2016. június 16., csütörtök

Paul F. M. Zahl - A kegyelem útja 2. (The Behemoth Magazine/Christianity Today Magazine)

Vess egy pillantást magadra. Nézd meg azokat az embereket akiknek a boldogsága fontos számodra. Újra és újra azt fogod látni, hogy az egyirányú szeretet felemel, az egyirányú szeretet meggyógyít. Az egyirányú szeretet átalakít. Ez az élet átformáló anyaga.

A kifejezés: egyirányú szeretet, amely egy kísérlet, egyszerű szavakkal leírni valamit hosszas magyarázatok helyett, félreérthető lehet. Félreérthető lehet, mint a szeretet amelyre nincs válasz, mintha nem is várna viszonzást, mint a viszonzatlan szeretet.

A kifejezés arra a tényre mutat rá, hogy a szeretetet, amelyet a viszonzás elvárása nélkül kapunk, egyirányú módon kell elfogadnunk. Például ha én bármit kérek vagy elvárok a dicséret eredményeként, akkor a dicséret elveszíti az erejét. Megdicsért helyett manipuláltnak fogom magam érezni. A kegyelemet az a tény határozza meg, hogy eredete teljesen rajtam kívül esik. Ez a szeretet lényege, hozzám jön valahonnan kívülről. Sőt amíg szinte mindig válaszra késztet, amely az én szeretetem válasza, úgy jön hozzám, hogy semmilyen utalást nem tesz arra, hogy válaszolnom kell. Az egyirányú szeretet nem tér el a céltól, amiért érkezik. Kizárólag a forrása határozza meg azt.

A szerelemben tisztán látszik ez. Bármelyik tinédzser fiú elmondja neked, hogy ha egy csinos kislány érdeklődést mutat, biztos, hogy válaszolni fog rá. Nem hiszem, hogy valaha találkoztam volna olyan fiatal emberrel aki figyelmen kívül tudta volna hagyni egy vonzó, csinos lány érdeklődését. A tény, hogy tetszik neki, vagy az erre utaló jelek, elegek, hogy biztosítsák a választ. Nem számít, hogy rendes volt vele vagy jó képességei vannak, vagy mutatkozik e bármi jele annak, hogy összeillenek. Ha tetszik a lánynak, attól padlóra kerül.

Ez egy fontos gondolat. Az egyirányú szeretet átformáló szere a mindennapi életnek, mert olyan nyelven beszél, amely teljesen különbözik a törvény nyelvétől. Nem foglalkozik az elfogadó tulajdonságaival. Ennek megértése a szeretet forrásának szándékában rejlik. Teológiai nyelven: Isten szeretetének fő irányelve a világ számára, hogy nincs összefüggésben azzal, a világ mennyire szerethető. Keresztény teológia nyelvén szólva: Isten szeretete a világ felé fordított arányban van annak morális alkalmatlanságával. "Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt."

A kegyelem dimenziójában az egyirányú szeretet rejtélyes vagy irracionális, nem csak azért mert nem függ a befogadó bármely valós tulajdonságától. Azért is irracionális mert kifejezetten az arra érdemtelen személyeket éri el. Ez a lényege. A kegyelem afelé irányul, amit az írás istentelennek nevez. (Róm 5:6.) Nem csak a magányos felé, nem csak a beteg felé és elkeseredett felé, de a bűnözők felé, a gyilkosok, erőszaktevők felé, emberek felé akik átlépték a határt. Isten szívében van hely - az Ő egyirányú szeretete által - a bűnösöknek. Ez a logikai és etikai képtelenség és összeegyeztethetetlenség a probléma a kereszténységgel kapcsolatban sokaknak.

Az Új Szövetség kegyelmének egy újabb bemutatása: Isten egyirányú szeretete olyan szeretet, amely minden válaszreakciótól függetlenül cselekszik, ugyanakkor mégis kikényszeríti a választ. " Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket!" I János 4:19. A kegyelem a választól függetlenül működik, de jellemzően előidézi azt. A János Evangélium bevezetésében azt olvassuk: Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. János 1:17 "Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa." János 3:17.

Fordította: Korányi Tamás Jr.
Forrás: The Behemoth Magazine/Christianity Today Magazine, 2014. Issue 7.