2013. szeptember 3., kedd

Dave Hunt - Ezen a kősziklán? 1.

Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia... De én [Jézus] is mondom néked, hogy te Péter [Petros] vagy, és ezen a kősziklán [petra] építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.
Máté 16,16-18

Legeltesd az én bárányaimat!... Őrizd az én juhaimat!... Legeltesd az én juhaimat!
János 21,15-17

[Jézus] kiválasztotta közülük Pétert, és az ő hitvallástétele után kijelentette, hogy reá építi egyházát Neki ígérte a mennyek országa kulcsait...
II. vatikáni zsinat1

Egy tévedhetetlen pápa mint Péter utódja, aki Krisztus földi helytartójaként kezében tartja a mennyek országának kulcsait? Egykor azzal dicsekedtek, hogy a pápai pompa és hatalom Konstantintól ered. Ma azt állítják, hogy a fejezet elején található idézet, ami Jézus Krisztus Péterhez intézett szavait tartalmazza, az alapja annak, hogy Péter az első pápa, vagyis az a kőszikla, amelyre az „egy igaz egyház” épül, és mindaz, aki ebben a hivatalban követi őt, bármilyen csalással vagy erőszakkal szerezte is meg azt, az ő utódjának tekintendő. Korunk pápai tekintélye és maga a katolikus vallás ezen az állításon áll vagy bukik.

A pápa maga a katolikus egyház. Nélküle nem működne és nem is létezne. Az nem sokat számít, hogy egy átlag katolikus mit gondol erről. A doktrínák és az egyházi hierarchia a fontos, mindenekelőtt a pápák tettei. A lényeg tehát az, hogy nem arra kell figyelni, hogy X. és Y. katolikus hívő felét sem hiszi el annak, amit egyháza tanít. (Egyébként ekkor nem is nevezhetné magát katolikusnak. Miért bízna valaki egy egyházban saját üdvösségét illetően, ha az sokkal jelentéktelenebb dolgokban sem megbízható?)

Most nézzük csak, mit mondott Jézus Krisztus Péternek: „ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat” (Máté 16,18). A protestánsok szerint itt egy szójátékról van szó, ugyanis a görögben „Péter” petros, ami azt jelenti „kicsi szikladarab”, míg a „szikla” petra, ami egy hatalmas kősziklára utal, mint amilyen a gibraltári. Ez a hatalmas petra csak maga Jézus Krisztus lehet, és az a megvallás, hogy Ő a Krisztus, ahogyan ezt Péter is kifejezte.

Kortárs katolikus apologéták erre azzal válaszolnak, hogy Jézus minden valószínűség szerint arám nyelven beszélt, és ez kizárja a szójáték lehetőségét, vagyis továbbra is Péter az a kőszikla, amelyre az egyház épül. Ha ezt mondják, akkor ezzel máris tagadják a római katolicizmus egyik alaptanítását, a tridenti hitvallást. Ez ugyanis az egész klérust arra kötelezi, hogy IV. Piusz pápától (1559-65) kezdve a Szentírást csak az egyházatyák nézetével összhangban értelmezhetik.