2013. szeptember 8., vasárnap

David Wilkerson - Krisztus, az Új Szövetség főpapja 8.

UZZIJJÁ A MÚLTBÉLI JÓSÁGA ALAPJÁN MEGPRÓBÁLTA A SZENTÉLYBEN ÖNMAGÁT MAGASRA EMELNI, ÉS A SAJÁT CSELEKEDETEIT HANGSÚLYOZTA. ÉZSAIÁS VISZONT A MENNYEI FŐPAP ELÉ ÁLLT, ÉS KINYILVÁNÍTOTTA, HOGY EGYEDÜL Ő A SZENT.

Uzzijjá király történetét olvasva világossá válik, hogy Ézsaiás próféta szerette ezt az embert. Barátja és tanácsadója volt. Ezért Ézsaiás mélységesen elszomorodhatott, amikor hallotta, milyen vétket követett el Uzzijjá. Valószínűleg összetört a szíve, amikor azt látta, hogy királya leprásként tékozolja el élete végét. Uzzijjá nyilván valamilyen kórházfélében töltötte utolsó néhány évét.
Amikor végül meghalt a király, ez borzasztóan nagy hatással volt Ézsaiás lelkére. Amikor végiggondolta, ami történt, az égre emelte a szemét, és kijelentette: „Uzzijjá király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot” (Ézs 6,1). A próféta világosan látta, mi történik akkor, ha valaki idegen tüzet próbál bevinni Isten szent jelenlétébe. Lelkét annyira felkavarta ez a gondolat, hogy talán így kiáltott: Egyetlen főpap van, ő pedig a mennyei trónon ül. Az Úr megengedte nekem, hogy láthassam a főpapunkat, aki nem Uzzijjá király. A mi főpapunk fenséges, szent, és mindenek fölé emelkedik.
Ézsaiás előre megláthatta Jézus Krisztust, mint főpapot teljes dicsőségében és hatalmában. Ez indította arra, hogy így kiáltson fel: Tekints fel az egyetlen és kizárólagos főpapra! Ő fenséges és szent, és dicsősége betölti az egész földet.
Ami ez után történik, az egyszerűen bámulatos. Amint a próféta meglátja Isten félelmetes szentségét, így kiált: „Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a Királyt, a Seregek Urát látták szemeim!” (5. v.)
A leprásoknak akkoriban egy rongydarabbal kellett elfedniük az ajkukat, ezzel jelezték, hogy tisztátalanok. Amikor tehát Ézsaiás arról beszél, hogy „tisztátalan ajkú”, akkor saját szellemi leprásságáról van szó. Uzzijjá király végig leprás volt – mondja –, de nem tudott róla. És most már látom, hogy én is leprás vagyok. Mindannyian leprások vagyunk. Annyira távol vagyunk az Úr szentségétől, hogy végtelenül beteggé tesz minket a bűn. – A próféta megértette, hogy Isten mennyire más. Nincs mód arra, hogy az ember áthidalja ezt a távolságot, átugorja a szakadékot. Ez csak a kegyelem csodája által történhet meg, amelyet az Úr ad.
Mit tett hát Ézsaiás? Eltávozott Isten elől, ahogyan Uzzijjá tette? Vagy talán önerejéhez fordult? Nem! Ézsaiás azonnal megalázta magát, és meghajolt a szentség előtt, amit látott.