2013. július 10., szerda

David Wilkerson - AZ ÚJ SZÖVETSÉG ÉS AZ ISTENFÉLELEM 1.

ÚGY GONDOLOM, HOGY ISTENNEK EL KELL VÉGEZNIE bennünk egy bizonyos munkát, mielőtt bármiféle szövetségi ígéretre hivatkozhatnánk. Mi ez az előzetes munka, amitől minden más függ? Jeremiás próféta ezt mondja: „...szívükbe adom félelmemet, hogy ne térjenek el tőlem” (Jer 32,40). Isten a szövetségkötést megelőzően az ő félelmét ülteti a szívünkbe Szent Szelleme által.
Jeremiás itt nem a régi, hanem az új szövetség szerinti gondoskodásról beszél. Isten pedig nagyon világosan megmondja, hogyan megy végbe ez az első munka: „Szívükbe adom félelmemet, hogy ne térjenek el tőlem.” Ráébreszt arra, hogy mi nem tudunk szent félelmet kimunkálni magunkban. Nem érhetjük el sem kézrátétellel, sem testi igyekezettel. Nem – ez a szent munka csak egyetlen módon mehet végbe: akkor, ha Isten Szelleme végzi el.
Isten ezt üzeni nekünk ebben az igében: Csodás dolgokat viszek véghez benned. Elküldöm hozzád saját Szellememet, aki beléd költözik, és új szívet ad neked. Teljes szabadulást hoz a bűn uralma alól. Végül kimunkálja benned, hogy akarj az én tetszésemre élni, és ezt meg is tedd. – Van azonban valami, amit a Szellemnek el kell végeznie benned minden más előtt. Elhelyezi benned a bűn miatti igazi istenfélelmet. Elülteti benned a mélységes vágyakozást szentségem után, így nem fogod elhagyni parancsaimat. Másképpen a bűn mindig eltávolít tőle.
Egyszerűen fogalmazva, a Szent Szellem hatására másképpen szemléljük a bűneinket. Ő tudja, hogy amíg könnyedén vesszük a kívánságokat, sohasem leszünk szabadok. Ezért megmutatja, mennyire elszomorítja és bosszantja ez őt. Miként teszi ezt a Szent Szellem? Felhasználja Isten megítélő igéjét: a szent igazságok hegyes nyílvesszőként fúródnak belénk.
Ha gyűlölöd bűneidet, és igazságban szeretnél járni, akkor készülj fel: Isten szívedbe lövi az evangélium meggyőző nyilát. Érzed majd a lángot, amellyel mélyen a lelkiismeretedbe égeti az igazságot. Eléri majd szíved minden rejtett zugát, feltár minden kívánságot, és minden követ megmozgat.
Sok testies keresztény megpróbálja lerázni magáról a vétket, amelyet Isten ítélő nyila eltalál. Nem akarnak félni bűnük miatt. Ezért állandóan erre az igeversre hivatkoznak: „Nincs tehát most már semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak...” (Róm 8,1). Elmulasztják azonban elolvasni az ige további részét: „...akiknek járását-kelését nem a hústest vezérli, hanem a szellem” (4. v.). Ha továbbra is bűnben maradsz, akkor hústest szerint jársz, és nem hivatkozhatsz Isten ígéretére, hogy „nincs ítélet”.
Ha ránk nehezedik a vétkünk a Szent Szellem meggyőző munkája nyomán, az Isten kegyelmének köszönhető. Az a célja, hogy rámutasson, mennyire megtévesztő a bűn. Ezért kérnünk kell Isten Szellemét, hogy folyamatosan tartsa ébren lelkiismeretünkben a bűn, a tőle való félelem és az ítélet tudatát, de csak addig, amíg teljesen fel nem tárul előttünk, mennyire bűnösek vagyunk. Ekkor tud Isten Szelleme egészen megszabadítani bennünket, mert elérte azt a célt, hogy eljuttasson minket Isten csodálatos kegyelméhez.