2013. szeptember 16., hétfő

Határozd el, hogy gondoskodni fogsz a családodról! 1.

"Gyenge férfiak nem tudnak megbirkózni ennek a könyvnek a tartalmával.

A nyilatkozat nem a lankadt szívűeknek szól, hanem azoknak, akik elkötelezik magukat, s ők elszámoltathatóbbak is lesznek a jövőben.  Ez a könyv felhív arra, hogy kilépj a kényelmi zónádból, dolgozd fel múltad rejtett problémáit, és hozz stratégiai fontosságú áldozatokat a családodért és a
hitedért.
Akik elfogadják a kihívást, megtapasztalják, hogy a nyilatkozatban foglaltak megélése gyökeresen átalakítja értékrendjüket, fontossági sorrendjüket, és segít nekik erős, hűséges férfivá válni. Ehhez bátorság kell, de az eredmény mindent megér.
Figyelmeztettelek!" Előszó

Szorgalmasan fogok dolgozni, hogy gondoskodjam a családom szükségleteiről.

Boldogok a kenyérkeresők! Nekünk, férfiaknak nagy tisztességnek kell tekintenünk azt, hogy családunk első számú fenntartói lehetünk. Ez férfi mivoltunk része, és hozzátartozik elhívásunkhoz,
hogy az Atyaistent képviseljük – aki beépítette a munkát az Általa teremtett világba, és még mindig „munkálkodik” (János 5:17). Ezzel példát mutat nekünk, hiszen gondoskodik mindennapi szükségeinkről.
Jelentősen csökkenthetnénk a szegénységet országunkban, ha minden apa, aki elhagyta a feleségét és a gyermekeit, hazamenne, és elkezdené komolyan venni családfenntartói szerepét. Minden férfinak, akit „apának” szólítanak, bátran meg kellene hoznia ezt a kétségbeejtően szükséges elhatározást: „Szorgalmasan fogok dolgozni, hogy gondoskodjam a családom szükségleteiről.”Az apa szó többek
között „forrást” jelent. Jézus azt mondta, hogy amikor szükségünk van valamire, imában kérjük azt „mennyei Atyánktól” (Máté 7:11).

A 23. zsoltár, a Biblia leghíresebb vigaszt nyújtó fejezete, szintén eleven képet fest arról, ahogyan a szerető Pásztor gondoskodik a rábízott nyájról: „Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm” (1. vers).
Ebből a kezdő mondatból kiindulva írja le ez a zsoltár, hogy Isten nemcsak az ételünkről, italunkról és pihenésünkről gondoskodik, hanem betölti érzelmi és szellemi szükségleteinket is: „helyreállítja a lelkemet” (3. vers). Az a lényeg, hogy ha van egy indokolt szükségünk, akkor Isten, a mi Atyánk biztosan foglalkozik azzal. Ő akkor is ott van, figyel minket, megvigasztal és törődik velünk, amikor az ösvény sötétnek és nehéznek tűnik.
Mi, férfiak – családunk „pásztorai” – kevés dologtól érezzük magunkat erősebbnek és igazán férfiasnak, mint amikor tudjuk, hogy a feleségünk és gyermekeink elmondhatják rólunk ugyanezt: „Az apukám a pásztorom, mindenem megvan, ami szükséges.” Jóllehet, sok feleség áldozatkészen segíti a családját anyagilag is (Példabeszédek 31:16–24), a férjeknek mindig családjuk elsődleges fenntartójának és pásztorának kell tekinteniük magukat. Igaz, nem adhatunk meg a családunknak mindent, amit szeretnének, vagy amit mi szeretnénk megadni, de Isten kegyelme által, amely a mi szorgalmas munkánkon keresztül hat, a családjainknak nem kell aggódniuk a szükségeik betöltése felől.
„A férjem kitűnően gondoskodik rólunk.”
Szeresd ezt hallani!

Néhány férfi, aki küszködik azzal, hogy jól fizető munkát találjon, talán úgy érzi, kudarcot vallott, mert egy ideig nem képes úgy gondoskodni pénzügyileg a családjáról, ahogyan szeretne. Nehéz gazdasági helyzetben, válság idején Isten gyakran megengedi, hogy a családok szűkösebb időszakot éljenek meg, mert ezzel megpróbálja hitüket, és megtudja, kiben bíznak igazán, és mi a fontossági sorrendjük. Ezek azok a sötét pillanatok, amikor a bátor férjeknek és apáknak meg kell küzdeniük bizonytalanságukkal, félelmeikkel és kétségbeesésükkel, hogy továbbra is vezetőként gondoskodjanak családjuk szükségeiről, még akkor is, ha garasoskodva kell spórolniuk. Isten tudja, mi van a férfi szívében, és ha Őt keressük, mindig ad nekünk alkalmakat arra, hogy anyagilag gondoskodjunk a családunkról. Megígérte a gyermekeinek, hogy „az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban” (Filippi 4:19).
Mások számára azonban súlyos figyelmeztetést is tartalmaz ez az elhatározás: „Ha pedig valaki az övéiről, és főképpen az ő házanépéről gondot nem visel: a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél”
(1Timótheus 5:8). Egyes férfiak azért nem gondoskodnak a családjukról, mert nem hajlandóak elég keményen dolgozni és áldozatokat hozni. Ha megváltozik a szívük, létrejöhet bennük az az indíttatás,
ami visszarántja családjukat a tönk széléről. Több nemzedékre megváltoztathatja a családja pályáját az a férfi, akit Isten szorgalmas és hűséges emberré változtatott, még ha előtte lusta volt is.
Ez az isteni gondoskodás puszta ereje.

Részlet az Eltökélt szívű férfiak c. könyvből