2013. szeptember 12., csütörtök

David Wilkerson - Az Új Szövetség lerontja a sátán erődjét 1..

MIKEÁS KÖNYVÉNEK HETEDIK FEJEZETE tartalmazza az egyik legerőteljesebb üzenetet, amelyet valaha is hirdettek az új szövetségről. Ebben a csodálatos prédikációban Mikeás a természet szerinti Izraelnek beszél – ugyanakkor Jézus Krisztus utolsó időkben élő gyülekezetéhez is szól. Mondanivalóját egy szívből jövő kiáltással kezdi: „Jaj nekem, ...nincs ehető fürt...” (Mik 7,1).
Mikeás az izraeli éhínséget írja le – az Isten igéje iránti éhséget. Ámósz egyik korábbi próféciáját visszhangozza: „Jön majd olyan idő – így szól az én Uram, az Úr –, amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig, és északtól keletig. Bolyonganak, és keresik az Úr igéjét, de nem találják.” (Ám 8,11-12)
Az aratás ideje volt Izraelben, és a szőlőskerteknek roskadozniuk kellett volna a gyümölcstől. Mikeás szerint azonban egyetlen fürt sem függött a szőlőtőkéken. Nézte, amint az emberek a szőlőskertbe mennek, hogy leszedjék a gyümölcsöt, de semmit nem találnak. Szó szerint éhínség söpört végig az országon, tükrözve Isten népének szellemi éhezését. Mikeás minden egyes éhező lélek hangját egyesítette, amikor így kiáltott: A lelkem szőlőfürt után vágyakozik, valódi lelki táplálék után. De semmit nem találok!
Amikor Mikeás kimondta ezeket a szavakat, egy másik éhező nép – Jézus Krisztus utolsó időkben élő gyülekezete – nevében is beszélt. Látnoki szemével Mikeás látta az utolsó idők tömegeit, amint egyik helyről a másikra futkosnak, mert hallani szeretnék Isten igazi igéjét. Látomásában olyan hívők jelentek meg, akik gyülekezetről gyülekezetre, evangelizációról evangelizációra, nemzetről nemzetre vándorolnak, mindenütt azt keresve, hogyan elégíthetnék ki éhségüket és szomjúságukat valamivel, ami táplálék a lelküknek. Ma is hallatszik a kiáltásuk: „Jaj nekem, ...nincs ehető fürt...”
A szolgálatunkhoz érkező sok-sok levélből Mikeás próféciájának teljesedését látjuk. Egy asszony ezt írta: „Dávid testvér, a gyülekezetünk számban ugyan növekszik, de szellemileg haldoklik. Valaha a pásztorunk igehirdetésein volt kenet, éreztük a Szent Szellem erejét és hatalmát. Azonban valahogy eljutott egy új, modern evangelizációra, amely viccelődésből és rövid, semmitmondó lelkifröccsökből állt. Megváltozott emberként jött vissza erről a konferenciáról. Ettől kezdve nem célja többé a gyülekezetünknek, hogy megnyerjük azokat, akik kívülről jönnek a gyülekezetbe.
A pásztorunk sohasem beszél a szószéken a bűnről. Inkább felolvas egy tizenöt perces prédikációt – egy nagyon könnyed, sekély szöveget, amelyet azon a konferencián szerzett be, ahová elment. Most egyórás istentiszteleteink vannak, amelyek élettelenekés üresek. Eltűnt minden erő. Meggyőződésem, hogy el kellene hagynom a gyülekezetet, mert éhezem. De hová mehetnék? Jártam más helyeken, de azok is éppoly halottak, mint a miénk, vagy pedig csak a hívők szórakoztatására jók.”