2013. július 30., kedd

Derek Prince - Jézus megízlelte a halál minden szakaszát 5.

A következő fázisa a halálnak, amit megemlítettem, a fizikai halál. Most visszatérünk a Máté 27,50-re:

"Jézus pedig ismét nagy fennszóval kiálta, és kiadá a szellemét."

Abban a pillanatban elválasztódott a testétől; ez a fizikai halál. A belső szellemi elem elválasztódása a fizikai testtől. Elolvastam a három evangéliumban azokat a szavakat, amelyeket használnak Jézus halálára. Nagyon érdekes, hogy az egyik evangélium azt mondja, hogy kilehelte a szellemét. Ez egy fizikai szempont. Máté azt mondja, hogy kiadá a szellemét. De úgy gondolom, hogy Jánosé a legkifejezőbb: "átadá a szellemét”. Három különböző szót használ az Ige. Egy másik igehelyen azt mondja: "a kezedbe ajánlom a szellememet".

Szabadulásnál is ezért kell lehelni, mert a démonok is így mennek ki az emberből. De ezt csak a kegyelem állapotában tudod megtenni. Meg kell kötözni, elszakítani magad tőle és kilehelni, de úgy, hogy otthon ne legyen botrány belőle. Lenyeléssel jutnak be és kileheléssel lehet megszabadulni tőlük. Érezhetsz bizonyos furcsa ízeket (paráznaság) vagy akár hangszínváltozást is okozhat a démonok jelenléte. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy benned van, lehet hogy csak a környezet olyan. Ellen kell állni szellemben és kifújni egy tiszta levegőjű helyen.

Jézusnak a szelleme ezen a ponton el volt választva a testétől. A fizikai halál megtörtént.

Ahogyan már előzőleg rámutattam, a fizikai halál nem változás. Semmi nem változik meg a fizikai halállal, csak két dolog elválik egymástól. A valóságos halál (az Istentől való elszakadás értelmében) a szellemi halál és a végső elűzetés Isten jelenlétéből; a második halál. A fizikai halál az, amit látunk. Ez a nyilvánvaló megtörténése az érzékek világában az elválasztódásnak. Amikor Jézus szelleme elhagyta a testét a kereszten, a testet levették a keresztről, gyolcsba takarták, és sírba helyezték, és ott feküdt péntek délutántól vasárnap kora hajnalig.

Az Ige azt mondja, hogy pihent a teste, de szellemének még sok mindent be kellett töltenie. Az Ige egészen világossá teszi, hogy Jézus szelleme leszállt a Hádészba, a Seolba, a föld alatti szintre, ahol a gonoszok vannak bebörtönözve és várják az ítéletet. Az igazak szellemei is várakoztak, hogy Jézus eljöjjön, és kihirdesse a foglyoknak a szabadulást. Néhányan talán nem ismeritek ezt, de az elmúlt hetek alatt ezen gondolkoztam, és ezt olyan módon kezdtem látni, ahogy még soha. Olyan világos lett számomra, mintha valamit az utcán látnék. Ha látni akarjuk azt a munkát, ami megtörtént a kereszthalál után, azt nem találjuk meg az evangéliumban. Az evangélium a legtömörebb gondolatokat tartalmazza: a "megfeszítették Őt", "kibocsátá szellemét" - ennyit mond. De ha ehhez a történelmi tényhez hozzákapcsoljuk a zsoltárokat és a prófétákat, teljes kinyilatkoztatást kaphatunk, és meglátjuk, mi történt Jézussal, mialatt függött a kereszten, miután szelleme elhagyta testét és a Seolba távozott. A Seol héber szó, ugyanaz a görögben a Hádesz, amely a föld alatti helyet jelenti, ahol az elköltözöttek szellemei és lelkei várakoznak. Ott tartják őket a végső ítéletig. Ne téveszd össze a Hádeszt, a Seolt, a tűz tavával. Az egészen más. Az a gyehenna. A tűz tava egy olyan hely, ahová senkit nem küldenek a végső ítélet előtt. Addig függőben van az ítélet, az elköltözöttek lelkei be vannak börtönözve a Hádészba, vagy Seolba.

A Seol földrajzi hely, mint pl. Szibéria, vagy Florida, és valahol a föld mélyében van. Fölöttünk a menny, alattunk a pokol. Ez nem feudalista bolondság. Ha istenfélelemben akarunk élni, szó szerint kell hinnünk a Bibliát. A tisztítótűz vagy purgatórium sehol sem található a Bibliában. Van viszont "tűznek tava", ahová a gonoszok jutnak az örök ítélet után, van Jézus tekintetének is tüze, de tisztítótűz nincs az Igében. A tisztítótűz tulajdonképpen az ördög nagy trükkje, hogy elvegye a földi emberi élet értékét, mert akik a purgatóriumban hisznek, gyakran mindent megengednek maguknak gondolván, hogy majd ott letisztulnak.