2013. szeptember 15., vasárnap

David Wilkerson - Az Új Szövetség lerontja a sátán erődjét 2.

Valaki felhívott telefonon, és egy nagyon nyugtalanító történetet mondott el egy nagy, modern gyülekezet pásztoráról. Egy istentiszteleten az énekkar Krisztus véréről énekelt néhány éneket. Hallgatva az éneklést, a pásztor arca elvörösödött. Az istentisztelet után behívta az irodájába a zenészeket, és haragosan kiabálta: „Ha még egyszer meghallom, hogy a vérről énekeltek, elbocsátlak titeket. A gyülekezetbe látogatók nem értik, mit jelent a vér. Mi pedig nem fogjuk megbotránkoztatni őket azzal, hogy erről éneklünk.”
Mindkét beszámoló Mikeásnak a napjainkra vonatkozó próféciájára utal: Nagy éhség van az országban. Annak ellenére, hogy tömegek kutatnak lelki táplálék után, azok, akik igazán vágynak Isten igéjére, mindössze egy kis maradék csoportot alkotnak (lásd a Mik 7,14.18-at). Bizonyára éppen úgy igaz ez korunkra, mint volt az ősi Izraelre. Kevés keresztény van manapság, aki igazán éhezik az Úr tiszta igéjére. A többség inkább Sodoma almáin hizlalja magát, elferdített evangélium szalmáját eszi.
Vérzik a szívem minden egyes emberért, akiket szépen hangzó evangelizációkkal vagy pedig „vértelen”, erőtlen, „modern” prédikációkkal tőrbe csalnak. Tragikus, hogy ezek a tömegek egy napon készületlenül fognak Isten ítélőszéke elé állni. Sosem szembesítették őket a bűneikkel, nem hallották az igazság meggyőző igéjét, amely krisztusivá formálhatta volna őket. Fán, szalmán és tüskés ágakon kívül semmit sem kaptak, amivel felépíthették volna szellemi házukat. És ha majd Jézus felszólítja őket, hogy álljanak elé, minden, amire alapoztak, megég. Milyen rettenetes pillanat lesz ez számukra!
Egyes lelkészek mélyen felháborodnak, amikor megalkuvó gyülekezetekről és elpártolt pásztorokról beszélek. Én azonban azt hiszem, hogy egyetlen istenfélő lelkipásztornak sincs oka megbotránkozni ezen, ha a Szent Szellem kenetével prédikál. Azoknak, akik az Urat keresik, és Krisztus igazi egyházában felvállalják az Úr terhét, egyet kell érteniük velem: mindössze egy maradék az, amely ragaszkodik a bibliai alapelvekhez és igehirdetéshez.
Az Úr kemény szavakkal illet minden lelkipásztort, aki arra törekszik, hogy alkalmazkodjon a bűnösökhöz: „Samária prófétáinál botrányos dolgot látok: a Baal nevében prófétálnak, és félrevezetik népemet, Izraelt... Jeruzsálem prófétái terjesztik az elvetemültséget az egész országban... Saját szívük látomását hirdetik, nem azt, amit az Úr adott. Váltig mondják azoknak, akik megvetik az Úr igéjét: Békességetek lesz! És ezt mondják minden megátalkodott szívű embernek: nem jön rátok veszedelem... Nem küldtem ezeket a prófétákat, mégis úgy igyekeztek; nem szóltam hozzájuk, mégis prófétáltak. Ha közel álltak volna hozzám, akkor az én igéimet hirdették volna népemnek, megtérítették volna őket gonosz útjukról és gaztetteikből.” (Jer 23,13-22)