2013. szeptember 4., szerda

Dave Hunt - Ezen a kősziklán? 2.

Az egyházatyák tanúságtétele

Hogyan is értelmezték az úgynevezett egyházatyák - ők voltak az egyház vezetői Nagy (I.) Gergely pápa 604-ben bekövetkező haláláig - ezt a részét a Szentírásnak? Nos, az igazság az, hogy ebben a kérdésben történetesen a protestánsokkal egyező a véleményük. Egyikük sem értelmezi úgy ezt a részt, ahogy ma a katolikusok tanítják.

Ahhoz, hogy az egyházatyák nézetével összhangban legyen, egy katolikusnak el kell utasítania azt a dogmát, hogy Péter volt az első pápa, hogy ő tévedhetetlen volt, és hogy ő adta tovább a pápai tekintélyt utódainak. Egy odaszánt katolikus történész, von Döllinger emlékeztetni akar a tagadhatatlan tényekre:

"Azok közül az egyházatyák közül, akik az evangéliumnak ezeket a részeit (Máté 16,18; János 21,17) értelmezték, egyikük sem interpretálta úgy, hogy azok azt jelentenék, hogy Róma püspökei Péter apostol követői lennének.

Nagyon sok egyházatya foglalkozott ezzel a résszel, mégis azok közül, akiknek a kommentárjai ránk maradtak - pedig jó néhány írás fennmaradt Origenésztól, Augustinustól, Hilariosztól, Kürelliosztól és Theodortól egyikben sem találunk még csak utalást sem arra, hogy Róma vezető szerepe a Péternek tett ígéret következménye.

Nem értelmezték úgy, hogy az a kőszikla, amelyre Jézus Krisztus az Ő egyházát építi az nem más, mint egy Péternek adott hivatal, amit majd ő tovább fog örökíteni, hanem ezt az igerészt úgy magyarázták, hogy itt a kőszikla jelentése maga Jézus Krisztus, vagy a Jézus Krisztusban való hit megvallása, de gyakran mindkettő egyszerre."


Más szavakkal azt is lehetne mondani, hogy az, amit ma az átlag katolikus hívőnek tanítanak és mondanak, gyökeres ellentétben áll azzal, amit a római katolikus egyház egyházatyái egyhangúlag állítanak, és erre az igazságra egy buzgó római katolikus egyháztörténeti szaktekintély világít rá. Több katolikus történész is egyetért ezzel a nézettel.