2013. július 4., csütörtök

R. Liardon - Maria Woodworth-Etter 5.

Nem szabad soha feladnunk. Isten azért hívott el minket, hogy engedelmeskedjünk Neki bármi áron, és a sikerünk majd válasz lesz a kritikusainknak. Ha úgy tűnik, hogy egy nehéz ponthoz érkezett az éle­ted vagy a szolgálatod, ne nyafogj és ne panaszkodj. Ne próbálj okokat keresni. Imádkozz! A magyarázkodások és kifogások megfosztanak bennünket a hittől. Ne add fel és ne fuss el! Használd azt a hatalmat, amit Jézuson keresztül kaptál, és döntsd le a démoni erőket, amelyek megvakítják az embereket. Ima által végy hatalmat és teremts tiszta utat a Szent Szellem számára, hogy szolgáljon az emberek szíve felé. Etter testvérnő építette a szellemét ima által, ami legyőzhetetlen erőt hozott létre benne. Az ébredés szolgálójaként vált ismertté, aki be tud­ta venni a városokat.

Etter testvémő úttörő munkát végzett azokkal a pünkösdi megnyilvá­nulásokkal, amelyek napjainkban már teljesen elterjedtek. Egy nyugat-ohiobeli gyülekezetben történt - ahol Isten ereje hatalmasan megnyilvánult prédikációja alatt hogy a gabonakévékről szóló láto­mása először vált valóra: a gyülekezetben az emberek „transzba” es­tek. Ez a szellemi megnyilvánulás jelentős értéket kölcsönzött a szol­gálatának, ugyanakkor kemény üldözést is maga után vont.

Mind az ideig az egyházban nem ismerték ezt a megnyilvánulást úgy, ahogy ma ismerjük. Maria így emlékezik erről:

„Tizenöten jöttek az oltárhoz kegyelemért kiáltozva. Férfiak és nők estek el, s mint a halottak feküdtek a földön. Még sohasem láttam ilyet azelőtt. Éreztem, hogy ez Isten munkája, de nem tudtam, hogyan magyarázzam meg, vagy mit mondjak.”

Miután a földön feküdtek egy ideig, - ragyogó arccal ugrottak talp­ra, és kiáltozva dicsőítették Istent. Etter testvérnő elmondta, hogy még soha sem látott ezelőtt ilyen kirobbanó megtérőket. A szolgálók és a presbiterek zokogtak és dicsőítették Istent a „pünkösdi erőért”. Ez után az összejövetel után Etter testvérnő szolgálatán rendszeressé vált ez a jellegzetes megnyilvánulás, amely mindig követte a prédikációját, miközben százak jöttek Jézushoz.

Mindenki a transzról beszélt. Százak jöttek el, hogy megízleljék a Szent Szellemnek ezt a kiáradását, míg mások azért jöttek, hogy meg­figyeljék vagy kinevessék a látottakat. Az egyik összejövetelre tizenöt orvos jött el, hogy megvizsgálja a transz-jelenséget. Egyikük a világ legnagyobb szaktekintélyei közé tartozott. Etter testvémő így ír erről:

„Nem akarta elismerni, hogy az erő Istentől jön. Ak­kor lett volna boldog, ha be tudja bizonyítani, hogy va­lahonnan máshonnan ered. Vizsgálódni jött, és egy­szer csak áthívták a ház másik részébe. Amikor át­ment oda, remélte, hogy valami új dolgot fog látni. Meglepetésére a saját fiára bukkant az oltárnál, aki azt akarta, hogy az apja imádkozzon érte. Nem volt képes rá. Isten megmutatta neki, hogy ki is ő és mit tesz, s aztán saját magáért kezdett el imádkozni. Miközben imádkozott, transzba esett, és látta a pokol borzalma­it. Teljesen összeomlott. Egy szörnyű küzdelem után Isten megmentette őt. Ettől fogva azon fáradozott, hogy lelkeket mentsen meg Krisztusnak.”

Etter testvémő beszámolt egy olyan partiról is, ahol néhány fiatal lány összegyűlt, és elhatározták, hogy jól fognak szórakozni: eljátsza­nak egy transzot. Azonban Isten ereje hirtelen megragadta őket, és az utánzás helyett kegyelemért kiáltottak Istenhez.