2013. június 17., hétfő

Derek Prince - Jézus, az utolsó Ádám 12.

Most nézzük meg a vers második felét: "hogy mi Isten igazsága lehessünk Őbenne." Ahogyan bennem nincs jó, Őbenne nincs rossz. Ha elengedem az én gonoszságomat, Isten azt mondja, megkaphatom az Ő jóságát. Sok kereszténnyel az a baj, hogy félúton vannak. Félig a saját igazságukban és félig az Úréban. Ennek az eredménye a zűrzavar. Jézus azt mondta: "Senki sem varr óposztóból új ruhára foltot, mert nagyobb szakadás lesz". Sok keresztény így él. Egy kicsi foltot akarnak Jézus igazságából, egy bizonyos foltra, amiről tudnak, és azután befedik vele a régit és aztán az eredmény egyre rosszabb. Isten azt mondja, hogy "dobjátok el a saját igazságotokat, azok szennyes, piszkos rongyok. Az egészet dobjátok ki a szemétbe és öltözzétek fel a megváltásnak a ruháját.” Ez a váltság és ez vár ránk.

Tudjátok Isten mire vár? Hogy észrevegyük rongyainkat, a szennyességet. Ne gondold, hogy azért te nem vagy mégse olyan rossz, szolgálod az Urat, fizeted a tizedet, rendszeresen jársz gyülekezetbe stb. Ki kell az egészet dobni! Ha ragaszkodsz ezekhez, akkor ne felejtsd el, hogy Isten orrában ez bűzlik. Semmi más, mint szennyes, bűzös rongyok ezek.

Nézzük meg a váltság negyedik szempontját, amely szintén az Ésaiás 53,10- ben szerepel.

Tetszett az Úrnak, hogy megrontsa Őt betegség által.

Isten akarata volt, hogy Őt megrontsa betegség által. Úgy, hogy beteggé tegye Őt, megrontás által. Ez a kijelentés megtalálható Mikeásnál a 6,13-ban, az értelme itt jön ki. Isten szól Izraelhez haraggal és figyelmeztetéssel sok bűneikért, vétkeikért. Azt mondja a Mikeás 6,13-ban:

Én is azért megvervén, beteggé teszlek téged, elpusztítalak a te bűneid
miatt.


Ugyanaz a szó, mint az Ésaiás 53,10-ben. A King James fordításnál az volt a hiba, hogy nem tudták azt megérteni, hogy fizikai szempontja is van a gyógyulásnak, és mindig a szellemivel helyettesítették. Amikor a Mikeás 6-ot fordították, akkor ott nem volt probléma, tehát a megfelelő fordítás (a magyarban is helyes): "az Úr akarta Őt megrontani betegség által, hogy betegséggé tegye Őt."

Jézus beteg lett a mi betegségünkkel, hogy mi épek legyünk az Ő egészségével. Betegséget használtam, mert nincs megfelelőbb szó. Most nem egyes betegségekről van szó, hanem általánosságban. Tehát meg lehet szabadulni, nemcsak bizonyos betegségektől - többesszámban - hanem a betegség állapotából, amit ez a szó fejez ki!

ApCsel 3,16: És az Ő nevében való hit által erősítette meg az Ő neve ezt, akit láttok és ismertek; és a hit, amely Őáltala van, adta neki ezt az épséget mindnyájan a ti szemeitek láttára.

Itt volt egy sántán született ember, aki nem tudott soha járni, elmúlt 40 éves. Péter kézenfogva felemelte, és azt mondta, hogy: "Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj!’’ Mindenki odagyűlt, és csodálkoztak, hogy Péter és János milyen különleges személyek. Erre ők azt mondták, hogy ne nézzetek ránk, mert nem a magunk erejéből tettük, hanem a Jézus nevével.
Figyeljétek meg, ez ajándék. Nem kellett semmit dolgozni érte, éppen úgy, mint a megigazulásért, hanem elérhető Jézus nevében azáltal, amit Jézus tett a kereszten. János harmadik levelében Gájusnak ír, aki egy minta hívő, minden kötelességét jól teljesíti, és János szíve szerint való testvér.

3 János 2: Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van lelkednek. 

Ez az Ésaiás 53,10 megjelenése. "A lelkednek jó dolga van, és egészséges vagy.'' Tehát nemcsak állandó meggyógyulás betegségekből, ami az Ésaiás 53,5-re utal, hanem ez Isten tökéletes akarata a hívő számára, hogy egészséges legyen. A következő tanulmányban továbbmegyek ezen, de azt mondhatom nektek, hogy sokkal könnyebb egészségben lenni, mint meggyógyulni. Ez egy elhatározás, amelyet Isten kijelentésének alapján hozunk.

Én beteges voltam és mindig meggyógyultam. Dicsőség az Úrnak! De egyszer megláttam, hogy ez nem jó, hát miért kell ennek így lenni? Isten akarata az, hogy én egészségben legyek. Ez lehetővé vált, mert Jézus beteggé vált az én betegségemmel, hogy én egészséges lehessek az Ő egészségével s az Ő neve által tökéletesen ép lehet az ember. Egyetlen egy darabja a testemnek nem lehet rossz. Egyetlen egy részem sem, a fizikai testemben nem lehet rossz!