2013. szeptember 26., csütörtök

David Wilkerson - Az Új Szövetség lerontja a sátán erődjét 6.

A következőkben Mikeás Izrael ellenségeihez intézi mondandóját. így figyelmezteti őket: „Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek, ha sötétben lakom is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját kell hordoznom, mert vétkeztem ellene. De majd ő intézi peremet, és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában.” (Mik 7,8-9)
Kérdezlek titeket – ki mondhatja Mikeáshoz hasonlóan ellenségünknek, a Sátánnak: Most már elég! Nem tudsz engem megrémíteni vagy megkötözni. Az Ur azt ígérte nekem, hogy mindenkor, még a sötét időkben is, az én világosságom lesz. – Ilyen szavakat csak az a hívő maradék tud kimondani, amely teljesen az Úré; amely térdre hullva keresi az Urat, és várja.
Az Úr hatalmasan megerősíti ezt a maradékot, hogy legyőzhesse a pokol erőit. Az ilyen ember így tehet bizonyságot: Még ha elesnék is, újból fölkelek. Amikor a gonosz megpróbál a sötétségbe taszítani, vagy múltbeli bűneimmel vádol, az Úr lesz az én világosságom. Sátán, nem tudsz többé visszatartani a hazugságaiddal. Elismertem a bűneimet, és van egy főpapom, Jézus, aki képviseli az ügyemet. Azt mondod, hogy nem vagyok igaz ember; ő azonban szövetségi esküvel fogadta, hogy győzelemre visz engem az ő igazsága által.
Lehet, hogy az ördög megpróbál megterhelni egy olyan bűnös vággyal, amellyel még harcban állsz. Mikeás ezt írja: „Látja majd ezt ellenségem, és szégyen borítja el, bár most ezt kérdezi tőlem: Hol van az Úr, a te Istened? Saját szememmel láthatom majd, amikor összetapossák, mint az utca sarát” (10. v.). Más szavakkal ezt mondja a próféta: „Lehet, hogy a Sátán idejön hozzám, és vádol: Hol van a győzelmed a bűn felett? Még mindig vannak problémáid, még mindig sok a kísértésed. Mikor segít végre szövetségesed, az Isten? Végül is mindenféléket ígért neked arról, hogy megszabadít!
Mikeás kijelenti, hogy nem kell tovább tűrnöd a pokol fejedelmeinek és erőinek gúnyolódását. „Eljön a nap, amikor felépítik falaidat, azon a napon szélesre tágul a határ.” (11. v.) Mikeás megadja a maradék válaszát: Nos, jó, te gonosz! Azt kérdezed, mi van az Istennel kötött szövetségemmel? Megmondom neked. Szent védőfalakat épít körém.
„Én magam oltalmazom mindenfelől – így szól az Úr –, mint egy tüzes fal, és ott leszek benne dicsőségesen.” (Zak 2,9) Miféle falakról szól itt Zakariás? Az igazság falai ezek – Isten szabadító erejének dicsőséges igazságáé, amelyet az új szövetségben nyilvánított ki. Ezt ígéri az Úr: Felépítem falaidat, és dicsőségesen közöttük lakom. A gonosz nem tud átmászni rajtuk, nem tudja őket aláásni, és semmi más módon sem juthat át rajtuk. Igazságom falai tökéletesen megvédenek téged.