2013. szeptember 12., csütörtök

Derek Prince - A kereszt keresztülhúzta a sátán követelését 10.

Nézzük meg néhány más igerészben ezt az új embert, és azután továbbmegyünk. Az Efézus 4,24-et már megnéztük, Kolosse 3,9-10-et is. Most visszamehetünk a Kolosse 3,11-hez, mert ez ugyanezt az igazságot tartalmazza.
"Ahol nincs többé görög és zsidó; körülmetélkedés, és körülmetélkedetlenség, idegen, schitai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus."

Tehát újra benne van a Teremtő képe, hasonlatossága az új emberben. Nincs különbség a fajban, vallásban, nyelvben, ezek mind le vannak rombolva. Krisztus mindenben és mindenekben. Az óember teljesen halott, az új ember él és az új ember teljesen Krisztus. Krisztus bennünk! Hogyan jön létre ez az új ember? Péter olyanokhoz szól, akik már átélték az újjászületést:

1 Péter 1,23: Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad örökké.

A Bibliában van egy elv: minden születés egy bizonyos magból van, így az újjászületés isteni magból. Isten Igéje az, amely hit által a szívünkbe kerül. Ez egy romolhatatlan mag. Egy másik fontos elv a Bibliában, hogy amilyen a mag, olyan az élet, amely abból jön. Tehát ha romlandó egy mag, akkor az az élet is romlandó, amelyet létrehoz. Ha a mag romolhatatlan, akkor az az élet is romolhatatlan, amely abból létrejön. A világosságból világosságnak kell támadnia. Mi romolhatatlan magból születtünk. Milyen életünk van? Milyen természetünk? Romolhatatlan. Melyik ez a természet? Az új ember. Mi az új ember? Krisztus benned. Hogyan jön Krisztus az életedbe? Isten Igéjének magjából, az evangéliumból, amelyet prédikálnak, és hit által a szívedbe fogadsz. János első levelében nézzünk meg néhány verset. Az ebben az Igében közölt tényt a természetre kell vonatkoztatnunk, mert ha egyénekre vonatkoztatjuk, akkor nem értjük meg soha helyesen. Tehát megegyeztek - gondolom - velem, ha úgy olvassuk, hogy ez nem vonatkozik pl. Johnes testvérre, vagy Schmidt testvérnőre, hanem az új emberre Johnes testvérben, vagy Schmidt testvérnőben.

1 János 3,9: Senki sem cselekszik bűnt, aki Istentől született, mert benne marad annak magva és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született.

Ha ez azt jelentené, hogy miután újjászületek, nem vétkezem, akkor azt mondanám, hogy nem születtem újjá, mert be kell vallanom, hogy vétkeztem, mióta újjászülettem. De ez nem Prince testvérről, vagy Mary Johnesról szól, hanem egy új természetről, amely romolhatatlanságban született. Ez nagyon világos a fenti Igéből.