2013. szeptember 26., csütörtök

Derek Prince - A kereszt keresztülhúzta a sátán követelését 15.

Nézzünk meg két igerészt, amelyek ugyanezt az üzenetet tartalmazzák a Kolosse 2,13-15-ben. Mindegyik vers arról szól, hogy mit tett Isten a kereszten. A cselekvő itt nem Jézus, hanem Isten, az Atya. Tehát három dolgot tett Isten, az Atya Krisztuson keresztül.

(13) És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ővele, megbocsátván minden bűnötöket.

Ezen az alapon minden bűnre, minden rossz tettre, amit valaha elkövettél, bocsánatot adott. Ez az első. A második: eltörölte a törvényt, nem élünk törvény alatt, mert nem ez a megigazulás mércéje.

(14) Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára.

Amint megpróbálunk a törvény alatt élni, állandóan áthágjuk. Második nagy dolog tehát, amit Isten tett a kereszten, hogy félretette a törvényt az útból. A törvény befejeződött Jézus halálával, mert Ő a törvénynek a vége. Amíg törvény alatt élünk, kárhoztatás alatt élünk. Róma 6,14-ben azt mondja az Ige:
"Nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. A bűn tirajtatok nem uralkodik." Nem lehetünk egyszerre törvény alatt és kegyelem alatt. A törvény befejeződött a kereszten! Jézus kifizette a végső árat és megszabadított minket. Amikor meghalsz és a megvan halálbüntetés, akkor már nincs tovább. Én törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. 
Galata 2,20-ban: ezért él bennem a Krisztus.

A harmadik dolog a Kolosse levélben a 15. versben, hogy Isten:

(13) Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban.

Isten lefegyverezte a Sátánt és a gonosz angyalokból álló lázadó királyságát a magasságban, felsorakoztatta őket maga után, mint megvert ellenséget. Emlékezzetek, hogy Pál ebben az Igében a római diadalmenetre utal. Amikor egy diadalmas hadvezér visszatért Rómába, fehér lovakkal vontatott kocsin ment végig Róma utcáin, a nép várta az utcákon, tapsolt és éljenezte őt, és a harci szekere mögött vezették mindazokat a nemzeteket, királyokat, parancsnokokat, akiket legyőzött. A foglyokat láncokon vezették. A felvonulás után nyilvános bemutató volt. Az Ige azt mondja, hogy Jézus Krisztus a kereszten láncon vezette a Sátánt és fejedelemségeit a diadal szekér után. Nyilvánosan bemutatta, hogy le vannak fegyverezve, és Jézusnak alá vannak vetve. Ezt Jézus a kereszten érte el. 

Különösen fontos, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy a Sátánt megfosztották a fegyvereitől. Ha megnéztek egy modern fordítást, azt találjátok, hogy (az angol felújított fordításban is az van, mint a magyarban): "lefegyverezvén", "elvették a fegyvereit". Mi volt az első fegyvere? A kárhoztatás, vádlás, állandó bizonygatása annak, hogy te és én bűnösek vagyunk. Ha elolvassátok a Jelenések 12. fejezetét, azt találjátok, hogy amíg eltűrik a mennyben, az égben, addig fog bennünket éjjel és nappal Isten trónja előtt vádolni. A mi dolgunk, hogy elhallgattassuk, nem Isten dolga! Isten lehetővé tette a számunkra, nekünk kell megtenni!