2013. július 28., vasárnap

R. Liardon - Maria Woodworth-Etter 11.

Etter testvérnő életének ebben a szakaszában történt néhány üdítő esemény. Az új barátságok mellett sem akarta Isten, hogy a szolgálat terheit egyedül viselje. Beletelt ugyan egy kis időbe, de a válás után tíz évvel Maria megismerkedett egy nagyszerű emberrel, Sámuel Etterrel az arkansasi Hot Springsből, akinek személyében Isten tökéletes tár­sat szerzett neki. 1902-ben összeházasodtak. Etter testvérnő nagyon tisztelte ezt az úriembert, és gyakran úgy beszélt róla, mint „Isten ajándékáról”. Később így ír róla:

„A legkeményebb küzdelmekben is kiállt mellettem, és a házasságunk napjától fogva soha nem hátrált meg. Megvédi az Igét, az ajándékokat és a Szent Szellem munkáját, de nem akar semmi fanatizmust vagy bolondságot. Nem számít, mi az, amit kérek, hogy te­gye meg. Imádkozik, prédikál, énekel; és nagyon jó, hogy ott van az oltárnál. Az Úr tudta, mire van szük­ségem, és mindent megadott az Ő szeretete és gond­viselése által mind számomra, mind a munkám szá­mára. ”

Három évre rá, hogy hozzáment Sámuel Etterhez, Maria eltűnt a nyilvános szolgálatból, és hét évet visszavonultan élt. Soha nem adott magyarázatot erre a hosszú hallgatásra. Hét év múlva azonban, ami­kor visszatért, ugyanolyan erő volt benne, mint előtte, s ráadásul ott volt még a csodálatos férj szerető támogatása is. Sámuel Etter hűsé­gesen szerette, és gondot viselt rá. Segített az összejövetelek megszer­vezésében, gondoskodott Maria írásainak és könyveinek kiadásáról. Etter testvérnő több könyvet is kiadott szolgálata alatt:

1. Maria Beula Woodworth evangélista élele, munkája és tapasztalatai
2. Isten csodái Mrs. M. B. Woodworth-Etter 40 éves szolgálatán keresztül
3. Isten csodái és jelei Mrs. M. B. Woodworth-Etter 40 éves szolgálatán keresztül
4. Daloskönyv
5. Kérdések és válaszok az isteni gyógyulásról
6. A Szent Szellem cselekedetei (később Csodák és jelek naplója címen került kiadásra)

Ezek közül számos könyv több kiadást is megélt, és néhányat le­fordítottak más nyelvekre is. Annak ellenére, hogy manapság már a keresztény könyvek széles választékából vásárolhatunk, Etter testvérnő írásai a mai napig is nagyon nagy becsben állnak. Nekem például több ezer dollárt kínáltak fel a magángyűjteményemért, de az ajánla­tot így is elutasítottam. Szerintem pénzben felbecsülhetetlen az, amit Etter testvémő írt.

Tehát Sámuel Etter - férj, barát, kiadó, menedzser és segítő szol­gáló „Isten ajándéka” - békességet talált abban, hogy felesége szol­gálatát támogassa. Képességei ritka és figyelemre méltó embert sejtet­tek, ezért Maria szolgálatának szerves részévé vált, tulajdonképpen minden területen, egészen a tizenkét évvel későbbi haláláig.