2013. július 15., hétfő

David Wilkerson - AZ ÚJ SZÖVETSÉG ÉS AZ ISTENFÉLELEM 3.

2. Minél tovább megmaradunk a bűnben, annál inkább fennáll a veszély, hogy a szívünk megkeményedik.
A Biblia figyelmeztet, hogy ha továbbra is bűnben élünk, esetleg már nem lehet minket meggyőzni. „Vigyázzatok testvéreim, hogy valamelyikőtökben valamikor rossz (gonosz) szív ne legyen, olyan, mely elpártol az élő Istentől. Ellenkezőleg, minden egyes napon bátorítsátok egymást, amíg csak MÁT mondanak, hogy közületek senkit meg ne keményítsen a vétek tévelyítő hatalma.” (Zsid 3,12-13)
Valamikor talán remegtél, amikor Isten szavát hallottad. Ellágyultál, amikor olyan igehirdetést hallottál, amelyről tudtad, hogy határozottan neked szól. Volt füled arra, hogy meghalld a Szellem hangját. Azonban egy idő óta valamilyen rejtett bűnnel kacérkodsz – játszol vele, forgatod az elmédben. Ezért mostanában – mivel a bűn már elcsábított téged – érzéketlenül ülsz az istentiszteletek alatt, nem számít, mennyire Szellemtől átitatott az igehirdetés. Előfordul, hogy olvasod Isten igéjét, közösséget vállalsz a megtört szívűekkel, a megtérőkkel, de az égvilágon semmit nem érzel. A szíved egyre hidegebb lesz, míg többé már egyáltalán nem hat rád semmi.
Ha már a tiéd volt az istenfélelem ajándéka, talán hamarosan meglátod általa, hogy a szíved lassan, de biztosan keményedik. Megérted, hogy minden nappal, amelyen továbbra is dédelgeted a bűnt, egyre közelebb kerülsz ahhoz az állapothoz, hogy a lelkiismereted elalszik. A bűnödet pedig napról napra kevésbé találod ellenszenvesnek. Hamarosan teljesen vakká válsz, és hamis békesség tölt el. Végül a titkolt vágy átszakítja a korlátokat, amelyeket állítottál neki, és mindenféle gonosz cselekedet formájában vadul szétárad.
Közvetlen közelről láttam egy olyan ember tragédiáját, aki az Úré volt, de hagyta megkeményedni a szívét. Ez a barátom lelkipásztor volt egy nagy gyülekezetben. Isten hatalmasan megáldotta, és igehirdetéseit megtöltötte a Szent Szellem tüzével és erejével. De a lelkipásztor titkos szexuális kívánságot rejtegetett. Egy idő után kényeztetni kezdte ezt a kívánságot, és egy alkalommal házasságtörésen érték.
Isten könyörületes volt a barátomhoz. A gyülekezet vénei és elöljárói megfegyelmezték, és idővel visszaállt a szolgálatba. Amikor a kívánság megfogant a szívében, a Szent Szellem hűségesen figyelmeztette emiatt. Ez az ember azonban sosem vette komolyan a bűnét. Egyik igehirdető a másik után próbálta a szószékről meggyőzni, hogy hagyja el rejtett bűnét. Tudom, mert én voltam az egyik ilyen igehirdető. A pásztor szíve azonban nem hajlott arra, hogy meghallja a Szellem hangját.
Ott voltam egy este, amikor megint lelepleződött. Öt nő jött előre, és bevallották, hogy viszonyuk volt vele. Volt, aki még azt is elmondta, hogy néhány órával azelőtt volt vele szexuális kapcsolatban, hogy a szószékre lépett prédikálni.
Később egy barátom megkérdezte ettől az embertől: „Hogyan engedhette meg a lelkiismereted, hogy megtedd ezeket? Hogyan tudtál bűnös viszonyban lenni egy nővel, utána pedig sietni a szószékre, hogy Isten szent igéjét hirdesd?” A pásztor nevetve válaszolta: „Jó színésznek kell lenni.”
Szeretteim, ilyen a kemény szív. Ezt az embert semmi sem érintette meg. Annyira megkeményedett, hogy képes volt házasságot törni, majd megnyitni a Bibliát, és prédikálni a bűntudat legkisebb jele nélkül.
Kérd a Szent Szellemet, hogy végezze el benned azt az előkészítő munkát, amelynek nyomán megtelsz istenfélelemmel, és hogy tartsa nyitva a szíved Isten igéjének befogadására. Ha megteszed, ígérete szerint a Szellem lágy (érzékeny) szívet ad neked, olyat, amely formálódik az Ő kezében.