2013. július 18., csütörtök

R. Liardon - Maria Woodworth-Etter 9.

Természetesen Etter testvérnő élete tele volt üldözésekkel, Sok prob­lémával került szembe, nem is szólva a nyomásokról amiatt, hogy ilyen rengeteg embert vezet, akik először találkoztak a Szent Szellem megnyilvánulásaival. Mindemellett - hitetlen férje volt.

Mialatt Maria nagy viharokat kiváltó evangélizációs kampányt tartott a kaliforniai Oaklandben, P. H. Woodworth hűtlensége nyilvánva­lóvá lett. Etter testvérnő külön lakásba költözött, és elhatározta, hogy elhagyja férjét. Végül 26 viharos év után 1891-ben elváltak. Nem egé­szen másfél éven belül P. H. Woodworth újraházasodott, és nyilváno­san megrágalmazta Máriát és szolgálatát. Nem sokkal később, 1892. június 21-én meghalt tífuszban.
Férjével való ellentmondásos kapcsolata ellenére Maria szakított időt arra, hogy elutazzon a temetésére. Azt mondják, hogy nemcsak a temetésen vett részt, hanem a búcsúztatáson is.

Életének legnagyobb megpróbáltatásai a Nyugati parton vártak rá. Úgy gondolta, hogy a Nyugatot ugyanúgy fogja megnyerni Isten szá­mára, mint a Közép-Nyugatot. így tehát 1889-ben elment Oaklandbe, és kibérelt egy nyolcezer férőhelyes sátort. A sátor hamarosan zsúfo­lásig megtelt érdeklődőkkel, akik látni akarták a transzállapotot, halla­ni a látomásokról, és megvizsgálni a Szent Szellem egyéb megnyilvá­nulásait.

Maria kemény próbáknak volt kitéve. Banditák, bűnözők jöttek, hogy megzavarják az összejöveteleit. Számos alkalommal robbanó­anyagot tettek a fatüzelésű kályhába, de csodálatos módon sohasem sérült meg senki. Egyszer szélvihar tépte szét a sátorvásznat az összejövetel közben. Hetente kapott halálos fenyegetéseket, az újságok szüntelenül rágalmazták, korának klerikusai pedig megosztották az embereket vele kapcsolatban. Ellenségei ideggyenge embereket hoztak az istentiszteletekre, mert tudták, hogy heves érzelmi megnyivánulásaik lesznek. Ezt olyan sokszor megcsinálták, hogy sok naiv ember azt gondol­ta, Maria összejöveteleitől váltak betegekké. Mivel sokan félreértették teológiáját, a polgárok naponta kérték a hatóságokat, hogy tiltsák be az összejöveteleket. Mindezek ellenére Maria nem hagyta el Oaklandet addig, amíg úgy nem érezte, hogy Isten befejezte ott a munkáját.

Amikor már fennállt annak a veszélye, hogy a gengek átveszik az uralmat az összejövetelek felett, az oaklandi rendőrség kidobóembere­ket vett fel, hogy védelmet nyújtson velük szemben. Ez azonban nem vált be, ugyanis a kidobóemberek erkölcsi és szellemi téren egyaránt felkészületlenek voltak.