2013. szeptember 19., csütörtök

Derek Prince - A kereszt keresztülhúzta a sátán követelését 12.

Most foglaljuk össze a váltságot, amellyel foglalkoztunk. Láthatjuk Krisztus szenvedését nyolc szempontból, és mindazt a jót, amit a hívő kap Istentől mindazért a rosszért, amit Krisztus elszenvedett.

1. Krisztus viselte a büntetést a bűneinkért, hogy mi viszonzásképpen békességet kapjunk, vagyis megbékélést.

2. Hordozta betegségünket és fájdalmainkat, hogy mi fizikailag meggyógyuljunk.

3. Krisztus bűnné lett értünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk Őbenne.

4. Krisztus betegséggé lett a mi betegségünkkel, hogy mi épek lehessünk az Ő egészségével.

5. Krisztus átokká lett értünk, hogy a megtört törvény átka helyett megkaphassuk az áldást, az Ő engedelmessége miatt.

6. Krisztus szegénnyé lett a mi szegénységünkkel, hogy mi gazdagok lehessünk az Ő gazdagságával.

7. Krisztus megízlelte a halált három szakaszában, hogy nekünk életünk legyen ebben a három szakaszban.

8. A mi óemberünk Ővele együtt megfeszíttetett, kivégeztetett, hogy az új ember megszülethessen, aki a Krisztus.

Ez az összefoglalása a váltságnak, amely a kereszten történt. Befejezésképpen szeretnék rámutatni nektek, hogyan változtatta meg ez a Sátán helyzetét, mind Istennel, mind velünk kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy ezt megértsétek!

Krisztusnak a kereszten végzett munkája lehetővé tette az ádámi faj tagjainak, hogy megigazuljanak, Istennel közösségbe lépjenek és előtte kedvet találjanak. Szeretném, ha észrevennétek, hogy az alapvető követelmény a megigazulás. Amikor ezelőtt a kegyelmi ajándékokról beszéltem, akkor rámutattam, hogy az első megkülönböztetett karizma, vagy ajándék, amelyről szól az Újszövetség, a megigazulás, az igazság ajándéka. Ez mindennek az alapja, az igazságnak az ajándéka. Itt kell kezdeni. Ha nem vagyunk biztosak benne, hogy meg vagyunk igazulva, akkor mindig úgy fogunk élni, hogy részben a sötétségben, árnyékban leszünk. De ha bizonyosak vagyunk a megigazulásban, - ez az eleje mindennek, amit Isten tud velünk tenni.

Kinek az igazságáról van itt szó? Krisztusnak az igazsága, ez hoz bennünket közösségbe Istennel. Ugyanolyan közösségünk van az Atyával, mint Jézusnak volt, amelyben Ő el is hagyatott mi érettünk. Az Atya elfogadott minket. Nagyon sok embert ismerek, akinek az a problémája, hogy elvetettnek érzi magát. Biztos, hogy vannak itt is ilyenek, ez egy általános probléma.
Szüleik nem értik meg őket, nem bánnak jól velük, férjük nem értékeli őket, vagy ilyesmi. Olyan életen mennek keresztül, amitől úgy érzik, hogy elvetettek, ami a legnyomorultabb érzés. Úgy találom, hogy a gyógyszer erre az, hogy rájöjjünk, hogy Krisztusban el vagyunk fogadva. Isten akar téged, nemcsak eltűr téged, hanem akar!