2013. szeptember 25., szerda

Derek Prince - A kereszt keresztülhúzta a sátán követelését 14.

A megigazulás eredményeképp anélkül meg tudja büntetni Isten a Sátánt és az angyalait, hogy megalkudott volna az igazságban, és meg tud bocsátani Ádám leszármazottainak, akik megbánják bűneiket és hitüket Krisztusba helyezik. Istennek nem kell úgy bánnia azokkal, akik elfogadják Krisztus megigazulását, igazságát, mint az ördöggel és az angyalaival. A választóvonal a kereszt. Nézzük meg, mit mondott Jézus ezzel kapcsolatban a János 12,31-32-ben. Itt a kereszthaláláról beszél Jézus, ami néhány napon belül fog megtörténni. Előtte beszél a gabonamagról, amely a földbe esik és elhal, és a halálával kapcsolatban ezt mondja:

"Most van a világ kárhoztatása; most vettetik ki e világ fejedelme. És én, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok."

Tehát "most”, ez a jelenlegi idő. "Most vettetik ki e világ fejedelme.” Hol A kereszten. Miért vettetett ki a Sátán a kereszt által? Mert a világ ítélete Jézusra jött. Az igazság kérdése megoldódott. Isten igazsága kielégíttetett, ezért azután kegyelmet és irgalmasságot ajánlhatott fel az igazságban való megalkuvás nélkül. A kereszten a világ ítélete Jézusra jött, és a világ fejedelme, aki a bukás óta uralta a világot, kivettetett. A lehető legjobban akarom hangsúlyozni, hogy a kereszten a Sátán területe és hatalma teljesen bevégződött. Amikor megragadod ezt a tényt, nem kell árnyékban élni, félelemben, nem kell az ő hatalma alatt élni, mert olyan területen vagy, ahová ő nem tud belépni. A kereszt egy választóvonal. A Sátán nem tudja átlépni a keresztet, se fölötte, se alatta, se keresztül nem tud átjutni. Isten nagy STOP jele azt mondja neki: "Itt neked véged!” Ha mi hívők, te és én valóban megragadjuk ezt a tényt, és ebben élünk, a Sátán meghátrál előttünk. Én azt hiszem, hogy nem nagyon tudjuk, hogy a Sátán mennyire fél tőlünk, de én észrevettem.