2013. július 11., csütörtök

David Wilkerson - AZ ÚJ SZÖVETSÉG ÉS AZ ISTENFÉLELEM 2.

AZ ISTENFÉLELEM AZT IS MAGÁBAN FOGLALJA, HOGY FELFOGJUK, MILYEN VESZÉLYESEK A BŰN KÖVETKEZMÉNYEI.

Sok keresztény nincsen tisztában azzal a rettentő veszéllyel, amely fenyegeti akkor, ha megmarad a bűnben. Csak a Szent Szellemnek az igazságot hordozó tüzes nyila ébresztheti rá a lelküket arra, hogy a bűntől való elrettenéshez szükség van az istenfélelemre. Hadd osszak meg veletek néhány olyan igazságot, amely az Úr tüzes nyílvesszőjeként átjárta a szívemet.
1. Isten éppen olyan veszélyesnek és gyűlöletesnek tekinti a keresztények titkos kívánságait és bűneit, mint a gonosz bűnösök nyíltan elkövetett bűneit.
Sok hívő gondolja úgy, hogy a rejtett bűnök nem komolyak, mert cselekedetekben nem nyilvánulnak meg. Isten azonban belelát népe szívébe; és az ő szemében az a bűn, amelyet bennünk lát, éppen olyan súlyos, mint a gonoszoké.
Kétségtelen, hogy a mai emberiség több gyilkosságot, népirtást és hivalkodva fitogtatott bűnt látott már, mint bármelyik korábbi generáció. Isten nézőpontjából azonban semmi sem hasonlítható a hívő szívéhez tapadó kívánságokhoz. Gonosz vágyaink, gyűlölködéseink és titkolt bűneink az ő szemében éppen olyan hitványak.
A Jelenések könyvében találunk egy példát erre a szemléletre. Isten ezt mondja a laodiceai gyülekezetnek: „Tudok cselekedeteidről, hogy sem hideg, sem forró nem vagy..,” (Jel 3,15). Ismerlek téged – mondja -, hogy nem az vagy, akinek állítod magad. Ezt mondod magadnak: „Semmire sincs szükségem”. Én pedig azt mondom, hogy kihűlőben vagy. Lassan elapad az irántam való buzgóságod. Mindenki úgy látja, hogy szilárdan álló, virágzó gyülekezet vagy. Én azonban szívedbe látok, és tudom, hogy nem az vagy, akinek mondod magad.
A Példabeszédekben olvassuk: „...onnan [a szívből] indul ki az élet” (Péld 4,23). Ugyanígy: „Amit az ember gondol a szívében, ő maga is olyan” [régi fordítású angol biblia szerint a 23,7 – a ford.]. Ezek a versek a Szent Szellem hegyes nyilai. Átdöfik a szívünket, mivel ezt fejezik ki: Nem rejtőzhetsz el Isten tekintete elől. Minden titkos dolog, amit a lelkedbe rejtettél, napvilágra jön. Nem számít, hogy elköveted vagy nem. Isten nem bocsátja meg titkos kívánságodat, gonosz gondolataidat, a bűnhöz való ragaszkodásodat.
Akkor vagy készen arra, hogy elnyerd az új szövetség ígéreteit, ha őszintén kéred a Szent Szellemet: helyezzen beléd istenfélelmet, hogy soha többé ne vedd könnyedén a bűnt.