2013. július 23., kedd

R. Liardon - Maria Woodworth-Etter 10.

Előfordult, hogy Maria arról prófétált, hogy katasztrófa fogja sújta­ni a partot, és el fog pusztulni. Ezek után az újságok megfélemlítő kampányt indítottak ellene, és közönséges bűnözőnek kiáltották ki. Rosszul idézték és annyira felfújták a próféciát, hogy már nem lehe­tett pontosan tudni, mi is hangzott el. Aztán - ahogy ez várható volt - mások, akik utánozták a Szent Szellem ajándékát, visszaéltek a pró­féciával. Az ellenség becsapta őket, és Isten valós figyelmeztetésénél több ítéletet és sötétséget prófétáltak a Nyugati partra, nagy ellent­mondásokat okozva ezzel.

Etter testvérnő számos kiváló szolgálót tudhatott maga mellett, de sokan voltak ellene is. Az egyik ilyen személy John Alexander Dowie volt. Mialatt Maria a Nyugati parton szolgált, ő csatlakozott kritikusa­ihoz. Nyilvánosan elítélte a „transz-evangélizációt”, és nagy csalásnak nevezte. Senki más nem szolgált Etterhez hasonló módon a gyógyí­tás terén a nyilvánosság előtt, így gyakran Mariára utalt, amikor túlka­pásokról beszélt. Csak egyszer történt meg, hogy Etter testvérnő nyil­vánosan megvédte magát Dowie-val szemben. Ezt mondta:

„Miután ezrek előtt bejelentette az összejövetelünkön, hogy még sohasem látta Isten erejét ilyen csodálatos módon megnyilvánulni, és miután azt tanácsolta em­bereinek, hogy álljanak mellém - végigjárta az egész partot, s ellenem és az összejövetelek ellen prédikált, mindaddig, amíg abba nem hagyta az egész szolgála­tát. Az egyetlen kifogása az volt, hogy az emberek Is­ten erejétől elesnek az összejöveteleinken.

Előadást tartott ellenem kétszer vagy háromszor San Franciscóban. Azt állította, hogy a sátánnal állok kapcsolatban. Sokan elmentek meghallgatni, de ahogy beszélt, többen felháborodva távoztak. Azt mondtam az embereknek, hogy a barátja vagyok, úgy viselke­dem vele, mint bátyámmal, és hogy ő nem ellenem ha­dakozik, hanem Isten és az Ige ellen. Mindig azt mondtam: Isten kezére bízom őt, én pedig tovább me­gyek előre a Mesterrel.

Mondtam nekik, figyeljék meg, hogyan jövünk majd ki ebből, és látni fogják, amint ő egyre lejjebb süllyed a szégyenben, és én még élni fogok, amikor ő már meghalt.”


Etter testvérnő 17 évvel élte túl John Alexander Dowie-t.

Lehetséges, hogy Etter testvérnő követett el hibákat oaklandi kam­pánya során. Ezen nincs mit csodálkozni ilyen ellene irányuló táma­dások között. Viszont emlékezzünk meg róla, hogy 1906-ban San Franciscóban az amerikai történelem legnagyobb földrengése követ­kezett be - Etter testvémő próféciája 1890-ben hangzott el! A nyugati parton való tartózkodása alatt jó kapcsolatai is kialakultak, például Carrie Judd Montgomeryvel egy életre szóló barátságot kötöttek. Montgomery a Keleti partról érkezett, hogy összejöveteleket tartson Kaliforniában. Carrie és félje, George a pünkösdi mozgalom nagy előremozdítói voltak. Ők alapították a Béke Otthonát Oakland-ben. A házaspár egész szolgálata alatt támogatója volt Etternek.