2013. szeptember 30., hétfő

Dave Hunt - Paráznáknak anyja 5.

Krisztus helytartói?

XII. János (955-64), akire már korábban is utaltunk, 16 éves korában lett pápa, háremet tartott a lateráni palotában, és minden képzeletet felülmúlóan bűnös életet élt. Még az ördögöt is köszöntötte a Szent Péter oltár előtt. Bár az egyház szellemi vezetője volt nyolc évig, XII. János anyjával hált, illetve minden nővel, akire csak rátette a kezét. Az asszonyokat figyelmeztették, hogy ne merészkedjenek Szent János templomába. Róla Liudprand így ír naplójában:

"János pápa minden dolognak az ellensége...; a lateráni palota, ami egykor szenteknek adott otthont, most bordélyházzá változott. Ez a palota soha nem fogja elfelejteni, amikor a pápa együtt volt apja ágyasával, aki egy másik prostituáltnak, Stefániának volt a testvére...
Az asszonyok... félnek a szent apostolok küszöbéhez jönni imádkozni, mert hallottak róla, hogy nemrégiben János erőszakkal cipelt el zarándok asszonyokat egyenesen az ágyába, tekintet nélkül arra, hogy azok férjezettek, özvegyek vagy még érintetlenek voltak..."

Damiani Szent Péter XI. századi feljegyzése a cölibátus intézményéhez tapadó gonoszságról olyan botrányos volt, hogy a pápa, akinek megmutatta az írást, elzárta saját pápai archívumába. „Ez bizonyíték arra, hogy az akkori klérus kicsapongása általános volt. Miután hat évszázadon keresztül próbálták ráerőszakolni a papságra a cölibátust, a klérus odáig jutott, hogy a papok a parókiákon fenyegetést jelentettek a férjezett és a hajadon asszonyok számára egyaránt.”

IV. Ince pápa, akit II. Frigyes Róma elhagyására kényszerített, kúriájával együtt a franciaországi Lyonban talált menedéket. Amikor a pápa Frigyes halála után visszatért Rómába, Hugó bíboros köszönőlevelet intézett a lyoni emberekhez. A következő részlet bepillantást enged a pápai udvar minden szégyenérzetet nélkülöző atmoszférájába:

"Mialatt városotokban tartózkodtunk, mi (a római Kúria) nagy jóindulattal voltunk felétek. Odaérkezésünkkor alig találtunk két vagy három megvásárolható szeméremhölgyet, viszont távozásunkkor hátrahagytunk egy olyan bordélyházat, amely a nyugati kaputól a keleti kapuig terjed."