2013. szeptember 3., kedd

Derek Prince - A kereszt keresztülhúzta a sátán követelését 7.

Máté 7,18: Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, romlott fa sem teremhet jó
gyümölcsöt.

Tehát két lehetetlen dolog van. Az egyik, hogy a jó fa rosszat teremjen, a másik, hogy a rossz fa jót teremjen. Nem történhet meg! Az ótermészet az romlott fa, ezért nem teremhet jó gyümölcsöt. Nem lehet semmi jót várni a romlott természettől, mert nem is tud jót tenni. Mi Isten gyógyszere a régi természetre? Nagyon egyszerű. A fejsze a gyökérnél. Kivágni, vagyis más szavakkal, Isten nem javítgatja az óembert, nem reformálja, nem teszi vallásossá, nem küldi templomba, vagy vasárnapi iskolába, hanem mit tesz vele? Kivégzi! Az egyedüli orvosság az óemberre a kivégzés. Isten kegyelmének üzenete az, hogy a kivégzés már megtörtént. Megtörtént, amikor Jézus meghalt a kereszten. A mi óemberünk kivégeztetett. Akaszd fel a fára! Mutasd meg, hogy milyen romlott és undorító és add halálra! Mindenkinek, aki a bűn fölött akar élni, meg kell ragadnia ezt a tényt, és eszerint kell cselekednie. A Róma 6-ban azt találjuk, hogy "a bűn tirajtatok nem uralkodik." De csak akkor, ha megragadjátok az óember megfeszítéséről szóló kijelentést, és aztán odajuttok, ahol a bűn uralma nélkül lehet élni.

Most nézzük egy kicsit teljesebben ezt a váltságot. Az óember megfeszíttetett, és született egy új ember. Nézzük meg egy kicsit, hogy mit mond az Újszövetség az új emberről, mert ez egy hatalmas tanulmány. Nem tudok részletekbe bocsátkozni. Eddig az óember levetkezésével foglalkoztunk az Efézus 4,20-22-ben, a 24. versszak az új embert írja le:

(24) És felöltözzetek amaz új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.

Az új ember Isten terve szerint, Isten mércéje szerint, Isten gondolkozása, célja szerint - ahogyan akarjuk -, tehát Istennel összhangban teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Más szavakkal az igazságosság és a szentség az igazságnak a terméke. Az óember az ördög hazugságának a terméke volt, a csalásnak a terméke, az új ember viszont Isten igazságának a terméke Jézus Krisztusban. Ez az igazság hit által új embert hoz létre a szívünkben, ami igazságot és szentséget szül. Az új ember Isten mércéje, célja szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Ezek az igazság termékei. Nézzük meg, Pál mit mond a váltságról, a Kolosse 3,10-ben. A 9. vers az óemberrel foglakozik.

(9) Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz óembert, az ő cselekedeteivel együtt.

A legjellemzőbb vonása az óembernek a hazugság, mivel csalás terméke, az egész természete csalás. Ez a kígyónak a terméke. Biztos vagyok benne, hogy senki nem látott egyenes kígyót. Az óember éppen olyan görbe, mint a kígyó. Nincs igazság benne, teljesen görbe és amikor megpróbál kiegyenesedni, akkor a leggörbébb.