2013. július 28., vasárnap

Derek Prince - Jézus megízlelte a halál minden szakaszát 4.

Habakuk próféta kiált Istenhez a szörnyű gonoszság miatt, ami körülötte van a földön, és azt mondja:

Habakuk 1,13: Tisztábbak szemeid, hogysem nézhetnéd a gonoszt, és a nyomorgatást nem szemlélheted: miért szemléled hát a hitszegőket? és hallgatsz, amikor a gonosz elnyeli a nálánál igazabbat?!

"Nézhetnéd a gonoszt" itt megint ugyanaz a szó van, a "vétek". Tehát Istennek el kell fordítani a szemét, be kell csuknia a fülét, amikor vétek van előtte. Nem tud ránézni. Isten szeme túl szent, hogy ezt nézze. Amikor Jézus vétekké, bűnné lett a kereszten, Isten elfordította a szemét és becsukta a fülét. Jézus elszakadt szellemileg az Atyától ezen a ponton. Ez volt az első szakasza a halálnak, amelyen minden bűnös átmegy.

Megjegyzés

Hogyan lehet felismerni azt, ha valaki szellemileg halott?

Az ilyen személy előtt nincs tekintélye az igazságnak, és döntéseiben figyelmen kívül hagyja az Igét. Nincs benne igazság utáni vágy és nem tud annak engedelmeskedni. Nincs vágya imádkozni, szolgálni, kényszeredetten foglalkozik az Igével, ezek a cselekedetek elvesztik számára az értelmüket és szépségüket. Bűnbocsánat után nagyon éhes az ember az Úr felé, az Igére. A halott szellemű emberből hiányoznak ezek a vágyak. Az ördög pedig gondoskodik arról, hogy legyenek helyettük más vágyak, kívánságok. Pál azt mondja; próbáljátok meg magatokat, hogy kegyelemben vagytok-e? Ha igen, akkor van egy ösztönző erő a gondolataidban, értékrendszeredben, és nem hagyod ki a döntéseidből Isten akaratát, hanem az az elsődleges számodra.

A szellemi halál nem azt jelenti, hogy az ember szelleme megsemmisül, hanem azt, hogy el van választva Istentől, és jönnek rá a démonok, a vágyak és a kívánságok és ezért az ember elkezd bűnös életet élni. Ilyenkor bűnbánatot kell tartani és kérni a megújító kegyelmet, hogy visszatérhess az Úrhoz.

Mindannyian tudjuk, hogy mit jelent ez. Elválasztva lenni az élettől, ami Istenben van, a bűn miatt, ami a szívünkben van. Azt hiszem, hogy mindnyájan tudjuk azt is, hogyan lehet egyesülni Istennel a megtérésben Jézus Krisztusban való hit által. Ez valóság.