2016. június 20., hétfő

Zsoltárok Könyve 35:14-28.

14. Mintha ő barátom, testvérem volna, úgy viselkedtem, mint a ki anyát gyászol, elbúsultan görnyedtem meg.
15. De az én bukásomkor örültek és összegyűltek; összegyűltek ellenem elvetemültek, kiket nem ismerek, szaggattak és nem hallgattak el.
16. Mint a kik körben ülve trágárul gúnyolódnak, vicsorítják rám fogaikat.
17. Uram, meddig nézed? Hozd vissza lelkemet tombolásaiktól, fiatal oroszlánok közül magános lelkemet.
18. Hadd magasztallak nagy gyülekezetben, tömérdek nép közt hadd dicsérlek!
19. Ne örüljenek rajtam, kik hazugul ellenségeim, kik ok nélkül gyűlölőim, ne hunyorgassanak szemmel.
20. Mert nem békét beszélnek és az ország nyugalmasai ellen csalárd dolgokat gondolnak ki.
21. Tágra nyitották ellenem szájukat, azt mondták: hah, hah, látta a szemünk,
22. Te láttad Örökkévaló, ne hallgass; Uram, ne légy távol tőlem!
23. Serkenj és ébredj jogomért, Istenem és Uram, ügyemért!
24. Szerezz jogot nekem igazságod szerint, Örökkévaló, én Istenem, hogy ne örüljenek rajtam;
25. ne mondják szívükben: Hah, a vágyunk! ne mondják: elnyeltük őt.
26. Szégyenüljenek meg és piruljanak el egyetemben, kik örülnek bajomon, öltsenek szégyent és gyalázatot, kik fennhéjáznak ellenem.
27. Ujjongjanak és örüljenek, kik igazamat kívánják, és mondják mindig: nagy az Örökkévaló, ki kívánja szolgája békéjét.
28. Nyelvem pedig rebegje el igazságodat, egész nap a te dicséretedet!

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)