2013. szeptember 23., hétfő

Reinhard Bonnke - Napi gondolatok

A Szent Szellem nem egy teológiai tétel, hanem egy ÉLŐ SZEMÉLY. A tanítványok nem az okoskodásaikat adták tovább nekünk róla, hanem megtapasztalásaikat! Mégis, gyakran úgy tanítanak róla, és úgy gyártanak hozzá teológiát, mintha egy tetemet vizsgálnának a boncasztalon. Olyan sok halott Szent Szellemről szóló elemzés látott már napvilágot! Isten Szelleme eleven és aktív. Ő adja az erőt az evangéliumba. Ő tölti meg tűzzel, élettel, hatalommal. Általa lesz „teljes” az evangélium, míg nélküle „üres” az evangélium. Ha tetszik: a Szent Szellem a kéz az evangélium kesztyűjében. Nélküle az igehirdetésünk nem több, mint üres kólás dobozok zörgetése. Az evangélium azért van telve erővel és élettel, mert a Szent Szellem tölti be! Legyetek áldottak! REINHARD BONNKE

Nem tudom elképzelni, hogy Isten tervében a pokol nagyobb legyen, mint a menny. Bár a Szentírásban azt olvassuk, hogy „sokan” járnak a világ széles útján, amely kárhozatba visz (Máté 7,13), de hát éppen ezt a sokaságot kell feltartóztatnunk útjukon az evangélium hirdetésével! Jézus a kereszten mindent megtett azért, hogy ebből a sokaságból „számtalan fiát vezesse dicsőségre” (Zsidó 2,10), és a Jelenések könyve is sikeres befejezésről ír. „Tegyetek tanítvánnyá minden népet...” (Máté 28,19) - hangzott Jézus utasítása. Nincsenek különleges intézkedések Istennél arra az esetre, ha az evangélium véletlenül megbukna. Azért nincs, mert nem fog! Ma nagyságrendekkel több ember tér meg, gyógyul meg és keresztelkedik meg Szent Szellemmel, mint valaha is az emberiség történelme során. Csak az iramot kell növelnünk, mert Jézus hamar visszajön! Isten áldjon benneteket! REINHARD BONNKE