2013. július 16., kedd

R. Liardon - Maria Woodworth-Etter 8.

Mire Etter testvérnő negyvenéves lett, már „nemzeti jelenséggé” vált. A különböző felekezetek elismerték, hogy képes felkavarni a haldokló gyülekezeteket, behozni a megtéretlen embereket, és bevinni őket egy mélyebb szellemi élménybe Istennel. Orvosok, ügyvédek, alkoholisták, parázna emberek - akik az élet legkülönbözőbb területeiről jöttek - di­csőségesen megtértek és betöltekeztek Szent Szellemmel az összejö­vetelein. 1885-ben az egyik összejövetele után a rendőrség azt nyilat­kozta, hogy még soha nem láttak ekkora változást azon a helyen. A vá­ros annyira megtisztult, hogy nem maradt munkájuk!

Egy újságíró így írt Etter testvérnőről:

"Olyan, mint egy útonálló, aki ráveti magát az áldozatá­ra. Valamilyen természetfeletti hatalommal kábulatba ej­ti őket, amikor nem figyelnek oda, és miközben nincse­nek maguknál, „hidraulikus” nyomást alkalmazva vödörszámra pumpálja beléjük Isten kegyelmét."

Végül Isten úgy vezette Mariát, hogy kezdjen el betegekért imád­kozni. Először vonakodott, mert úgy érezte, hogy így elvesztené evan­gélista elhívását. Isten azonban folyama­tosan egyre világosabbá tette számára akaratát, s végül mégis megtette. Tanul­mányozta Isten Igéjét, és elkezdett pré­dikálni Isten akaratáról a gyógyulással kapcsolatban. Hamarosan meglátta, hogy az evangélizálás és a gyógyulás kéz a kézben halad. Ezrek tértek meg ami­att, hogy láttak másokat meggyógyulni.

Maria arról prédikált, hogy a Szent Szellem erős megnyilvánulásai „nem újdonságok. Olyan dolgok ezek, me­lyeket az egyház elveszített.” Nem volt hajlandó beállni a korának kedvenc doktrínáit szajkózok közé: csak arra vágyott, hogy végezhesse a Szent Szellem munkáját.
Az egyik összejövetelen nagy tömeg rohant előre a színpadhoz és kiáltozott: „Mit tegyünk?” Maria fejezi be a történetet:

„Összeestek Isten Szellemének hatalmas ereje alatt, amely úgy jött, mint a szél. A Szent Szellem ráült Is­ten gyermekeire, és az arcuk úgy fénylett, mint Istvá­né, mikor ellenségei azt mondták rá, hogy olyan, mint egy angyal. Sokan kaptak ajándékokat. Volt, aki szol­gálatra, volt, aki evangélizálásra, volt, aki gyógyításra, s bűnösök százai kapták meg az örök élet ajándé­kát.”

Egy másik összejövetelen több mint huszonötezer ember jött össze, hogy hallgassa Etter testvérnőt. Gondolj bele! Abban az időben még mikrofon sem volt! Maria írja, hogy mielőtt a prédikáció végére ért volna, Isten ereje leszállt a tömegre, és uralmat vett több mint öt­száz ember felett, akik a földre estek.