2013. június 18., kedd

David Wilkerson - AZ ÚJ SZÖVETSÉG ÉS A BENNÜNK LAKÓ SZENT SZELLEM EREJE 6.

MI A LÉNYEGE ENNEK A TANÍTÁSNAK? MIRE TANÍT MEG MINKET A SZENT SZELLEM?

Ez az igerész arról szól, hogy Isten azt szeretné, ha mi megragadnánk az új szövetség ígéretét. Megtanít arra, hogyan lehet igazán élni a szövetség áldásai révén.
Fontos megjegyeznünk, hogy az élettelenül földön heverő, betöltetésre előkészített edények a szövetség alatt voltak. Nézzétek, az Úr így szólt hozzájuk: „Ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét!” (Ez 37,4) A csontok pedig hallották Isten szövetségre vonatkozó ígéretét: „Én Szellemet hozok (adok) belétek, hogy föléledjetek”
Habár Ezékiel az új szövetség ígéretét hirdette a holt csontoknak, azok mégsem örülhettek a szövetség áldásainak. Volt már rajtuk hús, de még élettelenül hevertek a földön. Úgy nézhettek ki, mint a kirakati bábuk: volt szemük, hajuk, az arcuk megszínesedett. De még mindig csak holttestek voltak, az élet legkisebb jele nélkül.
Hitem szerint Isten ezt üzeni ebben a szakaszban: Hallhatjátok, milyen dicső áldásokkal jár az én új szövetségem! Megismerhetitek összes ígéretemet, hogy saját Szellememet adom belétek, megerősítelek titeket, hogy mindenben engedelmeskedni tudjatok nekem, új szívet adok nektek, és megismertetem magamat veletek. Teljesen a szövetségben élhettek, láthatjátok teljesedését. Kipróbálhatjátok, milyen az, ha Szellemem elkezdi bennetek a munkát. De még mindig nem fogjátok élvezni azt az erőt és szabadságot, amely a szövetség által lehet a tiétek.
Valóban, sok mai hívő ismeri Isten új szövetségét, azonban alig hisznek benne, mert túl szépnek látszik ahhoz, hogy igaz legyen. „Tudom, hogy Isten Szent Szellemét adta az ő népének, hogy betöltse őket, és bennük lakjon – mondják. – Azt is tudom, hogy a Szellem magára vállalja, hogy Krisztus iránti engedelmességre indítson minket. Ó, mennyire szeretném ezt az áldást! De hogyan ragadhatnám meg? Hogyan szerezhetném meg azt magamnak?”
Van valami, amit meg kell tennünk. Ezékiel így ír: „Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj a Szellemnek, prófétálj, emberfia, és szólj a Szellemhez: így szól az Úr, az örökkévaló (Jahve): A négy szél tájéka felől jöjj el Szellem, és lehelj ezekre a megöltekre, hogy föléledjenek! És prófétáltam, amint megparancsolta nekem, és jött beléjük Szellem, föléledtek, és lábaikra álltak, felette nagy sereg.” (Ez 37,9-10).
Hirtelen hatalmas, élő és lélegző sereg állt Ezékiel előtt. A Szent Szellem élettel töltötte meg a holttesteket, azok pedig készen álltak a harcra. Egy szempillantás alatt beléptek az új szövetség teljes örömébe és áldásaiba. Isten Szelleme igazi helyére került bennük, és elvégezte az összes megígért változást.