2013. július 25., csütörtök

Derek Prince - Jézus megízlelte a halál minden szakaszát 3.

Az Atyával szellemben való tökéletes egysége által volt Jézusnak szellemi élete. Nagyon érdekes kinyilatkoztatás Jézus alázatosságáról, hogy függővé tette
szellemi életét az Atyával való egységtől. Más szavakkal; nem élvezett különleges előjogokat, nem élt magasabb szinten, mint hogy mi élhetünk. Isten így mutatta meg, hogy megfelelő időben számunkra is így lehet kapcsolódni Istenhez, ahogy Jézus élte a szellemi életét. Amikor Jézus a mi helyettesítőnk lett a kereszten, akkor nemcsak teológiailag és elméletileg egyesült a mi bűnünkkel, hanem valóságosan bűnné lett érettünk. Ennek az első fontos következménye, hogy az Atyával való kapcsolata megszakadt a bűn miatt, és ezért elveszítette az életét, ami volt az Atyával való kapcsolat által. Nézzük meg a Máté 27,46-ot:

Kilenc óra körül pedig nagy fennszóval kiálta Jézus, mondván: ÉLI, ÉLI!
LAMA SABAKTANI? azaz: Én Istenem, én Istenem! miért hagytál el engemet?


Ez az a jelenet, amikor Jézus a kereszten van, közel a véghez, és az utolsó mondata van itt feljegyezve. Bizonyára ismeritek, hogy hét utolsó mondata volt Jézusnak a kereszten. Ha összeállítjuk az összes evangéliumból egymás után, sorrendbe lehet tenni: kb. délután három órakor hangzott el a Máté 27,46.
Jézus nem tévedett, elhagyatott, és nem jött számára válasz a mennyből. Ez az első eset, amikor Jézus imájára nem jött válasz. Addig azt mondta: "Atyám tudom, hogy te mindig meghallgatsz engem." Miért volt Jézus elhagyatva? Miért nem volt válasz az imájára? Mert a kapcsolat megszakadt. Miért? Annak a ténynek a valósága miatt, hogy bűnné lett a mi bűnösségünkkel.

Szeretnék két prófétai Igét összehasonlítani, ami ezzel foglalkozik.
Ésaiás 59,1-2:

"Íme nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadítana, és nem oly süket az Ő füle, hogy meg ne hallgatna. Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját tielőletek, hogy meg nem hallgatott."

Isten nem veszítette el az erejét, sem a képességét, hogy halljon, de a bűn elválaszt Istentől. A bűn miatt nem akar Isten meghallgatni, és emiatt nem válaszol az imára. Ez az Ige Isten népének szól, az ő gonoszságukról, Izrael lázadásáról. A "ti vétkeitek" eredetiben ugyanaz a szó, mint ami az Ésaiás 53-ban van, amikor az Úr azt mondja, hogy mindnyájunk vétkét Őreá veté. A véteknek a következménye elválaszt Istentől, imáink előtt bezárul az ajtó, és nem jön válasz a mindenható Istentől. A bűn, és csak a bűn az, ami el tudja választani az emberi lelket Istentől. Semmi más az egész világmindenségben nem tud elválasztani egy emberi lelket Istentől, csak a bűn. De a bűn az egészen biztosan megteszi.