejével kiterjedt, akinek hatalom adott a halál fölött (Zsidók 2,14). Az ember vétkezett, rájött az átok ítélete, és az ördög nyomorgatja őt a betegség és halál által.

A következő idézet Jób könyvéből való: "Monda pedig az Úr a Sátánnak: ímé kezedbe van ő, csak életét kíméld." (Jób 2,6) "És kiméne a Sátán az Úr elől, és megveré Jóbot undok fekéllyel talpától fogva a feje tetejéig." (Jób 2,7)

A betegség tehát úgy jött a világba, hogy az ember a Sátán kezébe került, és bűnéért elérte őt a törvény átka. Isten végrehajtja ezt az ítéletet azoknak az embereknek a testén, akik vétkeznek. Ezek az emberek az ördög kezébe kerülnek és a betegség átka alá esnek.

Pál apostol azt írta: „Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.” (Róma 3,23) Ez az írás megmutatja, hogy minden ember az ördög kezében van, és a törvény átka alatt sínylődik. Az is kiderül, hogy az orvosi kezelés egyedül nem képes legyőzni ma a betegséget, még akkor sem, ha sikerül úrrá lenni rajta, mert az ördög kikerülhetetlenül előidéz egy másik betegséget, amíg a bűn ott van az illető ember életében. A bűneinket meg kell vallani, meg kell belőle tisztulni, és bocsánatot kell kapni, hogy megszabadulhassunk a bűntől, az átoktól, és az ördögtől. Szükségünk van a Mindenható Úrra, aki képes megszabadítani, és megváltani minket a betegség forrásából. Ő az Úr Jézus Krisztus, aki a nekünk szóló valódi örömüzenet. "Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság ál­tal." (Róma 3,24) "Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ.’' (Galata 3,13)

A kegyelemnek és ígéretnek a szavai visszavisznek bennünket Isten bámulatra méltó szeretetéhez. A mi Istenünk bizonyára az igazságosság, és ítélet Istene. Ő megítélte a vétkező emberiséget, de Ő egyúttal a szeretet és irgalom Istene is. Elküldte Jézust, akire ráhelyezte engedetlenségünket, és bűneinket. Tehát Krisztus átokká lett értünk. Ha valaki megvallja bűneit, és hisz a drága vérben, és az Úr Jézus erejében, bűneire bocsánatot kap és megnyeri az üdvösséget. Így megszabadul a törvény átkából. "Aki megszabadított minket a sötétség hatalmaból, és általvitt az ő szerelmes Fiának országába; Kiben van a mi váltságunk az ő vére által, bűneinknek bocsánata." (Kolosse 1,13-14)

Ha bűneinkre bocsánatot kaptunk, megszabadulhatunk a bűn gyötrésétől, és a beteg test betegségétől is. Vajon Jézus Krisztus megváltó kegyelme magába foglalja e a mi betegségünket is? Most erre a kérdésünkre keressük meg a választ.

Hack Péter - Hogyan hallgassuk az Igét, hogyan növekedjen a hitünk?

Jézus beszélt tanítványainak arról, hogy milyen állapotban kell tartani a szívüket ahhoz, hogy az Ige gyümölcsöt teremhessen az életükben. Fontos hangsúlyozni, hogy ezt a beszédet nem a világ számára mondta el.

Kegyelem kell ahhoz, hogy egy prédikációban ne emberi gondolatokat keressél, hanem Igét akarjál kapni. Van az embereknek egy nem kicsi csoportja, akiknek megkövéredett a szívük. Ők nem képesek átvenni az isteni üzenetet, mert belevetik magukat a világ dolgaiba, átadva magukat annak. A példázat nem róluk szól, hanem azokról, akik leülve hallgatják az Igét. Ők sem egyformán hallgatják. Jézus négy típust különböztet meg.

A magvetőnek a feladata az Ige hintése. Nem világi értelemben vett szórakoztatás az igehirdető feladata. Az emberekben lehet jó érzést létrehozni hazugsággal is, de ez nem eredményezhet békességet, hiszen az csak igazság által jöhet létre.

MEGALKUVÁS NÉLKÜL KELL HIRDETNI AZ IGÉT, NEM KELL AZT BECSOMAGOLNI. ÍGY EREDMÉNYEZHET CSAK HITRE JUTÁST, ÉS HITBELI NÖVEKEDÉST.

A hitre jutás csak az első lépés a hívő életében. Ne rekedjünk itt meg! Törekednünk kell arra, hogy a szívünk jó termőtalaja legyen az Igének.

Amikor megszületik egy gyermek, akkor az várható, hogy fejlődni fog, de ha ez nem történik meg, akkor keresni kell az okot. Kívánatos, hogy bizonyos idő eltelte után hitben önállóvá váljon a hívő. Megtörténhet, hogy ilyen ember is segítségre szorul bizonyos traumák után, de nem kell szeretni azt az állapotot, amikor gondot viselnek róla, hanem akarjon olyanná válni, aki által adni tud Isten másoknak. Alapigazság az, hogy jobb adni, mint kapni. Segítenünk kell mások épülésében is. Akkor következhet ez be, ha rendszeresen hallgatja az ember az Igét. A szellemi táplálék az emberek szívébe hullik bele az Ige hallgatása által.

Hagyni kell, hogy az Ige növekedni tudjon a szívben. Ennek eredményeként a veled találkozó embereknek megoldódnak a problémáik, meggyógyulnak, áldást vesznek.

Jézus a beszédét hallgatóknak négy csoportjáról szólt. Ők hallják az Igét, de még nincs garantálva számára a növekedés. Az első három kategóriába tartozók nem fognak növekedni.

Az egyik ilyen csoportba tartozók szívéből az ellenség kikapja az Ige magját, mert a szívük az útfélhez hasonlóan kemény. Ilyen esetben elmarad a szellemi gyarapodás, mivel nem történt meg a föld feltörése, így a mag nem kerülhetett be a földbe. A szív keménysége a világban való forgolódás következménye.

Akit sérelem ér, az igehirdetés közben már nem tud az Igére figyelni, mert a sérelmen jár az esze. Ez az ördög trükkje: hogy elbuktat, utána Istenre mutogat, hogy Ő tette. Ezzel azt is eléri, hogy sérelmet okoz, és azt is, hogy Istenre keseredik meg a sértett.

Érik az embert sérelmek, de nem szabad megengedni, hogy ez megkeményítse a szívet.

A zsidókat is érte sérelem a pusztában. Nem volt vizük; szomjasak, csüggedtek voltak, és nem láttak természetes szinten megoldást. Sajnos megengedték, hogy megkeményedjen a szívük. Ilyen szívvel pedig nem lehet Istenhez fordulni.

A SZÍV KARBANTARTÁSA A HÍVŐ FELADATA. A SZÍVEDRE VIGYÁZNOD KELL, TÖRŐDNÖD KELL VELE, MEGTÖRT ÁLLAPOTBAN KELL TARTANOD, MERT AZ ILYEN SZÍVŰ EMBEREKET KERESI AZ ÚR.

A kapcsolatokban sem jó a keménység. Úgy kell élned, beszélned, hogy ne bánják meg az emberek, hogy találkoztak veled, mivel te rájuk zúdítottad, hogy mennyire szenvedsz. Nem jó technika ez. Ne engedd, hogy a szíved átjáróházzá változzon, amin mindenki átgázolhat! Jó, ha tudnak az emberek egymásnak önzetlenül, jó szívvel jót mondani. Aki viszont buldózerként gyalulja mások életét, azt el fogják kerülni az emberek.

A második kategóriába tartozók azok, akiknek a szíve köves talajhoz hasonlítható. Ők örömmel fogadják az Igét, de nyomorgatás, üldözés hatására megbotránkoznak. A lelkesedés elmúlik, amikor nehézségek támadnak az életében. A kísértésben nem szabad kétségbe esni, mint a kétszívű ember, hanem inkább teljes örömnek kell azt tartani. Meg kell tagadni az önsajnálatot. Arra törekedjél, hogy megértsed, mire akarja Isten használni az éppen aktuális próbát az életedben!

Ne engedd be a szívedbe a keserűséget! Az aggodalmaskodás meg tudja fojtani a hitet a szívedben. Aggodalmaskodás helyett a hálaadás a megoldás; a hálás ember imáját Isten meghallgatja.

Érdemes ilyenkor visszaemlékezni Isten korábbi szabadításaira. Ez esetben hálaadással tud az ember Istenhez fordulni, és ilyen módon feltárni kéréseit.

A harmadik kategóriába azok tartoznak, akiknek szíve a tövises földhöz hasonlítható. Az ilyen szívű ember hallja ugyan az igét, de a világnak gondja, vagy a gazdagság csalárdsága elfojtja azt, ezért nem terem gyümölcsöt. A megélhetési problémákkal küzdő embernek nagyon nehéz lágy szívvel az Igére figyelni. Képes megfojtani a szívben létrejött hitet a gazdagság utáni vágyakozás csalárdsága is, ha ez válik valakinek az élete középpontjává.

Előfordult már az is, hogy valakit Isten kihozott a szegénységből, felemelte anyagilag, de utána már a gazdagság foglyává vált az illető Jobb lett volna számára, ha éppen csak annyija lett volna, amennyi a tisztességes megélhetéshez kell.

Azok az üzletemberek az igazán sikeresek, akik dolgoznak ugyan a vállalkozásukban, de időnként megpihenve imádkoznak, leteszik a problémáikat az Úr elé. Aki azt tapasztalja, hogy a hitet maga alá temette az üzlet, az álljon meg, hiszen Isten az ő szerelmesének álmában is tud adni eleget. Figyelni kell, hogy a céged, a vállalkozásod közelebb visz-e Istenhez, vagy eltávolít Tőle. Csak az van Istentől, ami Őhozzá közelebb visz és növekedsz az iránta való szeretetben.

A LEGJOBB AZ, AKINEK A SZÍVE JÓ FÖLDHÖZ HASONLÓ, AZAZ HALLJA, ÉRTI AZ IGÉT, ÉS MEG IS CSELEKSZI AZT. A SZÍV AZ EMBERI ÉLET KÖZÉPPONTJA. EBBŐL SZÁRMAZIK MINDEN ÉLET. NEM MINDEGY, MIVEL VAN TELE A SZÍVED.

Ezért nem szabad egyetlen Igét sem hagyni a földre hullani. Amikor valaki megértette az Igét, be is fogadta, akkor tudni kell, hogy ezzel még nincs vége, hanem éppen akkor kezdődik a hívő szerepe. Igehirdetés után jó, ha a dicséret alatt felszabaduló Szent Szellem megöntözni a vetést. Ebben is van egyéni szinten tennivaló, hiszen nem mindegy, hogy megnyitja-e ilyenkor az ember a szívét. Akinek lágy a szíve, azt nem tudják semmiségek felbosszantani, mert van látása a világmindenség Uráról.

Istentiszteletre úgy jó jönni, hogy letesszük a gondjainkat, és nyitott szívvel hallgatjuk Isten beszédét. Érdemes imádkozni azért, hogy Isten tegye jó termőfölddé a szívünket.

ELHANGZOTT IGÉK:
Máté evangéliuma 13:1-23, 31-32, 5:11, 15:18
Márk evangéliuma 4:14
Róma levél 10:17
Zsidó levél 3:8-9
Példabeszédek könyve 4:23
Jakab levele 1:2-8
Filippi levél 4:6

2017.06.11.
Hrabovszki György jegyzete

Jób könyve 22.

1. Felelt a Témánbeli Elifáz és mondta: 2. Istennek tesz-e hasznot az ember? Bizony önmagának tesz hasznot az eszes! 3. Érdeke van-e a Mindenhatónak abban, hogy igaz vagy, avagy nyeresége, hogy gáncstalanná teszed útaidat? 4. Vajjon istenfélelmed miatt fenyít-e meg téged, száll veled ítéletedre? 5. Nemde nagy a te rosszaságod, s nincs vége bűneidnek! 6. Mert megzálogoltad testvéreidet ok nélkül, s a meztelenek ruháit lehúzod; 7. nem adtál vizet inni az elbágyadtnak s az éhezőtől megvontad a kenyeret. 8. S az erős kar emberéé az ország s a nagytekintetű marad benne lakónak. 9. Özvegyeket üresen bocsátottál el s az árvák karjai összezúzattak. 10. Azért vannak körülötted tőrök, s rettegés rémít meg téged hirtelen. 11. Vagy nem látod-e a sötétséget, a vízáradatot, mely téged elborít? 12. Nemde Isten az ég magasságában van, s nézd a csillagok tetejét, mily magasak! 13. S te azt mondod: Mit tudhat Isten, vajjon sűrű ködön keresztül ítélhet-e? 14. Felhő az ő rejteke s nem lát s az egek körén járkál. 15. Vajjon az őskor ösvényét követed-e, melyet tapostak a jogtalanság emberei? 16. Kik megragadtattak idő előtt, folyammá omlott szét alapjuk; 17. kik azt mondták Istennek: távozz tőlünk, s hogy mit tehet nekik a Mindenható 18. holott ő megtöltötte házaikat jóval: de távol legyen tőlem a gonoszok tanácsa! 19. Látják az igazak s örülnek s az ártatlan gúnyolódik rajtuk: 20. bizony megsemmisült a mi támadónk, s a mi maradt tőlük, tűz emésztette meg! 21. Szegődjél csak hozzá s békéd lesz, az által jön reád a jó; 22. fogadj csak el szájából tant és vedd mondásait szívedbe. 23. Ha megtérsz a Mindenhatóhoz, fölépülsz, ha eltávolítsz jogtalanságot sátradból; 24. s porba helyezd az érczet s patakok kavicsába az Ófir-aranyat, 25. s legyen a Mindenható a te érczed s ragyogó ezüstöd neked: 26. akkor bizony a Mindenhatóban fogsz gyönyörködni s felemelheted Istenhez arczodat. 27. Fohászkodol hozzá s ő hallgat rád a fogadalmaidat megfizetheted. 28. A mely szóval határozol, az beteljesül neked, és útaid fölött világosság derült föl. 29. Ha kit megaláztak s azt mondod: emelkedés! a lecsüggedt szeműt megsegíti ő; 30. megmenti a nem ártatlant s megmenekül kezeid tisztasága által.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2017. június 13., kedd

Michael L. Brown - Menj, és többé ne kövess el bűnt - Szentségre hívás 27.

Ezek valóban dicsőséges igazságok és vigasztalást és bátorítást hoznak az életemben nap mint nap. De attól tartok, sokan közülünk rossz helyre teszik a hangsúlyt. Láthatod, János nem keresett kifogásokat a bűn számára, vagy felhatalmazást , hogy bűnt kövessünk el, és nem is vette könnyedén a bűnt. Persze, hogy nem. A bűn volt az, ami odaszegezte az ő drága Megváltóját a keresztre -emlékezz, János szemtanúja volt - és semmi nem volt, amit jobban gyűlölt volna, mint a bűnt. Levelének legfőbb célja az volt, hogy az olvasóit az Úrral való szorosabb közösségre hívja. Ezért szentségre buzdította őket, mint egy atya, aki szeretettel figyelmezteti gyermekeit, előírva nekik, hogy előre haladjanak, fejlődjenek és éretté váljanak, mégis bátorítva őket ha hibáznak.

De helyesen lássátok ezt! János a hangsúlyt a növekedésre tette, nem a hibázásra. És aki őszintén értelmezi János első levelét, fel sem merülhet benne, hogy János arról beszél, rendben van ha szabadon bűnözöl ha aztán rögtön meg is vallod azt. Dehogyis! Ehelyett az Ján.1:9 megerősíti a Péld.28:13-at: "A ki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; a ki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer". A levél további részében ez teljesen világos lesz: Hangsúlyozza és ismétli, hogy a hívők teljesen máshogy élnek, mint a hitetlenek. Az előbbiek világosságban, az utóbbiak sötétségben. Az előbbiek igazságban járnak, az utóbbiak hazugságban.Az igazak azt teszik ami helyes, ők Isten gyermekei, tele vannak szeretettel, meggyőzik a gonoszt. Az igazság nélkül valók azt teszik, ami rossz, ők az ördög gyermekei, telve gyűlölettel, a gonosz hatalma alatt állnak. (1.Ján.5:19)

Valójában, rögtön az 1 Ján 2:2 után, ahol megtudhatjuk, hogy Jézus közbenjár az Atyánál ha bűnt követünk el, a következő négy vers áll: "És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. A ki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. A ki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk; A ki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, a mint ő járt. (1 Ján.2:3-6)

Tehát, igaz, hogy János nem mondja el, hogyan tudunk így élni, de elmondja, hogy így kell élnünk. Tulajdonképpen csak megerősíti azokat a törvényeket, amit Isten már az Ő Szövetségeben lefektetett évszázadokkal azelőtt, szellemi törvényeket, melyeket Jézus és követői még mélyebben betöltenek. Gondolj a Hegyi Beszédre, mint legjobb példára.

Ézsaiás prófétán keresztül mondta az Úr: "Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, szűnjetek meg gonoszt cselekedni; Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra". (Ésa 1:16-17/a) A zsoltáros azt kérdezi: "Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén?" A válasz világos és egyértelmű: "Az ártatlan kezű és tiszta szívű, a ki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra." (Zsolt 24:3-4) Csak az ilyen ember élhet Isten jelenlétében. Valójában az összes próféta, egybehangzóan ugyanazt az üzenetet hozta az Úrtól, választott népe számára: "Térjetek meg a ti gonosz útaitokról, és őrizzétek meg az én parancsolataimat és rendeléseimet, az egész törvény szerint, a melyet parancsoltam a ti atyáitoknak; és a melyet ti hozzátok küldöttem az én szolgáim, a próféták által". (2 Kir.17:13) Most a Szellem által, képesek vagyunk betölteni a törvény elvárásait. (Róm.8:1-4 ; 6:12-14) Most a szentség a szíveinkbe íratott. (Zsid 8:10 ; 10:16 ; Ezék.36:26-27)

De a szentség nem egy választható lehetőség. Mi mind szent életre hívattunk el és ez azt jelenti, hogy ez egy isteni elvárás. Minden egyéb engedetlenség. Ezért tesz az Ige ilyen erős kijelentéseket ebben a témában: "Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat: Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon; nehogy a keserűségnek bármely gyökere, fölnevekedvén, megzavarjon, és ez által sokan megfertőztettessenek." ( Zsid 12:14-15) Az egész életünk ettől függ.

Fordította: Korányi Tamás

Jób könyve 21.

1. Felelt Jób és mondta: 2. Hallva halljátok szavaimat s ez legyen vigasztalástok. 3. Tűrjetek el engem, majd én beszélek, s miután beszéltem, gúnyolódhatsz! 4. Vajjon embernek szól-e az én panaszom, avagy miért nem volnék türelmetlen? 5. Forduljatok hozzám, iszonyodjatok el s tegyétek kezeteket szátokra! 6. Hisz, ha rágondolok, megrémülök, s borzadály fogja el testemet. 7. Miért élnek a gonoszok, megszilárdulnak, meg is erősödnek vagyonban? 8.Magzatjuk bizton áll előttük, velök, és ivadékaik szemeik előtt. 9. Házaik csupa béke, félelem nélkül, és nincsen rajtuk Isten vesszeje. 10. Bikája hág s el nem vetél, tehene ellik és nem szül idétlent. 11. Kieresztik, mint a juhokat, gyerkőczeiket, és gyermekeik ugrándoznak. 12. Énekelnek dobszó és hárfa mellett s örülnek a fuvola hangjánál. 13. Jóban végzik el napjaikat a egy pillanat alatt az alvilágba szállanak alá. 14. Pedig mondták Istennek: Távozz tőlünk s útaidat megismerni nem kívánjuk; 15. mi a Mindenható, hogy szolgáljuk őt, s mi hasznunk lesz, ha imádjuk őt? 16. Lám, nem kezökben van javuk, – a gonoszok tanácsa távol legyen tőlem! 17. Hányszor alszik ki a gonoszok mécsese, és jön reájuk szerencsétlenségök, midőn részeket oszt ki haragjában! 18. Lesznek olyanok, mint szalma szél előtt s mint polyva, melyet elragad a vihar. 19. Isten majd gyermekei számára teszi el jogtalanságát. – Fizessen neki magának, hogy érezze; 20. saját szemei lássák vesztét és a Mindenható haragjából igyék! 21. Mert mi dolga van ő utána házával a hónapjainak száma után, melyek neki rendeltettek? 22. Istent lehet-e tanítani tudásra, őt, ki a magasakat is ítéli? 23. Emez teljes épségében hal el, egészen gondtalan és boldog; 24. sajtárai telve voltak tejjel és csontjainak veleje üde. 25. Amaz pedig keserű lélekkel hal meg és nem élvezett a jóból: 26. Együtt a porban feküsznek és féreg fedi el őket. 27. Lám, ismerem a ti gondolataitokat a a fondorlatokat, melyekkel erőszakot míveltek ellenem. 28. Midőn mondjátok: hol van a hatalmasnak háza és hol a gonoszoknak sátra, lakása? 29. – nem kérdeztétek-e az úton járókat, hisz az ő jeleiket nem ismerhetitek félre: 30. hogy a szerencsétlenség napjára tartatik fenn az, a ki rossz, a harag napjára vitetik el? 31. Ki mondja meg neki szemébe az útját, s a mit cselekedett, ki fizeti meg neki? 32. Hisz ő a sírkertbe vitetik és a sírhalom fölött virraszt; 33. édesek neki a völgy göröngyei, és ő utána húzódik minden ember, s ő előtte számtalanok. 34. Hogy vigasztaltok hát engem hiábavalóval, hisz válaszaitok – a mi marad, hűtelenség!

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2017. június 12., hétfő

Hogyan tört be Isten a Bonnke családba?

David Yonggi Cho - Dániel könyve 49.

Antiochus Epiphanes

"És ennek helyébe egy útálatos áll, a kire nem teszik az ország ékességét, hanem alattomban jó, és hizelkedéssel (álnoksággal) jut az országhoz." (11, 21)

A 21. verstől kezdődő részben található Dániel próféciájának kulcsa. Az a kicsi szarv, amely korábban a 8, 9-14. ill. 23-25. versekben is feltűnik, nevezetesen Anti­ochus Epiphanes, lép itt a színre, ő a korunkban eljövendő antikrisztus előképe: Szíria királya volt és ő romboltatta le az Izrael templomát.

Egyébként meglehetősen gyalázatos személy volt, aki a trónhoz sem egyenes úton jutott. Mikor IV. Seleucos Philopater váratlanul meghalt, két fiút hagyott hátra. A nagyobbik, Demetrius túszként Rómában raboskodott. A kisebbik, Seleucos pedig még gyermek volt. Mikor nagybátyjuk, Antiochus Epiphanes (i.e. 175-164) Athénban tudomást szerzett erről, visszatért Antiochiába azzal az ürüggyel, hogy unokaöccsének gyámja legyen. Hazatérése után azonban felbérelt egy Andronicus nevű embert, hogy ölje meg az ifjú unokaöccsét. Ezután Andronicust hazaárulás vádjával halálra ítéltette, és elfoglalta a trónt. Trónra jutása tehát nem legális úton, hanem álnok, intrikus módon történt, ahogy a prófécia előre jelezte.

"És a beözönlő seregek elérasztatnak az ő orczája előtt, és megtöretnek; még egy szövetséges fejedelem is. (És egy hatalmas sereget söpör el, mint az árvíz, és szétzúzza azt, és egy szövetséges fejedelmet is.)" (11,22)

Antiochus Epiphanes erős sereggel rontott Egyiptom ellen i.e. 170-ben, és szétzúzta erőit a Gáza és a Nílus delta közötti, ma Rasbaron néven ismert területen. Ezenkívül meggyilkoltatta Oniást, az izraeli főpapot, megszegve ezzel a szövetségi szerződést, melyet vele kötött, őt nevezi Dániel „szövetséges fejedelemnek.”

„Mert a vele való megbarátkozás (szövetségkötés) óta csalárdul cselekszik ellene, és reátör és gyözedelmet vesz rajta kevés néppel." (11, 23)

Antiochus Epiphanes tehát térdre kényszerítette Egyiptomot, és lezárta a konfliktust. Ekkor azonban versengés tört ki Egyiptomban két unokaöccse, Kleopátra fiai között a trónért. Mialatt Ptolemaios Philometor és öccse Ptolemaios Eurgetes az egymással való viszálykodással volt elfoglalva, Antiochus Epiphanes megragadta az így kínálkozó lehetőséget, hogy hatalmát kiterjessze. Ptole­maios Philometort hatalomra segítette - azzal a kikötéssel, hogy viszonzásul Egyiptom aláveti magát neki. Ezáltal Antiochus megszilárdította hatalmát.

"Alattomban még az ország gazdag részeibe is behatol, és azt cselekszi, a mit nem cselekedtek sem az ő atyái, sem az ő atyáinak atyái: zsákmányt, prédát és gazdagságot tékozol előlök (oszt széjjel közöttük), és az erősségek ellen is cselt kohol, de csak egy ideig. És felindítja az ő erejét és szívét a déli király ellen nagy sereggel, és a déli király is hadra készül nagy sereggel és igen erőssel, de meg nem állhat, mert cselt koholtak ellene. És a kik az ő ételét eszik, megrontják őt, és az ő serege elszéled, és sokan elhullanak seb miatt. De ennek a két királynak szíve is gonoszt forral, és egy asztalnál hazugságot szólnak egymásnak; de siker nélkül, mert a vég még bizonyos időre elmarad. Azért visszatér az ő földére nagy gazdagsággal; de az ő szíve a szent szövetség ellen van, és ellene tesz, és újra visszatér az ő föl­dére." (11, 24-28)

Miután alattvalói szívét megnyerte azzal, hogy a különböző hadjáratokban szerzett zsákmányt szétosztotta közöttük, Antiochus Epiphanes újra sereget gyűjtött és támadást indított unokaöccse ellen. Egyiptom keményen ellenállt, de Szíria újra és újra támadott.

Ebben az időben számos megállapodás jött létre az egyiptomi és szíriai király között. Annak ellenére azonban, hogy közeli rokonok voltak (nagybácsi és unokaöcs), egyikük sem tartotta be a megállapodásokat, és folytonosan háborút indítottak egymás ellen. Végül Antiochus Epiphanesnek sikerült lerohannia Egyiptomot és nagy kincseket zsákmányolnia az országból. Úton hazafelé pedig a jeruzsálemi templom kincseit is elrabolta.

"Bizonyos időben megjő, és délre megy: de nem lesz utolszor úgy, mint először volt. Mert kitteus hajók jőnek ellene és megijed, és visszatér és dühöng a szent szövetség ellen és cselekszik ellene; visszatér és ügyel azokra, a kik elhagyják a szent szövetséget. És seregek állanak fel az ő részéről, és megfertéztetik a szenthelyet, az erősséget, és megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító útálatosságot. És akik gonoszul cselekszenek a szövetség ellen, azokat hitszegésre csábítja hízelkedésekkel; ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. És a nép értelmesei sokakat oktatnak, de hullanak fegyver és tűz miatt, fogság és rablás miatt napokig. És miközben elhullanak, megsegíttetnek kicsiny segítséggel, és sokan csatlakoznak hozzájuk képmutató beszédekkel. És elhullanak az értelmesek közül is, hogy megpróbáltassanak, megtisztíttassanak és megfehéríttessenek a vég idejéig; mert a rendelt idő még hátra van (mert az csak a maga rendelt idejében fog eljönni)." (11, 29-35)

l.e. 168-ban Antiochus Epiphanes újra megtámadta Egyiptomot, megszegve a köztük levő megállapodást. Ekkor azonban Egyiptom már Róma fennhatósága alatt volt. Alexandria közelében a szíriai király Gaius Popiliusszal, Róma követével találkozott, aki ellentmondást nem tűrő stílusban tárgyalt vele. A követ, miután hadi flottája már harcra készen várakozott a Földközi-tengeren, egy kört rajzolt Antiochus Epiphanes köré, és azt mondta neki: 'Mielőtt ebből a körből kilépsz, döntsd el, hogy visszavonulsz, vagy tovább támadod Egyiptomot!'

Epiphanes semmiképpen nem szállhatott szembe Róma parancsával. Visszavonult tehát, tajtékozva a dühtől. Hazafelé megállt Jeruzsálemben, hogy bosszúját kitöltse. Leromboltatta a templomot, megszegve ezzel a korábbi szövetségkötést. Betiltotta a mindennapi áldozást. Felállított egy oltárt Olymposzi Zeusnak, a pogány istennek, akit ő imádott. És mindennek tetejébe megparancsolta, hogy az utálatos szárnyas oltáron disznót áldozzanak föl.

Erre a zsidók Makkabeus Júdás és testvérei vezetésével felkelést robbantottak ki. A lázadás során nyolcvanezer zsidót öltek meg, negyvenezret eladtak rabszolgának, s újabb negyvenezret fogolyként hurcoltak el. Izrael ekkor szenvedte el a legnagyobb tragédiát a déli és északi királyok háborúskodásaiba való beavatkozása miatt. És mindezt Dániel évszázadokkal korábban megprófétálta.

Dániel könyvének ebben az egész fejezetében nyomon követhetjük, hogyan teljesedett be a prófécia a legapróbb részletekig a történelem során. Vannak azonban, akik nem hiszik el, hogy Dániel könyve valóban többszáz évvel a megprófétált események előtt keletkezett. Akik nem hisznek a próféciákban, így okoskodnak: „Dániel könyve hamisítvány, hamis prófécia, mely valójában az illető események megtörténte után került lejegyzésre. Máskülönben hogyan lehetne olyan pon­tos?!” Sajnos saját előítéletük, miszerint Istentől ihletett prófécia nem létezik, juttatja őket ilyen ostoba következtetésekre.

Rod Parsley - A Kereszt (ajánlások 2.)

Jézus egész élete során megmutatta isteni dicsőségét. Az igazságot prédikálta, meggyógyította a betegeket, feltámasztotta a halottakat és megtestesítette az Atya erejét a feltámadásban. Ugyanakkor Életének egyetlen képe sem teljes a kereszt nélkül. Amikor Jézus megengedte magának, hogy összetörjön, vérezzen és odaszegezzék a keresztre, Isten dicsőségének és szeretetének legnagyobb példáját adta nekünk. A kereszt valóban mindent megváltoztatott. Rod pásztor Jézus áldozatába való erőteljes betekintése örökre meggyőz Isten irántad érzett szenvedélyes szeretetéről.
- ROBERT MORRIS, A GATEWAY CHURCH ALAPÍTÓ VEZETŐ PÁSZTORA

Nincs evangélium, nincs szellemi növekedés és nincs győzelem Jézus Krisztus keresztje nélkül. Miért? Ezeket a kérdéseket és még sok mást is megválaszol Rod Parsley, ahogy emlékeztet bennünket arra, hogy a kereszt a kereszténység és az életünk központjában kell, hogy legyen. Szerezz be még ma egy példányt!
- JENTEZEN FRANKLIN, A FREE CHAPEL VEZETŐ PÁSZTORA

Rod Parsley pásztor megerősíti az utunkat ebben a könyvben. Az igazság inspirálni fog, megosztja velünk a győzelmet, az örömöt és a reménységet, amink a keresztben van.
- JAY SEKULOV, AZ AMERICAN CENTER FOR LAW AND JUSTICE VEZETŐ JOGTANÁCSOSA

Bizonyára nincs hiány a véleményekből az evangélium fontosságát illetően. Akik tagadják az evangélium János 14:6-ban leírt kizárólagosságát azok azon túlóráznak, hogy elbagatellizálják Jézus Krisztus keresztjének igazi jelentését. Ebben a könyvben Rod Parsley viszont még egyszer emlékezetet bennünket mindarra, hogy a kereszt miért életbevágóan fontos mind a hívőknek, mind a hitetleneknek egyaránt. Jézus helyettesítő halála a kereszten és természetfeletti feltámadása adta a valaha létezett legnagyobb ajándékot az emberiségnek: a megváltást. Szánj időt ennek a könyvnek az elolvasására és bátorodj fel az igazságain. Ugyanakkor engedd, hogy ez a könyv kihívás is legyen a számodra, hogy megosztod igazságait a világgal. Krisztusért és Krisztus az emberiség egyedüli reménye.
- JONATHAN FARWELL, A THOMAS ROAD BAPTISTA GYÜLEKEZET PÁSZTORA

Isten a keresztet választotta, hogy azon keresztül megváltsa a világot. Nincs olyan út a megváltáshoz, amely elkerülheti a szenvedő istenséget. Ez kihagyhatatlan Isten örökkévaló tervében. Rod Parsley a Kereszt című könyvében felfedi a keresztet, annak célját és nyelvbéli szenvedélyét, amely költői magaslatokba emelkedik és teológiai mélységeket ér el. Azoknak a keresztényeknek – úgy, mint Krisztus- akik olyan kultúrában élnek, amely nem kész meghallgatni Jézus üzenetét kihívást intéz a kereszt becsben tartására, erejének megértésére és igazságának megélésére.
- MARK WILLIAMS, DD A CHURCH OF GOD ELNÖKLŐ PÜSPÖKE/ ÁLTALÁNOS FELVIGYÁZÓJA

Jézus szavai mindent elmondanak: "És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok." (János Evangéliuma 12.32 ) Ebben a próféciában a kereszt volt Jézus figyelmének központjában. Rod Parsley Kereszt című könyve megteremti ezt az igazságot és az egész Szentírás központi üzenetét. Ez az egész a megváltásról szól és Jézus teljesen kifizette. Most bennünket kér, hogy kövessük Őt az élet ösvényén a Kálvária fényében. Köszönöm Rod a figyelem megújítását nehogy elveszítsük azt.
- JACK W. HAYFORD, A KING’S UNIVERSITY ELNÖKE

Fordította: Nagy Andrea

Jób könyve 20.

1. Felelt a Náamabeli Czófár és mondta: 2. Azért gondolataim válaszra bírnak, s minthogy bennem van fel buzdulásom. 3. Megszégyenítésem feddését hallom, és szellemem az én értelmemből bír feleletre. 4. Nem tudod-e azt, a mi öröktől fogva van, a mióta embert tettek a földre, 5. hogy a gonoszok ujjongása rövid ideig tart a az istentelennek öröme egy pillanatig? 6. Ha égbe nyúl föl emelkedése és feje a felhőig ér: 7. mint sara örökre elvész, a kik látták, azt mondják: hol van? 8. Mint álom elrepül, s nem találják meg, s elűzetik, mint éji látomány; 9. a szem rátekintett, de nem teszi többé, és nem pillantja őt meg újra helye. 10. Fiai kérlelik a szegényeket, s önkezei adják vissza jogtalan vagyonát. 11. Csontjai tele vannak ifjú erejével, s vele együtt porba fekszik. 12. Ha édesnek ízlik szájában a rosszaság, rejtegeti nyelve alatt, 13. kíméli, de nem ereszti el, és visszatartja ínyében: 14. beleiben elváltozik étele, viperák mérge van belsejében. 15. Vagyont nyelt el és kihányta, hasából hajtja ki Isten. 16. Viperamérget szopik, megöli őt az áspis nyelve. 17. Nem szabad néznie ereit, folyóit, patakjait méznek és tejnek. 18. Visszaadja a szerzeményt, a nem nyeli le, cserébe vett vagyonával nem fog örvendeni. 19. Mert elnyomta, cserben hagyta a szegényeket, házat rabolt s nem építi föl. 20. Mert nem ismert nyugtot hasában, azzal a mit megkívánt, nem menekül meg. 21. Nincsen maradék evéséből; azért nem lesz maradandó az ő java. 22. Bősége teljében meg fog szorulni; a szenvedésnek minden keze reá jön. 23. Lesz majd hasának megtöltésére: belé bocsátja fellobbant haragját, esőként hullatja a testébe. 24. Menekül a vasfegyver elől, érczíj járja által; 25. húzza és kijön hátából, villogó nyíl megy ki epéjéből – rajta ijedelmek. 26. Minden sötétség ólálkodik kincseire, megemészti őt szítatlan tűz, lelegeli a maradékot sátrában. 27. Bűnét feltárják az egek s föltámad ellene a föld. 28. Elköltözik háza terméke, szétfoly haragja napján. 29. Ez a gonosz ember része az Istentől és a rá kimondott örökség Istentől.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)

2017. június 9., péntek

Joyce Meyer - Találd meg a valódi önmagad és töltsd be elhívásodat 27.

Fussuk le a versenyt

"… félretéve [ügyesen és okosan] minden akadályt [letéve minden súlyt] és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért." Zsidó levél 12:1.

Amikor a levél írója azt mondta kortársainak, hogy tegyenek félre minden akadályt, azokra a futókra gondolt, akik azzal eltökéltséggel álltak a rajtvonalra, hogy megnyerik a versenyt. Ők valóságosan is levetették ruhájukat és csak egy ágyékkötőt viseltek futás közben. Így akartak biztosak lenni abban, hogy semmi ne zavarja őket futás közben és a legtöbbet tudják kihozni magukból. Ők a győzelemért futottak. Manapság sok ember van, aki nem a győzelemért fut – egyszerűen csak élvezik, hogy részt vehetnek egy versenyen.

Ha ki akarjuk bontakoztatni a bennünk rejlő lehetőségeket, és azzá akarunk válni, akinek Isten eltervezett minket, tegyünk félre minden más dolgot. Ha győztesek akarunk lenni az életben, olyan dolgokat kell cselekednünk, ami ezt a célt szolgálja, és elősegítik, hogy a céljainkat megvalósítsuk. Tanulj meg „nemet” mondani azoknak az embereknek, akik azt akarják, hogy olyan végeláthatatlan dolgokba bonyolódjunk, amelyek csak az időnket rabolják és nem vezetnek semmi eredményre.

Pál apostol elszánta magát, hogy kibontakoztatja a lehetőségeit. Úgy írta le magát, mint egy versenyzőt, aki minden idegszálát és izmát megfeszítve, minden erejét beleadja, nehogy fel kelljen adnia a célját.

Hozd meg a döntést magadban, köss szövetséget Istennel arra, hogy a legjobb leszel, nem maradsz középszintű. Készíts leltárt az életedről, nyess le minden olyan dolgot, ami zavaró vagy csak az idődet rabolja. Légy eltökélt, dolgozz keményen, ne add fel – vegyél erőt Istentől, ne a saját erődre támaszkodj. Ha ezt kitartóan teszed, győztes leszel. Ha csak hobbiból futsz, soha nem nyered meg a versenyt.

A Zsidó levél azt tanácsolja, hogy tegyél félre minden akadályt és bűnt, ami az életedet megzavarja. Gyakorlatilag lehetetlen úgy sikeres szellemi életet élni, ha közben szándékos és általad ismert bűn terheli az életedet. Persze most nem azt mondom, hogy 100 százalékban tökéletesnek kell lenned ahhoz, hogy Isten használhasson, hanem azt, hogy agresszív módon tarts távol minden bűnt az életedtől. Ha Isten valamire azt mondja, hogy nem jó, akkor az nem jó. Nem kell ezzel vitába szállnunk, okoskodnunk, vádaskodnunk, kifogásokat keresnünk vagy sajnálni magunkat – egyet kell Istennel értenünk, megbocsátását kérni és a Szent Szellem segítségével eltávolítani minden nem oda illő dolgot az életünkből.

Attól tartok, hogy a mai Egyház nem fordít kellő hangsúlyt a szentségre. Az emberek nem igazán lelkesek, amikor erről tanítok, és azt vettem észre, hogy nem is igazán vásárolnak ezzel a témával kapcsolatos kiadványokat. A sikerről szóló tanításaim hangfelvételeit szétkapkodták, de a szentségről és a test megfeszítéséről szóló prédikációk nem olyan népszerűek, legalábbis bizonyos emberek körében nem. De hála Istennek, a többiek, az a kevés személy, aki nemcsak „hobbyfutó”, az életével tesz bizonyságot Isten dicsőségéről, miközben azzá válnak, akivé Isten tenni akarja őket.

Fordította: Berényi Irén

Derek Prince - Próbaálló jellem 1.

Mostani levelemben egyetlen szóra szeretnék fókuszálni, ez: a kitartás. Nem valami népszerű kifejezés, és nem is könnyen érthető. Ennek ellenére, úgy gondolom, olyan időkben élünk, amikor egyre fontosabb, hogy megértsük, mit is jelent kitartani.

A Biblia angol nyelvű fordítása, a King James Version jó háromszáz évvel ezelőtt készült, és azóta néhány angol szó jelentése megváltozott. A King James Version a ’tűrés’ kifejezést alkalmazza ott, ahol ma a ’kitartás’ szót használjuk, és ahol ma a ’tűrésről’ beszélnénk, ott a King James Version a ’hosszútűrés’ kifejezést alkalmazza. A türelem (vagy hosszútűrés) képessé tesz a bosszantó emberek, helyzetek és körülmények elviselésére anélkül, hogy kihoznának a sodrodból, hogy továbbra is higgadt maradj, és dühbe ne gurulj. Ez nagyon értékes keresztény tulajdonság! Ahogy magamat ismerem, jól jönne ebből több is! Ahol a King James fordítás a ’tűrés’ szót használja, annak a modern megfelelője a ’kitartás’ vagy ’állhatatosság’. Ezeket a szavakat alkalmazza a legtöbb modern bibliafordítás. A King James által használt kifejezés cselekvő formája a ’kitart’ ige.

Témám bevezetéseként meg fogunk nézni néhány verset a Máté 24-ből és a Márk 13-ból. Ezekben az Olajfák hegyén elhangzott beszédekben prófétikus betekintést ad Jézus abba helyzetbe, ami a világot jellemzi majd közvetlenül a visszatérése előtti korban. Sok dolog, amiről ezekben a részekben beszélt, nagyon határozottan megnyilvánul napjainkban. Levelemnek nem az a célja, hogy a prófétai kijelentéseket vizsgálja, hanem hogy arra az egyetlen jellemvonásra koncentráljon, amiről Jézus azt mondta, szükségünk lesz rá az olyan időkben, mint a mostani.

„És mivelhogy a gonoszság (a görögben: törvénytelenség) megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig állhatatos marad [kitart – KJV], az üdvözül.” (Mt 24:12-13)

Figyeljük meg, hogy van egy közvetlen kapcsolat a törvénytelenség és a szeretet kihűlése között. Amikor valaki törvénytelen lesz, egyben szeretete is kihűl. Gyakran úgy gondolunk a szeretetre, mint valami szabad és spontán dologra, amihez nincs szükség törvényre vagy szabályra. Ez nem így van! A szeretet és a szabály kéz a kézben járnak. Amikor a szabályt és a törvényt lebontják, a szeretet kihűl. A 12. versben szereplő szeretet szó görögül agapé, ami lényegében a keresztények tulajdonsága. Jézus nem arról beszél, hogy a világ szeretete fog kihűlni, hanem arról, hogy a keresztények szeretete hűl ki. Ebben a borzasztóan sivár légkörben élőknek, amit a törvénytelenség és a szeretet kihűlése jellemez, Jézus azt mondja: „De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.” A légvégéig ki kell tartani! Az eredeti görög szöveg azt mondja: „Aki mindvégig kibírja, az megmenekül!”

Márk evangéliuma 13. fejezetében szintén megtaláljuk a figyelmeztetést.

„Halálra fogja pedig adni testvér testvérét, atya gyermekét; és magzatok támadnak szülők ellen, és megöletik őket. És lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért; de aki mindvégig megmarad [kitart – KJV], az megtartatik. (Mk 13:12-13)

Nagyon komor képet fest az árulás és a hűtlenség mértékéről, ami a családi kapcsolatokban is uralkodóvá válik, és a keresztények felé is kifejezésre jut minden ember részéről. Ekkor ugyanaz a figyelmeztetés: ki kell tartani! Ki kell bírnunk! Néha az egyetlen dolog, amit Isten kér, az, hogy tartsunk ki – és ez teljes idejű szolgálat!

Egyszer találkoztam egy évekig Franciaországban dolgozó svéd misszionáriussal, aki elmondta nekem, hogy meglátogatott egy Marseille melletti, dél-franciaországi börtönt, ahol annak idején a francia hugenották (koruk protestánsai) voltak bezárva hitük miatt. Sokan közülük sosem jöttek ki élve abból tömlöcből. A misszionárius mesélt egy fogvatartottról, aki a börtön kőfalába egyetlen szót vésett: résister – ami franciául van, és azt jelenti: kitartani. Üzenet azoknak a hívőknek, akiket utána zártak oda. Kitartani. Nem hátrálni. Állni a sarat. Kibírni. Úgy hiszem, most Isten mondja ezeket nekünk. Azért imádkozom, hogy Isten az Igéjén keresztül adjon nektek acél szilárdságú lelket és szellemi gerincet – ha még nem rendelkeztek ilyennel.

Fordította: Marton Katalin