2013. július 30., kedd

R. Liardon - Maria Woodworth-Etter 12.

Etter testvérnő legyőzhetetlen erővel haladt előre az ellene jövő támadásokkal szemben is. Még ha életveszélyesen megfenyegették is, nem hagyta el a várost, csak mikor már befejezte ott a munkát. Nem félt az ismeretlen veszélyektől, mert tudta, hogy az Úr harcol érte. Többször megtörtént, hogy huligánok mentek be az összejöveteleire, akiket azért fizettek le, hogy szétzüllesszék a közösséget. Mások saját elhatározásukból jöttek. Egyszer így írt erről:

„Nagy veszélyek között voltam. Gyakran nem tudtam, mikor fognak rám lőni, a pulpitusnál-e, vagy amikor az összejövetelre megyek, illetve onnan jövök... De megmondtam, hogy soha nem fogok elfutni vagy kompromisszumot kötni. A Úr mindig rám fogja he­lyezni hatalmas erejét, elvesz minden félelmet, és olyanná tesz engem, mint egy óriás... Ha bárhogyan is megpróbálnának rám lőni vagy megölni engem, halál­lal sújtana le az Úr rájuk, és ezt néha meg is mond­tam nekik."

Egy alkalommal például egy ember azzal a szándékkal jött el az összejövetelre, hogy véget vet ennek az egésznek. Néhány méterre megközelítette a színpadot, és elkezdett trágárságokat és átkokat kia­bálni. Ekkor hirtelen a nyelve nem engedelmeskedett többé. Olyan volt, mintha valami „ismeretlen erő megmarkolta volna a hangszála­it”. Úgy tűnt, mintha Maria teljesen megfeledkezett volna a férfi jelen­létéről, mivel Isten Szelleme teljesen megvédte. Amikor később két nagyobb újság is az élményeiről faggatta ezt a megrendült férfit, ennyit válaszolt: „Menjenek el és nézzék meg maguk!"

Mariát négyszer tartóztatták le szolgálata alatt, de három idézés nem került a bíróság elé. New England volt az egyedüli hely, ahol a le­tartóztatást követően bíróság elé is állították. A tárgyaláson a Massachusett állambeli Framinghamben azzal vádolták, hogy enge­dély nélkül használt orvosságot, és hipnotizálta az embereket. A tár­gyalás végeredményben látványos módon mozdította elő Krisztus ügyét. Sokan tanúskodtak Maria mellett, és elmondták a személyes bizonyságaikat, amelyeket az Ap. Csel.-ben leírtakhoz lehetne hasonlíta­ni. A Bethel bibliaiskola alapítója, E. W. Kenyon is bizonyságot tett. Kenyonnak később nagy gyógyító és tanító szolgálata bontakozott ki.
Nagyon termékeny szerző volt, akinek könyveit a mai napig is hasz­nálják egyes bibliaiskolákban.

Maria szerette a különböző kultúrákat, s ez faji nézeteltérésekhez vezetett. Ugyanúgy szerette a feketéket és az indiánokat, mint a fehér embereket. Sokszor prédikált fekete gyülekezetekben, segítette a pré­dikátoraikat és az összejöveteleiket. Saját költségén heteket töltött el egy indián rezervátumban. Minden társadalmi réteget szívesen látott otthonában - szegényt és gazdagot egyaránt. Etter testvérnő mind­nyájukat szerette.