2011. január 31., hétfő

Kenneth Hagin: Belülről kifelé

Hanem alávetem a testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. — 1KORINTHUS 9,27.


Keresztényként meg kell tanulnod — megengedni az új, belső emberednek, hogy uralkodjon a külső emberen. A külső ember nem lett újjá. A test nem született újjá. A test továbbra is azt akarja majd tenni, amit mindig is — azt, ami nem helyes.

Pál testével is így volt ez! Ennek a hatalmas apostolnak nem kellett volna a testét alávetettségben tartania, ha a teste nem akarta volna azt tenni, ami nem helyes. Ne lepődj meg hát azon, hogy a te tested is rosszat akar tenni.

E világban harcunk van a hústestünkkel. Az ördög a hústesten keresztül munkálkodik. Mivel próbatételeket és kísértéseket kell kiállnunk a hústestben, az ördög azt mondja a kereszténynek: „Ha üdvösséged lenne, nem akarnál ilyesmit tenni!” A sátán azt akarja bemesélni neked, hogy te akarsz rosszat tenni, pedig az igazság az, hogy te, a belső ember — az új ember — nem akarod a rosszat cselekedni.

El akarod hagyni valamely rossz szokásodat? Szeretnél legyőzni egy régi kísértést? Tedd azt, amit Pál. Ő azt mondta: „Én nem engedem, hogy a testem uralkodjon felettem.” Ki az az én? Az én a belső ember. Pál nem a testét, hanem saját magát, a belső embert nevezte én-nek. Pál azt mondta: „Én alávetettségben tartom a testemet, és szolgává teszem…” Kinek a szolgájává teszem? A belső embernek!

Megvallás: Én alávetettségben tartom a testemet. Nem engedem, hogy a testem uralkodjon felettem. Alávetettségben tartom, a belső ember szolgájává teszem a testemet.

Az okkultizmussal kapcsolatos kifejezések 4.

Homeopátia
Betegségek alternatív kezelési módja olyan gyógyszerek kis mennyiségű alkalmazása révén, amelyek egy egészséges személyben a szóban forgó betegség tüneteit okoznák. A gyógyítás elve a gyógymód feltalálója, Samuel Hahnemann megfogalmazása szerint „hasonlót hasonlóval gyógyítani”. A gyógyszert oly mértékben felhígítják, hogy az már nem is tartalmazza a valódi gyógyító anyagot. Inkább hiten alapuló gyógymód, mintsem valódi orvosi kezelés.

Horoszkópok
Táblázatok, amelyek az asztrológiára alapozva előre jelzik az emberek sorsát. A horoszkópokat fontos események kedvező idejének megállapítására is alkalmazzák.

Lószerszámok rézdíszítései és lópatkók
Gonosz szellemek elhárítására használt amulettek, amelyeket jó szerencse reményében szokták az emberek egymásnak adni vagy az ajtó fölé akasztani. A lópatkó vasa állítólag védelmet nyújt a boszorkányság ellen.

Hipnotizmus
Egy személy transz-szerű állapotba juttatásának gyakorlata, amelynek célja a tudattalan megvizsgálása vagy a múlt emlékeinek felidézése. Olyan orvosok is alkalmazzák, akik nincsenek tisztában az általuk igénybe vett szellemi erő természetével.

Vízből történő jóslás
A víz megfigyelésén alapuló jövendölés.

Bálvány
Egy istenség imádatban és csodálatban részesülő képmása. Egy személy vagy egy tárgy, amely eltúlzott, mértéktelen dicséret tárgyává válik.

Ráolvasás
Bizonyos szavak, kifejezések vagy hangok ismétléséből álló mágikus szöveg.

Incubus
Gonosz szellem, amely szexuális erőszakot követ el egy nőn.

Íriszdiagnosztika
A betegségek diagnosztizálásának egyik módja, amelyben a szemet mint kristálygömböt használják. A szem bizonyos részeiben történt változás állítólag a test különböző részeiben megjelenő betegséget jelzi.

Jonathan Livingstone Seagull
Richard Bach által, állítólag egy szellem sugallatára írott könyv, amely a New Age filozófiáján alapszik.

Kabbala
Zsidó misztikus hagyomány, amely a Biblia egyfajta matematikai értelmezésén alapszik. Számos mágikus és okkult gyakorlat a kabbalából származik.

Lebegtetés (Levitáció)
Emberek vagy tárgyak levegőbe emelése természetfeletti erő segítségével.

Szerencsetárgy, szerencsekarkötő
Egyfajta amulett, amelyet olyan emberek viselnek, akik nincsenek tisztában a szerencsetárgy szellemi természetével.

Mágia
Emberek vagy körülmények manipulálása, illetve uralása okkult erők és gonosz szellemek segítségével. Az angolban gyakran más írásmódot alkalmaznak a szórakoztató bűvészmutatványoktól való megkülönböztetés céljából.

Mantra
Egy szó, amelyet a transzcendentális meditáció (vagy a jóga) követői kapnak, hogy ismételgessék azokat vagy meditáljanak fölöttük, bár a jelentését nem ismerik. Azt szolgálja, hogy a személy kapcsolatba kerüljön a szellemi világgal.

Harcművészetek
Különböző küzdő sportok, mint például a karate, a kung-fu, a t’ai chi ch’uan, a judo, a jujitsu és az aikido. Mindezeknek a küzdősportoknak a szellemi gyökere a taoizmusban és a buddhizmusban keresendő. A küzdősportok vallási tartalma a jin és a jang között harmónia megteremtése, illetve a csi erejének szolgálatba állítása, amely hatalmas fizikai teljesítményekre teszi képessé az egyént. Sok küzdősportot űző személy nincs tudatában ezeknek a sportoknak a vallási jelentőségével.

2011. január 30., vasárnap

Lászlók Judit: Károli, a leleményes

Károli, a leleményes

“Azért fordul az ő népe ide, hogy tele pohár vizet szürcsölnek”

(Ps 73, 10)

Elgondolkodtál már azon, hogy ez vajon mit akar jelenteni?

A zsoltár tulajdonképpen az Isten embere és az istentelenek közötti különbséget és konfliktust írja le: az istentelenek jó szerencséje olykor már-már kiborító a jámbor hívő szemében, aki már ott tart, hogy egyenesen irigykedikk rájuk (v3: “féltékenykedtem a dicsekvőkre”), aminek az a vége, hogy (v2) kis híján elvetemedett és elerőtlenedtek a léptei. A v4-12 ezeknek az “Istent felejtőknek” a körülményeivel, megjelenésével, mentalitásával foglalkozik, melyből (v15-16) mély csüggedésébe száll a zsoltárszerző. Szerencsére jön a v17, és sikerül túllendülnie melankolikus kedélyállapotán, végül pedig már egészen fel is bátorodik zsoltárosunk. De ki szürcsöl itt mit?

Az istentelenek “kevély” és “erőszakos” jellemű személyekként íratnak le, akiknek “fantáziálgatásai csaponganak”, “szemük kidülled a kövérségtől”, tehát jól táplált (elvégre sokat harácsolt) egyének ők. “Gúnyolódnak, gonosz módon beszélnek, és azt mondogatják: >Elnyomás jön ránk a magasságból!<”. Magyarán kissé torz színben igyekeznek lefesteni úgy Isten, mint a világi hatalom tevékenységi körét. Céljuk egyértelmű: helycsere! “Felnyitják szájukat az égre”, vagyis Isten ellen, illetve “nyelvük eljárja a földet” és mindenki más ellen is állandóan szövegelnek. Majd jön a “szörpös rész”, a v10. Ezt szorgalmasan javítgatják is a szövegkritikusok, elvégre nem igazán simul a zsoltár egészébe. Ha sikerül a lábjegyzeteken átrágnunk magunkat, valami ilyesmi fordításhoz jutunk:

“Ezért (a gonoszok beszédének meggyőzőereje miatt) a nép/népem hozzájuk tér, és ők rendeleteik által szipolyoznak maguknak.”

Magyarán nagyüzemben megy Isten és az emberek lejáratása, mindeközben társadalmi elismertség és bő nyereség az ő osztályrészük, így már nem is csoda, hogy a zsoltáros enyhén kiakadt mindezen. Mindezek után azzal vágnak vissza, ha valaki felelősségre vonja őket, hogy “Hát hogyan szerezne tudomást erről Isten, és van-e a magasság(os)ban ismeret?”

Hát van.

Tóth Géza: A csodálatos telefon

Roppant szórakoztatónak tartom a meggyőződéses evolucionisták magabiztosságát, amikor is szemrebbenés nélkül, elbizonytalaníthatatlan szilárdsággal, egy csipetnyi megvetéssel a hangjukban ereszkednek le közénk, teremtéshívő „élőlénytársaik” közé. Olykor megszégyenítő alázatosságuk miatt megkísért a bűntudat, amiért én, hitem miatti vakmerő kevélységemben különbnek merem tartani magamat az állatvilág egyedeitől, és nem elégszem meg a főemlősök között felkínált kitüntető pozíciójukkal. E beszélgetések élményeinek állítok emléket egy kicsiny jelenettel.

Két ember megy az utcán, az egyik talál egy telefont…

- Oda nézz! Valaki elvesztett egy telefont!

- Ugyan már, honnan tudod, hogy azt valaki elvesztette. Hiszen nem láttad!

- Ne viccelj! Különben hogyan kerülne ide? Itt hevert a fa tövében.

- Hát éppen azért! A fa a természet része, azt pedig tudjuk, hogy a természet milyen csodálatos dolgokra képes..

- Mit akarsz ezzel mondani?

- Semmit! Csak annyit, hogy nincs bizonyíték rá, hogy valaki elvesztette. Lehet, hogy az évmilliók folyamán, ahogy az anyag evolúciós ugráson ment keresztül, a metéria úgy szervezte önmagát, hogy összeállt ez a telefon.

- Ezt nem mondhatod komolyan. Van fogalmad arról, hogy egy ilyen pici berendezés mennyire bonyolult és összetett módon működik? Micsoda őrültség azt mondani, hogy ez a telefon véletlenül állt össze. A szerkezet bonyolultsága elég bizonyíték kell hogy legyen arra, hogy ezt valahol gyártották.

- Mond! Te tanultál biológiát?

- Igen!

- Hát akkor annyit illene tudnod, hogy például a szemed, amivel most éppen bambán bámulsz rám, sokkal bonyolultabb szerkezet, mint ez a vacak telefon. És akkor még nem beszéltem az idegrendszerről, a hallószerveidről és az egész testedről. Nem értem miért akadékoskodsz. Ha az emberi test létre tudott jönni az evolúció által, akkor miért olyan nehéz elhinni, hogy egy egyszerű telefon is képes erre.

- Hm.. végül is igazad van.. Az ember, vagy akár egy állat sokkal bonyolultabb rendszer, mint egy telefon. Érdekes….(elgondolkodva) Szerinted tényleg lehetséges, hogy ez egy olyan telefon, ami nem emberi alkotás, hanem az evolúció eredménye?

- Persze! Miért ne?!

- Óriási. Erre sosem gondoltam volna. De hát a biológia tudománya…

- Szevasztok. Bocs! Nem találtatok valahol egy telefont? Elvesztettem!

- Nahát a tied? És tudtad, hogy a telcsidet egy több milliárd éves evolúciós folyamat eredménye?

- Mi van!? Szórakozol velem? Ez egy egyszerű Nokia, csak lekopott róla a felirat…

Kenneth Hagin: Többé meg nem emlékezem

Ez az a szövetség, melyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be azokat. Azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem. ZSIDÓ 10,16. 17.

Amikor Isten rád tekint, nem vesz tudomást a múltadról — akkor neked miért kellene emlékezned rá? Ez akadályozhatja a hitedet.

Emberekkel beszélgetvén, sokszor hallottam ezt: Hagin testvér, mielőtt üdvözültem, én igencsak szörnyűé életet éltem. Amint elmondták, nem hiszik, hogy az Úr értük is tenne valamit, például, hogy meggyógyítaná őket vagy válaszolna az imáikra, mivel olyan bűnös életet éltek azelőtt. Ezek az emberek egyáltalán nem értik az újjászületést és azt, hogy új teremtéssé lettek.

Amikor a bűnös Krisztushoz jön, megkapja bűnei eltörlését — a bűnei megsemmisíttetnek. Miután pedig keresztény lett, az esetlegesen elkövetett bűneire bocsánatot nyerhet: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól.” (1Ján. 1,9)

Mit gondolsz, mennyi időbe telik Istennek, hogy megbocsásson? Tíz percbe? Tíz évbe? Nem, Isten azonnal megbocsát nekünk! És azonnal megtisztít minket, amikor erre az Igére alapozva megyünk Hozzá.

Megvallás: Az én Atyám nem emlékszik bűneimre és vétkeimre. Én sem emlékszem rájuk. Úgy állok Isten jelenlétében, mintha sohasem követtem volna el bűnt.

2011. január 29., szombat

Lászlók Judit: Tanú vagyok - Sachsenhausen

Ez a koncentrációs tábor (KZ) az egyik legkisebb a Németországban találhatók sorában. Az első olyan létesítmény, melyet német mérnökök kifejezetten erre a célra terveztek, illetve kiviteleztek. Háromszög formájú kialakítása nagyfokú esztétikai igényességre vall, mindazonáltal már 1938-ban lehetetlenné tette a tábor bővítését. Ennek kiküszöbölése érdekében egy észrevétlen, ún. “kettes zónát” (Zone II) hoztak létre a közeli erdő területén, míg a háromszög másik oldalán az SS-tisztek hozzátartozói részére létesítettek lakó- és pihenőparkot, sí- illetve teniszpályát.

Sachsenhausenbe csak igen későn kezdték meg zsidók deportálását. Eredetileg hadifogolytáborként funkcionált, ahol ezrével végeztek ki szovjet foglyokat, lengyel értelmiségieket, bibliakutatókat, homoszexuálisokat, végül zsidókat. Éppen ezért szokatlanul kis gázkamrával rendelkezik, alapterülete mindössze 8 négyzetméter, krematóriumának három kemencéje is jelzi: a golyó általi halál, vagy a sötétzárka sokkal nagyobb közkedveltségnek örvendett errefelé.

A táborba vezető út (Lagerstrasse) csak új transzport érkezésekor került lezárásra a civil forgalom elől. A bejáratnál magasodó A-toronyból (Turm A) közvetlenül a félkörívben kialakított parancstér (Appellplatz) közepére jutunk. Az Appellplatzott az ún. “Schuhputzweg” szegélyezi. Ennek különlegessége, hogy itt az erre utasított foglyoknak napi 16 órában cipőtalptesztet kellett végezniük. A tábor egyik fő profilja ugyanis a bankjegyhamisítás (mellyel grafikai tehetséggel rendelkező foglyokat foglalkoztattak), illetve a hadiszerszám-előállítás volt. A német tisztek számára készített cipőtalpakat aztán “szélsőséges körülmények” között, értsd napi 30-40 km erőltetett menetben, teljes menetfelszereléssel a hátukon, olykor a tisztek unaloműzése érdekében gimnasztikai gyakorlatokkal kiegészítve kellett kipróbálniuk. Természetesen nem mindenki maradt talpon egy-egy nap végeztével.

A cellablokk. Ezekből három állt T-alakban egymás mellett, ma egyetlen épület látogatható. A legkevesebb zavart ezek a foglyok okozták: napi 20 dkg kenyér, négynaponta valami meleg élelem. Hasonló körülmények között az elítéltek úgy egy hétig bírták. Egy túlélő beszámolója szerint, akihez fogvatartója a 72. napon látogatott el, ezzel kezdte beszédét: “Maga még mindig él? Miért nem teszi meg a szívességet, és akasztja már fel magát?” Mire a fogoly így válaszolt: “Vagy megteszi maga személyesen, vagy tovább várja türelemmel.” Másnap kiengedték. A barakkba visszatérve hangos örömkiáltással fogadták a társai (ami tulajdonképpen tilos volt, ám mivel a cellablokkból jóformán soha senki nem tért vissza, ezen túl tudtak lépni az SS katonái). Beszámolók szerint a szeme teljesen elszíneződött, a bőre pedig kimondhatatlanul szürkévé vált, szó szerint kísértetiesen hatott az az ember. A kiállítás egyik termében honfitársunk, Gyulai Alpár táblája olvasható. Bűne, hogy ellenálló magyar publicista és író volt.

A lágerkonyha. Hatalmas kőkádban mosták a foglyok a krumplit, amely legtöbbször már rohadt volt, mire feldolgozásra került.

Tábori patológia. Rendesen csempézett boncasztalok, a pincében hullaház. Az SS orvosai nem foglalkoztak különösebben a boncolással, kizárólag abban az esetben szántak időt rá, ha az elhunyt valamiféle tudományos érdeklődést elégíthetett még ki. Beszámoltak például egy extrém gerincoszlop-csavarodással érkező elítéltről, aki néhány nap után elhalálozott a táborban. Az SS orvosai azonnal kezelésbe vették, gerincoszlopa pedig olyannyira ámulatba ejtette a főorvost, hogy kiállította irodájában, és büszkén mutogatta előkelő vendégeinek.

Mivel Sachsenhausen főként hadi- és politikai fogolytáborként funkcionált, a prostitúció virágzására is lehetőség nyílt. Egy közeli női lágerből rendszeresen nőket hoztak át, akikhez “bónuszkártyákkal” (Schein) lehetett bejutni. Ha valaki beszélt, vagy rendkívül lelkiismeretesen végezte munkáját, ezzel jutalmazták, hogy a továbbiakban is motiválják szorgalmát.

A tábor (háromszögének) északi csúcsa felé haladva két helyszínt látogathatunk még meg: a tarkólövések árkát, illetve a krematóriumot. Ebből kettő is található egymás tőszomszédságában. A tarkólövések valamint sortüzek helyszínét körbe-körbe vastag faburkolat szegélyezi: a golyók visszapattanását akadályozandó. A sarokban kocsifeljáró és krematórium. Alig 8 négyzetméter. Jelenleg nem látogatható, de az ajtók üvegablakán bepillantottunk. Kegyetlen üresség, a plafonon szellőzőnyílás. Közvetlen emellett áll a mai emlékfal szoborcsoporttal, valamint a dokumentáció mindarról, ami a tábor ezen részén történt. Három kemence, egy piciny gázkamra. Beszámolók szerint a tábor felszabadításakor mindent vastag hamu borított. Ennek magyarázata a német ökotudatosságban keresendő. Kiadós esőzések után az egész tábort vastag sár borította. Arra utasították hát a foglyokat - a politikai foglyok tarkólövést, a zsidók gázkamrát kaptak -, hogy a naponta nagy mennyiségben termelődő csont- és hamumaradékot szórják le a tábor járhatatlan részein. Megtették.

Sachsenhausent meglátogatni nem csak azért akartam, mert itt van közvetlenül
Berlin mellett, hanem mert kis tábor is. Auschwitzra vagy Buchenwaldra nem voltam, és talán soha nem leszek eléggé felkészülve. 2011. január 29-én tanúvá váltam. A kövek is kiáltanak.

Kenneth Hagin: Vadonatúj ember

Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek; - 1PÉTER 2,2.

Amikor a bűnös Jézushoz jön, a bűnei eltöröltetnek — semmivé lesznek. Nemcsak a bűnei töröltetnek el, hanem mindaz, ami azelőtt volt szellemi értelemben, Isten szemében eltöröltetik.

A bűnei nem léteznek többé. Új emberré lesz Krisztus Jézusban. Isten nem veszi tekintetbe az életében azt, ami az újjászületése előtt történt!

A mai szövegben Péter olyan újjászületett keresztényekhez szól, akik új emberré lettek Krisztusban. A Biblia azt tanítja, hogy hasonlóság van a fizikai növekedés és a szellemi növekedés között. Senki sem születik teljesen kifejlett emberként, mindannyian csecsemőként születünk meg a teremtés világában, és azután felnövekedünk. Hasonlóképpen, senki sem születik újjá teljesen felnövekedett keresztényként. A keresztények szellemi csecsemőként születnek meg, azután felnövekednek. Nézz csak meg egy újszülött csecsemőt, ahogy ott fekszik anyja karjaiban. A csecsemő legjellemzőbb tulajdonsága az ártatlanság. A felnőttek így becézgetik: „Te csöppség, édes kicsi ártatlanság.” Senki sem gondol arra, hogy a babának múltja lenne! Érted már, hogy mit mond Isten itt Péteren keresztül? Azt mondja a Krisztusban újjászületetteknek: „Mint most született csecsemők…”, más szavakkal: Te új teremtéssé lettél, egy ma született csecsemő vagy! A múltad eltűnt! Én nem emlékszem semmi rosszra veled kapcsolatban!

Megvallás: Én egy vadonatúj teremtés vagyok. Egy vadonatúj ember vagyok. Mindaz, ami azelőtt voltam, mielőtt beleszülettem volna Isten családjába, eltöröltetett. Isten gyermeke vagyok — az Ő újszülöttje — teljességgel a sajátja.

Shawn McDonald - Beautiful

2011. január 28., péntek

D.Prince: Róma levél 7. fejezet 4. rész

7: 24-25 - Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jóllehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok.

Ki szabadít meg engem a halott természetemből? A görögben a válasz így hangzik: Hála legyen Istennek, amiért van kivezető út Jézus Krisztus, a mi Urunk által. A kivezető út a kereszten át vezet, Jézus helyettesítő áldozatán és halálán keresztül. Csak két lehetőségünk van: vagy a törvény alatt vagyunk, a bűn uralma alatt, vagy a kegyelem és a Szent Szellem vezetése alatt, szabadon a törvénytől és a bűntől. Nem élhetsz mindkettőben egyszerre.

6: 14 - Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.

A törvénytől való szabadság nem azt jelenti, hogy azt teszünk, amit akarunk, hanem azt hogy a Szent Szellem vezet minket olyan cselekedetekre, amelyek jók vagy kedvesek Isten előtt.

8: 14 - Mert a kiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.

Annak érdekében, hogy Isten gyermeke lehess, újjá kel születned a Szent Szellem által.

De annak érdekében, hogy éretté válhass Krisztusban, a Szent Szellem vezetése alatt kell élned. Aki nem tanul meg a Szent Szellem vezetése alatt élni, az egész életében szellemi csecsemő marad. Azok az Isten fiai, akik folyamatosan a Szent Szellem vezetése szerint élnek.

Gal. 5: 18. - Ha azonban a Szellemtől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.

Ha a Szellem vezet titeket, nem vagytok a Törvény alatt, ha a Törvény alatt vagytok, akkor nem vezet titeket a Szent Szellem!

I. Tim. 1: 8-11. - Tudjuk azonban, hogy hasznos a Törvény, ha valaki rendeltetésszerűen használja, tudva azt, hogy egyetlen törvény sem igaz ember miatt lett elrendelve, hanem törvénytagadók és lázadók miatt, istentelenek és bűnösök miatt, tisztátalanok és szent dolgokat lábbal taposók miatt, apa- és anyagyilkosok miatt, emberölők, paráznák, homoszexuálisok, emberkereskedők, hazugok, esküszegők és minden egyéb olyan dolog miatt, ami csak szemben áll az egészséges tanítással, a boldog Isten dicsősége evangéliumával összhangban, amely énrám lett bízva.

Ha megigazultál Krisztusban, akkor a Törvény nem neked szól! Ez az evangélium üzenete. A Törvény azoknak szól, akik bűnben vannak, nem a megigazult embereknek.

Gal. 4: 22-29. - Mert meg van írva, hogy Ábrahámnak két fia volt; egyik a szolgálótól, és a másik a szabadostól. De a szolgálótól való test szerint született; a szabadostól való pedig az ígéret által. Ezek mást példáznak: mert azok [az] [asszonyok] a két szövetség, az egyik a Sinai hegyről való, szolgaságra szülő, ez Hágár, Mert Hágár a Sinai hegy Arábiában, hasonlatos pedig a mostani Jeruzsálemhez, nevezetesen fiaival együtt szolgál. De a magasságos Jeruzsálem szabad, ez mindnyájunknak anyja, Mert meg van írva: Ujjongj te meddő, ki nem szülsz; vigadozzál és kiálts, ki nem vajudol; mert sokkal több az elhagyottnak magzatja, mint akinek férje van. Mi pedig, atyámfiai, Izsák szerint, ígéretnek gyermekei vagyunk. De valamint akkor a test szerint született üldözte a Szellem szerint valót, úgy most is.

Ismael nem Ábrahám hitének cselekedetéből fogant, hanem mivel nem bírt várni az ígéret beteljesedésére, ezért testi módon a szolgáló Hágártól várta a gyermekáldást. Ez nem a hit cselekedete volt, és ami nem hitből van, az bűn. Ábrahámnak súlyos árat kellett fizetnie a tettéért és még ma is fizetjük ezt az árat, mert még mindig Ismael leszármazottai jelentik a problémát Izsák leszármazottai számára. Ábrahám soha nem azért követett el hibákat, mert nem tette meg azt, amit Isten mondott neki. Mindig azért hibázott, mert többet akart tenni, mint amit Isten mondott neki. Sok keresztény is itt követi el a hibát, hogy többet akar tenni, mint amit Isten mondott és a saját kezükbe veszik a kezdeményezést. Néha a legnehezebb dolog: várni.

Érdekes

Az Atya gyásza

A zsidó hagyományok szerint, amikor a családban meghalt egy gyermek, az apa gyászában megszaggatta a ruháját.

…és a Templom kárpitja középen ketté hasadt…

Kenneth Hagin: Mondd ki, hogy újjá lettél

Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és Önmagát adta értem. GALATA 2,20.

Egy keddi napon gyógyultam meg. A rákövetkező szombaton bementem a városba és véletlenül összetalálkoztam az egyik barátommal. Azelőtt kebelbarátok voltunk. Az alatt a tizenhat hónap alatt, amíg fekvőbeteg voltam, egyetlen egyszer látogatott meg. Ugyanaz a régi ember volt ő, mint azelőtt, én azonban addigra új teremtéssé lettem. Nevetgélve emlékeztetett engem azokra, amiket valamikor együtt követtünk el. Rámutatott az utcán az egyik boltra:

— Emlékszel, amikor éjjel… — és felidézte, ahogy én felfeszítettem a zárat, hogy a srácok bemehessenek cukorkát lopni. Olyan képet vágtam, mintha nem tudnám, miről beszél. (Jól emlékeztem én arra, ami történt, csak fel akartam használni ezt az alkalmat, hogy bizonyságot tegyek neki.)

— Most meg mi bajod? Úgy csinálsz, mintha nem is emlékeznél, pedig te voltál a bandavezér — mondta végül.

— Pajtás, az a srác, akivel te ott voltál aznap este, meghalt — válaszoltam én.

— De te nem haltál meg! Tudom, hogy majdnem meghaltál, de nem vagy halott! Itt ülsz!

— Na igen, mondtam, de te csak azt a házat látod most, amiben élek — a testemet. Az a belső ember, aki megengedte a testnek, hogy feltörje a zárat, már nem él. Ez a belső ember most már egy új teremtés lett a Krisztus Jézusban.

Megvallás: Én egy új teremtés vagyok a Krisztus Jézusban. Ragaszkodom ahhoz a megvalláshoz, hogy én egy új teremtmény vagyok.

2011. január 27., csütörtök

Lászlók Judit: Prédikátor - zseni vagy őrült?

image

A Prédikátor könyvét (héberül Kohelet) ismételten azon bibliai iratok közé sorolhatjuk, melyek erősen megosztották a tudományos egységet. Mindazonáltal a könyv maga sem mentes belső feszültségektől, melyek feloldására három lehetséges magyarázat honosodott meg az elmúlt két évszázad során:

  • ezek a folyamatos továbbírás eredményei
  • az egymással ellentétes állásfoglalások egy neurotikus (“őrült”) tipikus tépelődését ábrázolják
  • egyáltalán nem kell azt gondolnunk, hogy a Prédikátor magánvéleményét olvassuk: ő mindössze idézi korának bölcsességirodalmi anyagát

Nos, hogy egy elmebeteg memoárjai kanonikus tekintélyre tegyenek szert, valljuk be, meglehetősen ritkán datálható a Biblia történelmében. Miben keresendő hát a Prédikátor erős pesszimizmusának magyarázata?

A héber kohelet kifejezés - alakját tekintve - egy nőnemű melléknévi igenév, mely főnevesült (mint a magyarban az ebédlő vagy a tanuló). Két héber igét, a qáhál és az ászáf jelentését kell szemügyre vennünk.

  • feltételezhető, hogy a kohelet egy hivatali cím lehetett hajdanán, mely később tulajdonnévvé vált. Erre látunk példát Ezra és Nehemia könyveiben. Ilyen értelemben a Kohelet jelentése “gyűjtő, összegző”.

“Koheletnek, Dávid fiának, Jeuzsálem királyának beszédei”

  • mivel a szó gyöke, a qhl azonban csak élő személyek összegyűjtésével kapcsolatban fordul elő (qáhál = gyülekezet), pontosabb volna azt mondanunk, hogy “embereket összegyűjtő, vagyis csoportvezető, ha úgy tetszik, valóban prédikátor”.

Kohelet tehát egyfajta tanár, aki tankört szervezve maga köré a hellenista diatribék formájában gúnyolja-kritizálja társadalmát. Sokat nyerhetünk, ha elfogadjuk ezt a magyarázatot. Ezzel ugyanis egy csapással állást foglaltunk az idézetteória oldalán, vagyis felmentettük Koheletet, és bocsánatát kértük, mert elmebetegnek neveztük, valamint egyértelműen megjelöltük a Prédikátor könyvének rendeltetését is.

Ha Kohelet ugyanis oktató szándékkal, mintegy iskolai előadás formájában írta meg művét, máris értjük, micsoda didaktika rejlik hol túlzottan pesszimista, hol a teremtést valló optimista állásfoglalás egységében. Ha a keletkezési időt és körülményeket is figyelembe vesszünk - Kr. e. 250 és 190 -, úgy egyértelműen a fogság utáni idők hellenizált filozófiája is felcsendül a műben.

Olykor disszonánsan, homályosan, vagy alig észrevehető módon. Ám épp ennek köszönhetően domborodik ki markánsan a felszín alatti üzenet, a központi kérdésre adott válasz:

milyen feltételekkel és lehetőségekkel eredhetünk a boldogság nyomába?

Két filozófiai rendszer feszül egymásnak ezen a ponton, teremtve meg indirekt módon a kis kreativitást és továbbgondolást igénylő szintézist. A zsidó gondolkodásban a boldogság elérése nem áll az ember hatalmában, hanem egyértelműen Isten kegyelmi ajándéka (3,13). A görög antropocentrikus (emberközpontú) filozófiában azonban az embernek fő célja, hogy minden erejével törekedjen boldogsága megvalósítására. Ezért hirdeti: “carpe diem”! Ugyan Kohelet is erre buzdít (lásd 2,4.11), ő ezt mégis látszólag teszi csupán, ráadásul azzal az értékítélettel, mely szerint minden hiábavaló, a nap ALATT. Ezzel egyértelműen arra ösztönöz (amint azt egy tisztességes zsidó írástudótól el is várhatjuk), hogy a napon túli, a látható világon túli célokért küzdjünk.

Megdöbbentő, mennyire összecseng ez az üzenet a Biblia többi, ó- és újszövetségi boldogságra vonatkozó ígéreteivel. Prédikátor józanul kezeli a kérdést: a boldogság forrásának nem az evilágot látja, tisztában van azzal, hogy a tökéletes boldogság csak egy Istenhez közel(ebb)i létformában valósul majd meg. Az emberorientált görög eszmerendszerből kitörve a 12. fejezettel így istencentrikussá teszi művét:

“Örvendezz a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járj a szívednek útaiban, és szemeidnek látásaiban. De megtudd, hogy mindezekért Isten téged felelősségre von!”

(Préd 12,1)

Kenneth Hagin: Tudd, hogy újjá lettél

Azért ha valaki Krisztusban van; új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. 2KORINTHUS 5,17.

Ez a mai igerész az egyik legkedvesebb Igém. Már akkor megragadtam az értelmét, amikor tinédzserként ágyhoz voltam kötve. Amikor pedig gyógyultan keltem föl a betegágyamból, mindenkinek elmondtam, akivel csak találkoztam: „Én egy új teremtés vagyok.”

Elmélkedj ezen a versen ma, mert ha nem érted meg az újjászületés igazságát, akadályozni fogja a hitedet és visszatarthat azoknak az áldásoknak az átvételétől, amiket Isten szán neked.

Látjuk, az ember szellemi természete bukott természet — sátáni természet. Az ember ezt a természetet a sátántól kapta, amikor Ádám bűnbe esett, és senki sem képes arra, hogy megváltoztassa saját emberi természetét. De Isten képes rá!

Amikor újjászülettél, valami belekerült a bensődbe. Ez azonnal megtörtént! A régi sátáni természet kikerült belőled. És Isten saját természete került beléd! Isten mint egy vadonatúj teremtményt teremtett meg — új teremtménnyé lettél. A belső ember, a valóságos éned, a szellemi ember, Krisztusban új emberré lett.

Ezért ne tekints magadra fizikai ill. természetes szemmel. Tekints magadra szellemi nézőpontból. Úgy lásd magadat mint új teremtményt a Krisztusban, hiszen Isten is így lát téged.

Megvallás: Én egy új teremtmény vagyok. A régi dolgok bennem elmúltak. Minden újjá lett bennem. Új életem van. Új természetem van.

2011. január 26., szerda

Kenneth Hagin: A világosságot hit követi

A Te Igéd megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűt. ZSOLTÁROK 119,130.

Tinédzserkoromra ágyhoz kötött beteg lettem. Az orvostudomány akkori állása szerint halálra ítélt. Egész addigi életemben hallottam prédikációkat az újjászületésről, ismertem Isten akaratát az üdvösséggel kapcsolatban. Így, amikor betegágyamon az Úrhoz jöttem, semmi kétség nem volt bennem afelől, hogy Ő meghallgat engem. E tekintetben megvolt a megfelelő megértésem. Ezért nem kételkedtem, nem is hitetlenkedtem az üdvösségemmel kapcsolatban. Elfogadtam az üdvösséget és tudtam, hogy üdvösséget nyertem.

De még mindig fekvőbeteg voltam! Persze, akkor még nem értettem, mit mond az Ige az isteni gyógyításról, az imáról és a hitről. Addig csak azt hallottam a prédikátoroktól a gyógyulással kapcsolatban: „Ezt csak hagyd az Úrra. Ő tudja ezt a legjobban.” Így igaz, de Isten az Igéjében már gondoskodott arról, hogy megkaphassuk a legjobbat!

A Biblia hosszas tanulmányozása után eljött az idő, amikor megértettem, hogy pontosan milyen lépéseket kell megtennem az imában, és megvilágosodott előttem, hogyan tudom felszabadítani a hitemet. Ha előbb rájöttem volna, már hónapokkal azelőtt kiszállhattam volna a betegágyból. Istennek nem volt előre meghatározott ideje a meggyógyításomra. Ez nem így van. Ő mindennap ugyanaz! A baj nem Istennel volt, nem is azzal, hogy meg akar-e engem gyógyítani. Velem volt a baj. Mihelyst rájöttem, hogy mit mond Isten Igéje a gyógyulásról, és ennek megfelelően cselekedtem is, meglett az eredménye! Ahogy jön a világosság, a hit már ott van.

Megvallás: Meg fogom ismerni, mit mond Isten Igéje, és a szerint fogok cselekedni. Így eredményeket fogok elérni. Gondom lesz arra, hogy Isten Igéje bejusson a szellemembe. A világosság jön, a hit pedig követi azt.

Az okkultizmussal kapcsolatos kifejezések 3.

„Várbörtönök és sárkányok” játék

Okkult fantázia-szerepjáték, amelyben a játékosok erősen azonosulnak a szereplőkkel, akik a játék folyamán gyilkosságokban, boszorkányságban, kínzásokban, erőszakos cselekedetekben, démonidézésben, vudu varázslásban, kannibalizmusban és különféle okkult tevékenységekben vesznek részt. A dokumentációk szerint a játék jelentős szerepet játszott számos öngyilkosság és gyilkosság elkövetésében.

Ektoplazma

A médium testéből áradó hideg, enyhén világító, fehéres színű anyag, amely állítólag egy testtől elválasztott szellem jelenlétét jelzi.

Igézés

Egy személy manipulálása saját céljaink érdekében, mágikus hatás gyakorlása révén.

Erhard szemináriumok (A Fórum)

Vallási vállalkozás azok számára, akik a New Age által propagált önképjavításra törekszenek.

Természetfeletti érzékelés (ESP)

Egy esemény vagy egy gondolat érzékelése az öt érzékszerven túli eszközök segítségével. A jövendőmondók ESP-t alkalmaznak.

Fétis

Élettelen tárgy, amelyben állítólag szellem lakozik.

Findhorn közösség

Észak-skóciai New Age közösség, amely a New Age-szellemiség tanításait és elveit hirdeti.

Tűzön járás

Tűzön vagy forró szénen való járás képessége, amelynek során a személy sem fizikai, sem más sérülést nem szenved.

Jövendőmondás

A jövendölés különböző módszereinek alkalmazása jövőbeli események előrejelzésére.

Foundation of Human Understanding (FHU): Az emberi megértés alapítványa

Roy Masters, a hipnotizmus és az agykontroll egyik korai követője által alapított intézmény. Az FHU követői végső soron a Masters által kínált gyakorlatokban és technikákban keresik a választ az élet kérdéseire.

Irányított képzelet

Irányított vizualizációs gyakorlatok, amelyek relaxált vagy transz-szerű állapotot eredményeznek. Valószínűleg ide tartozik az asztrális kivetítés és a szellemi vezetőkkel a természetfölötti dimenzióban történő találkozás is.

Guru

Szellemi mester, vezető vagy tanító.

Kézíráselemzés (Grafológia)

A jövendölés egyik formája, amely szerint a kézírás elemzése által megismerhetők az ember jellemének, jövőbeli karrierjének, megbízhatóságának, érzelmi fejlődésének, személyiségtípusának stb. különböző aspektusai.

Heavy metal és rockzene

Zenei irányzatok, amelyeknek fő üzenete a drogok, a szex, az erőszak, a gyilkosság, a női nem lealacsonyítása köré összpontosul, és erősen összefonódik az okkultizmussal, a boszorkánysággal és a sátánizmussal.

Hepatoszkópia

Jövendölés a máj vizsgálatából.

Rontás

Valakit megrontani annyit jelent, hogy az illetőt megbabonázzák, általában azért, hogy szerencsétlenséget okozzanak neki.

Hatágú csillag

Két, egymáson fekvő, hatágú csillagot képező fordított háromszög. A boszorkányságban ez a jel démoni erők szolgálatba állítására és ellenőrzésére szolgál.

2011. január 25., kedd

Flaisz Endre: Az emberi szív (részlet)

Jézus azt állította, hogy a fa természete az ember szívét jelképezi. A fa gyümölcsei az emberi életet és sorsot jelképezi. A kettő között olyan összefüggést állít fel, hogy amiképpen a fa természete szükségképpen a gyümölcsében realizálódik, így amilyen az ember szíve, olyan lesz az ember életpályája vagy sorsa. Ami a szívedben van az nyilvánul meg az életedben, sorsodban, beszédedben. Minél tanultabb valaki annál jobban tudja elrejteni a szívének a tartalmát a kívülállók felé, de otthon ők is kinyilvánítják, hogy mi van a szívükben. Amikor egy ember nem tartja magát, akkor az jön ki a szívéből. Amit kimondasz az vagy te! Ha egy ember mindig csak arról tud beszélni, hogy a TV-ben az aktuális sorozatnak mi van a legutolsó részében, az azt mutatja, hogy a szíve azzal van tele. A szív irányítja a beszédet, a gondolkodásmódot, az álmokat is. Az álmokban a szívnek a tartalma éjszaka feltolul a lélekbe, és amikor az ember elalszik, és a zsilipek kinyílnak a szív és a lélek között, akkor éjjel megálmodja azt, ami bekerült a szívébe. Ez tulajdonképpen a szívéből jön fel! Mindenben a szívnek a minősége nyilvánul meg, ezt nem lehet kikerülni! Ha valakinek a szívében benn van egy dolog, akkor elfojtásokat lehet alkalmazni, de nem jön ki belőle más. Másképpen kell eljárni egy démonnal, és másképpen az ember szívével. A Bibliának az egyik nagyon fontos tanítása a szívről, hogy a sorsban és az életpályában realizálódik.

A szív nagyon befolyásolható, érzékeny része az embernek, ezért nagyon szeretné a sátán megszerezni, befolyásolni az ember szívét.

Jer. 17.

Úgy jellemzi a szívnek azt az állapotát, ami az eredendő bűn miatt jött létre benne, hogy csalárd. Jeremiás arra utal, hogy az eredendő bűn olyan rombolást végzett az ember személyiségének ebben a középpontjában, hogy kiszakadt Isten jelenlétéből, kiszakadt és gyökértelenné vált. Ebből adódik, hogy a szív keresi a gyökerét, amihez tudná magát rögzíteni. A szívünket ezért nem hibáztathatjuk, mert gyenge, állandóan keresi, hogy mihez tapadhatna hozzá. A szív tartósan nem üres!, nincsen tartósan a semmi állapotában. Olyan mozgékony része az embernek, ami állandóan kötődik valamihez, állandóan rá akar tapadni valamire. Afelé irányul automatikusan a szív amivel foglalkozol, vagy akikkel kapcsolatban állsz. Ez azon a ponton válik fontossá, hogy ami felé ráirányul a szíved, azon keresztül milyen befolyás éri. Nem lenne ezzel probléma, ha nem érhetné kettős befolyás a szívünket, azokon a dolgokon keresztül, vagy személyeken keresztül akikkel, amivel kapcsolatban állunk. Feltöltik ezek a külső dolgok a szívet szellemi-erkölcsi dolgokkal. Ha jó befolyás éri a szívedet, akkor a szíved jó állapotba kerül, és ha Isten Igéje és a Szent Szellem képes befolyást gyakorolni a szívedre, akkor a figyelmed Isten felé orientálódik! Ezért is veszélyes dolog, ha az ember hosszú időn keresztül nem kerül kapcsolatba az Igehirdetéssel, Isten Igéjével. Ellenkező esetben a szív keres magának valami mást, amire rátapadhat. Ha te nem rakod oda, hogy mire rögzítse magát, akkor biztos lehetsz abban, hogy a szíved keres magának valamit amire rátapadhat, amire rögzítheti magát.

Mit olvassak amikor…

• Fáradt vagyok? Mt 11,28-30 Zsolt 23,1-3
Ézs 40,28-
• Félek? Ézs 41,10 41,13 Zsolt 56,3-4
118,5-9 Jn 14,1 14,27 16,33
• Pletykálás kísért?
Mt 7,12 Jak 3,2-12 2Kor 12,20
• Hátrány ér a hitem miatt?
Mt 5,10-12 Ézs 51,7-8 1Pt 4,12-13
2Tim 3,12 ApCsel 5,41
• Aggódok? Fil 4,6-7 1Pt 5,7 Lk 12,22-31
Ézs 43,1-5 43,10-13
• Magányos vagyok? Zsolt 25,16 27,7-10
Ézs 41,10 49,15-16 5Móz 31,8
• Nagy a kísértés? 1Kor 10,13 Zsid 2,18
Jak 1,12-16 Mk 14,38
• Fontos döntések következnek? Mt 6,33
Józs 24,14-15 Zsolt 37,5 Jer 17,7-10
• Gyenge vagyok?
1Kor 1,26-31 2Kor 12,9-10 Zsolt 138,3-8
• Bölcsességre van szükségem?
Jak 1,5-6 Péld 2,1-8 9,10 Ef 1,17-18
• Rossz a kedvem?
JSir 3,19-26 Jn 14,27 Zsolt 34,19
Róm 8,31- Ef 3,16-21 2Thessz 2,16-17
• Nem vagyok biztos az üdvösségemben?
Jn 5,24 6,47 1Jn 5,11-13 Róm 10,9-10
• Boldog vagyok? Zsolt 33 145 150
• Megijeszt a halál? Zsolt 23,4
Jn 11,25-26 14,1- Róm 8,35-39 14,8
• Megbocsátásra vágyom?
1Jn 1,9 Ézs 1,18 Zsolt 32 51 130
• Unatkozom? Péld 11,25 Préd 3,1-8
Mt 7,12 Róm 12,2
• Csalódott vagyok? Ézs 49,14-16
Zsolt 27,7-14 118,5-8 9,10
• Nincs békességem? Fil 4,6-7 Jn 14,27
16,33 Zsolt 85,8 JSir 3,21-26 4Móz 6,24-
• Távol érzem Istent?
5Móz 4,7 Ézs 57,15 59,1 Jak 4,8
JSir 3,57 Zsolt 145,18 139,1-18
• Kételkedem? Jn 20,24-29 Mk 9,23-24
Mt 11,2-6 2Kor 4,18 5,7 Ézs 45,9-12
5Móz 29,29 Zsolt 73
• Veszélyben vagyok? Zsolt 91 118,5-9
18,2-3 121,5-8 Róm 8,35-39
• Írígység fogott el?
Zsolt 37,1-7 73 Péld 14,30 Gal 5,25-26
1Pt 2,1-3 Jak 3,13-18 Mk 7,21-22
• Beteg vagy erőtlen vagyok?
Zsolt 6 13 42 86 2Kor 12,9-10
• Bizonytalan vagyok Isten akarata felől?
Mik 6,8 Zsolt 25,4-14 Péld 3,5-12
Jer 29,11-13

D-MAUB – People Crazy

2nd Temple stone

2011. január 24., hétfő

D.Prince: Róma levél 7. fejezet 3. rész

7: 9-10 - Én pedig éltem régen a törvény nélkül: de ama parancsolatnak eljövetelével felelevenedett a bűn, Én pedig meghaltam; és úgy találtatott, hogy az a parancsolat, mely életre való, nékem halálomra van.

Az egyik lehetséges magyarázat erre, hogy Pál Ádámmal azonosította magát, aki törvény nélkül élt, mígnem vett a tiltott fáról gyümölcsöt és ez által életre kelt benne a bűn. Másik magyarázat hogy Pál izraelita révén, Izraelre gondolt. Izrael a Sinai-hegyig törvény nélkül volt, a hegy lábánál pedig megfogadták, hogy mindent úgy tesznek majd, ahogy Isten mondja. De ezután sorra követték el a bűnöket, az idegen istenimádástól kezdve, mert a testben bíztak. Az emberi testi természetben semmi jó sincs. Izrael úgy jött ki Egyiptomból, hogy a húsvéti bárány által hitet gyakoroltak Istenben, de mikor megkapták a törvényt akkor saját magukban kezdtek bízni, hogy Pál saját, személyes tapasztalata volt keresztényként.

Jer. 17: 5-6 - Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve! Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön.

Testben bízni átok. Miután megismertük az Urat, megízleltük a kegyelmét és megtapasztaltuk természetfeletti hatalmát, és elkezdünk ismét a saját képességeinkben, a saját szabályainkban bízni, akkor a szívünk eltávozik az Úrtól, és átok alá kerülünk. Isten elvárja tőlünk, hogy teljes mértékben az ő kegyelmétől és természetfeletti hatalmától függünk. A legtöbb keresztény azért kerül átok alá, mert törvénykezik. Aki szellemben kezdte a dolgokat, és testben akarja folytatni, azt megigézték.

7: 7, 14 - Mit mondunk tehát? A törvény bűn-e? Távol legyen: sőt inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad. Mert tudjuk, hogy a törvény szellemi; de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve.

A törvénnyel semmi baj nincs. A törvény jó, szent és szellemi, a hiba bennünk, a testünkben van. A törvénykezés kísérlet arra, hogy elérjük a megigazulást Isten előtt valamilyen szabályok betartása által. A törvénykezés: ha valamivel kiegészítjük azt, amit Isten megkövetel a megigazuláshoz. Isten csak annyit kér, hogy higgyünk benne. Isten megmutatja az ő akaratát, amit lehetetlenség elérni. Isten azért helyez minket olyan helyzetbe, hogy az ígéretet ne tudjuk elérni, hogy imádság által érjük el a lehetetlent.

I Móz. 25: 21-26 - És könyörgött Izsák az Úrnak az ő feleségéért, mivelhogy magtalan volt, és az Úr meghallgatta őt: és teherbe esett Rebeka, az ő felesége. Tusakodtak pedig a fiak az ő méhében. Akkor mondta: Ha így van, miért vagyok én így? Elmént azért, hogy megkérdezze az Urat. És mondta az Úr őnéki: Két nemzetség van a te méhedben; és két nép válik ki a te belsődből, egyik nép a másik népnél erősebb lesz, és a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. És beteltek az ő szülésének napjai, és íme ikrek voltak az ő méhében. És kijött az első; vereses volt, mindenestől szőrös, mint egy lazsnak; azért nevezték nevét Ézsaúnak. Azután kijött az ő atyjafia, kezével Ézsaú sarkába fogódzva; azért nevezték nevét Jákóbnak. Izsák pedig hatvan esztendős volt, amikor ezek születtek.

Nagyon sokat kellet Rebekáéknak várniuk, hogy gyermekük lehessen. Aztán kiderült, hogy két gyermek van a méhében, és az Úr azt mondta neki, hogy a hagyományokkal ellentétben a kisebbik, később születendő fiú fog uralkodni az elsőszülött felett. Ézsau a testi természetű ember jelképe, Jákob pedig a szellemi beállítottságú ember jelképe. A mai kultúrában Ézsau lenne a jó fiú, és Jákobbal fordulnának szembe az emberek. Isten nem azért gyűlölte Ézsaut mert valami rosszat tett, hanem azért, mert Ézsau nem törődött szellemi, születési előjogaival, képes volt egy tál főzelékért eladni elsőszülöttségi jogát és Isten gyűlöli ezt az érdektelenséget és közömbösséget. Ha valaki nem törődik Isten kegyelmével és szellemi áldásaival, ez mindig kiváltja Isten haragját. Jákob érdeme az volt, hogy nagyra értékelte az elsőszülöttségi jogot és az azzal járó áldást. Tehát a testi természet nem törődik Isten dolgaival és áldásaival, csak jól akarja érezni magát. A szellemi ember sokszor nem jó, igazi csirkefogó, de van egy kiemelkedő tulajdonsága: tűzön-vízen keresztül is meg akarja szerezni Isten áldását. Nagyon sok ember (mint Jákob) belerokkan az Istennel való találkozásba, életének hátra levő részében nem a saját erejével jár. A szellemi ember nem akarja elengedni az urat addig, míg az meg nem áldja. Ne zavarjon meg téged, ha konfliktus zajlik benned. Mindenkiben van egy Ézsau, de ha benned Jákob is lakik, akkor konfliktusba keveredsz, mert a két természet nem tud kijönni egymással.