2013. július 18., csütörtök

Dave Hunt - Töretlen apostoli vonal? 7.

Miután 1045-ben a római tömegek elűzték, IX. Benedek pápa (1032-44; 1045; 1047-8) nagybátyja, Gergely gróf védelme alá menekült, akinek csapatai uralmuk alatt tartották Tusculum hegyvidékét. Távollétében János, a szabin hegyvidékről származó püspök elment Rómába, és kinevezte magát pápának III. Szilveszter néven (1045).
Mindössze három hónapig foglalta el „Péter trónusát”, ugyanis Benedek sokkal több katonával tért vissza, mint amennyit Szilveszter fel tudott vonultatni, így Benedek ismét uralomra került mint pápa. A Vatikán hivatalos listáján mindketten szerepelnek, hisz méltónak tartják őket az „Őszentsége” és „Krisztus helytartója” címekre.

Benedek, aki belefáradt hivatalának terheibe, és teljes egészében kedvenc szeretőjének szerette volna magát szentelni, 500 kg aranyért adta el a pápaságot keresztapjának, Giovanni Gratianonak, aki a Latin kapunál található Szent János templom főpapja volt. Giovanni 1045 májusában vette át a pápaságot VI. Gergely néven (1045-6). Benedek 1047-ben azzal az elhatározással tért vissza Rómába, hogy ismét pápává kiáltja ki magát. Ugyanezt tette III. Szilveszter is. Így egyszerre három pápa volt, mindegyik Rómának azon a részén uralkodott,
ami saját hadserege befolyása alatt állt, és mindegyik azt állította, hogy ő Krisztus helytartója és az apostoli öröklődés folytán a menny kulcsainak birtokosa.

A kiábrándult és idős római polgárok egyre inkább belefáradtak ebbe a társasjátékba, és III. Henrik német-római császár segítségét kérték. Henrik csapataival bevonult Rómába és összehívott egy zsinatot, amelyik mind a három „pápát” lemondatta, és beiktatta a császár választottját, aki a II. Kelemen nevet vette fel (1046-7). Benedekkel azonban nem lehetett ilyen könnyen elbánni. Amint a császár hadserege elvonult, visszatért Rómába, és hadserege segítségével ismét sikerült trónra kerülnie. Még nyolc hónapig uralkodott mint pápa (1047-48), egészen addig, amíg Henrik vissza nem tért, és végleg el nem űzte őt az albai hegyekbe.

Az ember azt gondolná, hogy a római katolikus egyház szégyelli az ilyen kudarcokat, és igyekszik kitörölni emlékezetéből gonosz pápái sorát, illetve azokat a csalárd és gyakran erőszakos eszközöket, aminek segítségével megszerezték, elveszítették, majd újra birtokba vették a pápai trónt. Az istentelen versengések ellenére a Péter trónszékét követelő pápák mindegyike ott szerepel a Vatikán hivatalos pápai listáján.