2013. szeptember 29., vasárnap

David Wilkerson - Az Új Szövetség lerontja a sátán erődjét 7.

MIKEÁS FELTÁRJA AZ ÚJ SZÖVETSÉG ELKÉPZELHETETLENÜL CSODÁLATOS ÍGÉRETEIT.

Azok a szövetségi igazságok, amelyeket Mikeás elkezd feltárni, olyan csodálatosak, hogy szinte el sem lehet hinni, hogy igazak lehetnek. Szeretném bebizonyítani nektek, hogy mindezek az ígéretek Jézus Krisztus jelenlegi egyházának is szólnak. Ennek igazolását a Mik 7,14-ben találjuk:
„Pásztorold botoddal népedet, tulajdon nyájadat, amely elhagyatva élt az erdőben... „ Dávid így szól a pásztorról: „Te, aki kerubokon trónolsz...” (Zsolt 80,2). A nyáj pásztora, akiről itt szó van, csakis Krisztus lehet. A Zsidókhoz írt levél szerzője írja: „...az örök szövetség vére által kihozta ... a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát...” (Zsid 13,20). Ézsaiás pedig ezt mondja: „Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti” (Ézs 40,11). Ez a pásztor nem más, mint Jézus Krisztus.
Jól tudjuk, hogy a testet öltött Jézus nem legeltetett bárányokat a régi szövetség idején. Ezért hiszem azt, hogy Mikeás kijelentése arra a szövetségre vonatkozik, amelyet Isten kötött az ő Fiával az örökkévalóságban. Leszögezte, hogy Jézusnak le kell jönnie a földre, hogy pásztorolja és táplálja a nyájat. Ekkor ígérte meg Isten: Azok, akik hittel és bizalommal fordulnak hozzám, sohasem fognak éhezni.
Mit mond el ez nekünk a korunkban tapasztalható éhségről? Azt, hogy nem tekinthetjük mindig a kenyér hiányát az oknak, hanem azt, ha halottak a gyülekezeteink, és közömbösek a pásztoraink. Én magam is ismerek olyan keresztényeket, akik attól sem lennének boldogok, ha maga Pál apostol pásztorolná a gyülekezetüket. Azt mondom minden ilyen ítélgető hívőnek: Sohasem fogsz olyan istentiszteleti helyet találni, amely megfelel neked, ha nem keresed naponta Isten jelenlétét a térdeiden, és nem ásol mélyre rendszeresen az ő igéjében.

Olyan gyülekezetet keresel, ahol lelki örömben részesülhetsz? Ha az Úron kívül másban keresed ennek az örömnek a forrását, akkor sohasem lelsz valódi táplálékra. Ellenben ha őhozzá fordulsz, esküvel fogadja, hogy táplálni fog téged. Ez a fogadalom azoknak is szól, akik magányosan élnek, olyan helyen, ahol nincs gyülekezet: „...amely elhagyatva élt az erdőben” (Mik 7,14).