2013. július 4., csütörtök

Derek Prince - A váltság a kereszten 9.

Nézzük meg a következő szempontot, a hatodikat.

2 Korinthus 8,9: Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által meggazdagodjatok.

Mi a két ellentét itt? A szegénység - a rossz, és a gazdagság - ami jó. Ez az én egyszerű gondolatom erről. A szegénységet rossznak tartom. Ha azt mondod, hogy a szegénység áldás, akkor miért kritizáljátok, és miért mentek egy héten 5-6 napig dolgozni, hogy elmulasszátok ezt az "áldást"? Ez nevetséges dolog, ez csak egy vallásos beszéd. Az emberek az ellenség nyomása alatt vannak, betegek, szegények, és azt mondják, hogy Isten akarata ez. De ez tévedés! Az az ember, aki ilyenkor megveregeti a hátadat, és megvigasztal a hitetlenségedben, az igazán nem tesz neked szívességet. Figyeljük meg a 9. verset, a jótéteményt, amely azonban kegyelem.

János 1,17: Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által lett. 

Csak egy formája van a kegyelemnek: Jézus Krisztus. Csak egy alapja van a kegyelemnek: a kereszt; egy eszköze van, hogy megszerezzük: a hit; csak egy közvetítője van: a Szent Szellem. A Szent Szellem szolgáltatja mindazt az igazságot, ami Isten kegyelméből elérhető. Ezért ezt nem lehet ellopni, vagy kicsalni, mert a Szent Szellem adja és közvetíti. Ő Isten kegyelmének a közvetítője. Bizonyára ismeritek ezt a szép példázatot: Ábrahám elküldi az ő szolgáját, hogy menyasszonyt keressen fiának. Minden jó vasárnapi iskola így tanítja: Ábrahám Istennek, az Atyának a képe, a fiú Jézus Krisztus képe, a mennyasszony pedig a gyülekezet képe. A közvetítő szolga pedig a Szent Szellem képe. Ő a közvetítője az Atya gazdagságának azok számára, akik hisznek a Fiúban. Csodálatos dolognak tartom, hogy hány tevét vitt magával a szolga? Tízet. Ezek mind meg voltak rakva drágaságokkal, ajándékokkal és amikor Rebeka hitt, akkor a szolga elkezdte kinyitni az ajándékokat és odadni Rebekának és ez a kegyelem. Mi által jön? Hit által! És ezt a Szent Szellem adja. Kinek a számára? Akik elfogadják a Fiút, Jézus Krisztust. Tehát a kegyelem az a váltság ebben az esetben, a mi szegénységünket váltjuk be Jézus Krisztusnak a gazdagságára. Jézus gazdag volt. Minden gazdagság a mennyben az övé. De Ő szegénnyé lett értünk, hogy mi az Ő szegénysége által - azt szoktam mondani - gazdagokká legyünk. De Isten kijavított, hogy ez nem azt jelenti, hogy "gazdaggá válni”, hanem azt, hogy "gazdagnak lenni”. Tehát nem gazdaggá és szegénnyé újra, pontosan úgy ahogyan a betegség esetében, betegnek lenni és meggyógyulni, hanem egészségesnek lenni, gazdagságban lenni folytonosan.

3 János 2: Szeretett barátom, kívánom, hogy jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek.

5 Mózes 28,47-48: emlékezzetek, ez az átkoknak a felsorolása:

Amiatt, hogy nem szolgáltad az Urat, a te Istenedet örömmel és jó
szívvel, mindennel bővölködvén...


Mi az Úr akarata? Hogy örömmel és jó szívvel szolgáljuk Őt, mindennel bővölködvén. Most ne mondjátok azt, hogy nem örültök akkor, ha Isten megáld bővölködéssel. Nem lehettek ilyen vallásosak, hogy ezt így színleljétek. Számomra ez csodálatos! Először is azért, mert én szeretem a bővölködést, másrészt azért, mert látom, hogy az én Atyámnak tetszik, hogy nekem van valamim. Ez nemcsak azt jelenti, hogy van egy dolog a birtokomban, hanem ez egy szellem a dolog mögött.