2013. július 16., kedd

Reinhard Bonnke - Napi gondolatok

Minden nemzet olyan, amilyenné az egyének teszik. Ezért egy nemzet megújulásához az egyének újjászületésére van szükség. (János 3,7) REINHARD BONNKE

Csak Isten képes megszabadítani, de ő sohasem teszi ezt egyedül. Elhívta Mózest, és hatalmasan használta őt Izrael fiai között az Egyiptomból szabaduláskor. Ezt láthatjuk újra meg újra a Szentírásban: Isten kiválasztott embereket, hogy akaratát véghezvigyék, és úgy döntött, hogy velük együttműködve viszi véghez a világ megszabadítását. Az Úr minket is arra hív, hogy a munkatársai legyünk. Ő, aki a csillagrendszereket mozgatja, és akinek hatalmas szavára keringenek a bolygók, aki nem szorul emberi segítségre, Mózesnek mégis azt parancsolja: „Menj, és szabadítsd meg a népemet!” Nem csupán emberekkel dolgozunk, hanem magával Istennel. Mózes nem egyszerű megfigyelőként vett részt a szabadításban, hanem aktív résztvevőként Isten erejével. Passzív kívülállók leszünk Isten munkájában vagy aktív résztvevők? REINHARD BONNKE