2013. július 18., csütörtök

David Wilkerson - AZ ÚJ SZÖVETSÉG ÉS AZ ISTENFÉLELEM 5.

4. Ha megmaradunk a bűn útján, azt tapasztaljuk, hogy folyamatosan elfogy a békességünk és az erőnk.
Dávid így írt: „Bűnöm miatt megrokkant az erőm, csontjaim sorvadoznak” (Zsolt 31,11). Mint amikor kilyukad az autó olajtartálya, a bűn következtében lassanként minden erőd elfogy. A békesség, az öröm és az erő szó szerint csöpög, míg teljesen el nem fogy.
Dávid bevallotta: „...nincs sértetlen csontom vétkem miatt” (38,3). Ezt mondta: Vétkem miatt minden erőm elhagyott. A testem legyengült és elfáradt a miatt, amit tettem. Gonoszságom nem hagy nyugtot nekem.
Dávid megtapasztalta Isten belé fúródó nyílvesszejét. így írt erről: „.. .nyilaid belém hatoltak, és rám nehezedett kezed” (38,3). Ennek a szeretett szolgának is meg kellett tanulnia, hogy félje Istent. Fájdalmas leckéjének az is része volt, hogy elvesztette az Úr békéjét. Ekkor így kiáltott: „Erőm megtört...” (102,24).
Ismerek olyan keresztényeket, akik mérhetetlenül zavaros életet élnek, mert dédelgetik a bűnüket. Ezek a kiüresedett lelkek mindig lehangoltak, gyengék, örökké harcolnak, de semmire sem jutnak. Állandóan elfoglaltak, örökké mozognak, sosem jutnak el az Úr nyugalmába.
Nem számít, ki vagy – ha titkos bűnt rejtegetsz, folytonos zavarokat tapasztalsz az életedben, az otthonodban, a családodban, a munkádban. Minden, amihez hozzáérsz, tönkremegy. Egyre nyugtalanabb, zavartabb leszel, gond és félelem között hánykolódsz. Eltávozik tőled minden békesség és erő.
Az új szövetségi istenfélelem mennyei ellenszer a bűn esetleges befészkelődése ellen. Ez a Szent Szellem adta félelem nyit ajtót a természetfölötti békének és erőnek. Az istenfélelem értékes, mert előkészíti a szívet, hogy befogadja a szövetség összes többi áldását.