2013. szeptember 16., hétfő

Reinhard Bonnke - Napi gondolatok

„Hatalmat adott nekik a tisztátalan szellemek felett, hogy kiűzzék azokat...” (Máté 10:1). Értitek ezt? Nem minket üldöznek - mi vagyunk az üldözők! Nem nekünk kell félnünk az ördögtől - az ördögnek van félnivalója tőlünk! REINHARD BONNKE

„Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára.” (Zsolt 133,2) Ez a kenet nem egy cseppnyi olaj volt a homlokra kenve. Annyi olaj volt, hogy lefolyt Áron fejéről a szakállára, és onnan a köntösére, majd a padlóra. Amerre ment, olajnyomot hagyott maga után. Így ken fel az Isten! „Belemerít” a Szent Szellem olajába. A nagyszerű igehirdetések, a hatalmas tömegek, a csodálatos éneklés idővel puszta történetekké válnak, amelyekről könyvtárak mélyén porosodó könyvekből olvashatunk, de van valami, ami tovább él: az Istennel járásunk szépsége és jó illata nyomot hagy a világban: olajnyomokkal jelölhetjük meg a múló éveinket a Földön, miközben a következő nemzedékeket az Úr Jézus Krisztushoz vezetjük. Ez nekem sokkal jobban hangzik, mint bármilyen méltatás egy márvány emléktáblán! Isten áldjon meg benneteket! REINHARD BONNKE