2013. július 17., szerda

Reinhard Bonnke - Napi gondolatok

Egyik barátom mondta: „Ha fekete pólót viselsz, és én azt mondom rá, hogy az fehér, hazudok. De ha fekete pólót viselsz, és Isten mondja azt rá, hogy fehér, AKKOR FEHÉRRÉ VÁLTOZIK.” Ezért Isten soha nem hazudhat. Az ő ereje abszolút. Ha ő azt mondja a bűnösnek: „Fiam, megbocsáttattak a te bűneid!” vagy a bénának: „Kelj fel, és járj!”, akkor a bűnös bocsánatot nyer, és a béna felkel és jár! Örüljetek, mert ez az igazság! REINHARD BONNKE

Történt egyszer, amikor még sátras összejöveteleket tartottunk Afrikában, hogy Adam Mtsweni-vel, a dicsőítésért felelős szolgálóval egy új orgonát kerestünk, és bementünk egy johannesburgi zeneboltba. Dél körül járt az idő, és azt terveztük, hogy még egy zeneboltot megnézünk ezután. Ahogy beléptünk az üzletbe, az eladó éppen az ebédjét fogyasztotta, és úgy tűnt, nem is nagyon vett észre minket. Adammal nézegettük a hangszereket, amikor hirtelen elém toppant az eladó. A szemei tágra nyíltak, az ábrázata pedig olyan fehér volt, mint a papír. „Uram”, - hebegte, „Jézust látom az ön szemeiben!” Megdöbbentem. „Hogy lehet ez?” - kérdeztem magamtól, „egy vadidegen azt mondja, Jézust látja a szememben!”. A zeneboltban kisebbfajta ébredést éltünk át, és miután elhagytuk az üzletet, és az autónk felé mentünk, azt mondtam az Úrnak: „Uram, soha nem fogom megérteni, hogyan történhetnek ilyen dolgok!” Akkor a Szent Szellem így szólt hozzám: „Semmi különös nem történt! Jézus él a szívedben, és ő néha szeret kikukucskálni az ablakodon!” Milyen fantasztikus igazság! A János 14,23 ezt olvassuk: „Jézus így válaszolt: Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála”. REINHARD BONNKE