2013. szeptember 17., kedd

Határozd el, hogy gondoskodni fogsz a családodról! 2.

Mi dolgozunk, Isten gondoskodik

A munka csodálatos dolog! Igaz, a bűn egyik következménye az, hogy a munka „fáradságos”, „tövist és bogáncskórót terem”, és „orcánk verítékével” jár együtt (1Mózes 3:17–19), a munkáját szorgosan  végző embert mégis mindvégig becsüli a Biblia, a lusta embert viszont nem.

Szegénnyé lesz, aki cselekszik rest kézzel; a gyors munkások keze pedig meggazdagít. (Példabeszédek 10:4)

Aki orozott, többé ne orozzon; hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. (Efézus 4:28)

Magatok is tudjátok, mi módon kell minket követni; mert nem viseltük magunkat közöttetek rendetlenül. Sem ingyen kenyeret nem ettünk senkinél, hanem munkával és fáradsággal, éjjel-nappal dolgozva, hogy közületek senkinek se legyünk terhére… mert amikor nálatok voltunk is, azt rendeltük nektek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. (2Thesszalonika 3:7,8, 10)

Azokban a kultúrákban, ahol segélyt vagy csökkentett járadékot kapnak a munkanélküliek, az a férfi, akinek éppen nincsen állása, talán kénytelen egy ideig ezt elfogadni családi kötelességei ellátása  érdekében. A tiszteletre méltó férfi azonban úgy határoz, hogy a saját kenyerét eszi és ellátja a családját, amint lehetősége nyílik dolgozni.

Ez a vonás különbözteti meg a szorgalmas embert a lustától. A lustaság, a lopás és a szerencsejáték bűnös és szégyenletes módszerek mindazoknak a dolgoknak a munka nélküli megszerzésére, amiket
akarsz. Ezek soha nem szerepelnek Isten tervében. A szorgalmas férfi mindig inkább választja az alantas munkát egy időre, amíg nem adódik jobb lehetősége; inkább elvállal bármilyen munkát, minthogy csak ücsörögjön, kitérjen az alkalmak elől, és várja a sült galambot.

A férfiak dolgoznak. A férfiak gondoskodnak. Amikor pedig az ilyen férfiak Isten gyermekei, akik Atyjuknak nevezik Őt, biztosak lehetnek abban, hogy Isten mindig betölti a szükségeiket. Így végül
elmondhatják majd Dávid királlyal együtt: „Gyermek voltam, meg is vénhedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé” (Zsoltárok 37:25). Maga Isten becsüli meg a munkánkat, mert Ő „megjutalmazza azokat, akik őt keresik” (Zsidó levél 11:6).

Amikor imádkozva igyekszünk ellátni a családunkat, arra eszmélünk, hogy együttműködünk Azzal, Aki mindent teremtett, mindennek birtokosa, és többet kihozhat a munkánkból, amikor csak akar.

Ha Istenre nézve megtesszük, ami tőlünk telik, akkor teljesen biztosak lehetünk abban, hogy Ő megadja nekünk a mindennapi kenyerünket (Lukács 11:3). Ő Jahve Jireh – a Gondoskodó Isten.
Több ezer évnyi hűség után nem miattunk fogja elrontani a jó hírét. Azt józanul el kell ismernünk, hogy Isten nem ígérte meg azok szükségeinek a betöltését, akik nem a gyermekei. Megteheti, de nem
köteles. Amikor Jézus megígérte Isten hűséges gondoskodását, azokra vonatkoztatta ezt, akik Istent az Atyjuknak nevezik (Máté 6:25–34). Akik elutasították Istent vagy hamis isteneket imádnak, éhezhetnek (5Mózes 28:15–48; Ézsaiás 8:19–22; 65:12,13). Értük semmit nem tesznek az isteneik. Ez egy újabb ok, amiért feltétlenül beszélnünk kell nekik az élő Istenről, Akié a barom az ezernyi hegyeken, és

Aki be tudja tölteni az éhező lelket jóval (Zsoltárok 107:9). Jézus azt tanította, hogy a hívők bizakodva imádkozhatnak, mert „jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle”
(Máté 6:8). Teljesen fölösleges keresztény férfiaknak éjszakánként az állásuk miatt vagy amiatt aggódni, hogy nem tudják betölteni a szükségeiket.
A hívők számára soha nem az a kérdés, hogy „Isten gondoskodni fog-e rólunk”, hanem az, hogy „Hogyan teszi?” Isten a maga módján és saját időzítése szerint gondoskodik, de mindig hűséges marad gondoskodó mivoltához. Ha utaznod kell a munkahelyedre, Isten talán elintézi, hogy valaki neked ajándékozzon egy autót, vagy megadhatja a pénzt az autó megvásárlásához.

Vagy lehetővé teszi, hogy megkeresd az autó árát. Vagy küld neked egy kerékpárt. Vagy megváltoztatja a munkahelyedet, hogy gyalog bejárhass, vagy akár otthon dolgozhass.
Mindenképpen biztos lehetsz abban, hogy Isten dolgozik a megoldáson, és végül megadja a szükséges feltételeket ahhoz, hogy kenyeret tehess az asztalra. Ez idő alatt is hitben kell járnod, és kitartóan kell
kérned, keresned és zörgetned, amíg Isten fel nem fedi, hogy mit rendelt ki neked. Nyugodt lehetsz afelől, hogy előbb-utóbb megtudod.

A Biblia tele van elképesztő történetekkel arról, hogy Isten hogyan adta meg a gyermekeinek pontosan azt, amire szükségük volt, és éppen akkor, amikor szükségük volt rá. Néha a legutolsó másodpercig várt, de tökéletesen úgy időzítette az eseményeket, hogy a lehető legnagyobb dicsőséget nyerhesse a történtekből és megőrizhesse a jó hírét.
Mi is erre számíthatunk Tőle, ha engedelmesen eleget teszünk férfiként kapott elhívásunknak, hogy szorgos munkával gondoskodjunk a családunkról, és álljunk ellen minden lustaságra csábító kísértésnek.

Részlet az "Eltökélt szívű férfiak" c. könyből